1351k **Ni'n Doi', sef Hanes Ysmala Dai a Shoni yn y Rhyfel. Gan Glynfab. 1918. Pishn o waith Mynyddog, w i'n gretu oodd y pishn ganas i nawr. Ma fa'n iitha pert, a yn atab y mwwfmants yn well na allwn i ddishgrifio. Os w y pishn yn goparplt, a jail **i fod am **i brinto fa yn y papra...

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_017_nindoi_orgraff_gysonedig_06_1351k.htm

Yr Hafan

..........
1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................
0009k Y Gwegynllun

..............................
0960k Cywaith Sin Prys (Testunau yn Gymraeg) - Mynegai

........................................y tudalen hwn


..


Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya

Adran 11: Cywaith Sin Prys (Casgliad o Destunau yn Gymraeg)
Apartat 11: El projecte Sin Prys (Collecci de textos en galls)


Nin Dou
Glynfab. 1918
Orgraff GysonedigDiweddariad diwethaf
12 06 2000


 
Ni'n Dou
ORGRAFF GYSONEDIG
CYMRAEG: Ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif ac ar ddechrau'r ugeinfed cyhoeddwd swmp o ddeundd poblogaidd (llyfrau, dramu, erthyglau) yn nhafodiaith De-ddwrain Cymru. Erbn hn mae'r dafodiaith hon wedi diflannu o'r tir i bob pwpras ar l i bobl y cymoedd ddechrau cefnu ar y Gymreg a chodi eu plant yn Saeson yn negawdau cyntaf yr ugeinfed ganrif. Ond ar yr adeg hynn - a hd at rw hanner canrif yn l hon oedd y dafodiaith ag iddi y nifer fwaf o siaradwr o blith y tair tafodiaith bennaf (De-ddwrain, De-orllewin, Gogledd). Dyma ddarn o un o'r llyfrau hn - mae'n sn am anturiaethau Dai a Shoni, dau fachan ysmala o'r
Rhondda. Ac os cewch chi flas ar y stori fach hon, cerwch hefd at 1225k - Isaac Lewis y Crwdrn Digri
O'r clawr blaen -
Llfr Mwaf Difyrus yr Iaith. **Ni'n Doi', sef Hanes Ysmala Dai a Shoni yn y Rhyfel. Gan Glynfab.
O'r clawr mewnol -
**Ni'n Doi'.
Diccyn o Anas Dai a Finna a'r Ryfal. I gatw'r n Dafottiath yn fw.
Caerfyrddin / W M Evans a'i Fab / Swddfa Seren Cymru. 1918.
Forma estndard:
Ni'n Doi = Ni ein Dau.
Dicn o Anas Dai a Finna a'r Ryfal = Dicn / Tipn o Hanes Dai a Finnau a'r Rhyfel.
I gatw'r n Dafottiath yn fw = I gadw'r hen dafodiaith yn fw.
 

 
0926e Nodweddion tafodiaith y De-ddwrain - dengs y gwahaniaethau rhwng Cymraeg llenyddol a'r Wenhwseg: cadair, Y Wenhwseg catar, etc

(Mae'r fersiwn hon mewn orgraff arborfiadol ar gyfer tafodiaith y De-ddwrain. Mae iddi y gwahanaiaethau a ganln o'i chymharu ag orgraff wreiddiol y llfr:
i) yr m yn defnyddio sumbol dwbl ar gyfer y llafariad hirion sdd yn ddeuseiniaid yn yr iaith lenyddol.
Cymraeg llenyddol: **oedd', testun gwreiddiol **odd', ein horgraff ninnau **oodd'
Cymraeg llenyddol: **maen' = stone, testun gwreiddiol **mn', ein horgraff ninnau **mn' (am fod **aa' yn y de-ddwrain yn debg i **e' agored hir). Mae i'r orgraff hon ei rhagoriaeth am ei bod yn dangos yn glir taw un hir 'w llafaiad, ac wedi disodli deusain.

ii) YN y De-ddwrain collir yr **h' fel arfer, oddi gerth pan fo rhaid rhoi pwslais neilltuol grf i air. Yr m yn rhoi **h' ddyrchafeduig i ddynodi'r **h' sdd wedi colli: hanas = hanes, rhaid = rhaid

iii) Mae cysylltnod o flaen y rhagenwau atodol: myntwn-i = I said
(x3x) (= y clawr blaen)

Llyfr mwyaf Difyrus yr Iaith.
**Nin Doi.
Sef Hanes Ysmala DAI a SHONI yn y Rhyfel.
Gan GLYNFAB.
CARMARTHEN. W. M. EVANS & SON, HALL STREET.
PRIS SWLLT.


Mae dw ran i'r tudalen hon. Yn gyntaf oll
1 Y Fersiwn yn ein horgaff ninnau
ac yn ail:
2 Fresiwn yn yr orgraff safonol
(Gobeithio ychwanegu y testun gwreiddiol pan gaf i hd iddo y mae ar goll gennf yn rhwle)

(1) Y Wechfad Shwrna - Mnd i Setlo Sgwrs Wil

HI-ddaath y bora, borar Kick-off oodd Dai yn **i alw-fa.

Oodd yr ffisars yn brasgamu nool a blaan, ar showdwrs yn busnesan fel sa-chin acos i gwch gwenn. W-in siwr fod bona clusta Wil o
Berlin yn ddicon pooth i chi bopi bloaters ou blaan-nw.

Oo-nin caal amall i bip ar Lifftenant Td, on wrth gwrs oodd-a yn yn napod-ni, a dim yn yn napod-ni ar y prd.

Rw weud bach d w hwnna, on tefa? On i chin diall beth w-i yn wilia o bothdi-fa.

Fel ffisar oodd-a ddim yn yn napod-ni - yn gorffod catw dishtans, on fel partnar oodd-an tywlu amall i winc pan yn cwrloi fystash.

Oon-in falch **i weld-a fel y gwetws bachan o fardd
Yn gneud cest fel
brest brān.

**Ma ni off yn nrecshwn y stashon.

Cwnn ddou dicat i Berlin, mynta Dai, yn cellwar dicn, a taligraffta at Wil, a gwed -
Meet me by moonlight alone.

Gwell piido bachan, myntwn-i yn sbortan dicn.
Na, gwell piido, ar mencos i, hi-fdd hynny yn **i ddoti-fa ar y watsh. Na, Dai, **i goleri-fa hb yn wpod daliff y ffordd.

Daliff y ffordd, Shoni? Gnaiff walla. Os cwrddiff Wil fi,
hi-dwlla ffordd aar trwr boi, a fdd dim iisha spyin-glass
i bipo ar y srs ar planeta weti **n.

Miwn ir train ni.

Ergd a phwff, a miwn hannar wff
Hwlti, heltar, sgilt a sgeltar.
Ffordd ni fel rhai ar badella
Yn rhes o dicella
Linc-lonc wrth gynffon ci

Pishn o waith Mynyddog, w-in gretu oodd y pishn ganas-i nawr. Ma-fan iitha pert, a yn atab y muufmants yn well na allwn-i ddishgrifio.

Os w y pishn yn goparplt, a jail i fod am **i brinto-fa yn y papra, oos dim i neud on jofadd dicn o bynishmant. Hi-na-i wech mish yn rhwdd ar l cropo mystsh y Kaisar.

**Ma Southampton or diwadd! Yr arcol **na sait (=sight)! Llonga a llonga, a mastus wrth y milodd, fel sa-chin gweld gallt fawr o good cina-bźns.

Baata bach wrth y cannodd, stęmars wrth y milodd, a showdwrs fel crowd o forgrug, ner jaci-jwmpars ˙-chin weld yn y caa amsar lladd gwair. Chlapas-i ddim on lliced ar gymant o bopath ar yr un pr˙d ariod.

Shoni, mynta Dai, Bachan, ma rwpath yn dep˙g i sgyrshon Pwll y Winsor i Ilffrancwn. Bachan **ma sop˙n o bopath.

Oos, wetas-i, a mhen yn acor allsach stwffo magna bona (??) i miwn iddo. Oos wir Dai. **Ma beth w golycfa ar mencos-i.
Maas aa ni ir platfform a golwg ffirs arno-ni, yn barod i waith.

Fall in! myntar ffisars. Hi-ddishgwlws Dai arno-i.
Fall in! mynta-fa. I ble bachan diarth? Ir docs ar dŵr oor? Dim o di **Fall in, my boy.
Fall in!

Ma Td yn dod a yn wispran.
All right boys
Ffamws, myntwn-i.
Wel, **Fall in, ready to go on board the troopship mynta Td.

Aros dicn bach, Td, mynta Dai. Oos rhw sens fod iisha mofiad ir llong, a dicon o faata yn secur yn y docs?

Cer **mlaan, Dai, mynta Td, gad di joocs, Dai. Cofia di fod ti a Shoni yn rhw short o ffisars, a bod iisha i chi garco dicn ar y showdwrs cyffretin.

Bachan, myntwn-i, oon-i weti anghofio **y mod-in grporal.
Same here, mynta Dai.

Left - Right.

**
Ma ni off yn groos ir promenedi, y drylla ar bginets, a bwndal ar yn cefna-ni, fel Dai Pen-rhiw yn newid i lojins.

Mark time!

Sdim shalc **da fi, mynta Dai.

I beth? wetas-i.

I mark time, mynta Dai. Ma rwpath fel hn yn hela hirath arno-i wrth feddwl am farco drams ym Mwll y Winsor. W-in cretu sa well gyta fi i ripo top a thorri pwcins na rhw hwara plant fel hn.

Hi-greiddson y dec or diwadd, mor hapus a dou ganeri bach miwn craaj. **Na randibŵ! Oodd-hin waath na Ffair Llwnpia.
All **ands on deck!

W-in diolch fod Td ar yn pws-ni pan glw-ws Dai y comnd

**All **ands on deck! **ma fan dychra rhecu!

Well Shoni, mynta-fa, This is the last straw that breaks the camomiles back. All **ands on deck! No fears my boy, man well gen-i down tools na doti nulo ar y dec. Beth s i stopor bois r traad nooth **na i ddamshal ar **y nulo-i? On strike, myn hyfrd-i.

Best joke of the war, mynta Td. Dewch-chi bois **mar llong yn starto sha Ffrainc.

Hi-sobrws Dai, a hi-wyrthinws pan ddiallws-a ma galwr sailors
at **u jbs oodd yshtr **All **ands on deck!

Gen-u-ine, mynta Dai. Ma beth w trip! hi-fuon yn
walco dicn ar hd y dec i gaal pip ar y mr, on cm-po-hir = {cn bo hir} hi-aath gwnab Dai fel y shalc.

Shwd tin tiimlo Dai? myntwn-i.

Tiimlo? mynta-fa. Tiimlo rwpath tepg ir weil = {whale}
ar l iddo lyncu Jona - something like a **revolvar inside.

Hi-ffiilws weud racor. Oos gen-inna ddim gwell na doti dots,
rwpath fel hn..........................................................
Hi-fdd y dots yn ddicon o iaith i ddangos shwd oo-nin dou yn tiimlo ar ddychra y shwrna sha Ffrainc, wth oo-nin gwpod fawr o ddim am beth oodd yn mnd **mlaan.

Sa Wil o
Berlin yn caal dos extra superfine o glefd y mr fysa ddim hwant
**ma starto rhyfal am **i oos. Oon, erbn y bora oo-nin dou fel crics.

Shoni, mynta Dai, dim racor o glefd y mr ir bachan **ma - man well da fi gerad sha Ffrainc, sa-nin gorffod i thrafeulu-ddi yn drotnoth. Bachan, oodd yn inside-i fel sa rasus motor cars yn cymrd lle **no.

Same **ere, myntwn-i. Oodd **y mhen-i fel sa saar pen pwll yn drilo twlla yndo i neud gwacar i ridlo glo maan.

Shwd tin tiimlo nawr? mynta Dai.
Fel y boi, myntwn-i. Yn iitha parod i frecwas. hi-alla weud fel conductor y tramcar - plenty o room inside.

W-inna yn shapo rwpath yn depg, mynta Dai. A os na ddaw ffid cm-po-hir ma gen-i set o ddannadd alla-i **i roi yn y pnshop {= pawnshop}.

**Ma gloch yn tinclan.

Beth wr gloch **na, Dai? myntwn-i.
W-i ddim yn gwpod os nace bachan yn gwyrthu oil s **na, ma-far un sŵn cloch y bachan sn gwyrthu praffin yn Dinas.

Hi-geson wpod miwn crac - hi-ddaath Td **mlaan.
Wake up, boys, file on to brecwas.
Off Td, a hi-symutso-ninna gytar crowd.

Arno-i ofan, Shoni, mynta Dai, ma dicn o fwd iitha tyff s yn yn wiitan-ni, cn bo iisha ffail idd i dacla-fa. hi-dreia-i gillath boc i starto.

Hi-wyrthinas-i, a hi-wetas **ma yshtr **ffail oodd mnd **mlaan, rwpath tepg i gwt, gwt wrth **y nghwt-i.

Hi-grampws Dai yr aidy {= idea}, a miwn ni ir rwm. -chi wedi clywad haid o wdda yn caclan wrth fta soog; wel, **na amcan i chi or row yn y rwm pan oo-ni i gd yn bta. On wara teg, ntefa, llanw drams gwag oo-ni.

Oodd Ted weti bod yn drwmpn unwath yto, a weti catw bord fach rown i Dai a fi. Coffi, a bara a ham oodd i frecwas. Dicon? O, oodd, wara teg. Ar genol y ford oodd dishgil fach yn llawn o fwstart, a llw yn **i chenol-i.

Arfadd Mrs Jones, gwraig y lojins, oodd doti mwstart ar yn plts-ni, **na pam oodd Dai yn synnu wrth weld y llw.

Alli-di fentro, Shoni, mynta Dai, ma stail newdd o fwta mwstart s **ma. Bobo lond llw ar y tro. I should like to **ave an exclamation from our friend, Ted.
Wel, myntwn i, ma let-go ar lwad Dai.

Hi-ftas lond llw, hi-dasgws y dŵr on lliced-i.
Beth din llefan Shoni? mynta Dai.

Cofio yn sytan netho-i am hen wr y naci gas i groci am dwcid defed, myntwn-i. Treia lwad, Dai. Ma-fan first-class.

Hi-dreiws Dai lwad, a **mar dŵr yn tasgu maas oi liced-a.
Beth din llefan, Dai, myntwn-i, jest hollti iisha wyrthin {= chwerthin}.

Llefan fuo-nin dou am amsar, a **mlaan aar brecwas. Myn hyffrid-i, Shoni, sa-ni heb gaal brecwas fysa rhaid i fi lyncu pr o brops i ddal ochran stwmog ir lan, mynta Dai.

Hi-ddibenson, a **mar cornat yn cico row. Off ni, an hanal yn yn dyrna., a miwn wincad oodd pob un yn sefll ar y dec i gal **i ecspecto.

Pasa di niishad bwc **na, mynta Dai, mar mwstart yn briweddu o hd, i di dla-di nl yn droring-rwm My Nabs yn
Berlin.

Oodd Dai yn fachan o natur dda, oodd ddim dicio yn **i anas-a, a oo-nin gwbod hd a lled **i fwcwth-a. hi-ddaath yr **ecspecsiwn i ben, a hi-geson rwpath fel **free an easy.

Rhai yn pipo ar y mr, rhai yn lortshan ar y dec, rhai yn cerad nl a **mlaan. Y mr yn wrdd, a mor smwdd a billiard table y Queens. Amall i stemar yn dod in cwrdd-ni; a llong hwlia wetyn yn tacan nl a blaan, yn depg i Wil Mab Ann yn **i thracan-i sha thre or clwb ar nos Satwrn pai. Man o War ar l **n.

Dishgwl Dai, myntwn i. Co long gnociff dwll yn gwiilotion llongar Kaisar.
Ia, myn hyffrd-i, mynta Dai.

Chollson-ni ddim golwg ar dir Lloegar yn hir cn i fachan miwn cot a rhubana weiddi maas trw dromboon -
Land ahoy!

Bachan o ble w hwnnw, Shoni? mynte Dai.
Pw? myntwn-i, y bachan ar trombn?

Nace, y bachan ma-fan **i alw yn Landa. W-i weti clywad Dai hoi a Shoni hoi, on chlywas i ddim fod bachan or enw Landa wedi joinor Welsh Rjymant.

Bachan, Dai, myntwn-i, gweud fod y tir yn acos ma-fa.
O, -ni jest cyrradd Bo-loig-ne **ta?

Otn, otn, bachan, **cor docs yn y golwg, myntwn-i.
Ia wir ddn, w-tin iitha rait, Shoni. **Co nw.

Mar biwglz yn canu, yr ffisars yn rytag, y showdwrs yn mwstro, a chn po Dai a finna yn caal amsar i acor yn lliced mar troopship yn stopo. **Mlaan **to dicn bach, a wiw ni i ochor y landin stage.

Sn am waith harn Dwlash! Y wistlan, y stm, an so on, oodd gwaith harn Dwlash on rwpath fel cr plant wrth ochor Cr Caradog os slawar ddd.

Myn amsar oo-nin sefll ar y landin stage, showdar tw showdar, fel sa Wil meiswn sch weti bod yn gneud wal o hono-ni.

Ma Ffrensh ffisars yn paso i gaal pip gytan ffisars-ni, a dicon hawdd darllan wrth **u gwynepa-nw **i bod-nw weti caal **u pleso.
Form fours. Left wheel. March!

Off ni shar barics yn Bolougne, yn canu, fel y Royal Male Voice, y dn **Tipperary, yn Gwmrag a Sysnag, yn betwar part, a ar bwla yn hannar dwsan o barts fel bysar wl -
O maen bell iawn i Gwm y Rhondda...

Mishtir Nin Dou naath y geira, a man wyrth i chi gaal **u clywad-nw. Watshwch y shwrna nesa.

(2) Fersiwn mewn Cymraeg safonol llenyddol (ar wahn i rai nodweddion sdd yn llai llenyddol, megis (i) y rhagenwau l, (ii) y negyddn ddim, (iii) y terfyniad -iff)

Y Wechfad Shwrna - Mnd i Setlo Sgwrs Wil
Y chweched siwrnai - mnd i setlo sgwrs Wil

I ddath y bora, borar Kick off odd Dai yn i alw fa. hi-ddaath y bora, borar Kick-off oodd Dai yn **i alw-fa.
Fe ddaeth y bore, borer Kick-off yr oedd Dai yn ei alw ef.

Odd yr officars yn brasgamu nol a bln, ar showdwrs yn bisnessan fel sa chin acos i gwch gwenyn.
Oodd yr ffisars yn brasgamu nl a blaan, ar showdwrs yn busnesan fel sa-chin acos i gwch gwenn.
Yr oedd yr **ffisers yn brasgamu yn l a blaen, ar **sowdiwrs (milwr) yn busnesan fel pe buasech chi yn agos i gwch gwenn.


W in siwr bod bona clusta Will o
Berlin yn ddiccon pth i chi bopi blotars ou bln nw.
W-in siwr fod bona clusta Wil o Berlin yn ddicon pooth i chi bopi bloaters ou blaan-nw.
Yr wf fi yn sicr fod bonau clustiau Wil o
Berlin yn ddigon poeth i chi bobi **bloaters ou blaen hw.

O nin cal amall i bip ar Lifftenant Ted, on wrth gwrs odd a yn yn napod ni, a dim yn yn napod ni ar y pryd.
Oo-nin caal amall i bip ar Lifftenant Td, on wrth gwrs oodd-a yn yn napod-ni, a dim yn yn napod-ni ar y prd.
Yr oeddem ni yn cael ambell bip (ambell gipolwg) ar Lifftenant Td, ond wrth gwrs yr oedd ef yn ein hadnabod ni, a dim yn ein hadnabod ni ar y prd

Ryw weyd bach od yw wnna, ontefa? On i chin diall beth w i yn wilia o bothdi fa.
Rw weud bach d w hwnna, on tefa? On i chin diall //deall// beth w-i yn wilia o bothdi-fa.
Rhw ddweud bach d w hwnna, onid e? Ond yr ch chi yn deall beth (yr hn) yr wf yn chwedleua (siarad) oi beutu ef (amdano ef).

Fel officar odd a ddim yn yn napod ni - yn gorffod catw dishtans, on fel partnar odd an tywli amall i winc pan yn cwrloi fystash.
Fel ffisar oodd-a ddim yn yn napod-ni - yn gorffod catw dishtans, on fel partnar oodd-an tywlu amall i winc pan yn cwrloi fystsh.
Fel **ffiser nid oedd e ddim yn ein hadnabod ni - yn gorfod cadw **distans, ond fel partner (cyfaill) yr oedd ef yn taflu ambell winc pan yn cyrlio ei fwstsh

On in falch i weld a fel y gwetws bachan o fardd Yn gneud cest fel brest brān.
Oon-in falch **i weld-a fel y gwetws bachan o fardd
Yn gneud cest fel
brest brn.
Yr oeddwn i yn falch iw weld ef fel y dywedodd bachan o fardd (rhw fardd)
Yn gwneud cest fel
brest brn.

Ma ni off yn nrecsiwn y stashion.
**Ma ni off yn nrecshwn y stashon.
Dyma ni ymith yng nghyfeiriad yr orsaf.

Cŵn ddou dickat i Berlin, mynta Dai, yn cellwar diccyn, a taligraffta at Wil, a gwed
**Meet me by moonlight alone.
Cwnn ddou dicat i Berlin, mynta Dai, yn cellwar dicn, a taligraffta at Wil, a gwd -
Meet me by moonlight alone.
Cwnn (cwd) ddau docn i
Berlin, meddai Dai, yn cellwair dipn, a tligraffa at Wil, a dweud
Meet me by moonlight alone.

Gwell peedo bachan, myntwn i yn sbortan diccyn. Na, gwell peedo, ar mencos i, i fydd ynny yn i ddoti fa ar y watch. Na, Dai, i goleri fa eb yn wpod daliff y ffordd.
Gwell piido bachan, myntwn-i yn sbortan dicn. Na, Dai, **i goleri-fa hb yn wpod daliff y ffordd.
Gwell peidio bachan, meddwn i yn sbortan (gwamalu) dipn. Na, Dai, ei goleri ef heb yn wbod a daliff y ffordd

Daliff y ffordd, Shoni? Gnaiff walla. Os cwrddiff Wil a fi, i dwlla ffordd r trwr boi, a fydd dim eesha spyin-glass i bippo ar y sers ar planeta wettyny.
Daliff y ffordd, Shoni? Gnaiff walla. Os cwrddiff Wil fi, hi-dwlla ffordd aar trwr boi, a fdd dim iisha spyin-glass
i bipo ar y srs ar planeta weti **n.
A daliff y ffordd, Shoni? Gwnaiff efallai. Os cwrddiff Wil mi, fe dyllaf ffordd aer trwr boi, ac ni fdd dim eisiau **spying glass i bipo (edrch) ar y sr ar planedau wedi hynn

(x38) Miwn ir train a ni.
Miwn ir train ni.
I mewn ir trn ni

Ergyd a phwff, a miwn annar wiff
Hwlti, heltar, skilt a skeltar.
Ffwrdd a ni fel rai ar baddella
Ne rs o diccella
Link lonk wrth gynffon ci.

Ergd a phwff, a miwn hannar wff
Hwlti, heltar, sgilt a sgeltar.
Ffordd ni fel rhai ar badella
Yn rhes o dicella
Linc-lonc wrth gynffon ci
Ergd a phwff, a mewn hanner chwff
Hwlti, helter, sgilt a sgelter.
I ffwrdd ni fel rhai ar badellau
Yn rhes o degellau
Linc-lonc wrth gynffon ci

Pishin o waith Mynyddog, w in gretu odd y pishin ganas i nawr. Ma fan eetha pert, a yn attab y movemants yn well na allwn i ddishgrifo
Pishn o waith Mynyddog, w-in gretu oodd y pishn ganas-i nawr. Ma-fan iitha pert, a yn atab y muufmants yn well na allwn-i ddishgrifio.
Pishn o waith Mynyddog, yr wf yn credu yr oedd y pishn (darn) a ganais i nawr. Mae ef yn eithaf pert, ac yn ateb y muufmants yn well na gallwn i disgrifio.

Os yw y pishin yn gopparplate, a jail i fod am i brinto yn y pappra, os dim i neyd on jofadd diccyn o bunishmant. I na i wech mish yn rwydd ar ol croppo mystash y Kaisar.
Os w y pishn yn goparplt, a jail i fod am **i brinto-fa yn y papra, oos dim i neud on jofadd dicn o bynishmant. hi-na-i wech mish yn rhwdd ar l cropo mystsh y Kaisar.
Os w y pishn (darn) yn goperplt, a jail (carchar) i fod am ei brintio ef yn y papurua, nid oes dim iw wneud ond dioddef dipn o gocb. Fe wnaf fi chwe mis yn rhwdd (hawdd) ar l cropio (torri) mwstsh y Kaiser.

Ma Southampton or diwadd! Yr arcol na sight! Llonga a llonga, a mastis wrth y milodd, fel sa chin gweld gallt fawr o gd cinna-banes.
**Ma Southampton or diwadd! Yr arcol **na sait (=sight)! Llonga, llonga, a mastus wrth y milodd, fel sa-chin gweld gallt fawr o good cina-bns.
Dyma Southampton or diwedd! Yr argoel dyna olygfa! Llongau, llongau, a mastiau wrth y miloedd, fel pe busaech chi yn gweld gallt fawr (coed mawr) o goed cidna-bns.

Bta bach wrth y cannodd, stemars wrth y milodd, a showdwrs fel crowd o forgrug, ner jack-i-jwmpars i chin weld yn y c amsar lladd gwair.
Baata bach wrth y cannodd, stmars wrth y milodd, a showdwrs fel crowd o forgrug, ner jaci-jwmpars -chin weld yn y caa amsar lladd gwair.
Badau bach wrth y cannoedd, stmars wrth y miloedd, a sowdiwrs (milwr) fel crowd (haid) o forgrug, neur jaci-jwmpars (ceiliogod y rhedn) yr ch chi yn eu gweld yn y cae amser lladd gwair

Chlappas i ddim on llicced ar gymant o boppath ar yr un pryd ariod.
Chlapas-i ddim on lliced ar gymant o bopath ar yr un prd ariod.
Chlapais (Ni osodais) i ddim om llygiad ar gymaint o bopeth ar yr un prd eried.

Shoni, mynta Dai, Bachan, ma rwpath yn depyg i sgyrshon Pwll y Winsor i Ilfrancwn. Bachan ma soppyn o boppath.
Shoni, mynta Dai, Bachan, ma rhwpath yn depg i sgyrshon Pwll y Winsor i Ilffrancwn. Bachan **ma sopn o bopath.
Shoni, meddai Dai, Bachan, mae rhwbeth yn debg i **sgyrshon (gwibdaith) Pwll y Windsor i Ilfracombe. Bachan, dyma sopn (llawer) o bopeth.

Os, wetas i, a men yn acor allsach stwffo magna bona i miwn iddo. Os wir Dai. Ma beth yw golyccfa ar mencos i.
Oos, wetas-i, a mhen yn acor allsach stwffo magna bona (??) i miwn iddo. Oos wir Dai. **Ma beth w golycfa ar mencos-i.
Oes, fe wedais i, ac fy mhen yn agor fe allsech stwffo **magna bona (??) i mewn iddo. Oes yn wir Dai. Dyma beth w golygfa, ar fy einoes i.

Mas a ni ir platform a golwg ffyrs arno ni, yn barod i waith.
Maas aa ni ir platfform a golwg ffirs arno-ni, yn barod i waith.
I maes ni ir platfform a golwg ffirs (gwllt)
arno ni, yn barod i waith.

Fall in! myntar officars. I ddishgwilws Dai arno i.
Fall in! myntar ffisars. hi-ddishgwlws Dai arno-i.
Fall in!
meddair ffisars. Fe ddisgwlodd (edrychodd) Dai
arno i.


Fall in! mynta fa. I ble bachan diarth? Ir docs ar dŵr r? Dim o di **Fall in, di my boy.
Fall in.

Fall in!
mynta-fa. I ble bachan diarth? Ir docs ar dŵr oor? Dim o di **Fall in, my boy.
Fall in!
Fall in!
meddai ef. I ble bachan dieithr? Ir dociau ar dŵr oer? Dim o dy **Fall in, my boy.
Fall in!Ma Ted yn dod a yn wispran. All right boys
Ma Td yn dod a yn hwispran.
All right boys
Mae Td yn dod ac yn whispran (sibrwd).

Ffamws, myntwn i.
Wel, **Fall in, ready to go eu board the troopship mynta Ted.
Ffamws, myntwn-i.
Wel, **Fall in, ready to go on board the troopship mynta Td.
All right boys
Ardderchog, meddwn i.
Wel, **Fall in, ready to go on board the troopship, meddai Td.

Aros dicyn bach, Ted, mynta Dai. Os rwy sense fod eesha mofiad ir llong, a dicon o fta yn secur yn y docs?
Aros dicn bach, Td, mynta Dai. Oos rhw sens fod iisha mofiad ir llong, a dicon o faata yn secur yn y docs?
Aros dipn bach, Td, meddai Dai. Oes rhw sens (synnwr) fod eisiau nofio ir llong, a digon o badau yn secur yn y dociau?

Cer **mlaan, Dai, mynta Td, gad di joocs, Dai. Cofia di fod ti a Shoni yn rhw short o ffisars, a bod iisha i chi garco dicn ar y showdwrs cyffretin.

Cer ** **mlaan, Dai, mynta Ted, gad di jcs, Dai. Cofia di fod ti a Shoni yn ryw short o officars, a bod eesha i chi garco dicyn ar y showdwrs cyffretin.
Cer ymlaen, Dai, meddai Td, gad di jocs, Dai. Cofia di dy fod di a Shoni yn rhw sort (math) o ffisars, a bod eisiau i chi garco (ofalu) dipn ar y sowdiwrs cyffredin.

Bachan, myntwn i, o ni weti angofio y mod in gorporal.
Bachan, myntwn-i, oon-i weti anghofio **y mod-in grporal.
Bachan, meddwn i, yr oeddwn i wedi anghofio fy mod i yn grporal.


Same ere, mynta Dai.
Left - Right.
Same here, mynta Dai.
Left - Right.
Same here, meddai Dai.
Left - Right.

Ma ni off yn grs ir pro-mened-i, y drylla ar baginets, a bwndal ar yn cefna ni, fel Dai Pen-rhiw yn newid i lodgins.
** **
Ma ni off yn groos ir promenedi, y drylla ar bginets, a bwndal ar yn cefna-ni, fel Dai Pen-rhiw yn newid i lojins.
Dyma ni off (ymaith) yn groes ir promenadau, y dryllau ar bidogau, a bwndel (baich) ar ein cefnau ni, fel Dai Pen-rhiw yn newid ei lojins

Mark time!
Sdim shalc da fi, mynta Dai.
I beth? wetas i.
Mark time!
Sdim shalc **da fi, mynta Dai.
I beth? wetas-i.
Mark time!
Sdim sialc gennf fi, meddai Dai.
I beth? fe dywedais i.

I mark time, mynta Dai. Ma rhwpath fel hn yn hela hirath arno-i wrth feddwl am farco drams ym Mwll y Winsor. W-in cretu sa well gyta fi i ripo top a thorri pwcins na rhw hwara plant fel hn.
I mark time, meddai Dai. Mae rhwbeth fel hn yn hela hiraeth arnaf fi wrth feddwl am farcio drams ym Mwll y Windsor. Yr wf fi yn cretu y buasai yn well gennf fi i ripio top a thorri pwcins na rhw chwarae plant fel hn.
I mark time, mynta Dai. Ma rwpath fel **yn yn ela irath arno i wrth feddwl am farco drams ym Mwll y Winsor. W in cretu sa well gytta fi i rippo top a thorri pwccins na ryw wara plant fel **yn.


I greiddson y dec or diwadd, mor appus a dou ganary bach miwn crge. Na randiboo! Odd in wath na Ffair Llwnpia.
(40x) All **ands on deck!
hi-greiddson y dec or diwadd, mor hapus a dou ganeri bach miwn craaj. **Na randibŵ! Oodd-hin waath na Ffair Llwnpia.
All **ands on deck!
Fe gyraeddasom y dec or diwedd, mor hapus a dau ganeri bach mewn caetsh. Dyna randibŵ! Yr oedd hi yn waeth na Ffair Llwnypia.
All **ands on deck!

W in diolch fod Ted ar yn pwys ni pan glywws Dai y command - **All **ands on deck! Ma fan dychra recu!
W-in diolch fod Td ar yn pws-ni pan glw-ws Dai y comnd
**All **ands on deck! **ma fan dychra rhecu!
Yr wf fi yn diolch fod Td ar ein pws ni pan glwodd Dai y comnd
**All **ands on deck! dyma fe yn dechrau rhegu!

Wel Shoni, mynta fa, This is the last straw that breaks the camomiles back. All **ands eu deck! No fears my boy, man well gen i **down tools na dotin neelo ar y deck. Beth sy i stoppor bois r trd nth na i ddamshal ar y neelo i? On strike, mynyffrydi.
Well Shoni, mynta-fa, This is the last straw that breaks the camomiles back. All **ands on deck! No fears my boy, man well gen-i down tools na doti nulo ar y dec. Beth s i stopor bois r traad nooth **na i ddamshal ar **y nulo-i? On strike, myn hyfrd-i.
Well Shoni, meddai ef, This is the last straw that breaks the camomiles back. All **ands on deck! No fears my boy, mae yn well gennf fi down tools na dodi fy nwlo ar y dec. Beth sdd i stopior bois r traed noeth yna i ddamsang ar fy nwlo i? On strike, myn hyfrd i.

Best joke of the war, mynta Td. Dewch chi boys mar llong yn starto sha Ffrainc.
Best joke of the war, mynta Td. Dewch-chi bois **mar llong yn starto sha Ffrainc.
Best joke of the war, meddai Td. Dewch chi bois dymar llong yn starto (hwlio) tua Ffrainc.

I sobrws Dai, a i wyrthinws pan ddiallws a ma galwr sailors
at i jobs odd yshtyr **All **ands on deck!

hi-sobrws Dai, a hi-wyrthinws pan ddiallws-a ma galwr sailors
at **u jbs oodd yshtr **All **ands on deck!
Fe sobrodd Dai, ac fe chwerthinodd pan ddeallodd ef mai galwr sailors
at eu jbs yr oedd ystr **All **ands on deck!

Gen-u-ine, mynta Dai. Ma beth yw trip!

I fuon yn walko diccyn ar **yd y deck i gl pip ar y mr, on cympohir i th gwynab Dai fel y shalk.

Gen-u-ine, mynta Dai. Ma beth w trip! hi-fuon yn
walco dicn ar hd y dec i gaal pip ar y mr, on cm-po-hir = {cn bo hir} hi-aath gwnab Dai fel y shalc.
Gen-u ine, meddai Dai. Dyma beth w trip! fe fuom yn
cerdded dipn ar hd y dec i gael pip (golwg) ar y mr, ond cn bo hir fe aeth wneb Dai fel y sialc.

Shwd tin teemlo Dai? myntwn i

Teemlo? mynta fa. Teemlo rwpath tepyg ir whale ar ol iddo lyncu Jona - something like a **revolvar inside.
Shwd tin tiimlo Dai? myntwn-i
Tiimlo? mynta-fa. Tiimlo rhwpath tepg ir weil = {whale}
ar l iddo lyncu Jona - something like a **revolvar inside.
Sut wt ti yn teimlo Dai? meddwn i
Teimlo? meddai ef. Teimlo rhwbeth tebg ir morfil
ar l iddo lyncu Jona - something like a **revolvar inside.

I ffeelws weud racor. Os gen inna ddim gwell na doti dots,
rwpath fel yn..........................................................
hi-ffiilws weud racor. Oos gen-inna ddim gwell na doti dots,
rhwpath fel hn..........................................................
Fe ffaelodd ddweud rhagor. Nid oes gennf innau ddim gwell na dodi dots, rhwbeth fel hn..........................................................


I fydd y dots yn ddicon o iaith i ddangos shwd o Nin Dou yn teemlo ar ddychra y shwrna sha Ffrainc, wath o nin gwpod fawr o ddim am beth odd yn mynd mlan.
hi-fdd y dots yn ddicon o iaith i ddangos shwd oo-nin dou yn tiimlo ar ddychra y shwrna sha Ffrainc, wth oo-nin gwpod fawr o ddim am beth oodd yn mnd **mlaan.

fe fdd y dots yn ddigon o iaith i ddangos sut yr oeddwn ni ein dau yn teimlo ar ddechrau y siwrnai tua Ffrainc, o waith (oherwdd) yr oeddwn ni yn gwbod fawr o ddim am beth oedd yn mnd ymlaen.

Sa Wil o Berlin yn cl dose extra superfine (fel ma nwn weyd (x41) ar y cwta cn,) o glefyd y mr fyssa ddim want arno starto ryfal am i s. On, erbyn y bora o nin dou fel crics.
Sa Wil o Berlin yn caal dos extra superfine o glefd y mr fysa ddim hwant
**ma starto rhyfal am **i oos. Oon, erbn y bora oo-nin dou fel crics.
Pe buasai Wil o
Berlin yn cael dos extra superfine o glefd y mr ni fuasai ddim chwant yma starto (cychwn) rhyfel am **i oes. Oeddem, erbn y bora yr oedden ni ein dau fel crics.

Shoni, mynta Dai, dim racor o glefyd y mr ir bachan ma: man well da fi gerad sha Ffrainc, sa nin gorffod i thrafeulu ddi yn drotnoth. Bachan, odd yn inside i fel sa rasus moto-cars yn cymryd lle no.
Shoni, mynta Dai, dim racor o glefd y mr ir bachan **ma - man well da fi gerad sha Ffrainc, sa-nin gorffod i thrafeulu-ddi yn drotnoth.
Bachan, oodd yn inside-i fel sa rasus motor cars yn cymrd lle **no.
Shoni, meddai Dai, dim rhagor o glefd y mr ir bachan yma - mae yn well gennf fi gerdded tua Ffrainc, pe buasem ni yn gorfod ei thrafeulu hi yn droednoeth. Bachan, yr oedd fy nghyllau i fel pe buasai rasus **motor cars (ceir modur) yn cymrd lle yno.

Same **ere, myntwn i. Odd y men i fel sa sr pen pwll yn drilo twlla yndo i neyd gwacar i ridlo glo mn.
Same **ere, myntwn-i. Oodd **y mhen-i fel sa saar pen pwll yn drilo twlla yndo i neud gwacar i ridlo glo maan.
Same **ere, meddwn i. Yr oedd fy mhen i fel pe buasai saer pen pwll yn drilio tyllau ynddo i wneud gogr i ridlo glo maen.

Shwd tin teemlo nawr? mynta Dai.
Shwd tin tiimlo nawr? mynta Dai.
Sut wt ti yn teimlo yn awr? meddai Dai.

Fel y boy, myntwn i. Yn eetha parod i frecwas. I alla weud fel conductor y tramcar - plenty o room inside.
Fel y boi, myntwn-i. Yn iitha parod i frecwas. hi-alla weud fel conductor y tramcar - plenty o room inside.
Fel y boi, meddwn i. Yn eithaf parod i frecwast. Fe allaf ddweud fel conductor y tramcar - plenty o room inside.

W inna yn shapo rwpath yn depyg, mynta Dai. A os na ddaw feed cympohir ma gen i set o ddannadd alla i i roi yn y pawnshop.

**Ma gloch yn tinklan.

W-inna yn shapo rhwpath yn depg, mynta Dai. A os na ddaw ffid cm-po-hir ma gen-i set o ddannadd alla-i **i roi yn y pnshop {= pawnshop}.
**Ma gloch yn tinclan.
Yr wf innau yn siapo rhwbeth yn debg, meddai Dai. A os na ddaw ffid cm-po-hir mae gen i set o ddannadd alla i **i roi yn y pnshop {= pawnshop}.
Dyma gloch yn tinclan.

Beth ywr gloch na, Dai? myntwn i.

W i ddim yn gwpod os nace bachan yn gwyrthi oil sy na, ma far un swn a cloch y bachan syn gwyrthu paraffin yn Dinas.
Beth wr gloch **na, Dai? myntwn-i.
W-i ddim yn gwpod os nace bachan yn gwyrthu oil s **na, ma-far un sŵn cloch y bachan sn gwyrthu praffin yn Dinas.
Beth wr gloch yna, Dai? meddwn i.
W i ddim yn gwbod os nace bachan yn gwyrthu oil s yna, ma efr un sŵn cloch y bachan s yn gwyrthu praffin yn Dinas.

I geson wpod miwn crack; i ddth Ted mlan.

Wake up, boys, file on to brecwas.

Off a Td, a i symutso ninna gyttar crowd.
hi-geson wpod miwn crac - hi-ddaath Td **mlaan.
Wake up, boys, file on to brecwas.
Off Td, a hi-symutso-ninna gytar crowd.
fe geson wbod miwn crac - fe ddaeth Td ymlaen.
Wake up, boys, file on to brecwas.
Off Td, a fe symutso ninna gytar crowd.

Arno i ofan, Shoni, mynta Dai, ma diccyn o fwyd eetha tough sy yn yn weetan ni, cyn bo eesha file idd i dacla fa. I dreia i gillath bock i starto. Arno-i ofan, Shoni, mynta Dai, ma dicn o fwd iitha tyff s yn yn wiitan-ni, cn bo iisha ffail idd i dacla-fa. hi-dreia-i gillath boc i starto.
Arno i ofan, Shoni, meddai Dai, mae dicn o fwd eithaf tyff s yn yn weitan ni, cn bo eisiau ffail idd i dacla ef. fe dreia i gillath boc i starto.

I wyrthinas i, a i wetas ma yshtyr **file odd mynd mlan, rwpath tepyg i - gwt, gwt wrth y ngwt i.
hi-wyrthinas-i, a hi-wetas **ma yshtr **ffail oodd mnd **mlaan, rhwpath tepg i gwt, gwt wrth **y nghwt-i.
Fe chwerthinais i, ac fe ddywedais mai ystr **ffail a oedd mnd ymlaen, rhwbeth tebg i gwt, gwt wrth fy nghwt i.

I grampws Dai yr idea, a miwn ni ir (x42) rwm. Y chi wedi clywad **aid o wydda yn cacklan wrth fytta sg; wel, na amcan i chi or row yn y rwm pan ni i gyd yn bytta. On wara teg, on tefa, llanw drams gwg o ni.
hi-grampws Dai yr aidy {= idea}, a miwn ni ir rwm. -chi wedi clywad haid o wdda yn caclan wrth fta soog; wel, **na amcan i chi or row yn y rwm pan oo-ni i gd yn bta. On wara teg, ntefa, llanw drams gwag oo-ni.
Fe grampodd (ddeallodd) Dai y syniad ac i mewn ni ir rwm. Yr ch chi wedi clywed haid o wddau yn caclan wrth fwta soeg; wel, dyna amcan i chi or row yn y rwm pan yr oeddwn ni i gd yn bwta. Ond chwarae teg, onid e, llenwi drams gwag yr oeddem ni.

Odd Ted weti bod yn drwmpyn unwath ytto, a weti catw bord fach roun i Dai a fi. Coffee, a bara a **am odd i frecwas. Dicon? O odd wara teg. Ar genol y ford odd dishgil fach yn llawn o fwstart, a llwy yn i chenol i.
Oodd Ted weti bod yn drwmpn unwath yto, a weti catw bord fach rown i Dai a fi. Coffi, a bara a ham oodd i frecwas. Dicon? O, oodd, wara teg. Ar genol y ford oodd dishgil fach yn llawn o fwstart, a llw yn **i chenol-i.
Yr oedd Ted wedi bod yn drwmpn (yn gyfaill da) unwaith eto, a wedi cadw bwrdd bach crwn i Dai a fi. Coffi, a bara a ham yr oedd i frecwast. Digon? O, yr oedd, chwarae teg. Ar ganol y bwrdd yr oedd dsgl fach yn llawn o fwstard, a llw yn ei chanol hi.

Arfadd Mrs Jones, gwraig y lodgins, odd doti mwstart ar yn plts ni, na pam odd Dai yn synnu wrth weld y llwy.
Arfadd Mrs Jones, gwraig y lojins, oodd doti mwstart ar yn plts-ni, **na pam oodd Dai yn synnu wrth weld y llw.
Arfer Mrs Jones, gwraig y lojins, oedd dodi mwstard ar ein platiau ni, dyna pam yr oedd Dai yn synnu wrth weld y llw.


Allu di fentro, Shoni, mynta Dai, ma style newydd o fytta mwstart sy ma. Bobo lond llwy ar y tro. I should like to **ave an **exclamation from our friend, Ted.

Wel, myntwn i, ma let go ar lwyad Dai.

Alli-di fentro, Shoni, mynta Dai, ma stail newdd o fwta mwstart s **ma. Bobo lond llw ar y tro. I should like to **ave an exclamation from our friend, Ted.
Wel, myntwn i, ma let-go ar lwad Dai.
Fe elli di fentro, Shoni, meddai Dai, mai steil newdd o fwta mwstardt sdd yma. Bobo lond llw ar y tro. I should like to **ave an exclamation from our friend, Ted.
Wel, meddwn i, ma let-go ar lwaid Dai.

I fytas lond llwy, i dasgws y dwr on lliced i.

Beth din llefan Shoni? mynta Dai.
hi-ftas lond llw, hi-dasgws y dŵr on lliced-i.
Beth din llefan Shoni? mynta Dai.
Fe fwtais lond llw, fe dasgodd y dŵrr on llygaid i.
I beth yr wt ti yn llefain, Shoni? meddai Dai.

Cofio yn syttan netho i am **en wr y nacci gs i groci am dwccid defed, myntwn i. Treia lwyad, Dai. Ma fan first-class.
Cofio yn sytan netho-i am hen wr y naci gas i groci am dwcid defed, myntwn-i. Treia lwad, Dai. Ma-fan first-class.
Cofio yn sydn a wneuthum am hen wr fy nhad-cu a gaeth ei grogi am ddwn defaid, meddwn i. Treia (rho gynnig ar) lwaid, Dai. Mae ef yn first-class.

I dreiws Dai lwyad, a mar dwr yn tasgu mas oi liced a.

Beth din llefan, Dai, myntwn i, jest ollti eesha wyrthin.
hi-dreiws Dai lwad, a **mar dŵr yn tasgu maas oi liced-a.
Beth din llefan, Dai, myntwn-i, jest hollti iisha wyrthin {= chwerthin}.
Fe dreiodd Dai lwaid, a dymar dŵr yn i maes oi lygaid ef.
I beth yr wt ti yn llefain, Dai, meddwn i, jest hollti o eisiau chwerthin

Llefan achos na cheso ti di groci gytta di dacci.

Wyrthin fuo nin doi am amsar, a mln ar frecwas.

Myn yffridi, Shoni, sa ni eb gl brecwas fysa raid i fi lyncu pr o brops i ddal ochran stwmog ir lan, mynta Dai.
Llefan achos na cheso ti groci dyta di da-cu. Wyrthin fuo-nin dou am amsar, a **mlaan aar brecwas. Myn hyffrid-i, Shoni, sa-ni heb gaal brecwas fysa rhaid i fi lyncu pr o brops i ddal ochran stwmog ir lan, mynta Dai.
Llefain y buom ni ein dau am amser, ac ymlaen r brecwast. Myn hyfrd i, Shoni, pe buasem ni heb gael brecwast fe fuasai rhaid i mi lyncu pr o brops i ddal ochrau fy stumog i lan, meddai Dai.

I ddibenson, a mar cornat yn kicko row. Off (x43) a ni, an anal yn yn dyrna., a miwn wincad odd pob un yn sefyll ar y deck i gal i expecto.
hi-ddibenson, a **mar cornat yn cico row. Off ni, an hanal yn yn dyrna., a miwn wincad oodd pob un yn sefll ar y dec i gal **i ecspecto.
fe ddibenson, a **mar cornat yn cico row. Off ni, a yn hanal yn yn dyrna., a miwn wincad Yr oedd pob un yn sefll ar y dec i gal **i ecspecto.

Passa di neeshad book ma, mynta Dai, mar mwstart yn briweddu o **yd, i di dla di nol yn droring-rwm My Nabs yn Berlin.
Pasa di niishad bwc **na, mynta Dai, mar mwstart yn briweddu o hd, i di dla-di nl yn droring-rwm My Nabs yn Berlin.
Pasa dir neisiad boc yna, meddai Dai, maer mwstard yn briweddu o hd, ith dla di yn l yn **drawing roomMy Nabs yn
Berlin.

Odd Dai yn fachan o natur dda, odd ddim diccio yn i anas a, a o nin gwbod yd a lled **i fwcwth a. I ddath yr expection i ben, a i geson rwpath fel **free an easy.

Oodd Dai yn fachan o natur dda, oodd ddim dicio yn **i anas-a, a oo-nin gwbod hd a lled **i fwcwth-a. hi-ddaath yr **ecspecsiwn i ben, a hi-geson rhwpath fel **free an easy.
Yr oedd Dai yn fachan o natur dda. Yr oedd ddim digio yn ei hanes e, ac yr oeddem ni yn gwbod hd a lled ei fygwth e. Fe ddaeth yr **ecspecsiwn i ben, ac fe gawsom rwbeth fel **free an easy.

Rai yn pippo ar y mr, rai yn lorchan ar y deck, rai yn cerad nl a bln. Y mr yn wyrdd, a mor smooth a billiard table y Queens. Amall i stemar yn dod in cwrdd ni; a llong **hwylia (sic = **wylia) wettyny yn tacan nol a bln, yn depyg i Will Mab Ann yn i thrackan i sha thre or clwb ar nos Satwrn pai. Man-o-War ar l **ny.
Rhai yn pipo ar y mr, rhai yn lortshan ar y dec, rhai yn cerad nl a **mlaan. Y mr yn wrdd, a mor smwdd a billiard table y Queens. Amall i stemar yn dod in cwrdd-ni; a llong hwlia wetyn yn tacan nl a blaan, yn depg i Wil Mab Ann yn **i thracan-i sha thre or clwb ar nos Satwrn pai. Man o War ar l **n.
Rhai yn pipo (edrch) ar y mr, rhai yn lortshan ar y dec, rhai yn cerdded yn l ac ymlaen. Y mr yn wrdd, a mor smwdd (llfn) billiard table y Queens. Ambell stemar yn dod in cwrdd ni; a llong hwliau wedi hynn yn tacan (tacio) yn l a blaen, yn debg i Wil Mab Ann yn ei thracan hi tua thref or clwb ar nos Sadwrn pae. Man o War ar l hynn.


Dishgwl Dai, myntwn i. Co long gnociff dwll yn gweelottion llongar Kaisar.
Ia, myn yffrydi, mynta Dai.
Dishgwl Dai, myntwn i. Co long gnociff dwll yn gwiilotion llongar Kaisar.
Ia, myn hyffrd-i, mynta Dai.
Disgwl (Edrch) Dai, meddwn i. Dacw long gnociff dwll yn gwaelodion llongaur Kaiser.
Ie, myn hyfrd i, meddai Dai.

Chollson ni ddim golwg ar dir Lloegar yn **ir cyn i fachan miwn cot a ribbana weiddi mas trw dromboon -

Land Ahoy!
Chollson-ni ddim golwg ar dir Lloegar yn hir cn i fachan miwn cot a rhubana weiddi maas trw dromboon -
Land ahoy!
Chollsom ni ddim golwg ar dir Lloegr yn hir cn i fachan mewn cot a rhubanau weiddi i maes trw drombn -
Land ahoy!


Bachan o ble yw wnnw, Shoni? mynte Dai.

Pwy? myntwn i, y bachan ar tromboon?

Bachan o ble w hwnnw, Shoni? mynte Dai.
Pw? myntwn-i, y bachan ar trombn?
Bachan o ble w hwnnw, Shoni? mynte Dai.
Pw? meddwn i, y bachan ar trombn?

Nace, y bachan ma fan i alw yn Landa. W i weti clywad Dai Oi a Shoni Oi, on chlywas i ddim fod bachan or enw Landa wedi joinor Welsh Ridgemant.

Nace, y bachan ma-fan **i alw yn Landa. W-i weti clywad Dai hoi a Shoni hoi, on chlywas i ddim fod bachan or enw Landa wedi joinor Welsh Rjymant.
Nage, y bachan y mae ef yn ei alw yn Landa. Yr wf fi wedi clywed Dai hoi a Shoni hoi, ond chlywais i ddim fod bachan or enw Landa wedi joinor (ymuno r) Welsh Rjymant.

Bachan, Dai, myntwn i, Gweud fod y tir yn acos ma fa.

O, i ni jest cyrradd Bo-loug-ne ta?
Bachan, Dai, myntwn-i, gweud fod y tir yn acos ma-fa.
O, -ni jest cyrradd Bo-loig-ne **ta?
Bachan, Dai, meddwn i, dweud fod y tir yn agos y mae ef.
O, yr m ni jest chyrraedd Boulogne ynteu?

(x44) Ottin, ottin, bachan, cor docks yn y golwg, myntwn i.
Ia wir ddyn, wy tin eetha rait, Shoni. Co nw.
Otn, otn, bachan, **cor docs yn y golwg, myntwn-i.
Ia wir ddn, w-tin iitha rait, Shoni. **Co nw.
Ydn, ydn, bachan, dacwr docs yn y golwg, meddwn i.
Ie yn wir ddn, yr wt ti yn eithaf rait, Shoni. Dacw nw.

Mar bugles yn canu, yr officars yn rytag, y showdwrs yn mwstro, a chyn po Dai a finna yn cll amsar i acor yn lliced mar troop-ship yn stoppo. Mlan to dicyn bach, a wiw a ni i ochor y landin stage.
Mar biwglz yn canu, yr ffisars yn rytag, y showdwrs yn mwstro, a chn po Dai a finna yn caal amsar i acor yn lliced mar troopship yn stopo. **Mlaan **to dicn bach, a wiw ni i ochor y landin stage.
Mar biwglz yn canu, yr ffisers yn rhedeg, y sowdiwrs yn mwstro, a chn bo Dai a minnau yn cael amser i agor ein llygaid dymar troopship yn stopio. Ymlaen eto dipn bach, a chwiw ni i ochr y **landing stage

Sn am waith arn Dwlash! Y wistlan, y stm, an so on, odd gwaith arn Dwlash on rwpath fel cr plant wrth ochor Cr Caradog os slawar dydd.
Sn am waith harn Dwlash! Y wistlan, y stm, an so on, oodd gwaith harn Dwlash on rhwpath fel cr plant wrth ochor Cr Caradog os slawar ddd.
Sn am waith haearn Dowlais! Y whistlan, y stm, an so on, Yr oedd gwaith haearn Dowlais ond rhwbeth fel cr plant wrth ochr Cr Caradog ers llawer ddd.

Myn amsar o nin sefyll ar y landin stage, showdar tw showdar, fel sa Wil meiswn sych weti bod yn gneyd wal o ono ni.
Myn amsar oo-nin sefll ar y landin stage, showdar tw showdar, fel sa Wil meiswn sch weti bod yn gneud wal o hono-ni.
Ymhn amser yr oeddem ni yn sefll ar y **landing stage, showdar tw showdar, fel y buasai Wil meiswn sch (saer maen) wedi bod yn gwneud wal ohonom ni.

Ma Ffrench Officars yn passo i gal pip gyttan officars ni, a dicon awdd darllan wrth i gwynepa nw i bod nw weti cal i pleso.

Form fours. - Left wheel - March!
Ma Ffrensh ffisars yn paso i gaal pip gytan ffisars-ni, a dicon hawdd darllan wrth **u gwynepa-nw **i bod-nw weti caal **u pleso.
Form fours. Left wheel. March!
Mae Ffrensh ffisars yn pasio i gael pip gyda (i gael golwg ar) ein ffisers ni, a digon hawdd darllen wrth eu wynebau hw ei bod hw wedi cael eu plesio.
Form fours. Left wheel. March!

Off a ni shar Barricks yn Bolougne, yn canu, fel y Royal Male Voice, y don **Tipperary, yn Gwmrg a Sysnag, yn betwar part, a ar bwla yn annar dwsan o barts fel bysar **wyl -
O maen bell iawn i Gwm-y-Rhondda...
Off ni shar barics yn Bolougne, yn canu, fel y Royal Male Voice, y dn **Tipperary, yn Gwmraag a Sysnag, yn betwar part, a ar bwla yn hannar dwsan o barts fel bysar wl -
O maen bell iawn i Gwm y Rhondda...
Ymith ni tuar barics yn Bolougne, yn canu, fel y Royal Male Voice, y dn **Tipperary, yn Gymraeg a Saesneg, yn bedwar part, ac ar bylau yn hanner dwsen o barts fel buasair wl -
O mae yn bell iawn i Gwm y Rhondda...

Mishtir Nin Dou nth y geira, a man worth i chi gl i clywad nw. Watshwch y Shwrna nesa.
Mishtir Nin Dou naath y geira, a man wyrth i chi gaal **u clywad-nw. Watshwch y shwrna nesa.
Meistr Ni Ein Dau a wnaeth y geiriau, a mae yn wyrth (mae yn werth) i chi gael eu clywed hw. Watshwch (Gwliwch) y siwrnai nesaf.

Iw barati:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
21

Pwy yw wnna bachan a
brest yn depyg i Ropin Goch? mynta Dai.
%%Pwy yw wnna, bachan,
brest yn depyg i Ropin Goch? mynta Dai.%%%

Bachan, ma wnna yn slight, walla gna nw **fwa sath ne **blatur o no.
%%Bachan, ma wnna yn sleit, walla gn nw **fwa saath ne **blatur ono.

Eisht, Dai, myntwn i,
Usa mannars, mar officars yn dod.
%% Eisht, Dai, myntwn i, Iwsa manars, mar ffisars yn dod.%%%

Gyttar gair mar officars yn dod a Ropin Goch yn un o nw.
%% Gytar gair mar ffisars yn dod a Ropin Goch yn un o nw.

I geson yn peeco mas.
%% I geson yn pco maas.%%%

Jest the short of men, myntar chief officar, ealthy an strong, both over six feet.
%% Jest the short of men, myntar chiif ffisar, ealthy an strong, both over six feet. %%%

Ay, ay, mynta Dai, the doctor in Dinas said our institutions was all right.
%%Ay, ay, mynta Dai, the doctor in Dinas said our institutions was all right.%%%

I can see your **constitutions are all right, myntar officar.
I can see your **constitutions ARE all right, myntar ffisar.

Are you going to medjar us for shuits? mynta Dai.
%%Are you going to medjar us for shuits? mynta Dai.%%%

Pass on, mynta fa.
%% Pass on, mynta fa.%%%

A on a ni i room fach ar y law wth.
%% A on ni i rŵm fach ar y llaw with.%%%

Na le! Odd y gola na ma nwn i alw yn indecent light, yn gneyd y lle fel gola ddydd.
%% Na le! Oodd y gola **na ma nwn **i alw yn indecent light, yn gneid y lle fel gola ddydd.%%%

Ma nwn gweŷd i fod a mor ddishglar nes mar Oil weetha yn douto pun a cwnnith a ne beedo.
%% Ma nwn gweud **i fod a mor ddishglar nes mar **oul wiitha yn dowto pun a cwnnith a ne biido.%%%

Cympohir i ddethon ms yn ddoi showdwr glana glapsoch chich llicced arni nw ariod.
%% Cym-po-ir i ddethon maas yn ddou showdwr glana glapsoch chich lliced arni nw ariod.%%%

Miwn wsnoth o ni yn stasion y Westarn yn barod i starto ir camp, a na growd odd yn yn gweld ni off!
%% Miwn wsnoth oo ni yn stasion y Westarn yn barod i starto ir camp, a **na growd oodd yn yn gweld ni off!%%%

Etrych co, mynta Dai, yn pippan trw ffenast y carredge, ar y crowd. Ettrych ar y bloke co.
%% Etrych **co, mynta Dai, yn pipan trw ffenast y carrej, ar y crowd. Etrych ar y blc **co.%%%

W in cretu ma German Spy yw a, a barnu wrth i beeg a.
%% W in cretu ma German Spy yw a, a barnu wrth i big a.%%%

Wel, ble ma di German Langwedge di? myntwn i.
%% Wel, ble ma di Jerman Langwej di? myntwn i.%%%


DOLENNAU MEWNOL ERAILL
0934k

tudalen mynegeiol y WenhwsegSumbolau arbennig: ŷ ŵ
Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina of the Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
We(r) m ai? Yu a(r) vziting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katluni) Wbsait

CYMRU-CATALONIA
Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats