http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_cwrs/cymraeg_prawf_09_2514c.htm

Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn Gatalaneg / Entrada en català

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................
0043c Y Gymraeg (Mynegai) / La llengua gal·lesa (índex)

........................................2417c Gwersi Cymraeg- y gyfeirddalen / curs de gal·lès - contingut


................................
.......................................y tudalen hwn / aquesta pàgina                  


baneri
..
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Cymraeg - profion
Gal·lès - proves

Prawf 9
Prova 9
 


 

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)


 xxxx Y tudalen hwn yn Gymraeg

 xxxx This page in EnglishPRAWF 9 (a continuació les respostes)
(Per imprimir-ho, feu talla-i-enganxa a un document d’open office o word; substituiu la lletra vermella de les respostes amb amb lletra negra)

ÿ = ‘y glir’ [ gliiir]
º = mutació suau
ºº = mutació nasal
ººº = mutació aspirada

Traduiu:

1 cada dia _____________________

2 al jardí (dins el jardí) _____________________

3 ell és aquí _____________________

4 sense diners _____________________

5 sense cotxe _____________________

6 una gran família _____________________

7 ella és petita _____________________
 

8 ella parla gal·lès _____________________

9 si us plau _____________________

10 no ho facis! (és una sola paraula) _____________________

11 ovella negra _____________________
 

12 casa negra _____________________

13 sobre la taula _____________________

14 parlar de feina _____________________

15 llum verda _____________________

16 hi ha un gos a la porta _____________________

17 escoltar la radio _____________________

18 mirar la televisió _____________________

19 lent, lentament _____________________

20 ràpid, ràpidament _____________________

21 gastar diners _____________________
 

22 (rw i’n...) estic aprenent gal·lès,

he après gal·lès _____________________

23 anar al metge _____________________
 

24 a través del mar _____________________

25 anar pel bosc, travessar el bosc _____________________

26 sota la taula _____________________

27 tinc pis _____________________

28 no tinc diners _____________________

29 anar al poble _____________________

30 a prop del banc _____________________

31 venir de la botiga _____________________

32 jugar al futbol _____________________
 

33 estic / estàs / ell està / ella està _____________________
 

34 David fill d’en Joan (Ifan) _____________________
 

35 vi blanc i vi negre _____________________
 

36 església de Miquelàngel _____________________
 

37 la fortalesa romana _____________________
 

38 vedella (també idiota, ximplet) _____________________
 

39 gats _____________________
 

40 coses _____________________
 

41 quina és la forma correcta - amb mutació suau o sense?

y merch, y ºferch _____________________
 

42 quina és la forma correcta - amb mutació suau o sense?  

y bachgen, y ºfachgen _____________________
 

43 quina és la forma correcta - amb mutació suau o sense?

y pont, y ºbont _____________________
 

44 -parlès gal·lès? -sí _____________________
 

45 -hi ha paixos al llac? -sí _____________________
 

46 molta gent _____________________
 

47 gos negre _____________________
 

48 cervesa dolç _____________________
 

49 pa blanc _____________________
 

50 turó vermell _____________________
 

 _____________________
 

51 En català: wÿt ti’n hoffi pitsas? _____________________
 

52 En català: ble mae’r stadiwm pêl-droed? _____________________
 

53 En català: pwÿ sÿ’n dod heno? _____________________
 

54 En català: pam wÿt ti’n meddwl hynnÿ? _____________________
 

55 En català:  prÿd mae’r ffilm yn dechrau? _____________________
 

56 En català: wnei di agor y drws? _____________________
 

57 En català:  croeso i’r eisteddfod _____________________
 

58 En català: oes amser ’da ti? _____________________
 

59 En català: ºga i aros yma? / ºgaf fi aros yma? _____________________

60 En català: ydi’r dŵr yn ºboeth? _____________________

 


ATEBION

1 cada dia ºbob dÿdd

 

2 al jardí (dins el jardí) yn yr ºardd

 

3 ell és aquí mae hi yma

 

4 sense diners heb arian

 

5 sense cotxe heb ºgar

 

6 una gran família teulu mawr

 

7 ella és petita mae hi’n ºfach

 

8 ella parla gal·lès mae hi’n siarad Cymraeg

 

9 si us plau os gwelwch yn ºdda

 

10 no ho facis! (és una sola paraula)  paid!

 

11 ovella negra dafad ºddu

 

12 casa negra tŷ du

 

13 sobre la taula ar y bwrdd

 

14 parlar de feina siarad am ºwaith

 

15  llum verda golau gwÿrdd

 

16 hi ha un gos a la porta mae ci wrth y drws

 

17 escoltar la radio gwrando ar y radio

 

18 mirar la televisió gwÿlio’r teledu

 

19 lent, lentament araf, yn araf (col·loquialment ara, yn ara)

 

20 ràpid, ràpidament cyflÿm, yn ºgyflÿm

 

21 gastar diners gwario arian

 

22 (rw i’n...) estic aprenent gal·lès rw i’n dysgu Cymraeg,  

he après gal·lès rw i wedi dysgu Cymraeg

 

23 anar al metge mynd at y meddÿg (at = fins a)

 

24 a través del mar dros my môr

 

25 anar pel bosc, travessar el bosc mynd trwÿ’r bosc

 

26 sota la taula dan y bwrdd

 

27 tinc pis mae fflat ’da fi;  mae fflat gen i

 

28 no tinc diners does dim arian ’da fi / does dim arian gen i

 

29 en gal·lès: anar al poble

 

30 a prop del banc wrth y banc

 

31 venir de la botiga dod o’r siop

 

32 jugar al futbol chwarae pêl-droed

 

33 estic / estàs / ell està / ella està rw i, rwÿt ti, mae e, mae hi

 

34 David fill d’en Joan (Ifan) Dafÿdd ab Ifan

(mab [maaab] = fill; ºfab es feia servir en patronímics; es va perdre la f- inicial ºfab > ab [ab]. La vocal és curta perquè no porta accent dins la frase.

 

35 vi blanc i vi negre gwin gwÿn a gwin du

 

36 església de Miquelàngel Llanfihangel

 

37 la fortalesa romana y ºgaer

 

38 vedella (també idiota, ximplet) llo

 

39 gats cathod

 

40 coses pethau

 

41 quina és la forma correcta - amb mutació suau o sense?

y merch, y ºferch (la noia); és femení - hi ha mutació suau de substantius femenins després de l’article definit

 

42 quina és la forma correcta - amb mutació suau o sense?

y bachgen (el noi), y ºfachgen; és masculí - ni hi ha mutació suau després de l’article definit

 

43 quina és la forma correcta - amb mutació suau o sense?

y pont, y ºbont (el pont) (en gal·lès é una paraula femení, per que fa segles una ‘o’ era més una característica d’una paraula femenina - per exemple crwn (adjectiu masculí = rodó), cron (adjectiu femení = rodona), hwn (= aquest), hon (= aquesta)

 

44 -parlès gal·lès? -sí wÿt ti’n siarad Cymraeg? -ydw

 

45 -hi ha paixos al llac? -sí -oes pysgod yn y llÿn? -oes

 

46 molta gent llawer o ºbobol

 

47 gos negre ci du

 

48 cervesa dolç cwrw melÿs

 

49 pa blanc bara gwÿn

 

50 turó vermell brÿn coch

 

51 wÿt ti’n hoffi pitsas? t’agraden les pizzes?

 

52 ble mae’r stadiwm pêl-droed? on és l’estadi de futbol?

 

53 pwÿ sÿ’n dod heno? qui vindrà aquest vespre?

 

54 pam wÿt ti’n meddwl hynnÿ? per què penses això?

 

55 prÿd mae’r ffilm yn dechrau? quan comença la pel·lícula?

 

56 wnei di agor y drws i mi? m’obres la porta?

 

57 croeso i’r eisteddfod benvinguts als ‘jocs florals’

 

58 oes amser ’da ti? tens temps?

 

59 ºga i aros yma? / ºgaf fi aros yma? puc esperar / quedar-me aquí?

 

60 ydi’r dŵr yn ºboeth? està calenta l’aigua?

 Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymráeg)
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-
CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya) (català)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We
r àm ai? Yùu àar víziting  peij fròm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katlóuni) Wébsait (Íngglish)

CYMRU-CATALONIA

Diwygiad diweddaraf / Darrera actualització: 2006-01-02
sumbolau: ŵŷ

Fi de pàgina / Diwedd y dudalen