http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_cwrs/cymraeg_prawf_13_2512c.htm

Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn Gatalaneg / Entrada en català

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................
0043c Y Gymraeg (Mynegai) / La llengua gal·lesa (índex)

........................................2417c Gwersi Cymraeg- y gyfeirddalen / curs de gal·lès - contingut


................................
.......................................y tudalen hwn / aquesta pàgina                  


baneri
..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Cymraeg - profion
Gal·lès - proves

Prawf 13
Prova 13
 


 

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)


 xxxx Y tudalen hwn yn Gymraeg

 xxxx This page in EnglishPRAWF 13 (a continuació les respostes)
(Per imprimir-ho, feu talla-i-enganxa a un document d’open office o word; substituiu la lletra vermella de les respostes amb lletra negra)

ÿ = ‘y glir’ [ gliiir]
º = mutació suau
ºº = mutació nasal
ººº = mutació aspirada

 

1 llawer o arian = molts diners

________________ = moltes coses

 

2 agor y drws = obre la porta

_____________ = obriu la porta

 

3 ffenestr > ffenest’ = finestra

aradr > ____________ = arada

 

4 El Lleó Negre (nom de taverna) __________

 

5 cae hir

a) camp negre b) camp petit c) camp llarg  d) camp vell

 

6 -tens diners? -si

-oes arian ’da ti? -_____

 

7 cefn > cefen = esquena

_______ > gafar = cabra

 

8 m’agrada el cafè ______________

 

9 ºbob blwÿddÿn = cada any

______________ = cada setmana

 

10 mis > (col·loquial) mish (= més)

llais > llaish (= _______ )

 

11 (en català) Pwÿ ÿw hwnna? ____________

 

12 Joan fill d’en Morgan ___________

 

13 (en català) bydda i’n mÿnd mewn tacsi ______________

 

14 Gwilÿm > (forma diminutiva) Gwil,, Benjamin > B _ N _ _

 

15 (en català) Beth ÿw’ch barn chi am y tai newÿdd?

________________________

 

16 tot (“cada cosa”) po:b pe:th (vocals llargues) > P _ _ E _ H (vocals curtes)

 

17 Morgan > (forma diminutiva) Mocÿn, Lewÿs > L _ _ S _ N (= Lluís)

 

18 si us plau _______________

 

19 bon dia_______________

 

20 (en català) Dewch at y ºford i ºga’l tamed o ºfwÿd

________________________________

 

21 rw i wedi cwpla

a) he menjat

b) he acabat

c) m’he rentat

d) he oblidat

 

22 Tegfrÿn (nom de casa) turó bonic

lloc bonic = _____________ (man = lloc)

 

23 com et dius? (“què / és / el teu / nom / [de] tu”) ________________

 

24 Ym ººmha ºwlad mae Caeredin? En quin páis és Caeredin?

a) yn Iwerddon

b) yn yr Alban

c) yng ººNghymru

d) yn Lloegr

 

25 Quin és el nom llatí de Gal·les?

a) Caledonia

b) Cambria

c) Hibernia

d) Anglia

 

26 gwrando ar y newyddion = escoltar les notícies (“escoltar sobre...”)

G _ _ _ _ D _ ·· _ R ·· _ ·· º_ E R _ _ O R _ A E T _ = escoltar la música

 

27 conèixer la gent N _ B _ D ·· P _ B _ L

 

28 (en català) ugain mil o ºbunnau _____________

 

29 parles gal·lès? __________________

 

30 al bosc (“dins el bosc”) _______________

 

31 (en català) does dim dŵr yn y nant ________________

 

32 (en català) mae rhÿwun wedi torri’r ffenest’ _________________

 

33 quan és la festa? P _ _ D ·· _ _ _ ’ _ ·· ºW _ _ ?

 

34 hi ha massa gent aquí ____________

 

35 vens? W _ _ ·· T _ ’ _ ·· D O _ ?

 

36 massa llibres _ _ R M _ D ·· _ ·· º_ _ F _ A U

 

37 no cal tancar la porta amb clau (“no hi ha necessitat a tu tancar-amb-clau la porta”)

D _ _ S ·· D _ M ·· R _ _ I _ ·· _ ·· T _

·· ºG L _ _ ’ R ·· D R _ _

 

38 l’extremitat de la roca

P _ N ·· Y ·· ºG _ A I G

 

39 en aquella època yr adeg hynnÿ > ’radeg ’nÿ

pen yr allt (= cim del turó) > P _ _ ·· _ _ L _ T

 

40 go hir = bastant llarg, ________ = bastant bo

 

41 (en català) mae rhaid i fi ºfÿnd adre nawr

__________________________

 

42 testament (vell / nou testament). On és l’accent?

a) téstament

b) testáment

c) testamént

 

43 casa petita

a) tŷ mawr

b) tŷ bychan

c) tŷ du

d) tŷ hir

 

44 coes > co’s [koos] (= cama); coed > _________

 

45 sobre el pont _______________

 

46 (en català) Allwch chi ºweud ble mae hi? Galla, galla.

______________________________

 

47 araf > ara’ (= lent), gwaeddi > gweiddi

(= cridar), gaeaf > __________ (pronunciació col·loquial)  (= hivern)

 

48 pysgodÿn = peix, pysgod = peixos

mochÿn = _______, moch = __________

 

49 esperar al costat de la porta

A _ _ _ ·· W _ T _ ·· _ ·· _ _ _ _

 

50 aixecar-se a les nou C _ _ _ ·· _ _ ·· _ _ _

 

51 blaenau > (pronunciació col·loquial) “bleine” (= fonts dels rierols),

caerau > __________ (= terraplans, muralles, fortalesa britànica)

 

52 hi ha un gat mort a (“sobre”) la carretera ________________

 

53 (en català) (topònim) Eglwÿs-fach (eglwÿs ºfach) _____________

 

54 (en català) (topònim) Penrhÿn|deu|draeth _______________

 

55 dau ºlygad glas _________________

 

56 (en català) rw i wedi colli’n ffeil i

______________________________

 

57 la tieta Joana

a) Mam-gu Siân

b) Bopa Siân

c) yr Hen Siân

d) Tŷ Siân

 

58 (en català) rw i’n ºddiolchgar iawn i chi

____________________________

 

59 (en català) mae hi wedi mÿnd i fÿw i ºLundain

__________________________________

 

60 com un llamp - quina d’aquestes frases no n’és un sinònim?

a) fel mellten

b) fel cath i ºgythrel

c) fel mochÿn

d) fel milgi

 

61 Tomos Tomos

a) en Tomàs el pare d’en Tomàs

b) en Tomàs el fill d’en Tomàs

c) en Tomàs l’avi d’en Tomàs

d) en Tomàs el cosí d’en Tomàs

 

62 pa un / p’un = quin, quina, _ _ ·· ºR _ I = quins, quines

 

63 prendre el pèl (“estirar la teva cama”)

T _ N _ U ·· D _ ·· ºG O E _

 

64 és veritat

a) mae’n ºfach

b) mae’n ºwir

c) mae’n hen

d) mae’n eitha da

 

65 bosc

a) coed b) coes c) loes d) toes

 

66 (en català) am ºdri diwrnod ___________

 

67 wÿ > w col·loquialment

ofnadwÿ (= horrible) > __________________

 

68 (en català) yn ystod y ºflwÿddÿn ________________

 

69 també H _ _ Ÿ _

 

70 els vells i els joves

Y _ ·· _ _ _ ·· A ’ _ ·· I F _ _ C


 


ATEBION

 

1 llawer o arian = molts diners

llawer o ºbethau = moltes coses

 

2 agor y drws = obre la porta

agorwch y drws = obriu la porta

 

3 ffenestr > ffenest’ = finestra

aradr > arad’ = arada

 

4 El Lleó Negre (nom de taverna) Y Llew Du

 

5 cae hir

a) camp negre cae du

b) camp petit cae bach

c) camp llarg caer hir

d) camp vell cae hen, hen ºgae

 

6 -tens diners? -si

-oes arian ’da ti? -oes

 

7 cefn > cefen = esquena

gafr > gafar = cabra

 

8 m’agrada el cafè rw i’n hoffi coffi / rw i’n lico coffi

 

9 ºbob blwÿddÿn = cada any

ºbob wÿthnos = cada setmana

 

10 mis > (col·loquial) mish (= més)

llais > llaish (= veu )

 

11 (en català) Pwÿ ÿw hwnna? qui és aquell?

 

12 Joan fill d’en Morgan Siôn ap Morgan

 

13 (en català) bydda i’n mÿnd mewn tacsi (“aniré en un taxi”) hi aniré amb taxi

 

14 Gwilÿm > (forma diminutiva) Gwil, Benjamin > Benja

 

15 (en català) Beth ÿw’ch barn chi am y tai newÿdd?

quina és la seva opinió sobre les cases noves?

 

16 tot (“cada cosa”) po:b pe:th (vocals llargues) > popeth (vocals curtes)

 

17 Morgan > (forma diminutiva) Mocÿn, Lewÿs > Lewsÿn (= Lluís)

 

18 si us plau os gwelwch yn ºdda

 

19 bon dia bore da (“matí bo”); dÿdd da

 

20 (en català) Dewch at y ºford i ºga’l tamed o ºfwÿd

veniu a la taula per dinar (“per aconseguir una porció de menjar”)

 

21 rw i wedi cwpla

a) he menjat rw i wedi bwÿta / bita

b) he acabat rw i wedi cwpla

c) m’he rentat rw i wedi ’molchi

d) he oblidat rw i wedi anghofio

 

22 Tegfrÿn (nom de casa) turó bonic

lloc bonic = Tegfan (man = lloc)

 

23 com et dius? (“què / és / el teu / nom / [de] tu”) beth ÿw d’enw di?

 

24 Ym ººmha ºwlad mae Caeredin? En quin páis és Caeredin?

a) yn Iwerddon = a Irlanda

b) yn yr Alban = a Escòcia

c) yng ººNghymru = a Gal·les

d) yn Lloegr = a Anglaterra

 

25 Quin és el nom llatí de Gal·les?

a) Caledonia = yr Alban/ Escòcia

b) Cambria = Cymru / Gal·les

c) Hibernia = Iwerddon / Irlanda

d) Anglia = Lloegr / Anglaterra

 

26 gwrando ar y newyddion = escoltar les notícies (“escoltar sobre...”)

gwrando ar ºgerddoriaeth = escoltar la música

 

cerdd = poema; cerddor = músic; cerddoriaeth = música

 

27 conèixer la gent nabod pobol (forma més literària: adnabod pobl)

 

28 (en català) ugain mil o ºbunnau vint mil lliures

 

29 parles gal·lès? wÿt ti’n siarad Cymráeg?

 

30 al bosc (“dins el bosc”) yn y coed

 

31 (en català) does dim dŵr yn y nant no hi ha aigua al rierol

 

32 (en català) mae rhÿwun wedi torri’r ffenest’ algú ha trencat la finestra

 

33 quan és la festa? prÿd mae’r ºwÿl?

 

34 hi ha massa gent aquí mae gormod o ºbobol yma

 

35 vens? wÿt ti’n dod?

 

36 massa llibres gormod o ºlyfrau

 

37 no cal tancar la porta amb clau (“no hi ha necessitat a tu tancar-amb-clau la porta”)

does dim rhaid i ti ºgloi’r drws

 

38 l’extremitat de la roca pen y ºgraig (topònom: Pen-y-graig)

 

39 en aquella època yr adeg hynnÿ > ’radeg ’nÿ

pen yr allt (= cim del turó) > pen ’rallt

 

40 go hir = bastant llarg, go ºdda = bastant bo

 

41 (en català) mae rhaid i fi ºfÿnd adre nawr

he d’anar-me’n ara

 

42 testament (vell / nou testament). On és l’accent?

a) téstament

b) testáment

c) testamént

 

43 casa petita

a) tŷ mawr casa gran

b) tŷ bychan

c) tŷ du casa negra

d) tŷ hir casa llarga

 

44 coes > co’s [koos] (= cama); coed > co’d

 

45 sobre el pont ar y ºbont

 

46 (en català) Allwch chi ºweud ble mae hi? Galla, galla.

-podeu dir on és ella? -sí (“puc”)

 

47 araf > ara’ (= lent), gwaeddi > gweiddi (= cridar), gaeaf > “geia” (pronunciació col·loquial) (= hivern)

 

48 pysgodÿn = peix, pysgod = peixos

mochÿn = porc, moch = porcs

 

49 esperar al costat de la porta aros wrth y drws

 

50 aixecar-se a les nou codi am naw, codi am naw o’r ºgloch

 

51 blaenau > (pronunciació col·loquial) “bleine” (= fonts dels rierols),

caerau > “ceire” (= terraplans, muralles, fortalesa britànica)

 

52 hi ha un gat mort a (“sobre”) la carretera mae cath ºfarw ar y ffordd / ar yr heol

 

53 (en català) (topònim) Eglwÿs-fach (eglwÿs ºfach) església petita

 

54 (en català) (topònim) Penrhÿn|deu|draeth

penrhÿn = promontori

deu < dau = dos

traeth = platja

“el promontori de les dues platges” (poble del nord-oest)

 

55 dau ºlygad glas dos ulls blaus

 

56 (en català) rw i wedi colli’n ffeil i he perdut la meva carpeta

 

57 la tieta Joana

a) Mam-gu Siân l’àvia [que es diu] Joana, o l’avia de la Joana

b) Bopa Siân la tieta Joana

c) yr Hen Siân la vella Joana

d) Tŷ Siân la casa de la Joana

 

58 (en català) rw i’n ºddiolchgar iawn i chi

li estic molt agraït

 

59 (en català) mae hi wedi mÿnd i fÿw i ºLundain

ella ha anat a viure a Londres

 

60 com un llamp - quina d’aquestes frases no n’és un sinònim?

a) fel mellten com un llamp

b) fel cath i ºgythrel com un gat [fugint] cap a un dimoni

c) fel mochÿn com un porc

d) fel milgi com un llebrer

 

61 Tomos Tomos

a) en Tomàs el pare d’en Tomàs

b) en Tomàs el fill d’en Tomàs

també: Tomos ap Tomos

c) en Tomàs l’avi d’en Tomàs

d) en Tomàs el cosí d’en Tomàs

 

62 pa un / p’un = quin, quina, pa ºrai = quins, quines

(“quins + alguns; rhai = alguns)

 

63 prendre el pèl (“estirar la teva cama”) tynnu dy ºgoes

 

64 és veritat

a) mae’n ºfach és petit

b) mae’n ºwir és veritat

c) mae’n hen és vell, antic

d) mae’n eitha da és bastant bo

 

65 bosc

a) coed bosc

b) coes cama

c) loes dolor

d) toes massa de pa

 

66 (en català) am ºdri diwrnod durant tres dies

 

67 wÿ > w col·loquialment

ofnadwÿ (= horrible) > ofnadw

 

68 (en català) yn ystod y ºflwÿddÿn durant l’any

 

69 també hefÿd

 

70 els vells i els joves yr hen a’r ifancBle'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymráeg)
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-
CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya) (català)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We
r àm ai? Yùu àar víziting  peij fròm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katlóuni) Wébsait (Íngglish)

CYMRU-CATALONIA

Diwygiad diweddaraf / Darrera actualització: 2006-07-13
sumbolau: ŵŷ

Fi de pàgina / Diwedd y dudalen