1001k Gwefan Cymru-Catalonia. Erthygl gan Emrys ap Iwan. Fe ddyler brif ddinas fod yn agos i gyffinia De a Gogledd, sef o fewn y dalath a elwid gnt yn Bows,- dyweder, y wlad rhwng yr afon Mawddach ar afon Ystwth, ac oddi rhyngddn hw tuar dwyrain, gan gynnws Crososwallt, Pengwern (Shrewsbury), a Llwdlo (Ludlow), trefi odd yn perthn unwaith i dalath Pows, ac a ddylen fod yn perthn iddi etto.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_019_x_ap_iwan_prif_ddinas_1895_delwau_2188k.htm

0001z Y Tudalen Blaen

..........1863c Y Porth Cymraeg

....................0009k Y Gwegynllun

..............................0960k Y Cyfeirdalen i Gywaith Sin Prys (testunau Cymraeg yn y wefan hon)

........................................y tudalen hwn / aquesta pgina


..

 

 

 

 

 

 

 

0860k y llyfr ymwelwyr

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles

Dyma ran o Adran 11 yn y wefan hon, sef

Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

 

Prif Ddinas i Gymru
Emrys ap Iwan 1895
Y testun gwreiddiol mewn delwau


Adolygiadau diweddaraf:
2005-09-23

1001k Y tudalen hwn ar ffurf testun electronig

2185e This page in English (a capital city for Wales)

 
PRIF DDINAS I GYMRU.
(Papur a ddarllenwyd i Gymdeithas Lenyddol Parkfield, Birkenhead) 1895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DOLENNAU AR GYFER GWEDDILL Y GWEFAN HWN

0043c
Yr iaith Gymraeg

0005k
Mynegai yn nhrefn y wyddor ir hyn a geir yn y gwefan; or tudalen hwn gellir hefyd
chwilior gwefan hwn r archwiliwr mewnol

0052c
Testunau Cymraeg throsiad Catalaneg yn y gwefan hwn
(Textos en galls amb traducci catalana en aquesta web)

1051e
Testunau Cymraeg throsiad Saesneg yn y gwefan hwn
(Texts in Welsh with an English translation in this website)


Sumbolau arbennig: ŷ ŵ Nodlyfr 396

maint y delwau: 1-950, 2-570, 3-300, 4-900, 5-750, 6-880, 7-680, 8-780

Bler wyf i?
Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
We(r) m ai? Yu a(r) vzting peij frm dh CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats