19-03-2017 23.06 'Ni'n Doi'. ('We Two') Extract from a book written in 1918 by Glynfab, with humourous accounts of the adventures of two colliers Dai and Shoni. They were written in what was the majority dialect of Wales at the beginning of the century (Gwenhwyseg / South-eastern Welsh), nowadays all but gone after the south-easterners abandoned their forefathers' language en masse in the twenties and thirties of the last century, and failed to pass it on to their children. "Pishyn o waith Mynyddog, w-i'n gretu oodd y pishyn ganas-i nawr. Ma-fa'n iitha pert, a yn atab y mwwfmants yn well na allwn-i ddishgrifio. Os yw y pishyn yn goparplêt, a jail 'i fod am 'i brinto-fa yn y papra..."

● kimkat0001 Home Page / Yr Hafan www.kimkat.org

● ● kimkat1864e Gateway to this Website in English / Y Fynedfa Saesneg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2003e.htm

● ● ● kimkat0997e Index to texts in Welsh in this website / Mynegai i’r testunau Cymraeg yn y wefan hon www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0977e.htm

● ● ● ● ● kimkat0952e Y tudalen hwn
..


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Cywaith Siôn Prys (Casgliad o Destunau yn Gymraeg)
El projecte Siôn Prys (Col·lecció de textos en gal·lès)


Ni’n Dou (= we two)
Glynfab. 1918

Extract from a book written in 1918 in what was the majority dialect of Wales at the beginning of the century (South-eastern Welsh). It is today all but gone as a result of the communities in this part of Wales having yielded to the imposition of the English language especially from 1920 onwards - in affect, having committed mass linguistic suicide by abandoning the language that had been spoken there for some over two and a half thousand years (British / Welsh), and raising the young in an alien language.
·····
'Ni'n Doi', sef Hanes Ysmala Dai a Shoni yn y Rhyfel. Llyfr Mwyaf Difyrus yr Iaith.
Gan Glynfab.
Diccyn o Anas Dai a Finna a'r Ryfal.
"I gatw'r ên Dafottiath yn fyw".
= 'We Two", being the comical story of Dai and Shoni in the war: The funniest book in the (Welsh) language. By Glynfab.
A bit of the history of Dai and myself and the war. "To keep the old dialect alive":
·····
Publisher: W M Evans a'i Fab (W.M. Evans and (his) son)
Place: Swyddfa "Seren Cymru", Caerfyrddin (office of the 'Seren Cymru' magazine - the star of Wales - town of Caerfyrddin)
Year: 1918
·····
Glynfab ="valley son”, son of the valley; glyn = valley; + soft mutation [m] > [v]; mab = son. 

 
  xxxx Aquesta pàgina en català (aviat)

 xxxx Y tudalen hwn yn Gymraeg (yn fuan)

 

 

 


(delwedd 0419) (clawr blaen)

 

 

This book  in electronic text format and in image format / Y llyfr mewn fformat testun electronaidd ac mewn fformat delweddau

kimkat0928k www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_017_nindoi_01_0928k.htm

 

English translation / Cyfieithiad Saesneg

kimkat1061ke www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_017_nindoi_saesneg_06_1061ke.htm

 

.............................................................

 

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ 

 

Y tudalen hwn: www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_017_nindoi_mynegai_0952e.htm

Diweddariad diwethaf 27 12 2000

Ble’r wyf i?
Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

END /
DIWEDD 

 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadístiques / View My Stats