kimkat1050e The Welsh in the United States: Index Page. Y Cymry yn yr Unol Daleithau: Tudalen mynegeiol.

Latest Update / Adolygiad diweddaraf: 26-02-2017

None

 

● kimkat0001 Home Page / Yr Hafan www.kimkat.org

● ● kimkat1864e Gateway to this website in English / Y Fynedfa Saesneg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2003e.htm

● ● ● kimkat1804e The Welsh in exile / Y Cymry Alltud www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/alltudiaeth_cyfeirddalen_1804e.htm

● ● ● ● This page / Y tudalen hwn


(delw 0825)

 Aquesta pàgina en català (no és disponible encara)

http://kimkat.org/amryw/gwefan_gwegynllun_0010e_archivos/image018.jpg  Y tudalen hwn yn Gymraeg  kimkat1793k
 www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_y_cymry_yn_america_mynegai_1793k

 

 

 

1/ THE AMERICAN STATES / TALEITHIAU AMÉRICA

 

Alabama     

 

Alaska     

 

Arizona     

 

Arkansas     

 

California     

kimkat2818e  www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_california_2818e.htm

 

Colorado  

kimkat2815e www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_colorado_2815e.htm

 

Connecticut     

 

Delaware     

 

District of Columbia     

 

Florida     

 

Georgia     

 

Idaho     

 

Illinois  

kimkat2797e www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_illinois_2797e.htm

 

Indiana     

 

Iowa   

2792k kimkat2794e www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_iowa_2794e.htm

 

Kansas   

 

Kentucky     

 

Louisiana     

 

Maine      

 

Maryland     

 

Massachusetts     

 

Michigan     

 

Minnesota 

kimkat282e www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_minnesota_2812e.htm

 

Mississippi     

 

Missouri  

kimkat2808k www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_missouri_2809e.htm

 

Montana     

 

Nebraska  

kimkat2800e www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_nebraska_2800e.htm

 

Nevada      

 

New Hampshire     

 

New Jersey     

 

New Mexico     

 

New York     

 

North Carolina     

 

North Dakota     

 

Ohio  

kimkat2839e www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_ohio_2839e.htm.htm

 

Oklahoma     

 

Oregon     

 

Pennsylvania  

kimkat2842e www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_pennsylvania_2842e.htm

 

Rhode Island     

 

South Carolina     

 

South Dakota     

 

Tennessee     

kimkat2821e www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_tennessee_2821e.htm

 

Texas     

 

Utah     

 

Vermont    

kimkat2849k  www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_vermont_2849e.htm

 

Virginia     

 

Washington     

 

West Virginia     

 

Wisconsin  

kimkat2803e www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_wisconsin_2803e.htm

 

Wyoming     

 

2/ Videos / photos of Welsh settlements and of the text from The History of the Welsh in America (1872). Also maps showing the location of Welsh settlements in the United States.

Fídeos / ffotos o’r sefydliadau Cymreig ac o destun Hanes Cymry América (1872). Hefyd mapiau yn dangos lleoliadau’r sefydliadau yn Unol Daleithau América.

kimkat2836e www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_y_cymry_yn_america_fideos_2836e.htm

 

 

 

        

(delwedd 7856)

.....

    

_________  

If a link to another page in this website doesn’t work for some reason Pe buasai dolen gyswllt ar gyfer tudalen arall yn y wefan hon yn methu am ryw reswm, the page can be found via Google gellir dod o hyd i’r tudalen trwy gyfrwng Google. Type kimkat followed by the page number Teipiwch kimkat ac wrth ei gwt rif y tudalen – for example, to follow link 1276k er enghraifft, i ddilyn y ddolen gyswllt 1276k, search for kimkat1276k chwiliwch am kimkat1276k            

 

The Welsh in America. Index to our pages which mention Welsh settlers in the United States. Blue Earth County (Minnesota); Caledonia (Wisconsin), etc. 1050e Gwefan Cymru-Catalonia / Wales-Catalonia Website.     

 http://www.kimkat.org/amryw/1_alltudiaeth/america_y_cymry_yn_america_mynegai_1050e.htm

Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA  

End / Diwedd

 

Latest updates  - Adolygiadau diweddaraf

12 10 2001   

15 09 2002   

06 02 2004   

01 08 2011

17 02 2017