kimkat0217k Llith y Torwr Beddau / llith y Torrwr Beddau. Y Darian.

12-06-2017

● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ●
kimkat0960k Mynegai ir testunau Cymraeg yn y wefan hon www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0960k.htm
● ● ● ● kimkat0217k Y tudalen hwn

0003_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
..
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles


Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

Llith y Torwr Beddau.
(Y Darian. 15 Awst 1918).

(delwedd 7282)

...

 

 

 

None

(delwedd 5638)

Y Darian. 15 Awst 1918.

Llith y Torwr Beddau.

Ar dudalan gynta'r DARIAN ma brawddeg fel hyn, "Ceisiwch, a chwi a gewch." Dyma finna wedi cal cyfla i ala atoch o'r diwadd. Ma'r Spanish Fflu bron a'n cwpla ni yn y Fynwant ma. Galw am fedda sy' o hyd, "Bedd y tu cefn i fedd yn y nifwl," ys dwad Islwn. Y dydd o'r blan fe gwmpws un o'r bois ma mewn llewyg wrth giso acor bedd. Onibai i'r hen Ffeirad ala dracht o win iddo, fe fysa wedi marw. Fe ddwad y Doctor taw effaith gormod o waith odd arno fa, a bod y Spanish Fflu wedi neido i'r bedd ato fa. Odd y Doctor yn gwed i fod ynta mwn galwad nos a dydd, ond odd yr hen ffeirad yn gwed taw gyta fe odd y jobin mwya pwysig - paratoi eneidiau i wynebu barn, ond fod gwaith y doctor yn darfod yn y fynwant a'i waith ynta yn dragwyddol. Yr odd y doctor yn gwed fod un wedi marw ddoe o herwydd byta bwyd sur; un arall cyn hynny o herwydd yfad gormod o shampane. Y Spanish Fdu odd yn cal y bai, a'r diwadd odd beio'r doctor. A fi wetas wth y doctor am iddo ala'r gleifion yma, bysa'r ffeirad a finna yn i claddu nhw'n barchus. Ma llawar o gintach am fod shwd bris ar y bedda; wel, plant Duw yw pawb a Duw bia'r daiar. Ma dyn sy'n gwitho'n galad i godi teulu mawr yn deilwng o fedd yn ddidal, eto rhaid talu am drefan ar y fynwant, nwmbars ar y bedda, fel y dwad Islwn:

Fel na bo eisiau fora'r deffro

Holi un Mair, na Martha eto

Pa le dodasid ef i huno.

 

Rhaid ir hen glochydd gal rhwbath i fyw, alla inna ddim gwitho am ddim; ond talu am y tir sy'n ddrwg, rhaid yw talu am lafur. Dymar clochydd yn dod eto. Ordors am fedd i rywun.

 

....

 

------------------------------------------------------------------------------

Sumbolau: ā ǣ ē ī ō ū / ˡ ɑ ɛ ɪ ɔ ʊ ə ɑˑ eˑ iˑ oˑ uˑ ɑː ː eː iː oː uː / ɥ / ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ / ә ʌ ŵ ŷ ẃ
---------------------------------------
Y TUDALEN HWN: www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_132_llith-y-torwr-beddau_0217k.htm
---------------------------------------
Creuwyd: 21-06-2017
Adolygiad diweddaraf : 21-06-2017
Delweddau:
---------------------------------------
Bler wyf i? Yr ych chin ymwld ag un o dudalennaur Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu wsitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are wsiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait