2012-06-15  Yr Arweinlen – Rhestr o adrannau’r wefan hon

 
Yr Arweinlen - rhestr
o gynnwys y wefan hon

7375_map_cymru_rhedynfre_090204
 (delwedd 7375)


 


cylch_baner_catalonia_00-77  Aquesta pàgina en català (mapa d’aquesta web)

cylch_baner_uda  This page in English (plan of this website)

 

Y Wefan Hon

Beth yw’r wefan hon?Beth sÿ’n newÿdd yn y wefan hon

 

 

Ein Llyfr Ymwelwyr

6999_kimkat1852c.jpg

 

Mynegfan y Wefan – rhestr o’r cynnwy: teitlau’r tudalennau yn nhrefn y wyddor 

6999_kimkat2209c.jpg

 

Mynegfan y Wefan – rhestr o’r cynnwys yn ôl rhifau’r tudalennau

6999_kimkat1787c.jpg

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Adrannau’r Wefan Hon yn Nhrefn yr Wyddor

 

7897c_hen-esgid Caneuon gwerin ac emynau

●Mynegai

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7897c_hen-esgid Celtia - y gwledydd Celtaidd eu hiaith

●Mynegai

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7897c_hen-esgid Cymru

●Mynegai
 


●Lleoliadur
6999_kimkat1957c.jpg 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7897c_hen-esgid Diarhebion Cymraeg

●Mynegai
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7897c_hen-esgid Enwau Cymraeg

●Mynegai
 


●Cyfenwau Cymraeg
6999_kimkat0401c.jpg 

●Enwau Heolydd
6999_kimkat1923c.jpg 

●Enwau Tai
6999_kimkat1923c.jpg 

●Enwau Bedydd
6999_kimkat1939c.jpg 

●Llysenwau
6999_kimkat1423c.jpg 

●Enwau Lleoedd
6999_kimkat0605c.jpg  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7897c_hen-esgid Ffotos yn y wefan hon

●Mynegai
 

 

gwrthdystiad_19-06-2011

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7897c_hen-esgid Ffraethinebau Cymraeg

●Mynegai
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7897c_hen-esgid Gaeleg yr Alban

●Mynegai
6999_kimkat0120c.jpg

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7897c_hen-esgid Geiriaduron

●Mynegai
 


●Geiriadur Cymraeg i siaradwyr Catalaneg
6999_kimkat1876c.jpg 


●Geiriadur Cymraeg i siaradwyr Saesneg
7000_kimkat1818e.jpg 6988c_baedd_090826_BACH (delwedd 6988)


●Geiriadur Catalaneg i siaradwyr Cymraeg
6998_kimkat0397k.jpg 


●Geiriadur Cernyweg i siaradwyr Catalaneg / Cymraeg
6998_kimkat2606k.jpg 0167 (delwedd 0167)


●Basgeg
6999_kimkat2768c.jpg 


●Norwyeg
6999_kimkat2773c.jpg 


●Ocsitaneg
6999_kimkat1911c.jpg


●Geiriadur Saesneg a Chymraeg Caerfallwch (y flwyddyn 1850)
6999_kimkat2526c.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7897c_hen-esgid Geirfaon

 

●Mynegai

 

●Geirfa Gymraeg i siaradwyr Catalaneg
6999_kimkat0060c.jpg

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7897c_hen-esgid Hel Achau


●Achau Ianto

6999_kimkat2930c.jpg


●Burnley, Lloegr - Y Gyfeirddalen

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7897c_hen-esgid Mynwenta

●Mynegai
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7897c_hen-esgid Newyddlenni’r wefan hon


●Mynegai
6999_kimkat2163c.jpg 


●Newyddion o Gymru yn Gatalaneg
6999_kimkat2165c.jpg 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7897c_hen-esgid PONT- Cymdeithas Gal.les i Catalunya

 

●Mynegai

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7897c_hen-esgid Tafodieithoedd Cymraeg


●Mynegai

 


●Y Wenhwyseg - tafodiaith De-ddwyrain Cymru
6999_kimkat2184c.jpg 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7897c_hen-esgid Tarddiad geiriau Cymraeg

●Mynegai
6999_kimkat0447c.jpg 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7897c_hen-esgid Testunau Cymraeg yn y wefan hon

●Mynegai
 


●Awduron y testunau yn y wefan hon
6999_kimkat1857c.jpg

●Beibl 1620 (Wiliam Morgan)
6999_kimkat1285c.jpg 

●Englynion, Tribannau, Rhigymau, Penillion
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7897c_hen-esgid Tiroedd Coll Cymru (yn Swydd Henfford a Swydd Amwythig yn Lloegr)

Mynegai

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7897c_hen-esgid Y Beibl yn Gymraeg (o’r flwyddyn 1620)

●Mynegai----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7897c_hen-esgid Y Cymry ar Wasgar

●Mynegai

 

●Y Wladfa
6999_kimkat0027c.jpg 

Blue Earth County (“Sir y Glasbridd”), Minnesota
6999_kimkat2929c.jpg

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7897c_hen-esgid Y Fasgeg

●Mynegai
6999_kimkat0450c.jpg 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7897c_hen-esgid Y Gwledydd Catalaneg


●Mynegai
6999_kimkat1860c.jpg

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7897c_hen-esgid Y Gymraeg - iaith Cymru

●Mynegai
 


●Gramadegau Cymraeg arlein
 

 

●Cwrs Cymraeg trwy gyfrwng y Gatalaneg
6999_kimkat2417c.jpg 

 

●Cwrs Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Archwiliwch y wefan hon
---
Adeiladwaith y wefan
---
Gwaith cynnal a chadw

 

 

http://kimkat.org/amryw/gwefan_gwegynllun_0010e_archivos/image010.jpg (delw 0167)

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymráeg)
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya) (català)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
Weə-r àm ai? Yùu àa-r víziting ə peij fròm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəlóuniə) Wébsait (Íngglish)

 

Pe buasai dolen gyswllt ar gyfer tudalen arall yn y wefan hon yn methu am ryw reswm,

gellir dod o hyd i’r tudalen trwy gyfrwng Google. Teipiwch kimkat ac wedyn rhif y tudalen –

er enghraifft, ar gyfer dolen gyswllt 1276k, rhowch kimkat1276k

 

 http://www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm 

 

Adolygiad diweddaraf: 2012-06-15, 27-09-2011 (17.55)

 

 

CYMRU-CATALONIA

 
Free counter and web stats

Ymweliadau â’r tudalen hwn yn Gymraeg oddi ar 12 Mehefin 2012