kimkat0353k Y Gyfeirddalen i Ysgrifau Max Nettlau, Ph.D. (Fienna, Ymerodraeth Awstria 1865 - Amsterdam, Yr Iseldiroedd 1944)


22-11-2017


● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org

● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ● kimkat2194ke Cyfeirddalen yr Adran Ramadeg http://kimkat.org/amryw/1_gramadeg/gramadeg_cyfeirddalen_2194k.htm
● ● ● ● kimkat0353k Y tudalen hwn

 

 

0003g_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
(delwedd 0003)

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya
The Wales-Catalonia Website

Y GYFEIRDDALEN I YSGRIFAU MAX NETTLAU


Y Llyfr Ymwelwyr / El Llibre de Visitants / The Guestbook:

http://pub5.bravenet.com/guestbook/391211408/


a-7000_kimkat1356kBeth syn newydd yn y wefan hon?

6665_map_cymru_catalonia_llanffynhonwen_chirbury_070404

(delwedd 4665)

..... 

 

OBSERVATIONS ON THE WELSH PRONOUNS.
MAX NETTLAU, Ph.D.

Y CYMMRODOR, THE MAGAZINE OF THE HONOURABLE SOCIETY OF CYMMRODORION.
Cyfrol XVIII. 1887. Pp.
113-162

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_096_observations_rhagenwau_max-nettlau_0354k.htm

 

 

.....

 

 

Notices and Reviews. (Nid oes enw awdur).


Beitrge zur Cymrischen Grammatik. I. (Einleitung und
Vocalismus.) Von Max Nettlau, Dr. Phil. Leipzig, Marz-April, 1887. Preis: 2 mark.

We are heartily glad to welcome to the little-occupied field of Cymric research the young Austrian who is the author of this paper....

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_096_adolygiad-cymmrodor_beitrage_nettlau_1888_0355k.htm

 

 

 

....


 

OBSERVATIONS ON THE WELSH VERBS.
MAX NETTLAU, Ph.D.

Y CYMMRODOR, THE MAGAZINE OF THE HONOURABLE SOCIETY OF CYMMRODORION.
Cyfrol IX. 1888. Pp. 56-119

Hefyd:
Index to Abbreviations in the Above Article.
Egerton Phillimore.
Y Cymmrodor. Cyfrol IX. 1888.
Tudalennau 287-259


www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_096_observations-berfau_nettlau_1888_2915k.htm

 .....


 


OBSERVATIONS ON THE WELSH NOUNS, ADJECTIVES, AND ADVERBS.
MAX NETTLAU, Ph.D.

Y CYMMRODOR, THE MAGAZINE OF THE HONOURABLE SOCIETY OF CYMMRODORION.
Cyfrol IX. 1888. Pp. 259-304.

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_096_observations_enwau-ansoddeiriau-adferfau_nettlau_1888_0352k.htm

 ....

 

NOTES ON WELSH CONSONANTS.
MAX NETTLAU, Ph.D.

REVUE CELTIQUE. 1888-1891.

Tome IX. 1888. 64-76 (adrannau 1-22).

Tome X. 1889. 105-121 (adrannau 23-55).
Tome X. 1889. 320-329 (adrannau 56-74).

Tome XI. 1890. 68-79 (adrannau 75-101).

Tome XII. 1891. 142-152 (adrannau 102-121).
Tome XII. 1891. 369-385 (adrannau 122-154).

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_096_consonants_nettlau_1880_0351e.htm

 

 

....

(delwedd B2615)

....

Anarchydd, hanesydd a Chymreigydd o Almaenwr fu Max Heinrich Hermann Reinhardt Nettlau (Almaeneg: [nɛtlaʊ]; 30 Ebrill, 1865 - 23 Gorffennaf, 1944).

Fei ganwyd yn Neuwaldegg (heddiw yn rhan o ddinas Fienna). Yn y ddinas honno y'i codwyd, ac yno y bu'n byw hyd gyfeddiannaeth Awstria gan yr Almaen Natsaidd yn 1938. Cadwodd Max Nettlau ei genedligrwydd Almaenig hyd ei farw (bu ganddo genedligrwydd Prwsaidd hyd at ddiddymiad Terynas Prwsia).

Astudiodd y Gymraeg a chyhoeddwyd gyfres o erthyglau yn Saesneg am y Gymraeg yn y Cymmrodor a Revue Celtique oddi ar 1887 pan oedd yn 21 / 22 oed.

Yng nghylchgrawn y Cymmrodor or flwyddyn 1888, yn adroddiad Anrhydeddus Gyngor y Cymmrodorion ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 9 Tachwedd 1887, nodwyd i Max Nettlau gael ei enwi yn Aelod Anrhydeddus or Cyngor yn ystod 1887.
.....

Report of the Council of the Honourable Society of Cymmrodorion,
For the Year ending November 9th, 1887. The Council have selected two additional Honorary Members during the year, viz. : The Hon. Sir Samuel W. Griffith, K.C.M.G., of Queensland. Max Nettlau, Dr. Phil., of Vienna.

https://archive.org/stream/ycymmrodor09cymmuoft/ycymmrodor09cymmuoft_djvu.txt p.vi.
Cymmrodor, the Magazine of the Honourable Society of Cymmrodorion (Cyfrol IX, 1888).
.....

Treuliodd beth amser yn Llundain lle ymunodd r Gynghrair Sosialaidd, a chyfarfu William Morris. Tra byddain aros yn Llundain, cyfarfu hefyd r anarchwyr Errico Malatesta a Peter Kropotkin, a bu mewn cysylltiad hwy am weddill ei oes. Bu hefyd yn un o sefydlwyr y Wasg Rydd (Freedom Press) a bun ysgrifennu ar ei chyfer am flynyddoedd lawer.

Yn y 1890au, wrth weld bod y genhedlaeth o ymgyrchwyr sosialaidd ac anarchaidd o ganol y 19eg ganrif yn dechrau darfod, a bod eu harchifau, eu hysgrifau a'u gohebiaeth yn dechrau cael eu colli, penderfynodd gael gafael ar y casgliadau o'r fath au hachub rhag diflannu. Ir diben hwnnw gwariodd yr arian a ddaeth iw ran o etifeddiaeth fach ar l ei dad.

Gwnaeth hefyd sawl cyfweliad 'r hen ymgyrchwyr ar gyfer yr oesoedd i ddod. Ysgrifennodd gofiannau o lawer or anarchwyr enwog, gan gynnwys Mikhail Bakunin, lise Reclus, ac Errico Malatesta. Ysgrifennodd hefyd hanes anarchiaeth mewn saith cyfrol.

Gwerthwyd ei gasgliad helaeth i'r Sefydliad Rhyngwladol Hanes Cymdeithasol (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)) yn Amsterdam yn 1935.

https://search.socialhistory.org/Record/ARCH01001/ArchiveContentList

Bu'n byw yn Amsterdam o 1938 ymlaen lle bu wrthin catalogio yr archif a greuwyd ganddo ar gyfer y Sefydliad. Yn l pob golwg, ni wyddair Natsaid, a ormesodd Yr Iseldiroedd ar 10 Mai 1940, ei fod yn byw yno, ac ni chafodd ei erlid ganddynt. Bu farw yn y ddinas honno yn 1944 o ganser y stumog. 
....

Gwelir yn 1888 taw hwn fu ei gyferiad post:

Nettlau, Dr. Max, Rennweg, No. 2, Vienna III (Honorary).

https://archive.org/stream/transactionshon03englgoog#page/n29/mode/1up
The Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion 1896-97. Cyhoeddwyd 1898. Tudalen xxvi

................

Sumbolau:

a A / / e E / ɛ Ɛ / i I / o O / u U / w W / y Y /
ā Ā / ǣ Ǣ / ē Ē /
ɛ̄ Ɛ̄ / ī Ī / ō Ō / ū Ū / w̄ W̄ / ȳ Ȳ /
ă Ă / ĕ Ĕ / ĭ Ĭ / ŏ Ŏ / ŭ Ŭ /
ˡ ɑ ɑˑ aˑ a: / : / e eˑe: / ɛ ɛ: / ɪ iˑ i: / ɔ oˑ o: / ʊ uˑ u: / ə / ʌ /
ẅ Ẅ / ẃ Ẃ / ẁ Ẁ / ŵ Ŵ /
ŷ Ŷ / ỳ Ỳ / / ɥ
ˡ ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ uɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ /

ә ʌ ẃ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ẅ ẃ ẁ Ẁ ŵ ŷ ỳ Ỳ

gw_gytseiniol_050908yn 0399j_i_gytseiniol_050908aaith δ δ
wikipedia, scriptsource. org

 

---------------------------------------
Y TUDALEN HWN /THIS PAGE / AQUESTA PGINA:
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_096_y-gyfeirddalen-i-ysgrifau-max-nettlau_0353k.htm

 

Ffynhonnell / Font / Source: archive.org

Creuwyd / Creada/ Created: 22-11-2017

Adolygiadau diweddaraf / Darreres actualitzacions / Latest updates:

Delweddau / Imatges / Images:

 

 

Freefind:

Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
...
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE
...
Beth sydd yn newydd?
WHATS NEW?


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait


Free counter and web stats