2162k Cymru-Catalonia - Newyddion o Gymru ac o Gatalonia (tudalen mynegeiol) / Notícies de Gal·les i de Catalunya (Pàgina índex) / News from Wales and Catalonia (index page) / Nyuuz fròm Weilz ànd Katølóunia (índeks peij)

http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_newyddion/newyddion_cynhwyslen_2162k.htm

 

0001z Yr Hafan / Portada

 

..........1861c Y Fynedfa yn  Gatalaneg / Entrada en català

 

....................0008c Y Gwegynllun yn Gataloneg / Mapa de la Web en català

 

................................y tudalen hwn / aquesta pàgina
.. 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal·les i Catalunya


NEWYDDION
NOTÍCIES
 
Y Gynhwyslen
Contingut de la Secció

Adolygiad diweddaraf / Darrera acualització:  14 Ionawr 2001

 

 2163c Y tudalen hwn yn Gymraeg - cynllun yr adran newyddion


 2164e This page in English (contents of the news section).

  

NEWYDDION

NOTÍCIES

 

0814
Y Medelwr - rhan 1 (1999, 2000)
Y Medelwr - part 1 (1999, 2000)
·····
1066

Y Medelwr - mynegai yn Gatalaneg
Y Medelwr - index en català
·····
1068

notícies en català
·····
0001
y tudalen blaen
portada
····
0009
y cyntedd
el vestíbul
·····
0005
prif fynegai i'r pynciau yn y gwefan hwn
índex principal dels temes d'aquesta web
·····
0015
tudalen cynnwÿs y Gwefan (yn Gataloneg)
pàgina del contingut de la web (en català)
·····
0047
tudalen mynegeiol 'CATALONIA'
pàgina guia 'CATALUNYA'

 

·····

DOLENNAU MEWNOL / ENLLAÇOS INTERNS

 

1068

El Drac Roig dels Països Catalans
Ein tudalen NEWYDDION yn Gatalaneg am Gymru a'r gwledÿdd Celtaidd
La nostra pàgina de NOTÍCIES en català de Gal·les i els països celtes

 

 

·····

 

0265

Y Wasg
Cymru a'r iaith Gymráeg yn nhudalennau'r wasg Gataloneg - rhestr o gyfeiriadau
Gal·les i la llengua gal·lesa a la premsa catalana - llista de referències

 

 

 

 

1065

Y Medelwr - Ein tudalen NEWYDDION yn Gymraeg am Gatalonia
la nostra pàgina de NOTÍCIES en gal·lès de Catalunya

 

 

 

 

 

·····

 

 

 

 

 

·····

 

·····

DOLENNAU ALLANOL - ENLLAÇOS EXTERNS

01

http://members.tripod.com/~CymruComment/index.html

CYMRUCOMMENT
Hosted by David Roberts

 

Web en anglès amb notícies d'una òptica gal·lesa

CymruComment is here to discuss all sorts of issues concerning the politics and history of Wales and is the only website of its kind. Your comments are welcome and will be carried here. Feel free to introduce new topics. Website founded April 4th, 1997. Relaunched April 4th, 1998.

http://members.tripod.com/~CymruComment/whyhow.html "The media in Wales is mostly owned, controlled and, increasingly, largely staffed from outside Wales. As a direct result, debate on subjects away from the English agenda for Wales seems increasingly stifled or difficult to conduct.

This website is an attempt to redress the balance by providing the kind of platform that is being denied elsewhere in Wales, except under controlled conditions.

I have no intention of editing anyone's views if they are relevant to the subject, no matter how opposed they may be to my own. I appreciate that some people are in sensitive situations and cannot say who they are so I don't mind pseudonyms - it's what you say that's important. But I would like to know where you're from. Feel free to link this site to your own website.

This site has had a chequered career since being founded in April, 1997. Since the original host pulled out through ill health, a couple of successors have fallen by the wayside and the site spent a long time in the doldrums. I've given this a lot of thought and I'm sure I can keep it going. I'm pleased to say almost all of the team providing a lot of the comment from all over Wales have stayed on. - David Roberts, journalist, Cardiff. "

 

·····

 02

Notícies de Gal·les en gal·lès -

I dderbÿn newyddion am Gymru ewch at dudalen 'Y Cymro', yr wythnosolÿn cenedlaethol Cymráeg

Per a notícies de Gal·les vegeu tudalen 'Y Cymro', setmanal nacional en llengua gal·lesa

Rhyngwe http://www.nwn.co.uk

(nwn = North Wales Newspapers; co = Cymro; uk = United Kingdom)

 

·····

 03

http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/9576/ Dr Dic Sais - Mudiad y Gwladgarwÿr

El Doctor Dic Sais del Moviment dels Patriotesdiu la seva sobre la gent a Gal*les que no li cau bé - alguns polítics, gent de negocis, grups musicals, gent de la televisió i la ràdio, diaris, consells, etc...

 

 

 05

http://www.btx.co.uk/wales.htm 'Online Newspapers in Wales'

Periòdics de Gal·les a Internet. Aquests són en anglès i sovint dirigits per anglesos. No busqueu la realitat del país en aquestes publicacions de pèssima qualitat!

Western Mail "Papur cenedlaethol Cymru" (Celwÿdd noeth, wrth gwrs) ("el diari nacional de Gal·les" - mentida podrida)
The WREXHAM EVENING LEADER - (Wrecsam)
The FLINTSHIRE EVENING LEADER - (Yr Wÿddgrug, Glannau Dyfrdwÿ, Bwcle, Penar-lâg, Ceiconna, Treffynnon)
The PIONEER - Baecolwÿn, Llandudno, Conwÿ
The NORTH WALES CHRONICLE - Bangor, Caernarfon, Ynÿs Môn
The JOURNAL- Y Rhÿl, Prestatÿn, Abergele
The DENBIGHSHIRE FREE PRESS - Llanelwÿ, Dinbÿch, Rhuthun
The COUNTY TIMES - Y Trallwng, Y Drenewÿdd, Canolbarth Cymru
The BORDER COUNTIES ADVERTIZER - Croesoswallt
Y CYMRO - Cymru gyfan
SOUTH WALES EVENING POST - Abertawe a'r cÿlch

 

····· 

 06

 http://www.tafelai.u-net.net

Papur bro Llantrisant a'r cÿlch - "Tafod-Elái" / També el mensual comunitari de la contrada de Llantrisant (Sud-est de Gal·les) "Tafod-Elái" (fins el 1997, hi havia una comarca anomenada Taf-Elái, els noms de dos rius. "Tafod" vol dir 'llengua (de la boca)", i el títol és doncs un joc de paraules 'la llengua d'Elái / la llengua de Taf-Elái'.

 

·····

07

http://www.bbc.co.uk/wales

"BBC Cymru Wales is the only broadcaster producing services in English and Welsh for radio, TV and on-line, reflecting Welsh life and talents in all their variety in programmes designed specifically for audiences in Wales. We produce ten hours of Welsh language television programmes which are broadcast on S4C."

Tudalennau o newyddion am Gymru yn Saesneg / pàgines de notícies de Gal·les en anglès

 

·····

 08

http://www.bbc.co.uk/wales/assembly

Tudalennau o newyddion am y senedd newÿdd yn Saesneg / pàgines de notícies del nou parlament en anglès

 

·····

 09

http://www.bbc.co.uk/cymru/index.shtml

BBC Cymru Arlein - Darlledwr Cenedlaethol Cymru Arlein - BBC Gal·lès a la Net - L'emissora nacional de Gal·les a la Net

Y newyddion yn Gymráeg o'r radio ar ffurf tudalen - Les notícies en gal·lès de la ràdio en forma de pàgina

 

·····

 10

http://www.geocities.com/RainForest/Jungle/4630/index.html Tudalen Paul Pot

I'r sawl nad ydÿnt yn rhÿ hoff o Jonzi, Huw Ceredig, Y Deli Post (hynnÿ ÿw, y Liverpool Daily Post, y papur hwnnw o Loegr sý'n dod â'r goleuni i ran ogleddol ein gwlad), Rod Williams (gÿnt Rhodri Ogwen), ac eraill

 

 

 

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA" (Cymráeg)
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya) (català)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website (English)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) víziting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait (Íngglish)

CYMRU-CATALONIA