http://www.kimkat.org/amryw/canu_1_mynegai_0380e.htm

Yr Hafan / Home Page < Y Barthlen / Siteplan

 

 


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Caneuon gwerin ac emynau yn Gymreg
Welsh-language folk songs and hymns

Y MYNEGAI / NDEX

0059c Fersiwn Gatalaneg / versi catalana


(delw 4703)

 

1) SONGS IN THE ENGLISH-LANGUAGE SECTION

MIDI = the page contains the address of a website with a MIDI file of this song

pronunciation = the pronunciation is indicated via a simplified phonetic system

 

 

TEITL / TITLE

 

text with pronunciation

MIDI?

 

1259e

Ar Hyd y Nos  

[ar hiid NOOS] = all through the night  (Christmas carol)

yes

MIDI

 

1862e

Mae gen i dipyn o dy bach twt

[mai GE-ni DI-pin o DII baakh TUT] ('I have a neat little house') (traditional)

no

 MIDI

 

1008e

Dacw 'Nghariad ("yonder is my love")

 

no

 

 

2) SONGS AVAILABLE IN THE CATALAN SECTION BUT WITHOUT AN ENGLISH TRANSLATION AS YET

MIDI = on the page with the song there is the address of a website with a MIDI file of this song

pronunciation = the pronunciation is indicated via a simplified phonetic system

 

i :: TEITL / TITLE :: RHIF Y Gn Number of the Song ::   :: text with pronunciation :: MIDI?

 

0201c :: Ar Hyd y Nos :: 1 :: [ar hiid NOOS] = all through the night  (Christmas carol) :: yes :: MIDI

 

0163c :: Ar Lan y Mr :: 2 :: [ar lan MOOR] = 'at the sea shore' (traditional) :: yes ::  MIDI

 

0067c :: Bendigedig Fyddor Iesu :: 14 :: [ben-di-GEE-dig V-dhor YE-si] = 'blessd be Jesus' (hymn) ::  no ::  

 

0070c :: Bing Bong Be :: 18 :: [bing bong BEE] (traditional) ::  no ::  

 

0072c :: Bugeilior Gwenith Gwyn :: 21 :: [bi-GEIL-yor GWE-nith GWIN]  ('watching over the ripe corn') (traditional) ::  no ::  MIDI

 

0074c :: Calon Ln :: 16 :: [ka-lon LAAN] (pure heart') (hymn) ::  no ::  MIDI

 

0078c :: Cn y Cardi :: 24 :: [kaan KAR-di] (the Cardi's song / song of the man from Ceredigion')  (traditional) ::  no ::  

 

0274c :: Cwm Rhondda :: 23 :: [kum RHON-dha] ('the valley of the river Rhondda') (hymn) ::  no ::  MIDI

 

0130c :: Cyfrir Geifr :: 22 :: [k-vrir GEI-vir] (counting the goats') (traditional) ::  no ::  MIDI

 

0970c :: Dacw Nghariad :: 9 ::  no ::   ::  

 

0313c :: Defaid Wiliam Morgan :: 17 :: [DEE-ved WIL-yam MOR-gan] ('Wiliam Morgan's sheep')  (traditional) ::  no ::  

 

0408c :: Dafydd y Garreg Wen :: 3 :: [DAA-vidh GA-reg WEN] ('David of Garreg-wen (Farm)') (traditional) ::  no :: MIDI

 

0151c :: Ffarwel Fo i Chi Unwaith :: 19 :: [FAR-wel vo i khi IN-weth] ('farwell to you once') (traditional)

 

:: no ::

 

0152c :: Fflat Huw Puw :: 4 :: [flat hiu PIU]  ('Huw Puw's flatboat') (traditional) ::  no ::  

 

0168c :: Gwenno Penygelli :: 25 :: [gwe-no pe-n-GE-lhi] ('Gwenno (girl's name) from (the farm called) Penygelli (woodside)') (traditional) ::  no ::  

 

0195c :: Hen Ferchetan :: 31 :: [heen ver-KHE-tan]  ('the old spinster, the old maid') (traditional) ::  no ::  

 

0196c :: Hen Wlad Fy Nhadau :: 6 :: [heen wlaad v NHAA-dai] ('ancient land of my forebears') (Welsh national anthem) ::  no ::  MIDI

 

0199c :: Hob y Deri Dando :: 12 :: [hob dee-ri DAN-do] ('the ham hanging from the oak beam') (traditional) ::  no ::  MIDI

 

0073c :: I Galfaria trof fy wyneb :: 32 :: [i gal-VAR-ya troov v UI-neb] ('I shall turn my face towards Calvary') (hymn) ::  no ::  

 

0516c :: Llwyn Onn :: 13 :: [lhuin ON] ('the ash wood, the ash grove')(traditional) ::  no ::  MIDI

 

0211c :: Lawr ar Lan y Mr :: 36 ::   ::   ::  

 

0306c :: Mae gen i Dipyn o Dŷ Bach Twt :: 28 :: [laur ar la-n-MOOR] (down at the seashore') (traditional) ::  no ::  

 

0150c :: Mae Nghariad in Fenws :: 37 :: [main NGHAR-yad in VEE-nus]  ('my love is a Venus') (traditional) ::  no ::  

 

0229c :: Migildi Magaldi :: 29 :: [MI-gil-di MA-gil-di] (traditional) ::  no ::  

 

0230c :: Milgi Milgi :: 8 :: [mil-gi MIL-gi] ('greyhound greyhound') (traditional) ::  no ::  

 

0233c :: Moliannwn :: 30 :: [mo-li-A-nun]  ('we shall praise') (traditional) ::  no ::  

 

0244c :: Nant y Mynydd :: 26 :: [nant M-nidh] ('the mountain stream')  (poem set to music) ::  no ::  

 

0169c :: Rhyfelgyrch Gwyr Harlech :: 27 :: [rh-VEL-girkh gwiir HAR-lekh]  ('the incursion of the men of Harlech (village in North-west Walest)') (march) ::  no ::  MIDI

 

0276c :: Rownd yr Horn :: 33 :: [round HORN]  ('going round Cape Horn')  (traditional) ::  no ::  

 

0258c :: Rw in Caru Merch o Blwyf Penderyn :: 35 :: [ruin KAA-ri merkh o bluiv pen-DEE-rin]  ('I love a girl from Penderyn parish') (traditional) ::  no ::  MIDI

 

0290c :: Sosban Fach :: 10 :: [so-span VAAKH]  ('the little saucepan') (traditional) ::  no ::  MIDI

 

0227c :: Ton y Melinydd :: 34 :: [ton me-LII-nidh]  ('the miller's song') (traditional) ::  yes ::  

 

0132c :: Wrth Fynd efo Deio i Dywyn :: 11 :: [urth vind e-vo DEI-o i D-win]  ('as I went with Deio to (the town of) Tywyn (in north-west Wales)) (traditional) ::  no ::  MIDI

 

0134c :: Y Deryn Pur :: 15 :: [ dee-rin PIIR] (noble bird)  (traditional) ::  no ::  MIDI

 

0157c :: Y Fwyalchen :: 20 :: [ vui-AL-khen] ('the blackbird') (traditional) ::  no ::  MIDI

 

0160c :: Y Gelynnen :: 7 :: [ ge-LI-nen]  ('the holly') (traditional) ::   ::  

 

0315c :: Ym Mhont-tŷ-pridd mae Nghariad :: 5 :: [ mhon-ti-PRIIDH mai NGHAR-yad]  ('my love is in Pont-ty-pridd') (traditional) ::   ::  

 

0207c :: Yr Internationale :: 33 :: [r in-ter-na-si-o-NA-le] ::  no ::  

 

---------------------------

Y Caneuon i'w hychwanegu / Les canons per afegir / SONGS TO BE ADDED 27-09-1999

Rym ni yn bwriadu ychwanegu'r caneuon canlynol rywbryd -
Tenim previst afegir (aviat, esperem)  les canons a continuaci:
We hope to include these songs before long:

Aderyn Du a'i Blufyn Sidan (traditional)  ('the blackbird and its silken feather')

Ar y Bryn roedd Pren (traditional)  ('on the hilltop there was a tree')

Deryn y Bwn o'r Bannau (traditional) ('the bittern of the hilltops') ,

Elen (traditional)  ('Helena') ,

Ffarwel fo i Langyfelach Lon (traditional) (farewll to merry Llangyfelach (village name) '),

Ffarwel i Blwy' Llangywer (traditional)  ('farewell to the parish of Llangywer'),

Y Gwcw Fach (traditional) ('the little cuckoo'),

Hen Feic Peniffardding fy Nhaid (traditional) (on my grandad's old penny-farthing bike'),

I Bob Un sy'n Ffyddlon (hymn) ('to every person who is faithful'),

I'r Gad (protest song)  ('into battle') ,

Lisa Ln (traditional)  ('fair Elisabeth') ,

Llanc Ifanc o Lyn (traditional) (young lad from (the peninsula of) Llyn'),

Y Mochyn Du (traditional)  ('the black pig') ,

Llongau Caernarfon (traditional) ('(the) ships (of) (the port of) Caernarfon'),

Mab Annwyl Dy Fam (traditional) ('(you), your mother's dear little one'),

Mae Robin yn Swil (traditional) ('Robin is shy'),

Myfanwy (traditional) (woman's name),

Pererin Wyf (hymn) (I'm a pilgrim')

Tra Bo Dau (traditional) ('while there are two of us'),

 

Tudalennau eraill yn y gwefan hwn / altres pgines en aquesta web / links to other pages in this website


0550e
prif fynegai i'r pynciau yn y gwefan hwn
ndex principal dels temes d'aquesta web
main index to this website

 
1028e
tudalen mynegeiol 'CYMRU'
pgina guia 'GALLES'
'WALES' index page


0090c
gwefannau ffeiliau MIDI o ganeuon traddodiadol ac emynau Cymreg
Webs amb fitxers MIDI de canons i cants en llengua gallesa
websites with MIDI files of Welsh traditional songs and hymns


1853e
LLYFR YMWELYR - Pwy sy wedi ymwld ni? Ych chi am dorri'ch enw chithau?
LLIBRE DE VISITES - Qui ens ha visitat? Voleu firmar tamb?
VISITORS BOOK - Who's visited us? Would you like to sign too?

0380e

Gwefan Cymru-Catalonia - Caneuon gwerin ac emynau 1 La Web de Galles ie els Pasos Catalans - canons populars galleses i cants religiosos amb traducci en catal | Wales-Catalan Countries Website - Welsh folk songs and hymns with English translations | Weils-Ktlan Kntriz Wbsait - Welsh fouk songz nd himz widh ngglish trnzlishnz..

Adolygiad diweddaraf - Darrera actualitzaci - Latest update 1999-09-28, 2005-01-11

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)


CYMRU-CATALONIA

 

http://www.well.com/user/phandaal/lyricweb.htm

Diwedd y tudalen / final de pgina / end of page