kimkat0225k Llanilltyd Fardref. Llanilltud Faerdref. Tarian y Gweithiwr. Yn y pentref yr oedd Rachel Ralff yn byw. Hen wraig oedd, ac yn hoff iawn o wau sanau. Ni welsoch Rachel un amser braidd heb yr hosan, y gwlan, a'r gweill-on.

17-07--2017

● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ●
kimkat0960k Mynegai ir testunau Cymraeg yn y wefan hon www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0960k.htm
● ● ● ● kimkat0225k Y tudalen hwn

0003_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
..
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles


Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

Llanilltyd Fardref (= Llanlltud Faerdref)
(Tarian y Gweithiwr).

(Cynhwysa ddarnau o dafodiaith Morgannwg a Gwent,
neur Wenhwyseg).


(delwedd 7282)

 

...

1

..........
2

..........
3

..........
4

..........
5

..........
6

..........
7

..........
8

..........
9

..........
10

..........
11

..........
12

..........
13

..........
14

..........
15

..........
16

..........
17

..........
18

..........
19

..........
20

..........
21

..........
22

..........
23

..........
24

..........
25

..........
26

..........
27

..........
28

..........
29

..........
30

..........
31

..........
32

..........
33

..........
34

..........
35

..........
36

..........
37

..........
38

..........
39

..........
40

..........
41

..........
42

..........
43

..........
44

..........
45

..........
46

..........
47

..........
48

..........
49

..........
50

..........
51

..........
52

..........
53

..........
54

..........
55

..........
56

..........
57

..........
58

..........
59

..........
60

..........
61

..........
62

..........
63

..........
64

..........
65

..........
66

..........
67

..........
68

..........
69

..........
70

..........
71

..........
72

..........
73

..........
74

..........
75

..........
76

..........
77

..........
78

..........
79

..........
80

..........
81

..........
82

..........
83

..........
84

..........
85

..........
86

..........
87

..........
88

23 Tachwedd 1905

Oanilltyd Fardref. PENNOB LXXX111I. Mn. GOL,- Ni awn am droeto Bentref fC Egtwys. Cawn yma deulu yn byw yn y ty yn ymyl Ty Shan o'r Shop, o'r enw Thomas Dafydd a'i wraig Brigana. Nid wyf yn credu fod iddynt blant, ac mor bell ag y gallaf ddeall, un o ardal Caerffili oedd Thomas. Os nad oedd yn enedigol o Gaetffili, yr oedd wedi bod yn gwasan- aethu mewn fferm yno pan yn ddyn ieu- anc. Efailai mai tuag ardal Caerffili y daeth Tomos a Brigana i adnabyddiaeth gyntaf, yn herwydd credwyf fod Brigana a Fanny ei chwaer wedi bod yn cadw ysgol yn yr ardal hono. Yr oedd Fanny a Brigana yn ferched i'r Ficer Thomas, Pentyrch (nid y Ficer Thomas diweddaf;. Yr oedd yna frawd iddynt o'r enw Tomos, a mab i Tomos oedd Tomos Tomos, Pen- tyrch, neu fel yr adnabyddid ef oreu, Twm Twm. Yr oedd Tomos Tomos yn dalentog iawn, yn hynod o fedrus i adrodd hen ddywediadau, a gaHasai gadw torf mewn cywair difyrus cyhyd ag y mynai bron. Yr oedd yn ddyn go dal a lluniaidd, a'i CLgo yn dweyd ei fod yn llawn o'r digrifol. Yr cedd iddo ewythr o'r enw bhon Tomos, a chan Shon fab o'r enw Wm Tomos, ac y mae y teufuoedd yma yn adnabyddus iawn yn ardal Pentyrch, a Tomos Tomos yn adnabyddus iawn i hen drigoiion Llanilltyd, yn herwydd mynych I y byddai yn ymweled a'r cylch, ac felly, y mae yr hen bobl yn cofio yn dda am dano. Uwelwn fod Bripana, gwraig Tomos Daf- ydd, yn fodryb T Tcmos- chwaer ei dad. Tebyg fod Brigana a'i chwaer Fanny wedi cael manteision addysg, a'r t!e!i! o'r plant efallai, cyn fod y ddwy chwaer yn gallu cadw ysgol, fel y nodais. Cawn i Tomos Dafydd a Brigana ddod i fyw i Bentre'r Eglwys a Tomos yn tori gio, Yr oedd yn ddyn tawel a diwyd, a Brigana yn wraig ddiwyd, gofaius, a llafurus iawn. Cwrddodd Tomos a dam- wain ddifrifol, sef tori ei glun, a bu am weddiil ei oes wrth glun bren, a Tomos y I glun bren y galwyd ef. Bu hyn yn golled fawr i Tomos Dafydd, ond trwy ymdrech a Itafur cyrhaeddodd Brigana ac yntau ben y talar yn ddiangol, a hyny mewn gwth o oedran. Hen deulu dystaw a thawel ceddynt. Yr oedd Brigana-feI hen wrag- edd yn gyflredin-yn drefnus a thrwsiadus. Yo yr adeg yr Qeddynt yn byw wrth yr eglwys, yr 06cd Liza o'r Shop, sef chwaer Shan o'r Shod, yn cadw ysgol yn y ty bach wrth borth yr eglwys. Yr oedd Liza yn ferch ieuanc y pryd hwnw, a rhyw ddiwrnod cawn Liza yn barddoni i Brig- ana pan oedd yn hen wraig, ac yn ddiwyd yn gwau a chywiro dillad Tomos! Mae yn debyg mai fel hyn y can odd�� Mae Brigana yn ddiwyd A gweithgar iawn o hyd I glyto dillad Tomos, I'w gadw ef yn gtyd.' Ccfus genym am hen wragedd y gwillon, y gwau, a'r rhod nyddu, a'r nodwyddau a'r pincas-hen wragedd yn tre'ry n erfa''), x phob amser yn lanwedd. Itoyg toll brJg- ana a Tomos yn perthyn i'r dosbarth hwnw ag oedd bob amser yn llawn o'r glan a'r J trefnus. Mae y ddau wedi gadael yr anial er ys blynyddau, ac y maent gyda'r llu yn aros boreu braf y codi. Eto, Matho'r gof, a Nani, a Mari. Nid oes genyf gof i mi erioed glywed beth oedd eu henwau priodol, ond fel y nodais, Matho, Mari, a Nar.i y Gof y gelwid hwy. Yr oedd y tri yn ben pymeriadau yn y He, ac feallai mai rhai o ardal Pentyrch oedd- ynt. Pan yn ieuanc, yr oeJd Matho yn hoff iawn o ymladd ceiliogod, yr hyn oedd mewn bri mawr gan ambell ddosbarth yn y blynyddoedd hyny. Mae yn debyg fod Matho yn gallu gwneud yspardynau, ac yn gallu gwisgo y ceiliogod, yr hyn, mae yn debyg, oedd yn cael ei ystyried yn gryn gsmpwaitb gan yr hen gamblers. Yr oedd Matho, Nani, a Mari yn hoff o ddawnsio hefyd, ac yr oedd y ddawns mewn bri mawr fiynyddoedd Jawer yn ol. Dywedir fod yna lawer iawn o ddawnsio wedi bod tua gwaelod mynwent yr eglwys. Gelwid y dawnsiadau hyn yn < Mabsantau.' Fe glywass lawer am Fabsantau y Coedi, a thebyg fod pethau felly yn cael eu cynal tuag ardal yr Egtwys. Y mae yr adeg y cyfeiriwyf ati yn myned a ni yn ol yn mheH iawn, ond y mae yn iawn i ni gofio fod y tri hyn wedi bod yn ieuanc, heinyf, ac hardd eu gwedd, er iddynt hwy gael eu gockiiweddyd gan hen ddyddiau, fel llu hebiaw, ac i'r pethau fu yn bleser ganddynt fyned yn faich iddynt, sef dawosio, 6tc. Y mae yn debyg fod y teulu hwn yn fwytawyr glewion, ya neillduol mewn bwyta gwyddau. Yr oedd yn hen ddywed- iad fod y pregethwyr yn hoff iawn o wyildau a hwyaid, ond beth bynag am hyny, y mae yn debyg fod teulu Matho'r gof yn caru gweled adeg y gwyddau tewion yn dod, Nid wyf yn gwybod a oeddynt yn hoff o hwyaid hefyd, ond am wydd dew, yr oeJdynt yn ei mwynhau. Ni fyddai bwyta un neu ddau ar ugain o greaduriaid y piyf yn ddim iddynt yn eu tymhor. Nid gwydd ar Ddydd Nadolig a thamaid ar y Boxing Day wnelsai y tro i deulu Matho, ond yr oedd yn thaid cael un iawn. Go debyg, gan eu bod mor hoff o. wyddau, eu bod yn hoff hefyd o far a ceirch, oherwydd bara ceirch oedd a myn'd arno y pryd hwnw gyda'r gwyddau. Yr oedd Mari yn hoff iawn o snuff, ac yn defnyddio cryn dipyn o enlSyn trwyn. Pan yn hen, ac yn methu myned tua'r siop ei hun, byddai mewn helbul annghyffredin, weithiau, a chlywyd hi yn gwaeddu ar rai 0 blant y pentref fel am fywyd' er eu gyru tua'r siop i 'mofyn llwch, ac wedi ei gael, byddai Mari wrth ei bodd. Byddai bech. gyn a merched yn cael cryn ddifyrwch gyda Matho, Nani, a Mari, a chymerai ormod gofod i mi adrodd y triciau difyr a diniwed a wnaed ganwaith a hwynt. Bydd- ai rhoi tap ar y drjvs neu y ffenestr, neu sefyll ger y ty yn ddigon i godi ysbryd Mari a Nani. Byddai rhai o'r bechgyn yn cylymu y drws weithiau, a phryd arall yn taflu careg fechan at y drws, ae yna yn encilio am fywyd i guddio. Bryd arall yn rhoddi rhywbeth ar eu gwyneb, ac yn agor cil y drws, a phipian i'r ty; ac ar brydiau ereill yn taflu rhywbeth i lawr i'r sinane, neu roi ergyd bach i'r ffenestr. 'Doedd dim gwahaaiaeth pwy fyddai y troseddwr neu y drosedd ferch, yr un fyddai yn cael y bai gin y ddwy chwaer a' brawd bob amser. Ar ol chwareu tipyn o driciau diniwed a'r teulu, a chlywed yr hen ferched yn clochdarian, byddai y bechgyn yn myned i fewn i gwyno a chyd ymdeimlo a hwy, ac yn c&el y difyrwch mwyaf wrth glywed y teufu yn trin a dwrdio y diniwed yn herwydd triciau y rhai a fyddent yno yn cwyno ac yn cyd- ymdeimlo a hwy. Ni chawsai y gwynt chwythu ar yr hen deulu gan y bechgyn a'r merched hefyd, ond eu bod yn cael y fath ddifyrwch. Byddai Mari yn berwi pytatws mewn crochan mawr, ac yn eu pwno, neu wneud pctsh, fel y dywedir. Pan fyddai y potsh yn barod, byddai yn galw plaut y Pentre 1 gael rhan o hono. Am y potsh y byddai y plant mor barod i gyrchu enllyn trwyn i Mari. Byddai Mari yn rbanu y potsh, oDd ni chlywais ei bod yn rhanu y gwyddau. CYFAILL JOHN.

Mr. Herbert Gladstone AR Bolisi

Y Bendefigaeth a'r C:) Gymraeg.

| Codi Cri.

,TI Clywedion o Lwydcoed.

Advertising

Prize=Drawing.

Cymdeitha.* Rhyddhad Crefydd.

Chwyldroad yn Rwssia.

..----"",------""I Mwnwyr

News Cite Share

Mwnwyr Gogledd Cymru. Yr Anghydwelediad Ynghylch Cyflogau. I Cafodd cyfarfod o Gynghor Cymdeithas Mwnwyr Gogledd Cymru ei gynal yn Ngwrecsam, dydd Lluri. Llywyddid gan Mr T. Hughes. I Penderfynwyd anfon penderfyniad o gydymde.-mifcd a Ohymdesthas Mwnwyr sir Gaerefryg, yr gofyn iddynt gyflwyno i j gyfeiiiion y diWeddar Mr W. Parrot gydym- deimlad y gymdeithas ar farwolaeth un oedd yn golled genediaethol i achos Llafur. Daeth y cwestiwn o rhestr y prisiau I unwaith eto odin ystyriaeth. -I Darlienwyd Ilythyrau oddi wrth Gwmy niau Glofeydd Wynnstay a Hafod ar mater, ac ysgrifecodd Cymdeithas Perch I enogion Giofeydd Gogledd Cymru y n awgrymu fod cyfarfod unol o gynrychiol- 1 wyr y meistri a'r dynion yn cael ei gynal Tachwedd 17 eg, i ystyried cwestiwn y 4 rhestr o brisiau.' Hysbysodd yr ysgrifenydd cyffredinol a'r goruchwylwyr (Mr Edward Hughes) fod y mwynwyr oedd yn gweithio yn N glofeydd î Wynnstay a Hafod yn bwriadu rhoddi J rhybudd i derfynu eu cytllndebau ar derfyn I y mis, yn ngwyneb gweithrediad anheg y rhestr bresenol o brisiau ar ba rai yr oedd cyflogau y dynion yn cael eu gwneyd i j fyny. Gwrthodai y metstri ganiatau bre- j gritau (fractions), a'r canlyniad ydoedd fod y mwnwyr yn colli cyflogau y dadleuent hwy yr oeddynt yn meddu llawn hawl iddynt, Penderfynodd y cynghor gyfarfod Cym- deithas y Perchenogion Glofeydd, a chym- er y gynadledd le yn Ngwrecsam, dydd Gwener. Os na Iwyddir i ddyfod i gytun- deb rhoddir rbybuddion yn y ddwy lofa a anwyd. Y mae tua mil yn gweithio yn Nglofa Wynnstay, ac o 500 i 600 yn N glofa yr Hafod...........
89

..........
90

14 Rhagfyr 1905

http://papuraunewydd.llyfrgell.cymru/view/3122487/3122490

Llanilltyd Fardref. -0- PENNOD XC. -0- Mr Golygydd,-

Mi arosaf dipyn bach eto yn y pentref. Y pentref oedd prif le ¡ y cylch er's tri ugain a phedwar ugain mlynedd yn ol. Mae y Cross Inn fel pe byddai am ragori 0 herwydd yno y mae yr Homes, y station, a'r ysgol, capel y Wesleyaid, a gwelaf fod Library yn cael ei chodi yno hefyd. Ond nid wyf yn bwriadu twethu y tro yma ond gair am hen gymeriadau disglaer y pentref. Ann o'r shop. Mae yn y pentre shop er yn foreu, ac y mae yr un perthynasau yn dal cysylltiad a'r lie er's blynyddau lawer. Yr oedd Ann yn fam i Susanah gwraig Evan o'r shop. Cafodd gwr Ann uchod ei ddiwedd yn cwar y Maendy, a hyny tua thri ugain a phedair ar ddeg 0 flynyddau yn ol. Yr oedd Ann yn hen gymeriad tawel a distaw, ac yn hvnod ddhvyd a liafurus. Er colli ei phriod, S gofalodd Rhaglunia«th yn dyner am y teulu. Mae Ef 0 hyd yn gofalu am y rhai J a ymddiriedant ynddo. Plant Evan a Susanah oedd Maria, Shan, Liza, Shon, Ebenezer. a Samuel, felly yr oedd Ann o'r shop yn famgu i'r plant yna. Mae liawer yn cofio am Susanah a Evan a'r plant. Claddwyd Shan er's rhai blyn- yddau yn 01 yn hen iawn. Teulu yn Ifavrn o'r ymdreehol a'r diwyd ydynt. Treuliodd Sam ac Ebenezer, Tynant, Laurance, Ty'r Arlwydd, Bill, Groesgedi Emwrit, Typerson, a llu o honynt amser dedwydd yn y pentre lawer tro. Bech- gyn yn llawn bywyd oeddynt yn hoff o'r lion a'r difrr. Yn y pentre yr oedd Phillip Phillip yn bvw. Credwyf mai crydd oedd. Nid wyf yn credu ei fod yn gweithio yn y ty nac yn gwneud esgidiau iau newydd, ond myned 0 gwmpas y tai yn neillduol Iferradai i gywiro esgidiau. Byddai cryn waith fel yma er's liawer dydd 0 herwydd byddai yn mhob ffarm deulu mawr rhwng y gwr a'r wraig y plant a'r gweision a'r morwynion. Yr oedd y ffarmwyr yn cadw llawer mwy felly o ddynion er's liawer dvdd nag maent yn bresenol. Felly, credwyf mai gofalu am ddyogelu traed y bobl oedd Phillip Phillip. Credwyf mai ef oedd perchen y tai yn ngwaelod y pentref, a chredwyf mai mab i forch Phillip Phillip yw Mr George Griffiths, un 0 ddiaconiaid parchus Tabernacl, Pontypridd. Un o fechgyn braf Llanilityd yw Mr Griffiths, er ei fod wedi treulio blynyddau yn Mhontypridd, ac y mae ef a'i briod wedi bod yn liafurus a llwyddianus iawn a bod yn llafurus a llwyddianus iawn a thrwy gyiol y blynyddau yn Syddlcn gyda'r achos yn Tabernacl. Ser disglaer ydynt fel teulu yn ffyddlon wasanaethu'r Oen. Yn y pentref yr oedd Rachel Ralff yn byw. Hen wraig oedd, ac yn hoif iawn 0 wan sanau. Ni welsoch Rachel un amser braidd heb yr hosan, y gwlan, a'r gweill- on. Yr oedd Rachel yn gofalu am ganu y gloch a glanhau yr eglwys. Credwyf mai Mr John Praft oedd yn ateb y ffeir- iad, ond Rachel oedd yn canu y gloch. Nid wyf yn credu mai eglwyswraigoedd 0 herwydd credwyf ei bod yn perthyn i ffyddloniaid y Bryntirion y dyddiau gynt. Cawn fod Rachel fel hen wragedd ffydd- Ion y cylch yn y gauaf a'i lantern fach yn tynu yn gyson i'r Bryn ar y twyn uwch yr eglwys. Merch iddi oedd Rachel fach, sef mam Daniel Edwards, Trefforest. Mae Daniel bellach yn hen ddyn, ac wedi treulio ei flynyddoedd yn ngwasanaeth y T V.R.hefyd wedi bod yn ffydd- lOTI. yn Dgwasanaeth y Meistr mawr. Ei flyddlondeb gyda chrefydd trwy eifywyd hnfaith sydd iddo heddyw yn gysur cryf. Un o'r hen ser sydd yn dal o hyd i oleuo yw Daniel Edwards. Gvvclwn fod Rachel fu yn canu cloch yr eglwys yn famgu i Daniel-JTyddlon. Mab i Rachel oedd gwr Mari Ralff. Yr oedd Mail yn un 0 ben ffyddloniaid y Bryn/o heiwjdd nid oedd ei fiyddlonach yn yr Ysgol Sul fel pob rhan o'r moddion. Yr oedd yn y pentref un yn cael ei galw yn Shan y Saesnes - Shan Williams oedd ei henw priodol. Yr oedd Shan wedi bod yn bnod ddwywaith, ond nid wyf yn gwybod enw ei gwr cyntaf. ond yr oedd yna ferch o'r gwr cyntaf o'r enw Sarah. Sban ac Evan oedd tad a mam Kessie, gwraig John Williams, nen (Shon bachan Daniel). Mae plant i Kessie a Shon eto yn fyw, sef John. Evan, Shan, a merch arall tua Merthyr. Dyna un arall oedd yn byw yn y Tai Bach ger yr eglwys oedd Pegi Pugh Credwyf mai hen wraig 0 rywle o ardal sir Gaerfyrddin oedd Pegi. Hen wraig yn hen o'r gwau a tbrin y gwlan oedd. Hen gymeriadau anwyl oedd y rhai yma, yn llawn ymdrech a llafur gyda rhywbeth neu gilydd. Rachel Rowlands (i;eu Rachel Rolant fel y gelwid hi) fu yn byw yn Redinan. Oddiyno y claddwyd hi, ac yr oedd yn hen iawn, ac yn cyrchu i'r Bryn hyd y diwedd. Yr oedd ei gwr wedi ei gladdu o'i bl a en, sef pan oeddynt yn byw yn Bantifanddu. Credwyf mai Tomos oedd enw'r hen ddyn, felly, mae y ddau wedi eu gosod i orphwys yn mynwent yr eglwys er's blynyddau lawer. Twmi Israel cedd un arall ag oedd yn byw yn y pentref Hooper oedd Twmi wrth ei alwed gaeth, ac yr oedd yn peithyn i Dafydd Israel yr Efail Isaf, a chredwyf ei fod yn frawd i Bili Israel gwr Liza o'r Felin, oedd yn byw ar y trip sydd rhwng yr eglwys a'r Bryn. Bu Twmi yn gweithio ar yr heol am beth amser. Feallai fod yr alwedigaeth wedi myned dipyn yn slac, ond yr oedd Twmi yn gwneud ychydig o'r grefft 0 hyd, o herwydd cawn mai yn Pentice efail Matho'r gof yr oedd yn gweithio. Byddai rhai o'r cymydogion vn myned i'r Pentice yn absenoldeb Twmi, ac yn dwyn yr asglod, ac feallai goed hefyd, a byddai Twmi mewn helbul mawr weithiau am yr asglcd. Fe drowyd yr efail yn dy byw wedi Matho fethu gweithio, a chredwn mai yno yr oedd Mari Ralff yn byw. Gwraig yn gwau sanau a darllen ei Beibl oedd Mari, ac yn hen wraig ddarbodus iawn. Credwyf fod Twmi Israel yn gwneud ei gartref gyda Bili ei frawd, a Liza a'r plant. Bili a Liza Israel oedd rhieni William, Daniel, Dafydd, Mari, a Shenad a Sarah. Mae rhaio blant William yn Llanilityd yn bresenol, ac mae rhai 0 blant Daniel tua Penrhiwfer, a Dafydd a rhai o'r plant tua Llanfabon. Bu Mari yn forwyn yn Pentwyn, a phriododd a John Chappel. Claddwyd John flynydd- au lawer yn ol, a chladdwyd Mari hefyd flynyddau lawer yn ol yn hen iawn. Teulu tawel diwyd ac ymdrechol dros ben oedd teulu Bili a Liza o'r febn. Yr oedd j plant yna bob un yn hynod am eu mwyneidd-dra a'u caredigrwydd a'u ys- bryd tawel. Byddai rhaid eu gweled cyn eu clywed. Dyna un arall oedd yma oedd Mari, morwyn Ty'r Person. Nid wyf yn gwybod gyda sicrwydd pa berthynas oedd Mari i Bill Llwynyfwyalch, ond credwyf fod Mari naill vn chwaer i Bili neu chwaer ei wraig. Yr oedd William Williams yn byw yn Llwvnvfwyalch, a chanddo fab o'r enw William, a ffordd adnabyddid y ddau oedd Bili, a Bili bach Liwynyiwyalch. Yr oedd y ddau yn ffydcllon yn y Bryn. Claddwyd y ddau o Tabor, Ffynontaf, er's blvnyddoedd bellach. Eu y Mari uchod yn forwyn am flyn- I y d deed d yn TyperFon, a merch rhagorol oedd hi, ond mae hithau wedi croesi er's liawer blwyddyn i'r anfarwol fyd. Yr I oeddwn yn meddwl traethu am Mari, [ Evan, ac Alice ei chwaer, ond gwelaf fod y lhth yn myned yn faith. Cewch ragor I y tro nesaf. j CYFAILL JOHN.
..........
91

..........
92

..........
93

..........
94

..........
95

..........
96

..........
97

..........
98

..........
99

..........
100

..........
101

..........
102

..........
103

..........
104

..........
105

..........
106

..........
107

..........
108

..........
109

..........
110

..........

 

 

 

 

 

(delwedd 5589)

-           

 

 

 

 

 

(delwedd 5589)

-           

 

 

 

 

 

(delwedd 5589)

-           

 

 

....

 

------------------------------------------------------------------------------

Sumbolau: ːːā ē ī ō ū W̄ w̄ ȳ/ ˡ ɑ ːɛ ɪ ɔ ʊ ə ɑˑ eˑ iˑ oˑ uˑ ɑː ː eː iː oː uː / ɥ / ˡ ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ uɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ /

ә ʌ ẃ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ẅ ẃ ẁ Ẁ ŵ ŷ ỳ Ỳ [ә g:r]
---------------------------------------
Y TUDALEN HWN: www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_138_llanilltyd-fardre_llanilltud-faerdref_cyfaill-john_0225k.htm
---------------------------------------
Creuwyd: 10-07-2017
Adolygiad diweddaraf: 10-07-2017
Delweddau:
Ffynhonnell: Llyfrgell Genedlaethol Cymru
---------------------------------------

Freefind:

Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
...
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE
...
Beth sydd yn newydd?
WHATS NEW?


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait