1388k Gwefan Cymru-Catalonia. Geirfa o Langynwyd. Rhw ddau cant o eiriau ac ymadroddion mewn rhestr a gyhoeddwd gyntaf yn 188 gan Cadrwad. Wordlist from Llangynwyd, Pen-y-bont ar Ogwr. Some 200 words and expressions from a list compiled by Cadrawd published in 1888.

http://www.kimkat.org/amryw/1_diarhebion_cadrawd_llangynwyd_1888_1388e.htm

0001z Y Tudalen Blaen / The Home page

..........1864e Y Porth Saesneg / The Gateway Page in English

...................0010e Y Gwegynllun / Map of the Website

....................................1801k Y Gyfeirddalen Ddiarhebion - Welsh Proverbs: Main Page

...........................................................Y Tudalen Hwn / This Page


..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya
Wales-Catalonia WebsiteColloquial Words and Expressions, collected within the parish of Llangynwyd.

(History of Llangynwyd, Cadrawd, 1888, tudalennau 142-9)

Cadrawd: Thomas Christopher Evans 1846-1918.

 

 

xxxx

xxxx

 

(Nodyn: nid oes yr un esboniad i lawer or ymadroddion. Mae rhai wrth gwrs yn adnabyddus dros Gymru benbaladr, ond mae eraill mwy lleol eu blas, ac o bosibl heb eu harfer erbyn hyn. Os cewn ni amser, rhown ni ambell eglurhd wrth gwt pob un).

(Note: many expressions are not explained. Some are well known all over Wales at the present time, others are localised and probably no longer in use. If we get time we might add on explanations)

 

 

001 Adar Morganwg.

002 Adnabod saethu wrth y sŵn.

003 Adnabod un yn mhrig y frn.

004 Agor un bwlch i gauad y llall.
To open one gap to fill another; spoken of those who sell one thing to pay for another.

005 Agor am lawer a chauad am ddim.

006 A glywor gwcw fydd byw flwyddyn eto.

007 Anach. This word, according to Dr. Pughe, means an impediment- one that is dull or slow; but it has a different meaning when used by the inhabitants in this parish. Mae anach gwlaw ganddi, - it threatens rain; Mae yn anach peidio talu, - there is doubt as to whether he willl pay or not, &c.

008 Anhawdd twyllo hen adar.

009 Anhawdd bwyta blawd ceirch a chwiban.

010 Anhawdd tynu ml o bost.

011 Arllwys ei gŵd. To divulge a secret.

012 Armerth, bord armerth. A peculiar kind of a table to knead dough upon. Crochan armerth: a special crock, in which the uwd (porridge) was prepared.

013 Ar y cybildra. In full speed.

014 Ar y coesau diwedda.

015 Bacsa. Footless stockings. Bacso. To trample.

016 Balish. Doatingly, or foolishly fond.

017 Bessie fingam. A wry-mouthed, or peevish woman.

018 Betin. The turf, or surface sward of a field when prepared by a particular sort of hand plough, and afterwards dried in the sun, and burnt. Betingwr, is the name given to the man who cuts the sward.

019 Bid rhyngoch, wŷr Pentyrch.

020 Biwbo. Jews harp.

021 Blingor bŵch. Vomiting.

022 Briwlach. Briwlach gwalaw; briw-wlaw. Drizzling rain.

023 Brachgai. To ride on horseback.

024 Bwyta pen y prŷf.

025 Buarth o gylch y lleuad, is a name given to the ring, or halo, which is seen about the moon on a misty night.

026 Bwr wrach. Bwr Drindod. The rainbow.

027 Bwdal, Bwdalacs, neu Mwdal, for lleid-bŵll - puddle.

028 Cafflo bola i drwsio pen. Robbing the belly to decorate the head.

029 Calan fara. The cakes given to the poor in olden days at the Church porch on the 1st of January.

030 Canu maswedd. Said of every kind of singing except psalms and hymns.

031 Careg-maen-ndd. The Bridgend freestone.

032 Canddo, for Cadno. Canddo o ddiwarnod. A fox of a day.

033 Canad, for Caniatd. Of a contraction, and corruption, very good; much preferable to the other mongrel which is so generally used. Cenad - a messenger.

034 Cadw ci, a chyfarth ei hunan.

035 Caws o folar ci.

036 Ceffyl uncarn. A walking stick.

037 Clem, cewc, gwep. These are words often used when someone makes ugly faces about something.

038 Clwc; ŵy clwc - an addled egg. It is also used to denote a person who is poorly: Mae hi yn glwc iawn. She is very unwell.

039 Clatsien. A smack. Mi roes iddo glatsien. I gave him a flip.

040 Chwerthin cilbochau.

041 Cysgu ci bwtsiwr.

042 Conach: - Pwy gonach wyt ti? Why dost thou whine?

043 Cl gwas diog.

044 Cuwch gŵd a ffetan.

045 Dala newyn wrth fedydd: spoken when a poor man christens his 10th child. Holding hunger at the font.

046 Dala llygoden ai bwyta. Catching a mouse and eating it, for improvidence or poverty.

047 Deiliaid Margam. The tenants of Margam.

048 Dan y dwr.- Under water, said of one in debt, or distressed for money.

049 Diwedd y gn ywr geiniog. For after the song pay the piper.

050 Diawl ymyto i: a very common but foolish oath, May the devil devour me.

051 Daw deisyfon ni: a peculiar kind of adjuration; but, if it were properly uttered, would be a most appropriate prayer. Lord, we beseech Thee. Expressive of astonishment or admiration.

052 Duw dalo i ti, and Duw cato ni. The Lord reward thee, and protect thee, are mild oaths very often heard expressed.

053 Dwylo blewog. Hairy hands. Applied to a person who is given to pilfering.

054 Does dim dau heb dri.

055 Does dim dau Gymro or un meddwl. There are no two Welshmen of the same opinion.

056 Dyn llethig. An excessive eater.

057 Dyn dimofal. A witty person.

058 Dyn diofal. Careless.

059 Dyn crygwrus. A naughty mischievous person.

060 Dyn lysti. An active person.

061 Dyn lloriog. A sly, cunning, fawning, circumventing sort of a fellow.

062 Dyn gwirion. In Glamorgan, an inoffensive man. In North Wales, a fool.

063 Fyn gwisgi. A quick, nimble person. The word is used also in another sense: cnau gwisgi, slip-shelled nuts, &c.

064 Dodir cr o flaen y ceffyl. To put the cart before the horse.

065 Dwywaith yn blentyn, ac unwaith yn ddyn. Once a man, twice a child.

066 Dysg dy famgu i bedoli hwyaid. Teach thy grandmother to shoe ducks. (English: To suck eggs.)

067 Eli penelin. Elbow grease

068 Elir galon. Good ale, tea, and tobacco.

069 Enllyn trwyn. Snuff.

070 Eos bren. A Poor singer. A wooden nightingale.

071 Ei bwyon banas. To beat him hollow.

072 Ewa. Uncle, in fond speech.

073 Etifeddiaeth y byd mawr, bod heb ddim.

074 Enw mawr a byd bach.

075 Fel llong ar dir sych. Like a ship on dry land.

076 Fel clap y felin. - Like the clap of the mill.

077 Fel lleuen mewn crachen. Like a louse in a scab.

078 Fel crochan yn berwi. Like the crock boiling.

079 Fel cleren mewn pot.

080 Fel bwch i odyn.

081 Fel ystarn ar gefn ci.

082 Ffusto pen ceffyi marw. Working to pay an old debt.

083 Ffrwmwndws, walu ffrwmwndws. To talk nonsense.

084 Ffrechan, - ffrechan o wlaw, neu o eira. A sprinkling of rain, or snow

085 Ffliwen. A clout. Rho ffliwen iddo. Give him a clout.

086 Ffedog y ddafad. Mackerel sky.

087 Gauaf cynar, hir y trig.

088 Goleufui. Northern lights.

089 Gair dros ysgwydd. Not seriously meant.

090 Gadewch chwi Sion Llwyd yn llonydd. He is well able to hold his own.

091 Grabin y wl. A case of labour, or confinement.

092 Gormod o ganfas am rot. Too good a promise.

093 Gwanid, or more properly, gwan-yd. Tail corn.

094 Gwell baw o bell, na ml o agos.

095 Gwneuthur melin ac eglwys. To project or undertake too large labours.

096 Gwell cynghor hen nai faeddu.

097 Gwŷr yr Hen Blwyf, tlawd a balch., The men of the Old Parish, poor and proud.

098 Gwŷr y Brenin Sion, saith ugain y cant. King Johns men, seven score to the hundred: short people.

099 Gwŷr Abertawen tynu wrth y rhaffau. Said when the sun is near setting.

100 Gwylhersa, chwareu gwylhersi. Children playing and shouting.

101 Gwinior gofid yn ei chylch. Said when a woman is seen sewing a rent in her dress without taking it off.

102 Harlach, maen harlach gwyllt yno. There is quite a kick up there

103 Hawdd tynu gwaed o hen lwgr.

104 Hen weddal. A corruption of chwedl, an old story.

105 Hen grochan o ddyn. One who takes in everything.

106 Hen ridill. One who tells all he knows.

107 Hela diffrwyth i gl, said of one who idles his time away doing nothing.

108 Heddwch gwŷr mawr. Great folkspeace - a cold reserve.

109 Hl ac hebrwng.

110 Hwldi-drebwldwr. Helter-skelter.

111 Hur yr n, a bwyta fyno.

112 Iorden: Tori iorden, ai wado, neu ei lachio. To cut a rod, and beat him.

113 Inisient. A man not in his right mind. From the English, Innocent.

114 Iro dwylaw. To bribe.

115 Llap y dwndwr. Tea, - Chatter-water.

116 Llap y deri. A lubberly fellow.

117 Llawer ffordd i ladd ci heb ei dagu o fenyn.

118 Lle maer ystarn yn gwasgu.

119 Lleidr yw llety.

120 Lle mae ŵyau, daw rhagor.

121 Llwnc y trothwy.
A greedy stomach.

122 Llwygan. Loafing.

123 Llusgo gwrysgen gerfydd ei brig.

124 Mab Mair ith ran. The son of Mary be thy portion.

125 Mae baw yn y caws. There is something wrong.

126 Mae croen ei din ar ei dalcen, said of one in a bad temper.

127 Magu esgyrn bach.

128 Mae aroswch yn air hir ir gwancus.

129 Mae drwg yn ei lawes.

130 Mae tro yn ei gynffon.

131 Mae awch ar ei gryman.

132 Maer dydd yn tynu ei gwt ato,.

133 Maethgen: Mi roes iddo faethgen. I gave him a good scolding.

134 Mae tri chynyg i Gymro. There are three chances for a Welshman.

135 Mae dwy wyneb i ystlys o gig moch.

136 Merch y crydd. A shoe

137 Mesur brethyn pawb wrth ei lathen ei hun.

138 Modfedd o fachgen, a mynydd o ferch.

139 Mor dywyll a bola buwch.

140 Mor deneu a rhaca. As thin as a rake.

141 Mor feddw a whilber. As drunk as a wheelbarrow.

142 Mor dylawd a llygoden Eglwys. As poor as a Church mouse.

143 Mor onest ar gyrchen.

144 Mor civil a hwch mewn sofl.

145 Morwyn gwr mawr a hwch melinydd.

146 Mor iach ar ceiros.

147 Myned drwy wrysg y cae.

148 Myn jaics, Myn jawcs, Jacits, Jaws, Jais erioed. A parenthetic apology for Myn Diawl, like tfie English By Gosh, &c., for By God.

149 Myn Brain. This curious oath may have reference to the ravens of Irien. See the Welsh Mabinogion.

150 Ns penelin nag arddwrn.

151 Ni waeth dywedyd wrtho, careg a thwll.

152 Ni ellir lladd mochyn bob dydd. One cannot have a feast every day.

153 Ni cheir chwareu r afal, ai fwyta hefyd.

154 Nyfath. A very common word for a multitude. A rabble.

155 O Arswyd! , O Terror! an ejaculation expressive of astonishment, or fear.

156 O dan ei grwys. Lying in state.

157 Oen partha. A hearth-stone lamb.

158 Partha - buwch bartha. A tame cow.

159 Penllawr, - a passage in very old farmhouses, between the place the cattle were kept and the dwelling-house: - the cegin, and neuadd, and if there happen to be another and a better room, it was called y room goreu, or room back; parlours only belonged to the dwellings of the gentry in olden times, such as were to be seen in the mansion of Ifor Hael, and referred to by the Demetian Nightingale in his poems.

160 Petu. This word is generally used when a person is continually complaining. When there appear to be no cause.

161 Peidiwch a Phetu is often said to a man who finds fault with Providence, because he does not get all his covetous nature wishes for, though possessed of sufficient, if he could but enjoy it with contentment.

162 Pigewdyn. A rip.

163 Pina. A weakling.

164 Pica. Sharp, pert, impudent.

165 Pingwn. A gable end.

166 Piniwn: yn mhob pen mae piniwn. In every head there is an opinion.

167 Pobl y Bettws.

168 Priodi drwyr berth.

169 Pilio wyau.

170 Pob peth newydd, dedwydd da.

171 Rathu, for Brathu. To sting, or stab.

172 Rhaid cael dau ffol i ffraeo.

173 Rhanu blewyn yn bedwar-ar-ddeg.

174 Rheffyn pen bys. An extempore sermon.

175 Rhwng seiri a phorthmyn.

176 Rhys or mynydd. A peculiar name given to the wind.

177 Rhwng cynffon y diawl a thwll ei d-n. (= din)

178 Rhwyllo: Maer gwlaw yn rhwyllo. The rain ceases.

179 Saem collen. A good drubbing.

180 Sang di fang.

181 Sion run siwd.

182 Siani naill ochr.

183 Sion pob ochr.

184 Scleis. A most curious name given to a fire shovel.

185 Shini flewog. The palmer worm.

186 Shaw. A very common word, meaning a large number: Shaw o ddynion. A lot of people, &c.

187 Slebis. Mess. Paid a gwneyd dy slebis. Dont make thy mess.

188 Siencyn esmwyth. A kind of light food, consisting of bread soaked in water, with a little butter, sugar, and nutmeg.

189 Sug. A short chain used before the plough.

190 Trinsiwrn. The old wooden plate, evidently from the English trencher.

191 Tar byd yn myned yn badelli.

192 Taflu pal i do.

193 Tafla lluwch (llwch) i lygad.

194 Taflur droed olan mlaena.

195 Teisien toes a chwnad - teisien heb wybod ir siop.

196 Teisien fras felus - teisien lap.

197 Taplas groes, taplas gs.
These are expressions used when a contention between two separate sects is spoken of, and opposition meetings are held.

198 Talmu: does dim yn talmu arno. Naught makes an impression on him.

199 Tomen flodeuog. A slut in finery, a flowering dunghill.

200 Tori cleddyf Arthur. To break, or cut Arthurs sword. This is an exploit performed by the children at their plays.

201 Tawlu yn ei ddanedd. To upbraid one with anything.

202 Twm pob tamaid. An adept at anything.

203 Trwst, twrf, tyrfa, trysa. Thunder.

204 Trysa a llychid. Thunder and lightning.

205 Twna. An obstinate, mulish disposition.

206 Walbi. A sagacious person.

207 Walu, wleua, for chwedleua. To talk.

208 Watch aur, neu glun bren. A gold watch, or a wooden leg. (Neck or nothing.)

209 Wedi carnoi filwg.

210 Wedi ei chnapio hi. A little drunk.

211 Wedi bod ar y gridill.

212 Wedi myned dros y cenglau: said of one who has taken too much drink.

213 Wedi estyn ei goes.

214 Wedi myned i glwb y racs. One newly married.

215 Y gwr daclws gerws.

216 Y llygaid yn fwy nar bola.

217 Yn bris o gant punt.

218 Yn ffolach na dail bysedd y cŵn.

219 Yr hen wlanen. A simpleton.

220 Yr hwch fud syn difar sg.

221 Ystlys gerdded.

222 Yn poeri fel gwcw.

223 Yn mhob o dipyn mae gwn bys i d-n (= din) gwybedyn.

224 Ymgreinad. To roll about with pain.

225 Yn ddyled o glust i glust. In debt from ear to ear.

226 Weather Prognostications. The cat washing her ears is a sign of wet weather; but if done when sitting with her back towards the fire, it is considered to be a prediction of a snow storm.

227 When the swallows are seen flying high, it is the sign of fair weather; but when flying low or near the earth, rain will follow.

228 To see sea-gulls coming in great number inland is a most unmistakeable prediction of stormy weather (tywydd creulon).

229 The sheep bleating and walking about restlessly, and the crows croaking, are looked upon as sure signs of rain.

230 Swine carrying straws in their mouths, and walking with their heads against the wind, are put down as predicting a heavy gale of wind.

231 The following fragments were quoted by the old people as weather prognostications:-

Bwa Drindod y borau, aml gawodau
Bwa Drindod prydnawn, tegwch a gawn.


A rainbow in the morning is the shepherds warning
A rainbow at night is the shepherds delight.


232 Pan gollir y gaw, or gogledd y daw, -
Pan gollir yr hinon, or dwyrain daw atom.


233 Y wylan fach adnebydd,
Pan fon gyfnewid tywydd;
Hi hed yn deg ar aden wen,
Or mor i ben y mynydd.


234 Fe neidiar gath yn hoew,
Rhwng gwynt a thywydd garw;
Hi droi phen-ol tuag at y gwres,
Po nesaf byddoi fwrw.


235 Pan welir moel y Caera
Yn gwisgo cap y bora;
Ond odid fawr cyn haner dydd,
Bydd ar ei grudd hi ddagra.


236 Pan glywer y mor yn crochlefain yn flin,
Ar cwmwl yn dew dros ben Castell Penllin;
Os gwir y ddiareb, mae cawod o wlaw
Yn magun yr wybren, ai syrthiad gerllaw.


Translated by lolo Morganwg.

When the hoarse waves of Sevem are screaming aloud,
And Penllines lofty Castles involved in a cloud;
If true the old proverb, a shower of rain
Is brooding above, and will soon drench the plain.

237 Pan fyddo Mynydd Caera
Ai gap yn cuddoi gopa;
O niwlyn tew, am hyny taw
Mae ynddi wlaw mi brwfa.


 

DIWEDD / END

 

Adolygiadau diweddaraf - latest update 15 09 2002

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ


Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
We(r) m ai? Yu a(r) vzting peij frm dh CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

 

 CYMRU-CATALONIA