http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/enwau_lleoedd_cernyw_0642e.htm


0001z Yr Hafan / Home Page

..........
1864e Y Fynedfa yn Saesneg / English Gateway

...................0010e Y Gwegynllun / Siteplan

..............................1872e Enwau - Tudalen Ymgyfeirio / Names - Orientation Page


..............................

........................................y tudalen hwn / aquesta pgina


baneri
..
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya
The Wales-Catalonia Website

Aran 16: Enwau
Section 16: Names

xxx
xxx


map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)


 

 

0642 Gwefan Cymru-Catalonia. "Place Names of Corwall".

..

Gwefan Cymru-Catalonia
Wales-Catalonia Website

31 10 1999 adolygiad diweddaraf : latest update

 

Enwau lleoedd Cernw
Dim ond dolennau ar hn o brd
Place names of Cornwall
Only links at the moment

 

aquesta pgina encara no la tenim en catal
0001
tudalen blaen y gwefan 'Cymru-Catalonia'
front page of the 'Wales-Catalonia' Website

0008
y cyntedd croeso
the reception area

0005
y mynegai
the index

0015
cynllun y gwefan
site-plan

0775
adran 'enwau' - y brif dudalen
'names' section - the main page

0821
chwiliwch amdano yn y gwefan hwn neu ar y rhyngwe o'n tudalen archwilwr
Search this site

 

 

 

 

 

03 KERNOW - Cernw / Cornualles

http://www.geocities.com/Athens/9479/kernow.hmtl

Rhestr o enwau lleoedd Saesneg - ffurfiau brodorol Cernweg / Llista de topnims en angls amb les formes autctones crniques / List of Englished Cornish names with the correct native forms

Hysbyswr / informador: Leslie Sitek. Mae yno hefd fap o Gernw (yn Saesneg!) Hi ha tamb un mapa de Cornualles (en angls!) / There's also a map of Cornwall - in English!

http://web3.ukonline.co.uk/alanrichards/framepage.htm Alan's Cornish Pages (Section: Cornish Place Names)

Tudalennau Cernw Alan Richards - Adran Enwau Lleoedd Cernw (nid w'n rhw gywir mewn sawl achos)

Pgines de Cornualles d'en Alan Richards - Apartat de la toponmia crnica (no s del tot fiable)

Alan Richards' Cornish Page - Cornish Place Names Section (not altogether reliable)

 

 

  

Ble'r wf i? Yr ch chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Werr am ai? Yuu rr vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

0642+(enwau_lleoedd_cernyw_1e) diwedd / fi 


Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadstiques / See Our Stats