Diweddariad diwethaf / darrera actualització / latest update: 27-05-2010

http://www.kimkat.org/amrwy/1_lingvoy/sgoteg_mynegai_2775e.htm

 0000 Y Tudalen Blaen / Portada / Pàgina principal

..........2659e Y Porth Saesneg / Porta anglesa / Gateway to the English Section

....................0010e Y Gwegynllun / mapa de la web / Map of the Website

..............................2766e Cyfeirddalen â’r ieithoedd sydd yn y wefan hon / Llista de les llengües en aquesta web / Languages in this website

.........................................y tudalen hwn / aquesta pàgina / this page


(delwedd 0003)

.. 
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya

Wales-Catalonia Website
(delwedd 0189)

Sgoteg
– escocès – Scots
 (delwedd 7401)
 

 

·····

 DIM BYD ETO / RES ENCARA / NOTHING YET

 

DOLENNAU CYSWLLT TOREDIG? Rhowch kimkat o flaen rhif y tudalen (e.e. 1296k > kimkat1296k) a chwiliwch amdano yn Google
ENLLAÇOS TRENCATS?  Poseu kimtat davant el número de la pàgina (per exemple, 1970k > kimkat1970k) i cerqueu-la a través de Google

BROKEN LINKS? Put kimkat before the page number (per exemple, 0010e > kimkat0010e) and locate it using Google
 
Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weə(r) äm ai? Yüu äa(r) vízïting ə peij fröm dhə “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katəlóuniə) Wébsait

Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website


diwedd / fi / end