kimkat0331k Priodir Plant. Beriah Gwynfe Evans. 1898. "Mrs Griffiths," myntwn i fel na, "rown in dod hibo i gael sharad gair bach a chi am danyn nhw yn Tynywern."

27-11-2017


● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ● kimkat0960k Mynegai ir testunau Cymraeg yn y wefan hon www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0960k.htm
● ● ● ●
kimkat0331k Y tudalen hwn
....

 

0003g_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
(delw 0003j)

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya
The Wales-Catalonia Website

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We
 

Priodir Plant

Beriah Gwynfe Evans
(Papur Pawb. 1898)


Y Llyfr Ymwelwyr / El Llibre de Visitants / The Guestbook:
http://pub5.bravenet.com/guestbook/391211408/a-7000_kimkat1356k
Beth syn newydd yn y wefan hon?


---

6665_map_cymru_catalonia_llanffynhonwen_chirbury_070404

(delw 6665)

 

 

Cyfres a ymddangosodd ym Mhapur Pawb yn y flwyddyn 1898.

Yr ŷm wedi eu rhannu yn dair rhan:

 

Rhan 1. www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion-prys_priodi-r-plant_1898_rhan-1_0338k.htm

PENNOD I. - DAFYDD A FINNAU. 29 Ionawr 1898.
PENNOD II. - DAFYDD A MADLEN, Y FORWYN. 5 Chwefror 1898.
PENNOD III. - MRS GRIFFITHS, TANYBRYN. 12 Chwefror 1898.
PENNOD IV. - LESN FACH I DAFYDD. 19 Chwefror 1898.
PENNOD V. - POLLY, Y FERCH-YN-NGHYFRAITH. 26 Chwefror 1898.
PENNOD VI. - HUGHES, Y SHOP, Y MAB-YN-NGHYFRAITH. 5 Mawrth 1898.
PENNOD VII. - Y PARLWR GOREU AR JACED NEWYDD. 12 Mawrth 1898.
PENNOD VIII. - YN TANYBRYN. 19 Mawrth 1898.

 

.....


Rhan 2. www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion-prys_priodi-r-plant_1898_rhan-2_0339k.htm

PENNOD IX. - TE YN TANYBRYN. 26 Mawrth 1898.
PENNOD X. - SLYNESS MRS GRIFFITHS, TANYBRYN. 2 Ebrill 1898.
PENNOD XI. - SELFISHNESS MRS GRIFFITHS, TANYBRYN. 9 Ebrill 1898.
PENNOD XII. - IMPIDENS MRS GRIFFIS, TANYBRYN. 16 Ebrill 1898.
PENNOD XIII. - JEST DISHTRIWAR FONET! 23 Ebrill 1898.
PENNOD XIV.-DALA SALLYN CARD. 30 Ebrill 1898.
PENNOD XV. - HALA OFAN AR DIC Y CASTELL. 7 Mai 1898.
PENNOD XVI. - FFYSTO MRS GRIFFITHS, TANYBRYN. 14 Mai 1898.
PENNOD XVII. - TWYLLO DAFYDD. 21 Mai 1898.

.....

 

Rhan 3. www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion-prys_priodi-r-plant_1898_rhan-3_0340k.htm

PENNOD XVIII. - NED A POLLY. 28 Mai 1898.
PENNOD XIX. - MADAME PAULINE AI MAM-YN-NGHYFRAITH. 4 Mehefin 1898.
PENNOD XX. - MADLEN YN HELPU HEB FEDDWL. 11 Mehefin 1898.
PENNOD XXI. - ARLLWYS CWDYN DAFYDD. 18 Mehefin 1898.
PENNOD XXII. - MAGGIE AI CHOLEJ. 25 Mehefin 1898.
PENNOD XXIII. - LODGER MRS GRIFFITHS. 2 Gorffennaf 1898.
PENNOD XXIV. - Y MAB-YN-NGHYFRAITH DIWETHA. 9 Gorffennaf 1898

 .
Sumbolau:

a A / / e E / ɛ Ɛ / i I / o O / u U / w W / y Y /
ā
Ā / ǣ Ǣ / ē Ē / ɛ̄ Ɛ̄ / ī Ī / ō Ō / ū Ū / w̄ W̄ / ȳ Ȳ /
ă Ă / ĕ Ĕ / ĭ Ĭ / ŏ Ŏ / ŭ Ŭ /
ˡ ɑ ɑˑ aˑ a: / : / e eˑe: / ɛ ɛ: / ɪ iˑ i: / ɔ oˑ o: / ʊ uˑ u: / ə /
ʌ /

ẅ Ẅ / ẃ Ẃ / ẁ Ẁ / ŵ Ŵ /
ŷ Ŷ / ỳ Ỳ / /
ɥ
ˡ ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ uɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ /

ә ʌ ẃ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ẅ ẁ Ẁ ŵ ŷ ỳ Ỳ
wikipedia, scriptsource. org

Y TUDALEN HWN /THIS PAGE / AQUESTA PGINA:

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion-prys_158_priodi-r-plant_1898_cyfeirddalen_0331k.htm

Ffynhonnell / Font / Source: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Creuwyd / Creada/ Created: 04-11-2017

Adolygiadau diweddaraf / Darreres actualitzacions / Latest updates: 04-11-2017

Delweddau / Imatges / Images:

 

Freefind:

Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
...
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE
...
Beth sydd yn newydd?
WHATS NEW?


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) WbsaitFree counter and web statsStatistics for Welsh Texts Section / Ystadegaur Adran Destunau Cymraeg