kimkat1273e Gwefan Cymru-Catalonia. An Elementary Welsh Grammar. John Morris-Jones, 1921. This grammar deals with Modern Literary Welsh only.
It follows the lines of my Welsh Grammar Historical and Comparative, 1913,
so far as that treats of the modern language; but the matter has been largely re-written, and is in some respects more detailed.


27-09-2017 09-05

● kimkat0001 Home Page / Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat1864e Gateway to this Website in English / Y Fynedfa Saesneg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2003e.htm
● ● ●
kimkat1804e Reference Page to the Welsh Grammar Section / Cyfeirddalen yr Adran Ramadeg
www.kimkat.org/amryw/1_gramadeg/gramadeg_cyfeirddalen_1274e.htm
● ● ● ● ● kimkat1273e
This page / Y tudalen hwn

0003j_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
..


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya
The Wales-Catalonia Website

Gramadegau Cymraeg
Welsh Grammars

An Elementary Welsh Grammar
John Morris-Jones, 1921
(delwedd 4285)


0084g_cylch_baner_cymru_llwydxxxx Y tudalen hwn yn Gymraeg (ddim ar gael)

0080j_cylch_baner_cataloniaAquesta pgina en catal www.kimkat.org/amryw/1_gramadeg/gramadeg_1921_jmj_elementary_welsh_grammar_cyfeirddalen_1275c.htm

 

 

(delwedd 2710)

La gramtica en imatges (JPG):

RHAN 1 / Part 1
Tudalennau 000-099 / Pages 000-099
www.kimkat.org/amryw/1_gramadeg/gramadeg_jmj_1921_elementary_welsh_grammar_rhan-2_0241e.htm


RHAN 2 / Part 2
Tudalennau 100-197 / Pages 100-197
www.kimkat.org/amryw/1_gramadeg/gramadeg_jmj_1921_elementary_welsh_grammar_rhan-2_0241e.htm

 

 

 

Text version (partial abandoned 2002) www.kimkat.org/amryw/1_gramadeg/gramadeg_1921_jmj_elementary_welsh_grammar_TESTUN_1_2486e.htm

 

 

 

PDF version of the book
PDF_elementary-welsh-grammar_john-morris-jones_1921_170926

 

 CONTENTS

{The page number is indicated thus: x6 etc}

PHONOLOGY

(1) THE ALPHABET.......... Section 1 x1

(2) THE SOUNDS OF THE LETTERS
The Vowels.......... Section 2 x1
The Consonants.......... Section 14 x3

(3) SOUNDS IN COMBINATION

Syllabic Division......... Section 30 x5
Diphthongs: Definition......... Section 32 x6
Diphthongs: Falling Diphthongs......... Section 33 x6
Diphthongs: Rising Diphthongs......... Section 38 x7
Diphthongs: Ambiguous Groups......... Section 45 x8
Diphthongs: Reduction and Confusion of Diphthongs......... Section 63 x12
Accentuation: Definitions......... Section 68 x15
Accentuation: Position of the Accent......... Section 73 x16
Accentuation: Compounds......... Section 78 x18
Accentuation: Loss of Unaccented Syllables......... Section 84 x20
Accentuation, Aspiration and Gemination......... Section 88 x22
Quantity......... Section 93 x23

(4) VOWEL CHANGES

Definitions ......... Section 113 x29
Vowel Mutation......... Section 114 x30
Vowel Affection: Ultimate a-Affection......... Section 120 x33
Vowel Affection: Ultimate i-Affection......... Section 121 x33
Vowel Affection: Penultimate Affection......... Section 122 x35

(5) CONSONANT CHANGES

Initial Mutation......... Section 123 x35
Medial and Final Mutation......... Section 124 x36


ACCIDENCE:


(6) THE ARTICLE.........
Section 128 x38

(7) NOUNS.........
Section 129 x38
Number......... Section 130 x38
Number: The Seven Ways of Forming the Plural......... Section 131 x31
Number: The Plural Endings......... Section 141 x45
Number: Plural formed from Derivatives......... Section 159 x53
Number: Double Plurals......... Section 160 x54
Number: Plural Doublets......... Section 162 x55
Number: Singular Doublets......... Section 164 x57
Number: Anomalous Plurals......... Section 167 x57
Number: Nouns with no Plural......... Section 168 x58
Number: Nouns with no Singular......... Section 169 x59
Gender......... Section 170 x59

(8) ADJECTIVES......... Section 187 x66
Number......... Section 188 x66
Plural Adjectives used as Nouns......... Section 195 x69
Gender......... Section 199 x70
Comparison......... Section 206 x72

(9) NUMERALS.........
Section 218 x78

(10) COMPOUND NOUNS AND ADJECTIVES.........
Section 224 x80

(11) PRONOUNS

Personal Pronouns......... Section 231 x84
Possessive Adjectives......... Section 238 x90
The Relative Pronoun......... Section 239 x91
Interrogative Pronouns and Adjectives......... Section 243 x94
Demonstrative Pronouns and Adjectives......... Section 247 x96
Pronominalia......... Section 250 x98

(12) VERBS.........
Section 267 x107
The Regular Verb......... Section 277 x110
The Regular Verb: Notes on the Conjugation......... Section 278 x112
The Regular Verb: Contracted Forms......... Section 291 x120
Irregular Verbs: The Verb To Be......... Section 302 x128
Irregular Verbs: Compounds of the Verb To Be......... Section 314 x135
Irregular Verbs: Af, Gwnaf, and Deuaf......... Section 320 x143
Irregular Verbs: Verbs with old Perfects......... Section 325 x148
Irregular Verbs: Verbs with t-Aorists......... Section 330 x151
Defective Verbs......... Section 332 x152
Verbal Nouns......... Section 339 x157
Verbal Adjectives......... Section 349 x163
Compound Verbs......... Section 351 x164

(13) PREPOSITIONS

Conjugated Prepositions......... Section 353 x166
Uninflected Prepositions......... Section 375 x176
Nominal Prepositions......... Section 376 x177
Compound Prepositions......... Section 382 x182

(14) ADVERBS

Negative Particles......... Section 385 x183
Interrogative Particles......... Section 386 x184
Affirmative Particles......... Section 390 x186
Adverbs of Time, Place, Manner, and Measure......... Section 393 x188

(15) CONJUNCTIONS.........
Section 401 x191

(16) INTERJECTIONS........ Section 415 x196


Sumbolau: ā ǣ ē ī ō ū ȳ w̄ W̄
/ ˡ ɑ ɛ ɪ ɔ ʊ ə ɑˑ eˑ iˑ oˑ uˑ ɑː ː eː iː oː uː /
ɥ / ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ /
ә ʌ ŵ ŷ ẃ ŵŷ ẃỳ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ẁ Ẁ ẃ ẅ Ẁ
---------------------------------------


Y TUDALEN HWN /THIS PAGE / AQUESTA PGINA:
www.kimkat.org/amryw/1_gramadeg/gramadeg_1921_jmj_elementary_welsh_grammar_cyfeirddalen_1273e.htm

Antigament: www. theuniversityofjoandeserrallonga. com /kimro /amryw....

Ffynhonnell:
Creuwyd / Created / Creada: 2002
Adolygiadau diweddaraf /
Latest updates / Darreres actualitzacions: 22-09-2017, 26 07 2002
Delweddau / Imatges / Images:

Freefind:

Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
...
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE
...
Beth sydd yn newydd?
WHATS NEW?

 

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait

 

free log
Edrychwch ar fy Ystadegau / View My Stats