http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_cwrs/cymraeg_prawf_04_2501c.htm

Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn Gatalaneg / Entrada en catal

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................
0043c Y Gymraeg (Mynegai) / La llengua gallesa (ndex)

........................................2417c Gwersi Cymraeg- y gyfeirddalen / curs de galls - contingut


................................
.......................................y tudalen hwn / aquesta pgina


baneri
..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Cymraeg - profion
Galls - proves

Prawf 4
Prova 4

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)


xxxx Y tudalen hwn yn Gymraeg

xxxx This page in EnglishPRAWF 4 (a continuaci les respostes)
(Per imprimir-ho, feu talla-i-enganxa a un document dopen office o word; substituiu la lletra vermella de les respostes amb lletra negra)

= y glir [ gliiir]
= mutaci suau
= mutaci nasal
= mutaci aspirada

 


1 caminar
a) cerdded b) rhedeg c) ysgrifennu d) darllen

2 a (dins) Catalunya
a) i Gatalonia b) yng Nghatalonia c) o Gatalonia d) ar wahn i Gatalonia

3 quin temps fa?
a) sut maer plant? b) sut maer teulu? c) sut maer tywdd? d) sut maer pawb?

4 el gos
a) y ci b) y gi c) y cŵn d) y gŵn

5 els gats
a) y cath b) y gathod c) y gath d) y cathod

6 el meu amic
a) ei ffrind b) eich ffrind c) fy ffrind d) dy ffrind

7 jo
a) ti b) fi c) ni d) chi

8 si us plau > os gwelwch yn dda. Vol dir literalment:
a) si se sentiu b
b) si us agradeu
c) si veieu b
d) si ens entenim b

9 la f en galls (fach, fawr, etc) es pronuncia sempre
a) [m] b) [b] c) [f] d) [v]

10 hi ha...? (pregunta) s
a) ydi...? b) fdd...? c) oes... d) ga i...?

11 el gran camp
a) y bont fach
b) y cae mawr
c) y brn gwn
d) y myndd du

12 Ga i dafell o fara? puc agafar una llesca de pa? S (Com s diu s a aquesta pregunta?)
a) oes b) ydi c) cei d) ie

13 Tinc tres fills
a) mae tri o gŵn gyda fi
b) mae tri o frodr gen i
c) mae tri o blant gda fi
d) mae tair o chwiordd gda fi

14 -eu, -iu (calleu, obriu, etc). La terminaci corresponent en galls s:
a) -au b) -n c) -ais d) -wch

15 el riu de Caer-dydd s
a) Afon Taf b) Afon Conw c) Afon Tawe d) Afon Ystwth

16 parlar angls
a) siarad Cymraeg b) siarad Almaeneg c) siarad Catalaneg d) siarad Saesneg

17 (ho) entens?
a) wt tin hapus? b) wt tin deall? c) wt tin cysgu? d) wt tin brysur?

18 nens!
a) pant b) dant c) pont d) blant

19 on s lescola?
a) ble maer gadair? b) ble maer gath? c) ble maer ysgol? d) ble maer plant?

20 on s lescala? (de m)
a) ble maer ysgol? b) ble maer lifft? c) ble maer grisiau? d) ble maer fynedfa?

21 quin cotxe?
a) pa dŷ? b) pa gar? c) pa gwpan? d) pa lfr?

22 pa i mantega
a) bara menn b) bara caws c) bara brown d) bara gwn

23 faint or gloch
a) quin preu b) quina hora c) quin temps d) quants diners

24
rw in hoffi coffi
a) magrada el caf
b) magraden les llaminadures
c) magrada aquesta can
d) magrada el te

25
no tinc gos
a) does dim arian gyda fi
b) does dim allwedd gyda fi
c) does dim ci gyda fi
d) does dim ffn boced gyda fi

26 estic malalt / malalta
a) rw in dost b) rw i wedi blino c) rw in ddig d) rw in feddw gaib

27 qut passa?
a) sut wt ti? b) ble maer arian? c) beth sn bod? d) wt tin iawn?

28 Qu vol dir Myndd Bach?
a) muntanya / terra alta petita
b) riu blanc
c) tur gros
d) rierol llarg

29 no ten vagis
a) rw in mnd
b) mae e wedi mnd
c) cn mnd
d) paid mnd

30 estiu i hivern
a) ci a chath
b) du a gwn
c) haf a gaea
d) te a choffi

31 cabells negres
a) tŷ du
b) myndd du
c) gwallt du
d) y bont ddu

32 moltes grcies
a) diolch yn fawr
b) noswaith dda
c) ga i weld?
d) y bont ddu

33 noranta tres
a) un deg naw
b) dau ddeg un
c) wth deg pedwar
d) naw deg tri

34 cervesa
a) gwrw b) cwrw c) bwrw d) twrw

35 ajudar
a) cysgu b) sefll c) nofio d) helpu

36 com et dius?
a) beth w denw di?
b) beth w dy waith di?
c) beth w dy gyfeiriad di?
d) faint w doed di?

37 on vius?
a) ble rwt tin bw?
b) pw wt ti?
c) (ai) Sais wt ti?
d) wt tin iawn?

38 Blaen-y-nant
a) font del rierol
b) camp del rierol
c) marge del rierol
d) carrer del rierol

39 Carrer Major
a) Heol Fawr
b) Heol yr Eglws
c) Heol y Bont
d) Heol yr Orsaf

40 no hi ha diners al calaix
a) does dim pysgod yn yr afon
b) does dim bwd yn y tŷ
c) does dim allwedd yn y bocs
d) does dim arian yn y drr

41 ajudar
a) cysgu b) sefll c) nofio d) helpu

42 carrer
a) haul b) heol c) ci d) gwel

43 com va?
a) da bt ti b) shwmi c) eistedd yma d) wn i ddim

44 hi ha un gat sota el cotxe
a) mae gwiwer yn y pren
b) mae llygoden yn y gegin
c) mae ci yn yr ardd
d) mae cath dan y car

45 on s lajuntament?
a) ble maer tŷ bach?
b) ble maer bont newdd?
c) ble maer ci?
d) ble mae neuadd y dre?

46 cap amunt
a) i fyn b) yma c) yna d) acw

47 Qu vol dir Trefynw?
a) la muntanya de Mynw
b) el poble al marge del riu Mynw
c) el pont del riu Mynw
d) la casa pairal de Mynw

48 a (dins) la cuina
a) yn y gegin
b) yn y felin
c) yn y neuadd
d) yn y tŷ bach

49 damunt larmari
a) ar ben y brn
b) ar ben y gadair
c) ar ben y bwrdd
d) ar ben y cwpwrdd

50 Camp de lArpa
a) Cae Teln b) Cae Deln c) Cae Meln d) Cae Felin

51 la fi
a) y dechrau
b) y diwedd
c) y bont
d) y gwel


ATEBION


1 caminar
a) cerdded b) rhedeg c) ysgrifennu d) darllen
caminar / crrer / escriure / llegir

2 a (dins) Catalunya
a) i Gatalonia b) yng Nghatalonia c) o Gatalonia d) ar wahn i Gatalonia
cap a Catalunya / a (dins) Catalunya / de Catalunya / a diferncia de Catalunya

3 quin temps fa?
a) sut maer plant? b) sut maer teulu? c) sut maer tywdd? d) sut maer pawb?
com estan els nens, fills / com est la famlia / quin temps fa / com est tothom

4 el gos
a) y ci b) y gi c) y cŵn d) y gŵn
el gos / cap sentit / els gossos / cap sentit

5 els gats
a) y cath b) y gathod c) y gath d) y cathod
cap sentit / cap sentit / el gat / els gats

6 el meu amic
a) ei ffrind b) eich ffrind c) fy ffrind d) dy ffrind
els eu amic (dell, della), el vostre amic, el meu amic, el teu amic

7 jo
a) ti b) fi c) ni d) chi
tu / jo / nosaltres / vos, vosaltres

8 si us plau > os gwelwch yn dda. Vol dir literalment:
a) si se sentiu b
b) si us agradeu
c) si veieu b
d) si ens entenim b

9 la f en galls (fach, fawr, etc) es pronuncia sempre
a) [m]
b) [b]
c) [f]
d) [v]

10 hi ha...? (pregunta) s
a) ydi...? s, est + substantiu definit (Ydi Sin yn y tŷ? el Joan s dins la casa?)
b) fdd...? ser, estar (Fdd en dod? Vindr (ell)?)
c) oes...? hi ha? (oes arian gyda ti? hi ha diners amb tu > tens diners?)
d) ga i...? puc? (ga i agor y ffenest? puc obrir la finestra?)

11 el gran camp
a) y bont fach = el pont petit
b) y cae mawr = el gran camp
c) y brn gwn = el tur blanc
d) y myndd du = la muntanya negra

12 Ga i dafell o fara? puc agafar una llesca de pa?
a) oes b) ydi c) cei d) ie

13 Tinc tres fills
a) mae tri o gŵn gyda fi tinc tres gossos
b) mae tri o frodr gen i tinc tres germans
c) mae tri o blant gda fi tinc tres fills
d) mae tair o chwiordd gda fi tinc tres germanes

14 -eu, -iu (calleu, obriu, etc). La terminaci corresponent en galls s:
a) -au b) -n c) -ais d) -wch agorwch = obriu

15 el riu de Caer-dydd s
a) Afon Taf b) Afon Conw c) Afon Tawe d) Afon Ystwth
Caer-ddd < Caer-df, < Tf, una forma genitiva antiga de Taf

16 parlar angls
a) siarad Cymraeg b) siarad Almaeneg c) siarad Catalaneg d) siarad Saesneg
Almaeneg = alemany

17 entens?
a) wt tin hapus? b) wt tin deall? c) wt tin cysgu? d) wt tin brysur?
ests feli? entens? dorms? ests ocupat / -da?

18 nens!
a) pant b) dant c) pont d) blant
sot, dent, pont, nens (vocatiu)

19 on s lescola?
a) ble maer gadair? b) ble maer gath? c) ble maer ysgol? d) ble maer plant?
on s la cadira? / on s el gat? / on s lescola / on sn els nens?

20 on s lescala (de m)?
a) ble maer ysgol? b) ble maer lifft? c) ble maer grisiau? d) ble maer fynedfa?
on s lescala (de m)? / on s lascensor ? / on s lescala (els esglaons) / on s lentrada?

21quin cotxe?
a) pa dŷ? b) pa gar? c) pa gwpan? d) pa lfr?
quina casa? / quin cotxe? / quina tassa? / quin llibre?

22 pa i mantega
a) bara menn b) bara caws c) bara brown d) bara gwn
pa i mantega / pa i formatge / pa integral (pa marr) / pa blanc

23 faint or gloch
a) quin preu b) a quina hora c) quin temps d) quants diners
faint / faint or gloch / quin temps fa > sut maer tywdd / faint, faint o arian

24
rw in hoffi coffi
a) magrada el caf
b) magraden les llaminadures rw in hoffi loshin
c) magrada aquesta can rw in hoffir gn yma
d) magrada el te rw in hoffi te

25
no tinc gos
a) does dim arian gyda fi no tinc diners
b) does dim allwedd gyda fi no tinc clau
c) does dim ci gyda fi
d) does dim ffn boced gyda fi no tinc mvil

26 estic malalt
a) rw in dost b) rw i wedi blino c) rw in ddig d) rw in feddw gaib
estic malalt / estic cansat. -da / estic endadat, -da / estic begut (com una) puntona

27 qut passa?
a) sut wt ti? b) ble maer arian? c) beth sn bod? d) wt tin iawn?
com ests? / on sn els diners? / qut passa?/ ests b?

28 Qu vol dir Myndd Bach?
a) muntanya / terra alta petita Myndd Bach
b) riu blanc (Afon Wen)
c) tur gros (Brn Mawr)
d) rierol llarg (Nant Hir)

29 no ten vagis
a) rw in mnd men vaig
b) mae e wedi mnd ha anat / amrxat
c) cn mnd abans danar
d) paid mnd no ten vagis

30 estiu i hivern
a) ci a chath gos i gat, gat i gos
b) du a gwn negra i blanc , blanc i negre
c) haf a gaea estiu i hivern
d) te a choffi te i caf

31 cabells negres
a) tŷ du casa negra
b) myndd du la muntanya negra
c) gwallt du cabells negres
d) y bont ddu el pont negre

32 moltes grcies
a) diolch yn fawr moltes grcies
b) noswaith dda bona nit (salutaci)
c) ga i weld? puc veure?
d) y bont ddu el pont negre

33 noranta tres
a) un deg naw 19
b) dau ddeg un 21
c) wth deg pedwar 84
d) naw deg tri noranta tres

34 cervesa
a) gwrw b) cwrw c) bwrw d) twrw
guru / cervesa / llenar, colpejar / soroll

35 dutxar-se
a) cael cawod b) cael bth c) cael hoe d) cael brecwast
dutxar-se (aconseguir una dutxa) / banyar-se (aconseguir un bany) / descansar-se
(aconseguir un descans) / esmorzar (aconseguir esmorzar) /

36
com et dius?
a) beth w denw di? com et dius? (qu s el teu nom)
b) beth w dy waith di? de qu fas? (qu s la teva feina)
c) beth w dy gyfeiriad di? quina s la teva adrea? (qu s la teva adrea)
d) faint w doed di? quants anys tens? (quant / quina quantitat s la teva edat)

37 on vius?
a) ble rwt tin bw? on vius?
b) pw wt ti? qui ets?
c) (ai) Sais wt ti? ets angls? (particle interrogatiu) + persona anglesa / ets / tu
d) wt tin iawn? ests b?

38 Blaen-y-nant
a) font del rierol Blaen-y-nant
b) camp del rierol Caer Nant, Cae Nant
c) marge del rierol Glan y Nant, Glan Nant
d) carrer del rierol Heol y Nant

39 Carrer Major
a) Heol Fawr Carrer Major
b) Heol yr Eglws Carrer de lEsglsia
c) Heol y Bont Carrer del Pontr
d) Heol yr Orsaf Carrer de lEstaci


40 no hi ha diners al calaix
a) does dim pysgod yn yr afon no hi ha peixos al riu
b) does dim bwd yn y tŷ no hi ha menjar a la casa
c) does dim allwedd yn y bocs no hi ha clau a la capsa
d) does dim arian yn y drr no hi ha diners al calaix

41 ajudar
a) cysgu b) sefll c) nofio d) helpu
dormir / estar dret / nedar / ajudar

42 carrer
a) haul b) heol c) ci d) gwel
sol / carrer / gos / llit

43 com va?
a) da bt ti b) shwmi c) eistedd yma d) wn i ddim
ade, que vagi b / com va / seu aqu / no s

44 hi ha un gat sota el cotxe
a) mae gwiwer yn y pren hi ha un esquirol a larbre
b) mae llygoden yn y gegin hi ha un ratol a la cuina
c) mae ci yn yr ardd hi ha un gos al jard
d) mae cath dan y car hi ha un gat sota el cotxe

45 on s lajuntament?
a) ble maer tŷ bach? on s el lavabo?
b) ble maer bont newdd? on s el nou pont?
c) ble maer ci? on s el gos?
d) ble mae neuadd y dre? on s lajuntament? ((la) sala (de) la ciutat)

46 cap amunt
a) i fyn cap amunt; com en catal s i fyndd a munt(anya), amb la prdua de la dd final
b) yma aqu
c) yna all
d) acw all (lluny)

47 Qu vol dir Trefynw?
a) la muntanya de Mynw Myndd Mynw (no existeix)
b) (el) poble (al marge del riu) Mynw
c) el pont del riu Mynw Pont Mynw (probablament existeix)
d) la casa pairal de Mynw Plas Mynw (no existeix)

48 a (dins) la cuina
a) yn y gegin a la cuina
b) yn y felin al mol
c) yn y neuadd a la sala
d) yn y tŷ bach al lavabo

49 damunt larmari
a) ar ben y brn al cim del tur
b) ar ben y gadair (dret) damunt la cadira
c) ar ben y bwrdd damunt la taula
d) ar ben y cwpwrdd damunt larmari

50 Camp de lArpa
a) Cae Teln b) Cae Deln c) Cae Meln d) Cae Felin
no existeix / Camp de lArpa / Camp Groc / Cam (del) Mol

51 la fi
a) y dechrau el comenament
b) y diwedd la fi
c) y bont el pont
d) y gwel el llit
Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-
CATALONIA" (= Galles-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We
r m ai? Yu ar vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA

Diwygiad diweddaraf / Darrera actualitzaci: 2006-07-13
sumbolau: ŵŷ

Fi de pgina / Diwedd y dudalen