2012-06-12

 

Gwefan Cymru-Catalonia:
La Web de Gal.les i Catalunya


CONTINGUT D’AQUESTA PÀGINA / CYNNWYS Y TUDALEN HWN:

Mapa del Web / Yr Arweinlen

baneri http://www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2002c.htm


RUTA / LLWYBR:

Pàgina Principal / Yr Hafan 0001 kimkat0001
aquesta pàgina / y tudalen hwn

CERQUEU AQUESTA WEB Chwiliwch y wefan hon

 
7271_map_cymru_catalonia_tal-y-bont_buttington_090111
 (delwedd 7271)

cylch_baner_catalonia_00-77 Aquesta pàgina en català (mapa d’aquesta web) 2002c kimkat2002c

0009_delw_cylch_baner_uda_050124  This page in English (plan of this website)  2003c kimkat2003c

Si no funciona per alguna raó un enllaç per una altra pàgina d’aquest web, es pot trobar la pàgina possiblement fent servir (1) el cercador del web ( archwiliwr mewnol ) o (2) a través de Google.
Tecleja kimkat i després el número de la pàgina – per exemple, per trobar la pàgina de l’enlllaç 1276k, posa-hi kimkat1276k

Pe buasai dolen gyswllt â thudalen arall yn y wefan hon yn methu am ryw reswm, gellir dod o hyd I’r tudalen o bosibl (1) trwy gyfrwg yr Archwiliwr mewnol neu (2) trwy gyfrwng Google.
Teipiwch kimkat ac wedyn rhif y tudalen – er enghraifft, ar gyfer dolen gyswllt 1276k, rhowch kimkat1276k


7897c_hen-esgid Aquest Web/ Y Wefan Hon

Què és aquest web?

Beth yw’r wefan hon?

6999_kimkat1855c.jpg  

Què hi ha de nou?

Beth sÿ’n newÿdd yn y wefan hon

6999_kimkat0115c.jpg

El nostre llibre de visitants

Ein Llyfr Ymwelwyr

6999_kimkat1852c.jpg


Índex del web – llista del contingut: títols de les pàgines en ordre alfabètic

Mynegfan y Wefan – rhestr o’r cynnwy: teitlau’r tudalennau yn nhrefn y wyddor 

6999_kimkat2209c.jpg  

 

Índex del web – llista del contingut segons el número de la pàgina

Mynegfan y Wefan – rhestr o’r cynnwys yn ôl rhifau’r tudalennau

6999_kimkat1787c.jpg  

 

 

Les seccions del web en ordre alfabètic / Adrannau’r wefan hon  yn nhrefn yr wyddor

 

 

7897c_hen-esgid Acudits en gal.lès / Ffraethinebau Cymraeg

Índex / Mynegai
6999_kimkat2200c.jpg 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7897c_hen-esgid La Bíblia en gal.lès (any 1620) / Y Beibl yn Gymraeg (y flwyddyn 1620)

Índex / Mynegai
6999_kimkat1285c.jpg 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7897c_hen-esgid Cançons populars i cants religiosos / Caneuon gwerin ac emynau

Índex / Mynegai
6999_kimkat0059c.jpg 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7897c_hen-esgid Cèltia - els països amb llengua celta / Celtia - y gwledydd Celtaidd eu hiaith

Índex / Mynegai
 
6999_kimkat0022c.jpg 

 


7897c_hen-esgid Cementiris / Mynwenta

Índex / Mynegai
6999_kimkat2561c.jpg 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7897c_hen-esgid Dialectes gal.lesos / Tafodieithoedd Cymraeg


Índex / Mynegai
6999_kimkat1385c.jpg 

El gwentià - el dialecte gal.lès del sud-est / Y Wenhwyseg - tafodiaith De-ddwyrain Cymru
6999_kimkat2184c.jpg 7897c_hen-esgid La Diàspora gal.lesa / Y Cymry ar wasgar

Índex / Mynegai
6999_kimkat2855c.jpg 

La Colònia Patagonesa / Y Wladfa
6999_kimkat0027c.jpg 

Blue Earth County (El Comtat de la Terra Blava), Minnesota / Sir y Glasbridd, Minnesota
6999_kimkat2929c.jpg

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7897c_hen-esgid Diccionaris / Geiriaduron

Índex / Mynegai
6999_kimkat1006c.jpg 


Diccionari gal.lès per a catalanoparlants / Geiriadur Cymraeg i siaradwyr Catalaneg
6999_kimkat1876c.jpg 


Diccionari gal.lès per a anglesoparlants / Geiriadur Cymraeg i siaradwyr Saesneg
7000_kimkat1818e.jpg 6988c_baedd_090826_BACH (delwedd 6988)


Diccionari català per a gal.lesoparlants / Geiriadur Catalaneg i siaradwyr Cymraeg
6998_kimkat0397k.jpg 


Diccionari còrnic per a catalanoparlants i gal.lesoparlants / Geiriadur Cernyweg i siaradwyr Catalaneg / Cymraeg
6998_kimkat2606k.jpg 0167 (delwedd 0167)


Êuscar / Basgeg
6999_kimkat2768c.jpg 


Noruec / Norwyeg
6999_kimkat2773c.jpg 


Occità / Ocsitaneg
6999_kimkat1911c.jpg


DICCIONARI D’ANGLÈS I GAL.LÈS DE L’ANY 1850 (Caerfallwch) / Geiriadur Saesneg a Chymraeg Caerfallwch (y flwyddyn 1850)
6999_kimkat2526c.jpg

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7897c_hen-esgid Escocès (a’ Ghàidhlig : gaèlic escocès). La llengua autòctona d’Escòcia / Gaeleg yr Alban

Índex / Mynegai
6999_kimkat0120c.jpg 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7897c_hen-esgid Etimologies de paraules gal.leses / Tarddiadau geiriau Cymraeg

Índex / Mynegai
6999_kimkat0447c.jpg 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7897c_hen-esgid Èuscar / Y Fasgeg

Índex / Mynegai
6999_kimkat0450c.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7897c_hen-esgid Fotos en aquesta web/ Ffotos yn y wefan hon

Index / Mynegai
6999_kimkat2496c.jpg 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7897c_hen-esgid Gal.les / Cymru

Índex / Mynegai
6999_kimkat0044c.jpg 


Diccionari geogràfic / Lleoliadur
6999_kimkat1957c.jpg  

 

 

7897c_hen-esgid El gal.lès - la llengua de Gal.les / Y Gymraeg - iaith Cymru

Índex / Mynegai
6999_kimkat0043c


Gramàtiques gal.leses en línia / Gramadegau Cymraeg arlein
6999_kimkat0613c.jpg 


Curs de llengua gal.lesa en català / Cwrs Cymraeg trwy gyfrwng y Gatalaneg
6999_kimkat2417c.jpg 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7897c_hen-esgid Genealogia / Hel Achau


La Genealogia d’en Ianto / Achau Ianto                

6999_kimkat2930c.jpg


Burnley, Anglaterra - Pàgina d’Orientació / Burnley, Lloegr - Y Gyfeirddalen
6999_kimkat2660c.jpg 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7897c_hen-esgid Noms gal.lesos / Enwau Cymraeg

Índex / Mynegai
6999_kimkat0439c.jpg

Cognoms gal.lesos / Cyfenwau Cymraeg
 
6999_kimkat0401c.jpg 

Noms de carrers i carreteres / Enwau Heolydd
6999_kimkat1923c.jpg 

Noms de cases / Enwau Tai
6999_kimkat1923c.jpg 

Noms de pila / Enwau Bedydd
6999_kimkat1939c.jpg 

Sobrenoms / Llysenwau
6999_kimkat1423c.jpg 

Topònims / Enwau Lleoedd
6999_kimkat0605c.jpg  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7897c_hen-esgid Noticiaris d’aquesta web / Newyddlenni’r wefan hon


Índex / Mynegai
6999_kimkat2163c.jpg 


Notícies de Gal.les en català / Newyddion o Gymru yn Gatalaneg
6999_kimkat2165c.jpg 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7897c_hen-esgid Els Països Catalans / Y Gwledydd Catalaneg


Índex / Mynegai
6999_kimkat1860c.jpg

 

 

7897c_hen-esgid PONT – Associació gal.lesa-catalana / Cymdeithas Cymru-Catalonia

 

Índex / Mynegai

6999_kimkat2860c.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7897c_hen-esgid Proverbis gal.lesos / Diarhebion Cymraeg

Índex / Mynegai
6999_kimkat0024c.jpg 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7897c_hen-esgid Terres gal.leses perdudes / Tiroedd Coll Cymru

Índex / Mynegai
6999_kimkat1949c.jpg 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7897c_hen-esgid Textos en llengua gal.lesa en aquesta web / Testunau Cymraeg yn y wefan hon

Índex / Mynegai
6999_kimkat0969c.jpg

Autors dels textos en aquesta web / Awduron y testunau yn y wefan hon
6999_kimkat1857c.jpg

La Bíblia de l’any 1620 d’en Wiliam Morgan / Beibl 1620 (Wiliam Morgan)
6999_kimkat1285c.jpg 

Versos gal.lesos / Englynion, Tribannau, Rhigymau, Penillion
6999_kimkat1859c.jpg

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7897c_hen-esgid Vocabularis / Geirfaon

Vocabulari temàtic gal.lès per a catalanoparlants / Geirfa Gymraeg i siaradwyr Catalaneg
6999_kimkat0060c.jpg 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


CERQUEU AQUESTA WEB   Archwilwch y wefan hon
---
ESTRUCTURA DE LA WEB Adeiladwiath y wefan hon
---
MANTENIMENT DEL WEB  Gwaith cynnal a chadw

 

________________________________

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weər äm ai? Yüü äär víziting ə peij fröm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəlóuniə) Wébsait

CYMRU-CATALONIA

 

Free counter and web stats

Visites a aquesta pàgina en català des del 12 de juny 2012

Ymweliadau â’r tudalen hwn yn Gatalaneg oddi ar 12 Mehefin 2012

 

Rhifydd am ddim / comptador de franc / free counter

Adolygiad diweddaraf / darrera actualització: 17.20 2008-10-02, 2008-10-01, 2006-04-10, 2006-04-19

 

Fi de pàgina / Diwedd y tudalen