http://www.kimkat.org/amryw/1_MYNEGFAN/mynegfan_fesul_pwnc_2209c.htm

 
0001z Yr Hafan

..........1861c Y Fynedfa yn Gatalaneg / Entrada en català

....................0008c Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................0006c Y Fynegfan (Y Tudalen Arweiniol) / Pàgina Guia de l'Índex

 ..........................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


baneri

..

Gwefan Cymru-Catalonia

La Web de Gal
·les i Catalunya Y Mynegai i Gynnwys y Wefan

Líndex de la web

 

map o Gymru a'r Gwledydd Catalaneg

 
 2210k Y tudalen hwn yn Gymraeg - y mynegai i’r wefan hon

 

 2211e  This page in English (alphabetic index to this website)

 


Edrychwch ar ein llyfr ymwelwyr! Mireu el nostre llibre de visitants!

Llofnodwch ein llyfr ymwelwyr! Firmeu el nostre llibre de visitants!Mae’r fynegfan yn cael ei hatgyweirio - dim ond y dolennau mewn bloc gwyrdd sydd yn gweithio / l’índex està en obres - només els enllaços amb bloc verd funcionen


1964k Aber-dâr (ciutat del sud-est)

0062 Aberystwyth (dolen doredig / enllaç trencat)

0105 (L’) Afluència (“Y Mewnlifiad”) (= la gran moviment de súbdits anglesos pobladors cap a Gal·les, i sobretot a les zones on s’ha pogut resistir l’anglicització fins ara) (dolen doredig / enllaç trencat)

0110 Alba = nom autòcton per ‘Escòcia’ (dolen doredig / enllaç trencat)

0410 alemany - webs sobre Gal·les en alemany HIER KLICKEN! (dolen doredig / enllaç trencat)

0477 Amèrica del Nord (dolen doredig / enllaç trencat)

0110 anells (Cylch y Ddraig Goch, etc) i xarxes (CelticNet, etc) (dolen doredig / enllaç trencat)

0328 anglès - aprendre anglès (dolen doredig / enllaç trencat)

0107 anglès - errors de pronunciació als mitjans de comunicació dels Països Catalans (dolen doredig / enllaç trencat)

1348 anglès - paraules angleses en gal·lès (dolen doredig / enllaç trencat)

0584 anglès - paraules gal·leses en anglès (dolen doredig / enllaç trencat)

0620 anglès - l’anglès dialectal de gal·lès, sorgit de la imposició d’aquesta llengua i l’eradicació de la llengua autòctona (dolen doredig / enllaç trencat)

0327 ‘Anglo-Welsh’ - els gal·lesos desautoctonitzats (dolen doredig / enllaç trencat)

0328 aprendre anglès (dolen doredig / enllaç trencat)

0043 aprendre gal·lès (dolen doredig / enllaç trencat)

0332 Aran - vocabulari de l’occità de la Vall d’Aran (dolen doredig / enllaç trencat)

0201c Ar Hyd y Nos [ar hiid ø NOOS] = durant tota la nit (carol nadalenca)

0163c Ar Lan y Môr [ar lan ø MOOR] = 'a la vora del mar' (cançó tradicional)

0585 Arxiu dels delinqüents - webs de Gal·les que discrimen contra el gal·lès (dolen doredig / enllaç trencat)

0105 l’Associació de la Llengua Gal·lesa (Cymdeithas yr Iaith Gymráeg) [køm-DEI-thas ør YAITH gøm-RAIG] (dolen doredig / enllaç trencat)

0265 Avui (diari en llengüa catalana) bibliografia d’articles sobre Gal·les i la llengua gal·lesa (dolen doredig / enllaç trencat)

0062 Baixeries, Jaume (dolen doredig / enllaç trencat)

0185 banderes - la bandera gal·lesa - Y Ddraig Goch (‘el drac roig’) (dolen doredig / enllaç trencat)

0185 banderes en forma de “gif” - enllaços amb webs de banderes (dolen doredig / enllaç trencat)

0062 Barcelona (dolen doredig / enllaç trencat)

xxxxx “Barcelona Business” – pàgina de moment retirada - vegeu la web del ‘boicot de publicacions anticatalanes’ (dolen doredig / enllaç trencat)

0053 Bar Les Tapes, Plaça Regomir [PLA-sø rø-gu-MI], Barcelona, Països Catalans (dolen doredig / enllaç trencat)

0048 basc llengua nacional d’Euskal Herria (dolen doredig / enllaç trencat)

0638 basc: toponíma del País Basc - llista de formes estrangeres (francèes, castellanes) i les formes correctes autòctones (dolen doredig / enllaç trencat)

0067c Bendigedig Fyddo’r Iesu [ben-di-GE-dig VØ-dhor YE-si] = 'que sigui beneït Jesucrist' (cant religiós)

0070c Bing Bong Be [bing bong BEE] (cançó tradicional)

xxxxx boicot de fabricants anticatalans (pàgina retirada) (dolen doredig / enllaç trencat)

0378 botigues celtes (dolen doredig / enllaç trencat)

0375  Bretanya BREIZH (dolen doredig / enllaç trencat)

0112 bretó - comparació del bretó amb el gal·lès (dolen doredig / enllaç trencat)

0924k Brynfab (T. Williams); s’en fa esment a “Llythyra Newydd” per “Bachan Ifanc” Tarian y Gweithiwr 1895, 1896, 1897.

0072c Bugeilio’r Gwenith Gwyn [bi-GEIL-yor GWE-nith GWIN] ('vigilar el blat blanc') (cançó tradicional)

0062 Caer-dydd (dolen doredig / enllaç trencat)

0062 Calella (dolen doredig / enllaç trencat)

0074c Calon Lân [ka-lon LAAN] ('cor net/pur') (cant religiós)

1927e Cambria - poble de Minnesota

0059 cançons en gal·lès - cançons populars, cants religiosos (dolen doredig / enllaç trencat)

0078c Cân y Cardi [kaan ø KAR-di] ('cançó de l'home de la comarca de Ceredigion') (cançó tradicional)

 
0062 Caoimhin Ó Donaile (dolen doredig / enllaç trencat)

0079  castellà - paraules castellanes en gal·lès (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0093 català - paraules catalanes en gal·lès (dolen doredig / enllaç trencat)

0092 català - paraules celtes al català (dolen doredig / enllaç trencat)

0047 Catalunya (dolen doredig / enllaç trencat)

0092 celta - paraules celtes al català (dolen doredig / enllaç trencat)

0021 celtes - qui són els celtes? (dolen doredig / enllaç trencat)

0022 Celtia [KELT-ya]= els països celtes (dolen doredig / enllaç trencat)

0062 Cill Chaoil (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0062 ciutats de Gal·les - webs (dolen doredig / enllaç trencat)

0053 Club gal·lès dels Països Catalans (club de llengua gal·lesa) (dolen doredig / enllaç trencat)

0238 comarques (‘comtats’) de Gal·les (dolen doredig / enllaç trencat)

0401 cognoms - índex d’enllaços interns i externs sobre cognoms en diferents llengües (dolen doredig / enllaç trencat)

0280 cognoms escocesos (dolen doredig / enllaç trencat)

0440 cognoms gal·lesos (dolen doredig / enllaç trencat)

0181 Cognoms: Huws / Hughes / Puw / Pugh (text en anglès) (dolen doredig / enllaç trencat)

0029 contactes - noms dels amics que han fet arribar missatges (dolen doredig / enllaç trencat)

0281 conte en llengua escocesa de l’any 1870 - ‘Fionn ann an tigh a’ Bhlàir-Bhuidhe gun chomas èirigh no suidhe’ [FIN aun øn TØI ø vlaar VUI-ø gun KHO-møs EE-ri no SUI-ø] = Fionn [fin] a la casa d’en Blàr-Buidhe [blaar-BUI-ø] sense el poder d’aixecar-se o de seure (dolen doredig / enllaç trencat)

0112 còrnic - comparació del còrnic amb el gal·lès (dolen doredig / enllaç trencat)

- correu electronic:
iain_o_hannaidh@hotmail.com (dolen doredig / enllaç trencat)

0197 Cronologia comparada de la història de Gal·les i Catalunya (dolen doredig / enllaç trencat)

0197 cronologia - història de Gal·les (dolen doredig / enllaç trencat)

0274c Cwm Rhondda [kum RHON-dha] ('la vall del riu Rhondda') (cant religiós)

0105 CYIG = Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (dolen doredig / enllaç trencat)

0105 Cymdeithas yr Iaith Gymráeg (CYIG) / l’Associació per a la Llengua Gal·lesa (dolen doredig / enllaç trencat) 0043 Cymráeg [køm-RAIG] = llengua gal·lesa (dolen doredig / enllaç trencat)

0470 Cymraég Byw (gal·lès parlat estandarditzat que es fa servir a l’ensenyament) (dolen doredig / enllaç trencat)

0044 Cymru [KØM-ri] = Páis de Gal·les (dolen doredig / enllaç trencat)

0130c Cyfri’r Geifr [kø-vrir GEI-vir] ('comptar les cabres') (cançó tradicional)

 
0970c Dacw ’Nghariad [DA ku NGHAR-yad] = ('allà hi ha la meva estimada') (cançó tradicional)

0408c Dafydd y Garreg Wen [DA-vidh ø GA-reg WEN] ('en David de la Roca Blanca') (cançó tradicional)

0313c Defaid Wiliam Morgan’ [DE-ved WIL-yam MOR-gan] (‘les ovelles d’en David Morgan’) (cançó tradicional)

0062 Deià (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0135 dialectes - Gal·les del Sud (dolen doredig / enllaç trencat)

0171 diccionari anglès americà - anglès d’Anglaterra - gal·lès (dolen doredig / enllaç trencat)

0332 diccionari aranès - català - gal·lès (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0096 diccionari català - escocès (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0279 diccionari escocès - català (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0480 diccionari gal·les - “Geiriadur Prifysgol Cymru”, el diccionari de l’Universitat de Gal·les (gal·lès - gal·lès i anglès) (dolen doredig / enllaç trencat)

0045 DICCIONARI GAL·LÈS-ANGLÈS (dolen doredig / enllaç trencat)

0889  DICCIONARI GAL·LÈS-CATALÀ (dolen doredig / enllaç trencat)

0332 diccionari occità (gascó/aranès) - català - gal·lès (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0046 diccionaris de cada mena (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0436 eisteddfod (eistèdvod) (dolen doredig / enllaç trencat)

0197 Enciclopèdia catalana (dolen doredig / enllaç trencat)

0267 en preparació - les pàgines que estem enllestint en aquest moment (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0120 escocès (llengua celta, ‘Gàidhlig’) (dolen doredig / enllaç trencat)

0281 escocès - conte en llengua escocesa de l’any 1870 - ‘Fionn ann an tigh a’ Bhlàir-Bhuidhe gun chomas èirigh no suidhe’ [FIN au nøn TØI ø vlaar VUI-ø gun KHO-møs EE-ri no SUI-ø] = Fionn [fin] a la casa d’en Blàr-Buidhe [blaar-BUI-ø] sense el poder d’aixecar-se o de seure (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0110 Escòcia (dolen doredig / enllaç trencat)

0280 Escòcia - cognoms (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0321 Escòcia - toponímia (topònims en llengua gaèlica) (dolen doredig / enllaç trencat)

0264 eslògans - pintades - lemes - reivindicaions polítiques (Cofiwch Dreweryn, etc) (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0104 estadístiques- ciutats i pobles amb més de 75% de gal·lesoparlants (dolen doredig / enllaç trencat)

0625 estadístiques de la llengua gal·lesa (dolen doredig / enllaç trencat)

0477 Estats Units d’Amèrica (dolen doredig / enllaç trencat)

0489 Estats Units - festes celtes (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0950 Notícies del Estats Units (gal·lès, traducció anglesa) Any: 1896, 1897! (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0197 Esyllt Lawrence (dolen doredig / enllaç trencat)

0148 etimologia (dolen doredig / enllaç trencat)

0489 festes celtes (dolen doredig / enllaç trencat)

0151c Ffarwel Fo i Chi Unwaith [FAR-wel vo i khi IN-weth] ('Passi-ho bé una vegada') (cançó tradicional)

 
0152c Fflat Huw Puw [flat hiu PIU] ('la barca d'en Hug fill d'en Hug') (cançó tradicional)

0464 fotos de Gal·les (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0104 futur de le llengua gal·lesa

“Pryderon iaith heb ddeddf eiddo” / Preocupacions pel que fa a la llengua sense una llei de propietats; Erthygl o’r ‘Cymro’ 09 Medi 1998 / article del ‘Cymro 9 setembre 1998 (3g)
(dolen doredig / enllaç trencat)

 
0120 gaèlic (llengua escocesa) (dolen doredig / enllaç trencat)

0529 gaèlic: el gaèlic no és la llengua de Gal·les! (dolen doredig / enllaç trencat)

0120 Gàidhlig (‘escocès’, ‘gaèlic escocès’), llengua nacional d’Escocia (dolen doredig / enllaç trencat)

0027 Gaiman, Patagonia (dolen doredig / enllaç trencat)

0467 Galicia (GALIZA) (dolen doredig / enllaç trencat)

0044 Gal·les (dolen doredig / enllaç trencat)

0062 Gal·les: pobles i ciutats - webs (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0045 gal·lès: diccionari gal·lès-català (dolen doredig / enllaç trencat)

0524 gal·lès - lliçons (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0164 gal·lès - gramàtica (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0991 gal·lès – on es parla la llengua (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0052 gal·lès - textos en gal·lès amb traducció en català (dolen doredig / enllaç trencat)

0239 gal·lesoparlants - percentatge de gal·lesoparlants a les noves comarques (dolen doredig / enllaç trencat)

 
0164 gramàtica gal·lesa (dolen doredig / enllaç trencat)

 

 0137 gran diccionari (gal·lès - català) (dolen doredig / enllaç trencat)

 

 0168c Gwenno Penygelli [gwe-no pe-nø-GE-lhi] ('Gwenno (nom de noia) de la masia de Penygelli (vora del bosc)') (cançó tradicional)

0194 hebreu - paraules de l’hebreu en gal·lès (dolen doredig / enllaç trencat)

0195c Hen Ferchetan [heen ver-KHE-tan] ('la solterona') (cançó tradicional)

0196c Hen Wlad Fy Nhadau [heen wlaad vø NHA-dai] ('antic país dels meus avantpassats') (l'himne nacional de Gal·les)

0286k himne nacional de Catalunya - ‘els Segadors’

0196 himne nacional del País de Gal·les - ‘Hen Wlad fy Nhadau’

[heen wlaad øv NHA-de] (‘antic país dels meus avantpassats’)
(dolen doredig / enllaç trencat)

0197 història de Gal·les (dolen doredig / enllaç trencat)

0199c Hob y Deri Dando [hob ø de-ri DAN-do] ('el pernil penjat de la biga de roure') (cançó tradicional)

0181 Huws / Hughes / Puw / Pugh (cognoms; pàgina en anglès) (dolen doredig / enllaç trencat)

0062 Iain Ó hAnnaidh (dolen doredig / enllaç trencat)

0062 Ianto = Iain (dolen doredig / enllaç trencat)

0073c I Galfaria trof fy wyneb [i gal-VAR-ya troov vø UI-neb] ('A Calvari em giro la cara') (cant religiós)

0062 Inbhir Theorsa (dolen doredig / enllaç trencat)

**** índex - és aquest l’index! (dolen doredig / enllaç trencat)

0005 índex en gal·lès (dolen doredig / enllaç trencat)

0550 índex en anglès (dolen doredig / enllaç trencat)

0207 ‘(Yr) Internationale’ [ør in-ter-na-si-o-NA-le] (dolen doredig / enllaç trencat)

0434c Irlanda

0174k irlandès - la llengua nacional d’Irlanda

0062 Jaume Baixeries (dolen doredig / enllaç trencat)

0062 Juvillà (dolen doredig / enllaç trencat)

0022c Kèltia = els països celtes

0211c Lawr ar Lan y Môr [laur ar la-nø-MOOR] ('allà baix a vora mar') (cançó tradicional)

0053 Les Tapes - nom d’un bar de Barcelona on es reuneix Clwb Cymraeg Catalonia / el Club gal·lès de Catalunya (dolen doredig / enllaç trencat)

0511 Llanfairpwllgwyngyllllantisiliogogogoch (dolen doredig / enllaç trencat)

0212 Llanwynno (dolen doredig / enllaç trencat)

0509 llatí - paraules llatines en gal·lès de l’ocupació romana de l’illa de Gran Bretanya (fins a l’any 400) (dolen doredig / enllaç trencat)

0173 llengües celtes (dolen doredig / enllaç trencat)

0560 llengües en perill (dolen doredig / enllaç trencat)

0029 llibre de visites a aquesta web (dolen doredig / enllaç trencat)

0378 llibreries celtes (dolen doredig / enllaç trencat)

0378 llibres en llengua gal·lesa / llibres en les altres llengües celtes / llibres sobre les llengües celtes (dolen doredig / enllaç trencat)

0075 lliçons de gal·lès (dolen doredig / enllaç trencat)

0054 lligams - apartats d’altres Webs amb llistes de lligams relacionats amb Gal·les (dolen doredig / enllaç trencat)

0044 llista de discussió ‘Welsh-L’ (dolen doredig / enllaç trencat)

0516c Llwyn Onn [lhuin ON] (cançó tradicional)

0190 Mabinogion (dolen doredig / enllaç trencat)

0306c Mae gen i Dipyn o Dŷ Bach Twt [mai ge-ni DI-pin o dii baakh TUT] ('tinc una caseta petita') (cançó tradicional)

 0150c Mae ’Nghariad i’n Fenws [main NGHAR-yad in VE-nus] ('La meva amor és una Vènus') (cançó tradicional)

0090 MIDI - fitxers de MIDI de cançons populars i cants religiosos en llengua gal·lesa en altres webs (dolen doredig / enllaç trencat)

0229c Migildi Magaldi [MI-gil-di MA-gil-di] (cançó tradicional)

0230c Milgi Milgi [mil-gi MIL-gi] ('llebrer llebrer') (cançó tradicional)

0233c Moliannwn [mo-li-A-nun] ('lloem') (cançó tradicional)

0237 municipis de Gal·les de més de 2.000 habitants (dolen doredig / enllaç trencat)

0244c Nant y Mynydd [nant ø MØ-nidh] ('la riera de la muntanya') (poema musicat)

0041 notícies de Gal·les (dolen doredig / enllaç trencat)

0115c novetats - tot allò que hem afegit a aquesta web darrerament

1911c occità - diccionari de l’occità de la Vall d’Aran (occità-gal·lès-català-anglès)

0253c occità - paraules occitanes en gal·lès

0026 Occitània (dolen doredig / enllaç trencat)

0062 Ó Donaile (dolen doredig / enllaç trencat)

0062 Ó hAnnaidh, Iain (dolen doredig / enllaç trencat)

0548 ortografia del gal·lès (dolen doredig / enllaç trencat)

0256 ortografia del gal·lès en aquestes pàgines - un parell de retocs (dolen doredig / enllaç trencat)

xxxxx Owain Glyn Dw^r: Cymdeithas Owain Glyn Dw^r (la societat d’en Owain Glyn Dw^r)

http://www.owain-glyndwr-soc.org.uk (dolen doredig / enllaç trencat)

0044c País de Gal·les

0047k Països Catalans

0027c Patagonia - la colònia gal·lesa del 1865 (“Y Wladfa”)

0239 percentatge de gal·lesoparlants a les noves comarques (dolen doredig / enllaç trencat)

0806 pèrdua de llengua - el gal·lès, el Cheyenne, etc (dolen doredig / enllaç trencat)

0045 petit diccionari (gal·lès - català) (dolen doredig / enllaç trencat)

0262 picts: els picts (dolen doredig / enllaç trencat)

0044 Plaid Cymru (dolen doredig / enllaç trencat)

0315c Pont-ty-pridd: ‘Ym Mhont-ty-pridd mae ’nghariad’ [ø mhon-tii-PRIIDH mai NGHAR-yad] (‘la meva estimada és a Pont-ty-pridd’) (cançó tradicional)

0607 pobles i ciutats de Gal·les - webs (dolen doredig / enllaç trencat)

0001 portada: la portada d’aquesta Web

0265 premsa catalana - articles sobre Gal·les (dolen doredig / enllaç trencat)

0558 premsa en llengua gal·lesa - “papurau bro” (periòdics mensuals de districte) (dolen doredig / enllaç trencat)

0105c presó: la presó per els militants de la llengua gal·lesa - 1.000 empresonats als anys 70

0260c Protagonistes de la història brita i gal·lesa

0024c proverbis - índex de la secció sobre proverbis en llengua gal·lesa

0104 Pryderon iaith heb ddeddf eiddo / Preocupacions pel que fa a la llengua sense una llei de propietats; Erthygl o’r ‘Cymro’ 09 Medi 1998 / article del ‘Cymro 9 setembre 1998 (dolen doredig / enllaç trencat)

0051 ràdio (programes de ràdio a través d’Internet - gal·lès, escocès (= gaèlic), català (dolen doredig / enllaç trencat)

0273 referèndum: el referèndum sobre una assemblea (= un parlament sense gaire poder!) per a Gal·les (28 setembre 1997) - comentari (dolen doredig / enllaç trencat)

0251 rius de Gal·les (dolen doredig / enllaç trencat)

0169c Rhyfelgyrch Gwyr Harlech [rhø-VEL-girkh gwiir HAR-lekh] ('incursió dels homes de Harlech (poble del nord-oest)') (àntem de marxa)

1909c rus - petit diccionari de rus (en lletres romanes) - gal·lès - català - anglès

0276c
Rownd yr Horn [round ø HORN] ('per davant del Cabo de Hornos') (cançó tradicional)

0258c Rw i’n Caru Merch o Blwyf Penderyn [ruin KA-ri merkh o bluiv pen-DE-rin] ('estic enamorat d'una noia de la parròquia de Penderyn') (cançó tradicional)

0586 Sanscrit - llista de paraules (dolen doredig / enllaç trencat)

0597 paraules en gal·lès del sanscrit (dolen doredig / enllaç trencat)

0062 Scrabastair (dolen doredig / enllaç trencat)

0286 ‘Segadors, els’ - himne nacional de Catalunya (dolen doredig / enllaç trencat)

0290c Sosban Fach [so-span VAAKH] ('la petita paëlla') (cançó tradicional)

0053 Tapes, Les - nom d’un bar de Barcelona on es reuneix Clwb Cymraeg Catalonia / el Club gal·lès de Catalunya (dolen doredig / enllaç trencat)

0051 televisió (dolen doredig / enllaç trencat)

0052 textos en gal·lès (dolen doredig / enllaç trencat)

0227c Ton y Melinydd [ton ø me-LI-nidh] ('cancó del moliner') (cançó tradicional)

0023 Toponímia celta (dolen doredig / enllaç trencat)

0284 Toponímia escocesa (dolen doredig / enllaç trencat)

0441 la toponímia (llista de les pàgines en aquesta web amb la toponímia de Gal·les, Escòcia, el País Basc, etc) (dolen doredig / enllaç trencat)

0605 topònims gal·lesos (dolen doredig / enllaç trencat)

0483 topònims gal·lesos a l’estranger (els Estats Units, etc) (dolen doredig / enllaç trencat)

0250 topònims gal·lesos - muntanyes (dolen doredig / enllaç trencat)

0251 topònims gal·lesos - rius (dolen doredig / enllaç trencat)

0027 torta gal·lesa (de la Patagònia) (dolen doredig / enllaç trencat)

0626 traddodiadau (dolen doredig / enllaç trencat)

0027 Trelew, Patagonia (dolen doredig / enllaç trencat)

1283 tribannau, versos tradicionals (capítol del llibre “Llanwynno”, (1888) per

Glanffrwd (William Thomas 1843-1890). (dolen doredig / enllaç trencat)

0044 Urdd Gobaith Cymru (organització del jovent) (dolen doredig / enllaç trencat)

0029 visites a aquesta web - qui? quan? (dolen doredig / enllaç trencat)

0308  vocabulari temàtic del gal·lès (la casa, la família, etc) (dolen doredig / enllaç trencat)

0077 webs personals en gal·lès (dolen doredig / enllaç trencat)

0620 Wenglish - nom horrible en anglès pel tipus d’anglès amb una forta influència de la llengua gal·lesa parlat pels gal·lesos de les zones on s’ha eradicat la llengua autòctona (= WElsh + eNGLISH) (dolen doredig / enllaç trencat)

0132c Wrth Fynd efo Deio i Dywyn [urth vind e-vo DEI-o i DØ-win] ('quan anava amb David cap al poble de Tywyn (Gal·les del nord-oest)) (cançó tradicional)

0256 y - ortografia del gal·lès en aquestes pàgines - un parell de retocs (dolen doredig / enllaç trencat)

0134c Y ’Deryn Pur [ø DE-rin PIIR] (“l’ocell pur”) (cançó tradicional)

0157c Y Fwyalchen [ø vui-AL-khen] ('la merla') (cançó tradicional)

0160c Y Gelynnen [ø ge-LI-nen] ('el grèvol') (cançó tradicional)

0315c Ym Mhont-tŷ-pridd mae ’Nghariad [ø mhon-ti-PRIIDH mai NGHAR-yad] ('la meva estimada és a Pont-ty-pridd') (cançó tradicional)

0207c Yr Internationale [ør in-ter-na-si-o-NA-le]


0181 Yuzovka ciutat d’Ucraina fundada per un gal·lès (dolen doredig / enllaç trencat)

0281c 1870 (any) Fionn ann an tigh a’ Bhlàir-Bhuidhe

(conte tradicional en gaèlic; aquesta versió de l’any 1870)
(dolen doredig / enllaç trencat)

0076c 1904 (any) : Calum Seoladair (conte tradicional en gaèlic; aquesta versió de l’any 1904) Ble’r wÿf i? Yr ÿch chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait


CYMRU-CATALONIA

 

diwedd / fi