1778k Gwefan Cymru-Catalonia. COFIANT Y TRI BRAWD O LANBRYNMAIR A CONWY (1893). Nid yw Llanbrynmair, lle y ganwyd y “Tri Brawd,” ond gwlad oer, arw ac anghysbell, o ran safle ddaearyddol, y mae fel wedi ei chau i fynu rhwng mynyddoedd moelion Maldwyn, prif gyfoeth y rhai yw mawn, a’u haddurniadau penaf yw grug a brwyn.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_065_tribrawd_1893_8_1778k.htm

Yr Hafan

..........
1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................
0009k Y Gwegynllun

..............................
0960k Cywaith Siôn Prys (Testunau yn Gymraeg) - Mynegai

........................................1760k Cyfeirddalen ar gyfer Y Tri Brawd

....................................................y tudalen hwn

 

 


______________________________________________________________________

 
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Gal·les
The Wales and Catalonia Website

______________________________________________________________________

COFIANT Y TRI BRAWD O LANBRYNMAIR A CONWY. 1893.

GAN E. PAN JONES, D.PH., M.A, MOSTYN. (1834-1922)

 

Rhan 8 - Tudalennau x324 – x348

Pennod 11:  Adgofion a chwynion am y Tri Brawd...x324

Pennod 12: Eu Cofion a’u Carnedd yn Llanbrynmair...x335

 

Adolygiad diweddaraf :: 2004-02-06 - 2004-02-21

 

 

..............

 

 

..............

DOLENNAU AR GYFER TUDALENNAU ERAILL YN Y GWEFAN HWN
·····

1770
COFIANT Y TRI BRAWD – TUDALEN EGLURHAOL

·····
0960
Llên Cymráeg ar y We
“Tudalen Siôn Prÿs Aberhonddu"
Mynegai ar gyfer y testunau Cymráeg yn y gwefan hwn

·····
1343
Y Cymry yn América
·····
0052
Testunau Cymraeg â throsiad Catalaneg yn y gwefan hwn
(Textos en gal·lès amb traducció catalana en aquesta web)
·····
1051
Testunau Cymraeg â throsiad Saesneg yn y gwefan hwn
(Texts in Welsh with an English translation in this website)
·····
0821
Yr Archwiliwr – Chwilwch ein gwefan o’r tudalen hwn
·····
0009
Cynllun y gwefan
·····
1202
Mynegai yn nhrefn y wÿddor i'r hÿn a geir yn y gwefan
·····
0008
Y cyntedd croeso
·····
0001
Tudalen blaen y gwefan 'Cymru-Catalonia'

 

CYFANSWM: 358 O DUDALENNAU

TUDALENNAU HEB EU GWNEUD:

 

*0324

*0325

*0326

*0327

*0328

*0329

*0330

*0331

*0332

*0333

*0334

*0335

*0336

*0337

*0338

*0339

*0340

*0341

*0342

*0343

*0344

*0345

*0346

*0347

*0348

 

Y Tudalen Nesaf

1779k RHAN 9

Rhestr o’r Derbynwyr...349

 

 

 

 

DOLENNAU AR GYFER GWEDDILL Y GWEFAN HWN

xxxx
Yr iaith Gymraeg
·····
0005k
Mynegai yn nhrefn y wyddor i’r hyn a geir yn y gwefan
·····
1343k
Y Cymry yn América
·····
0052c
Testunau Cymraeg â throsiad Catalaneg yn y gwefan hwn
(Textos en gal·lès amb traducció catalana en aquesta web)
·····
1051e
Testunau Cymraeg â throsiad Saesneg yn y gwefan hwn
(Texts in Welsh with an English translation in this website)
 COFIANT Y TRI BRAWD O LANBRYNMAIR A CONWY (1893). GAN E. PAN JONES, D.PH., M.A, MOSTYN. (1834-1922)
·····
Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan “CYMRU-CATALONIA”
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web “CYMRU-CATALONIA” (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yùu àa(r) vízïting ø peij fròm dhø “CYMRU-CATALONIA” (= Weilz-Katølóuniø) Wéb-sait
Where am I?
You are visiting a page from the “CYMRU-CATALONIA” (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadístiques / View My Stats