kimkat0222k Llith Dafydd Gwr Nansen. Y Darian. Clyw, y llymgu baclog," ebai, pwy ddwedodd wrthot ti dy fod yn gallu llywio bad ar y cynel?

12-06-2017

● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ●
kimkat0960k Mynegai ir testunau Cymraeg yn y wefan hon www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0960k.htm
● ● ● ● kimkat0222k Y tudalen hwn

0003_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
..
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles


Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

Llith Dafydd Gwr Nansen.
(Y Darian).

(Cynhwysa ddarnau o dafodiaith Morgannwg a Gwent,
neur Wenhwyseg).


(delwedd 7282)

...

 

 

 

None

(delwedd 5763)

 

18 Mai 1916.

Y Darian.

 

Llith Dafydd Gwr Nansen. (Parhad.)

 

Mr. Golygydd, -

Ni chafwyd fawr trafferth i gael y meistr a'r bardd allan, oherwydd dechreuodd y telynor ganu Ymdaith Gwyr Harlech" mewn double quick time, fel yr oedd yn byfrydwch sylwi ar eu symudiadau yn y dwr dan ysbrydiaeth cerddoriaeth swynol y delyn, ac fel y sylwyd ni fuont fawr amser cyn cyrraedd y lan, a bu y bardd am rai eiliadau yn cadw y step yn ol ac ymlaen, a chredaf na fuasai wedi sefyll eto onibai i Nansen mewn llais double bass waeddu Holt." Mae rhyw ysbryd milwrol rhyfedd wedi cydio yn y bardd er pan ddechreuwyd brwydr fythgofiadwy y llaeth a'r wyau, ac y mae wedi cael un stripe a llun y goron arni er dangos ei fod yn un ag awdurdod ganddo ar faterion milwrol. Os enilla efe ragor o stripes, a thepig y gwna, bydd raid iddo gael rhagor o freichiau neu estyn y rhai sydd ganddo yn barod, oherwydd mae y stripen sydd ganddo yn awr bron a chuddio un fraich.

 

Ond gyda fod y meistr yn gosod ei draed ar "terra firma," ys dywed yntau, i ffwrdd ag ef fel dyn ynfyd at y gwr oedd wrth y llyw, ac yn dechreu dweyd y drefn yn o arw wrtho, Clyw, y llymgu baclog," ebai, pwy ddwedodd wrthot ti dy fod yn gallu llywio bd ar y cynel? Gollwng yr helm a dere mas; chyrhaeddwn ni ben y daith fyth fel hyn; dere mas, dyma'r ail waith i'r bad fynd yn sound da ti; dere mas, neu di, dere mas." "Na, na," meddai'r Llew dipyn yn spetilyd [sic; = sbeitlyd], "rw i yn deall navigation gystal a ti un awr o'r dydd." Navigation! navigation!" ebe'r meistr ar dop ei lais, "dishgwl yma, does dim mwy o navigation yn dy ben di nag odd yn mhen hen asen Stroud gynt. Dere mas, dere mas."

 

Fel y gwelwch un penderfynol iawn yw y meistr, ac yr oedd y Llew mor styfnig a'r asyn a soniwyd am dano, ond yr oedd Dafydd y Crydd fel arfer a'i lygad ar ol pobl, ac yn gweled perigl o dywallt gwaed, oherwydd yr oedd allwedd y lock yn llaw y meistr, a chnepyn o lo yn llaw y Llew, a golwg fygythiol ar y ddau. Ond cyfryngodd y Crydd mewn pryd, a chafwyd gan y Llew roddi y llyw o'i law, gan fod cymaint o anawsterau mordwyol o'n blaenau; hynny yw, mud banks, a salmon tin banks, etc., pethau sydd yn gyffredin iawn yn y rhan yma o'r cynel. Er cael trefn gosodwyd y llyw yn llaw Nansen, ac ni chafwyd trafferth mwyach; ond cyn cychwyn galwyd sylw y cwmni at Wil Tilwr, y Meistr, a'r Bardd, a edrychent yn eu dillad gwlybion fel pe baent wedi bod dros eu pennau yn samplo llaeth Portardawe. Cynhygiodd y Telynor, gan nad oedd fawr pwysau cornfforol yn perthyn iddynt, eu bod yn cael eu hongian wrth raff y bad hyd nes byddent wedi sychu. Na," ebe Llewelyn Faclog, peidiwch gwneud hynny, rhag ofn i drigolion Ystalyfera gredu ein bod wedi dal rhai o'r Irish Rebels, a'n bod wedi eu hongian a dyfod i'w dangos ar hyd y wlad, er fy mod yn credu yn gydwybodol fod llawer o waed ac ysbryd y Gwyddel yn Wil Tilwr, a'i fod yn haeddu cael ei hongian, ond gan fod cymaint o alw am bob peth sydd ar lun dyn yn bresennol, yr wyf yn gorfod bod yn dawel rhag ofn ei golli. Barnai un o foys Llwynbedw mai y peth doethaf fyddai cael y Telynor i chwarae Harlech eto mewn double demi semi quavers, a gosod y tri i gadw y step am dri chwarter awr, yr hyn a'u gwnelent nid yn unig yn sych tuallan ond y tufewn hefyd. Ond ar hyn dyma'r Ap, y Telorydd, a'r Barbwr yn dod i'r golwg, ac yn trefnu i roddi benthyg pobo suit sych i'r tri physgodyn. Felly gwnawd trefniadau er ail gychwyn. Gosodwyd y ceffylau ar y llwybr iawn, a'i cyfeiriad at Borthywawr; a chafodd yr Ap, Telorydd, y Barbwr, a minnau y fraint o ymuno a chylch cyfrin Dafydd y Crydd & Co. ar ganol y bd, a chefais arddeall fod yr oil o'r cwmni yn cyfeirio at Borthywawr. Felly gosodais fy hun yn gartrefol, am nad oedd angen ofni gan fod y llyw yn llaw Nansen, a Meistr y Cynel yn cadw llygad ar Llewelyn Faclog a Wil Tilwr, ac wedi eistedd yn y cylch deallais mai yr hyn oedd dan sylw ganddynt oedd darlun tlws mewn oil painting amrywliwiog o Dramp enwog y Darian. (I barhau.)

 

 

....

 

------------------------------------------------------------------------------

Sumbolau: ːːā ē ī ō ū W̄ w̄ ȳ/ ˡ ɑ ːɛ ɪ ɔ ʊ ə ɑˑ eˑ iˑ oˑ uˑ ɑː ː eː iː oː uː / ɥ / ˡ ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ uɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ /

ә ʌ ẃ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ẅ ẃ ẁ Ẁ ŵ ŷ ỳ Ỳ [ә g:r]
---------------------------------------
Y TUDALEN HWN: www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_136_llith-dafydd-gwr-nansen_0222k.htm
---------------------------------------
Creuwyd: 10-07-2017
Adolygiad diweddaraf: 10-07-2017
Delweddau:
Ffynhonnell: Llyfrgell Genedlaethol Cymru
---------------------------------------

Freefind:

Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
...
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE
...
Beth sydd yn newydd?
WHATS NEW?


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait