http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_hiwmor/ffraethinebau_cyfeirddalen_2200c.htm

Cysylltwch â ni trwy’r llyfr ymwelwyr / Contacteu-nos a través del llibre de visitants: YMWELFA

Yr Hafan

..........
1863k Y Fynedfa yn  Gymraeg

..............................
0009k Y Gwegynllun

...............................................y tudalen hwn.. 
 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya


Ffraethinebau / Acudits
 


  2199k Y tudalen hwn yn Gymraeg 

 2201e This page in English

 
2181k Ffraethinebau am y Saeson / Acudits sobre els anglesos (en gal·lès)

 

2213k Ffraethinebau eraill / altres acudits
 


DOLENNAU AR GYFER GWEDDILL Y GWEFAN HWN

 
0043c
Yr iaith Gymraeg

La llengua gal·lesa
·····

2210k
Mynegai yn nhrefn y wyddor i’r hyn a geir yn y gwefan

ÏNDEX DEL CONTINGUT DE LA WEB
.....
0052c
Testunau Cymraeg â throsiad Catalaneg yn y gwefan hwn
(Textos en gal·lès amb traducció catalana en aquesta web)
·····
1051e
Testunau Cymraeg â throsiad Saesneg yn y gwefan hwn
(Texts in Welsh with an English translation in this website)
 
ºSumbolau arbennig: ŷ ŵ 

Ble’r wyf i?
Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

Adolygiad diweddaraf / darrera actualització: 2005-09-30, 2006-04-20