0076c Cymru-Catalonia: Chwedl Gaeleg (tudalen yn Gataloneg) - conte en gaèlic (pàgina en català) - A Scottish-language traditional tale - Calum the Sailor - with a literal translation in Catalan - Skótish-lánggwij teil (peij in Kátølan)

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_gaidhlig/skota_calum_seoladair_0076c.htm

0001z Yr Hafan / Pàgina inicial

..........
1861c Y Fynedfa yn  Gatalaneg / Entrada en català

....................
0008c Y Barthlen / Mapa de la web

.................................0120c Gaeleg / Gàidhlig, la llengua escocesa

...............................................y tudalen hwnbaneri
.. 


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya
Wales-Catalonia Website


Gaeleg
Escocès (= gaèlic escocès)


Calum Seoladair
Calum (“colom”) el Mariner

 


(delw 4670)


 xxxx
Y tudalen hwn yn Gymraeg (ddim ar gael eto)

 xxxx This page in English (no link yet)

 0006c Mynegai i’r wefan / Índex d’aquesta web / Index to this websiteCalum Seoladair - Calum el Mariner


Ffynhonnell / font:  How To Learn Gaelic - Orthographical Instructions, Grammar, and Reading Lessons with Vocabulary - / Alexander MacBain and John White / 1906 (Fourth Edition) / ‘Northern Chronicle’ Office / Inbhir Nis
(Primera Part)

(1) Bha / seòladair òg / aon uair / air turas

era / mariner jove / una vegada / sobre viatge

llà goirid / gheamhraidh

dia curt / d’hivern

eadar / dà bhaile-phuirt / a bha / astar fada o chèile

entre / dos pobles-de-port / que eren / llarga distància / l’un de l’altre

 

(2) Bha / an llà / fuar / fiadhach

era / el dia / fred / tempestuós

gaoth mhòr / agus sneachd / agus uisge trom / ann

gran vent / i neu / i pluja pesada / existent

 

(3) Cha robh e / eòlach air / an rathad

no era ell / familiaritzat sobre / la carretera

bha an oidhche / a’ llaighe air / gu bras

la nit estava / col·locant-se sobre seu / ràpidament

agus / gun ’fhios aige / càit / an cuireadh e / seachad i

i / sense saber amb ell / on / que ell posaria / passada ella

= sense saber on passaria la nit

 

(4) Mu dheireadh, / an uair / nach robh ’fhios / aige


finalment / quan / no hi havia el seu coneixement / amb ell

= quan no sabia

dè / a dhèanadh e

allò / què feria ell

chunnaic e / llèas beag / solais

va veure ell / raig petit / de llum

ghabh e misneach, / luathaich e / a cheum

va afagar ell coratge / va accelerar ell / el seu pas

agus / an ùine ghoirid / ràinig e / taigh tuathanaich


i / en estona curta / va arribar ell / casa de granjer

aig taobh / an rathaid

a costat / de la carretera(5) Bhuail e / aig an doras, / agus / ann an tiota

Va picar ell / a la porta / i / en un instant

dh’fhosgail / bean an taighe / e

va obrir / dona de la casa / ell (= la porta)(6) ‘Am bi sibh / cho math,’ / ars esan,

sereu vos / tan amable / va dir ell

agus gun / toir sibh dhomh / cead suidhe

i que / em doneu vos / permís de seure

aig an teine / gu madainn?

Al foc / fins matí?(7) Tha mi fluich, / sgith, / agus chan urrain / domh

estic mullat / cansat / i no hi ha capacitat / a mi

= no puc

mo rathad a dhèanamh / anns an dorcha

la meva carretera a fer / a les fosques(8) ‘Thig a-staigh, / a dhuine bhochd’, / thuirt ise;

Vine a dins / o home pobre / va dir ella

cha teid thu / nas fhaide / a-nochd

no aniràs tu / més llarg / aquesta nit(9) Bochd / agus mar tha sinn

pobre / i com sóm

= encara que nosaltres sóm pobres

nì sinn dòigh / air biadh, / agus deoch,

ferem nosaltres mode / sobre menjar / i deguda

agus lleaba dhuit.

i llit a tu(10) An uair / a chaidh e ’staigh, / fhuair e fàilte

quan / va anar a dins / va rebre ell benvinguda

a cheart / cho càirdeail / o fhear an taighe;

exactament / tan amistosa / de l’home de la casa

agus dh’èirich / a’ chlann bheag

i va aixecar / els nens petits

gu modhail,

respectuosament

agus / thug iad / àite dha / a chòir an teine

i / van donar ells / lloc a ell / aprop del foc(11) Thug / am boireannach cneasda / aodach

va donar / la dona generosa / roba

agus / brògan tioram / da,

i / sabates seques / a ell

agus cha robh i / fada / a’ cur àird / air aran

i no era ella / llarg / posant preparació / sobre pa

= en enllistir el pa

is ìm, / is càise,

i mantega / i formatge

agus bainne blàth na buaile, / don t-seòladair.

i llet calent de la pleta (de munyir) / al mariner(12) Chuir e fhèin / agus an teaghladh grinn

va posar ell a ell mateix / i la família excellent

seachad / an oidhche / gu seasgair, / cridheil

passada / la nit / còmodament / cordialment

agus an uair / a dh’iarr / an tuathanach

i quan / va preguntar / el granjer

beannachd / an Tì-is-àirde / air a’ chuideachd,

(la) benediccií / d’ell (que) és més alt / sobre la companyia

ghuidh e / cadal math / don choigreach

va desitjar / bon repos / al foraster

agus / chaidh iad uile / a laighe.

I / van anar tots / a estirar-se(13) Chaidil an seòladair / gu trom / gus an cual’ e

va dormir el mariner / pesadament (profundament) / fins que va sentir

am buachaille / a’ freasdal / don chrodh

el vaquer / atendent / el bestiar

aig beul an llà.

a boca del dia


(14) An uair / a dh’èirich e

quan / es va aixecar ell

bha / am biadh-maidne / air a’ bhòrd,

era / el menjar de matí / sobre la taula

deas, / glan, / agus / aoibh / air gach aghaidh / ris.

Preparat / net / i / bon humor / sobre cada cara / a ell(15) Dh’ith e / a leòir mhòr,

va menjar / la seva gran plenitud

agus an sin / thog e air / gu falbh.

I llavors / va aixecar e sobre seu / per marxar

= es va posar a punt per marxar(16) ‘Chan urrain domh,’ / thuirt esan,

no puc / va dir

‘dìoladh / aig an àm seo

pagar / en aquest moment

airson / ’ur coibhneis;

per / la vostra generositat

ach cha di-chuimhnich mi / gu bràth e;

però no oblidaré jo / mai (fins el Dia del Judici Final) ell (= la generositat)

agus / cò aige / tha fios

i / qui amb ell / hi ha coneixement

= i qui sap

nach cuir / am Freasdal / am chomas,

(que) no posarà / la Providència / al meu poder

llà èigin, / rud is fheàrr / na buidheachas

algun dia / una cosa (que) és millor / que les gràcies

a thairsgeadh / dhùibh?

Per oferir / a vosaltres?


(17) Chan eil agam / duibh / an dràsd’

no hi ha amb mi / a vosaltres / ara

ach / mo mhìle beannachd.

Sinó / les meves mil benediccions(18) Slàn / leibh.

saludable / amb vosaltres(19) ‘Mar sin / leat-sa’, / ars a’ bhean,

com allò / amb tu també / va dir la dona

= igualment

agus soirbheachadh math dhuit,

i bon succès a tu

ars’ an tuathanach.

va dir el granjer(20) ‘D’ fhaicinn slàn’, / ars’ a’ bhean,

el teu veure saludós / va dir la dona

= que tornis sa i estalvi

ach mun dealaich sinn, / innis dhuinn

però abans que ens separem / digues a nosaltres

c’ ainm / a th’ ort.’

quin (el) nom / (que) hi ha sobre tu(21) ’Fòghnaidh / ‘Calum Seòladair’ / mar ainm domh

serà suficient / ‘Calum Mariner’ / com a nom a mi

gus / an till mi / a-rithist.

Fins / tornaré jo / un altra vegada(22) Dh’fhàisg e / llàmh / gach aoin diùbh / gu teann;

va estrènyer ell / mà / cadascú d’ells / ben fort

thog e air,

va aixevar sobre seu

= va marxar

agus cha d’fhairich e / an ùine / a’ dol tharais

i no va sentir ell / l’estona / passant

gus, / mu mheadhon llà,

fins / al voltant de migdia

an do ràinig e / am baile-puirt,

va arribar ell / el poble-de-port

far an do ghabh e / air lluing

on va agafar ell / sobre vaixell

= es va embarcar

a bha / gu / seòladh / do na h-Innsean an Ear

que era / a punt de / velar / a les ilees de l’est
(Segona Part) encara per fer


 

Diweddariad Diwethaf / Darrera Actualització  1999-04-09


Ble’r wÿf i? Yr ÿch chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait

CYMRU-CATALONIA