http://www.racocatala.com/catalunyacymru/amryw/1_enwau/enwau_lleoedd_manaw_0643e.htm

 

0643 Gwefan Cymru-Catalonia. "Place Names of Mann".

..

Gwefan Cymru-Catalonia
Wales-Catalonia Website

31 10 1999 adolygiad diweddaraf : latest update

 

Enwau lleoedd Yns Manaw
Dim ond dolennau ar hn o brd
Place names of the Isle of Mann
Only links at the moment

 

aquesta pgina encara no la tenim en catal
0001
tudalen blaen y gwefan 'Cymru-Catalonia'
front page of the 'Wales-Catalonia' Website

0008
y cyntedd croeso
the reception area

0005
y mynegai
the index

0015
cynllun y gwefan
site-plan

0775
adran 'enwau' - y brif dudalen
'names' section - the main page

0821
chwiliwch amdano yn y gwefan hwn neu ar y rhyngwe o'n tudalen archwilwr
Search this site

 

 

07

Ellan Vannin - Yns Manaw - Illa de Man

http://www.geocities.com/Athens/9479/manx.hmtl

Rhestr o enwau lleoedd Saesneg - ffurfiau brodorol Manaweg / Llista de topnims en angls amb les formes autctones manxes / List of place names in English with the correct native Manks forms

Hysbyswr / informador / informant: Phil Kelly. Mae yno hefd fap o Fanaw (yn Saesneg!) Hi ha tamb un mapa de Man (en angls!) / There's also a map of Mann - in English!

 

  

Ble'r wf i? Yr ch chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Werr am ai? Yuu rr vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

0643+(enwau_lleoedd_manaw_1e) diwedd / fi 


Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadstiques / See Our Stats