0300c Cymru-Catalonia - topnims de Galles - formes anglesos i formes autctones. Angls: Aberdare, Galls: Aber-dr [a ver DAAR]. La forma anglesa s una aproximaci de la forma gallesa local - t caracterstiques de la pronunciaci segons el dialecte local, escrita en part amb ortografia anglesa.

 

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/enwau_lleoedd_cymraeg_estroniaith_eng_cym_0300c.htm


Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn Gatalaneg / Entrada en catal

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................0439c Enwau - Tudalen Ymgyfeirio / Noms - Pgina Orientativa

........................................y tudalen hwn / aquesta pginabaneri
..
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya

Enwau
Noms

Enwau lleoedd Cymru (rhestr Saesneg-Cymreg) Rhestr o furfiau Saesneg a'r ffurf gyfatebol yn iaith Cymru, gan gynnws ambell enw o'r tu faes

Topnims de Galles (angls-galls)
Formes angleses d'alguns topnims d'aquesta terra celta, i la forma auctctona corresponent; inclou alguns topnims de fora del pasmap o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)0604 Y rhestr hon o chwith (ffurfiau brodorol a ffurfiau Saesneg) -
formes auctctones i les formes angleses (Abertawe > Swansea)

Gwelir llawer o'r ffurfiau hn ar fapiau Saesneg, ac mae llawer hefd yn enwau swddogol yr awdurdodau lleol. Mewn achosion eraill, dim ond y ffurf gywir Gymreg y mae'r awdurdodau yn eu defnyddio (Llandebie > Llandybe) / Moltes d'aquestes formes es veuen a mapes anglesos, i a ms a ms sn els noms oficials dels municipis; en altres casos, els municipis fan servir tan sols la forma correcta gallesa (Llandebie > Llandybe)
 


Aberavon
: Aberafan
[a-ber-A-van]


Abercanaid
: Abercannaid
[a-ber-KA-ned]


Abercarn
: Aber-carn
[a-ber-KARN]


Aberdare
: Aber-dr
[a-ber-DAAR]
la forma anglesa s una aproximaci de la forma gallesa local - t caracterstiques de la pronunciaci segons el dialecte local escrita en part amb ortografia anglesa

Abergavenny
: Y Fenni
[ VE-ni]
la forma angls conserva el nom antic galls - Abergafenni - conflent del riu Gafenni (i el riu Gw). Gafenni s un du celta Gobanni- = ferrer

Aberkenfig
: Abercynffig
[a-ber-KN-fig]


Abertillery
: Aberteleri
[a-ber-te-LE-ri]


Ammanford
: Rhdaman
[rhii-DA-man]


Anglesey Bank
: Y Traeth Gwllt
[ traith GWILHT]
la platja salvatge Significat del nom angls: el banc (de l'illa de) Anglesey (Anglesey = nom angls de 'Mn')

Anvil Head
: Trwn y Galen Ddu
[truin ga-len DHII]
cap ('nas') de la pedra d'esmolar negra Significat del nom angls: cap de l'enclusa

Bala Lake : Lln Tegid
[ ]


Barber's Hill
: Moel y Geraint
[moil GE-rent]
tur de ?? Significat del nom angls: tur de Barber (cognom = barber)

Bargoed
: Y Bargod
[ BAR-god]


Barmouth
: Aber-maw
[a-ber-MAU]


Barry
: Y Barri
[ BA-ri]


Beddau
: Y Beddau
[ BE-dhe]


Bettws
: Y Betws
[ BE-tus]


Bishopston
: Llandeilo Ferwallt
[lhan-DEI-lo VER-walht]


Blackmill : Melin-ifan-ddu
[ ]


Blackwood
: Y Coed-duon
[ koid-DI-on]


Blaenavon
: Blaenafon
[blai-NA-von]


Brecon
: Aberhonddu
[a-ber-HON-dhi]


Bridgend
: Pen-y-bont (ar Ogwr)
[pe-n-BONT (a-RO-gur)]
= (la casa) (del) cap (de)l pont al marge del riu Ogwr

Broad Oak
: Derwen-fawr
[der-wen VAUR]
el roure gran.

Broadwater
: Lln Morfa Gwllt
[lhin mor-va GWILHT]
llac de la maresma deserta /salvatge

Brookhouse
: Y Brwcws
[ BRU-kus]
adaptaci d'un nom angls. Significat del nom angls: Aparantament - casa de la riera

Brookhouse
: Y Brwcws
[ BRU-kus]


Bryncoch
: Y Brn-coch
[brin-KOOKH]
= el tur vermell

Brynmawr
: Y Brn-mawr
[ brin-MAUR]
= el tur gran

Buckley
: Bwcle
[BU-kle]


Builth Wells
: Llanfair ym Muallt
[LHAN-ver MI-alht]
Llanfair = esglsia de Maria; Buallt < Buellt (bu- = vaca, gwellt = pastura); nom de districte medieval

Burry Port
: Porthtywn
[porth-T-win]
"port de les dunes de sorra"

Cable Bay
: Porth Trecastell
[porth tre-KA-stelh]
cala de la masia del castell Significat del nom angls: badia del cable

Caerleon
: Caerllion
[kair-LHI-on]
fortalesa (romana) de la llegi (romana)

Caernarvon
: Caernarfon
[kair-NAR-von]
la fortalesa (romana) del districte d'Arfon (Arfon = lloc davant l'illa de Mn; ar = preposici ''davant'' (galles modern "sobre", "Mn" = nom de l'illa)

Caerphilly
: Caerffili
[kair-FI-li]


Canton
: Treganna
[tre-GA-na]
(ardal Caer-ddd / districte de Caer-ddd)

Cardiff
: Caerddd
[kair-DIIDH]
(una forma ms correcta seria Caer-ddd amb guionet, per la forma sense guionet s l'oficial)

Cardigan
: Aberteifi
[a-ber-TEI-vi]


Careghofa
: Carreghofa / Carreghwfa
[ka-reg-HO-va, -HU-va]


Carew
: Caeriw
[KEI-riu]


Carmarthen
: Caerfyrddin
[kair-VR-dhin]


Carmel Head
: Pen Brn yr Eglws
[pen brin RE gluis]
cap/promontori del tur de l'esglsia

Carmel Point
: Trwn y Gader
[truin GA-der]
nas/promontori de la cadira (?roca en forma de cadira)

Cefnmawr
: Y Cefn-mawr
[-ke-vn-MAUR]
= el tur gran

Cemaes
: Cemais
[KE-mes]
costa irregular Significat del nom angls: (perpetuaci d'una forma gallesa errnia, amb 'maes' = camp)

Cemaes Road
: Abertwmn
[a-ber-TUI-min]
la confluncia de la riera Twmn Significat del nom angls: (nom d'estaci ferrocarril) la carretera de Cemais

Chepstow
: Cas-gwent
[ka-SKWENT]
= Castell Gwent, el castell del regne de Gwent; Gwent s del nom rom de Caerllion - Venta Silurum - el mercat / la plaa de la tribu Silur- (venta s una paraula llatina = catal 'venda')

Chicken Rock
: Craig y Nod
[kraig NOOD]
roca de ??la diana. Significat del nom angls: roca del pollastre

Chirk
: Y Waun
[ WAIN]
el prat (gwaun = prat, erm)

Church Village
: Gartholwg
[gar-THO-lug]
"vista de la muntanya de Garth", Garth (nom de la muntanya, que vol dir senzillament 'muntanya' + golwg = vista
ck A final 'ck' [k] in English forms often corresponds to Welsh 'g' [g]
(1) Brycheiniog (> Brycheinog) > Brecknock
Defynnog > Devynnock
ck 'ck' [k] in English forms sometimes corresponds to Welsh 'ch' [kh]
(1) Bycheiniog (> Brycheinog) > Brecknock

Clydach Vale
: Cwmclydach
[kum-KL-dakh]
vall del la riera Clydach Significat del nom angls: substituci de la paraula 'potica' anglesa 'vale' = vall

Clyne
: Y Clun
[-KLIIN]
prat. Significat del nom angls: ortografia anglesa del nom galls, amb el canvi tpic de l'angls ai > ii

Clyro
: Cleirw
[KLEI-rui]
? Significat del nom angls: ortografia anglesa del nom galls, segons la pronunciaci local en galls

Clytha
: Cleidda
[KLEI-dha, kli-dha]
? Significat del nom angls: ortografia anglesa del nom galls

Coedpoeth
: Y Coed-poeth
[-koid-POITH]
= el bosc cremat

Colwyn Bay
: Baecolwn <Bae Colwn>
[bai-KOL-win]


Connah's Quay
: Ceicona
[kei-KO-na]


Conway
: Conw
[KO-nui]


Cowbridge
: Y Bont-faen
[ bont-VAIN]
= el pont de pedra

Crinow
: Crynwedd
[KRN-wedh]
? Significat del nom angls: adaptaci del nom galls

Cwm
: Y Cwm
[ KUM]
= la vall

Cwmafon
: Cwmafan
[ku-MA-van]


Cwmbach
: Y Cwm-bach
[ kum BAAKH]
= la vall petita

Cwmbran
: Cwm-brn
[kum-BRAAN]


Cwmfelinfach
: Cwm-felin-fach
[kum-ve-lin-VAAKH]
cwm y felin fach (amb prdua de l'article definit) = (la) vall (de)l mol petit

Denbigh
: Dinbch
[DIN-bikh]


Dinas Powys
: Dinaspows <Dinas Pows>
[di-na-SPOU-is]


Druid's Circle
: Y Meini Hirion
[ mei-ni HIR-yon]
els menhirs, les pedres llargues Significat del nom angls: el nom angls vol dir 'cercle dels druides'

East Rhondda
: Rhondda Fawr
[hron-dh VAUR]
(vall del riu) Rhondda Fawr (mawr = gran). Significat del nom angls: Rhondda Oriental

Ebbw Vale
: Glnebw
[gli-NE-bui]
= (la) vall (del riu) Ebw

Fairy Glen, The
: Ffos Noddun
[foos NO-dhin]
fossa + ?nom de persona Noddun. Significat del nom angls: La forma anglsa s una bajanada - (?del segle passat) = 'la vall de les fades'

Ferndale
: Glnrhedynog
[glin-rhe-D-nog]
= (la) vall poblada-de-falgueres

Flint
: Y Fflint
[ FLINT]


Gelligaer
: Gelli-gaer
[ge-lhi-GAIR]


Gilfachgoch
: Y Gilfach-goch
[ gil-vakh-GOOKH]
= el rac vermell

Gilwern
: Y Gilwern
[ GIL-wern]


Gladestry
: Llanfair Llythynfwg
[lhan-ver lh-THN-vug]
Esglsia de Maria de Llythynfwg (= ??)

Glan Conway
: Llansanffrid Glan Conw
[lhan-san-fraid glan KO-nui]
Esglsia de Santa Brgida (de la contrada de) Glan Conw (= marge del riu Conw) Significat del nom angls: adaptaci del nom galls

Glan Conway Corner
: Pen-y-sarn
[pe-n-SARN]
cap(damunt/davall) de la via enllosada Significat del nom angls: la cantonada de Glan Conw

Glyncoch
: Y Gln-coch
[ glin-KOOKH]
= la vall vermella

Glynneath
: Gln-nedd
[glin-NEEDH]


Goodwick
: Wdig, Gwdig
[U-dig, GU-dig]
(nom escandinau. VIK = cala, com en la paraula 'VIKING')

Goodwick Bay
: Abergwdig
[a-ber-GU-dig]
l'embocadura de Gwdig. Significat del nom angls: la badia de Gwdig

Goostrey
: Gwstre
[GUI-stre]


Haverfordwest
: Hwlffordd
[HUL-fordh]


Hawarden
: Pennar-lg
[pe-nar-LAAG]


Heath
: Y Mynddbychan
[ m-nidh-B-khan]
(ardal Caer-ddd / districte de Caer-ddd)

Hiding Cave
: Parlwr Llech
[par-lur LHEEKH]
sala/cova de la llosa Significat del nom angls: cova d'amagatall

Holyhead
: Caergybi
[kair-G-bi]


Holywell
: Treffynnon
[tre-F-non]
= (el) poble (de la) font

Hope
: Yr Hob
[r HOOB]
adaptaci d'un topnim angls - /hoop/ = vall

Ilston
: Llanilltud Gwr
[lha-nilh-tid-GUIR]
"esglsia d'en Illtud al districte de Gwr"

Kenfig Hill
: Mynddcynffig
[m-nidh-KN-fig]
"la muntanya del poble dit 'Cynffig'"

Kidwelly
: Cydweli
[kd-WE-li]


Knaveston
: Treganeithw
[tre-ga-NEI-thu]
?? (tre = masia) Significat del nom angls: ??(ton = angls antic 'tuun', masia)

Knelston
: Llan-y-tair-mair
[lhan--tair-MAIR]
Esglsia de les tres Maries Significat del nom angls: ?? (ton = angls antic 'tuun', masia)

Knighton
: Trefyclo
[tre-V-klo]
de tref y claw'[tre-V-klau] < tref y clawdd[tre-v-KLAUDH] "masia/poble de la fossa frontera" (Aqu hi ha Clawdd Offa [klaudh O-fa], una fossa de finals del segle 700 que marcava la frontera entre els gallesos de les terres encara sota control galls i els anglesos que havien conquerit i ocupat els terrenys gallesos Significat del nom angls: ?? (ton = angls antic 'tuun', masia)

Llanbadoc
: Llanbadog Fawr
[lhan-ba-dog VAUR]
gran Llanbadog, principal esglsia de Llanbadog (llan = esglsia + mutaci suau + Padog, nom de sant)

Llanbadrig Cove
: Porth Padrig
[porth PA-drig]
"la cala de sant Patrici"

Llanbadrig Head
: Trwn y Buarth
[truin BI-arth]
"el promontori / cap del corral; trwn = nas, promontori, buarth = corral (bu- vaca, bestiar + mutaci + garth = tancat) "

Llanbeder
: Llanbedr yn Henriw
[lhan-BE-der n HEN-riu]
"esglsia de Sant Pere del districte de Henriw" (hen = antic + mutaci suau + rhiw = carretera que puja per un tur)

Llanbedrog Point
: Trwn y Myndd
[truin M-nidh]
"promontori de la muntanya"

Llanbethery
: Llanbydderi
[lhan-b-DHE-ri]


Llanblethian
: Llanfleiddan
[lhan-VLEI-dhan]
esglsia de sant Bleiddan (blaidd = llop, + -an = sufix diminutiu)

Llancadle
: Llancatal
[lhan-KA-tal]


Llancayo
: Llancaeo
[lhan-KEI-o]


Lland??
: Llandynog
[lhan-D-nog]


Llandaff
: Llan-daf (normalment s'escriu Llandaf, la forma oficial per menys correcta)
[lhan-DAAV]


Llandarcy
: Llandarsi
[lhan-DAR-si]


Llandawke
: Llan-dawg
[lhan-DAUG]


Llanddetty
: Llanddeti
[lhan-DHE-ti]


Llanddew
: Llan-dduw
[lhan-DHIU]
esglsia de Du, llan + mutaci suau + Duw

Llanddewi Skyrrid
: Llanddewi Ysgyrd
[lhan-DHE-i -SK-rid]


Llanddewi Velfrey
: Llanddewi Efelffre
[lhan-DHE-i e-VEL-fre]


Llandebie
: Llandybe
[lhan-d-BI-e]


Llandegai
: Llandygi
[lhan-d-GAI]


Llandegley
: Llandeglau
[lhan-DE-gle]


Llandegveth
: Llandegfedd
[lhan-DEG-vedh]


Llandegwning
: Llandygwnning
[lhan-d-GU-ning]


Llandeloy
: Llan-lw, Llandylwf
[lhan-LUI, lhan-d-LUIV]


Llandenny
: Llandenni
[lhan-DE-ni]


Llandevaud
: Llandifog
[lhan-DI-vog]


Llandevenny
: Llandyfenni
[lhan-d-VE-ni]


Llandilo
: Llandeilo
[lhan-DEI-lo], localment
[lhan-DI-lo]

Llandissilio
: Llandysilio
[lhan-d-SIL-yo]


Llandogo
: Llaneuddogw
[lha-nei-DHO-gui]


Llandough (1)
: Llandochau'r Bont-faen
[lhan-DO-kher bont-VAIN]
(aprop de Y Bont-faen)

Llandough (2)
: Llandochau Fach
[lhan-DO-khe VAAKH]
(aprop de Penrth)

Llandovery
: Llanymddyfri
[lha-nm-DHV-ri]


Llandow
: Llan-dw
[lhan-DUU]


Llandrindod Wells
: Llandrindod
[lhan-DRIN-dod]
"esglsia de la trinitat", llan = esglsia + mutaci suau + trindod = trinitat

Llandruidion
: Llandridian
[lhan-DRID-yan]


Llandudno Junction
: Cyffordd Llandudno
[k-fordh lhan-DID-no]
"Enlla de Llandudno", cyffordd = enlla (de ferrocarril) (cyf- = junt (prefix), ffordd = carretera, via); Llandudno = esglsia de sant Tudno, llan + mutaci suau + Tudno

Llandysilio East
: Llandysilio yn Nyfed
[lhan-d-SIL-yo N-ved]


Llandyssil
: Llandysul
[lhan-D-sil]


Llaneilian Cove
: Porth Eilian, Porth yr Ysgaw
[porth EIL-yan, por-th-R-skau]


Llanelieu
: Llaneleu
[lha-NE-lei]


Llanerthill
: Llanefrddl
[lha-NEVR-dhil]


Llanfaenor
: Llanfannar
[lhan-VA-nar]


Llanfair P.G.
: Llanfair Pwllgwyngll
[LHAN-ver pulh-GWN-gilh]


Llanfairfechan
: Llanfair Fechan
[lhan-ver-VE-khan]


Llanharry
: Llanhari
[lhan-HA-ri]


Llanhilleth
: Llanhiledd
[lhan-HI-ledh]


Llanishen
: Llanisien
[lha-NI-shen]
(ardal Caer-ddd / districte de Caer-ddd) aparentment llan + Efnisien (anglicitzat Evnissyen); nom conservat en un conte dels Mabinogi - Efnisien era un germ be Brn, Manawddan a Branwen. Va matar Matholwch i l'assassinat va provocar una guerra entre els britnics i els irlandesos

Llanrwst
: Llan-rwst
[lhan-RUUST]


Llantwit Major
: Llanilltud Fawr a Sain Tathan
[lha-nilh-tid-VAUR a sain-TA-than]


Llantwit Vardre
: Llanilltud Faerdre
[lha-nilh-tid-VEIR-dre]


Llay
: Llai
[LHAI]


Lord Hereford's Knob
: Pen y Twmpa
[pen TUM-pa]
- /Loord Herfrdz Nob// [lood he-r-fdz nob] cim del tmul del Lord (de la ciutat de) Hereford en angls modern, knob tamb = genitalia

Maesteg
: Y Maes-teg
[ mai-STEEG]
(el) camp bonic

Mardy
: Y Maerd
[ MAR-di] [ MEIR-di], localment
"casa del majordom"

Mathern
: Merthrtewdrig
[mer-thir-TEU-drig]
x

Menai Bridge
: Porthaethw
[por-THEI.thui]


Merthyr Tydfil
: Merthrtudful
[mer-thir-TID-vil]
'el cementiri de Tudful' - localment, segons la tradici, Tudful era santa, per possiblement era un home. Hi ha tamb una paraula merthr = martr (del llat 'martyr'), per a la toponmia la paraula s del llat 'martyrium' - cementiri, antigament 'tomba de mrtir'. Per tant no hi ha cap fonament a l'explicaci que el nom s 'la mrtira Tudful' que es veu massa vegades quan s'explica el nom d'aquest poble.

Milford Haven
: Aberdaugleddau
[a-ber-dau-GLE-dhe]


Mold
: Yr Wddgrug
[r UIDH-grig]


Monkswood
: Capelcoedymynach
[KA-pel-KOID--M-nakh]


Monmouth
: Trefynw
[tre-V-nui]


Mount
: Y Mwnt
[ MUNT]
(nom de l'angls) putjet Significat del nom angls: pujet

Mount Bank
: Foel y Mwnt
[voil MUNT]
tur del pujet. Significat del nom angls: vessant del pujet

Mountain Ash
: Aberpennar
[a-ber-PE-nar]
"confluent (del riu) Pennar (i el riu Cynon); Pennar s de Pennardd = promontori

Mounton
: Cil-maen
[kiil-MAIN]
rac de la pedra. Significat del nom angls: ??masia de la muntanyeta

Murton
: Gwern-y-llaeth
[gwer-n-LHAITH]
verneda de la llet. Significat del nom angls: ?? (ton = angls antic 'tuun', masia)

Neath
: Castell-nedd
[ka-stelh-NEEDH]
(el) castell (del riu) Nedd

Nelson
: Ffosygerddinen
[foo-s-ger-DHI-nen]
fossa de l server Significat del nom angls: (taverna de l'Almirall) Nelson

New Tredegar
: Tredegrnewdd
[tre-de-gir-NEU-idh]


Newbridge
: Y Bontnewdd
[ bont-NEU-idh]


Newport
: Casnewdd (ar Wsg)
[ka-SNEU-idh (ar UISK)]


Newtown
: Y Drenewdd
[ dre-NEU-idh]
la vila nova

Ogmore Vale
: Cwmogwr
[kum-MO-gur]


Orleton
: Tre-wern
[tre-WERN]
"masia (de la) verneda" Significat del nom angls: ?? (ton = angls antic 'tuun', masia)

Pembroke
: Penfro
[PEN-vro]
"pennsula, fi (de la) terra"

Pembroke Dock
: Docpenfro / Llanbadrig
[dok-PEN-vro / lhan-BA-drig]
"(el) port (de) Penfro"

Penarth
: Penrth
[pe-NARTH]
forma de pennardd = promontori, amb un canvi d'accent, i canvi dd > th; la forma nova l'ha donat un nou sentit "cap de l'os" (pen = cap + arth = os)

Penclawdd
: Pen-clawdd
[pen-KLAUDH]


Pencoed
: Pen-coed
[pen-KOID]
"vora/cap del bosc"

Penmaenmawr
: Penmaen-mawr
[pen-main-MAUR]
"promontori gran"

Penrhyn Bay
: Baepenrhn
[bai-PEN-rhin]
"badia (del) promontori"

Pentyrch
: Pen-trch
[pen-TIRKH]


Penyffordd
: Pen-y-ffordd
[pe-n-FORDH]


Pontardulais
: Pontarddulais
[pon-tar-DHI-les]
pont (sobre) (el riu) Dulais (= "riera negra") - hi ha mutaci suau desprs de la preposici ar. Per de fet la forma sense mutaci es correcte, perqu el nom orignian era pont aber dulais - el pont de la confluncia del riu Dulais - on sajunta al riu Tawe. La preposci ar resulta ser una reducci de la paraula aber.

Pontllanfraith
: Pont-llan-fraith
[pont-lhan-VRAITH]


Pontyclun
: Pont-y-clun
[pon-t-KLIIN]


Pontypool
: Pont-y-pwl
[pon-t-PUUL]


Pontypridd
: Pont-t-pridd
[pon-ti-PRIIDH]


Pool Quay
: Cei'r Trallwng
[keir TRA-lhung]
"moll (de la ciutat) (de) Y Trallwng" (al canal d'aquesta ciutat) Significat del nom angls: el moll de Pool (la traducci anglesa del nom de la ciutat - Trallwng = pant, bassa, llac)

Porthcawl
: Porth-cawl
[porth-KAUL]


Portmadoc
: Porthmadog
[porth-MA-dog]


Pyle
: Y Pl
[ PIIL]


Radyr
: Aradur
[a-RA-dir]


Resolven
: Resolfen (Rhos-soflen)
[re-SOL-ven]


Rhayader
: Rhaeadr Gw (forma curta: Y Rhaead')
[rhei-a-dr GUI; RHEI-ad]


Rhondda
: Y Rhondda
[ RHON-dha]


Rhoose
: Y Rhws
[ HRUUS]
?? nom angls, 'huus' = forma antiga de 'haus' (HOUSE) = casa Significat del nom angls
:
Rhoscoln Bay
: Y Borthwen
[ BORTH-wen]
la cala blanca. Significat del nom angls: la badia al costat de Rhoscoln

Rhoscoln Head
: Myndd Rhoscoln
[M-nidh hro-SKO-lin]
muntanya/cap/pastura de Rhoscoln Significat del nom angls: cap de Rhoscoln

Rhoscrowther
: Rhosgylyddwr
[hro-sk-L-dhur]
?? (rhos = muntanya) Significat del nom angls: adaptaci

Rhosneigr Reef
: Yns Groes
[-nis GROIS]
illa de la creu Significat del nom angls: ris de Rhosneigr

Rhulen
: Rhiwlen
[HRIU-len]
?? (rhiw = vessant). Significat del nom angls: adaptaci del nom galls

Rhyl
: Y Rhl
[ RHIL]


Rhymney
: Rhymni
[RHM-ni]
la masia d'Indeg Significat del nom angls: ??(ton = angls antic 'tuun', masia)

Rhyndaston
: Tre-indeg
[tre-IN-deg]


Risca
: Rhisga
[RHI-ska]


Rogerstone
: y T-du
[ tii-DII]
"la casa negra"

Roose
: Y Rhws
[ RHUUS]


Rosset
: Yr Orsedd-goch
[ ror-sedh GOOKH]
"el tmul vermell"

Ruabon
: Rhiwabon
[rhiu-A-bon]
de Rhiwfabon, "tur d'en Mabon"

Rumney (ardal Caer-ddd / districte de Caer-ddd)
: Tredelerch
[tre-DE-lerkh]
(no Rhymni, tal com pensen els tcnics del departament de carreteres de l'ajuntament de Caer-ddd, i aix als senyals indicadors; Rhymni s un poble molt riu amunt)

Ruthin
: Rhuthun
[RHI-thin]


Saint Asaph
: Llanelw
[lhan-E-lui]


Saint Athan
: Sain Tathan
[sain-TA-than]


Saint Fagans
: Sain Ffagan
[sain-FA-gan]
(ardal Caer-ddd / districte de Caer-ddd)

Seven Sisters
: Blaendulais
[blain-DI-les]
"font (del riu) Dulais (= riera negra)"

Swansea
: Abertawe
[a-ber-TAU-e]
"estuari (del riu) Tawe (= plcid)"

Taff's Well
: Ffynnon-taf
[f-non-TAAV]
"(la) font (del riu) Taf"

Tenby
: Dinbch y Pysgod
[din-bi-kh-P-skod]
la ciutat 'Dinbch' dels peixos; el nom t l'afegit 'dels peixos' per diferenciar aquesta ciutat de l'altra 'Dinbch' (= fortalesa petita) al nord del pas
th A final 'th' [th] in English forms often corresponds to Welsh 'dd' [dh]
(1) Meirionndd "Merioneth" (comarca name), (2) Nedd "Neath" (river name), also the forenames (3) Maredudd "Meredith", (4) Gruffudd / Gruffdd "Griffith", Troddi (river name in Sir Fynw) "Trothy"

Towyn
: Tywn
[T-win]
"dunes de sorra"

Trearddur Bay
: Tywn y Capel
[t-win KA-pel]
cap (nas') de la capella Significat del nom angls: badia de Trearddur (nom de poble)

Trebanos
: Trebannws
[tre-BA-nus]


Trebover
: Trebwfer
[tre-BO-vur]


Trecastle
: Trecastell
[tre-KA-stelh]


Trecastle Beacon
: Y Fan Fawr
[ van VAUR]


Tredegar
: Tredegr
[tre-DE-gir]


Tredeon
: Trerdeon
[trer-DE-on]


Tredunnock
: Tredynog
[tre-D-nog]


Trefethin
: Trefddn
[TREV-dhin]


Treffgarne
: Trefgarn
[TREV-garn]


Treffgarne Owen
: Trefgarn Owen
[TREV-garn O-wen]


Trefloyne
: Treflwn / Treflwn Teilo
[TREV-luin, TREV-luin TEI-lo]


Trefnanney
: Trefnannau
[trev-NA-ne]


Trefroyan
: Trefreuan
[tre-VREI-an]
la forma anglesa s bsicament la forma colloquial gallesa amb ortografia anglesa, per amb la substituci de l'angls 'f' per galles 'v'

Tregare
: Tre'r-gaer
[trer-GAIR]
la forma anglesa s la forma colloquial gallesa amb ortografia anglesa

Tregoyd and Velindre
: Tre-goed a'r Felindre
[trer-GOID ar ve-LIN-dre]
la forma anglesa s la forma colloquial gallesa amb ortografia anglesa

Treguff
: Tre-gof
[tre-GOOV]


Tre-hill
: Tre-hl
[tre-HIL]


Treleck
: Tryleg
[TR-leg]


Tremadoc Cliffs
: Creigiau'r Dre
[kreig-yer DREE]
"roques / penya.segat de la ciutat" Significat del nom angls: penya-segat de Tremadog

Treoes
: Tre-os
[tre-OOS]


Treorchy
: Treorci
[tre-OR-ki]


Tretower
: Tre-twr
[tre-TUUR]


Trevalyn
: Trefalun
[tre-A-lin]


Trevaughan
: Trefychan
[tre-V-khan]
Trevethin

Treville
: Trefil
[TRE-vil]


Trevine
: Tre-fin
[tre-VIIN]


Trevor
: Trefor
[TRE-vor]


Trewent Point
: Pen Trewen
[pen tre-U-en]


Ty Newydd Standing Stones
: Cerrig Meibion Arthur
[Ke rig MEIB yon AR thir]


Valley
: Y Dyffrn
[ D-frin]
"la vall"

Welshpool
: Y Trallwng
[ TRA-lhung]
"la bassa"; el nom angls s perqu abans es feia servir la traducci 'Pool' (avui en dia pronunciada /puul/); per a Anglaterra tamb hi ha una ciutat /puul/ 'Poole', i per diferenciar-les la de Galles es 'l'altra Pool, la Pool dels gallesos'

West Rhondda
: Rhondda Fach
[rhon-dh VAAKH]
(vall del riu) Rhondda Fach (bach = petit). Significat del nom angls: Rhondda Occidental

Whitchurch
: yr Egwlsnewdd
[r e-gluis-NEU-idh]
(ardal Caer-ddd / districte de Caer-ddd)

Wrexham
: Wrecsam
[REK-sam]
(nom angls; ham = masia)

Ynysybwl
: Yns-y-bŵl
[-ni-s-BUUL]
= (el) prat_de_ribera (del) bou


ŵŷ


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA

Adolygiad diweddaraf : darrera actualitzaci 05 08 2000
Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadstiques / See Our Stats