http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_cwrs/cymraeg_prawf_12_2510c.htm

Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn Gatalaneg / Entrada en català

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................
0043c Y Gymraeg (Mynegai) / La llengua gal·lesa (índex)

........................................2417c Gwersi Cymraeg- y gyfeirddalen / curs de gal·lès - contingut


................................
.......................................y tudalen hwn / aquesta pàgina                  


baneri
..
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Cymraeg - profion
Gal·lès - proves

Prawf 12
Prova 12
 


 

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)


 xxxx Y tudalen hwn yn Gymraeg

 xxxx This page in EnglishPRAWF 12 (a continuació les respostes)
(Per imprimir-ho, feu talla-i-enganxa a un document d’open office o word; substituiu la lletra vermella de les respostes amb amb lletra negra)

ÿ = ‘y glir’ [ gliiir]
º = mutació suau
ºº = mutació nasal
ººº = mutació aspirada

1 el gos negre______________

2 dins la casa gran ______________

3 hi ha / un carta / per a / tu ______________ (per a mi = a mi, cap a mi)

4 avui______________

5 abans de Nadal C _ N ·· Y ·· _ _ _ O L I G

6 bon dia______________

7 la petita roca Y ·· ºG R _ _ G ·· _ A C H

8 coral (= cantants) _ Ô _

9 llatí [m] > britànic [m] > gal·lès [v]
primus > prif (= principal)
animals domesticats > anifeiliaid D _ _

10 gràcies______________

11 rw i’n moÿn gweld y newyddion ar y teledu (moÿn = voler)______________

12 qui és aquell? P _ _ ·· Ÿ _ ·· H W _ _ A?

13 per molts anys (“feliç cap d’any d’edat”) P _ _ - B L _ _ D D ·· H _ P _ S

14 necessito un cotxe
mae eisiau car arno i (“hi ha necessitat (de) cotxe sobre meu”)
necessito diners:______________

15 Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, ________, Mehefin

16 Miquelàngel M _ H _ _ _ _ _

17 (en català:) mae hi’n bÿw yn Llydaw nawr __________________

18 tinc una nova feina (tinc > hi ha (alguna cosa) amb mi; amb mi = gen i, ’da fi)

19 boca del riu Gele

20 dos gats
a) dau ºgath
b) dau ºgi
c) dwÿ ºgath
d) dau ºgae

21 mae hi wedi mÿnd i’r swÿddfa ºbost______________

22 no aparqueu (“res (d’) aparcar”)  D _ _ ·· P _ _ _ I O

23 dw i ºddim yn siarad Cymraeg = jo no parlo gal·lès
ell no parla gal·lès______________

24 una cosa molt interessant P _ _ H ·· D _ D D _ R _ L ·· I _ W N

25 pinta (mig litre) de cervesa P _ _ N T ·· _ ·· ºG _ _ _

26 (en català:) paid croesi’r heol yma __________________

27 Mae enw merch o’r gair Lladin “flôs, flôr-”. P’un ÿw e?
Hi ha un nom de noia del llatí “flôs, flôr-”. Quin és?
a) fflŵr  b) fflur c) ffrwd d) ffrwÿn

28 massa petit  _ H _ ·· ºF A C _

29 Tai Gwÿn (també Tai Gwÿnion, amb adjectiu plural) ______________

30 muntanya groc______________

31 cabra
a) gafr / gafar  b) cefn / cefen  c) pobl / pobol d) llÿfr / llÿfÿr

32 camp d’esports > “camp (de) jugar” M _ _ S ·· C H _ _ R A E

33 al cementiri _ N ·· _ ·· ºF _ N W _ N T

34 gat petit______________

35 llatí sêde- és “seu” en català i “swÿdd” (= feina, ofici) en gal·lès. “Swÿdd” també té un altre significat. Quin és?
a) oficina
b) comarca anglesa
c) seient
d) catedral

36 setmana = “vuit nits” _ _ _ _ N _ S

37 Lladin / llatí ‘monumentum’ > Brythoneg / britànic > Cymraeg / gal·lès

_ Y _ W E N T (= cementiri)

38 papa noel = “el Joan de la ximeneia”
a) Siôn Mwg
b) Siôn Tân
c) Siôn Shimnai
d) Siôn Corn

39 capsa buida _ O C S ·· G W _ G

40 sobre meu______________

41 home gras D _ N ·· T _ W

42 gat = cath, gats =
a) cathau  b) cathoedd  c) cathod d) cathion

43 gwledÿdd = països, G W _ _ D = país

44 novembre és literalment ‘matança (del bestiar)’ (una paraula ja obsoleta en el sentit original ‘matança’)  T _ C H W _ D D

45 tu i jo T _ ·· _ ·· _ I

46 estiu H _ _ (també és nom de noia)

47 cantar C A N _

48 el pont arquejat “el pont torçat”  _ ·· _ _ _ _ “” ºG _ M

49 Lladin ‘ecclêsia’ > britànic > gal·lès E _ L _ _ S (= església)

50 no tanquis la finestra!______________

51 normalment (“com [una] pràctica”) _ E L ·· A R _ E R

52 dÿdd Gwener = divendres; la nit de divendres N _ S ·· º_ E N E R

53 enguany = eleni; col·loquialment perd una síl·laba: _ _ _ _

54 Tai Coch (també Tai Cochion, amb adjectiu plural) ______________

55 el cim del turó P _ N ·· _ ·· B _ _ _

56 -adur o -iadur és un sufix per indicar una mena de dispositiu, o una mena de llibre

teipiadur = màquina d’escriure, cyfrifiadur = ordinador (“calcular-iadur”).

Dietari = _ Y D _ I A D U R

57 la vall de la neu (topònim) C _ M ·· _ _ ·· _ I R A

58 l’extremitat del pont, és a dir, un lloc a l’entrada d’un pont) (topònim freqüent)
P _ N ·· _ ·· ºB _ _ _

59 obre la porta!______________

60 demà = yforÿ; col·loquialment perd una síl·laba: _ _ _ _

61 el cim de la muntanya P _ N ·· _ ·· M _ N _ D _

62 ble mae’r ysbytÿ?______________

63 prÿd mae’r eisteddfod? ______________

64 l’extremitat del camp P _ N ·· _ ·· C _ E

65 colli’r trên______________

66 mantega = ymenÿn; col·loquialment perd una síl·laba: _ _ _ _ _

67 cada dia B _ _ ·· D _ _ D

68 aigua freda______________

69 treballar de valent (“treballar durament”) G _ _ I T H _ _ ’N ·· _ A L E D

70 bona salut (brindis típic gal·lès) ______________

71 gwanwÿn, haf, H Y _ D _ F, gaeaf

ATEBION

1 el gos negre y ci du

 

2 dins la casa gran yn y tŷ mawr

 

3 hi ha / un carta / per a / tu mae llythÿr i ti

 

4 avui heddiw

 

5 abans de Nadal cÿn y Nadolig

 

6 bon dia bore da / dÿdd da

 

7 la petita roca y ºgraig ºfach

 

8 coral (= cantants) côr

 

9 llatí [m] > britànic [m] > gal·lès [v]

primus > prif (= principal)

animals domesticats > anifeiliaid dof

 

10 gràcies diolch

 

11 rw i’n moÿn gweld y newyddion ar y teledu (moÿn = voler) vull veure les notícies a la televisió

 

12 qui és aquell? pwÿ ÿw hwnna?

 

13 per molts anys (“feliç cap d’any d’edat”) pen-blwÿdd hapus

 

14 necessito un cotxe

mae eisiau car arno i (“hi ha necessitat (de) cotxe sobre meu”)

necessito diners: mae eisiau arian arno i

 

15 Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin

 

16 Miquelàngel Mihangel

 

17 (en català:) mae hi’n bÿw yn Llydaw nawr ella viu a Bretanya ara

 

18 tinc una nova feina (tinc > hi ha (alguna cosa); amb mi = gen i, ’da fi)

mae gwaith newÿdd gen i / mae gwaith newÿdd ’da fi

 

19 boca del riu Gele Abergele (ciutat del nord-oest)

 

20 dos gats

a) dau ºgath (no és possible - cath és femení)

b) dau ºgi dos gossos

c) dwÿ ºgath

d) dau ºgae dos camps

 

21 mae hi wedi mÿnd i’r swÿddfa ºbost ha anat a l’oficina de correu

 

22 no aparqueu (“res (d’) aparcar”)  dim parcio

 

23 dw i ºddim yn siarad Cymraeg = jo no parlo gal·lès

ell no parla gal·lès dÿw e ºddim yn siarad Cymraeg

 

24 una cosa molt interessant peth diddorol iawn

 

25 pinta (mig litre) de cervesa peint o ºgwrw

 

26 (en català:) paid croesi’r heol yma no creuis el carrer per aquí

 

27 Mae enw merch o’r gair Lladin “flôs, flôr-”. P’un ÿw e?

Hi ha un nom de noia del llatí “flôs, flôr-”. Quin és?

a) fflŵr = farina (sud-oest)  b) Fflur c) ffrwd = torrent d) ffrwÿn = brida

 

28 massa petit  rhÿ ºfach

 

29 Tai Gwÿn (també Tai Gwÿnion, amb adjectiu plural) (les) cases blanques

 

30 muntanya groc mynÿdd melÿn

 

31 cabra

a) gafr / gafar  b) cefn / cefen  c) pobl / pobol d) llÿfr / llÿfÿr

 

32 camp d’esports > “camp (de) jugar” maes chwarae

 

33 al cementiri yn y ºfynwent

 

34 gat petit cath ºfach

 

35 (correcció d’una pregunta de la setmana passada) llatí sêde- és “seu” en català i “swÿdd” (= feina, ofici) en gal·lès. “Swÿdd” també té un altre significat. Quin és?
a) oficina
b) comarca anglesa
c) seient
d) catedral

 

36 setmana = “vuit nits” wÿthnos

 

37 Lladin / llatí ‘monumentum’ > Brythoneg / britànic > Cymraeg / gal·lès mynwent (= cementiri)

 

38 papa noel = “el Joan de la ximeneia”

a) Siôn Mwg (mwg = fum)

b) Siôn Tân (tân = foc)

c) Siôn Shimnai (shimnai = ximeneia)

d) Siôn Corn (corn = corn; ximeneia)

 

39 capsa buida bocs gwag

 

40 sobre meu arno i (forma literària: arnaf fi)

 

41 home gras dÿn tew

 

42 gat = cath, gats =

a) cathau  b) cathoedd  c) cathod d) cathion

 

43 gwledÿdd = països, gwlad = país

 

44 novembre és literalment ‘matança (del bestiar)’ (una paraula ja obsoleta en el sentit original ‘matança’)  Tachwedd

 

45 tu i jo ti a fi

 

46 estiu haf (també és nom de noia)

 

47 cantar canu

 

48 el pont arquejat “el pont torçat”  y ºbont ºgam

 

49 Lladin ‘ecclêsia’ > britànic > gal·lès eglwÿs (= església)

 

50 no tanquis la finestra! paid cau’r ffenest’ / paid â ºººchau’r ffenest’

 

51 normalment (“com [una] pràctica”) fel arfer

 

52 dÿdd Gwener = divendres; la nit de divendres nos ºWener

 

53 enguany = eleni; col·loquialment perd una síl·laba: ’leni

 

54 Tai Coch (també Tai Cochion, amb adjectiu plural) (les) cases vermelles

55 el cim del turó pen y brÿn

 

56 -adur o -iadur és un sufix per indicar una mena de dispositiu, o una mena de llibre

teipiadur = màquina d’escriure, cyfrifiadur = ordinador (“calcular-iadur”). Dietari =

dyddiadur

 

57 la vall de la neu (topònim) cwm yr eira

 

58 l’extremitat del pont, és a dir, un lloc a l’entrada d’un pont) (topònim freqüent)

pen y ºbont

 

59 obre la porta! agor y drws

 

60 demà = yforÿ; col·loquialment perd una síl·laba: ’forÿ

 

61 el cim de la muntanya pen y mynÿdd

 

62 ble mae’r ysbytÿ? on és l’hospital?

 

63 prÿd mae’r eisteddfod? quan és l’eisteddfod?

 

64 l’extremitat del camp pen y cae

 

65 colli’r trên perdre el tren

 

66 mantega = ymenÿn; col·loquialment perd una síl·laba: ’menÿn

 

67 cada dia ºbob dÿdd

 

68 aigua freda dŵr oer

 

69 treballar de valent (“treballar durament”) gweithio’n ºgaled

 

70 bona salut (brindis típic gal·lès) iechÿd da

 

71 (correcció d’una pregunta de la setmana passada) gwanwÿn, haf, hydref, gaeaf

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymráeg)
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-
CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya) (català)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We
r àm ai? Yùu àar víziting  peij fròm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katlóuni) Wébsait (Íngglish)

CYMRU-CATALONIA

Diwygiad diweddaraf / Darrera actualització: 2006-01-02
sumbolau: ŵŷ

Fi de pàgina / Diwedd y dudalen