2609k Cyfaill yr Aelwyd ar Frythones. Blwyddyn 1894.

http://www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_084_cyfaill_yr_aelwyd_1894_2609k.htm

Yr Hafan

..........
1863k Y Fynedfa yn Gymraeg

....................
0009k Y Barthlen

..
............................0960k Cywaith Sin Prys (Testunau yn Gymraeg) - Mynegai

........................................y dudalen hon


(delwedd 0003)Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Galles i Catalunya


Cywaith Sin Prys (Casgliad o Destunau yn Gymraeg)
El projecte Sin Prys (Collecci de textos en galls)

_______________________________________


Cyfaill yr Aelwyd ar Frythones
1894.


(delwedd 0285)


Cylchgrawn a brynwyd gennyf am pedair punt yn stondin Siop yr Hen Bost ar faes Esiteddfod Tyddewi, dydd Iau, yr 8fed o Awst, 2002.

 

______________________________________________

 

(delw 4819)

 

CYFAILL YR AELWYD

AR FRYTHONES

CyIchgrawn Misol at wasanaeth Aelywdydd Cymru

DAN OLYGIAETH

ELFED A CHADRAWD

AELWYD LN, A GWLAD LONYDD

CYFROL III CYFRES NEWYDD

Cyfrol XV Hen Gyfres

LLANELLI; ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN D WILLIAMS Al FAB, SWYDDFA'R "GUARDIAN "

1894

 

______________________________________________

 

 

(delw 4820)

AT EIN DARLLENWYR

 

Gan mai dyma'r gyfrol olaf o GYFAILL YR AELWYD fwriadwn gyhoeddi, bydd gair neu ddau o eglurhad ac o ffarwel yn briodol Nis gall cylchgrawn fyw am 15 mlynedd heb wneyd a cholli llawer o gyfeillion.

 

Pan gychwynwyd y CYFAILL yr oedd yn tori tir newydd yn llenyddiaeth y misolion Cymreig Ni pherthynai i enwad na phlaid: a chadwodd at ei fwriad cyntaf hyd y diwedd Ei amcan oedd cynyrchu llenyddiaeth iachus i'r aelwyd llenyddiaeth y chwedl a'r gn a'r wers ymarferol, fyddai yn adloni'r meddwl ac yn ei ddiwyllio yr un pryd.

 

O un i un daeth cyhoeddiadau anenwadol ereill i'r maes; ac er mai diflas ydyw rhoddi un gorchwyl i fyny, y mae genym y pleser o feddwl fod cylchgronau ereill, erbyn heddyw, yn ceisio dodi meddwl Cymru ar linellau eangach na phlaid pa mor fuddiol bynag y gall y cylchgrawn enwadol fod yn ei Ie ei hun Rhwydd hynt iddynt yn eu cenhadeth i unoli a chyfanu y meddwl Cymreig.

 

Dair blynedd yn ol bu cryn gyfnewidiad yn ffurf ein cylchgrawn Ond er pob ymdrech, ni chyflawnwyd ein dysgwyliadau Gwyddom y gallasai fod yn waeth: ond eto i gyd, nid yw'r llwyddiant wedi bod i y fath ag i beri i ni deimlo yn awyddus, yn nghanol llawer o waith o bob math, i drafferthu a llafurio i ddilyn yr anturiaeth yn mhellach Cawsom lawer o dystiolaethau i werth llenyddol y cylchgrawn o dro i dro: ond nid yw gwaith llenyddol bob amser yn golygu llwyddiant masnachol.

 

Teimlwn yn foddhaus i feddwl fod yn mhob un o'r tair cyfrol fel y ceir yn y rhan fwyaf o'r cyfrolau o'r dechreu rywbeth ddyry werth arnynt yn mhen blynyddoedd eto i ddod Heb enwi ond y rhai sydd wedi cyfranu helaethaf i'r tair cyfrol olaf, nid ydyrn yn credu na bydd cynyrchion Mrs Oliver Jones a Miss Ellen Hughes, Mr Charles Ashton, a'r Parch D Rhagfyr Jones, yn peri i lawer un gadw'r cyfrolau yn ofalus erbyn yr amser a ddl.

 

Buasai'n dda ar lawer golwg gan y Cyhoeddwr a'r Golygwyr weled eu ffordd yn glir i wasanaeth darllenwyr Cymreig yn mhellach yn y ffordd hon: ac, fe allai, y caiff y naill neu'r llall o honynt gyfle eto cyn hir, mewn rhyw ffurf arall, i gynyg y gwasanaeth hwn Ond ar hyn o bryd teimlant mai teg a hwy eu hunain ydyw rhoddi'r gwaith heibio.

Rhagfyr, 1894

 

______________________________________________

 

(dewl 4821)

 

CYNWYSIAD:

Tud.

At ein Gohebwyr 20

Arglwydd Aberdare (gyda darlun) 47

Anerchiad Lewis Morris o Fn 14

Archesgob Usher yn Morganwg 112

Arwr Israel 146, 189, 225, 269, 309, 341,372, 431

Anerch Thomas Jones, Creator, i'r Cymry 203

Afonydd Cymru 279, 314, 352, 381

Addewid Dr Moffat i'w fam 321

Adgofion am y diweddar Barch R. P. Llewellyn, Ficer Llangynwyd 438

Awdur "Drych y Prifoesoedd" fel Bardd 452

Beth yw arian? 118

Barn wahanol Cymedrolwr a Llwyrymwrthodwr am y Mil Blynyddoedd 416

Beddrod Chwibren-isaf 478

Caledfryn a Christmas Evans 11

Castell Cilgerran (gyda darlun) 21

Cymeriadau mewn Drych Meibion a Merched y Beibl:

...Jacob 25

...Josiah, Brenin Judah 121

...Esther 199

Chwedlau Newyrth Zebedeus i'r Plant 30

Cyfieithu "Lead, kindly Light" 95, 159

Cymraeg yn yr Ysgolion 180

Colofn Goffadwriaethol Llundain 282

Charles Ashton (gyda darlun) 367

Ceinion Barddoniaeth Gymreig 368

Cystadleuaeth yr Emynau Dirwestol 375

Croes hynod San' Dunwd 391

Canmlwyddiant Marwolaeth Dafydd William 393

Camsynied Bychan Ystori Nadolig, gan D. D. 457

Cyfrol Eisteddfod Abertawe 477

Dadl: Y Ffon a'r Umbrelo 14

Dyddiau Boreu Oes 34

Dialedd ar y Mr 35, 69, 118

Dydd Sul y Brain 75

Dyddiadur Hen Dramp 101

Dysg a diffygion y Celtiaid gynt 209

Diarebion Neillduol 220

Diarebion Lleol a Chyffredinol 320, 340

Dau Fardd leuanc o'r Ganrif o'r blaen, 248

Darlun y Golygydd 286

Dymuniad Capten 295

Duwinyddiaeth Emynau 301

Dalen Newydd Llenyddiaeth Gymreig 446

Dynion Sarug 437

Elen Dwn: yn Wyryf, dwywaith yn wraig, ac yn weddw yr un diwrnod 61

Ein Gwyliau; beth am danynt? 266

Eben Fardd ar Emynau 267

Eisteddfod Caernarfon 295

Ein Llawysgrifau 295

Ffordd Newydd i adnabod y byd 186

George Macdonald (gyda darlun) 7

Gwell Cynghor Hen na'i faeddu Pregeth F'ewyrth Richard o'r Cornel 104

Gwion bach 265

Gwaith a Chyflog 308

Gwytherin 358, 378

Gwenllian Cydweli (gyda darlun o Gastell Cydweli) 407

Gweinidogaeth yr Aelwyd ei pherthynas a Moesoldeb, gan Elen Twrog 448

Hen Arferion Ffol 76

Hen Ddychymygion Cymreig 97, 213

Hanes Myrddin Wyllt 306

Ifan Tomos Rhys 440

Jonathan Hughes a'i Garolau 171

Llenorion Anghofiedig Cymru :

...Edward Roberts, Caernarfon 103

...W. O. Jones, Caernarfon 228

...Edward Jones, Brynsiencyn 275

Bro Gwalia Caernarfon 293

Llen Gwerin y Celt:

...Manion : Sir Forganwg 13

...Y Traddodiad am Gefn y Castell 83

...Can y Gog yn Morganwg 191

Llyfryddiaeth y Ganrif, 32, 79, 92, 136, 192, 238

276, 299, 347, 401, 418, 466

Llwnc-destynau hen Gymmrodorion 65

Llyfr Achau Twm Shon Catti 135

Llythyr am Caledfryn 241

Llythyrau oddiwrth Nathan Dyfed 395

Llyfr newydd am Gymru 420

Llog Lia: neu Wers ar Garedigrwydd 427

Lleddf a Lion 445

Madame Clara Novello Davies (gyda darlun) 126

Merch: ei Gwasanaeth Crefyddol 66

Myrddin yn lladd y ffair 307

Marie Trevelyan 355

Nodion ar Ddarluniau "Pantycelyn" 214

Penillion Telyn 185

Pechod 200

Rhai o Broffwydoliaethau Twm Ifan Prys 223

Rhagymadrodd i Golwg ar deyrnas Crist" 392

Syr Walter Raleigh 178

Trafferthion Rhuthyn 600 mlynedd yn ol 56

U ac Y 160

Y Gweithiwr Myfyrgar , 52

Ysgrifau Beirniadol ar y Bardd Cwsg ;

...I. V ddadi yn nghylch gwrelddioldeb 16

...Ellis Wyn fel Diwygiwr 153

Yr Holiadur Cymreig (Welsh Notes & Queries) 39 53, 68, 153, 167, 242, 263, 296, 331, 398, 413, 473

Yn Nyffryn Tywi, sef Brasluniau o Fywyd Gwledig 42, 50, 89, 149, 181, 221, 257, 288, 331, 284, 421, 461

 

 

______________________________________________


(dewl 4821)

CYNWYSIAD:
Tud.
Y Gadair Gerllaw'r Ffenestr 59, 100, 161, 170 26l, 287, 329, 404, 443
Y Grefft heb yr offer 87
Y Caplan Morris (gyda darlun) 88
Y Ferch Gyhoeddus 108
Y Ferch Gyffredin 468
Y Pulpud yn y Canoloesoedd 128
Y March a i Farchog 130
Ymweliad a Phantycelyn 139
Yr Esgob Heber 142
Yr Addoliad Teuluaidd 175
Y Dalent yn Gysegredig 184
Yr Amaethwr o Henffordd 219
Y Deg Gorchymyn 220
Yr Addoliad Teuluaidd 234
Yr Herwheliwr 251, 322, 360
Yn Nghysgod yr Allor 339
Y Beirdd yn hela 363
Y Gelfyddyd Ddu 577
Y Royal Welsh Fusiliers 400
Y Cynghor Plwyf 437
Yr Angel ar y Maen 447
Y Gadair gerllaw'r Ffenestr 453
Yy nghylch Glo 454
Yr Eisteddfod ag Addysg 478
BARDDONIATH
..Aenaeid II. (gyda darlun); 290, 308
..Awdlau a Chywyddau Dafydd Benwyn:
.....Llyma Odl i Mr William levan, o Landaf (l580) 12
.....Cywydd i erchi Dagar 78
.....Barnod Thomas Howel Watkin, o Ferthyr Cynug 107
.....Llyma Farnod Mr. Wm. Matho lefan, o'r Adyr 164
.....I Mr. William Morgan, o Fachen 198
.....Cywydd i Mr. William Morgan, o Lantarnam 244
.....I Mr. William Ifans, Siawnsler, o Landaf 308
.....Barnod Mr. Sion Fychan 380
.....Llyma Gywydd a wnaeth Dafydd Benwyn, &c 415
.....I Mr. W Morgan, o Fachen 476
Anerch y Fam i'w Phlentyn 196
Ann 188
Am Gymru 227
Anerchiad i leuenctyd 268
Ar lydan ddol gerllaw y dref 281
Awenyddion y Gyhoeddeb" yn Llanelli 313
Arglwydd Tennyson 389
Blwyddyn eto aeth 38
Buddug Cn ei bardd cyn y frwydr (gyda darlun) 293
Breuddwyd y Gweithiwr 319
Breiniau Dyn 429
Clychau'r Hwyrnos 106
Can olaf John Hyslop 114
Can Falad am Syr Madyn, y Llwynog 131
Caredigrwydd yr lesu 195
Colled y Bardd (gyda darlun) 247
Cn: yn rhoi hanes ystorm a llif dychrynllyd 273
Cartref 357
Cn: cyflwynedig i N Bennet, Ysw, Glanrafon 362
Cyhoeddi Eisteddfod Llanelli 379
Cymeriad Gln 379
Cn i Glych y Goity (1727) 455, 456
Doethineb - Pryddest 195
Duchangerdd: Y Ffug-Feddyg 64
Dychweliad John 233
''Hen Ami, Danddaiar" 305
Dwr 441
Emynau 94
Ei Mab 148
''Fanny blooming fair" 411
Hwian-Gerddi'r Deheudir
...Morganwg 82
...Brychemiog 351
Heddyw (To-day) 335
lesu o Nazareth 163
lesu'n yr Ardd (gyda darlun) 166
Llinellau o Campbell 307
Myfyrdraeth; Yna y bydd y diwedd 72
Mae Duw o'n plaid 115
Manion Barddonol 158
Marw yn Mai 204
Morwynion Glan Meirionydd 255
Myrddin yn y goeden 265
Mwyniant Mebyd (gyda darlun) 429
Nid Myfi 451
Nis gall y fflam eu difa hwy 444
Pan oe'm yn blant **'da'n gllydd 15
Porth y Nefoedd 75
Psalm cxlvii 442
Suddiad y Victoria 88
Telyn Dafydd 20
Teimladau Cymysg 312
Tywysog Cymru yn Nghaernarfon 348
Unigedd (gyda darlun) 327
Wyt ti'n cofio? 410
Y Gauaf 31
Y Rhian Ymfudol 20
Y Gweithiwr Myfyrgar 52
Y Graig Gysgodol 138
Y Berth yn Llosgi 141
Y Fynwent 202
Y Neiagra (gyda darlun) 207
Yn Hen cyn ei Amser 208
Y Lleuad 227
Y Rhian Siomedig 254
Yr Haul 266
Yr Haf a ddaeth 274
Y Bugail bach o'r Cynant Gwyn 278
Y Llenor 364
Y Lleuad 319
Y Fynwent 346
Y Deml Ddirwestol 374
Y Weddw Fam (gyda darlun) 396
Y Dysgyblion yn Ngardd Gethsemane 417
Y Bwthyn ar lethr y Bryn 435


__________________________________________________________________

Sumbolau arbennig: ŷ ŵ

Diweddariad diwethaf 2007-01-30

Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Gwefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
We(r) m ai? Yu a(r) vzting peij frm dh CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wb-sait
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website


CYMRU-CATALONIA

DIWEDD / FI / END 

hit counter script

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats