0816e Gwefan Cymru-Catalonia. "Welsh House Names" - examples of house names in Welsh and what they mean. Enwau Cymraeg ar Aneddau". Glan-y-mr, Cartref, Ty^ Ni, Min-y-nant, Maes-y-coed, Tynyllechwedd, Glwysgoed, Ardwyn, Brynawelon, Brynheulog, Brynhyfryd, Bwthyn, Cae-gwyn, Cae Gwyn, Gorffwysfa, Ysgoldy, Tynewydd, Tyddyn , ayyb

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_enwau_tai_mynegai_0816e.htm

0001z Yr Hafan / Home Page

..........
1864e Y Fynedfa yn Saesneg / English Gateway

...................
0010e Y Gwegynllun / Siteplan

..............................
....0442e Enwau Lleoedd Cymru (tudalen cyfeiriol) / Welsh Place Names (Orientation Page)

................................................y dudalen hon / this page


..


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya

Enwau Cymraeg ar Aneddau - y Gyfeirddalen
Welsh-language house names explained in English

Y Gyfeirddalen / Orientation Page


1923c Aquesta pgina en catal - noms de cases

1944k Y dudalen hon yn Gymraeg - enwau Cymraeg ar Aneddau

 

1233e Enwau tai yn nhrefn yr wyddor / House names in alphabetical order

1943e Rhestr o enwau tai yn l y pwnc - bryniau, afonydd, yr haul / heulog, bodlondeb, du, gwyn, ayyb

House name elements grouped into subjects - bryniau (hills), afonydd (rivers), yr haul / heulog (sun, sunny), bodlondeb (contentment), du (black), gwyn (white), ayyb (etc)

0966e Mae rhagor o wybodaeth Saesneg yn y llyfr arlein 'Looking at Welsh Place Names' / More information in the online booklet 'Looking at Welsh Place Names'
 

Hoffem ni greu yn y fan hn adran helaeth yn Saesneg am enwau Cymraeg ar dai - ychwanegwn ddeundd at y rhestr o dipn i beth

We hope to make this into an extensive section in English about WELSH HOUSE NAMES - we'll be adding to it bit by bit.


Books on House Names

There doesnt seem to be anything in English on the subject of house names. There are however many popular books on Welsh place names in English But beware - a lot of what is available is extremely unreliable, having been written by non-Welsh speakers, and often plagarising older equally unreliable sources.
One excellent book (in Welsh) is


Enwau Cymraeg ar Dai'
(= House names in Welsh)
Author: Myrddin ap Dafdd
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch, 12 Iard yr Orsaf, Llanrwst, Dyffrn Conw, Cymru / Wales
Rhif Llfr Safonol Rhyngwladol / ISBN 0-86381-454-9
Price: approximately 4 (6 euros, or $6 (USA))

This includes an introduction to the practice of naming houses in Wales, extensive lists of actual examples from all over Wales, divided into categories, and some place-name verses (a tradition in Wales of commenting on or mentioning all the farm names in a locality in one long string of verses)
 
Ardwyn, Brynawelon, Bryn Awelon, Brynheulog, Bryn Heulog, Brynhyfryd, Bryn Hyfryd, Bwthyn, Cae-gwyn, Cae Gwyn, Gorffwysfa, Ysgoldy, Tynewydd, Tyddyn,

  

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymreg)
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya) (catal)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait (ngglish)

CYMRU-CATALONIA

0816+(enwau_tai_mynegai_1e)+noms+gal_lesos+de+cases+eng

Prif ffeil - enwty.doc

Adolygiad diweddaraf 15 12 2000 - 2006-01-02

Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadstiques / See Our Stats