http://www.kimkat/amryw/1_vocab/geirgrawn_GWINWYDDEN_iddeweg_cymraeg_2_cynnwys_2466k.htm

 

(delw 2234)

Geirfa Iddeweg yn Gymraeg

 

Y Gynhwyslen

 

2467k Adar

 

Afieichyd

 

Anifeiliaid (anifeiliaid gwyllt)

 

Anifeiliaid (anifeiliaid fferm)

 

Berfau

 

Cegin - y gegin a bwyd

 

Cerddoriaeth

 

Corff

 

Cyfeiriadau

 

Daearyddiaeth

 

Dillad

 

Dyddiau, Misoedd, Tymhorau

 

Ffrwythau, Grawn, Llysiau

 

2470k GEIRIADUR IDDEWEG-CYMRAEG

 

2469k Gwledydd

 

Hebreg - geiriau Hebreg yn yr Iddeweg

 

Lliwiau

 

2471k Mathau o bersonau

 

Planhigion, Blodau, Coed

 

Pysgod

 

2468k Swyddi

 

Teulu

 

Trychfilod

 

 

 

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc? Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA

 

____________________________________________

Darrera Actualitzaci / Latest Update 2006-03-19

FI / END