Cymru-Catalonia - enw lle a grewÿd i ddifyrru'r Saeson / un topònim inventat per entretenir els anglesos / explanation of this elongated place-name invented to fool English tourists / éksplønéishøn øv dhis íilonggeitïd pléis-neim invéntïd tø fuul Íngglish túørists
·····

..

Gwefan Cymru-Catalonia : Web Gal·les-Catalunya
Weilz-Katølóuniø Wébsait : Wales-Catalonia Website

http://www.estelnet.com/catalunyacymru/catala/llanfairpwllgwyngyll_01c.htm

····· 
Llanfairpwllgwÿngyllgogerychwÿrndrobwllllantysiliogogogoch
un topònim ridícul de 58 lletres - comentaris en català
Click here for the English version (Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch - a ridiculous 58-letter name)
·····

09 11 2000 adolygiad diweddaraf - darrera actualització

0441
"enwau lleoedd" - y prif dudalen
"topònims” – pàgina principal
·····
0605
enwau lleoedd Cymru
topònims de Gal·les

·····
0439
mynegai i'r tudalennau ar enwau
"noms” – pàgina índex
·····
0043
yr iaith Gymraeg
la llengua gal·lesa
·····
0015
cynllun y gwefan
mapa de la web
·····
0005
mynegai i'r hÿn a geir yn y gwefan
índex del contingut de la web
·····
0008
y cyntedd croeso
el vestíbul
·····
0001
tudalen blaen y gwefan 'Cymru-Catalonia'
pàgina principal de la web de Gal·les i Catalunya
·····
0821
chwiliwch amdano yn y gwefan hwn neu ar y rhyngrwÿd o'n tudalen chwilotwÿr
cerqueu aquesta web o Internet des d'aquí - la nostra pàgina de cercadors


Llanfair (8) Pwllgwÿngyll (12) goger (5) y (1) chwÿrn (6) drobwll (7) Llantysilio (11) gogo (4) goch (4)
8 + 12 + 5+ 1 + 6 + 7+ 11 + 4+ 4 = 58

Un dels tòpics sobre Gal·les és que hi hagi un topònim que és el més llarg de Gal·les / la Gran Bretanya / el món, etc. Pels visitants, sobretot d'Anglaterra, sembla molt 'típic' que hi hagi un nom així llarguíssim i "impossible de pronunciar". A Gal·les, entre la població gal·lesoparlant, el gran interés entre els visitants per aquest nom de poble és de fer ruire.  Inclouim a continuació uns apunts sobre aquest nom inventat al segle passat per enredar turistes anglesos.

En breu, el nom original és Llanfair.

La forma completa és Llanfair Pwllgwyngÿll. Hi ha molts pobles de nom 'Llanfair' [LHAN-ver] (Església de la Verge Maria), i es diferencien entre ells amb noms de divisions administratives. Pwllgwyngÿll és el nom d'una divisió medieval que no existeix avui en dia.

(Un example de l’ús correcte que tinc a mà és a la contraportada de la revista 'Y Faner Newydd', Rhif / Número 15, Haf / Estiu 2000. Uno foto de la muntanya Y Garn té a sota el nom de l'autor "Wyn Griffith, Llanfair Pwllygwyngyll").

El nom local a nivell col·loquial és Llanfair Pwll. (Hi ha certa tendència en gal·lès a nivell local d'escorçar noms compostos, i fer servir l'element prinicipal del nom. L'article definit sovint es perd, per què no duu cap accent

Per exemple,
Penrhÿndeudraeth > Y Penrhÿn

Pont-y-tÿ-pridd, nom d'una ciutat sudenca (“el pont al costat de la casa feta de blocs d'argila eixugada”). Localment és Y Bont (= el pont). (Avui en dia és Pont-tÿ-pridd [pon-ti-PRIIDH] bé que normalment s'escriu malament i la pronunciació segueix aquesta forma errònia - Pontypridd / Pont-y-pridd [pon-tø-PRIIDH] com si fós 'pont (de) l'argila).

Segons aquest esquema, Pwllgwyngÿll és fa senzillament Y Pwll (la bassa)
Llanfair y Pwll (Llanfair de la bassa) > Llanfair Pwll.
L'article definit en topònims es perd sovint a la pronunciació.

Altres exemples són:
Pen-y-brÿn = cim (de)l turó > Pen-brÿn
Blaen-y-cwm = part de dalt (de) la vall > Blaen-cwm
Tÿnyllechwedd = casa de conreu (de)l vessant > Tÿnllechwedd

De fet, a l’any 1988, el municipi va adoptar la forma local Llanfair Pwll com a nom oficial (bé que per alguna raó s’ecriu erròniament com una sola paraula – Llanfairpwll)

Els anglesos (i gal·lesos anglicitzats) fan servir, en comptes de Llanfair Pwyllgwyngyll,  el nom Llanfair PG. Fa anys als indicadors a les carreteres sortia així el nom - per estalviar espai, el departament de trànsit va posar les inicials dels elements 'Pwll' i 'Gwyngÿll'.

Al nord-est de Gal·les hi ha un exemple semblant d’aquesta mena d’abreviatura als indicadors  Llanfair Dyffrÿn Clwÿd > Llanfair D.C.

Però no és un tractament normal de la topnomia entre gal·lesos. L’abreviatura Llanfair PG de fet no era necessària com que ja existia aquesta forma curta local i autèntica del nom, Llanfair Pwll).

Com que per desgràcia els anglesos en general no saben ni un borall de gal·lès, i no s'interessen per la llengua, és normal que insisteixen en pronunciar el nom com si fós un nom anglès, basant la pronunciació sobre la forma escrita. En comptes de [LHAN-ver], fan [LAN-feø], com si fós un element 'lan', més 'fair' (= fira, en anglès). La 'f' gal·lesa, per cert, representa [v], i mai [f]; aquesta sempre és 'ff'! Els anglesos normalment diuen Lanfare PG [LAN-feø pii-jii]

 

UNA BREU EXPLICACIÓ DEL NOM

(1) A un nom genuí de vint lletres, es va afegir un tros de dinou lletres que no es trobaria en cap topònim autèntic (com si ha hagués un nom català Santa Maria... Davant-del-ràpid-remolí) (Hi ha a l'estret de Menai aprop del poble un remolí) i una cua de dinou lletres que és un topònim del sud de Gal·les.

(2) La parròquia del costat és Llandysilio (referència als mapes del Servei Cartogràfic d'Anglaterra: SH/5473) - però hi ha una altra 'Llandysilio' al sud del país, a Ceredigion - Llandysilio Gogo (referència als mapes del Servei Cartogràfic d'Anglaterra SN/3657).

(3) Per fer més gràcia encara als anglesos a aquest nom es va afegir l'adjectiu 'coch' = vermell. (Gogo Goch = cova vermella; així tenia tres 'go's seguits i una 'ch' final que els anglesos no saben pronunciar i que consideren típica de les llengües 'primitives' cèltiques. Així es podia fer riure als visitants ignorants!). Doncs es va afegir aquest nom també.

A l’estret hi ha una estacada del nom ‘Y Gorad Goch’ (“l’estacada vermella”) i ‘Gogo Goch’ pot sertambé una remodelació d’aquest nom

(4) S’escriu sense cap espai per fer el nom encara més ridícul -

 Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogoch

(Al nom es fa servir la forma Llantysilio, una forma incorrecta utilitzada oficialment al segle passat. El sis pobles d'aquest nom a Gal·les ara s'escriuen correctament amb 'd' - Llandysilio)

(5) Si fós un nom genuí, hi hauria un espai de tant en tant

Llanfair Pwllgwyngÿll goger y Chwÿrn Drobwll Llandysilio Gogo Goch

 

LA TRADUCCIÓ DEL NOM

Normalment es dona aquesta traducció:

“L'Església de Maria de la Bassa dels Avellaners Blancs aprop del Remolí Ràpid (i l') Església de Tysilio de la Cova Vermella”·

La nom genuí era més aviat -

El poble de 'Llanfair' de la divisió administrativa de 'Pwllgwyngÿll'

(encara que sí és veritat que Llanfair = església de Maria, i Pwll Gwyngÿll = bassa de avellaners blancs)

(i amb l’afegit – “aprop del ràpid remolí (i) Llandysilio (de la) cova vermella”)

 

 SECCIÓ DE BAJANADES

Hi ha aquí uns links a unes pàgines de caire folklorístic que parlen d'aquest nom ridícul. No sé perquè els hi posem.

 

LLUN / FOTO

01

http://ourworld.compuserve.com/homepages/airhart/wl_longn.html  (

(05 09 2001 - sembla que ara no existeix aquesta pàgina)

Mae ffoto o'r pentref i'w weld yn "Rick's Pictures"

Hi ha una foto del poble a "Rick's Pictures" ('Fotos d'en Rick')

 

·····

 

YNGANIAD / PRONUNCIACIÓ

02

http://www.nwi.co.uk/llanfair/say.htm TEITL/TÍTOL: "How to Say the Name Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch"

(05 09 2001 - sembla que ara no existeix aquesta pàgina)

Sut mae dweud enw'r pentref (neu sut mae dweud yr enw mewn llediaith Saesneg). Mae hefÿd ddadansoddiad o'r enw sÿdd ddim yn hollol iawn. (Os daw 'ogo' o 'ogof' pam mae'r ffurf 'gogo' yn yr enw? Gwelwch ein dadansoddiad ninnau pan ddof o hÿd i'm hen nodiadau a'u rhoi yma

Com es pronuncia el nom d'aquest poble - explicació per anglesos (tot i que que no diran bé aquest nom mai si segueixen l'explicació exposada), amb una analisi del significat del nom que no és del tot correcte.

 

·····

 03

http://www.llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.co.uk/

(05 09 2001 - sembla que ara no existeix aquesta pàgina)

TÍTOL: "The longest URL on the web".

(yr URL hiraf ar y We / l'URL més llarga de la Web)

 

"It is believed that the name Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch was invented by a cobbler from Menai Bridge. Little did he know that he had implemented one of the most successful tourist marketing plans of all time! Today the village is signposted as Llanfairpwllgwyngyll and is known to locals as Llanfairpwll or Llanfair. P.G."

(Pensen que el topònim .... va ser inventat per un sabater de Porthaethwÿ [Menai Bridge, segons els anglesos). Segurament no sabia que havia fet un dels plans de marketing turístic de més gran èxit mai vist. Avui en dia als indicadors diu 'Llanfairpwllgwyngÿll' [Si és cert, és incorrecte. Hauria de ser Llanfair Pwllgwyngyll], i és conegut entre els habitants com Llanfairpwll [que hauria de ser Llanfair Pwll] o Llanfair P.G. [això diuen els anglesos, perquè no són saben dir 'pwll' - el fònem [lh] no existeix en anglès]

Hynnÿ ÿw, Lanfare Pee-Gee i'r Saeson. Wedi'r cwbl, does neb o'r 'locals' (chwedl yr awdur hwn) yn dweud 'Llanfair PG'. Dim ond ein cyfeillion o'r tu hwnt i Glawdd Offa am eu bod yn ffaelu â gweud 'pwll'. Llanfair Pwll (dau air) ddylai fod hefÿd, yn hytrach na Llanfairpwll.

 

·····

 04

http://www.britishadventures.com/decsite.htm TÍTOL: British Adventures

(05 09 2001 - sembla que ara no existeix aquesta pàgina)

Rhagor o falu cachu am Lanfare Pee-Gee. Tair ffoto i dwrisitiaid o Saeson, iddÿn nhw ddod i nabod Cymru yn well - eglwÿs y plwÿf (eglwÿs y byddigions), Cofgolofn Nelson, a Cholofn Ardalÿdd Môn (dhø Marcwis of Ángylsi).

Més bajanades sobre Lanfare Pee-Gee. Tres fotos per turistes anglesos, per tal de conèixer millor Gal·les - la parròquia (és a dir, l'esglèsia dels gal·lesos benestants anglicitzats, i els anglesos), el Monument de l'Amirall Nelson (que no tenia res a veure amb Gal·les però és un heroi nacional entre els anglesos), i la Columna del Marquès d'un lloc anomenat 'Anglesey' (el nom anglès de l'illa. Una famíla aristòcrata de l'illa anglicitzada fa moltes generacions)

 

·····

 05

http://www.menternet.org.uk/llanfair/cyswllt/cyswlltw.htm

(05 09 2001 - sembla que ara no existeix aquesta pàgina)

 

"Cyswllt yw enw cymdeithas cymuned y pentref, a sefydlwyd ym mis Mawrth 1994. Prif nod Cyswllt yw chwarae rôl grwp ambarel ar gyfer cyrff gwirfoddol ac unigolion yn y pentref sydd am gyfrannu i lwyddiant y gymuned gan ddatblygu cyfleusterau a gweithgareddau newydd...."

Tudalen yn Gymráeg i drio ein hargyhoeddi fod yna Gymrÿ yn dal i fÿw yn Lanfare Pee-Gee

Una pàgina en gal·lès per tal de convèncer-nos que encara hi ha gal·lesos auctòctons al poble de Lanfare Pee-Gee, tot i la gran allau d'anglesos arran de la construcció de l'autovia als anys 70 de les grans conurbacions angleses fins a les zones occidentals (i més gal·leses) de Gal·les

 

·····

 06

http://www.data-wales.co.uk/dw37.jpg TÍTOL: DATA-WALES

 

Antiga postal amb una foto des de l'aire del poble (1939)

 

·····

 07

http://www.n-e-t.co.uk/~gwyfhs/agytext.htm TÍTOL: PLWYFI EGLWYSIG SIR FON / ECCLESIASTICAL PARISHES OF ANGLESEY

(05 09 2001 - sembla que ara no existeix aquesta pàgina)

 

(Cymdeithas Hel Achau Gwynedd - ond enw uniaith Saesneg sÿdd yma, Gwynedd Family History Society'. Rhag cywilÿdd!)

Map o Fôn sÿ'n dangos plwÿfi'r ynÿs

Mapa de Môn que mostra les parroquies de l'illa

 

·····

 08

http://britannia.com/celtic/wales/facts/facts6.html#murder

Més bajanades sobre el topònim

"Translated, the name reads: the Church of Mary in a white hollow by a hazel tree near a rapid whirlpool by the church of St. Tysilio by a red cave. You can use the short form of the name on your letters to the village: "Llanfairpwllgwyngyll" or simply "Llanfair P.G."...

(= 'La traducció és: L'església de Maria en un clot blanc al costat d'una avellaner aprop d'un remolí ràpid aprop de l'església del sant Tysilio aprop d'una cova roja. Pots fer servir la forma curta del nom a vostres cartes al poble - Llanfairpwllgwyngyll o senzillament 'Llanfair P.G.')

No és precisament allò que vol dir el topònim. Encara que és inventat, és en un gal·lès correcte, i per tant té una traducció precisa!

 

 

 

·····

 

 

 09

DEUTSCHE ABTEILUNG / APARTAT ALEMANY http://www.weigendorf.de/~bayerj/wales/welsh.htm Web d'en Josef Bayer

(05 09 2001 - sembla que ara no existeix aquesta pàgina)

 

Kurze Einführung in die walisische Sprache

Da meine Frau aus Wales stammt, möchte ich hier die wichtigsten Ausspracheregeln der walisischen Sprache erklären, die zwar sehr schwer zu erlernen, aber - trotz der oft befremdenden Schreibung - ziemlich leicht auszusprechen ist...

(= Petita introducció a la llengua gal·lesa. Com que la meva dona és de Gal·les, m'agradaria explicar aquí les normes més important de la pronunciació de la llengua gal·lesa, que per cert és molt difícil aprendre, però - malgrat l'ortografia que sovint estranya - és bastant fàcil de pronuniciar)

Sut mae ynganu'r enw ffug yma - ffeil sain

Com pronunciar aquest nom fabricat - fitxer de so

Per desgràcia, alguns han inventat un altre nom:

Diesen Ortsnamen wollte man aber noch überbieten durch Neukonstruktion des folgenden Wortes, um eine Aufnahme in's Guiness Book of Records zu erreichen - was aber nicht gelang:

"Gorsafawddacha'idraigddanheddogleddollonpenrhynareurdraethceredigion"

(= Alguns han volgut superar aquest topònim (Llanfair...) amb una nova forma composta amb aquestes paraules, per tal de aconseguir una entrada en el Llibre de Rècords Guinness - però no van tenir èxit)

Sembla fet per no-gal·lesoparlants, o alguns que no saben gaire la llengua - diuen que vol dir " Mawddach Station and its Dragon below the peaceful Northern Road to Penrhyn Beach on the golden beach of Ceredigion" - però hi ha greus errors sintàctics al nom

Comentaris a la nostra pàgina web: un altre topònim horrorós inventat per atreure turistes

 

·····

 10

http://gl15.bio.tu-darmstadt.de/mensa/llanfair.html

(05 09 2001 - sembla que ara no existeix aquesta pàgina)

 

Ein Dorf in Wales hat angeblich einen der längsten Namen der Welt:

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Der Internationale Vorsitzende von Mensa, Udo Schultz, ist Wales-Fan und kann das Ungetüm aussprechen...

 

·····

 

 http://home.clara.net/wfha/wales/llanfairpg.htm

(05 09 2001 - sembla que ara no existeix aquesta pàgina)

Welsh Family History Archive

Origins and meaning of

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllandysiliogogogoch

The name consists of thirteen separate elements:

Llan - fair - pwll - gwyn - gyll - goger - y - chwyrn - drobwll - llan - dysilio - gogo - goch...

 ·····

Click Here!

····· 

Ble'r wÿf i? Yr ÿch chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"

On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)

Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

Weør am ai? Yuu ør víziting ø peij frøm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

CYMRU-CATALONIA

0511+(llanfairpwllgwyngyll_01c)

diwedd / fi

Apunts / Nodiadau: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

 


Edrychwch ar yr Ystadegau / Mireu les estadístiques / See Our Stats