Y Beibl Cysger-Lân (1620) yn yr iaith Gymraeg. Testun ar lein. The 1620 Holy Bible in Welsh. Online Edition. La Bíblia en gal·lès de l'any 1620. Text electrònic. Dhə Báibəl in Welsh. 2355ke Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Gal·les i Catalunya : Wales-Catalonia Website

 

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_003_beibl_brenhinoedd2_12_2355ke


0001 Yr Hafan / Home Page

or via Google: #kimkat0001

..........
2659e Y Fynedfa yn Saesneg / Gateway in English to this website

          or via Google: #kimkat2659e

....................0010e Y Gwegynllun yn Saesneg / Siteplan in English

                    or via Google: #kimkat0010e

...........................................0977e Y Gyfeirdalen i Gywaith Siôn Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon) / Welsh texts on this website - contents page  

                                           or via Google: #kimkat0977e

...................................................................1284e Y Gyfeirddalen i Feibl Wiliam Morgan 1620 / Wiliam Morgan’s 1620 Bible - Index Page

                                                                   or via Google: #kimkat1284e

............................................................................................y tudalen hwn
/ this page


(delw 0003).

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Gal·les

The Wales-Catalonia Website
 
 

Cywaith Siôn Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

 

Y Beibl Cysegr-lân: Yr Apocrypha
(67) Llyfr Cyntaf ESDRAS

(yn Gymraeg ac yn Saesneg)

(Beibl Cymraeg 1620 / Beibl Saesneg awdurdodedig 1611) 

 

The Holy Bible: The Apocrypha
(67) The First Book of ESDRAS

(in Welsh and English)
(1620 Welsh Bible / 1611 English Authorized Version)

 


(delw 7310)

Adolygiadau diweddaraf - latest updates. 2009-02-18

  

 xxxxxxxx  Y tudalen hwn yn Gymraeg yn unig (xxxxxxxxxxx)

 

sion_prys_003_beibl_numeri_04_2611ke

sion_prys_003_beibl_samuel_1_09_2349ke

sion_prys_003_beibl_samuel_2_10_2351ke

sion_prys_003_beibl_brenhinoedd1_11_2353ke

sion_prys_003_beibl_brenhinoedd2_12_2355ke

sion_prys_003_beibl_cronicl1_13_2615ke

sion_prys_003_beibl_eseciel_26_2371ke

sion_prys_003_beibl_eseia_23_2367ke

sion_prys_003_beibl_corinthiaid2_47_26134ke

sion_prys_003_beibl_deuteronium_05_2343k

 

 

__________________________________________________________________________

 

Adolygiadau diweddaraf - latest updates.  2009-02-17

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ ə

Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weə(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ə peij fròm dhə “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katəlóuniə) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

free invisible hit counter
Edrychwych ar fy ystadegau / View My Stats