kimkat0177e Wales And Her Language Considered From A Historical, Educational And Social Standpoint
John E. Southall. 149 Dock Street, Newport, Mon. 1892.
31-05-2017

● kimkat0001 Home Page / Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat1864e Gateway to this Website in English / Y Fynedfa Saesneg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2003e.htm
● ● ● kimkat0997e Index to English-language texts in this website / Y Mynegai ir Testunau Saesneg yn y Wefan hon
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_testunau-saesneg_0996e.htm
● ● ● ● kimkat0163e Main Page for Wales and her Language / Y Brif Ddalen ar gyfer Cymru ai Hiaith
www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_120_southall_wales-and-her-language_1892_11_0163e.htm
● ● ● ● ● kimkat0177e Y Tudalen Hwn

 

0003g_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
(delw 0003)

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
les i Catalunya
The Wales-Catalonia Website

Wales And Her Language Considered From A Historical, Educational And Social Standpoint...
John E. Southall. 149 Dock Street, Newport, Mon. 1892.

SOUTHALLS LINGUISTIC MAP OF WALES

Y Llyfr Ymwelwyr / El Llibre de Visitants / The Guestbook:

http://pub5.bravenet.com/guestbook/391211408/


a-7000_kimkat1356k

Beth syn newydd?---

6665_map_cymru_catalonia_llanffynhonwen_chirbury_070404

(delw 4665)

.....

 

 

 

 

Sumbolau: ā ǣ ē ī ō ū / ˡ ɑ ɛ ɪ ɔ ʊ ə ɑˑ eˑ iˑ oˑ uˑ ɑː ː eː iː oː uː /

ɥ / ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ /

ә ʌ ŵ ŷ ẃ ŵŷ ẃỳ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ẁ ẃ ẅ Ẁ

---------------------------------------

Y TUDALEN HWN /THIS PAGE / AQUESTA PGINA:

www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_120_southall_wales-and-her-language_1892_14_MAP_0177e.htm

---------------------------------------

Creuwyd / Created / Creada: 31-05-2017

Adolygiadau diweddaraf / Latest updates / Darreres actualitzacions: 31-05-2017

Delweddau / Imatges / Images:

---------------------------------------

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait


Freefind.

Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
---
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE

Beth sydd yn newydd?
WHATS NEW?

Free counter and web statsStatistics for Welsh Texts Section / Ystadegaur Adran Destunau Cymraeg