kimkat0199k Clywedion Dyffryn Dr. Aberdare Leader.

09-06-2017

● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ●
kimkat0960k Mynegai ir testunau Cymraeg yn y wefan hon www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0960k.htm
● ● ● ● kimkat0199k Y tudalen hwn

0003_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
..
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles


Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

Clywedion Dyffryn Dr.
(Aberdare Leader).

(delwedd 7282)

 

09 Ionawr 1915

15 Mai 1915

22 Mai 1915

26 Mehefin 1915.

30 Hydref 1915.

22 Rhagfyr 1917.

15 Tachwedd 1919.

 

 

 

None

(delwedd B0356)

Clywedion Dyffryn Dar.

-

Fod y flwyddyn newydd wedi dod miwn ishta ariar - llawn mwd, rhyfal, mwstwr, afiechyd, A'R hen gownt!

-

Fod sopyn yn cretu fod y penderfyniata newydd sy'n cal i gnithir ar ddechra blwyddyn mor biwr ar halan, ond cyn fod y mish bach wedi tampo i fodolath bydd y lot i gyd wedi tampo 'nol i fod cyndrwg a'r Huns neu Sherman-Hwngarians, neu rwpath tebig, beth i chin galw nhw.

-

Fod y Snecs weti bod yn dawal iawn dros y Gwyla, a llai o gasgis bach wedi trafaelu, medda nhw, nag odd yn amsar Lewis y Crydd, Ned Shon Sana, Bili Ben Trip, Sam Snaps, Siorsyn Cwrls, Twmi Tydraw, Dai Llawith, a Bili'r Star, ond yr odd yr haul yn shino'n lled gryf amsar y Calan - sha marca'r deuddag. No fatalities mentioned, but some minor accidents; not "miners' accidents. - Reuter, via Cwmbach Canal (passed by Censor).

-

Fod y Band wedi whara yn fendigedig, ag ystyriad fod prinder German Bands ar hyn o bryd; ond fel gwetws hen garitor o'r Gatlys, yr odd un pwr dab yn wthu yn depig iawn fel startws Band Ysguborwen slawar dydd just a hwthu dyn oddar off i drad! fel wthws a D.A. ar y diwadd!" Ond nonsans yw gwed ta'r Band wthws D.A. off, achos fe startws y band!

-

Fod politics wedi mynd yn dawal iawn, a llai o son am gig moch Penderyn nag ariod! A sdim rhyfadd ed, achos ma pawb yn cal ffite wth etrach ar y prish, ac y mae hyd y nod Gaffer y Khaki Hat yn prynu Wiltshire wedi cal llond i fola or foreign brand!

-

Fod y New Year's Honours wedi bod yn slow iawn yn dod miwn, a Maer Tresamwn a i bont fawr mas yn y cold a Twm Bola wedi colli Knighthood, a Firewood fydd e' yn ddicon buan, sdim dowt, achos ma gormod o sm arno, "mydda nhw!"

-

I Fod erill yn cretu y bysa'r Hen Backman yn cal degree ed, a Syr Packman Newydd yn cal liftad mas o'r hen gownt; ond dyn help ma'r Privy Council wedi cymryd dalan mas o brogram yr hen Shermans digwilydd, ac am snyban pawb, a rhoi fever yn lle favour i Gymry sy wedi nasholoneiso'u hunen am byth yn erbyn gormes a'r hen gownt!

-

Fod amser gwell i ddod, a bod mwy o galenig wedi cal i roi leni nag ariod, a sdim rhyfedd ed odd mwy o isha fa, er fod amball un wedi gorffod rhytag yn sly i dy ei ewyrth a'i shaen aur ond nhw odd pua nhw, a wetin odd gen neb, Satan na Sherman, le i achwn, na John Von Mon Evolution, 3 Freethought Mansions, Llyndan Fach.

-

Fod sopyn o'r sowdjwrs wedi dychwelyd, a bod rhai ar ol yn cal farewell look falla ar Sweet 'Berdar, ond ma pawb vn dymuno y ca nhw farewell look ar y Kaiser, a rhwpath arall ed ond dyna, ta beth. yw dymuniad PACKMAN NEWYDD.

 

 

.....

 

 

None

(delwedd 5559)

Aberdare Leader. 15 Mai 1915.

 

Clywedion Dyffryn Dar.

Fod y Byd a'r Bettws wedi dihuno o'r diwadd i weld poison yn y German Sawsages a gwped yn y Lagger Beer. "Long Live Cwrw Fresh!" mydda Wil Partin Dwpwl, a 'Hwre! odd apad yr holl Local Parlament, o'r trwyn pwt i'r trwyn main! Fel gwetws Lord Darby, If the wind blows fair, no rain in Aberdare; but if it blows well, the Kaiser'll reach h--l!!! (Ysbryd yr hen Renter, er fod a wedi cico'r bwcad). N.B. - D.A. alive, and expectations for more bonus from Asquith.

-

Fod y Shareman (nid shareman y Bwllfa) wedi gnithir speesh an- farwol, gan wed os odd aten gan un o engyl y nefodd, y dylsai ddod lawr, heb ringad y bell, i gymryd favourite y Scadenyn Botanicyddol i ogoniant cyn fod y Bantams yn demskin arno am i Luwsitaneiddiwch Luwsiffernol! Buws ticyn bach o uproar wetin, ond achupwyd Shir Bembro - a'i champagne. Fel gwetws Hywel Dda: Lle bidir yw uffarn, ond ma fa rhy hore [sic; = hoer / oer / r] i German, achos ma fa'n gallu cyni shigars yn y mor i losgi a mwrdro a tagu a boddi gwracadd a phlant."

-

Fod y Snakes o Gwmbach Docks i Bownd Fflash wedi gweiddi mas yn unllef - "heb un yn tynu'n gro's - ia, o bob cwr o'r Dyffryn:

To Arms, boys bach; To Arms i gyd!

Rhow'ch arwydd plaem, fel gwel y byd,

Ein bod ni 'nawr, nid cewri bach,

Ond, fel Cawr Mona, am ladd pob crach!"

(Telegram from the front - Passed by Censor.) Copyright in America and Maesydre.

-

Fod shew o sharad gan bawb am raso'n raslawn ar hewl bywyd, ac fod merchants glo, merchants bwyd, a merchants arian ed, yn rasso'n anrasslon a digonshans (yn enwetig y middlemens) i wascu a reido ar

 

 

 

None

(delwedd 5560)

gefan y gwithwr, a'i daclu a mwn box am byth; ond fel gwetws Nickinackifab, -

Os dyn YW dyn, rhow'n iddo glod

Tra yma'n treulio is y rhod;

Ond os oes ynddo German blud,

We ought to sink him in the mud!

Fel Snakes fe garwn pob dyn gln

O Heolyfelin i Gwmshan,

Ond fel y dywed PAWB yn awr

Lle'r diawl, y Kaiser, yw dan glawr!"

(Via Llunden Fach, per Ap Free- thought. - P.C.B.C. - Past Censor by Consent.)

-

Fod sopyn yn treio gwed bo ni drws nesa i gonscripshwn, ond nethon gamsynad, achos fe ddath nes at grippo awr oddiar rhyddid y levenoclockars, a gatal y sychedicions i dacu ar y Scwar yn lle yn y trenshes - y lle gora i rai ohenyn nhw ed, am i bod nhw'n smeltan ar ol other people's property. Fel gwetws y bardd o'r North:

Rwy'n caru merch o Fannau Mn,

Who's true in heart and every bone

While Snecyn's girl forsook me straight,

So back I'll go to Menai Strait!" (Passed by Censor via Rhymnnii.) (Press Association - North Circuit.) - G.W.R.

 

-

Fod gobaith, mydda nhw, am extenshon i'r tram lines, a mwy wetin, wrth gwrs, i'r little bewties sy'n lico reido i gal bargains tufas i'r home manshons, lle bo'r neighbors yn gwpod beth odd prish yr highffalutin goods sy'n smelan yn well yn y pentra na'r slums, ac yn shop General Skinnem, lie pyrnws perchenoges un o'r dresses gwynon ticyn o'r latest (money down), gwetws wrth y dark trwyngoch odd yn addo lan y ffigwrs i addresso'r parsel whech fel hyn: 2 Ffaraway Soldier Avenue, Wheel-barrow Square, Midnight Mannerstown, near Tresamwn (the right side up with care). Delivrwd y parsal yn saff, ond ma ar y lady hen gownt tragwyddol i'r PACKMAN NEWYDD.

.....

 

 

None

(delwedd 5579)

lywedion Dyffryn Dar. Fod Will Partin Dwpwl yn gofyn i Dai 8t. Clears beth odd y llythrena pres odd ar ascwydd y sowldjwrs odd yn sefyll ar y scwar, sef S.W.B., a'r apad smart gas a odd, Soldiers Wantin Beer!" Fod sopyn yn gwed o hyd fod hi'n too bad fod isha cocso a chocso i gal recrewts i'r Army, a milodd o young- sters yn cerad obothti'r hewlydd sy'n ffit i listo, ond sy well genti nhw scwto a lercan a screchan, a smoco sigarets a llanw'r pavin a starran ar bawb sy'n passo, yn hytrach na neido i'r trench a gweiddi wrth y German, Stand back, Laggar, or I'll give you a daggar!" Wetin falla celsan ni ddwy filltir arath o lwc, a llai o hen gownt rhyfal. Fod fevar y war bonas a'r cwnad wages wedi cwni i'r 100 degrees, ond druan a fi, ma degrees yr hen gownt (a mae'n Ilawn bryd i fi achwn ed) wedi shinko 1,000,000 below Zero, aeu Nero, neu rwpath, beth ma nhw'n alw fa-pawb yn cal cwnad and y fi-a ma'n rhaid i'r byd a'r Bettws gal gwpod beth odd yn mil i i'r teulu a'r ty yr wthnos ddwetha, a iyma fe:� P. Newydd's Family Bill. Expenditure. £ s. d. Wife (and her expenses) 5 0 0 3 childrens for Sinema and Loshin, Trams, etc. 0 1 6 Son, new watch, ginger beer, and instalment on bike 1 15 4], Eldest daughter getting married (dowry, etc.) 50 0 0 Lent to her husband (a soldier) to show big 5 0 0 Coal, rent, sugar, milk, 2 fflagons, 2 candles, ban- anas and seeds for gar- den 3 10 11i Total House £65 7 10^ Incwm. £ s. d. Clasgin Hen Gount in- Braman 0 0 6 Cwmbach 0 0 0 Capcoch 0 0 3 Cwmaman 0 10 Abernant o 0 9 Tresamwn 0 0 Heolyfelin 0 032.1 Cwmdare 0 2 0 Aberdare 10 0 Grand Total 21 4 llf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

None

(delwedd 5580)

Fod sopyn moin gwpod o hyd mwn pwy ddistricts odd yr hen gownt yn ishta dryma, a fe ddangosiff balance sheet y Packman Newydd nawr yn ddicon plaem i'r Byd a'r Bettws (a Germany ed) shwd ma'r gwynt yn wthu, a falla bydd a'n lesyn i'r Johnny Fortnights sy'n meddwl tori trenshes newydd yn Nyffryn Dar, neu sha marca trigfana'r Snees, ta beth, rhag ofan ca nhw 'u moci mas! Fod rhai o'r Snecs (rhag cwilydd i rai o nhw ed) i lawr ar poor Lloyd George fel sa fa wedi committo mur- dar, ond ma pob dyn call, p'un a os mwstash neu wallt ar i ben a ne bido, yn gwpod net ta dynon digonshans sy'n rhytag talant i lawr. Ond ta beth, yn Room 3 y Paralamant pwy noswath fe gwrddws committee o feirdd diwallt, a rhai o henyn nhw'n ddiddanadd ed, a rhynti nhw, wth help dyn y portmantw, fe setlon i hala y pennill high-ffawliwtyn hwn i fl, ac i fi iddi hala fa at Mishtir y New Poetry Machine sy'n Offis y 'Leader.' (Os na ddaw a mas, syr, please send it back to appear in the Zeitun- gablozabint-death-blackbreadin- ger," Berlin, near Rwssia.)

 

 

 

None

(delwedd 5581)

Have you heard of Lloyd George's Grand Ale- Half of Sate and the other of Mild, That's to be in the Publics for sale, Which will make the consumers wild 1 It's a blend of the Kaiser's old Chef, And breweddyd in Potsdam with ease But keep open your eyes, don't be deaf, Drink Fresh, frodyr bach, if you please!" Moral�" I gythral a'r Laggar." Fod pawb yn meddwl am gal ticyn ach o outin y Llungwyn hyn os bydd aawns. i dreio anghofio'r rhyfal a'r ? en gownt, ond ma r olaf yn wath na 1 .iws a ariod, ac yn y diwadd yn hiwr o ladd y I PACKMAN NEWYDD. < ( Last Note.�Fod isha shafo'r prin- ] er alws 'gwped" ar "wyped, a Renter" am "Reuter" yn fy speesh lwetha 1. Last warnin.&acirc

 

.....

 

 

 

None

(delwedd 5546)

Aberdare Leader. 26 Mehefin 1915.

Clywedion Dyffryn Dar. Fod sopyn yn cretu fod y Packman Newydd wedi cwmpo yn trenshes yr Hen Gownt, ond ma nhw'n camstako'n ddychrynllyd, achos ma tri achos gento i ddod mlan yn y cwrt bach nesa, a un o heny nhw (censored) am shawl goch sha marca Cwmbach!

-

Fod sharad bidir ed am y wasters sy'n wacco bythti'r dyffryn, ac yn "shirko" (ta beth yw hyny) rhag sefyll i shawns yn erbyn y German sawsage a'r German gasbags, German snipes (nid tripes), a'r German bands odd yn arfar wthu gwynt a glaw o ochor Cwmdar, a Braman weitha. Fel gwetws yr anfarwol Clerwyson: -

 

Fight fair, fight full,

Be a real John Bull!

If you cannot fight at all,

Then you must be very small;

But if you can, then well you might

Put the Germans all to flight."

 

Gettin rid of German gas

Helps us to be what we was;

Killing Huns is mighty task,

So don't drink too much from cask!

"Pawb sy'n heefad, pawb sy ddim,

Dylan fod yn drue i'r dim,

Rheini sy yn pallu mynd

Cerad i gythral a nhw!"

(Clerwyson a'i gant - Passed by Shiswrn - 1915.)

-

 

 

 

None

(delwedd 5547)

Fod Sarjant John Cwtyn wedi cal ordar or War Offis i roi riport packmen y Districk am y Slackers, Slowers, Wfftichi's, Beccanwrs (nid Buckaneers), Backanwrs, a'r Slowhanders sy'n y dyffryn heb joino'r colors, a dyma'r list ath lan at Kitchener:

 

War List. Cwrw Cam-

Slackers / Cwrw Campacity / T.T.'s

Cwmbach 4 / 500 / 1

Braman 1,000 / 2,000 / 2 Bernant 5 / 16 / 3

Snaketown 2,000 / 10,000 / 35 Tresamwn 25 / 125 / 2 Heolyfelin 60 / 400 / 15 Cwmdar 8 / 75 / 100

Llwydcoed 1 / 18 / 18 (Signed) JOHN CWTYN, S.G.W.A.B.

-

Fod llawer iawn o sharad am y dyn gollws i ffon yn y parc, a sa fa'n gall bysa fa ddim yn trio cusanu merch ifanc odd yn werthin ac yn winco ar Twm Tirydail odd a'i gamera dan y goedan. Fel gwetws Longfellow :

 

Love, aye love, causes many a strife,

But what is worser than an old man with white hair trying to get a wife! Copyright. (Edition I., Vol. 2.)

None

(delwedd 5548)

 

Fod rhyw fachan o Shir Bembro, ar ol darllan y War List ar Hewl y Gatlys, yn gofyn yn ddiniwad right i un o scolars Ysgol Comin beth odd significashwns neu cwalamificaswns y llythrenu mawr (S.G.W.A.B.) odd ar ol enw Sarjant Shoni Cwtyn. Bachan," mydda'r gwalch, sa ti mond dishgwl yn y Dickshonaree, ma fa i weld yn bleim, indeed, "Soldjwrs Gone War Ala Bant.'

-

Fod scandal y Snecyn driws brioti dwywaith wedi sinco dicyn, ond ma teimlad y ferch gas i thwyllo heb sinco, a thafota'r gwracadd cyd a thrwnc yr eliffant am shoto'r twyllwr i ganol llond ca o Jack Johnsons, lIe nag os smel na dram na drink, na gopath cal un gyta wink, ond pawb yn ymladd nerth i ddwrn, nes llosgi'r Jermhans yn y ffwrn!

-

Fod gwyr dwr y mor, y lords, dukes and ladies, o Lunden Fach i Bont Tresamwn, yn gwed nag os dim blow out i fod leni, ond os galla nhw gal dicon o hen gownt i gwni'r gwynt, dicon o ffrils a ffrals, scitsha melyn, shitan a shams, siwts a gwascoti gwynon, fe fynan i cal nhw, war or no war, ar gefan llytan y

PACKMAN NEWYDD.

[N.B.-Cownts closed. Latest List and War News in next edition. P.N.]

 

 

 

.....

 

 

None

(delwedd 5773)

Aberdare Leader

30 Hydref 1915

Clywedion Dyffryn Dar

Fod hi wedi dod yn shibwns ar y slackers o'r diwadd, achos fod Lord Darby wedi gwed "Come on" wth bob enad o dan 65, a bod sopyn wedi rytag off o Benwaun, Penderyn, Cwmdar a Chwmnantyrhwch, er mwyn lando yn Irishland fel agents dros Welsh Cig Moch, achos nag os dim gorfotath i listo yn ngwlad Patrick.

-

Fod siarad bidir anghyffretin pwy sy fod yn fembar dros Ferthyr ac Aberdar yn y Parlamant Mowr, ond fod y rhan fwya yn gwed y gneiff Stanton gystal aelod a phaced o gwacs, a gwell ed. Wei, ma hyd y nod gwyr Shir Bembro yn lico fa, os nag yw gwyr Cwmdar yn gallu cytuno a'r Bristols, etc., a phawb yn gwed ymhob rester y casglas i'r hen gownt fel hyn:

Stanton is our man to-day,

He's the man who wants fair-play;

Germans may come and Germans may go,

But Britons go on for ever."

Fod meetin mowr wedi bod yn ninas Tresamwn i electo'r Mayor erbyn y 9th of November yn y Guildhall, Ochor-yr-Afon Parade, W.C. Fel hyn odd y votin:

Votes:

John Samwn Jones, A.B.S 9. Wm. Wascotwen Williams, X.Y.Z 8 Jaboc Highelpee McHugh, A.S. 1

J. Samwn Jones declared carried, and all Associated Beer Shifters to be in procession at 3 prompt, via Suspension Bridge, en route to Guildhall Banquet.

-

Fod debate fowr ofnatsan yn y Guild- ball pwy noswath rhwng yr haldermen a'r aelota common p'un a allsa dyngar- w'r od yn wladgarwr, neu wladgarwr fod yn wladgarwr heb fod yn ddyn- garwr? A fe dowlwd snap cas i Shon Llycad y Ginog gan getin o halderman heu halierman, neu beth bynag ma nhw'n i alw a, sef na hllsa neb odd wedi Jneddwi ar arian a thirodd, a thalu 2/6 vn y bynt, fod yn wladgarwr, dvn- garwr, sowdjwr na sant, ac na allsa fa un teyrnas tuhwnt i'r coffin, s na bysa fa'n sefyll rownd! Fod sopin yn gwed y dylsa cyirath y treto ddod i rym yn ninas y Snecs, fel mae wedi dod mewn fforce yn Llyn- dan, Cardydd, Caedraw, Ca Davis, Penwaun, a Phenderyn, etc., er mwyn lies y good shorts ac afles y boleiau tttowi- sv mor amal ar daith, ac yn lwco i gwrdd a miliwnaires just ymhob street, hewl a gooley, ac yn bowo, salambo ac vn blinco mor serchus a theilwr ar ddydd Llun wedi talu r hen gownt ar nos Satwrn! Fod y pregethwrs nhwnta. ed yn fishi dvchrynllyd yn casglu recriwts ar hyd y dyffryn ys cetin, a bod lot yn gwed i bod nhw yn teimlo pinsh y rhyfal, a sdim rhyfhdd fod rhywun vn gofvs yn y seiat pwy noswath os odd y pregeth- wrs a'r ffeiraton yn cal war bonas? Apedas ina os nag o nhw'n cal mwy na'r Packman Newydd, Duw a'u helpo nhw a Dafy Dafi! Fod sopin o aehwll gen y colors achos stop trucks a stop gwaith. a bod un would-be odd yn gwpod y secrat, mydda fe, yn gwed ta scheme odd hi gen y mishtri i roi shawns i fechgyn a dynon i Iisto! Wfft i shwd nomsanse digrefydd. Y mishtir yn risko'i ddividend er mwyn y Llywodrath! Dos dim shwd gab- bage o'r sort yn tyfu'r ochor hyn i Glawdd Offa, nac ochor arath ed, hyd yn nod sa radium neu lectric lamps wth y miliwn yn cal i rhanu mas I r nashwn i wilo am deni! Fod isha saethu y middlcmans sy'n gnithir ffortsiwn mas o'r glo, ac yn gor- foti witw fach dlawd i dalu 2s. am gant o lo pan odd isha skitsha yn dost am I thrad i a bonat newydd ar i phen i, a taish o rent yn ddue ami, a shwd beth a hwna mwn Christian Country! Dyna odd i achwyniad tost hi, a gofnws i fi ala'r hanas i chi, syr, fel falla bydd rhai o aldarmens y Guildhall yn acor 'u calona ac yn acor list iddilist arian gvta enw'r maer ar y top am o,neu la bar o skitsha neu dynall o lo iddi, nawr fod y tywydd yn dechra^oena phrish v bwvd a phopath wedi cwm. (All contributions thankfully received. Address, Witw No. 1, Box 10, Leader Offioe, Aberdare. Cheques to be ctos^d "Tresamwn Royal Bank," No connec- tien with the Coppernative.)

-

Fod pawb yn gobitho na ddaw Conscripshun i fodolath, ac y dawr Japs mas drosto ni, yr Iancis, y Chinese, y Askimows, y Northmen ar Cardies altwgeddar i feiddu y Germans, yr Awstrians a r Bulgars cyn Yndolig. So be it. Bysa hyna yn pleso'r PACKMAN NEWTBD.

 

.....

 

 

None

(delwedd 5648)

Aberdare Leader. 22 Rhagfyr 1917.

 

CLYWEDlON DYFFRYN DAR.

Fod processions yn dechra dod yn order of the day unwaith etto, a phlisman i weld bo pawb yn cerad yn gwmws ne starfo!

--

Fod y latest procession wedi starto sha Shop y Marsharine, syn tasto'n well na menyn, mydda nhw; ond y gwir yw fod Y prish yn fwy tastus, sa nhw'n gwed y gwir!

--

Fod scanda1 Y Proffiteers cyndrwg ag ariod, a dynon bach diniwad yn gorffod suffro o achos y giwaid digonshans [sic; = ddigonshans] a digrefydd ed, er bo nhw yn proffesu hwnw a gwymad hirach na Shon Gorff!

--

Fod prosecutions bidir i fod yn y Cwrt nesa, a dyna wymad fydd gen rhai o'r proffitmongers pan fydd y Justice of the Peace yn cyhoeddi y sentans o 1,000 fine or 50 years in XXXX Division!

--

Fod pawb yn gobitho na ddaw dim Procession Bloatters cyn Yndolig, neu y mowredd a'n helpo ni am y gwyla, achos ma wya nawr yn 2s. 6d. yr un, a phint o ffresh yn wyth cinog, a photal o frandi gora gymint a enilliff under manager mwn 6 turn, heb son am gig moch, ham, a chaws tidy heb liw y calch coch made on Welsh Farms!

--

Fod y Snecs yn dechra dihuno at 'u gwaith o'r diwadd, ac yn mynd i hala moyn Lord Rhondda i visito rhai o shopau y proffitmongers mwn disguise, a dyna lle byddan nhw yn cael eu dala yn wholesale, a chal u transporto i wIad y Conshees i bori ar wellt a'r fat bacon di-ffit ma nhw n ffaelu ei werthu am 2s. 11d.

--

Fod sopyn yn cretu y bydd dicon o gig ffowls a gwydda yn y farchnad yr Yndolig hyn; ond O! Mari Morris fach, pwy fydd yn gallu ffordo talu am deni nhw?

--

Fod rhai yn gwed fod dicon o arian yn y Prince o Wales Fund i roi twrci, fflagon a shiggar i bob Snecyn tidy in the Parish of Aberdare, provided he or she is of good character and never been in jail or Cwrt Bach!

--

Fod y "waits" wedi dechra ed, ond O! shwd waits, crugyn o grots yn sgrechan "Timpanery," ne rwpath tepig, a "God save the King" i gwplar chorus! a siwr ddicon y byddan nhw yn filiynares yn ol cownt yr arian sy'n fflyan obothti y dyddiau hyn o'r Tank i'r Jug and Bottle, etc., etc.

--

Fod y rhyfal yn llyncu pob testyn arath heddy, ac hyd yn nod y cariaton yn gofyn iddi giddyl, "What is the latest from Cambrai ?" (nid Camb[ria?] cofier), a "How's your mother off for shwggar?" a "Did Mary get the change right after paying the 2s. 6d. for kippers?"

--

Fod yr hen gownt yn slow ofnatsan yn dod miwn. Achos prish byw a heefad, mydda nhw; achos y rhyfal, medd erill. Ia wir, achos y rhyfal- dyna'r esgus gora o'r lot. Ond ta beth am y rhyfal a'r hen gownt, pob lwc i'r sholdeers, a'u teuluoedd bach a mawr i gyd. A Nadolig Lawen i bob copa walltog sy a owns o gonshans yw dymuniad calon y PACKMAN NEWYDD.

 

 

.....

 

 

 

None

(delwedd 5751)

Aberdare Leader

30 Hydref 1915

Clywedion Dyffryn Dar

Fod mwstwr yr Hwtar yn llosgi fel mwstart, a demi-gods y dre ar y warpath yn erbyn Public Opinion.

-

Fod sopyn yn gwed nag os dim conshans na sympathy gen yr "upper ten" tuag at y working class, ac eto i gyd bydd y blaenaf bob amser yn reido ar gefan yr olaf.

-

Fod y cownsil i gal i rosto yn ffwrn cyhoeddus y Snecs y lecshon nesa, a Hwtar Mawr Cyfiawndar yn swno fel taran o ben Ricos i Flaenpennar, a'r "Snobs" yn shiffto fel clr i Heaven-by-the-Sea, a dim racor o gommandeero ar dools y werin sy wedi talu mor ddrud am deni nhw.

-

Fod canodd 0 ddvnon bach teidy wedi arfadd dependo ar Hwtar y Gatlvs, o fendigedig goffadwriath, a beth ma nhw wedi arfadd gal ma nhw mynd i gal a eto, a glassed o home-brewed teidy ed, a nid y swanky sixpenny diffroth* sy'n ffavorite gen yr upper ten shampane- aidd! Fod cloes halamarnaidd wedi mynd lan mor uehal, a watches 2/9 yn awr yn 4 9s. lld., fel nas gall y general pub- 2 lic wpod beth yw'r amsar; os na gwna nhw i straino i gwddwca i speian ar Gloc St. Elfan; ond ma gwyr Pen Trip yn well off-ma cloc anwl D.A. yn shino fel beacon light, a galla nhw wpod yr amser mond cwni o'r gwely i bippan, os bydda nhw yn drwm i clywad, a mynd fiol i'r gwely twym i shvmbran nes bydd Hwtar y Cownsil wedi atCTY- foti! Fod un o'r dorf wedi ffaelu cal en- trance i blatfform meeting yr Hwtar 1 stato'i gase mwn barddoniath bythti ddwy lath o hyd, ond fe gas y Packman Newydd un pennill gento fa ar y telera na chelsa i enw a ddim dod mas yn y "Leader," rhag ofan y Bolshies Brwm- stanaidd, a dyma fe: "Oh! for a Hooter good and loud, That will make all workmen feel quite proud To go to work quite sound and sane And conquer the gentry of Ashcart Lane!" Fod sopyn yn gwed ta slow iawn ma effect y Profiteering Act yn dod i action yn nhre'r Snecs, a phwy ryfadd? Rheiny sy a dicon o goin genti nhw sy'n gallu cal rhacor, a chauad pena'r authoritiesia, authorities pert i nhw ed yn cal i smooddo yn dawal a Brad- burys a sheeks proffiteerism with a ven- geance, a wetini ddim yn fdlon i bwr dab o Labar i gwni i ben i gael be sy isha arno fa. 20th Century Civinmili- ashon ma nhw'n galw fa, ond os na watshan nhw, bydd y moch yn v tatws eto, a wetin bydd hi'n w'ath na Revolu- tion Rwsia. Beth bynag ma'r Snecs mas am i reits, pe bysa fa ddim ond i gal dicon i dalu'r hen gownt i'r PACKMAN NEWYDD.

 

------------------------------------------------------------------------------

Sumbolau: ā ǣ ē ī ō ū / ˡ ɑ ɛ ɪ ɔ ʊ ə ɑˑ eˑ iˑ oˑ uˑ ɑː ː eː iː oː uː / ɥ / ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ / ә ʌ ŵ ŷ ẃ
---------------------------------------
Y TUDALEN HWN: www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_111_clywedion-dyffryn-dar_0199k.htm
---------------------------------------
Creuwyd: 18-04-2017
Adolygiad diweddaraf : 18-04-2017
Delweddau: 170419_Y-TYST-CYMREIG_02-10-1868_YMGOM-WILLIAM-A-DAFYDD
---------------------------------------
Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu wsitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are wsiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait