kimkat0063k Shoni Hoi Oddicartref cyfres o hanesion yn nahofiaith Bro Morgannwg ym Mhapur Pawb yn y flwyddyn 1897. Os bydda i byw a iach, wyn byriadu mynd no yr haf nesa yto.
13-07-2017


● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ●
kimkat0960k Mynegai ir testunau Cymraeg yn y wefan hon www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0960k.htm
● ● ● ● kimkat0083k Y tudalen hwn

0003_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
..Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles


Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

SHONI HOI ODDICARTREF
(Papur Pawb, 1897)
Awdur: Cynwal (D. Cynwal Dawes)

(Hanes yn nhafodiaith Morgannwg)(delwedd 7282)

Maer stori i weld ar wefan Newyddiaduron Cymru Arlein. Yn y pen-draw gobeithiwn dacluso tipyn ar y testun ai gywiro.

 

+I YN EXHIBITION CAERDYDD. (29 Awst 1896)

+II YNG NGASTELLNEDD. (5 Medi 1896)

+III SHONI YN DOST (12 Medi 1896)

+IV YN ABERDAR (18 Medi 1896)

+V YN ABERDAR (25 Medi 1896)

+VI YN Y LOCK-UP (3 Hydref 1896)

+VII YN BLAENLLECHAU (10 Hydref 1896)

+VIII CAEL CARIAD NEWYDD (17 Hydref 1896)

+IX YMBARATOI I YMLADD AM ARIAN (24 Hydref 1896)

+X PERSONOLIR LADI WEN (31 Hydref 1896)

+XI YSGRIF XI (7 Tachwedd 1896)

+XII NEWID EI WAITH AI GARIAD (14 Tachwedd 1896)

+XIII YM MHONTYPRIDD (21 Tachwedd 1896)

+XIV YN NEWID EI LETY (28 Tachwedd 1896)

+XV CAEL SHOMEDICATH (5 Rhagfyr 1896)

+XVI DYCHWEL ADREF (12 Rhagfyr 1896)

-----------------------------------------------------------------------

 

http://newspapers.library.wales/wew/3589102/3589105


+I YN EXHIBITION CAERDYDD. (29 Awst 1896)

SHONI HOI ODDICARTREF
I.-YN EXHIBITION CAERDYDD. Un budir otw i am weld petha od a phetha diarth, a phetha newydd, a plieiha welni. Alla i dim elp, wath dyna shwt un otwi. Ron i wedi clywad shaw o storiais ynwedd- ar ma am bothdi Exhibition Caerdydd, awet- as i yndo i nunan, Mi fyna i weld ona yto, tawn in gorffid ala doifish yin blue rypan i gal arian i fynd no. Ond wel tasa rw wyrfch yn y nilyn i, fa ddechriws gwithwrs y gwaith llar wyn gwitho wiha au gilydd am bothdi gal scur- shon, a scurshon sha Chardydd ,elfyd, 0 ron in tampo gyd. Rodd yn scurshon ni -v dy Satwrn dwetha, a wlel yah chin gwpod, i fuo ina gyta i, a chan ych bodc
i yn oynig gwaboT yn P.pnr Pawb am yn anas i yn yr Exhibition, a fyna yn gallid i iscwenu aj yn unan, dyma fi yn cymryd ai y jdbyn, gan obitho y byddwch chitha gyslad ach gair am bothdir wobor, a os ych chin drwm- pwi, i fyddwch elf yd. Dos dim isha i fi weid liar wyn byw wthoch chi, wajth ych cihin gwipod yn anas in net, and am dy Satwrn dweitha. Welly, dyma fi yn .mynd i weid wtbach chi beth Welas i yn yr Exhibition. Pam dishgynas i or train yn stashon Cardydd, bora Satwrn, rodd want bwyd omlbeidlus arna i. Rodd y mala i yn rwibwlian wel tiaraoia o isha. bwyd, ond rodd jest mwy o want gweld yr Exhibition arna i nrug odd o want bwyd. Wel, anyntwn i wtho i nunan, i jyna i fara ohaiws, tia beth, a off a fi mewn ir dre, a chyta mod i mewn yndi, dyma fach- an o Gymro yn y masia i, on in napod net ma Cymro odd a. Hoi bacihan, myntwn i, ar i ol ai. Beth, mynta fa, Shoni Hoi, iafa? la, myntwm i. ond ffnr ych chrn y napod í 1 O! mynta fa, dan werthin gwmint allsa fa, ma son am danoch chi mobman. Walla lyny, nyntwn i, ond scys- wcCi fi mod i rnor own a gofyn bla ma nwn gwerthu bara chaws mai? Ar y carnal, man a, mynta fa, a off a fa dan werthin. Odd an werthin wel sa fa ddim anar sensis, a wyn ffact nag oedd a efyd, wath odd an wiha yn lied cheeky. Ond wara teg iddo fa, mi geso i fara chawis yn reit, yn y fan gwetws 6 ir dim, os nag odd en gall, odd en eitha piwr. Wedi fi .gal y bara. chaws, mi etho i nawr shar Exhibition, ar bara chairs yn ylx llaw ga/l i fyta fo ar y if or. I gwrddas i a vlianodd ar y ffor o ddynion odkl yn napod in net, wath on in clywal nwn gweid wth gilydd wth mod in i paso nw, Dyma Shoni Hoi. Rodd igina efyd o ladis bach crand no yn dis.igAvyl arna i yn itha awgar, ond don in napod neb no. Diarth o nw i fi 2ryd no. Welly, etho i ddim 1 dori pie, na w,ilna dim sha neb no, ond bauit a fi yn y mlan silmr Exhibition.. Ron in Gail gweld yr Exhibition am dim ond dangos y nicat train, ond welas i lmvar non gorffid talu syllt;a am ofal mynd miivn; a thalu wecha exu-a. wetin, am gal gweld y poth yn ar peth aaraith, ond thalas i ddim un Wiech i neb am gal gweld dim. 6 Pam basa rwun yn moin ivech a fi nin weld rwpath, on in gweid wrtho fe, mwn dio, am gatw i en sCiw nes byswn in moin i gweld hi wetin, a geso i weld mwy a beth- aøh na alla i weid wthoch ohi eb dalu dim dima. Tawn in mynd i weid wthoch chi am bopath welas in yr Exhibition, fyddan gofyn i fi scwenu llyfir rnawr cwmint a Beibil. Wy ry fishi i neid yny nawr, ta wyllys gen i neid a,. Ron i wedi clywad shaw, a frago am bothi orial y darlunia ond welas i ddim byd yn otsol yndi. Wy wedi gweld lawer gweill llunia yn Peni Listreted, a Papur Pawb na welas i no. Rodd llunia o short amth i gal no efyd, Olunia wedi gnithir or cerig gwynon rietny ma nw gnithir cerig bedda o nw i ddoti ar fedda gwrbynddicions, llunia o ddynion eb ddim enidia yndin nw o nw, wa,th dynon parod on nw tysia nw ddim ond bod yn fyw. Rodd lot o en ffiraton, a en nobsach, a. rw en dada? welni, syn cretu u bod nw yn gallach na. dynon erith, yn cal shaw fawr wth ddisgwyl arnyn nw, ond wy ffili dial.1 pwy shaw o. nw n ga,l. Tyswn i, yn berchan ar yr Exhibition, ag yn cal neid y mlan yn I-Li,niau no, fyswn in symud yr en lunia cerig yny ar en gnapia mawr o to yny welas i no o?r ffor i gal mwy o lle i betha erith. Pwy shaw sy mwn ,en gerig a en gnapia o lo wyn gail weld bopdydd ? Os odd nlo rai en betha comon, i welas i shaw o bethach no shwt odd yn ddicon o shaw i chi gweld nw. Rodd no fachineiS at nithir pobpeth ateadh chi feddwl am dano fa., on nw wel sa nw n diall wel dynon. Rodd un machine no at nithir celfi dolis a odd an gUyfar hefyd, wath gwelas i a yn gnithir bord fach a ohataa: fach mwm bothdi die; a rodd y dyn odd yn gweid wtho fo am. a gnithir nw yn u gwerthu nw wetin am wech- inog yr un. Dyna beth a rail clafar ombeiduis welas i mo odd machine at neid baoo. Pam bysa isha baco ar rwun, on nw twli dalar fawr miwn åidldo fa. Ma Shoni y ngendiar yn gweid Wtho i taw dalar pren baco odd i efyd, ond wy ddim yn gw bod, a wetin a i ddim i weid taw e. Beth ben am yny, ar 01 i nw dwlir ddalan miwn a dotir machine i droi, rodd an gneid y ddalan yn baco net, ag yn pacor baco yny wetin mwm paur yn deidi weï. shopwr, ai dwHi a mas ir bachan yn anar cwairtar a llythrena arno fa yn gweid beth odd e. HoMd rwun wedi bod yn itha bishi iddi ddysgu a neid yny, ne allsa fa byth neid yny oi ben i unan mwy na aJswn ima i neid e, wy n ffact. Y peth perta welas i no shwt odd engine fach yn gwithio i unan eb i neb i weid na thwtch dim a i; a dyna odd yn bert ynddi, rodd i n pallid, gwitho dim os na chelsa i ginog, Tyisa chi n roi dima iddi., withsa i ddim peg, achos odd in bownd o gal cinog ne ddim a pham celsa i ginog odd in gwitho wel y filan nes todd yn bleser i gwe(d i. Mi etho i i stwmp wth i gtw,ei. d i, wath i carswn i ddi dan y ngesal i bla mynswm in net eb ddim traffarth ond beth odd i da wy ddim yn gwpo, ois naoa i wara a i unan, wel rw nac an tan bach, i chi gal sport. Wy wedi werthin shaw am i phen i yn penderfynu pallid gwitho am ddima; wara teg iddi efyd, rodd y gardan odd ar i brest i yn gweid am (lid-oti cinog yn y slot, )i ddylsa i ch.a1 i efyd. Mi al;sa ni, we?, allans, yn 11a wyn gwitho efyd gal racor 0 brish am yn gwaith run shwt, om bysan bod toi mor slao Welas i ganodd o bethach erith no efyd, a odd r!ai 0 nwn betha iwsffwl budir; ond yr unig beth ffansias i odd manjar o blan newydd, un a 11a yndo fa i gatw cyrch a tshaff a dwr ar wahan, a tysa dim ond dicon 0 arian yn y moced i, i fyswn i yn i byrnu a i ddod a fa sha thre geiny. Tysar ceffyl wyn ala yn i gal a, i fysa yn ddiisgwl wel gwrbyneddig, a fysa mwn mish yn dewach arall. Dynan laaias i yn yr Exhibition y tro yn í chi, a os bydda i byw a iach, wyn byriadu mynd no yr haf nesa yto, a fydd mwy o g,otiintis gen i i scwenu tro nesa, wath i fyna i wekl y fenyw syn gallid etfan no, a phethach erith.

------------------------------------------------------------------------------

 

http://newspapers.library.wales/wew/3589119/3589122

 

+II YNG NGASTELLNEDD. (5 Medi 1896)

SHONI HOI ODDICARTREF
(Ganto fai Unan.)

II.��TN XGHASIELLNEDD. Nawr wy imyrfd i scwenu yn anas i a.r y tramp i chi, wath i fuo. i lot o fishodd off shwrne, a weta w,thoch chi nawr achos beth efyd. Odd geiU æ drwmpan ma, a odd golwg ombeidus gyta fi erni, a odd golwg gyta itha efyd arna. ina, ond odd i ddim yn bragian ny. Ond rw ddirarnod i ddath y ngnithdar o Cwmdafad i spion ynt ni, ag achos i bod in ddiarbh yn y fla, ag yn blongo mor aeos, i etho i, i waco ticyn mas gyta i i shawo ticyn ar y 11a iddi, wel, bysa ithaun gneid, tyswn ina yn mynd shau ty nw i Owimdafad. Tair iioswaith fuas in waco igyd gyta i, wath i ath i nol isha thra boira Satwn. Noa Satwn, vcel arfadd, i etho lawr shar weit, a wedi ifad Hymad no.n biwr, i etho i nawr i ddishgwl am y nrwmpan yu itha ewn, a odd i yin nishgwl i, wjn gwpod, wath i ddath masyl1 y fynad cnocas i, Cyn i fi gal aroser i weid un gair dyma i yn. gofyn, Beth wyt tin moin ma Shoni 1 Tyna gownt ne bido, myntwn i, and dod i gatw cwmpni i ti o.tw i, beth wyt tin iFren- shan? Os dim ana i yn moin dy cwmpni di, Shoni, myfrta itha, eera di i gatw cwm- pni i ono odd yn wa-oo gyta ti trwr wthnos os mar-a i mor slac a wyt ti walla yn cretn mod i. Boddar anwl, myntwn i, dyna 0<1 wyt tin wilia, fuaa i ddim vn waco trwr wthnos gyta i, tair noswath fuas i gyta i gyd, a mai a:n beth onatw na chelwn i fynd dicym o bothdi gyta. ngnithdar pan delo i apion ynt ni; a isots gen i, a wyt tin folon ne bido, i a i gyta i tro nesa yfco os bydd in llloin i fi ddod eb ofyn i ti, a pwta di lle bido. 0 cera di, anynta i, dan snwffan llefan, wyn itha bolon i ti fynd gyta i Snmrint fynot ti, a aros gyta, i byth os myndi Vfyd, noswaith dda i ti. stim isha di racor ma. Wrth i chlywad in gWieid mor seriws ai gweld i mynd i droi shar ty o wrtho i, i nabyddas i nawr bod i wedi dicio wtho i, trw i phenfadi. f dyfaras i mod i wedi bod mor down plana wthi, a dyma fin mynd i gitsho yndi i gad i i chocisfo i ai istapid i iT ty, ond cyn i fi gaeil gafal y.ndi on i wedi cai weltaii yn ochor y ngern genti, ston i troi wel CiLOg, ac yn cly,va.d rw swn wel sa afon yn mynd Jbe fi. I etho i stwmp, wath on i ddim yn ddishgwl tshwt beth a chyn mod i wedi dwad ata in una.i rodd i wedi rytag ir ty. a chuad y drws ar i ol wip. Paul detho i, ifi n yuan, i alwaa i ar enw rwunma licswn i ddim i weld an dod, on i wedi mynd yn winad pvvyl-lt, a ddiirn yn gwpod pwy dric n-elswin i, Mdi s-pito i, ond on in fiili meddwl am un trio a wetyn ny ietho i sha thra a ir gwelyn gwmws eb ddim swipar na dim byd. Yn y gvvely, arosas i efyd:, os todd i yn amsar cino dy Sul, on i o with i gyd, a odd dim isha cal yn oli gyta nad a mam arna i, a fuas i yn itha pwt am itha stamdjj trwr dydd. Bora Hun bothdi w,eich ar gloch dyma mam yn galw anna i, on i wedi ownu a wedi taplun barod i ddod i lawr. Shoni, wyt Wn mynd shar igwaitili iedldi.?| Nag��w 1 myntwn i. Achos beth? Dera, dera, ma dy dad wedi mynd os cetyn. Wyn mynd ar y tramp. Ar y tramp i bla, Shoni bach, wyt tin mynd ? I Me,riea ne Gwmrondda, ne rwda pell arall. Paid a bod yn. ddwl, machgaii i, iwn i ba sy arnat tr, wedi ffrio a Jane 11 as Satwn wyt ti, a gnithir yr wyt ti o spelt i Jane; ond groin do di arna i, tori diy dvwyn i spito dy wymad nai di, gai di weld mod in gweid yn right wrtho ti; wath wyn cofio am dy diad pam on nin ca.ru, i ffrison aicha nos Satiwn a bora Llun i ath ar y tramp dan fwcwth na cheisiwn i weld a byth wetyn, ond nos Satwn cynta ar ol yny, rodd an cnoco wltlx yn ty ni ag yn llefan y idwr yni lla wth fecan am gal i la nol. Run shwt fyddi ditha gai di weld yto. Ta eliin pyr;g:eith,u stoi bora fori all well chi ddim yn stopo i i fynd, myntwn i. 01 right, Shoni bach, myiita itha, os os raid i ti fynd, cera i rwila wel Byrdar ne Merfchyr. Ma Merica a Chwin- londda yn en lefydd ry bell i ti, wath walla bydd want arnat ti ddod nol rw getyn. Ma war gen i yn Byrdiar rwk, tra tin gallid i ffindo i mas, ti gelat lojin 13 phopaith gyta 1 wel ta ti gatra. Ond ta puna i Byrdar ne Ola, ai di cofia ala llythyr yn ol i weid dy fod! din iach a chysurus a bla wyt ti wedi dechra gwitCio, ne fydda yn beeso am danat tin fudur. Dyma sofran i ti ddoti yn dy bacad, onld i fysa lawar gwiell geni gal roi dwy sofran i ti aim aros ma. Cofia bido bod yn afar a choifia di �� �� Cyn, bod i wedii cwpda gweid on i yn batfod i s-tar-L, a dyma) fin sliowldro pac iIliryn ysgwdd ag yn gweid bora dia chi mam a off a fi wel y train. Dyna Slhwt etho i mor waff ad odd, 1.La mod i yn clywad y anaim yn i acor i, tysiwn rn woos i -rondo i yn llefan i dbrsa ngalon in .gata a in alsa in ry wan i gwnu mac oddar y llawr, wath dyna shwt un oitw i. Trw i fi neid wel y gnetho i, a thendo mlan wetyn ny on i ar ben ibooit Casltalhiadd mwn petar awr ag annar yn dishgwl acha Hong fawr odd yn dwad miwn no o rwla mell wet Scotlan ne rwla weilni. Odd dim dioon o arian gyta fi i dalu mass slhru Merica, a dim giwaith ala ar y along i fi gal i enill a, w-etyn on in gweid bod yn well i B. fynd sha Byrdiar i ddisgwl am y motryb wel odd y mam yn gweid wrtho i am neid. Nawr i etho i trwr dre shar steshoni i gal dlalar train odd yn mynd sha Byrdar. A wtii mod in shar steshon i gwrddaa a igina o fercihadl odd) yn y napod in net, a on nwn gwiddi ar yn ol i, Hoi, ishoni Hoi. 0, ngariadf i. Cofia ddod i ffair feli a shaw o bethach eirith. On i ddim yn napod neib o nw a. odd1 dim amsar gyta fi i wiha n,w efyd, wath on i bown o fynd i ddlalar train; ond wedi cyradd y steshon i wetws baichain odd yn blongO ir relwa wlrtho i bod) aiwr ag anar geni aros wetyn cyn ceswn i drain sha, Byrdar. Gan fod gyta fi gwmint o amsar i aros i etho nawr i gal gwelld ticyn o bothdi a maic ar yn. ysgwdd wtel bysa wnwn saff ta beth. Ar ol i fi ddishgwl yn ffenaat. y shop yn ar shop arath am bothdi awr, 1 etho i miwn i ionv dafarn gal peint a tlvamad o fara chaws, a weti ny nol Slhalr steshon, a try byswn in ownu ticat i dodasi y mac lawir wth fon y peth sy bothdir sibeeihon. R,odl raid i fi aros ticyn bach weti ny am y ticat achos odd in Had gynar, ondi or diwtadd tyma nn i gal a, a tyma fin mynd i ddishgwl am y mac i gal bod yn barod erbyn dea,r train, ondf yr arcol anwl, oedd rwun wedi ddwcid a! odd wiT, odd rwun wedi adweid a ml.J h^hi

------------------------------------------------------------------------------

http://newspapers.library.wales/wew/3589136/3589139

+III SHONI YN DOST (12 Medi 1896)

SHONI HOI ODDICARTREF
(Ganto fai Unan.)

III.SHONI YN DOST. Mae pawb yn nabod Shoni nghentar, ond tos dim pawb yn napot centar Shoni chwaith ond fi yw e, a tyma fi am y tro yn hala gair atoch chii yn ei le fa, ga:n obitho y caiff y llyt,hur yma chi i gyt yn iach fel ru nina yn bresennol. A dyna pain w in hala atoch chi aohosi bod Shoni yn dost, yn catwr gwely pain byddwn mi \i gneyd iddo fa, ac yn catw row ta He bydd a. DJdiJ anaa Shoni wedi djechrai sgwerm ir papur, mae e weti cwnun ymbeidus iawn. Prin mae en etrych ar ddyn nawr, pan welith e fa, ac os gwetwch chi ar wrtho fa ar yr hewl yn lle aros i gad hwiha a chi fel rodd e n arfer gneyd, waaiff e ddim ond pego i ben wel Ibysa fe am dori glo a blan i drwyn yn He mandrel. Hown in gweyt wrth motryib Gewch chi weld motryb, myn- twn i, Mae rhywbeth yn shiwr o ddicwdd i iShoini nghentar. Beth gest ti feddwl yna, Dai !bach,v mynta inotryb, Wel, weta i chi bopa, myntwn i, atl e ddim catw i ben in or uchel shar ser yn hir heib gal cric yn i I gefan ne ynta cwmpo ar i drwyn. A gwir y wetas i hefyd, fe gas e cym down yn go glon fach. IRhyw ddiwetyddfe gwelaseynei choeso hi sha ty i fam, motryb ina) welwch chi, gynta gallse fe, dnd yn lle fod e ai ben shar ser ai gefan, wel tyse fa wedi Eynou pocar, a heb cael ei warad e, rodd e n 0 en Id at jyst yn ei ddioi ddwbwl. Ry chi n cofio, my-nta am yr hen arfir Hewl? Wel, os nac ych chi, rw i. Tori oerig ar ochor yr hewl ttdd gwaith Dafi, a tyna shwt cas e r I enw, rw i n cretu. Ond ta! beth rliwy fot y cerig yn or, ao ynta liishte arni nhw, ar tywydd withe n lyfb, a phopath nodd yr hen Dafi wedi mynt mor gam fel gallsa chi feddwl fodf en hwilo am rhwpath at y dlawr am i fywyd lbo!b amser pan fyse fe 11 cered. A rodd Shoni nghentar o ibethar byd:, run shwt a Dafi y diwetydd hyny. Fe rytes ina ar i ol e a fe dbles e wrth: y drws lle roedd motryb yla i aros e. Shoni bach, (mynte hi, beth yw r skapsa yna sy amat ti ? 0, mam fach mynte fynte, rw i jyst a marw. Mae rhyw byrlihw tu fewn i ft, cheso i ddim fath beth ariot ari wn i. Rw i shiwr o fed: ar Ihen gewch chit weld. A fina heb anar egwenur uniaiiigofiant i Papur Pawb! O, tawn in cael esinwythdar am diciii bach 1 fi gaeti sgwenu hwmw i ben 1, Fe glywea i ryw bregsthwr yn gweyd fod rhyw Sais or enw Charles Dickens yr un p8lt.h a fin gtwmws. lRoeddJ e ar hlanner rhyw lyfyr odd gytag e ar waith, dw i ddim yn cofio i eaiw fo cihwaith. Cnd beth oedd hyny at yn ? Jieth ddaw or bydl yr wthmos nesa i Kyd os na alla i sgwenu fel rw i weti pro- niisho^ i Bapur Pawb? Dere di, Shioni bach, myntwn me, fe ofaJa i am danat ti. ^Beth wyt tin flabanu y Ifwlcyn, mynte fe, tyse tin. gailu sgwemi 11 hanes i. PW i ddim yn moyn sgweaiu dy lia;nes di, pa:d a meddKvl, was i, mynitwn i, ond fe ^gv.ena i farnad wr dy ol di gitar plesar Wwya. Down i ddim am iddo farw chwaith, ond raodcll i ddial en yn dfamoli i am mod 111 rnig sgwe.nu trosto fe ,e.ill liala i dicin .1 I- 11 bach oddiar y pMa. Ond cyn iddo allun apad i dyxna fen elml pwl gwaith nag erioed, a fe nath motiryb lddlo fe fynd i r gwely i gal rhoi hwus iddo, a dyma. hin deichra taiclu ff3.r giora a hweimwnt Iwyd a dyned, a col o ritw bethach fel ny iddo fe. Ond fe wetas ina, ChOSAVCLT, dhi, motryb, mae gen i focsed bach o bila yn y ty yeo, mae nhwn rhai anghytfretin at y ddanncdd a phon yn y cefan. A bant a fi i moyn nhw, a nol a fi melwn wincad, a lan a fi at Shoni. Shoni, myntwni i, dyma foosad o bilsi bychan. Rwylt ti i gym-ryd) un bob pedair awr nes bor pon wedi symud. Cymra un o honyn nhw nawr. A hware teg iddo to, fei cymnvs hi hefyd, yn d(Vigon diddig. Fe elthol lawir1 at motryb ir gegin ller oedd hill briweddur te wermwnt a phetha., ond ar gaiioJ y pie dyma. Shoni yn gwiohadi fel poircheil, ac yn jwmpo lawr dros y star wel tiyser gwr drlyg wrth i gwt 0. Or creatur, mynte fe, rwyt ti weti rail gwenwn i fi i Beth wyt tin flafoan, badhan, myntwn i. Wyt, mynte fe, maer lien oils yun. yn yn lladd i yw in shiwr yn gwala, a dyma fen d,alar hen foes maa aita i. Ble maldr pils1, myn- twn i. liBw i weti llynieu nhw i gyb, mynte te. Boewn in medld^vl 00 odd un yn gwneyd lies mewn pedair awr, ac un ar&ll mewn p,ertair awr aimH, bysie11 well i fi cymyb nhw i gyt ar unwaiith i gael gwella n glou A dyna oeddl y ffw lcyn. weti wneyd. Fe fydda i spel cyn tria i weila fo yto, rw in shiwr o hyny! Ond Mooo chi a phawib yn becso am dano fe, dyma fin hala gair yn i fo heb yn wibod ididJo fa, gan obitho caiff e chi gyt yn iach fel ry nin.a. yn breseimol. Fallai bydd Shoni n gallu sgwenu ei itiiian y in nesa.

http://newspapers.library.wales/wew/3589153/3589156

+IV YN ABERDAR (18 Medi 1896)

SHONI HOI ODDICARTREF
(Ganto fai Unan.)

Iv YN ABERDAR, Pwy fusnas odd gan Tkwn Yiieutar i liala yn yn lle i i Bapur Parwib, wish? Fe gaiff e glwad gton i pan ga i afail ynddlo fe yr en spratgi sled shwd iaig yw a Mi1 fentiia. i na fydd dim whant armo fa sla. yto. Ond dyma fill sgwenun unrun y tro hyn yto. Dynar petili mwya erfan wejas i riod. Ma nwn son am sharpairs Llyndan, yn Cas- talllniadd ma sharpars, i ddwoson y mac i mwn botiidii die, dim ond trod i-io-eiaai jest netho i. Wth weld yn unan yn fachian diiarth yn y lla wedi colli mac, on i jest a llefan, actios on i dddim yn gwpod beth n-eswn i puna mynd yn mlan lle mynd nOlI neswn i. On in gweld tyswn in mynd nol hysan en ddrwmpasri in werthin am y men i, a brago trwir Ua gyd mod in fiili gallddl byw epddi i. On in gweld efyd tyswn in mynd mlan na alswn i ddlim byw eJb na gwitho ,eb ddim dililad gwaith. Weti pyslo ticyn bach beth neswn i, i gofias am y motryb yn Byrdar, a tip wetas yndo in unan, ma popath yn ol right yto, i all motryb ffindo shawt o ddillad gwaith i fi yto, os galla i ffindo motiryb. R¡ol i fi wiTiiaJ ,lIhafin unan welna a neid y meddwil fynydd! ta mynd ymlan on in neid, dyma fi yn gweld Doi faiohan nes wnt na, fi ar y steshon yn disgwl yn ombeidus arna J ag yn smeilan a.r u gil-ydd. Waiti. myntwn i wtho in unan, ta nw ay wfeti cwato miaio i, gal wara trie a fi, i wdha i a mv nawr ta beth, a off a fi atyn llW. Pam ddietho i ar u pwysa nw, Hoi, hoys, myntwn i, gwefeoch Clhi maic i odd wth y ,peth yn y manco? Naddo, wir, mynta fa., dan nithir gwymad mor siopoi a phab, Shwt bac odd a ? Rodd an glwmpyn rnawr o bac, myntwn i, wefci gl w mi mwn niwftlar each. Beth odd gyta olii yndo fa. ? mynita!r un araith, naiwr, dan ddiHhgwl mor sopor ar narB. 0 rodd gen i ynddo fa got a WlalSlgoi a thrwsiis mlofecin, cap a dei giys, a dof bar o sa.na, a par o scitsh-i, a. wip. 0 wir, mynitiar un cynta wiliws a 6, rodd an lot o gOILJaid i chi i golii 11 wir, ond os rowch cihi swllùlt i fi, i flindia j, yell pac chi, bacbam, os yw a yn y dre rwla, a fi ala i a ar ych ol chi. Bla i clIn mynd? S.ia Byrdiar wyn mynd, a i fydcb i yn ddiolchgar ombidlus i chi os gnewch chi wir, a dyma swllt i chi am yny. 0 gnaf, gnaf, inynta fynta. Iai, ia, mynftar toeihan arath, wtLo fa, swlllt am i ftindlo fa yw wna, ma isha Hwllt arath yto, gal ailar pac ar i ol a, ne fydd dliim to ti am dy drafferth. Os wir, mynitwn i, dyma swlit i chi yta i gal i alla fa ar yn ol i. DMch yn farwr i chi, bachan diarch, ce-iiiiieli, chi i stesrhon Byrdar yr amiser yn fori, i fydd ych pac noi; arcs i chi. Ftfarwel, dyma fin mynd i w ll» am dano. Fifkfiwel, myntar un amth, ma ra,id i fina efyd) fynd bothdi musnas, off a nrwch doi. Ron in meddwi wth ddisligwl ar u ol-nrvv, ta dloi faolian o grydd on nw, wath itodd i dillad mwn shino gyd wel dilla, l crydd, ond ta beth on niw, rou nwn ddoi faic,han simarifc dishibrlad ombeidlua Jest gvta u hod nw yn troi n oefna dymar train yn diad miwn ii ll stes!hlon, a djyma, finna yn mynd id do yn deidi. On i ddim wtho ii unan yn y train, rodd dwy en ladi ifanc grand yn u shitan au triminsi i gyd no o mlan i, a on i n meddwl cal wiha shaw a nw cim byswn in Byrdar. Ron in meddwi gatal i nw ddechra wiha sliwt. Jest gyta bod y train yn starto dyma fin gellwn y ffenast lawr gal bwrw men mas pam byswn in gweild rwpath wt.h y neleit, ond dyma un o nw yn gweid wtho i, Shyt ddat windo plis. On dn diall fa bwewth y polis arna i odd i. Os dim of an ych polis chi arna i, myntwn i. Os imona i yn gneid dim i chi. Wat? mynta ii, Naca Wat ywn enw i, myntwn i, a witscri-i ni ddim ati gil- ydd wetyn. On i mor sttandj a nwiita. Ddishgwias i ddim racor arnyn nw, i etho i a men mas, gal gweidi beth y welswn i, a on in joio n net, ost on i wth y tynal sy lan yn dop cwmnadd. Wth weld y tynal i dynas y men miwn 11a mod in i fwrw fa yn erbyn yr ochor, ond wth i dynu fa miwn ry waff i fwras i yn et yn erbyn top y ffenast, ost odd i off oddar y men i wiw. Wal, myn erfan i, myntwn i, wy wetin witchio siwr o fod Os aiff i mian wet yn yn ir i fydda dn borcyn getyn cim bo nn Byrdar! a oil in timlo n unan yn itha clwc. Weti fi ishta yn yn Ma, on in gweid y ddwy en lancars odd yn ishta gyta, fi no weti cwato ,u. gwymeta yn u nislieti pocad, a Ton nw shiglo gyd, wel sa nw ar y wiars, a rodd bona u cerna nwn goch wel y tan. Ron in napod ta T/erthia am y men i weti colli n et on nw efyd. Ron in itha gwinad at! nw, on i yd at yn rwto, gen mor wkiad on i, o:nd on i ddim am ddangos yny^ddi nW, sliwt Ha bysa nwn cal1 raoor o spoil am y men i, ren natradd main. Nawr i blycas men shar Hiawr a chwnas i mo fa lla mod in gwled nw ost on in clywad y gard yn gweddi mas Byrdar! Byrdar O ron in n, falch nawr mod in cal dishgyn orwth yr en dacla spoirfelyd odd! gyta fi. Gyta mod in dishgyn ar y steshon, on in gweld doi bolis, a weiLson nwnta fina efyd, a dyma un I) nw yn dwad y 1111aln ata i, ag yn gofyn 0 bla. i chin dod 1 a dyma finan gweid wtho fan right. Bia ina et chi, mynta fa wetyn, weti i fi. weid wtho wetyn wel buws i gyd, dyma fan gwedd. Ho, ho, ag mynd nol at y naiil ag yn gweid Popath yn d right, Shoni Hoi. Wal, on in fatch i weld an troi bant orwtlho i, wath i geso i of an yn y merfadd i fod an dod i gitsho yndlo i am sylto ren ferciliad yny yn y train. I gretas i pam welas i an dod a.ta i i bod nw weti teligraffto am iddo fa ddod i gitsho yndo i pam byswn i yn dishgyn, ond netho nw ddim shwt. I etho i nawr y peth cynta. i gal prynu et yn Ha/r un on i weti golli, ond yr arClol anwl cim mod i weti eerad uean llath rodd can odd o Mant yn y nilyn i, a dynon a mynwod wth y deca yn dod mas o r tad gal gwcld beth odd yn bod. Weti cerad ticyn bach dyma fin gweld shop a eta yn y ffenast, a dyma fi miwn i brynu et. Pam ddetho i mas rv>dd milodd o ddynon ar yr ewl weti dod no gyd wth weld u gilydd, wath wydda iiio u cwartar nw mod i no o gwbwl wyn ffact. I etho i stwmp wth i gweld nw, on i ddim yn cretu fod shwt let o (Idynon yn byw no; a Hie bysa neb o nwyn oli dim arna i, i etho i yn y niF.an trwyddi nw ost on in gweild ty a sein wth ben i ddrws a, a rodd llun rw grdatur ar y sein, wel llew ne ddafad ne glacwydd ne fiugi, wy ddim yn cofio pun. Ta beJth odd ar y sein ty tafarn odd y ty, a i etho i miwn. man ny nes bysar ewl yn clyro ti-cyn -bach. (Iw barhau.)

------------------------------------------------------------------------------

http://newspapers.library.wales/wew/3589170/3589173

+V YN ABERDAR (25 Medi 1896)

SHONI HOI ODDICARTREF
(Ganto fai Unan.)

-IYN ABERDAR. (Parliad.) ? On in meddhw pain et3.uo i iriiwn ir tafarn ny yn Byidair, na fysa no neb odd yn y iia.pod i, a craa fysa no neb on in napod a, ond cyn y mod i weiti cal amsar i ishta a chnoco peint, dyma fachan on i yn napod net yn dod y rnlan ata i, a yfad i fi, ag: yn gofyn shwrt own Ii, a o bla on i n dod, a bla on ,j;n mynd, a sharw fo bethach orith. Wal, on in falclu omibeidus i gall owrdd a fa. efyd, wath on fn cretu gwyddla fa 1181 oddy motryb yn byrw a IbYHa, fa yn ffindo gwaith ala i fi yn 11a tr odd an gwitho achoti i fod an gvfarwdd1 no a finani ddiarth. Weti fi yfad oi law a, a cbnoco peint yn unan a iJihetha ,n deidi, fi wetals wtho fit ta ar y tramp on i, ag DIn: bothdi if or buws i gyd and cyn iddo fa gal amsar i wiha dim sha fi, dyma fachaii odd yn ishta ar yfi pwysa ni no yn gweid: ��I ffinda i wth ala. i chi bachan diarth yn pwH Brown, y ngendair i ywr gaffar no was, a i gai i bob- ath gyta fa was, a ta fan trio pallid rwpath alla fa ddim ond i fi gisho fa. Wei, myn- ta bachaill arath no, cyn i fi gal wiha dim. I alla ina ffindio gwaith ala i chi yi-i. pwli -gwr yn war Jwæ gafier no wlw chi a phopath a wyi-i gisto gyta fa., wyn i gal a gyta fan wasted wlw chi, .a i wiha i a fa fori am bothdi chi, os ot-i chin moin i n wlw chi, achos wyn cretu ych bod ofo! yn it;ha drwmpyn. 0 oti, myiitar bachaii on i n napod1, mae Shoni yn gyslad trwmpyn a welsoch chii, riod. Ma fan faohan allth hch cirogcan fo gyta fa, ond iddo fa gal Cwmp ni bach piwr wel i ni yma nawr. Wy weti weld a fechgyn yn fychan trwr dydd éyd lawar. gwaith, ond bofhdii gal gwaith iddo fa, on in mieddwl1 gofyni am waith iddo fa yn run main a fi, a wyn creti ta mil man a fi lica fa gail a efydr, a,elio,s i nini napod yn gilydd. Idha gwir, myntlwn i, ond wyn diolth o ngalon i chi boys am ych caradig- rwydd, wyn fateli omibeidus y mod i weti cwrdd a shwd lot o drwmps piwr gyta u gilydid. Ac nawr wyn roii jwg neu ddwy er mwyn y igwrnpniath. Hiar! Jiiar I n^nta nw _gyd, a dyma nwn clapo u dwylo. Bachan diarth, mynta un araLll nawr, na odd dim weti wiha fi or blan, On in. ych clywadi chi gyna yn gweid wth ych pa-riiar am ych motryb sy mia, wyn napod un ma, ° run main a chi, en fenw biwr yw i efyd, ond walla na nit yclr motryb chi yw i ishwt 0 ia, ia, myntwii i, motryb yw i siwr o fod, oti chin gwpqd 11a ma i n byw ? Otw; otw, mynta fa, ma ii yn byw ar Ewl y Felli a i adwa i i ddanlgos y ty i chi pryd wiyuioch olii/ CH nighit, myntwn i, i ydda in ddiolchgar i chi am. ny. Nawr 0in i n dlechra tw a on in gwclldf pethach yn dwad o dde i gyd, watlu on i:III ngweld i yn i enill nw cn odhor achos y didAvy jwg. On i wiel brenhiu gyta inw, y fi odd popath i gryd, a roddi un o nw 11 gweid wtho i, oiii ysa ta noa Satwn naill llycad odd i gyta lu M°S cyn ny, na fysa dim isha i fi 1 Ii am Un droPyn no achas rodd y bachan .f od yu y napod! i weti roi shwt garitor net I a 08 desw-n i no nos Siatwn nesa i fy.sau yn y moddi, wath fysai Mi !gyta nw, a rrc nw weti ngweld dn ;icto.n clrwinpyli. Weti fi gilywad ta nos Sratwn naill lycadi odd gyta 11W ddwethal, i dalas i am cwpwl o jwgs weti ny, a on nw mor falch ad a ma i a bysa nw yn y ngario ar u Iscwydda., Wth yn bod ni no yn yfad, wiha n gilydd ag yn joio 11 unen no i ath Y11 amsar yni watf ombeidus, on i jest ddim yn cretu fod a weti mynd mot w,affad,on,d on i bownd o gretu wath i ddath y tafarowT ato mi, a dyma fa n gweid �� Dewch boys, torwch i fynydld, ma Bruce ewti dwad iesno yto. On in diaill i feddwl an net, gwoidl mWll gira erith odd a i bed in stop tap. Weti gweld i bod1 in .stop tap dymla fi in Iffarwelo ar cwmpni, a dyma njwtnita. yn ffiariwelo a ,fina, ag yn shiglo dwylo a fi gydjondl y bachan odd! yn -dwad gyta fi i iddangos ty motryb i fi, a dyma nd matal an gitydd. y fi slhal thr motryb, a nwnta wel dn lntw,ii, lica. Weti fi gerad am spel fawr, dymar bai-han odd gyta fin gweid wtho Ii: Dynar ty, bachan diarth, a nawr wyn fiarweio a chi, wath wyn ycii gweid dhxn right ych gwaia, ag ni gwrddwn yto, noswaitlx dda chijll LN awr cyn ibyisiwn in mynd miwn ir ty, on i bowrnd o bysllio sliwt on in mynd i nithir gal dangos i motryb shwt ffrind on i iddi. Weti i fi byslo ticyn bach, dyma fin gwpod ffoT byswn in neidi, a dyma eb gnoco na dim Ibyd, a piham gweijas i motryb, dyma nn gwiddi r1 Motryb anwl, wy bownd! o gal cysan gyta chi nawr, a on in mynd i ddotin llaw am i gwddwy i ond nawr diy-ma, i yn g,wlid,di Iwbwb iwbwb stodd y iyn eco igyd. Motryb diiwE, anyntwn i wetin, iMao iSati Hoi, ydh war Oitw i, motryb fach, Os gyta fi dd!sm war i gal, cerwch mas, ren fiagard, iwbwb iwbwb! Xawr on in clywml rwrai ar y Hoft no, yn nidq wel ceffyla, a fi geso i ofon trw merfadd bysa nwn dwad lawr ag yn llladd i ag nawr i farnas i tal dY:llrar plan, gora ,i fi neid odd i cherad i gynta gaswn i a dyha netho efyd, ond on. i dlLlrim yn culfio taniad am y steps odd o flan y ty wrth yr ewl. On i nawr yn rylag am. lnowyd wth, fynd. dlros y yny dyma fin cwnipo yn y nyd ir owl :ston. in gweld ytai-i yn filalshis, a gweid y 11a gyd weti ny yn myn/d yn dywyll wel y pitch. Wy ddim yn gwpod faint fuas in gorwadd ar yr ewl, ondl\vynocetUJ mod i weti bod, no lot, wath pam detho i i unan rOidd dynon a mynwod am bothdi f.n dew a. phallsma.n gyta nw no.. On in clywad rai non gofyn, Beth gas a? a rai erith yn gofyn, Pwyn yw a t,a,r, aglun! yn gweld, nwr ffelo, weti meddiyn ma fa a. weti cwmpo, usht.! diyina f,Il üwnu. Gyta yny on i ar yn iirad, ar polis yn citshio yn y minaichi, ag yn gofyjn i fi, Pwyn ych: chi? LLa i chin a:rlo,s ? Yr ych chin feiddw, dewch gyta. fi, a.g yn y nytm ti1wr dyncm gynto. (Iw barhau.)

------------------------------------------------------------------------------

http://newspapers.library.wales/wew/3589187/3589190

+VI YN Y LOCK-UP (3 Hydref 1896)

SHONI HOI ODDICARTREF

(Ganto fai Unan.)
VI. -YN Y LOOK-UP, &c. Pan odd y bobi yn citsbo yn y mrarni i, ag yn y nynu trwr dynion, o!n in. gwpod yn
net ta mynd a fi ir loc op odd a; weti ny, ohas a ddim tynu Mawar wtho i ogwbrwi, wyabh on i11 gwpod net y bysiwn i ar ol bod yn. y toe op am inoswith, yn dywad yn faohan enwog, a bysa dynon yn wiha am bothdii fi n hch mn., Ond ,wiha no bido, iir loc op oeao i fynd yn gom, a wy ddim yn oofio beth fuws no Wetrn wath i gysgas iwel sledj. Bora dron- oth, rwprydi, dyma fin breddwyto bod yr afon sy ar bwys yn ty ni weti troin gwirw, a mod ina ar y noi benliii ar i phwys i yn> Pyrfcoi n anain gal. i yfad i gyd, a phaan on 1!n myind i gal yifad1, dymar afon yn eychiu wip, stodd dim ar ol and Hhiwdh. sych. Wal, myn relrfan i, myntwn i, dtyina gnac y haw, a chyta ynydyma. fin diuno.. Bail dddumasi i, rodd y men i jest bosto gen bon. R odd am llyead i nn joa right- a ^gwymad in scraps: i gyd.1; ia isyobad ta. rodd sychad arna i gailisach obi dotri e a chyllath. iOyn bo fi weti oaD. amsar i feddwl dim, dymar pollis, yn acor y rdrws: ag yn dwad Wiiwn ata i ag yn gofyn j fi, Wal, bachan, oti <hi weti sopri ticyn erbyn eddi ? A beth oich elii main sylto Mises. Jones neiithwr yn i thy Wy ddim yn !na.pod GMisses Jones, myn- twn i. 0 mynta, fynta, i iiewn i chi mwr. A dyima fan gwiddi, Mises Jocnes, dewch ma, nawr gal gweld oti chin i napod a. Jest gyta bo fan galw arni dyma. in dwad tttiwn atai i a golwg saledj ombeidus ami, oil i wth. i gweJd d, yn cretiu y bysa i yn yn Wain i yn gata man -wath y fchyw on in tu ta mo tryb i oddi Miscs Jones. Pan gwelws i fi, a giweld y ingolwg i, flylna i. yn bwrw i dwy ikw yn i gilydd, ag yn gweid, 0 dir eato ni 0 dir oatonim biyd, nid wn odd a, rwnn: arath odd a, ma gwymad wn gwmdnt ddiwywath a gwymad ^iw, i na in llw arny. Oti chi ddim yn meddwl MMes Jones, mynta ren bolis nawr, nwt ly\1ITW weti cwmpo fibo fain yr olwg yn wth Tytag mas odli ty chi vw hWn T Wn d ddim wir, myinta itha, ond os ta hwn odd ai, ma fa weti cat dicon am yr pfon alws a arnai i, a wy ddim yn cretu ta I Wii odd a. 0 dyna, dyna yna ar ben ta, i chi ddim yn i erlid a TaiCiOlr 1 miymta fynta, a golwg aui;) fa We[ 00 fa weti colli i wetjan. O nag wy wir, mynta itha, wath allwn 1 ddim bod yn y iigi(>n a meddwi1 mod i \Yeti gneid cam a Ifa, Bora da chi, sier. 011 in faLch ombeidus i weld yr en fenyw yn myndr; a on i mawr yn gwpod. naca mottryb °^d i, ond on in cretu te. relll fenyw dduwiol pdd i wath odd i ar y diwadd yn dishgwl yn itha gwirion. W^ibir en fenyw i fynd dymar en bolis yn gweid wtho in safedij, Os i chitha am tynd.iefyd; ma coron araioch. i datu. I chi, ,el, yn IV ledi bryd am ych ttad^inis iser, pnyntwn i; on in imeddwl byswn i yn gallid coeso ticyn bach arno fa. íWth y,niod i yn i sera fa; ond tyrna fa yn winad gwyllt. Nawir, nawr, imynta fa, os inag i cihin taMr goron ma fi yn mynd a chi Bhru Ohar- dydd eb ddim loL On in giweld) nawr nag orn i ddim tamad gwell 01 ddadla. a fa. Gralsiwn i gal gwcEjl lodjins nag odd gyta fa am iwechdnog y tios, wel on in meddwl gneid yn y dechra. WeBiiii dyma &n tynu yr arian mas o mocad i gal i dalu fa, ond yr arcol an- w&, corion a, wech ,odd gen gyd, a diyma fin doti nw ar i law a ag yn gwedd, Dyna gyd sy gyta fi, ser. iMa dicoii a gormodi, mynta fynta. yPid- wcih chi a iigatat, ich gweld chin feddw yto, aie Ifydda. in .mynd a chi aiilan tro nesa. I chin rydd tro yn, dyma wiech. noil i chi. On in oretu wth y rrnod: in i doti nw ar i taw a, bysa fan roi racor 1131 wech noi, ond nath a ddim, a i ddieias i wthoi fa trw mer- fadd, a on i ddim am allos racor yni Byrdar in.a. yd nes bysa miac in dwad ir lan gytar train o Oastellnedd. On i weti chywad nwn wiha yn y tafarn ta Blanlleoha odd yllo gora i fynd aff y tramp, a on i weti penderfynu nawr, ta sha Blan- l-echa on jna myndi a gatal y niotryb a Byr- dt1;r i fynd isha Jerico, os mynsa nw, ond on i bowiii 0 aros gal y mac. Odd dim want bwydi arna i, ond rodd isha peint i wella arna in onubeidus., a .ellio i gail a a fi yfas ddioi, wath on i ddim yn gweild tair cinog yn werth iddi catw. Wetin, trw bod i ry gyna.r i fi ddishgni am y mac, i etho i giiil giweld y pare, wath on i ddinn weti gweld y pare 01, blan ond wetlas i ddim yn ots,ol no shwt. Hodd no ddioon o la i gerdded ag i ishta ag i moifad; os^ ta tyna sihwb beth yw pare wfft ishwt beth wet:a Ii Y peth dynwSi yn syhv. i fwya, no odd gweild doi yin, cerad gyta u gilydd. Bachan reit odd un o nw, ond wn i ddim beth odd y aaall, Tod-d dii depig i fachan ag efyd yn depig i isoeiiflis. ORiodd diii gwdshgo et a thei a ohotlar, ag yn cario, ffünru spectals, ag yn smoco ishigair wel bachan, ag yn gwdshgo pedsha a phethach wel scenas, a wn i ddim beth oieidd a,. I ofynas i uiIl bachazi no beth odd WlliW.. O mynta fa., Urdiytn,w,il new woman. New woman r myntwn i. Ia, mynta fyntai, y fenyw newydd. Patent pwy yw i ta, myntwn i I Wn i ddim wir, mynta fa dan werthin, ta patent pwy n byd yw: i, dy:w i ddim wetii call i gneid yn dda., no fysa. dim: isha ffon a, sipectals arni ta beth am y pethach erith. Wal1, IWlli i ddim, myiiitwn i. mar in- ventors yn siwr o flod yn diall yn weill tna fi a,mj bothdi Ibethach wclna), a ciiweti nya i ddimi i wdha dim. Weti i fi geirad ,irwI1 pare a phobman i ddath yn amsar i fi fynd shar istashon i ddllishgwilrum y mac, a dyma fin mynd shag no, a dyma nn gofyn i fadhan odd yn blongo iT relwa. ost odd a weti dwad. Beth ywr eiw? mynita fa. Sihoimi Hbi, mynta i. Dyma fan dishgwl yn od arna i, ag yn gtofyn, 0 bla, i chtn erfin pac? Dyma, fina gweid wtho fa shwfe colas i fa., ag ,al111 y ddoi fadlaln odd y ni ala fa i fl.r dwarnod yny. O i fyna. i weld nawr, mynta fa, a. off a fa. IDyma lla ibuo i yn aros ag aros dddo fa ddwiad a gwpod i fi ,sbon i jest mynd mas o ngron. Rodd dicion 01 rdi erith yn dwad ibo, a on uwn smeilan diioora lefrd; ond on i ddiiii yn gweld y bachan olui weti wilii sha. fan dwad. Or diwadd, dyma ddyn 111 wn oitraii yn dwad: ata. i, acy yn gweid wtho i, bod un 0 T ddoi yny, nè, bartnar iddi lllW, weti dweiil y maici i, a na wc[swn i mo fa byth, a,g am i fi beido wa no ytio am bothdi cldo fa.

------------------------------------------------------------------------------

http://newspapers.library.wales/wew/3589204/3589207

+VII YN BLAENLLECHAU (10 Hydref 1896)

SHONI HOI ODDICARTREF

(Ganto fai Unan.)
YII.-YX BLAEXLLEiOHAU. Ifyii call odd y dyiadJdath ata i or steishon. ROM i na.vr rmi farn a fan. gwmws bothdir r, iddoi- jfachaxx jynigr- yn OaistallLnedd. !K;odd .ai napod nwn met, a. o nw siwr o fod weti dweid pac arno fynta Twpryd, ond .wetw.s a mo v.nrysihWt. Am y badian aratdi ny nwyllys i aros no, Va urelpyn asan odd a, a tlyswn i. ond cail gafal yndo fa me!wn tatanx, i geslal fa gwpwl o welts gen i spo fan, tychato i gyd. I dysg- V swn i fa i nithdr sport o fach,an gwirion miiwn Eie diarth, gwnawn ar f eneos i I Pan a/ith y dyn orwtho i, Ma Byrd-ar yn ll-la ry od i li aros racor yndo, myntwn i wtlhon unan; a off a fi llawr sha Chwimaman a mwynt sha Bla.nt!.lecha.. Wth. irnod 1.11 mynd 0 no, i gwrdd&ls i a dM faolian on i weti a:cton drwrnpyn dddi law yn yr tafarn nos- wjt5h cyn ny, ond o Inw nawr yn y maso in iMla sled, ac yn dangosi nag on nw ddim yn y napod i. On i yn. i napod nwn net, ond odd dim ots gen i arni dainyn, nw nawr,, achoa dodd gen i ddim amsar i wiha a. mw Ron i bound o groishi T mytiydd siha. Blanllecha cym bysa in nos. I groishas1. i no, efyd. Xawr, on 1 weti blino, a jest yn sgrech an gen want bwyd, el> ddini aiDan, a eb ddim Ea i ifynd, a ddim yn napod ne,b no. On d natwr yn itha en bwr dab, a betit on in mynd i neid! Wal, unyntwn i wtho in unan, i lla i wel giiath .Slum i ngendar panx ath a ax y tramp, sha Mertbyr, sHawr dydd,$bonia in V/atslh nawr, Off a fi i ,wilo a.m y ponshop. On in meddwl ceswri i dklwy ne dair punt am yn waltlsh ta, beth, rodd yn, watsh. i werth pum y punt.. Watsli on i weti gall yn clwb watshis odd i, a rodd in catw i aniisar wel cloc wyth diwa;nMd pain bysa. in cerad yn; enwetig. G-e.so i afal yn y pomhop lli,Ifl bothdi die, a dynra. n nriwn no, ag yn roin watcb ir dyn odd no. W eti iddo fad examiino i, dyma. fan gweid rwpiath wiiiho i, ondon i ddirn yn i ddiall a, wath ffordnax ne Jiw odd a, a Ffrensb ne rwpatlr odd an wilia. G^wetwfcih yn Grwmrag, uriyntwn i wtho fa. Cwnirag I Cw-mrag! mynta fynta, ag yn dishgwu aTlHl. i wel yrtyn. Dim Cynirtg. Oyn. i fad a; weti cwpla gweid Dim Cyni- rag, dyma fachan o go-ldar yn dwad1 miwn, -a, dyma -fan gofyn. i fi, Beth i chi am weid wilio ? y Fa sy m weid rwpath wtho i, myntwn i. Oyina fan wdlliar dyn, a fly ma, fa.n gweid, IMa fn,n gofyn i chi faint- i chin moin ar y watcih. Tail- ne betar punt, myntwn i, a, dyma fan gweid yny wth y dyn, a dyma mvVli doi yn wertllxin am y men i. Xawr fe ddotws. y dyn yn waifcch. i ar y cowntair, a off a fa draw no, a dyma fa nci wetin bothdd die a watoh, our grand ombeid- us yn i law, a dyma, fan gweid rwpath, wth y bachan odd yn wiha Irynto fi a. fa, am spell fawr, a dysnnr bachan wetin Y11 gweid Wtho i. Ma fan gweid yell bod chl yn moin; gormod ar ych, watch mv bymihag o witha, a, nia fan gweid gwerthiff ar watcili our na J lchi am bunt pryd mynocih. chi. Ma onan fwy o werth nach watch chi, betar gwaith ond ma fan gweid- roiff a saith lll, wech am y watch ahi, and iddo fa gal ych albart ach sel dIill yn y fargen. Pam clywas i ita sadth a wech odd an folon rod am y øwbwl, dlymia fin. y nglywad i.n oiri gyd, a iwhys or yn tori trcsta i gyd., wewn in mynd i rw dwyanyn dtet ombeid- us: no. Weti i fi ddwad ata i unan dicyn haoh, dyma, fin gweid,, liWr -ailbart yn werth saith a wech i unain, db ddiim arathwtho. Wal, mynitar bachan, gnewch chich meddwQfynydd waff, a otycih chi yn derbyn i gynnyg a, ne bido, wath rodff a ddini racor d chd aim clanyn nw, a wy na. boiund o fynd. Xawr on i nitwn tdcyn o byst beth neswn i. Oiiv i ar y pMno yn Ian, a dddm weti cal bwyd ddar detlho i o Oastallnedd, a. toddy niola. in rwbwlaain IcllJlwsaClh chi fa o amr iiiilitir. Ond cyn. :mod in call1 gweid dtTm, dymar bachan yn gweid wtho i, Xawr be chin neidl 1 Wail, .rnyntwn i, i rod nw am saith a wech, ond i fi cal nw .no)L yito pam celo i ar- ian, i ddwad i ddli rnofyn inw. Dymar bachan yn gweid wth y dyn- beth wetas i, a dyma fynta yn i apad. a nü1 (yn Sysnag nawr), 0 oweit right, cweit Tight, a dynlla fan yn scwenu- tdcad ai rod a i fi, a saith a wech gyta fa. Theixgcivw, mynltwxx ina, ag off a fi. Xawr dymai hli yn i ecan i sha.r otd gal peiiit a thamad o ifara chaws, lla byswn in starfo. Oefso nw e:fyd, weil on i moin. Rodd diicon o want bwyd: aTna i, galswn i fyta. wil- berad o fara chawiSi yn net and odd gormod 0 gwilydd arna i d gislio lacor na, geso i gyta nw no. Rodd bach an no yn ishta ar y mwys i; a on in i weld ain twiu Hycad arna d nawr ag y man o yd, a on in gwpod ta want wiEia a fiodd a.riM. Rodd want wiha .sha fynta arna ina, ond on i ddiim yn ewn i fwrw mwn pie. a fa, achos rodd a/n ddiarth. Dyn ddarli yah chi :ma? myixta fa, mwn cetyn. Ia, myntwn i, Wyddoich chi ddim la ca i jobyXx i ala ma? Tysach chd1 ma fyixad yn gynt, i fysacii yn ishta, yr. gw-mpni gaffar pwll Xo. 3. Wn i ddim m1,ma fa nawr, ond wyn, i ddishgwl a nol boih mynad. Gyta bod y bachan yn gweid weina, dyma gaffar Xo. 3 yn dwad miwn. a pam gwellws a fi, Rwyt tfci weti oal cw>mpni i wela, mynta. fa, wth y bachan. Otw, xnyntar bachiaax, bachan o allar yw a yn anofyn gwaith. alla, Ial wir, myntwn. i, cym bo fa-ii cal gwteid dim, os gwelwch chidn. dda i fi gall a. GTilla chin dwad, a. bet!h ywch enw chi? ,0 Cwmciloccd, ser, a/n enw i yw Shoni Hoi. N & wir alla i ddim, ma d ;ry lawn wir, a dyma fain dishgwl1 yngymws am fspel fawr. Ond, mynta. fa mwn. cetyn,, i gewch waith taibror mos gen i ne-s delo gwaith ala, os lie- wch chi.
Gora;, wir, ser, achcs wy ar y pownsin teg, ser, myntwn i, 0 loidjins yn barod gyta chi myntar bachan h.awr. Nae os. Os pac gyta chi ta? < Xac os. Ffor ych chi, welna, bachan ? mvntar gaffar. Dyma fln gweid yn anas ffor bnws i, a nwntan wertllxiin s.tion nwn shiglo gyd, ond tysa nw yn Jy llle i, fysa nwn werthm dim. Wal, bachan pert ombeidtis ych chi, a wdr rychchiar y pownsdn efyd, myixta fa wtho i. I ni bownd o drdo slxiffto rwpath iddo fa, Wyddoch bla, gall a gal llüdj iIlIS? mynta fa wetin wtili y bachan. Wyn cretu, myntar hadlan, galla Ii ga, go-djil-is iddo fa gyt,a, motryp Margad. Or go-ra, mynta fa, fa za-i-ff grys a thrwsis a scitsha gwaith gyta fl. Fa, fiinda ina,I re-s-t; iddo- fa. ta, myntar bachan. (Iw barhau.)

------------------------------------------------------------------------------

http://newspapers.library.wales/wew/3589221/3589224

+VIII CAEL CARIAD NEWYDD (17 Hydref 1896)

SHONI HOI ODDICARTREF

(Ganto fai Unan.)

yin.��CAEL CARIAl) NEWYDD. I ddetho i wpod weti my ba John Joneg odd eaiwr bachaia ny odd gybar gaffar. jachan clyfair ombeiidus odd y baicihani efyd am bobhdi nibliir pisihis o garni a pheibhach welni. Pam bysa xw en ddyn, iice, en fenw, yji cat mynd ir nefodd, fysa wesbi byw Jeb fad neb jest yn gwpod dim am diarnyn/ nw, rodd an guitdiii y pishis o garni mwya splen- dd a welsoah elii riod iddii nw. Roddi ailL gnibihir pishis efycù tan blant bach, fasain cal mynd no, a rodd an gofalld doito yn y pisihia ta yn y nefodd on gyd. Baohan gwyboitus budur odd a. Ond niifc i aaias a ywn anas i,. Pam gweftws i ar galfar bysa :nwn fiii lo dillad gwaiiblh al fi, ii didiolchaiS i iddi nwn deidi; ao i gynycas i lanw POihOi lasadi o wislici iddi 11W wel o nwn yfad. Na na, myntar gaffar, wy ar yn sbarb, wyn yfad dim racor. I ala i,r fcnvm a rwpath wel dillad alla i ffindoii y ty co i cCai ii lodljmisi, dtowch am saith i ben, y pwll nos yfori. Oaig goirai, ser, myntbwn in a. Xi sibaaitwn nina efyd nalwr, mynta John Jones, we: ir gaffar fynd. Walbh osi gweiliff mobryb ol diod aainoch chi, ahewch chi ddim lodjins no, ma mobryb mor gros, wch chi, i ,I ddiod ma. Gyiba bo fa/n gweid welna, dyma fa off, a dyma linan i ddiilyn a, sibon i wth dy i fotryh, Welti ddo fa gnoco, dlyma i yn dwad i acur y drws, ag yn gweid wthoai ni doi am ddwad n-iiii ii, ag yn roi -pob o gate1 i. ni islxtai la/w-r. Xa, dwy i ddim yn isMa, mobryb, myiiba fa, dwad a lodjair newyddl i chi otw: i, os gwelwch chin dda iddi .gwmrid a Pam « vl Iti<IlI dwad a fa ma, mynta itha, a tin gwpod nag ccw i dliin yn rioi lodjiiis i em sbraglars wel yn, syn yfad ag yn wm- ladd, spo nwn scraps ag yai flac -eds i gyd ? Xaica we/ti bod yn wmladd ma fa, moltryl), csollir if or natla nithwr yn y twllwtch wth ddwadi shag yma, a chwmipo lawr odldar ben 1 i ganol llwyn o ddrain a cherig. Wedi iddo fa, a itaa ddatla au gilydd w,elita am bothidd anar awr, dyma i yn gweid wtho i,I gewch chi la ma, ond cofiwch chi, tro oynita gWelo i wailbh diod amocih chi i fyddweli chin cal mynd ach pac oddtmia streit. Ond i fysa laweir fhtach ych bod chin aros gytach mam aiacii bad chin cerad y Avlad wel yn. Ma gen i fachgan yn unan na inii i a,li ben bowyd la ma fa ema Maiwr yn gofid ni wikh facu plant, gobdtho fed y machgan bach in fyw ag yn iach. A dyma i yn nefain i chalon i, a. dyma John Jones yn gweid Xoawith dda chd gyd, a off a fa. i -Ijp Dronoth diyma fan ala i wraig a lot o ddillad gwaith i fi; a chytai ba ,ono r troi chefah dyma forwrn y gaifar yn dwad a lot aralbh, est odd geni gwmiat ag odd isha arna i. Chas morwm y gaffar iiiynd yn y fynail aches rodd no dair meirch ifanc, i alws y reiny arni miwn ati nw i rwm araih no. Tail mercCi lan ombeidus odd merchad yn lodjins i, ond en rai sporthd on nw shwt. Radel y ddwy ena yn iy sitandj ll wiha dim sha fi, a pit am bysar un 1iru yn wiha sha fi, wiha gal nithir sport oi»i i1 ddwy arath odd in was- tod. Pam aith y farwm yny nol, on i mas, wth glwyd1 yr arcld yn i -wa/tchan i, wath aolioa. on i weti i lico in ombeddus1, merch smart, lan odd i efyd. \Velbii fi Avaibchaui spel no dyma in dwad, a pharni ddatah i ar y mWys i dyma in gofyn i fi-He chin feddwl am 11a Y11? Wn i ddim, myntwn i, wnn ddiarth ma yto, Wsnot-h sy o ar otw ina, ma. mynta itha, un o shir ] lyrteifi wy o ønedioalth. Os dim o chi weti diechra wiha sha nelb ma yto ta ordchi P mynt-wn i. Wy diodm yn moin wiliai sha aieib, mynta itha, a dymru i,i-u disligwl shar llarwr, ag yn ooctii wel y tan dros i gwymiad, i gyd, a rodd in dishgvl nun pelah yn gwmws a sa, i weti cal i thara mwn sitiwmp1. 0 1 monat ahin dicio iwlttio i oti chi? myntwn i. 0 nag wy naiws, mjnita itha. Nawr weli gweld nag odd i ddim yn daeio wtho i, i weilaa i wrthi y mod! i w!eti i jioio i yn fudur, a lic-swm i gal wilia, iticyn shat i, os nag odd! rw drwmpyn arall gyta i, ai i wiriws, nag odd dim neb gyta i, a i addws wtCi fatal bysa i yn wiha sha fi nos; iSaibwn, wlch y mod in beean lob ami, ond odd i ddim yn folon i fi rod1 cysan Iddi fany, achosi i bed 11\n pipan mas 01, ty yn lodjinsi i. Ddigwyddws dim uulltuol y diwarncd1 ny wetin ston in ibairod i Ifynd sha.r gwaith. Weti fi newid yn ndllad, a thaolur dillad gwaith on i weti gal, ion in gweld bod y trwsis odd y gaffair weti a,la i fi lawar gormod, a on in gwpod bod yr en ferclted! yny yn smeilan eifydi aim y men i. Ond weibi eal pobpath yn h:J,1\}(II,. i sfcarlfcas i ddi shar gwaith; a wieil giweibws y gaffar, cal mynd i labro geso 1, a rodd! io dwyni aflan no. 0111 in sychetig ombeidas i-io. Dim. ond llond sten beint o ddwri oddj gen, i no, a on ii weti yfad a gyd cyn anai y turn a. on i jegt taicui wetin isihom i n gatal. Xos dronoth i ddio..i a dwy stenad o ddwr gen i, a on i weM meddwl ffor byswn in gweid os gofynisai rwun be-ill on in nead a nw. Pam elbho i ben y pwll dymar gaffar yn bwrw aba i ag yn gefyn Beth wyt tin neid a.r ddwy sben, nia, kshloni Mynd a un o nw gal i yfad i wy, myntwii i, ,31. mynd a¡i llall otw i i gail dwr i oirir raw. On i am iddo gretu mod in gwitho wel injin. Osi dim isha ona eno ta, mynta. fa, ma gen i WaitCi ahll 1 chi eno, ma baohan o aldiar welbi matial oma. A diyna, ala geso i noj wetin trwr oil fis- liodd fuasi i 110. Geso i fynd i ala ar bWys bachan piwr ombeddug. ,Fe< netbho ni bartnars an gilydd y noswibh yny, y liioswith gynta gwelsicn nin gilydd ariod. (Geso i ngwawdd gyta fa efyd i ddwad lan i ben y mynydd bora dy Sul cynba ar Oil ny gyta fa i weld baitl ciloicod. Rodd i gilog a, a chiiog bachaw aratla i gal wmladd au gilydd no am bob. o sofran yr ochor. (Iw barhau.)

 

http://newspapers.library.wales/wew/3589238/3589241

+IX YMBARATOI I YMLADD AM ARIAN (24 Hydref 1896)

SHONI HOI ODDICARTREF (

(Ganto fai Unan.)


IX.YMJLUUTOI I YMjLADD AM ARIAN. Weti fi gal gwaith alla, a eliai paituar piwr, a thwmpan newydd, a phopaith welni, on i wth y modd i,11 ticyn no a dyma fin a,la llythyr sha thra at y main a nhad.an whar, i weid mod in iach a ohysuiiis, a bla on i11 gwithio a phopath, a mod in ala. ngofia atyn nw lawar gwaith, Dy Satwn, dyma nn eail llythyr nol or wth- yn nw yn gweid di bad nwnta efyd yn iach. a chysums, ond hod y nad weti Wu i dfod yn_ J gwaith djy Llun, a bod yn war ddim witi oysgu dim Jlyca trw!r wilnms gem y ddan- nodd, a bod y mam yn winad gwylit ag yn gweid bod rwim siwr o fodl weti u ribo nw no. Dyna bath arath add yn y llythyr, odd bod Jane, TJTolOlbs (yn en drwmpaai i) yn dost iaiwn yn y gwely oddiaal dy Llun, ai bod i siwr o farw, os na wellsa i. I bod nw weti nithif te gamil a rosmari iddi 611 wci, ag weti prynu boxad o bilsi peils a grafaJ, a boxacl o daffish llyngair iddi, ond i bod i:in palled cm lid dim o mv, A bod y doctor yn gwieid na; wydda fa ddim befell odd i doJur I, os naoa weti cwrdd a disapointimeailt odd, i. Wn i ddim betii odd wnw, osi naoa rw en straglar o Sads; odd a ddath íbo i ala i of on ami. Tyswn i ddim ond i welld an gneid ay. er i bod i weiti adbon itna od shag ata i, i gesa fa gwpwl gen d spa fa,711 tycbaii i gyd, fysa dim w:&nIt amn Ifal i ala of on ar ferchadi bacLi weti ny. Odd .i ddim yn dost i, wath i unan odd,ve¡thllala, i off. Rodd gofid ombeidus am a. i nawTam danyn ijW, gyd; a fi sicwenae i lyithyr nol atyn nw i weid ny eifyd, a on in gweid yn y lly thyr wtiliy mam jam fynd i epio ynJt Jane, a gweid wthi y mod In ata ngofio ati, a na. liosuvn. i ddim clywad i bod i w.ui many. Bora. Linn weti mam gal yn llythyr i, i ath i weld .Jane, a dyna llar odd i yn y oof- nal yn iitha tosir, a dWIJ ne dair sliiaiwl am i phen a wetwa mam wthd wel on i wieti gweid wthi am neid. Pyrnawn ny dyma in gwella eib gwmrid dim moddiion 11a dim, ag yn twlur^en sholai, ag yn myndi ,s;ha ochor y mynydd i moin coil 0 retyn i ddoti dan y inochyn. On in aiawr yn mynfd 0 flail yn stoii. BctJi bena am yny, gweiti fi gwplar Hytbyre ny dy SatM-n, a chymoni ticyn a
ndn unan, dymar baelian, y miaTitnai i, yn dwad no ll alw aim dJana i gal dwad mas gynta, fa am droi gai waeo ticyn o boitbdii, aohos odd dim gwithio gyda ni 110a Satwn. Welti ni waoo bothdi am spiel, dyma fa11 gofyn.i fi, r«wchti miwn ir ote! am beint? /iN a wir, myntwn i, OISI dim m-s i fi yfad dim, wath achos arI y oondisihwii nag wy ddim i yfad dim wyn oail lodjo manai. Dewch miwn- am botial o bop, fa, mynitia fa. Wafli gla11 i laiwar, mynitwn i, a mi!wn etho ni, a. dvna, 11a buson ni stodd in aimsar i fi fynd art y mromish. Tysiwn in dewish yrEad cwrw yno, i geswn y modldli yno, waith, odd pob f.n jest yn cynnyg talu am beint i ii, achos mod in ddianbh, ond i ddim, ag 1 etho i at y mrcmifih wel on i weti piroimisho. lan etho i »ha tyr gaffair, dymai fin gweld rwun wrth y ty, ag d greiaa i, tar gaffar i unan odd no, a on in y ngweld i wedi mynd ly beil nawT i gilio. Na chiha i ddim, myntwn i wrthon unan, i a i mlaii nawr ato fa, i ofyn w^liff a fod yn dda i fi gaol sub gynto fa, gal tow lu spor pay. Pan etho i mian, a nabydidas i natCa/r gailfair oddno., ta pwy odda, ag i fwras i ibo ddo fa sha at ffenast y bac, wtel c/n i weti setlo, a weiti fi gnoieo, dymar forwyn yn dwad mas ato i well add i weti prouilslio,, and oynl bon nin cal wilila dim, dymar baohan arall ny mlan a ion ni. Pwy yW win sy da chi ? mynta i. Naca ta fi ma fa, myntwn i, bothdir by ma gwelas i fa. O, wyn napod chi naiwr, mynta. i wrth. y bachian, beith i oli n moini mlli eno ybo, a fi weti gweid1 wthoch dlii nos Ficirelliar y mod i weti roi ngair i fachan arath? Dwad i waidi wbhodh. chi, Miss Ifans, on j, mynta fa, ita i un weti áliO o if on plenfiyn oich weti roich gair. VJf; tii wetdi dwad i weid cellwidd wrthi ta, mynltwn i. Os bosib gadewich chi ddo fa i nwlu orffalchos, eelwdd wielna, Miss Ifans, myntwn i weitin wrfthi iilin, wath itha golwda ma fan Weid dynia cM, icretiwch chi ne bido. PwywEltws wt.hoch chi ta i wn n i weti roi (ngair ? mynta i wrtho fa,. Fa i unan w,etws wtftho i, mynta fynta. Dyna gchv.d)di araih yto), myntfwn !il, weilas i mo fa riod an llycid cyn i weld a fan vn eno. Nawr dyma fan winad!, actios, odd an gweid, i unan yn oollrr pawl, a dymaj fan g¡Weid wtho i, Oni bysa ta with dyr gaffa.r i ni wa?. a bydda en fwsitwir, chesiawh chi ddim gweid mod in gweidl oelwdd faooir nag unwath, cyn byswn in bwrwch danadct chi ieli gwddwg chi, Avas. Os galsiach chi, myntwn i. Nawr, eerwch na-wr ta, mynta Misis Ifans, ne dyma fin gailw ar y mishtar ich ala chi. Os dim isiha chi, mynlta fa, win mynd, ai tasach chdn icisbo gem i aros1, roswn ddim, wath i welas rain ca.l i diwadd ar deeach lle na sy ar ych gwymaidl chi. Ond oofia dli, was, mynla fo wetin wtho i, i fydda i gyta dy lyciad di yto. I fyddi i gyta dy lycad ditha, myntwli ina noJ, ond ün d ddim, yn gwpod pryd yuy byswr. i gytai llJlcada mor gyatad ag on i. Wetir eml ifacnan i fyndi, dymai in gweid wntho i ag yn oicihnido ar nail, 11a alsia i ddim1 wiha diiim sha fir noswith yny, bod, yr tlll fachan ny webi ala i sbwne in graci ond bysa in wiha sha; R noa dronolth; a welbi fi rod doi gysafn Iddi i, etho i sha/n lodjins. Bora dy Sul, aim bothdi, WI8Icih 07r gloidh, dyma y martnar yn dwad i ddisihgwl am diam1 i, aig on i weti cwnu ag yn barod i start.; a dyma ni yo starto. i shai phen y mvnydd llar odd y bail i fod. LRiodd, y cilog g.yta fa. 0 tan i got. tWeti ni gerad lolfc fawr, dyma nin cyradd pen y mynydd, ag yn gweld loit 0 foys 11 on arcs i ni ddiwad. Noithoch chi ddiiim ond cyradd mwin am- 813ft; tysa,ch chi ddim ond ala dwy fynyd arath,, i fyswtn in ,Cwnur arian. Rodd oilog gyta/r baallan odd yn gweid weina o dan i gcisal, ia;r baichain, fun serfyll powl a fi ncfiwith cyn ny am Miss Ifans odd, y bachan efyd, ond wetas i ddim Wrtho pryd yny. Team is yp, mynta rwu.i no, a dyma martna-r i a/r bachan Yl1 Tíwlnt oilotcod lawr at u gilydd, a dyma nwntan dechira piltsbo rai wn iddi. gilydd wet doi dari;ir y co. Weti 11 w wHiiladd aim bothdii amar awr, dyma cilog y martnair i yn bwrw cilog, y bachan- clan i aitan spo fan dishgyn noi ar i gefan yn llipa wet clwhyn, a; dymar rai odd yn disgwl ar y batl yn olapo diilo wleil san. nw mwn steddfod. Mach cilog chi, m^mtwii i wth y bachan (gal i byrfocio flli, on in gweid !my), mou llipad a wip-shon-Walbi. Paid a bothrach, mynta fa, ne naf fl ditha wel wip-shon-Walbi miwn boithdi shec, Dim peth tepig, myntwn. i. Dodl SOffillfll lawr ta, a chwetiin i iriwu, mynta fa. Gai di fenrhig siofran i ddoti lawir gj^ta ii, Shorni, mynta martnar i. Ong gora, myntwai i, i cai di ddii 110I naAvr jeist. Où in gwpod net byswn in enilQ, wath on in itha cyfarwdd ar y ngaffls. I chi, wallan ,cretumod i nawr yn biagion Wan; ond ohw i ddim wath nid dim ond y fi oid(I yn i weid a. Fuas i shwrna yn bo-xo a, Wil Sambo yn y sliaw a. ffair a odd, an gweid wthyn nwn no, mod i, a styriad ta bachan 0 withwr on i, yn gredit, wel, boswr i South (Iw barhau.)

------------------------------------------------------------------------------

http://newspapers.library.wales/wew/3589255/3589258

+X PERSONOLIR LADI WEN (31 Hydref 1896)

SHONI HOI ODDICARTREF

(Ganto fai Unan.)
X.
��PERiSiONlOUEi LADI vVEiN. Nawf aim raoor o haneisi y fatl. Dyma fuel; an yn dwad y. ulilan sfcag eita i, ag yn gttfyfl i ii: (j wddoch chd phwy i Chin mynd i wmladd, bachan diaith. T N a Wn i, uxyni wn ri., a dWlta delim ots» gen i efyd. Wal, mynta fa, s!ha Dic Slian, a fydd radd i olii i smMta i efyd, og ych chin meddwl o.wiu r ariaai, was. Dim ots gen ii, anyrabwia J, to fan Hi c Shon, i fewna i beth o fa tiawt. ETlbYll ;yn, ruu nWí iio weti gneid y ring 11 yn barod, a dymia Diva Shan YIll bwarw miwn. iddi cheiiul dan fwouih a iioro wel iatu\ Nawr, .Shorn Hod, tos wyt tin barod, dera mlan, mynta fa, 01 right/ myntwn i, a miwn. ir ring a fi a ibachan. y anaiifanar gem 4 lweI andlar. Dyixuai [<Ii ll dechta nithir i isihapea o mlatH. i yn y fymad, a. inwn ticyn bach, dyma fail oynyg wad ata i, ond 011 i ry giwio iddo fa. Dvrna fin twin !i Wad a .oif on Haw clde, ag yn i gymdd a nwrn with, tjtbdd an ddishgyn ar y we! cloitaseni. Welna pasws y rown gyntia, Pam daith in amsar dyina lfrun cwnu giaJ, wmladd rown afath. 0, weilma iafa, mynita fa. IiIat, da, myntwn i. dena di mlan, irua racotr ta fi gal. t Dyma fa11. dwarl, ag rodd y Mac ei peavta wlsoch dd riod jgynta fa, a dymaf fW-n dochra eihaffo 0 mlan i wettui, ond nawr wrth i fi fod yn senilis, dyma cal diatishen yn I?Ciholl y men sitau n igweld y seas i, gyd, ag m giwield. y iiivnydd yn trodn vmvji aibowt wedi wil. Wettd fi weld pethach yn stapo trod, dyim fi mlan yto. DjTia 1111 i th, anyntown i, ondwy myiid. i ddangas iticyn >> dwtoli miwr i ti, a on i weti my id yn wimad eifyd tiawr. Dyw bratgwr byth yn garnpwr,, deria yto, mynita fa. Hawi dyma nin deichra ar y dlryfcydd rown a iOn 1: 11, watchan. yn giilydd nawr wel doi leiddr. Weti i ni shaffo a shaffo ar yn gilydd am ispiell, dyma nn i gynadd a yn tfotn i glust stodd a ai andlar mas 0:1 liingyn garldbwtnisi; a dyma allW gyd no, yn gwaddal: i OJ Shioni Hai a fa, a dlyma,l Ibaicihanodd yn catwr aria u yn dwiaid a nw i fi, ag yn gwedd Avthn i: Wrwch, bachan, chi. pia IIlIWrIJ. itilm teg. Wy arnwr hown o gamlol y boy» odd. njoi, i aetsoai in-ol tevmp, i rctsion iitha waiiiai teg i nilt dod. Weitws dim 1111 o IIW amar gair gyd I a. busofti nin wmladd, riodd pab un no mots eitil a tysia l1WU grondiy flirad yn pyi-gietilm, fttcddy babl yn owplkt. Weitd i Dic Shan gal i fwrHV mas or aing, dyma fan emiu miwn cietyai, ag yn taotai, tig yn citsho yn i giloig, a t fa gwmMit aisa fa; ond wefeioch «hd ddim sihwi. sha})sa lljXid acha dei. Hodd yr .en giObg jest mygityn i godsa; a fynita -unan ai ben acha warp i gyd a rodd a Weini mwti tiadr wrlm.! s weitd ny. I ddetber yi 11 enwog oiabeddTis mm ar ol y baftt yny, a iiodd proib un yn gwedd mod in wr dla;, ag am dano i a whdiog y anartnar odd y wiha jeist i gydi no. Dim ond un en. slleibya glywaS in wilian iíatch am diaaia i o gwbwi, a wnw odd en byrgeithwr y Sentatrisi odd no. Mwn bothdi fis ar ol y baitl, dyma fa/n dwad miwn ift ty 11a on in lodjo, a weti ichta wrwrr a wilian gall. am botbdir tywydd ar en ddyn ar fenw a ithwlu llycad nawr-ag-y-iMHi a.ta, dyina fa/n gwedd wtho i Chi yw fshoi-ii Hoi, oni ta? 4Til. myntwtn i. Wal, iShoni Hoi, mynta fa, yn fawrodjdog, wyn clywad ych bod chin faohan drwg iawj! Beth glywsoicih chi, ta ? myntwn i. W-ni, atynta d1a ag yn Wilde i unan wel Hyffiarnt, clywad ych bod chi11 torir salb- battha, trw fynd. ir lan ir mynyid .iia, i ddbti ciocod i wmladd arm ariaix ag wmIadJ ych unaiD. am ardan, a wara pic-an-itos, a ���� Na,wT, jaica myntwn i, beth 11MI en eleliyn w. Wyt tin. cret.u nag Wj ddim cyslad baohaai a td Ki])io, adacs bo tin taclu rw didillad dmoax a cherys gwyn, a logins bricha., a ph ii.hai-h weltai, and sefi di ddim anar rown i fi, bachan. Wyn cal y marchu efyd, baohaax, gyfca pobun, otw 1 Ddo, dd^vvetha, cffiK}i gynyg. i fyiid yn fedmia/i aoha cwrshx miiitlch gwiingod, pieth na cheist ci riod, a plieth 11a chei di byth efyd, bachan, a beja wyt tin iniha w 2 TJsht! usht! Dim un gair raoor; ne ma oliitn oal mynd o ma imwn, mynoo. Dir yn cato ni! Os dim cwiIydd arno chi. roi shwt dafod a. yna ir gwinitog] Ddyla. fod, gwela i. Nawr, Tvetas ddim not wth yr en fenw, wath odd in ddsjligwl yn itha. safedj; a;i drat a.r lan ond nid of on i dwrn odd arna i sihwt, of on odd arna i, bysa i yn y nwlu mas on led] ins, no fyswn in igweid wthi am i jaco i. efyd1. Tysa chi ddim ond gweld golwg yr en I winitiag, i wiarddsach spo ichiii shig1o; rodd i a weti mynd mor wynad a sltalo, ag yn dishgwl mor urtad a buw!ch arna i. Paan. dath a ddcyix bach ait.ai unan, etyma, fa n citcho yn i het-biob-carni (heti-bob-ea-m odd an wish-coii wastod), ag yn gweid, .Pryd- iiawn da chi/ a off a fa. Wati ddo fa fynd, dymar en fenw yn myn-d i TWill aTIth no, ag oil in i chlywad ing\vcid no: Paid a lllef,an,scenas; nit arna ti odd y bai, pait a 11 on in chywad un arath no, yn a pad snwffan. Ddaw a byth yma yto, alwch yr hen Shoni ha oiF; al- wcha off. Ddmllas i ddim dr apad, ond un gair, a wnw odd, pay. Reu soenas hena odd yn llefan ino, ag yn gwoid am yr ala i off. Rodd i isha cal y gwinitog yn wr; ia rodd ;ii cretu mod :> weti distiiwa i thywydd i, onxl odd. dim twydd gyta i o gwhwR, wath i b-riotvvs y gwdnitog mwn cetyn weitin sha unamth a lot o arian genti. beth bettia am yny, on in gwpod tiawr na oheswn i ddim arcs, yn ir no, a on iii oofio not ajii denyn fnwn nithir mwngci o ana i a. on i bown, o ndthir iw jirio i gaei ii taJiu iiav nol; ond pw dric nesmx i ? Wobi fi byp.lo! spe J, dynia filili oofio, i fi clywad nw rw noswith y!n wiha am bothdi bod rwun no weti gweld y Ladi wen; a hexl. i ofon. in (wmhlefdus arnyn nw. Weti, fi gofio yny, dyma. bwynt yn tut. i u i wel eagyd o ddryll, a. dyma fin i^pl n diio neswni. Aoha dy :lCawrth odd yn a nos lau weti ny, rodd y ta-ir hen s-cenas yn inynd shav owirdd wel arfadd, a odd in noswith. w thicyn bach o ola liad gyta, i. Oni wed .pyrt-oi popath yn barod, a. on i nawr yn arcs yn amsar no. Pain o nw am bothdi ddwa 1 0 r cwrdd, dyma fin gweid with yr en fenw, Wyn mynd mas am dro at Sam Lewis,, Missis Morgans. Grora mynta itha, Pidwch alan wyr, Ala i ddian, myntwn ina, ag off a fi. iSaan Lewis odd onw y mairtnar, wel cLi, ag on i weti gwedd Wtho fa shwt on i mynd i moid i, gyd, a on i weti gwcidi wtho fa efyd, am ddwad a sheet i. wedy gyta fa i gwrdd a fi i bwys bwich y ca odd rwng ty Knx on in lodjo ar ewl. Pam olydd&1 ir hwrdl, dyma. Sam yn gofyn i fi Lila buo ti, Shoni, wyn aros i ti 03 cetyn? Yn 11a i apad a, Das ti ar ¡:dIO.yr, g»<iti ? odynas i. Do, wra i, mynta fynta. Weti; dotir ,shOeit am diaaxa i, dyma niii doin mynd i gwato Ispor len ferohad ynd wad or üwrdd. On in napod nw net, cyn bysa. nwn dwad o getyn, wath o nwn aifadd oanu ima i gal catw^r ofon off. Podd ofon popath arnyn nw, ag i rydall i farwoli-ath o ffor liygotan. Beth ben am yny, weti i ni n doi aros tioyn; bach dyma nin ctywad y oanu mwra yfryd a glywsoo]i chi riod. Wth i chywad nwn oanu mor ffeinai, i fuas i jest ag anghofio gnithir y trie, ond pam. on nwn oanu CH yn i gyna gwyn on, jest ar y mwys li, dy-ma fin ibwxw mats ir ewl oil blan nw a. dyma nwn rod pob o serech, stodd y ddiar yn orynu; ag yn ewmpo ir liawr Wel tairfftroisæn: a chyta yny on ll fna.rhier, yn i olierad ,i well d oi filgi (Iw barhau.)

 

------------------------------------------------------------------------------

http://newspapers.library.wales/wew/3589272/3589275

+XI YSGRIF XI (7 Tachwedd 1896)

SHONI HOI ODDICARTREF
(Ganto fai Unan.)
YSGBIF XI. Pam etho i nol w;etin shan lodjinss mwn Ibothdi dctwyawr, rordd y tyn ola 1 gyd, ag yn 11a,wn o ddynon a mynwiod wel sa, cwrdd no. Peth cynta; glywias i no weti mynd miwn trwr drws, odd un yn igwedd, Ta. pwy ibetna odd at, i ddiyisa gajfi i dran- spor to. K a, mynta rw femw no, ma i dran- sparto ry dda iddo lawao, i dldylsa gal i groei ai sMbieto weitd ny. Gyta i bod in owpl gweidt weiiia, ymar en fenwn dwad lawr or Jllofft, ag yn gweid, Wyn -cretu cevvn ni oaltw nw tro yn yto. Da iawn, dSa dawn wil! mynta lot no run pryd. Mynta un ara,th: Hyol]( chin Iwcus cm- beidus na chaa i ffitsbis i Haiwn aifal arnyiiH my, ne atlsach i colli nw uwtnjg ydi dilo, wath en rai budur ywr ffitchis. la wir, mynta/r tan fenw, en rai cas i nw ond wy doilui y11 eretu ca nw racor o ffitshis na geso nw, wath i netho i iddi nw Jrtfad pOlho ifasnad cryf °. de meint, a liyngoa pobo ibalsmx cfv pilai gesa i geai Dr Joinies pam on i yn y blast slfwar dydd a plian ddetho i lawr nawr on llWJ)J eysigun dbwail, ag yn wsilli neis ditgyimyig. Da iawn, da iawn wir, tmynta nw no gyd, a rw wthai twp weilina fuiws. gyta, nw no 8100 i weti anar onos, afinafn giloiidon dawial arnyn mY, ag yn disgwl mar wdrdon a dafad, end! be sa nwn gwpod? Y pip cylita geso i an yr en ferabad ny wefpui, oedd axoe Saitwai. Dwad i gflJ, sport am y men in tadu gal mynid i garu on mv efyd; wath on. i byth yn u gweid nw, a ha 11:1 pam bysa ll8:ha rw sport arnyn nw, a 11a bysa nwn cal dim, dyma fill g<»fyn iddyii llW Pwy brycll I chin mynd yva ii gwrdd ar ladi wen T Yr arcol atnwl, dyna shom geso nw, i alfah gwAineta nwn, gcdij Well y tan, aigi dn l1iwn winad gwyllt ata i on in; xxaipod ny net. I weta i Twtili y anam bod ni/n ffilu. eal lloiiydd gyitia, chi, mynltiair ,scenas! ena wrfco i. NIO pitwoh, myaiitwn i, jooan oM. i, on in meddwl diim d:nvg. Pitiwch elii a jocan a ni, MYllt-a, i!,L)Ila dos manl
l nin modal ycih joes chi, na, neib 0 ell shorb chi, a dynia nw .00ff ycih tair, a Welna. i geso i lonydd gytia tniw weitin. Weti fi igwpla itaclu, i efcho i siliai, otel at, y maxtnar gal potel o bop, a dial spell aies bysa in tansair i fi fynd i ddiahgwl am y nrwmpan. Pam ddath in stop tap ll etho i wel arfadd i ddishigwl am dani, a rodd itha dyd yn dishgwl i fi ddwad, waith chaso i ddim enoco cyn bo in dwaull ir ffenast i weid wrtho i am ddwad miwn, a welna odd in gnithiir jest yn waatad oir deolirai. Ty- wydd net odd gem i. Rodd naoi yn gweid i bod iUl blongo i wrwilg y gaffai, a Ita, aohos yny on i weti eal dwad i aiiar dydd 11ar nos, a. ta peth liesa i odd mynd yn fishsar allars. Wy^n gwpod diim am bothid. b<jtha.ch welna, ond wyn gwpod y mod i weti dwad yn iirynd. ombeidxis iddi, a itha ii fina efyd, a on i weti soltfo wiha i y nosr with yny am briotti. Wetdi ni wiha 8Ihan gillydd am boithdi lot o bethach, ag i ii weid wrtai am dric y ladli wen, ag Ididi. itha weid wrtho ina am driesisi oath, iifaha yn Caio, dyma iiii gofam iddiin sytan right: A.p,et;wch dd un cweistiiwxi ofyna x chi, Miss Xfang)? 0! gnaf, gnaf, as wyn i wpocfc a., gof- ynwch chi, mynta itha. Wal, dyna on i myrid. i ofyn i Clhi, myntwn i. Os golwg gyta dii arna i y Os, mynta i, Wy11 firyaidaidi i chi na neb yn y byd, a dyma dotd bradch am y ngwddwg i, ag ysn rod lot 0 gysuna, i fl. WaJ, dyna tai, myxitwii i, ni brioDWii yn gwmwa os j oinwch did. Na jocan i IChi, mynta i. Naca wdir, mynitHvn i, WY11 wiha o hrysur naiwi1. 0 wy ryitfangc i brioitd nioiwr, mynta i wetin, ai llaish in orynai wel Baisia rw en fculVY en. Fyddwch chi ddim ry dfnnc yndoldg ta, myintwn i, waith ma lot yto rynto oil a yndolig. Wadla na fydda i, mynta i, a dyma in pwyso i gwymad ar y inrest i, wel rw blen- tyn bach yco. Wal, dyna ta, myntwn i, Lni hriotwll dy iSatwn ylidolig, yn edwp Llanwno, ag i ewn slrn Cliardydd wetin, a 111 druiwn yn mish meiL no trwr dydd, os oti chin folon ? On in erfyn iddi apad, ond nath i ddim, oaid werthdn a. chrynn gyd, wel sad jest sythu gen an-wd. On in ffilu diall ar y eynta beth odd ami, -ond wyn gwpod nawr, ta. weti myu:d\ i stwmp odd i wrth feddwll y bysa in Misis Hoi yndolig, a naea, werthin am y men oddi i, ond werthin achos d bod in falch i hod in cal gwr. Beth bena am yny, i wellws oi stwmp mwn bothdd die;, ond af fi ddim i scwenu beth rynto tad gyd no;, dim ond am botlwld ftW Ifriisoai: ni, dyna <rv.d. Rych c111 gwpod net na phrotson, ni ddim weti ny well Ion ni aetlo, adiois ni ffrison, a nawr, wy iiii,yiV!d, 11 weid wtho dii ittor tfr-ison ni. Rodd i weti gweid lawair gwaith wtho i bod i thad yn oatw ffarm fowr yn Oaio, shir Byrtifi, a, ta dim ond i a dwy war iddi, odd o blant gyta fa.. Bod i war ena weti priodi a badian o was, ag idçl\i thad roi iddd war pam priotws i, werth -ucan punt o stafell, ar fuwch ora. odd -ar y If arm, ag y bysa; dthan oal yny. efyd. pam priotsa itha, bod i thad Welti- gwiedld ny lawar gwalllbh. Weti d-di ddwad oi istwmp, a. wiha am bothdi byrnur trim ins prioti: shwt fotrw;, a, shwt gipar, rybana, menyg, nisheti ishitan, et, gwn, a sdtolra, &0., &c., a shwt ishowt 0 ddillad prioltas 6dd! raid i fina byrnu trwsis gda, waisgod wen, a chot ddu, lastig seid, a bowlor et, orys gwyn, a legins birdcha, a stand yp collar, i&c., &c. Dyma in gweid wtho i, Ar ol i ni brioti, i ewn ni sha Cio, at y nad, i wla: wthnosi ne bythewtaos. Ewn, myntwn ina. Weti ny, ni ddew !nar istafell ar fnwch nol gyta ni yma. Dewii, mynitwxi ina. Fydda in dwad ncll yn y tren, ar stafell efyd gyta fi. ai gewch chitha ddwad ar yn 01 i ar fnwch. Ong gora, myntwn inna/n itha. sifiQ. Gwet,w: It Iwthi i, e-hwt dewch chi al. furwdh 1 I mynttwtn iin lltha, sdtfil wetin, i ddwa i a r fuwch yn net, fi mi-da i ar i chefan i. iBeth nddo ar gefan y fuwch, wetaoch chi r a ohyta d bod in gweid welna, rodd ill mddio mas o ngol i, i genol y ty, wel oath o dan. la, myntwn i, funs i ar gefan tarw shwriia, b0 sy a.ruoch chi ? Ar ge-fn tarw siwr ? Cerwch dii ar gefan tarw ¡y1bo, CISI imyanwich did; .Ohewdx chi ddim itiyi- ar gefan. y nnxwch i, ma, pyr- getlrwrs a ffiraton yn blongo i fi or ddwy odior, a wy ddim yn i gwmryd a iNawr, wth i gwerld i:n mYIl mor winad, ag yn wiha mor down plane am ddim byd, fi. diwymas inna dicyn bach itawr. Wal, imyntwix >1 wthi, ttrrw bo ch1n rnyndi i fragan a wilia, rw ein wilia, fforna, Iina. py/rgethw.i;^i a, iBjraton yn bloaigo or dlwy odior i fina efyd. og ()I Tysa twsogion a,brenhinodd yn blongo i chi dielsach ddim mynd ar gefan y muwch 1 vVelna o-tych chin wifna ta, iafa? myn- twn i. Ia, mynta itha yn r itha, standy. Os tl1 weina i chin wiTia, ta, wefl i ni jarCto i nalwr, a thwlur briotas yn fad job? la, ia, jacwdi; chi ddi, os. mynwch chi, smo chi gal gnithdr sport ona i ta beth, mynta :i, a dyma in llefan wel bapa. iNawr dyma drws y rwrn yn acor, a dyma r gaff ar yn dwad miwn, a ffon- fowr yn i law, odd yn ddicon o bost elwyd. W��wyr bach, mynta, fa:n wredd, wel arfodd, bleth ywr nois sy mar ams-ar yn or nos ? Gnithdr sport ona. i ma. fa, mynta i, dan llefan. INTa,eq, wir, ser, myntwn i, weta i ffor odd 1 nawr. Os neb yn modn dy glepar di, Shoni Hoi, ma, mynta fa, cera mas nawr, ne ana tin i dia l i, a dyna. fan cwnir ffon. (Iw barhau.)

------------------------------------------------------------------------------

http://newspapers.library.wales/wew/3589289/3589292

+XII NEWID EI WAITH AI GARIAD (14 Tachwedd 1896)

SHONI HOI ODDICARTREF
(Ganto fai Unan.)
XII.
��NBWID EI WAITH Al GARIAD. Wetir en gatfar weid wtho i am fynd, a chwnur iion ny, on in gweFd nag odd dim crolso i. fi aros racor no wetin, a, thrw yny, efcho i ddim i ddatla. ra.cor a fa., i etho i wet gwetws a. Wth fynd ,shwt, Ffarwe,l, Miss Ifans, myntwn i, ddwa i ddim ma yto 61io chin alan moin i. Gora, mynta itha, dan snwffan, roswch chi -sbo fin aia ta, a welna madewson ni. IMeddwll ala ofon arha i odd yr en gatfar sposo. Tysa fa ddimi ond1 y mwrw i or ffon ny, gesa fa weltan gen i ys bysa fan twmtc, wath dodd dim busnas gyta fa, ddwad rynto i an wedjan. Wn i ddim ffor etho i shan lodjitis yn y byd, wy ddim yn cofio mod i .weti gweld na chiywad. dim byd. On i weti ca,ei yn sylto, ag on in with i gyd, a ddim yn gwpod for gnelswn i na dim. Dro- ll oth, i rosas, yn ty trwr dydd. On i weti caI y ngwawdd i ddfwad i weld batl doi dariar ar y mynydd, lond efcho i ddim. Bothdi naw or gloch. nos ISun, dy,m,a, ren fenwn lodjins yn; gweid wtho i, Hwy mwn gcfid, Ibudtíd i:.rwr dydd, Shoni Hoi, a ma,n ddrwg omhe,idus geny bod y peth wefci dicwdd. Be ay weti dicwdd, ta? myntwn i, on in isywi trafr dydd Ibod, rwpath arnoch chin oto nag arfadd. 0s wir, mynta itha, dan rwto i dilo yn u giuydd, wel shopwr, ma cwniint o ofid arna. i na alla, i ddim gweid: wfchoch. chi faint. Fi otchas yeli crys gwaith chi neith- iwr, a. dutas a ma.s ar y leiii i sychu, a chyn myind ir gwely i etho iddi moin a ir ty, ond rodd rwun weti ddwcid a. Yr unig grys gwaith odd gyta chi odd: a efyd, ond alswn i ddim orwtho, mar Mawradd yn gwpod. Pitiwch a ito, myntwii. i, est odd fwy oi isha fa ar wna, nag üdd arna i, wyn itha bolon iddo. fa i gal a, bryna grys newydd fori. X a, na, lllyuta, itha, ma. raid i chi fynd a chrys Ifan ni ir gwaith fori yn i la fa, trw bod y peth weti dicwdd, ond mawr shwt beth. Os mona. i.n mynd sliar gwaith fori, myiitVn i, wy weti fFrio ar galfar. 0 to 1 .mynifca. i, 13e dyma, in dishgwl ir tan am speC fawr, am beth tfrisoch chi lleno dyn ? mynta, i, mwn cetyn mawr. 0. busnesa. yn y .musnes i odd a, myn- twn iirna, a. dyna gyd gas i. Wel gwetas i wrthi, etho i ddim sha.r gwaith dy Llun o gwbwH ,rodd isha, prynu crys arna i, a isha call gwaith mwn pwll Wath arna i efyd. I etho i ddishgwl aim waith peth cynta. sha Plnvll !Xo, 2, a. weti caI gafal yn y gatfar 110, a gweid y musnas, a pliwy on i, a. phethach, dymar gatfar yn gweid wtllo i, 0 I ia, wy weti clywad caritor da i chi oliar, dewch yma fori. gewch fynd i ala lr wech. yn fachan syn enill y ngaritor yn ttiobmaii, myntwn i. 0 Stun dowt. >,+im dowt; jnpita fynta, ag \)(1 a fa s|ia r IF), y Weti fi gal gwaith, a shwt gamdiiath wel- na, on i wth y modd ir ticyn yn mynd nol vshian hxlj inn ag tw^thi fy(n.d ino i byrnas grys gwaith yn llar un oddweti ca1 i ddwcid dilfamta i n»iS tSaftwai..Fuas i ddim on todjins wetii-i, trwr dydd, stodd Sam Lewis, y martnar, yn dwad i niofyn i mas am dro nos with ny. Pan ddath iSam Lewis i ddishgwl am dana i, an in darllan yr anas syn gweid ffor odd Dallla yn wara i thricsis a Samson, slawar dydd, a on in gweld y mod i ni chal i run shwt a fall gwmws gen yn wedjan, a on in ffilipido colli dagra wth feddwl ny. Shoni, bachan, be sy aniat tin Mefan welna, cwn dy galon, paid a bod shwt en fa pa, bach an ? Smona. in llefa-n-, Sam, myntwn i, dar- llan vr anasgaarus am Samson on i. On i meddwi dy fod di, beth oit tin pido dwad shar gwaith eddi ? A 11a buo ti ddo y Smona, in gwitho iracor mana, wy weti ffrio ar gaffar, a wyn mynd i ala, fori, i Xo. 2, myntwn i. Pait a bod yn ddwl, rottd a.n gofyn i fi eddi am danat ti, dera ir gwaiith fori. Na, dclwa byth, myntwn i, ta,n in gorffid byta ngap Bachan, bachan, beth ath rvnto chi, ta? Busnesa gormod yn y musnas i nath a, rnyntwn i. Weti bod yn ddishtaw am spel, Dwi di mas i waco tieyn 1 mynta fa. Dwa, myntwn inna, a mas etho ni st-on ni wth y fan buo nin warar ladi wen. Pain detho ni fany, dyma Sam yn stopon sytall right, ag yn gweid wtho i, Gwed, nawr, i ni ddicon pell, beth fuws ;rynto ti a gatfar No. 3 7 A wetas i bopath, ag am bothdi ffor buws i rynto i an wedjan a phopath. Weti iddo fa; gal clywadi popath i gyd weCna, I serfa,st. an right, mynrta. fa, a ma irfha ti nithir rw dric ai forwm a. yto. Ois, myntwn i, olid pwy dric naf fi ? Ownu wedjan newydd a speit iddi, bach- an, Bieitsi Tiwm iDdwywath, partneras yn wedjan i, wyt ti gwpod. Ma gen yr en Domos Tbmos i thad lot o arian yn y a res^ar fawr o dai yn Pontpridd ne rwla tfor- na. IMíL Betsi, efyd, yn secur eb neb gyta i, ag i ddota. in wedjan i wifcho tywydd i ti, ag i liaiff ny efyd, achos ma Betsi yn indro stiaw arno ni i wilian gitydd. Wyt tim Mon welna, ta 1 Otw i, myntwm i, wyn itha bolon. Ma consarfc nos Satwn nesa, yn Ponty- pridd, a ma. Eos Owmbwlat yn canu no, ag i ewn ninna no, ag i gaitf yn nrwmpan i ddwad a Betsi gyta ni no, wyt ti n weld ? O otw net, myntwn i, cofia di neid wel wyt tin gweid, ta. Paid! di ito na i, gofala di fod yn owrdd ar train mwn amsar nos Sat-wn, dyna gyd wyn weid, mynta fa, a chyta yny lüdd a off. Weti fi gal y ticyn pay odd yn dwad i fi o No. 3 nos Satwn, i stairtais i ddi sliar stashon gal cwrdd ar train,wel on i weti setlo a martnar nos Lun cyn ny. Rodd Sam non aros i fi wth y glwyd. Ma. popaith yn. right, mynta fa.n ddish- taw, fyddaln yman y fynad jest. iDem, ta, myntwn i, gal cwnu pobo dicat iddi nw, ag wth bo ni mynd lnaii at y pwy w-ol-nn iii wiOia gilydd no ond DIC Silvan a Miss Ifans, ll etho i mwn stwmp. Pam gwetws I fi, i gochws wel y gwad, ag rodd Sam yn gweid y mod inna. weti cochi wel y gwad efyd; oiid I)eth it;iia, i,iii lyiiy, I (,),esoll li)ll- ydd gen i wiha faint fynsan nw, etho i ddim nacos i nw. Ni gwnwn bobo d.cl dicat, mynta Sam. Ia, myntwn inna., a w,eliii gnethon ni, a pham on in dwad mas or stashon, dyma Sam yn gweid yn y nglust ll Dyco iinv drwa, fanco, dera. i fi ga dy iti- trodiwso di iddi nw. Pain detho lllli ar i pwysa. nw, dyraas Sam yn gweid wthi lllW, Wyn. falch bod chi weti diwad mwn am- sar; dyma, martnar, Slioni Hoi. Miss Jones a Miss Tomos, mynta fa, wetin,wthomna. (Iw barhau.)

------------------------------------------------------------------------------

http://newspapers.library.wales/wew/3589306/3589309

+XIII YM MHONTYPRIDD (21 Tachwedd 1896)

SHONI HOI ODDICARTREF
(Ganto fai Unan.)
X[LIL-YN MHOMTTPRIM). Gad dy brangs, iSam, a phaid a waili walocs, myntwn i, mar ddwy soenas yn y napod i net; ond oti chi ferchad 1 Oein yn net, mynta nwnta, dialn werthin. Ilodd Sam yn gweidi nOB. Ferchar ta un doniol o chi, ond nawr wyn gweld yny n unam, mynta Betsi, dan werthin wetin. O. miyntwn i, ma Sam a filn ddoi drwmpyn, w chi, a ma fan cretu mod in bopath weti ny. Welna dechrison ni wiha gynta, ag on ni bob cam ston ni yn Pontypridd; wtilx weid a tysa nin napod yn gilydd yriod. Pam ddath y train dyma nin pedwar yn bwrw miiwn i r un compartment gytan giydd, wel let o ddefid. Wetir train i starto, i catwas i nw i werthin bob Siam ston ni yn Pontypridd, wth weid storiais am y tricis on i yn neid a, mam guawer dydd, ag am bothtdi ifor etho i ar gefan y tarw a phethach, or fath. Pam cyriddson ni steslion Pontypridd, i ddishgynson, ag off a nin gwmws at lle on nwn catwr oonsasti no. Nawr iShoni, mynta Sam wtho i, wyt tin galJid darllan; dishgwl ar^pepur na faint ey dalu am gal mynd miwn. Rodd papur y eonsart yn on gad many wth y drws. Weti fi ddishgwl arno am di.-yn bach, dyma fi n darllan iddii nw: Blai sedda, 3s; ail sedda, 2s; ol sedda, Is pr > grammes Ie. Wal, mynta Sam, os oti chi 11 folon, ni ewn miwn ir programes ta, achofi ma nwn g,weid- ta pwy bella ml bo dyn ma ffina gyd bydd an clywad y canu. Gora, myntwn i, wyn itha bo1:). os otir merchad yn folon. Otii nin itha bollon, mynta. nwnta ych dwy. Gyta bod nin wiha welna, dyma rw grotyn bach yn dwad y mlan atom ni a 1 it o bapura yn i ddilo (papur a. we! sy gytar baletwrs syn canu ryd y ffira on nW hefyd), ag yr gweid: Programes, programes, cinog vr un. Aros,bory, myntwn i, der a phedwar o ttw i fi, a dyma fain i roi nw, a dyma finan tada am danyn nw iddo fan itha onast. Webi fi rarni papuiar programs rynto nin pedwar, i etho ni nawr gal my ml miwn, ond pam on nin roir papura ir ddoi ddy.i odd wth y drws no; Old on, inyir.a un o nw, os mo chi gal anyind miwn wel yn efyd. Ond ywr papur nan gweid programs, cinog yr un 1 myntwn i. 11 Oti, oti, mynta fynta, a dyna chi weti cal iiw. Dyna beth ombeidus yw pe:j}l welyn Cera moin polisman Shoni; a ch iveti ny i gan nwn gellwn ni miwn. Nag a i, Sam, myntwn, gsso i ddicon o ofid gyta wnwn Byrdar, heb i fi gal racor gen yr er. dacla. Os joini di a li ni sefwn streic yn erbyn u en consurt nw, ag i ewn waco ticyn o bothdi o speit iddi nw ? Joina i, mynta Sam, ag of; ttho ni an trwin psgeno ni. Weti ni gerad ibo lot o dai, a shopa, a thaifarna i d<lethoai i olwg pout, fawr, Ponty- pridd, man depig. Pont fawr, in wel bwa dryndod odd j..Tyoo. i weti .cal i lliwon bent, i fysa wel bwa dryndod yn gymws, ond odd i ddim. lEodd
i, weti cal i bildo wth ben yr afon Taf, ar angcan wth i bildo i many, man depig, odd i gal croishir afon drosti; ond os neb jest yn niynd droisth nawr, wath, aohoe ma nw weti ewnu pont fflat arath ar i phwys li, ag ar ono mar tratins jest i gyd nawr. llodd un peth arath no lioswn i weld a efyd, a yny odd y gareg: shiglo sy cno; ond on i weti clywad na chelsa neb fynd yn acos i ono ond yn dradi i, sama; wetin ny, wetas i ddim o b,citilid-i ddi, achos rodd twlla yn y sana i, ag i fysa yny yn distrwa nywydd in om- beidus, w chi. Os nag os Tw ryfasdidota erith ma, mynta Sam, weti dishgwl spel ar y bont, rii ewn i rWi, gal pobi1 lasid a chal pobi wiff apo. in amsar yn train ni i istarto nol. Gora, .myntwn i, ,i ewn miwn i Benybont mana ta, lachos1 wy ddim, yn gwpod am ddim ryfaddota erith ma. Ag i Benybont etho ni, ag JlllO huson ni spo amsar y train weti dwad. Ylfad pop on i, ag yfad gwin odd y ddwy scenas, a shandi gaff odd Sam yn yfad. lErby ti bod in amear dalar train, on nw ych tri wedi twymo ticyn bach ag yn y train on nwn fudur am i fi inithir pishin o ganu ir ddoi en fachan ny yn stopws ni miwn ir eonsart, ond on in paNidi o yd, nes bod Betsin gweid wtho t. Dewch, gwnewch, a wir trw bo chin gall id. Nawr on in gweld tyswn in pallid ar gaish Betsi byswn in colli nywydd adhos bysa in dicio. 01 right, myntwn i, fi naf fi englyn iddi; nw, oDd i iSam neid un iddi nw ar y ngcl i. Gora ta, myntla fa, wyn itha bolon; oera mlan. Weti pyslo ticyn bach, dyma nn gweid yn englyn, a wel yn odd a �� I ballws y ddoi en Gardi, Yn gellwn ir programs eddi, A sefson ninnan pedwiar streio o speit i nwnta amny. Gyta mod in cwpla gweidi yr englyn, dyma nwn clapo i dilo gyd, ag yn :gweid, dyna w-aith da, dyna-waith da I Weti cal1 dishtawrwdd, Wel yn man un i, mynta Sam, a, dyma J.an gweid :�� I ddylsar ddoi en fflibar, Ddangos mwy o fanars, Na. stopo pedwar trwmpyn p5wr, Wel ni, fynd miwn ir programs. Weti ni roi cymradwyath i Sam am i cii(y, ii, dyma, fan datla a fi ta gento fa odd yr englyn gora; a nnan datia ma geno i odd a. Rodd i wedjan e yin <latPa gyta fa, a Betsin datla, gyta nnna a dattla. welni buson ni ston ni nol yn Blanllecha eb yn wpod i ni unen; a dymar train yn stopo ar gard yn tampo miwn ato nin sytan right ag yn gweid Ticatta, ticats l W ebr ni fiiwlor ticats ag iddo fynta iddi Kcrainaii nw on dilo ni; on n cat mynd miwn mwn ticyn bach weti ny ir steshon, ag yn cal dishgyn i fynd 11a mymsa ni. I etho i a Sam i cprwn yn trwmps sha thre, ag ar y ffor no, i setlas, i an nrwmpan, yn bod ni yn doi yn sefyll yn driw in gif ydd yd farw. Weti ni gyradd Ha odd in byw, a setlo i gwrdd1 an gilydd! nos dronoth a pliotharh i etho i shan, lodjins mor llawan a, chrlicsyn. IBora. ISuT, ar ol i fi wilo moceti, laloha1 ticat y scyrshon lies Satwn lio, i etho i stwinp. 5Nrawr on in gwelld mod i weti roi y tioat geso in y pom am yn watch ir gard Inos Satwn, yn ;la tioat, y scyrshon, ag on i yd at yn :rwto gen ofid, ddim yn gwpod ffor gneswn Ii. Ar ol cinio, fi bwras i mas at Sam Lewis, a fi wetas wtho beth on i weti neid i gal i farn a for gneswn i gail! ticat y pom noil am y ticat scyrshon. Peth gora. i ti walla, mynta fa wtho i, a.r ol pyslo ticyn, fydda, gatal popath. mana, wath achos ta. ti n mynd ididl notshan i, ta, cal dy dransporto nei dii am jot or train. Ti wddot yd collir watch. ¡Own, gwn, myintwn i,, ag \J.t1 fn i glywad an willian gaPi, a wel odd an gweid- gnetho i -efyd1. lPam on in mynd nol i de shan lodjins, pwy ddath. mas crllO ondi Misig Ifans yn en drwmpan i, a dyma i yn y maso i welty film, eb weid dim, ag odd golwg fi- dy��laddar��di, arni efyd. (Iw barhau.)

------------------------------------------------------------------------------

http://newspapers.library.wales/wew/3589323/3589326

+XIV YN NEWID EI LETY (28 Tachwedd 1896)

SHONI HOI ODDICARTREF
(Ganto fai Unan.)
XIV.
��YN XEWID EI DEiTY. Pam etho i miwn i tyn i nabyddas in net beth. odd busnas Miss Ifans no wath on nwn dishgwl arna i wei sa gyrna geno i, ag ddim yn gweliddimbw na ba wtho i, a wetas lha ddim bw na ba wtlai n willfta. Fysa wel gen i gal pryd o dafod. ombeidus gentii jit, a dial y ngalw y mhob enwa. ar y ddiar genti nw na i bod nwn pido gweid dim wtho i. [Rodd u dishtawrwdd nw 11 ala ofon trw nierfadd i; achos on in ffili diaill beth on nwn byriadu nitlrir a ii, ag i ffilas i gysgu dim1 liycad y noswith 11Y <t,lwr nos ou aohos nw, ag on in cyrnu wel y ddalan efyd. PanTi oil i weti tacin, a. byta bwyd, ag yn bared i fynd shar gwaith tora. Linn dymar sto,rom IUJVII (Mawrth yn tori ar y men i. Shoni Hoi, mynta/r en fenw wtho i, chi ywr en fagaimwn nwya welas i riod. iFysani fendith fawr ich tad ach mam, pwr if el os, a1 oil lad ram- yny, i weld y claddu chi as pymthag mlynadd, dw in eiwr. Ew griaitur i chi ddyisa. tod yn SOW:ll mwn tshains, ddylsach chi ddim call bod yn rydd run man a dyiion, a itwn i ddim pen pin am foin, y polisman ioil dot! chin sown nawr, a na itwn ? Rodd i mas o wynt gyta, !i bod in gweid welna, a dyna/r loar odd in disligwl arna i wel teigras ai lycid i wel mama yn i phen i; ag yn wthu wel mecin gof, gall lot o wyttt 11 r_l i gal gweid spel arath wtho i. Pain oafws Ii ddicon, dyma in dec-lira gweid: Y fin roi uodjins i chi, ia, chi, un fysa gen y racsmaii gwilydd i ddoti yn igart, a wnw weti ny, yn trio lladd yn nair crobaai fach ddiniwad. i, wth u bod nwn dwad sha thre or cwrdid. Rog yell cwiliydd chir en fwrddwr Ma mwy o son am danoch chii ina,r cron du gerws! i unan, a os? Rodd lla.tr on penffor, wel Twm or Nant, a Twm iSlion -Oati, a DDic Terp-in, a Ropin Slion CriwiSon yn wyr byiiddicions orwth ych short ch��chi! On i napod net i bod in byriadu gweid tot ombe,idus o pchlach dychrynllid welna wtho i, tysa i mond gall lid eatw gwynt iddi gweid nw ond rodd i ry winad, ag welly rodd i thecii in berwi i unan ir tan spo fan sydh, .mwn bothdi shec. On in falch ta wolni odd i efyd, wath, on i weti cal i ofon in fudur ag rodd y ngoisa i yn erynu dana i, wel swn i yn y cryd am wyth ag on in gweid efyd lila ddeswn i ddim o no. byth yn fyw os roswn i racor no. Welly, weti ddi orphan yr ail lith, os gwetws y fieirad, dyma in rythu arna i, ag yn wthu wel or hbn, gal gweid, y trytydd llith; ond chas i 111 or sihawns, wath nawr i fwrais i mas ibo i gwmint ansa. lirad i ngario i, ag on in mynd a.m mowyd efyd, dyna chi. Beth bena, cyn mod i weti rytag ucan. Hath orwth y ty, dyma it n screcha-n ar yn ol i :��Ros- well roawch i chi gal ych en racs gyta chi.1 Rosas i ddim, ond i ddishgwlas yn ol; .ar peth eyntai welas i, odd gweid y mac i yn cal i gico mas, or ty wel pel ddu gen yr en fenw ag on in gWpod net tar un pe-li geswn in a tyrwn in mynd ncll. Rodd yr en fenw weti bod lain yn y rwm i yn paco nillad1 in ba-rod tra buas in taclu, ond wyddwn i mo yny. Nawr, on in falch mod i weti diane mwn amsar; ond rodd gofid budur arna. i shwt am ibotlhdi maoa, nwydd, ag am bothdi. ff or- ceewin i afal yn y anac weti ny. I af fi sha ty Sam. Le,wis, nawr, mynuwlli i wtho in unan, ag weti ny i scemiff Sam rwpath wyn gwp-od1. Weti fi gyradd drws ty llar odd Sam yn lodjo, Oti Sam weti mynd ishar gwaith ? myntwin i. IsTag ywt myntija Sam i luuan, diera iiiiiiwn, a miw!n etho i. Oylba tmod {i imiwn, iag iishta lawr no, dyma Sam yn dishgwl yn od. arna i, ag yn gofyn :��Wyt tin dost eddi, Shoni? 4N ag wy i ddim yn dost, anyntwn ina. Bachan, mynta fylnta, ma rwpath od arna ti ta, os Wyt tin dishgwl run p-eth yn gwmws a ta ti weti oal ofon ysibryd y gwr drwg eddi. Wn i ddim am yny, imyntwn. i, ond wy weti cal ofon trw merfadd eddi. A dyma fin gweid wtho fa ffor íbUWSi arna. i. Weti fi gwplla gweid poi|>ath fuws ii gyd na, dyma fan_ werthin SpOt fan shiglo gyd, ag yn gweid wtho i: ��0 Shoni Shoni! Champion Blanlecha yn cilo rog of on en fenw ag yn werthin gwmint ailsa fa wetin. iNiit werthin yw a, was i, myntwin i, ma gwell gwr na fi lawar, was i, weti gor- ffid i cherad i cyn yn o flanen fenw. iDyma fan werthin Wfetin. fCreltti dir Beibl ta; 1. niyiitwn i. Greta. mynta fynta, os otir Beibl yn i wedd a. Oti, :myntwn i, a dyma fFn gweid wtho fa am bothdi Liaisi yn lladd wyth cant o (Y ddynol1 a, cha un diwarnod ag yn cilo o ffor i mam nw dranoth. (Rodd ISam weti mynd, cyn i fi gwpla gweid yr anas, i ddishgwi mor wirion a dafad a chlywas ffio fan: werthin am y men i weti ny. IRodd tri lodjar arath yn y ty ny gyta Sam, ond rodd doli o nw weti mynd shar gwaith cyn i fi aE.w no; ond rodd y nail yn aros no i ron,do CLeos, dyna odd Sam yn weid weti ddo fynd ta. beth. Wy ddim yn cretu dwa i shar gwaith eddi, bachan, mynta Sam wtho weti ddo fa aros cetyn, wath fyddwn i ddim yn drwmpyn i atal y inwrtiiar wtho i Ullan yn i ofid wel yn. Na, na, rnynta fynta, ag off a fa. Wyddoch chi angcan, Misiii Thomos, mynta Sam, wth y fenw mo, wetir bachan i fynd, bla gall y martnar gal lodjins? N a wn i .wir, mynta iitha, os na chewch chi fa, gyta Misis Da.wes na., tri- wch i. Gnewn, mynta fynta, ond gadwdh. i Mary fynd i moin pac Shoni ta gwelwch chin dda. i talwn ni ddi a.m ny. O, caiff, caiff, mynta, i, a dyma in gallw ar i rnerch gal mynd iddi rmofyn a. Cyn bod Mary weti ca,lamsa,r i ddwad a mac i no, dyina bachan y lodjar ny, aros- welh i rondo decs, yn dwad inott or gwaith a goilwg winad ombeidus arno. Gyta i fod an dwad ir drws, dyma fan gweid Misis æhomas. dewch a dwr wmolch i fi mwn bothcH shec. Be syn bod, myntfl. it.ha ? I aih yn stop lamp arna i; ag i ddath y gaffar i ystyn i gwils arna i, isha. na byswn in dwad shar gwaith yn gynt; ag i fwg- wthas ina fwrw i fwatash a off am ny, a. nawr wy bown oi cherad i oma. Mwn bothdi anar awr weti ny, rodd y bachan ai ba,c ar i ysgwdd yn i cherad i dros y mynydd sha Treorci wel milgi. Misis Thomos, mynta Sam, wth y fenw, I wn i nawr bla gall Shoni gal lodjins, os otych chin folon t OtiW i, mynta; i, gwetwch. Gyta chi. Gora, mynta i, dan werthin, and iddo ibido warar ladi wen arna i a. Mary. Gytar gair dyma Mary n dwad a mac i no. (Iw barhau.)

------------------------------------------------------------------------------

http://newspapers.library.wales/wew/3589340/3589343/4

+XV CAEL SHOMEDICATH (5 Rhagfyr 1896)

SHONI HOI ODDICARTREF
(Ganto fai Unan.)
XY.
��0ATL> SHQMEDICATH. Lodijns Met odd Missis Thomos yn gatw. [Rodd i wclllnam i Sajm a. finna, a rodd Mary efyd wel war i ni, a gyta nw buasi i wetilliy e,yt a buas i no. Fyswn i ddim yn u gatatf nw om bysa i fi gal shomedicath. Wel, i chin gwpod, i .efcho i garu isha Betsi Tomos Tomos ag un nos! iSul bothdi dair wthnos cyn Yndoldg, i etho i iddi eiprwn i, sha thre, wel on in arfadd gneid, os mishodd cyiiny. Weti cyradd jest i ddrws y ty, i stopson i gal iwiha a phethadh. Weti wiha poibpath am bopath, Clywsoch chi pwy sy mynd i briodi nawr Yndolig? mynta Betsi wtho i. Naddo ddim, myntwn i, pwy? Miss Ifans a Dic Shan, mynta, itha, a nWn nw n gweid yn bod nilll, doi yn imynd efyd. I wetson gelwdd ar fonoos i, myntwn i. O mynta i, wy mynd ir ty ta. Na, pidwch a, mynd wir, Betei, myntwn i, gweid on i bod nwn gweid celwdd actios don nin ddim -wetii wiha dim am brio ti. Na, ii a, mynta ir itha snedyd, i chi ddim yn imoin wiha am bothdi yny, i dhin meddwl dwcid Miss Ifans oddar Dic yto, ag ych chin gwpod ta dim ond ownuch bys sy isha chi, Dwy i ddim, yn i moin, i, myntwm i, Chi otw i yn moin. Beth i chin pido dwad i ofyn am dana. i at y nhad, ta? mynta j dicyn bach mwy awgar. Ond ddwa i, mvntwn i, be sy arno chi ? Yn 11a m apad i wel on i.n gofyn iddi, dyma, ïn bwrw i braich am y ngwydd wy j, ag yn werthin, ag yn gweid :��Joea.n bod yn winad on i gal gweid os todd golwg gyta chi arna i, Beth bena. arni yny, fe setlwyd cyn mynd or man my in bod ni yn prioti mwn mish ar ci Yndchg, plwnc bywai thad yn folon no bido ond rodd in. gwpod, net, mynta i, bysa thad yn itha, bolon ii ni, ag y bysa. fan, roi ty ne ddoi i ni ar y priotas, ond i fi wiha sha fan ddecha. I setson efyd ta nos HTerchar dn i ddwad i wiha a, fa, ag weti fi g.a,l pethach yn reit, i tod i a fi, wetiny, yn bwrw mas rum wa,c goal setlo pethach sha gilydd. Betsi odd yn piano ii gyd, ag on in itha bolon iddi, ag on i n hopo efyd gen mor falch on i, wath on in y ngweld in cal antmtas ombeidus. Pam ddath iiosi Ferchar, dyma, fi yn cnooo wth ddrws Tomes Tomos, wel swn i wth ddrws ty gwr byneddig. Dewüh mi wn, anynta fa, a miwn etho i, a/n et yn Raw, ga.1 dangos mod in gwpod beth odd imamars. Pam etho i miwn, rodd yr en ddyn yn ishta yn i gata;r gefan wth y tan, a i drad ar y ffendar, as yn smocowell in jin. Dewch mlan at y tan, .myntd. fa wth.o 1, tynwch y gatar na mlan at y tail. Weti fi neid wel odd on gweid. on jn ishtan gyfar an gwmws. Nawr on in dish- wt iddc weid rwpath, ond wetws o ddim, ond pwffam wel injin. Dynai if or wy mor fanol yw, i eil gal gweid naca arna i odd y bai. Weti fi ddisg^vl ispel fawr iddo ofyn, ne weid rwpath, a fynta yn pallid; dyma fin gofyn iddo: Oti tMiissis Tomos yn ty ? Oti ,mai bothdi ma rwla, mynta fyntan ithêlí twp. Oti íBetsi yn ty T Oti, ma itha. marwla, iNawr weti fi istarto fa d witia, on in cretu bysa fan gneid ny weti ny ond odd a n gneid dim ond pwffan mwy; ag wth i weld a welny i solfas i weld y musnas o ben yn unan. Yn enw i, anyntwn i, yw Shoni Hoi. Ollywasi SOIllam hothdi chi, anynta fa. Wy a Betsi chi yn wiha slian gilydd os mishodd, ag nawr ma, il1 moin ti fi iddi phrioti. Ho! mynta fa, dan acor i lycid wel dwy sowisar fawr. Oti, myntwn i, ag nawr, y musnas i ma yw dwad i ofyn i chi, oti chin folon 0 otw i, machan i, otw in itha bolon, y machain i, o<s otd iBetsi n .moin ny machain i, mynta fa; weti ny, ond on in i glywad an wilian itha od. Oti, myntwn i, ag on i efyd yn dwad i ofyn i chi, beth welsach chi fod yn dda, iddi roi gyt,a, i 1 Wal, mynta fa, dan wthu pwff mawr o fwg oi ben, ti gad Matllan i war :hi, ag as I nag yw yiiyii ddicon i ti, wath gan i lawar ta ti n cal Pegws i mam gyta i efyd. Wyddwn i ddim ar y cynta beth wetswn i gen y shomedicath geso i; ond dyma. ii ar y uhrad mwn bothdi shec, ag yn gweyd, Thenciw isyr; ond trwdi bt)d chi mor biwr, i gewch i catw nw ch tadr. Weti fi weid welna, fi gllywswn screch mwn rwm arath; ond i rytas i mas, ag off i. fi sha ,thY11Irodjins gwmint alswn i. Weti cyradd tyn lodjins, on in ffili ishtH. in esmwth mwn unmangen y nghofid an shom- edicath ag yn y diwadd i etho ir gwely gal mystyn y ngodsa i farw, eb cldim swpar nit 11 z;1 dim. iBora dronoth, dymia Sam, yn roi pwt yn ochor i, ag yn gweid ��iSlioni, dera, cwn, ma, ijr amsaj i ni fynd shar gwaith. Wyn dost ombeddus, wy ddim yn mynd sha.r gwaith eddi, myntwn i. Weti ddo ddoti law ar y nalcan i, nag wyt ti ddim yn dost1, Shcni, mynta fa, rw- path arath sy arna ti gwed wtho i beth yw a Shoni. Rw ofid sy arna ti iwyn napod net, ond taw a, was i 1 la, imyntwn i ,mwn cetyn, wy weti cal sholmedicath. A dyma, fi n. gweid wtho ffor buws i; ag on in lefan efyd wth weid. Shoni, Slioni, mynta fa, ti gad wedjan yto, pait tori, dy galon welna, bachan. Na, wiha ddim, a neb o nw byth yto, myntwn i, i fydda i fyw yn on, fachan gweddw. Tysa gen i gwmint 0 arian a sy gyta thi (rodd gen d sadtJli punt), gwddot ti beth neswn i ? mynta fa weti ny. Na, wn i, mjyntwn i. I eswn siha, Cihar- dydd ne Byrtwa, bachan, am wthnos ne pythewnos o spri, ibachan, gad gweid y llonga a phethach; i wellsa yny di bachan wel cricsyn. Gnielsa, sdwr o fod, myntwn i, a dyna wyn gretu nai efyd. la, Shorn, dyna fydda ora ti, ag i ddwa i, ar ol cal y may nos Satwn, ar dd di gal 3- wtbnas i spri gyta ii, ag i ddwa; i dy bay ditha gen i. Dera. i ui gal mynd lawr, IMwn bothdi anar wetir iwiha yna, rodd Sam yn, i starto i shar gwaith; a dynar tro wetlha gwelas i a. yn y byd yn. Pann ddath in amsar y train, i startas ina,sha Byrtwa yn y niJlad gora., a chwlIllinb o arian ag odd gen i yn y mo cad; o!ud cyn i fi gyradd Byrtwa., i ath i fwrw glaw yn gwlyddus a cheso i shdfft yn y byd, weti disgyn, ond mynd i dafam no, ys bysar glawn slaco. Trw na slacws y glaw ddim, dyna Ha buas i trwr dydd; yn yfad pop yn deolira, ond i geso i ofoto yfad pop- trwr dydd rog of on byswai in llanw o wynt ag yn bowto. Dyna. ffor toras i Ngwd Templar (Gwd Teimplars ojdd yn catw dirwast ar i thrad pyrtynu). Yn y pymawn, i ddath lot o gwmpni ata i no ag rodd un bachan o nw a cbonsertina. gyta fa a dyna lha buws an i wara fa sbo i ��iWy ddim yn gw,pod pa. mor hwyr. Beth b.ena, bora, dronoth pam ddiwnas i, on iili-i clywad y men i jest a ollti gen: bon ag yn canu efyd wel consertdna. Os boslb os otw i weti mynd yn gonsart- int:i, myntwn i. A chyta mod in gweid, fi glywswn rw laish ar y mwys in gweiid :�� Wee yp man, wee yp. Dylma fim dishgwl beth oddno; a pliam welasi beth oddno, i gesso of on trw merfadd. Yr arcol anwl, myntw.n i, liar otw i! Yr own i yn y baracs gytar sflvwdwrs, a. gweld y shwdwrs no yn 11 cota cochon alws yr of on arna i. (Iw barhau.)

------------------------------------------------------------------------------

http://newspapers.library.wales/wew/3589357/3589360

+XVI DYCHWEL ADREF (12 Rhagfyr 1896)

SHONI HOI ODDICARTREF
(Ganto fai Unan.)

XVI.
��YX DYOBWEL ADiREF. On i weti cysgu yn y nillad no, well on i, a pliaiu ddetho i dicyn :bach ata in unan, y peth cynta nethio ii odd wilo niocete gal gweld ostodd yn arfian geny; ond ron nw weti mynd i rwla bob chncan. I gretas un- wath mod in cal gafalmwn swllt lle sofrin, a. both odd a. ond medal y shwdiwrs. Xawr weti gwelid y medail ny, i ddialas i mod i weti listo, yn yn urtwdii at y nhwdwrs ond pwy fror wy ddim. yn gwpod. Weti fi weld yn arian i weti mynd, a gweld belli on i weti neid, alswn i ddim piclo llefa:n, a, llefan netho efyd jest gyta buas i mo, Fuws dim sliwt ofid arna i riod. Dodd eolin wedjis ddim byd at ifod gytar shwdwrs, achos on l gwpbd yn net byswn in cal yn alla mas ir ryfel i Spain, a, China, a Rwsha, i wmladd ar Blacft, ar Ffrensh, nr Irish, a pihob en nashwiis, ag ,on i jest tori aighalon no. Mwn bothdi dri diwarnod weti f1 fynd no, dyma fin ala llythyr at y mam i weid: bla on i, ag i weid mwn shwt Iberyg on i, ag i fee,ai-i arni drio ngail i 0 no. Wetil ca,[ yn llytbyr i, dyma mallu yn i bwrw in gwmws at y ffirad, ir ffirad gall smvenu at y gwyr- bynddicions am ibothdi fi, adws i chin gwp- od ma lot 0 ochor gen y gwyxbynddieions ir ffirad. Betlli ibena, i scwenws y mrad atyn nw am bothdi fi dros y mam, a dyma fan cal apad nol orwthyn nw mwn tri diwaniodi ��y celswn ni Ifod yn rydd aim, un bunt ar ucan. :fI! Weti ny, dyma mam yn mynd a llyfir clascu gyta i trwr Oll ledydd i glascu ngal i sha thre ag mwn ibothdi wthnos wetin, dymar dyn odd yn yn comando ni yn y barics yn gweid wtho i (ond ta,n Sysnag odd an gweid), (Rych chi, ,uoni .Hoi, yn rydd. Neiwt- well a icherwch sha thrc, a. phitwch miYnd no yto, eb fynd ach mam gyta, clu. Wn i ddim beth odd i feddwl a wth woidg am bothdi mam, ond ta beth odd a, i ddi-| olchas i iddo am ny, ag we-iia, i geso i ddwad j yn rydd ()-Ilwfii y rihwdwrs trw ochor y ffirad. Weti fi gall dlywad -mod in rydd no. dyma fin twlu r en ddillad, cochion odd geny, ag yn tacllun nillad yn unan mwn bothdi shec, ag mwn whuead weti ny, on i mas ar yr ewl. Peth cynta welas a ar yr ewl odd gweId v nad a mam uo yn y nishgwl i mas1. Gyta bod mam yn y ngwe.d i11 dwad mas or barics, dyma in dechra taifodi a fi, ag yn y ngalw in en Satan a, phethach. Udht, usht 1 mynta nad wthi, riit wedma ma mynd i swrddiar .mab afraidlion. Wy eddi, wel Job, iiiyiit(t, fa Wetin wtho. i, pam ath Jiob i gwidd a.i mab afratlon. Sli Avt wyt ti, madhgan i ? 0 wy n falclr ych gweld chiich doi, myntwn i, ag on a elfyd. Wyt, wyt, fi wn, anynta fa weti n, ag i:n ninna eifyd yn falch, y machgan i, gal dv weld din dwad nol 8h., thre, ag i ni VI) igiVithir croiso yco efyd i ti, wel gnath Job iddri IfaIT) slawar dydd. Dvw, 11:(1, i dlii gwpod, ddilll fawr o ScrythvXSil, ag weny ,rdd eretu, ta. 11 Job odd tad y mab alfration, ag, wetas i ddim yn ots wtho, 11a bysa fa.n. dicio wtho i am i gorecto fa. Dynar adios beth odd y mam yn oy- menu odd gall dangos i nad nag odd gyta J i ddim ochor i fi; ond tysa chin i gweld i, rodd in werthili ag yn llefml run pryd- werthin am y iiiod in dwad sha thre, a llieifain, wyn gretu., rog ofon byswn in mynd ar y tramp wretin. Beth bena, i etho ni, wel plant If:ui Da- fydd, sha thre gyta11 gilydd gvntad a galsan ni, ag on ni yn ty ni jest gyta, bod in twllu nos. Pam etho i sha/r d.f.vs, a fi odd y cynta eifyd, dyman ivar yn bwrw mas i gwrdd a fi ag yn gweid, 0 Shoni anwli, wyn fallch bod tin d-wad slha, thre, clem, miwn. Gyta bod in gweid wrelm, dyma in citolio yn yn lllaW gal yn nynu miwn, ag wth mod in mynd miwn, fi welswn rwun yn cilio i gwato ir cwtch daln shar. Pwy cdd 011a, ath i gwato y myntwn i. Cera i ddMigwl- mynta Oatin wnr, clan werthin. Xawr, dyma :!in mrynd i ddisihgwl pwy odd i, ag yn citslno yn i (braich ,i, gal i thyniu mas ir gola, gal gweld i gwyinad i, a pliwiy odd a ond Jane Ty Clotas, yn gwillydd i gyd, ag yn gweid wtho i, Gellwn fi, lyco; gelllwn if, liyco, gal jjcan i blod in wiiiad. IFuas i jest ffili napod i ar y cynta, achos rddd i weti, dwad lwwar lanacih na. pham welas i ddi or hla:n oyn i fi fynd off, ag t rodd mwy o gwilydd arni efyd. Krby 11 bod ni weti byta bwyd no, ag i finna weid wthi nw anas yn nramp, ag anas y shwdwrs, a pliethadh,, rodd i jest yn anar nos, a dyma Jane yn mynd i ddishgwl am i et ai s-liawl, a fi. gwolws in aim i. Shoni, mynta main wtho i, cera i ep- iwn ticyn. ar Jane vsha, thre ma i weti bod yn itha triw i ti, ag ma ;i weti bod drod- y-mwfl gyta nn clascu dy gal di orwth y shwdwrs. Cera. la. myntwn i, oti ddin Mon? Folon, siwr mynta mam cera imlan, l)adhan. Dewch mla:n, ta,, Jane, myntwn i. Wth y nglywad in gweid welna, dyma, in j,twlu i llycad ata, in awgar right, ag yn cochi wel y tan, ag oiff etho nin doi. Weta liddim beth d dd y wiiha fuws rynto n:i1 11 oswith yny, achos dyw Jane ddim bolon. Betill ibena, i netho ni ba,rtnar.s net, ag ni wilson aim bothdi1, fot o bethach, a phaaii etho i sha thre, rodd pa.wb yn ty ni yn u gwetia. Dronoth, dymafin gweid wth mam1, Maim, wy ai Jane weti setlo prioti y Pas?. Dyna, ti! dyna ti mvnta, i, on i weti daaTjan dy blaned di; ond rondewsat ti ddim aIna, i, ond dyna ti nawr yn 01 igadwch wiiri, ma.m. myntwn i. Wyn gwpod be sy gyta chi weit net. la, ia, wyt ti ddim: yn lico cLywaid, ond i wetas ir gwir wtho ti tyisa, tin grondo. On ïn gweld nawr na byswn i ddim gwell o ddala pen stori a I, ag. i gas weid am I,- botilidir rpilaneta stodd ,i weti blino. Mwn cetvn, dyma, in gofvn, Y P-s-e flrwetas ti bud tin prioti la. myntwn i. Wal, ong gora, machgan i, mynta i, wyji itha bolon, ma Jane yn sccna-s fach net; ond ty^a tin prioti rwun, wel Lilja Penwaenwyllt, fysa weM gea i bod ti weti are, rgyta r shwdwris. Pam ddaeth y Pasc ny i briotwis Jane a fi, wel setson ni, ag i nin byw gytan gjlydd o hyd, ag ma lot o flynydda, oddar yny nawr. W n gweid mjn etori gal dang.OtS ,y 11 0 ffoir i nin ibyw wthoch chi yto, a ny wyn cwpla. Bothdi fish, ne rwpath or sliort, cyn i fi fynd Shèl; Exshibishon Oardydd, OIl i weti dwad or gwaith, dyma Jane yn gweid wtho i J Tria weid, Shani, pwy fuws yu cal te gyta, fi eddi ? Y paEniaji, walle, mynt-wn i. Cera oddna, ren glAvbyn, wiha sens w. Beth wn i, mvnta i, pwy fuw», gwed di. Sam Lewis ai wraig. Gad dy gell wdd, myntwn i. Na, gwir win weid, i fuww Sam aï wraig ar de eddi, ag {)!n nwn oli am I)othdi ti, ond on nw bown o fynd nol, no fy:-a:n vn aros ma eIlIO, ag on liw ii moin i ti a fi ddwad am dro atyta nw i a,la, wthnos. Pwy yw i wraig a, ta, niyntwn i. Un o den drwmps di, Betsi. Ni ewn am dr:o, ta, os joini di, myntwn i. I ti gal gweld Betsi, Jaifa ? Beth, wyt tin jelwsolla, i fmyntwn i. Ti ddech-rnrs arna i��-��1 Gytar gair, dÿma main yn y drws yn gweid, N eno dyn, he isy atfnoch chi o yd ? Slioni syn danod y pacman i & Uslit, usht, a i ddim i-ynto rlii, mynta, mam, ne, walfla, ta fi Werthson naSnna wnil. i pLen i. 11 Hodd mam yn. itha reit. D. CYNWAL DAVIES.

 

22-08-1896

http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3589085

EIN CYSTADLEUON Gwelir Rheslr Newydd o Gyatadleuon of dudalen 13. DYFARNIAD.Y goren ar "Sboni Hoi yn Exhibition Caerdydd ydyw D. Cynwal Davies, Cwmtwrch, sir Forganwg. see.

------------------------------------------------------------------------------

 

Sumbolau: ā ǣ ē ī ō ū / ˡ ɑ ɛ ɪ ɔ ʊ ə ɑˑ eˑ iˑ oˑ uˑ ɑː ː eː iː oː uː / ɥ / ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ / ә ʌ ŵ ŷ ẃ
---------------------------------------
Y TUDALEN HWN: www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_106_shoni-hoi_1897_01_0083k.htm
---------------------------------------
Creuwyd: 18-04-2017
Adolygiad diweddaraf : 18-04-2017
Delweddau:
---------------------------------------
Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu wsitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are wsiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait