2480k Gwefan Cymru-Catalonia. Tafodiaith Treforus

 

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_cymraeg/cymraeg_tafodieitheg_treforus_1890_2480k.htm

0001z Yr Hafan

..........
1863k Y Fynedfa yn Gatalaneg

..........
..........0009k Y Barthlen

..........
....................0796k Y Gymraeg - Tudalen Cyfeiriol

........................................y tudalen hwn


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i CatalunyaYr Iaith Gymreg


Tafodiaith Treforus
CYMRU FYDD, 1890
map o Gymru a'r Gwledydd Catalaneg

Erthygl or cylchgrawn Cymru Fydd (Blwyddyn 1890) (tudalennau 46-49):

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

(delw 2322) (tudalen 46)

 

(x46) Llafar Gwlad

TREFORIS, ABERTAWE

 

GAN A. E. THOMAS, COLEG MERTON, RHYDYCHEN.

 

Ifan. Eh ! Shwd ma dy gefen di?

 

Twm. Weddol thencyw. Weles di Ianto wech bis ne Dai bedd y mochyn allt abythir lle yma?

 

Ifan. Naddo i. Shw maen troi ms gyda chi nawr ychan?

 

Twm. O na rali geson ni nithwr.

 

Ifan. Ffordd?

 

Twm. Yn ty Marged Ann. Yt yn weld, ethon y tri i byrnu wyrth cinog o loshins pump. Odd yr hen fenyw ms, a gyda fod Marged yn dwad ar stwff, nidodd lanto ar i wddwg i a dychriws cyssanu fel ta fe heb weld ferch ariod or blan. Ond fe nath camsynied i rhyfeddu. Fe gitshodd yn y papir odd yn meddwl busen dalar loshins lan a fe iddi ben a miwn a twshged. Ti ddylet weld en rhegu wetinu. Odd e wedi llyncu wyrth dime o biper odd Marged yn nol i ferch ifanc yn aros ar bwys y drws.

 

Ifan. Dyna dderyn yw Ianto, withe tymed bach or bwpach twp, ond dicon o galon gyta fe wastod. Weles i eriod heb joien yn i ben. Fentra i ta fe ywr gorgi penna yn y dre.

 

Twm. Synnot ti napod Ianto eto. Fe sefws yn y siop i beswch shw beswch! Alla i weyd wrtho ti own in meddwl bod en twlu i ened colledig lan bob myned.

 

Ifan. Pid a bod mor fawr. Ryt ti rhi stanje lwer. Well i ti ddwad gyda fi ir Ysgol Sul tro nesa.

________________________________________________________

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

(delw 2323) (tudalen 47)

 

(x47) Twm. Gyda sti, y crychydd anghysyrus, y ci hela! Naf ar drot slabben Jermi.

 

Ifan. I, gyda fi, a phaid a galw sti arno i, stia rwyn arall. Ond, serch hynny, os licit ti fynd ir seiet eno, bydda in barod mwn anner awr ar ol cwplan fusnes.

 

Twm. Ol reit te, cewn cwrdd n ngilydd eto nawr jest.

 

Ifan. Ble ych chi mynd nawr?

 

Twm. I sharad an ffrynd, Mr. Shamse (Anglic James).

 

___________________________________

 

Twm. Shwd ych chi, Mrs. Shanme?

 

Shamse. Biwr diolch i chi. Shwd ych chithe? Shw mach mam? Dir! dyna dyfu ych chi. Beth ywch oedran chi nawr? Steddwch lawr nes bo Twmos dwad dwad nol.

 

Twm. Shwd ych chin tymlo, Mr. Shamse, heddi?

 

Shamse. Da iawn, diolch. Nawr, mwstra Mari Ann, man wytn ar gloch, a ma raid ti fynd ir ysgol cofia.

 

Twm. Beth am y gwithe tin nawr?

 

Shamse. Wl iawn. Ceson gyfarfod nos Lun dwetha yng ngapel Horeb. Dychrison gyta gweddio ag emyn.

 

Twm. Ie, gweddio a canu! Yn nw mor dduwiol ag hyn pryd s dim shawns streic?

 

Shamse. Wn i ddim wir. Estyn y bibl yma, Ali.

 

Twm. Dalwch nw. Ond os bydd rhwy danjer i ofnu, gweddio a canu yn union. Nid yn unig gweithwyr, ond eto rhai gwynidogion. Man rhi wir fel dywedodd Loko Sing-Sing, y bardd enwog o Japan, In the dark all men are equal."

 

Shamse. Gwynidogion! ych chin ala i i synnu.

 

Twm. Felly fel wetes i. Dyn sydd ddyniol, a na all yr holl fyd o phrygethu a gweddio ei nither en Dduw.

 

Shamse. Na ma ynnan wir iawn. Ych chin dwad ir capel heno ?

Twm. Nadw. Wi ffili a diall pwy fantes yn nin ngl wrth fynd ir cwrdd ne ir ysgol Sul. Rhwy i am un yn ngwpod pob peth mar gwynidog yn dweyd ys blynydde lwer, a fcntra fy mywyd alla roi ei bregeth y gyd, na ta pin i

________________________________________________________

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

(delw 2324) (tudalen 48)

 

(x48) amcan el bregeth, dim ond i fi gl y testyn. Yr un hen gwirionodde sydd gento Sul ar ol Sul i fforso in olwg ni. Shw licech chi gal bara i frecwast, bara i gino, bara i de, a bara i swper dydd ar ol dydd? Yn yr un fata rwyi wedi blino ar pregethe yma.

 

Shamse. Falle wir, ond man raid i chi gofio os nad ych chin cl bara pob pryd, ych chin cl bara i frecwast yn fenyddiol, a hefyd tatto a reis i gino, a wyn barnu y byddwch yn falch i glywed tar un yw y tri hyn yng ngwilod, Sef starch. Peth smala yw hynna, ond te fe?

 

Twm. Ie. Wel ar fechos i, maen bwrw!! Chlywch chi?

 

Shamse. Glaw mn?

 

Twm. Na, man bwrwn domen.

 

Shamse. Ha, own yn feddwl buse rhwbeth yn diwygio ar ol y twydd twym.

 

Twm. Twym! Twym!! Clywsoch am y milwr anfarwol or Galiffornia, un or llefydd twyma yn y byd. Hwn ar ol iddo farw a chyrraedd y lle nid dd i Lazarus cyrraedd, alodd daligram nol iw ei wiorydd i ymofyn ei flanceti o herwydd fod en r arswyddus, a bron a sythu gydar orfel. Nid os dim dadl abythi gwirionedd yr anes hyn, achos weles i y lle ble odd y milwr hyn arfedd lodjo, a bues yn sharad gydar stwrden o wraig odd genno sawl waith.

 

Shamse. Shiarad am filwyr, daeth ing ngof hanesyn rhwy lello cynftachlyd weles yn bychan ifanc. Oeddynt doi, German a Sais, yn ufed yn y tafarn. Ag yng ngyntaf nw ufson heddwch ir ymerawdwr. Wedi hyn ystynnodd y Sais i law i mas, a chynigws yfed ir Frenhines. Pallodd y German. "Felly," wetodd y Sais, "rhwy holpyn o cnoc hyrt half-soke, os na ufyd di ir Frenhines mi twlaf lan dy ymerawdwr cythrel, a lan a ddaeth wir.

 

Twm. Ma rhwy stwr wrth y drws.

 

Shamse. Clwes i neb yn cnoco. Dewch mewn, ta pwy sy na. O steddwch lawr Mr. Jones, ychchin roeso. Pidwch a mynd, Mr. Harries, mae in ngynnar yto.

 

Twm. Na, win bownd o fynd. Nos da chi.

________________________________________________________

 

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

(delw 2325) (tudalen 49)

 

(x49) Shamse. Wel, Mr. Jones, buo nin doi yn menjoio nunen wrth ochor y tan. Shw cerws i yn y clwb nithwr?

 

Jones. Ydym wedi colli pob dime ond ucen punt, a rhaiu mar cyfrithwr wedi twcyd. Felly y^n ni yn yr un lle ar dyn a phiodd ddim yn y byd, medde fe, ond twlle ysgwydde hen wasgot.

 

Shamse. Ie, clwsoch am y bachgen, sponer slamp man debyg, odd ffrynd yng ngofyn os odd byth yn ysgrifennu at i wejen nawr. "Ydw," ynte fe, "tair waith yr wthnos. Rwy i ddim ond weld i acha dydd Llun, Mercher, Iau a dydd Sadwrn." Helo, Mari Ann, ble ti wedi bod?

 

Mari Ann. Yn olchi nilo.

 

Shamse. Olchi dy ddilo o wyth ar gloch nes boi ddeg, y gwcw. Nawr cera helpa dy fam cwero sane, yt tin brwa ddicon yn yr wthnos.

 

Jones. Deg ar gloch! Wn i yn y byd pwy yscus naf fi i Beti heno. Bydd yn ishte lan i fi ddala bliw. Bydd yma furder iwb-iwb cyn y bore. Nos da chi.

________________________________________________________

 

Adolygiad diweddaraf 03 03 2000

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We
(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA