1923c Gwefan Cymru-Catalonia. "Noms de cases en gal·lès".

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_enwau/enwau_tai_mynegai_1923c.htm
Cysylltwch â ni trwy’r llyfr ymwelwyr / Contacteu-nos a través del llibre de visitants:
YMWELFA

Yr Hafan / Portada

..........1861c Y Fynedfa yn Gatalaneg / Entrada en català

...................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................0439c Enwau - Tudalen Ymgyfeirio / Noms - Pàgina Orientativa

........................................y tudalen hwn / aquesta pàgina

baneri
..
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Enwau
Noms


Enwau Tai - Mynegai
Enwau Cymraeg ar dai wedi eu hesbonio yn Saesneg. Rhowch enw Cymraeg ar ych tŷ chithe!

Noms de Cases - Índex

 


 

map o gymru a'r gwledydd catalaneg (map_cymru_pc_drenewydd_050112)

 


 1944k Y tudalen hwn yn Gymraeg

 0816e This page in English


·····  
Hoffem ni greu yn y fan hÿn adran helaeth yn Saesneg am enwau Cymraeg ar dai - ychwanegwn ddeunÿdd at y tudalennau o dipÿn i beth
Esperem fer aquí una secció extensa sobre noms de cases gal·leses.
Afigirem a les pàgines de tant en tant

1062c Noms gal·lesos de cases (noms en ordre alfabètic)
·····
1942c Noms gal·lesos de cases (els mateixos noms segons temes - turons, rius, asolellat, agradacle, etc)
·····
0964e Més informació (en anglès) a l’apartat de “Toponomia gal·lesa”)
·····
0817e Diccionari topogràfic - explicacins de topònims gal·lesosos i elements de topònims
·····
Vegeu també:
1057c noms de carrers

1876e
Rhagor o enwau tai yn ein Geiriadur Cymraeg-Catalaneg

Més al diccionari gal·lès-català
 
 
·····
Llibres sobre noms de cases en gal·lès
Un que és excel·lent és un llibre en gal·lès:

‘Enwau Cymraeg ar Dai'

Autor: Myrddin ap Dafÿdd
Editorial: Gwasg Carreg Gwalch, 12 Iard yr Orsaf, Llanrwst, Dyffrÿn Conwÿ, Cymru / Wales
Rhif Llÿfr Safonol Rhyngwladol / ISBN 0-86381-454-9
Preu: aproximadament £4 (6 euros, o $6 (USA))

Té una introducció sonre el fenòmen de posar noms a les cases, amb llistes d’exemples d’arreu de Gal·les, segons varis temes, i alguns versos amb topònims (una tradició a Gal·les de mencionar tots els noms de cases d’una localitat en un llarg seguit de versos)
 
Ardwyn, Brynawelon, Bryn Awelon, Brynheulog, Bryn Heulog, Brynhyfryd, Bryn Hyfryd, Bwthyn, Cae-gwyn, Cae Gwyn, Gorffwysfa, Ysgoldy, Tynewydd, Tyddyn,

Ble’r wÿf i? Yr ÿch chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

Adolygiad diweddaraf - Darrera actualització 2000-12-15

CYMRU-CATALONIA

Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadístiques / See Our Stats