kimkat0252k Benthyg-eiriau Cymreig. W. B. Williams M. A. Y Traethodydd. Cyfrol XLIX. Rhifyn CCIII. Gorffennaf 1893.

17-07--2017
 
● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ●
kimkat0960k Mynegai i’r testunau Cymraeg yn y wefan hon www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0960k.htm
● ● ● ● kimkat0252k Y tudalen hwn

0003j_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
(delw 0003)
 
 
 
 
 
 
 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Gal·les
 
 

 
Benthyg-eiriau Cymreig

W. B. Williams M. A.

Y Traethodydd.  Rhifyn CCIII. Cyfrol XLIX. Gorffennaf 1893.


 


 

 


(delwedd 7282)

 

 

.....l

None

(delwedd 5800)

ccrrt.
CYYROL XLtx.
TRAETHODYDD.
GORFFENNAF, 1893.
CYSHWYSIAD.
Benthyg-eiriau Cymreig. Gan W. B. WILLIAMS, M.A.
Yr Enfys.. Gan J. GEEt„vs WILLIAMS, B.Sc..
Y Parch. David Charles, Gan y Parch. JOSEPH E VASS
Bennill
goa y-n yr lesu. Gau THOM
Cariad yr resu. Gan W N s
Cytieithiad O'r Ysgrif u elwir a:• yr enw- Burnabus. Gan y
Proffeswr EDWARD MA...
R&rt Dafydd, Brynengan. Gan y Parch.
Y .Nefoedd, R. .
Yr Anhawster Addysgol. Gau y Parch. ROWLAND', M. A.
Peter Williams Gan JoNF.s........
Du •sies y Gan
N'*liadau Lleuyddol .
CYHOEDDnt Y RIUFYS NESAF Isa}.
PRIS SWLLT.
CAERNARFON:
257
'271
272
A Cgv»oum'wvo GAS WASO GESE01AKrnoL
GYMEEIG (Cm).
 
 
 
 

 

 

None

(delwedd 5801)

Y TRAETHODYDD.

 

BENTHYG-EIRIAU CYMREIG.  

 

I DDATGAN syniadau newyddion, rhaid i iaith naill ai creu neu fenthyca  geiriau newyddion. I)yma fel y dywedir fod iaith yn tyfu. Xid ydyw  pob benthyg-eiriau, fodd bynuag, yn golygtl gyniadmr newyddion- Vn  ychwanegol nt gynnydd, a hyd yn oed pan y mae iaith wedi peidio  cyuhyddu, y mae gweithrediarl arall yu parhaus fyncd ymlacn. Dywed  anianyddwyr fod y corff dynol yn cael ei adnewyddu b3b saith mlynedd  heb golli ei hunaniaeth. Mae iaith yn graddol ymadnewyddu yr un  modd. Fel y llafuria ymlaen trwy flin ganrifoedd, gollynga ymaith  lawer o eirilu, a chymer i fyny rai ereill, feallni nad gwell na'r hen rai,  feallai gwadach. Cymerwch bron unrhyw dud'.len o eiriadur Cymraeg,  a chewch amryw fenthyg-eiriau felly, eiriau mor anhepgorol fel na  allant Ond hod yn olynwyr rhai creill sy d wedi marw. Neu 03 cymerwn  i fyny ciriadur Saesneg, gynifer o eiriau a welwn sydd yn ytnarferol  wcdi marw, ac fe fuasellt hefyd wcdi myned O'r golwg heb adael eu höl,  oni bae eu Lod wedi eu perarogli mewn llyfruu. Rhaid fod rhyw syniad  felly ym meddwl y dyn a alwocld eiriadur gyntaf yn Thesaurus, neu  ystorfa, Ile y }eliid trysori geiriau, rai o honynt i orwedd yn Ofer ac  mcwn amser i w bwrw allan fel Ilanastr yn unig; ereill, wedi eu nodi  fel wcdi myned allan o arfer, Ond i'w cymeryd i lawr ac i'w defnyddio  dracLefn. Y fath drysordy sydd gennym i raddau yn Gymraeg cr pan  gyfieithwydy Beibl.* Mi glywais y farn yn Cael ei datgan, pe buasai y  eyfieithiad hwnnw wedi ei oedi laver yn hwy, y bnasai yn angenrheidiol  Cael dau gyåeithiad, un i Wyned'.l a'r llull i I) deheuburth. Pam? Am  y buasai y ddwy gaugen-iaith yr myned ymlaen, gan golli rhai geiriau  ac ennill rhai ereill, ac y buasai'r collcdion a'r cnillion yn myncd ymlaen  ar linellau gwabanol, fel y buasai yr ystör gyffredin o eiriau yn myned  yn llai lai. Yn yehwanegol at roddi a chymryd sydd yn gyffredin i  ieithoedd cymdogol, y mue rheswm cryf arall pam y disgwyliai un weled  cryn nifer o eiriau estronol yn y Gymraeg. Am gannoedd o flynyddoedd  fe bwysid yn drwm arni gan y Lladin, ac am lawcr o gannoedd yn  ychwaneg y mae y Saesneg wedi bod yn ei gyrru i gornel ac yu gwthio  geiriau Saesneg arni, fel mai y rhyfeddod yw, nid fod elfen estrouol yn  ei $irlechres, Ond ei bod wedi cymcint sydd yn gynhennid. Mae  y I' francaeg hefyd wedi gadael ei nod arni, Yr wyf yn golygu, wrth  reswm, Ffrancaeg Rouen, nid Pinis, iaith y dygwyd y Gymraeg i  gyffyrddiad hi ar 01 y Gorchiygiad. Cymerodd y barwniaid Norman-  aidd feddiant o rannau o Ogledd a Deheudir Cymru, a phan oedd ar y

 

 • Mae gveithiau Tyndal yn llanw dwy gyfrol Olygus, eto ni chynhwysant  Ond rhyw ddeuddeg o eiriuu Teutonnidd ydynt wedi mynd allan o arfer er ei  amser ef; prawf cryf O'r dylanWHd R gafodd ei gyfieithiad ef Beibl ar Loegr  trwy ei chadv yn sefydlog at ei hen  5801   

 

 

None

(delwedd 5802)

 246 BENTHYG-EIRIAU CYMREIG.  

 

Cvmry eisieu benthyca gair, benthyeient ef yn naturiol oddiwrth yr  iaith oedd y pryd hynny yn y ffasiwn, ac nid oddiwrth iaith y gwladwr  Suesonaidd, yr hon ar y pryd, oedd yn eael eclrych i Inwr n.rni.  Nid y w fy rhestr o Fenthyg-eiriau yn honni bod o gwbl yn gyflawn.  Mae llawer iawn o eiriau, sydd yn ymddangos i mi yn estronol, wedi eu  gadael allan o honi, am y rhesw:n tra rhagorol fy mod i wedi bod yn  analluog i olrhain eu hachau. Gadewais allan yr holl eiriau, neu bron  yr 011, a fenthyciwyd yn uniongyrchol oddiwrth Ladin Glaturol, oddi-  eithr ychydig eiriau eglwysig, nifer mawr ag yr oedd en tarddiud  Seisnig yn amlwg. Ar y llaw arall, cymerais i mewn iddi rai geiriau  gydd mor amlwg Seisnig fel ag i wneyd prin yn werth en crybwyll, Ond  yn ddyddorol am fod eu ffurf Seisnig foreuaf wedi ei ehaclw yn Gymrneg;  a rhai ereill sydd wedi mymed allan o arfer yn Saesneg, Ond eto yn  blodeuo yng Nghymru neu rannau o Gymru ar lafar gwlad. 

 

Abal, cyfoethog, O'r Saes. able. Ye be able enough to reward your own  knight of your own goods."  Malory. 

 

Achos. Feallai ffurf ddrylliedig O'r Hen Ffr. aehoison. occesion, eause. 

 

Adrop, spider. Llygriad o' r Sws. attorcop, a arferir eto yng Ngogledd  Lloegr. (Yr Anglo-Saxon, attorcoppu, Ile y rnzddylia attar, g wenwyn, a coppa,  pen. Tuedda Skeat i feddwl fod yr air Celtaidd, Ond olrheinir y German  Kop yn gyfredin i'r Lladiu cunna, Mae y ffurf Dutch kop yu gynhefin wed;  rhyfel Zulu, megis Kronbu!a Kop. Cymharer, Y ng nghopa Craig Etatn,"  Barn. xv. 8 Vr un gair yw copyn, pryf copyn. Rhydd Spurrell copa a coryn  am crown of the head; a gair arall, cöryrz gyfieitha dwarf, pigmy, spider.  Feallai fod spider y ma heb ei gyfleu dun y coryn iawn? Felly byddai copyn a  coryn yn golygu pen, a byddai y cr»ryn yma yr un coron, O'r Llad. corona. 

 

Aesel, vinegar. O'r Sues. diarter, aisel, neu eisell.  Remember therewi thall  How Christ for thee tasted eisel and gall.—Syr Thomas More.  Albrys, cross-bow. (Yr Llad. diweddar, arcubalisttt. Vedi ei ffurfio mae'n  debyg o Hen Fir. urb'leste, trwy draws osod y toddedigiou I ac r. 

 

Alcan, tin. Ai dyma y Saes. alchemy neu alca•nyne, a kind of metal used  for spoons? Yn y Beibl alca.n. Ac a dynuaf ytuaith dy holl 

 

Almari, cupboard. O Hen Fir. almarie, naill ai yn uniongyrchol neu trwy  Saes. diarfer. Mae aumry neu tncmry eto yn arferedig yn Scotlaud.  Steek the aumrie, lock the Kist,  Else some gear may well be 

 

Ancient, old fashioned. Clywais y gair hwn, yn Cael ei swnio ansh•znt yn  fynych ym Morgannwg. Rhydd Nurray (New English ddau ddy-  fyniad ile y defnyddir ef felly. 

 

Anor, hermit. O'r Saes_ cynnar, anore, neu ankap, fftrf dalfyredig o anohoret. 

 

Anglas, cutlas. O Hen Saes. anlas. Gall ei fod yn air UT naraeg, Ond nid  ydyw O'r dcsbarth o eiriau—" relating to agriculture and the occupations of  domestic oedd y Saeson dcbycaf o'u benthyca oddiar y Cymry.

 

Anrhed, positive, determined. O Sues. diurfer, anred; cyson, sicr, a ddeillia  Murray o an, tun, a rcvd, cyngor, bwriad. 

 

Antur, tenture. O Ffr. arenture, trwy Sues. canol, auntre. 

 

Astell, Astyllen, plank, board. O Hen Fir. astelle, mae•n debyg trwy  furf Seis. diurfer, tastel ac astyt.  

 

Attal, stop. O Saes. diarfer, at-how, with-hold; amser gorff. athalt. Gallai y  llythyren olef yn hawdd gael ei chamgymeryd gan y Cymry am yr ameer  gorffcnnol, felly gacl ci gadncl. 

 

Barcer, tanner. O'r Sues. diarfer barker. Yn hynod ddigon, tra yr ydym  Di wedi benthyca barcer O'r Saesncg, y mae tanner yn dyfod trwy y Ffr. tan,  derw-risgl, O'r Brythonig tann, derwen. 

 

Batingo, to breastplough. Rhydd Spurrell Ilosgibbti  am losgi tywyrch.  Rhydd Murray y ferf to burn-beat, a'rsyiweddair bertol bur%eating. 

 

 

None

(delwedd 5803)

BENTHYG-EIRIAU CYMREIG.   247 

 

fod “llosgi bating” wedi ei gamffurfio ar burn-beating, yr hwn a gamgymerodd  y benthycydd cyntaf am ddau air, fel pe buasui sylweddair Saesneg beating yn  golygu tywarchen. 

 

Bedlem, stroller. O'r Saes. diarfer, ed&nn,  un wedi dyfod allan o  Ysbyty Beth'.chcm, yn mcddu tru•vclrled i gardot:l.' 

 

Beili, court, yard (beili, buii/ff). Gair Dwyr. Morgannwg am y ddau yw  baili." Y mae bei/;, cwrt, yn aros vn Saesneg yn Bailey, ' 'y ceufnes  rhwug Ilinelly mur allaunl a phort.h peilaf y Y mae tri gairmewn Hen  Ffr., Ortile, Ile cauedig (Err. diweddar enceinte) ; buil/ie, llywodraeth, awdurdod ;  a bailli (sydd hefyd yn Fir. diweddur), beili. Yr oedd y yn arfer baillie  o terfynnu y bttite. Mae ail sill a bei/i, buarth, mae'n debyg yn  codi o gymysgu baile a Ocul/Üe. Bat//i.f,y ffurfhynaf, ac yn awryu ddiarfer, o badli,  yr un a gadwyd yn y Saesneg. Yrnddengys fod y ddwy marfyn cael en defn-  Thir was man that had a  ddio yu gyffrediu mewn Saesneg  layly .  And he cleped him, and soydo to him, What heare I this thing of  thee? Yelde rekeuing of thi baylye, for thou might not uow be baylyf."—  Wickliffe, Luc, xvi., 1, 2. Galwn 'a rill-bailiff • y m Morgannwg baili-hiud."  Mae hind eto yn gyffredin y 11 y Gogiedd am was amaethwr. 

 

Bele, m w ten. O'r Hen Ffr. bronwen, O'r hwn y mae y Fir. Diweddar,  belette, yn fychanigyn. 

 

Bettws, subordinate church (Spurrell). O'r Saps. Bet-house, a gyfieitha  Spurrell eluseudy," ac ysbyty. BYLidui yr hen dlodion tnewn sofydliad O'r fath  yu bedesmen, dyledswydd pa rai yn yr nmserocdd rubaidd fyddai gweddio dros  ennid ei syliaenydd.* 

 

Bliant, fine linen, cambric. Or Sues. diarfer bleaunle, math o hugan  uchaf ; hefyd defnydd gwych at y cyfr»v ddilledyn. Murray. 

 

Blowman, negro. O'r Sais. diarier blonaan, negro. Golygai y Sais. canol.,  blo, dulas. 

 

Boglyn, boss. O'r Saes. eanol. boketinq, bog'.wm turian.  braf a ddaeth i'n bro." 

 

Braf, fine, splendid, ardderchog.  "This is bravo," ebe Cristiuna yn Nhdith y Pererin. 

 

Bwcled, buckler, tarian. Rhydd Spurrell bweledr fel ffurf arall ary gair  Cymraeg. Fe lygrid bone/ier yn gyntaf gan eirdarddiad y bobl i ' 'bweledr," ac  yna feti talfyrid bwcled, fel y gollyngwn yn y Dcheubarth yr r derfynol yn aradr,  ac y gollyngir yug Ngwynedd yr r derfynol yu Cadwuladr. 

 

Bydwraig, O'r gair Saes. midu•ife. Byd ydyw•r Sacs. canol. mid, srvda.  Hhydd Skeaty gair Spanig canadre, cyd-fam, fel yu dynodi yr un synind. Séwid  m i b a esbonaid fwyaf naturiol trwy dvbied ei fod ar y dechreu wcdi ei fenthyca dan  y ffurf mydwraig, yr hwn a gyfncwidid yn hawdd i bydwraig. Cymharcr menyw  a benne. 

 

Canel, cinnamon. O'r Hen Ffr. canelle,  y Saes. canel. 

 

Carco, to take care of, attend to. Gair  yn y De. O'r Hen Hr.  carkies, trwy y Saes. diarfer cark, meddwl am neu ofalu." Murray. 

 

Careu, carrion, ysgerbwd. Gair cyffredin yn y De. O'r Eaeé. caren, ffurf  ddiarfer o carrion. 

 

Castiau tricks. Ni chlyvais arfer y gair hwn Ond gan Ogleddwyr, a phob  amser yn y lijOsog.

Castiau drwg. O'r Saes. diarfer cast.  have detected  his untrue meaning, revealed in juggling castes." Martin. He showed a cast of  his countrv." Fuller. Darllenntns yn rhywle fod y guir wedi ei fenthyca ar y  dechreu oddiwrth chwareu p&l. 

Ceiliogwydd, gander. Dyma y ffurf a gymer gair mewn argraff, Ond  clywais ef bob amser yn cael ei ddweyd yn clacwydd,'  neu ' ' glagwydä." Mao  enwau arwyddociiol yn nhufodiaith y "'lad," obe Isaac Taylor, Yiu el Words and  Places ' 'wedi cu ffurfio o adfeilion hen enwau annealledig." Y rhan "hen  annealiedig" o clacwydd," o ba y mae ceiliog" wedi ei ffurfio, ydyw yn  ddiau yr Saes. elakc, geir yn y eyfansawdd clake-goose, neu clack-goose, un  o amryw fathau o wyddau gwylltion. Cyfeirir ato gan Scott yn ei nodiadau i'r  Pirate, a chan Max Muller ( Science of Language). Yn Fyffelyb yr unig air yn y  De a Flywaisi erioed am geiliog hwy-ad oedd maibart,' O'r Sues. multard, cors-  hwyad, a wild drake.  (Idl adeiladu a gwad. Ioli Y sbyty St. Sentilchre i ddeudd o  filwyr methedig, a chapel e'r Oedd t i ddilyn y gwasanaeth (fyddiol n  . dros ei enaid.—Mrs. vn*kell, Sylvieis .  ddweyd .  

 

 

None

(delwedd 5804)

248  BENTHYG-EIRIAU CYMREIG.  

 

 

Modrwyfil a geir yu Spurrell lizard, geneu goeg, sy•n ymddangos i mi  yn air arall syåd ddyledus am ei fod i gamgymcriad. Wrth rcswm fe all fod  awdurdc,d dda drosto. Felly fe fyd'hi fy nhyb i yn anghvwir Ym Morgannwg  wem geneu goeg coet yn Saesneg, u "mvtrywilen' Gy„traeg. Mac'n  awdd adnaEod mytrywilen fel " budoehwiü.n," m yn scfyll am O, fel uchod  yin ' 'menyw.•' Ond yrnd(lengys felpe buasai rhywun wedi Jnethu gweled maiyr  un oedd y ddau air. ac wecli mynd rhayddo i ffnrfio i'r gair anealledig mytry,"  fodrwy anvyddoeiiol. A 'r canlymud fu y gair rnodrwyfil," fel pe huasai y  hzards, fel defaid Jacob, yn gylchfrithion." Gallai fod cyfunsoddiad y gair wedi  cael dylanwadu arno gan y Lladin ste/lio (gwel Lef. xi. 30: A'r draenog, a'r  lysard, a'r ystelio." &c.), enw y dywedir ei rod(li i'r lizard o herwydd yr ysmotiau  serennog ar ei gefn. Ond nid yd YW y ser y n fodnvyau. 

 

Ceilys, skittles, O'r Saes. keylos neu kayles. Enw Dwyr. Morgannwg ar y  chwareu yw bool an' keels, wedi ei fenthycu, feallui yn uniougyrchol, O'r Ffr.  boule a quille. 

 

Ceisbwl, bailiff. Llwgr o catch note.  An old Carle, an old 

 

Cerlyn, miser. O'r Sues. diarfer earl, neu carte.  doting. coctais hunks, a surly niggard." Bailey (ym Murray). 

 

Ceuled, runnet. O'r Fir. cadlette ; a'r ferf ceu/o o cuilfer. Mae cui/'er Tedi  ei ffurfio yn rhcolaidd o eoagulate. Ni fnnsai guir Cymraeg wedi ei fenthyca yu  uniongyrchol o coagulate mor debyg i'r Fir. a cldaeth o hono. 

 

Clemio, to starve. Gair cyffrediu a glywais yn y Gogledd. Sacs. tnlaethol  Clem, cyfathrach i'r German. pinsio. Y mae y stori am wraig o swydd  Lancaster wedi ei dwyn o flaen ynad am ryw drosedd dibwys, ac yu pledin ei bod  yu wetly Gemmed." Esboniodd heddgeidwud mai ei meddwl oedd ei bod bron  yr WY f wedi Sturlio (rhynuu) hefyd.'  Ilewy%u (starve).  Na," cbc'r wraig,  Clyket ot dore, clicquctte." 

 

Cllcied, latch. O'r guir Fir. etiquette.  Palsgrave. 

 

Cloff, lcnne. O'r Llud diweddar, c/oppus, yn deillio yn 01 Diez, O'r Groeg,  ous. Cymharer y T,lnd. a'r Cymraeg barf." 

 

Clwc, addled. Gair efclychiadol, i' w gael mewn amryw ieithoedd, Ond  feallai yu werth ei grybwyll. Mac y ferf Seis. to cluck, yn gysylltiedig ii'r enw  clutch, a arfarir mewn rhui parthau am to hatch, döor. Mae c"'tch yn.dwyn yr un  berthynas i'r Cymraeg clwc aga wnay Ffr. conrée, döoriad, i'r Ffr. eonri, clwc. 

 

Clyfar, good health. Gair cyffrediu yn y Gogledd. Sir Thomas Browne  cites clever us a Norfolk word  which is used in various scnscs, such as  hundF01ue, good-looking, healthy," Skeul,. Yn y De y gwrthgyferbyniol i  reit glyfar" fyddai shimpil iawD." 

 

Coch, red. Dyzna debygaf un O'r ddau air a osodir i lawr fel Lludin yr  Yrnerodraeth gan y diweddnr Arglwvdd Strangrord yn un o'i nodiadau uchelaidd  ar Celtic Literature Matthew Arnold. Rhaid mai /lun yw y llall, air geiriuu  Lladin ydynt coeceus a planum. 

 

Croes, crwys, cross, crosses. Hen Ffr. croiz, crui:. Mae y gair Ffr.  wedi cymeryd Ile y Saes. rood, a'r Cym. crag. 

 

Cwarel, pane. O'r Sacs. diarfer, quorret, a ddeillia c Ilen Ffr. quarréel.  Mae swn y gair Cym. fel yn dnngos ei fod wcdi ei fenthyca O'r Sacs. , ac nid yn  uniongyrchol O'r Fir. Normanaidd. 

 

Cwato, to hide. Gair cyffredin yn y De, wedi ei fenthyca o'r Sneg. talaethol,  quat, Hen Ffr. quatir, y n deillio yn ol Skeat O'r Llad. coactus. Mae Cymraeg y  Gogledd wedi dewis benthyca y ffurf gryfach squat (Ilen Ffr. esquutir) yn yr  ystyr o gwrian neu ildio.  Mi swatiodd Defnyddia Bunyan y ddwy furf  ar y gair yn ei Holy War. " The rest lay so squat and close." You must be  quat and close." 

 

Cwmpeini, emnpany. O'r Sncg. Can. compainic, neu yn uniongyrchol O'r  Hen Ffr. compaignie neu cumpaignée. Mae'r n urf ddiweddnrach a mwy Ilen-  yddol i' cwmni" yn nmlwg wedi ei chymeryd o flurf y guir mown Sacs. diweddar. 

 

Cwningen, rabbit. O r dechreu O'r Llad. cuniculus, trwy y Saes. can.  coning, (Sacs diwedd. coney). 

 

Cwnsallt, escutcieon. Marw-gwnsallt," hatchment, arfarwydd y marw.  O'rSaes. cognizance, nrwydd, Oadye.  Knightes in her conisantes clad for tile nones. —Plowman's Crede. 

 

Cywrain, curious. Llwgr O'r gait Snes., nid yr ystyr 0 ymofyngar, Ond  yu yr ystyr a noda Skeat fod Bacon yn defnyddL0 y gair curioåity, i urwyddo 

 

 

 

None

(delwedd 5805)

BENTHYG-EIRIAU CYMREIG.   249 

 

elaborate work. Dyma y Cym. “cywreinrwydd," Exod. xxxv., 32: “I ddychymygu cywreinrwydd. “

 

Dedwydd, happy. Feallai O'r Hen Fir. déduit, difyrrweb, chwarcuncth,  gnir a arferid yn barhnue gan y barwniaid Normanaidd a'u caulynwyr am  bleserau helwriaeth, a Chun eu clerwyr am blescrau cariad. Mae yn  cael ci phersonoli yn y dc Rose, ac fc'i cyficithir y n Mirth y n y  cytieithiad a briodolir i Chaucer. Mae'n ddiumeu n. ai enw yu u nig oedd  dedwydd pan ei benthycid gyntaf. Rhydd Spurrell dedwydd, ye/;tuty, y n  gystttl u dcdwydd, happy. Yu deb.yg y mue'r ansoddun• l'/;the y n cael ei arier  etn fel enw yng Ngogiedd L!ocgr. Vr wrthddadl fod dedwyddwch, a difyrrwch  unig, yu bethau tra gn,vahanol, gelid ateb fod blithe,"  merry, a blithe,"  bbss, y gair n ddefnyddir am berffaith lawenydd y nef, O'r un gwreiddyn; ac fod  digrifwch," a olyga hefyd ddiiyrrwch, yn creel ei ystyried gan gyfieithwyr  Cymreig y Beibl yn air digon da i ddangos yr un llawenydd : Ar dy ddehculaw  y mae digrifwch yn dragywydd." 

 

Dehonglwr, interpreter. (Yr Fir. Norman. jongleur (Sacs. juggler). Y gair  cyfathrach Germanaeg ydyw ac un O'r ystyron a rydd Grimm i'r ferf  equhe/n yw dehongli breuddwydion. I)yfynna Littré o Chateaubriand: Yn  America rhoddaut yr enw dehonglwyr (jonglucrs) i ddewiuiaid y barbariaid."  Cymharer hyn aca ulwodd am holl ddcv:iniaid yr Aifft .  . a Pharaoh  a fynegodd iddynt hwy ei freuddwydion, ac nid oedd dehonglai."  Rhaid fod  pwy bynnag osododd y gair " dehonglwr" gyntaf mewn ysgrifen wedi cael fod  y gair mewn arferiud cyffredin, a cheisio ei Osod mewn ffurf Gymreig  weddus trwy newid y j i dc, yn 01 fel y ceir dioddef, a diawl um y ffurfiuu poblog-  aidd joddef" a gau daflu yr i mewn er mwyn y sain, dchonglwr,"  tel y mae yr cenhndwr." 

 

Dimai, halfpenny. I)cnu• neu harmer ceiniog. Mae sq-n y deusain ai eto yn  cael ei gadw yn y gair Sacs. de.ny. 

 

Distain, O'r Anglo•Sax. disc•thcgn, d;sh-thane (dapifer.  seneschal, Yn argruffiad Morris o Cursor Mumdi, fe ddwedirfod Joseph  wedi ei werthu ' 'to putifur the king steward." Pa un a ydyw hyn yn well na  captain of the guard " y Cyf. A wd. , nid wyf yu eymeryd arnaf benderfynu.  Mae•n amlwg fod y cyfieithwyr Cymraeg wedi meddwl fellv. Tywysog Pharaoh  ai ddistain." A prcrat dc gcruchwyliwr ei dy, ydyw y cyfieithiad yrn  Meibl Ffranc. Ostervald. 

 

Diwrnod, (Yr Llad. isel, jornatu, gwaith dydd. Mae'n ymddangos  fod " dydd " Sefyll i ddiwrnod yr un berthynas ag y saif jour i journ/e,  ae y mae'r Ohf y n golygu (0 godi hyd orffwys), a gua.ith Rhydd  Spurrell y ferf diwrnodio am wreyd gwaith dydd. Cyrnharcr• hefyd nos a  noswaith. 

 

Dôl, meadow. O'r Saes dole Gwaun y w ein h unig air ym Morgannwg am  meadow. Rhydd Spurrell Mac y cyfnnsawdd dole-meadows eto y n  cacl ei arfer mown rhannuu o Loegr. Dole. a small portion. from A. S. dol.  Thus dole is a doublet of deal." Skeat. Noda Horne Took, "Dole might very  well be applied to any things divided, distributed, or dealt out," pa un bynnag  oedd y doles a roddid o dir, neu o ddyrnodiau, neu elusennau. Cymhan?r y Cym.  rhan-dir," a'r Sacs. fording-deal, a gyficithu Spurrell chwarter erw 

 

Dolur, pnm. Ur Hen Efr. do/ur,yn hytrach yn uniongyrehol O'r Llad. dolor.  PO fivyaf yr edrychwn i eiriau Cymraeg sydd yn y pen draw yu tarddu O'r Lladin,  mwyaf y tueddir un i leihau nifer y Thai yr ydym yn ddyledtts am dunynt i ores-  gyniud Prydain gan y lihufeiniaid. Fel y bendefigaeth Seisnig mae y mwyafrif  yn greadigaeth diweddnrneh." 

 

Dwndwr, noise. O'r Sues talaetiol dund.r, ffurf arall o thunder. 

 

Dwsmel, du/cuncr. (Yr Spaenig dulcimale. Dvwed Skcat, ei fod yn ansier  un u dducth y gair i'r Sacsneg yn uniongyrcbol• O'r Spaeneg, ynte trwy y  ancaeg. Ymddcngys y ffurf Gynu•eig fol yn pwyntio at v tebygolrwydd fod  y Saesncg wedi ei gael O'r Spnencg, a'n Lod ninnau wedi ei fentfiyca ganddynt hwy,  cyn i'r I gael ei nhewid i'r r sydd mor hoff gau y Saesneg. Prin y gallusem ni ei  fenthycu O'r Spaeneg. 

 

Dylu, to be foolishly fond. O'r ansodduir Sacs. dull. Mae fond eto yn  golygu joolieå mewn Sacs. talaethol. Cymharcr hefyd wahanol ffurfiau y ferf to  dote. 

 

Edlin, edling, heir apparent (Spurrell). O'r A. S. Ætheling, trwy y ffutf  a de ling.    

 

 

 

None

(delwedd 5806)

 050  BENTHYG-EIRIAU CYMREIG.  

 

 

Efrau, tares. Wedi ei fenthyca fel Iliosog O'r Ffr. ivraie. Cymharer y Saes.  riches, O'r unigol Ffr. richesse. 

 

Enaint, oint.nent. Naill ai ffnrf dnlfyredig o' r Saes. diarfer enountement, neu  O'r rhau.gymeriad Sacs. diarfer enovut, Hen Ffr. enoint. Yr Olaf sy'n ymddangos  y tarddiad mwyaf naturiol; Ond ni ellais i gacl unrhyw brawf fod enoint yn Cael  ei arfer fel Hen Ffr. oint, i ddangos yr enaint fel yr eneiniedig. 

 

Estrys. ostrich. O'r Snes. diarfer estridye. The shell of an estridge egg."  Com.quies o/ Erasmus, gan Bailey.

 

Ffald, fold. O'r A S. fatd, a geir yn yr Efengylau A. S. , loan x. i. , Ile mai  y gair Cym, ydyw Corlau. Mae " yu y De yn awr yu golygu pound,  gwarchae anifeiliaid. Mae pentref y n Abertawe a elwir Pwmffuld, yr Lyn  ydyw y Saeg. pound-fold, neu pinymd. 

 

Fferm, farm. O'r Ffr. ferme. trwy Saes. can. ferme 

 

Ffoi, to flee. Or Hen Ffr foir. Gwel Bartsch, Glossary. 

 

Ffroga, frog. O'r A. S. frogu. Mae,frogrpt. frocca,frotga, yn mtrfiau ereill  a geir y n Bosworth. Llyffant ydyw y gair yu y Beibl Cymraeg mewn cysylltiad  å'r la yn yr Aifft. 

 

Ffured, ferret. O'r Ffr. furct. Cymer Skeat y gairfuret O'r Brythonig fur,  doeth, a rhydd y Cym. fur, doeth, ystrywgar, cyfrwys, ; a flured," yr ystryw-  gar, ferret. Feallai fod y fath air u ffur," Ond y mae dyn bob amser dipyn yn  amheus o wreiddiau O'r fath. Y mnent yn ein hadgofio o lemma yn Euclid, o  ddefnydd .yn unig er mwyn seilio arni 030diad arall. Yma y mae gennyrn  awdurdod Villemarqué (yn Littré) dros fodolaeth y.fur Brythcnig; gwych, cyflym,  hylaw. Ond y mae yr Eidalig furetto, phedwar ereill o gyfathrachiou O'r  Lladin, yn myud ymhell i gadarnhau barn Diez a Brachet mai bychanigyu YW y  Juret Ffrengig O'r Llad. fur, Ileidr. 

 

Ffusto, to beat. O'r Hen Fir. fwster. Fe geir y trydydd person Iliosog  presennol yn y Ro.nan de la Rose, ac feti heglnrir y n y ymyl ddalen yn fy  argraffiad i fel yn golygu cam drin trwy guro i ffyn Yr hen air Fir briton  (ffon) ydyw fust, o ba un maen debyg y daw y Cym. fast." a ddefnyddir i  ddyrnu, yu hytrnch nag yu uniongyrchol O'r Lladin fustis. O leiaf nid oes dim  a fynno ir Saesneg fist, er y gallai dyrnn beri i ddyn ameu fod cysylltiad. 

 

Ffwlbert, polecat. O'r Saes. diarter folemarde (Scotig foumart), hynny yw,  marten budr.  Ffwyn, hay (Spurrell). O'r Ffr. fain, yn hytrach nag yn uniongyrchol O'r  Llad. fenum. 

 

Ffyrling, farthöw. Rhydd Wedgwood farthing and fer/ölg, A. S. feorthling.  the fourth part of a coin, originally by no means cenfincdto a penny." Dyfynna  hefyd O'r Grey Friars' Chronic!e, This year the kynge made a new quyne "B the  nobylle. half-nobylle, and ferdyng-nobylle." Yr wyf yn rhoi•y dyfyniad, nid er  taflu unrhyw olenni newydd ar ddeilliad ffyrling, Ond oblegid fod y ffurf ymha  un y mae y gair diweddar coin yn ymddnngos ynddo, quyre (a seinid kine), yu  rhoddi feullai y goleu goreu ar darddiad y Fair Cymraeg ceini07. Y mae hatting,  mite, y gair Cym. nm hanner ffyrling, yn alr anodd. Arweiniai cyfntebiacth i'r  casgliad, fel y mue ffyrling yu golygu fourling. y rhaid fod hatling yn golygu  eiyhtl;ng, yr hwn mewn Hen Saes. a ysgrifennid eahtling, gair a allai yn dda fod  wedi bod. er nad ydyw wedi gadael ei 61. 

 

Glwth, gluttonous. O'r Hen Pfr. glout, yr hwn a ddyry Littré fel ffurf ganol  rhwng y bin, glouton diweddar. 

 

Grawys, Lent. Llwgr O'r Llad. quadragesiyna. Quadrage8ima jejuninm  40 dierum ante Pascha" (deugain niwrnod yr ympryd cyn y Pasg). Ducange.  Felly mae y Cym. grawys," neu garawys," a'r Ffr, caréme yn berthynasau  pur agos, er nad ces oud ychydig debygolrwydd rh\ngddynt. 

 

Gresyn, pity. Yr wyf yn cymeryd y gairfe bychanigin Cymreig o grace.  Y: unig ddefnydd O'r gair adnabyddus i mi ydyw yn y geinad no," yr  hyu yw y ffurf lenyddol ar eiriad y Gogledd pity (garw) na," a r un yn y De,  trueni (mawr)  TO grant grace " ydyw dangos tosturi trwy faddeu.  N pity  His hand a while and to their choice gave space  Which they would prove, his valour or his grace. —Waller.  ystyr a "thosturiol."  Mae graslawn yn y Beibl Cymraeg yn Cael ei arfer  towarde the Minst.er 

 

Gris, ste  • In the same tuwu a flight of steps  yard is calleabe stairs. These steps were Originafiy called the greesen,    

 

 

None

(delwedd 5807)

 BENTHYG-EIRIAU CYMREIG.   251 

 

the early English [double) plural of a grie or a step. When greesen ceased to be  understood. stairs was added by way of explanation, and the greesen stairs vere  by the instinct of popular etymology changed into grecian stairs. In Acts xxi.  40, iustead o: • runl stood on the stairs,' Wickliffe has •Paul stood on the  greesen' C paul a safodd ar y grisiau]. Shakspcurc paraphrases grize (as he writes)  by step :  Let me speak like ycurself and lay a sentence  Which as a grize or Step may help these lovers  Into your favour. (Othello, Act 1. Feene iii.)  Max Müller, S:ienee Of Language. 

 

Gwario, spend. O'r Saes. wear. Richardson, wedi rhoddi ystyron cyffrediu  wear, a ychwanega : Further with a substantive or implication of injury by  waste, to decay, to consume, to spend." Sillebir y gair yn gyffredin ware,  ' I would ware the best blood in my body to  pan arrerlr et yu ystyr yma.  keep her skaichless. Jeanie Dealis ya Ileurt of Midlothian. Deir to ware one's  l_uoney yn Thut Lass o' lowrie s. 

 

Gwinwryf, winepress. Gallai fod hwn yn nir Cymraeg pur, Ond edrycha fel  llwgr O'r Heu Saes. •cine-u.'r;ng. Rhydd Spurrell gwryf am press gyda'rferE  gwryfio.:t Os oes awdurdod am geiriuu hyn, hynny yr, os arferir hwynt  mewn cysylltiadau ereill mewn Ilenyddiaeth neu lafar Cymreig, nid ydyw gwin-  wryf" air benthyg. Ni chlywais ericed am y naill na'r llall. Y gair urferir yn  Gym. yn NW". Morgunnwg am wusg caws, cheese-press, ydyw wring." 

 

Gwrthban, counterpone. A hi a' i gorchuddiodd ef gwrthbnn,"  Bren. i v. IS Geilw Skeat counterpane a most corrupt form, connected neither  with counter nor with pane. The English has corrupted the latter part of the  word and the French the former."  Wrth wneyd gwrthban mae y Gymraeg  wedi benthyca y rhan olaf o counterpane chyfieithu y rhan gyntaf. 

 

Gwyl, festival. Gair eglwysig, yn uniongyrchol O'r Llad. vi9ilia. Cymharer  At the vigil of Pentecost." Malory. 

 

Gwyro, to swerve. O'r Sacs. veer, netl y Ffr. riper. 

 

Gwyrth, miracle. O'r Llud. rir:us, yr lawn sy'n dwyn yr ystyr yma mewn  Lladin eglwytig, ' ' Et non pot,eret ibi virtutem ullum facere," y Vulgate am  Marc vi. 5, Ac ni allai efe yno wneuthur dim gwyrthiau." Wickliffe: And  he might not make there ony vertu." 

 

Hebog, hawk. O'r A. S. hafoc neu heafoe. Y Gaelig (yutau yn ddiameu  yu uir benthyg) y w seofae, gyda'r o arrerol yn y dechreu am yr h dramoruidd.  Mae y gnir yu Fyffrediu i'r holl ieithoedd Teutouaidd ; y mae hebog a seofac  yn rhy debyg heafr,e i briodoli y tebygolrwydd i'r un tarddiad Aryaidd. Am  yfncwid f i b, cymharer varnish a ' ' barnuis." Y gair Cymraeg brodorol am  awk mue'n debyg ydyw gwalch.

 

Hobi, yu y frawddeg chwareu'r hobi." gyda•r hon y cyfieithn Spurrell y  ferf Seis. to romp. O'r Sues. hobby, a olygai gynt a toy in imitation of a  prancing nag, the original sense being a kind of prancing horse." Skeat.

 

Hosan, stocking. O'r A, S. hosa, IliOs. hasan. Anill ai y mae y Cym.  hosanau " yn ddwbl liosog, neu fe fenthyciodd y Gymraeg y treiglad, fel yn  bennau a nodir isod. 

 

Hwsmon, farmer. Gair o darddlad Scandinaflaidd, fel hefyd y mae y Sues.  husbandinan ; oud ymddengys fod y Saesou wrth fenthyca gair gau y Daniaid  wedi cymysgu house-man, umaethwr, a house-band, gwr. Hu»nan yn Norwy yw  llafurwr priod, sydd yn gwneyd swm penodol o waith wythuosol, yr hyn yw ei  ardreth am dy, cae, a buwch. 

 

larll, earl. O'r A. S. earl, y dywedir ei fod yr un gair jarl Norwy. Y  furf Scotig YW yerl. 

 

Just, yn agos. Mae y geiriaduron eto yn rhoi nearly fel un o ystyron y  Sues. just. Anarul Os o gwbl y defnyddir ef yn awr yn yr ystyr yna. pau  ddywed Sais He has just done a thing," golyga ei fod wedi ei wneyd ychydig  iawn o Rmser yn flaenorol. Ond pan deifl buchRen o swydd Forgannwg garreg  at ndcryn, acy try at ei gydymaith dweyd, fuo just ati daro fo," fe olyga  ei fod egos daro dim yn wir Ond methu. Pun oeddwn i yn faehgen yr ateb  edliwgur fyddai, • S 13ethyw just o flatn justice? Cwestiwn trahaus, ystyr ofnadwy  yr hwu yr oeddym ymhell o fod yn ddcull. 

 

Llafant, larender (Spurrell). Y" unionprchol O'r Ffr. lavande, fel y dengys  y sillebiad. "The r i' an English addition,' Skeat.   

 

 

None

(delwedd 5808)

252  BENTHYG-EIRIAU CYMREIG.  

 

Llawnt, btu•n. Nid wyf yn gwybod a yvv y gair hwn yn Cael ci ddefnyddio  mewn siarad cyffredin yn y Sonia Skent aru Welsh Il tawnt," oud  mae'n amlwg ei fod wedi cymeryd y guir fel y safai o Spurrell, gyda'r ddnu  ystyr Seisnig ddyry Spnrrell, smooth hill, lawn." Nid y w y n aduabyddas yu  y De. Y Lawnd," enw ffurm y n Tonyrefail, sydd mae'L debyg yr un gair.  (Yr Saes. laund, ffurf gynharach ar lawn, yr hwn sydd O'r Fir. lande, a laud or  bittnd, n wild, untilled, shrubby, or bushy plain." CotgrEve. Pa un a yw y  Fir. O'r Germ. l•znd, neu O'r Brython a ytnddeugys yn ansicr. Nid  ocs i lön yu lön bast, ddim i' w wneyd litu'n. Y Ses. canol neu dalaethol  lone." lung, way, ydyw. 

 

Llefain, leaven. O'r Ffr. levain, naill ai yn uniongyrchol neu trwy y Saes.  can. leuain. Ni ymddengys fod gennym air brodorol am y Llad. fermentunl.  Mae ,urdoes mae'n arnlwg wedi 2i ffarfio nr y Sues. diarfer, sourdough (Germ.  sauerteiy). Y m XVi. 6, surdoes y Phariseaid," guir Wickliffe y w  ' sourdough of Pharisees and Saducees."  Mae burytn " bet-etn " O'r Sues.  barm (Germ. böcrme); a heples," mae'u debyg iawn, ydyw "haefe," leaven  terfyniad b'/ wodi ci chwnnegn. Rhydd Wedgwood ' ' dremeles,"  ream  finales," ;  smerles," hydles," hiding plaee; reulys," rennet,  &c., (Contesied Etymologies d.g evind/ass). F furf Dwyr. Hargan. ar berem y w  berman," or A. S Mae treigliadau unigol L'orma 011 yu terfynu yn an;  ac yn natariol benthyciui y Cymry y gait yn y ffarf n glywent, mewn rhycv achos  neu gilydd, lawer y n fynychach na'r euwadydd. Dytna y guir a geir yn yr  Efengylan Anglo-Saxon: benrma Fariseorttm and Saduceorum." 

 

Llidiart, gate, hurdle. O'r A. S. l/id-yata,  a gyfieitha Bosworth back-  door." Ond yr oedd iddo ystyron ereill, fel y gwelir oddiwrth y dyfynion hyn :  Some Llairty forty ye4rs ago, the ficId5 in Isle Oxholme were  uninhabited, there were gates set up at the end of the villages and elsewhere to  prevent the cattle from straying upotl the arable lauds. these gates were called  lidgitts." Halliwell. A cnnmon object in the country lane or by-path would  be the gate or hatch, that rau across the road to confine the deer. The old  pronunciation Qt this was ' sate,' yett Ratdsley, Surnames.  A Bardsley ymlaen i grybwyll rhai euwau a ffurfiwyd O'r gnir hwn, ymys•-• ereill,  Seinid (Saes.  ' Walter atte Lideyate, now familiarly known us Lidgate."  diwedd. lid) fel y Cymraeg Ilid, dyma y guir ageiryn yr Eiengylan A. S. , Matt.  xxvii. 60, am thc door of the sepulchre," ' 'wrth ddrws y bedd," Felly nid yw  lidgate Ond helaethiad ur lid, fel y mae lukewarm" yn helaethiad o luk•e,  " poundfcld," a greesen stairs," a grybwyllwyd uchod, ar pound a greesen.  Os y w y tarddiad yma o lidiurt' yu gywir, rhaid fod yr r wedi ymwthio i  mewn. Rhaid fod y gair wcdi bod yn hir yng ngcnau y bobl yn y furf /lidiet, a  phan ddaeth yn angenrheidiol ei osmi mewn ysgrifen, feymgymerodd rywun, gan  ei dybied Vil llwgr, i'w ndferu," ac felly rhoes yr r i mewn, yn gyfutebol i  eiriau ereill oeddynt yn wir lygriadau, fel y Ritchett cyffredin o Risiart.  Nid ydyw wedi aros ym Morgannwg Ond mown un enw priodol, a seinir  Llitshet Fawr." Cymharer yr enwau Seisnig Haggilt, a Huggard, o ba rai y  blaenaf yw y ffurf gywiraf. I) rwed Skeat fod yr ansoddair haggard," yn  gol gu lean, teneu, certainly a corruption of haggöd, confused in spelling by  the influence of the word above." 

 

Llwyn, loin. O'r Saeg. can. loyne, sydd wedi ei fenthyca Hen Ffr. togne.  Cymharer y Ffr. Gascoane a'r Saes. Gascoyne. 

 

Macsu, to brew. Gair Dwyr. Morgan. ydyw berweddu." Spurrell  darllaw, a n:ysgu. Ni chlywais erioed arfer y gair mysgu yn yrystyr wa, ac yr  wyf yn mawr ameu a yd»v y tulaethol macsu yn perthyn iddo.  bytrach ydyw y ferf Seis. to mash. a To mash is in particular to steep malt;  tub, into which the refuse graines are put, is called the mash-tub. Compare  Lowland Scotch mask-fat, a vat for brewing, and A. S. me.rt-ftet ; algo mac-  wyrte, new beer. Here max stands for masc as usual." Skeat.  

 

Magnel, cannon. O'r Groeg nagganon, trwy y Saes. can. L'r Hen Fir.  mangonel, a'r Llad. isel mangonetlus, neu magnellus, bychanigyn O'r Llad. isel  manganum, peiriant taflu. Dywed Ducange: Boxhornius Cambro-Britannico  mangnel dedueit, fod y gair yn dyfod O'r Gymraeg ; Ond ni ymddengys fod neb  wedl derby n tyb mor annhebygol. Gair o darddiad Byzantaidd ydyw, fel llawer o  dermau milwrol y Canol Oesau. nyvedir fod Richard I. wedi defnyddio mangone18  g. ngwarchae Acre. Olrheinia geirdarddwyr i'r un "reiddyn mang«nuan, enw  arall, mangle teuluaidd,   

 

 

None

(delwedd 5809)

BENTHYG-EIRIAU CYMREIG.   253 

 

Mês, acorns. Enw casgliadol. Mae'n debyg O'r A. S maest. cyfathrach  i'r German. a ddeiilia O'r Gothig,  nattftn, to ; yr ystyr wreiddiol, yn  01 Skeat, y w edible fruit," mown cyfeiriad at borthi mach. 

 

Mortais, mortise. Wedl el fenthyca, fel arfer gyda llai gytnewidiad na'r  gnir Sues. , o': Ffr. mm•taise. A deugnin mortais arinn," Exod. xxxvi. 24. Y  gair Sacs. yno yw sockets. Mae tyno yn yr adnod, • • i'w dau dyno  Sacs. tenon, O'r Ffr. tenou, mac'n debyg yn uniongyrchol ac nid trwy y Snesneg."  Mne geiriau c'r fath o ddosburth ag disgwyliai nu i'r Cymry eu benthyca gau  y Normaniuid oeddynt mor hynod all] adeiladtl cestyll.* 

 

Nan! well, what. Tallyriad O'r Saes. can. unau. Sues. diweddar anon (O'r  S. cn an, mewn un funud). T)efnyddid ef unwaith mevn ateb i alwad, yn  enwedig gan weithwyr, fel y diweddLr, coming! Mae ana.n yu cael ei arfer eta  yr wyf yn rneddwl mcwn Sacs. tnlaethol, cr engraifft gnn tm byddnr, nad ydYT  wedi cipio ystyr sylw neu gwestiwn a gyfeirir ato. 

 

Nawn, noon, neu yn hytrach afternoon, fel yn prydnawn," "bore a  nawn." O'r Llad., nona, nawfed (awr). (Nair eglwysig. Originally the ninth  hour of the day, or p.m. but afterwards the time of the church-service called  nones was altered, and the term came to be applied at mid-day." Skeat. Yu  Gymraeg mue y g2ir wedi cudw ei ystyr wrciddiol. 

 

Ocr, usury, usuriucth. O'r A. S. wocer neu woeor, trwy y Saes. can. ocur.  Ocur, or usure of gowle, usura." Prompt. Rhydd Rington Oliphant ffurf  Scundinafnidd, 01M. Y Germ. ddiwedd. ydyw wucher, O'r Hen Germ. uchel,  wushhar, cynnydd. 

 

Oliffant, wory (Spurrell). O'r Sacs. can. otifaunt, neu Hen Ffr. olifant,  clepbant. Mae y ffurf yrnn eto yn aros yu y eyfeuwau Seis. Oliphant ac Olivant. 

 

Pannas, parsnips, moron. Etiw casgliadol F fr. panais. prLu y buusai y  Gymraeg yn meddulu yr c yn y Llud. panacem. 

 

Parwyd, partition. Gallai fod pured y n dyfod ynuniongrrchol o'rLlad.  parietum, oud ymddengys fod sillebiad ei ddybled parwyd yn dyfod o  ddylanwad yr Hen Ffr. earoit.  cudycl. O r Hen Fir. baston, trwy y Saes. can. bastoone. Daw  hostoone yn pa.stwn yn 01 y dnedd Gymreig i ddefnyddio y llym um leddf, o  ba un y mae Alexander the pig engraifft ddn. 

 

Patrwn, pattern. Gair cyffrcdtn a arferir yn y De. (Yr Fir. patron. mae'n  debyg t.rwy y Saes. can. patron a pub one. Dywed Skeat, In many parts, as in  Lincolnshire and Cambridgeshire, the common people say patron for pattern, aud  rightly. ' 

 

Penbwl, tadpole. Wedi ei ffurfio ar y gair Sues. bullhewd, a geir yn un o  lyfrau George Eliot, Adam Bede yr wyf yn meddwl ac sydti felly debyvid yu  air i'r Siroedd Canoldirol. Clywais y bychauigyn yn Cael ex arfer  yu Nwyr. Morgan. ; Ond guir y bechgyn oedd bwlaidr,' yr hwu ni ellir ei  gamgymeryd. 

 

Penty, penthouse. Mac y geiriflu Cymrneg Saesneg yn llygriadau am yr  un achos, yr lawn a eilw Skeut yn ymdrech i wneyd synwyr. Mae y uaill u'r 11811  y n tarddu O'r Saes. can. pentis neu pentice, or Fir. appentas, penthouse (Llad.  nppendieaujn, an oppenduqe). Cymharer abaty, a edtycha fei pe golygai dy  Rbad, Ond yvv Ond y ffurf Seis. hyn abbey abbatie. 

 

Periglor, priest. Yu y pen draw O'r Rhydd Spurrell  periglo," rhoddi yr eneiniad Olaf, berf mae'n debyg wcdi ei ffnrfio O'r enw, fel  y rerf eglwysa." Dynod!l Littré y: eneiniad Olaf fel y sacrament a weinyddir i  glcilion who are in danger of dying.' 't Mae y gairyn ddyddorol fel y dengys  syniad y Cytnro canoloesol um swyddogaeth nrbennig yr offe:rind. Cymharer y  greadigaeth Wyddelig ddiweddar, energency man, os gallaf heb dramgwydd roi  y geiriau am fuuud ochr yn ochr. 

 

Petris, partridges. Euw casgliadol O'r Hen Fir. pertris, naill ai yn uuiou•  gyrchol ncu trwy y Sues. can. pertriche. 

 

Piniwn, gable end. O'r Ffr. pignon. Ni nllaf gnel fod y Sues. pinion erioed  wedi dwyn yr ystyr yma. Mae yu air arall cysylltiedig gydag adeiladu  . must hove unfolded  • "Thc new style of building brought from France  man a new term to Kin Ed In "-eons at Rington Olipbunt.—y  bretNn Edward a Olygir oe%d Edward y Cyffeswr.  Mae y clafdy ynglyn He y teirw—ymladdau Spaenig 'n ei a,lw Yet-a-fell yr  Eneiuiad Olaf , 

 

 

None

(delwedd 5810)

254  BENTHYG-EIRIAU CYMREIG.  

 

 

fenthycasom gnu y Norwyson Gulwn ef pingwn yu Nwyr. Morgannwg.  Mae'r cyrfna yn Ilinell bargodion tö gwellt y no yn Cael Cll galw capaleeng," gair  wedi ci l_ygru yu fawr, O'r hwn ni allaf fi wneyd dim, oddieithr ei fod y gable-end. 

 

Plaid, party, faction. Mne'n bosibl O'r Hen Fir. p/rt;t, neu plRid (Llad. isel  originally a feudal assembly in which cases were tried, theu the  hearing of a tribunal, then n counsel's speech." Braehet. Nid hnwdd olrhRin y  dolennau rbwng p/ctc•itum, llygcyfraith, a'r Cym. plaid." Rhaid cofio nad oedd  llys gwriogaethol yn gyuwysedig o farnwr. rheithwyr, dadleuwyr, ac edrychwyr.  Yn hytrach p wyllgor mnwr ydoedd. Nid oedd Ond ychydig os unrhyw  edrychwyr, na dadleuwyr profTesedig o gwbl. Yr oedd yr holl ddeilinid yn  farnwyr yn uchos eu cydradd, a siarÆdai rhai o honynt yn ystod y prawf ar y nuill  ochr, a rhai ar yr ochr arull, fel y golyga yr Hen Ffr. plaidellr weithinn farnwr,  ac weithiau ddudleuydd. Ni fyddui gan h s•nny fwy o drawsfynediad or Ffr.  plaid, llys, i'r Csm. plaid, party, nag o' r Fir. llys i'r Fir. plaid, dadleuon  y party hwnnw. 

 

Pompion, pumpkin. O'r Saps. can. ptnnpion, neu Tier- Ffr. pompon. 

 

Posso, {o puzzle trwy gwestiynau. Gair cyffrediu y n Sir Aberteifi, Ile y mae  ganddynt hefyd enw poss." Ithoi pos yw rhoi dychymyg, neu gwestiwn  dyrys arall. O'r Saes. poser. IZbydd Skeat poser, arholydd, fel eto ar arfer yn  Eton a Winchester. T)eillia efe pose o oppose, oblegid yr hen ddall o urholi yny  prifysgolion oedd trwy ddadl, rhoddid y cwestiynau gau wrthwynebydd. Yr  arholydd neu y Jnoderator " oedd y cyflafareddwr am y cwestiynnu. 

 

Propor, pretty. Mae y gair cynrediu yma yn y Gogledd eto Yll dal hen  ystyr y gair Sacsneg, yr hwn a gawn yn Heb. xi. 23, because they saw he was  a proper child. Gnir y Cyf. T)iwyg. y dyw 

 

Punt, pound sterling. O'r A. S pund, pwys. Mae punt unwaith o leiaf  yn Cael ei ddefnyddio yn y Beibl Cymraeg am pound weight. pwys.  Tair punt  o attr a roddes cfe ym mhob bwcled," I Bren. x. li. 

 

Pur, nice, Gair cyffredin yu y De. Dyn pur" ydr,v a nice mnn. Mae y  rhagferf pur," fel y Sacs nicely, ar arfer yn yr ystyr o quite Well in health.  Clywais her. wragedd yn Nwyr. Morgan. , pun ofynnid sue, yr oeddynt gan y  boneddigion," dweder gwraig y scweier, yn at.eb yn eu Suesneg goreu, f..•l y  gweddai i'r amgylchiad, " Purely, I thank you ma'am." Ni ddaethum ar draws  yr ansoddair pure yn caol ei ddefnyddio yu Suesncg yn yr ystyr Gymreig, Ond  gwelais purely mewn llyfr Saesnog heb fod yn hen iuwn. Dyry Latham ef fel  arfer talacthol O'r cnir, no. pshrniin ef t,rwy quite, fel pe bunsai yn purely well.  Ond y mae purely yn ateb cyfluwn ynddo ei hun, yr un modd a nicely, a'i wrth-  wyneb sadly, eto mown Saesneg diweddar. 

 

Pwys, :vewht, pound. O'r Hen. Fir. pois, fel y mne enwau y pwysau Seis-  nig, I' roy ac Armrdupois, yn Ffrengig. Am gyfncwid oi i WY," cymharer  ffwyn,"  a grybwyllwyd uchod, a Eroell a ' •trwyll," a  moethau a mwythuu.' Rhaid fod gy12t duedd, yn y De o leinf, i gynhanu  y deusain oe fel pe buasai neu u•ö. Mae olion hynny vn llafar Sir Benfro  heddyw; n rhaid ei fod yn Sir Fynwy, pan Seisnigwya Porthiscoed  Ports/.•ewet, feallai mor bell yu 01 a dyddiau Harold. 

 

Rhibib, hautboy. O'r Saes. reed-pipe. 

 

Rhonc, rank, extreme. "Tori rhonc•," red-hot Tory O'r Sacs. rank,  sillebir ron/c yn fynychach na rank yn Alliterativc Poems Morris. 

 

Sabboth, Sabbath, Cododd y swn ytna i'r guir, mae'n dru thebyg, o gymysgu  Sabbath efo Seibaoth. Nad oedd y Cymry ar eu pen cu hun yn hyn a brofir trwy  y ffaith fod senedd lago l. wedi diarddel aelod am esbonio nud oedd Dies Sabbati  (Dydd Sabbath) yn golygu the Sabaoth fel y gulwent hwy ef, Ond dydd  Sadwru. Stubbs, Medieval and Modern Il/story, Lect. 14. 

 

Saim, grease. (Yr Ileu Ffr. Min, trwy y Sacs. diarfer saim. 'c Fry it in a  •panne with swine sayme." Hulliwcll. 

 

Scant, scarcely, br,rely. Y n y Suesneg nid yw scant yn awr Ond ansoddnir,  fel yn scant justice. Gymraeg fe'i defnyddir yu unig fel rhagferf, fel y  gunpid gyni y n Saesneg, ae y gwneir etO mne'n debyg mown rhannau wlnd.  Yet scant one is to be found worthie among us." Epistle in Introduction to  Ascham'8 I was married when I was sixteen, sixteen scant."  Cradock, Prophet of the Great Smol•y Mountain. 

 

Screw, shrew, i gylymu efo'r Cym. blew." Gair I)wyr. Morgan. am yr  hyn y clywais ei yn Sir Aberteiå yn scrad," Y flurfA. S, 0 Bhreto ydyw  5810    

 

 

None

(delwedd 5811)

BEN BENTHYG-EIRIAU CYMREIG.   255 

 

screawd, shrew-mouse, chwistlen, gair a fenthyciodd y Gymraeg gan, fel arfer,  ei gadw bron heb newidiad. Rhoddodd llawer o eiriau A. S., yn dechreu efo sc,  ddybledau mewn Saesneg diweddar.  Er engraifft dyna shrub, school (of  herrings) a shoal, scot (yn scot free) a shot (“to pay one's shot.”) Dybled shrew  yw screw, yn Saesneg, ceffyl castiog ; yng Nghymraeg Dwyr. Morgannwg. gwraig anynad. 

 

Sengl, uumarrierl. (Yr Hen Ffr. sengle, yn hytrach nag D' r Sacs. single. 

 

Shaw, Shompol, a considerable number. Shaw sydd air Dwyr. Morgan. ,  shompol a ddefnyddir ymhellnch i'r Gorllewin. Shaw, mne'n amlwg, yw y  Sacs. show (y gair A. S. ydyw scenwi&.'n), a shompol y Sues. sample, neu example.  Golyga y ddau air nifer neu swm digon mawr i fod yn werth eu dangos. Ffurt  gryfach o shaw yw shaw i'r byd." 

 

Sibwl, young onion. O'r Fir. cibou/e, shalot, yn uniongyrchol neu trwy  Snps. d inrfer elhol, eh Rhydri Trench basten, conme  ymysg geiriall Firengig fethasant ddul eu tir yn Saegneg. Mae y tri wedi cael  eu trued i lawr yn y Gymraeg, yn Ilenyddol ac ar luf•.tr. Arferir ffurf Scotig o  gan Andrew Fuirservice yn Roy, sybos, ingoms, turuups, and other  garden fruit."

 

Siol, slat". O'r Sues. can. skul{c, sculle, schu/le. Mae y Gymraeg yuan  wedi delSis y ffurf feddul.  Penglog," debygid, y w y gair Cymraeg priodol. 

 

Siom, disappointinent. O'r Saes. shame, neu Yll hytrach sham, oedd unwaith,  yn 01 Skeat, y ffurf i'r gair a ffyunai fwyaf yng Ngogledd Lloegr. Dynoday  geiriaduron shant that which is shameful, because deceiving just expectation."  Pa ddynodiad gwell o siom n alai bluenor Methodist digllawn roi ar fore  Saboth. pan and y w y gwr diqrth wedi eyrraedd? Am newidiad y llnfarind,  cymharer rhonk a spon." 

 

Spit, yn y futh eiriuu ag 'Cyr un spit a'i dad," cyfieithiad nnghywir O'r  ftawddeg reisnig nad y w yn bur gain, the very spit of his father," yr hon  glywais ei harfer, a weluis tnewn llyfrau Americauuidd. The dead spirit  of his father" sydd amrywiud a glywais unwnith. Mae'n rhyiedd cael mewn  llyfrnu Americanuidd ffurtiau ymadrcxid u dulliuu o swnio u dybiwn yu gyffredin  yn gyfyngedig i Gymrn. Fe'm beiid gan Saeson pau oeddwn fachgen am  ddweyd yes indeed " a dywedid wrthyffod indeed yn llw Cymreig." Ond  gwna Mark Twain i Tom Sawyer ddweyd indeed and deed and double deed,"  bron y geiriau pliR rai yr arferai plant yn ein pentref dwyieithog gr.darnhau eu  haeriadnu, ruin ddigwyddent fod yn sinrad Suesneg. Mi welAig hefyd ffurf  mcwn llyfr Americnnaidd. 

 

Spon, yn newydd span," bran rcu,'. Dywedir wrthyf nad YW span-net" eto  yn ddiurfer yn Sacsneg. Nid wyf yn cotio clywed ci nrfer, Ond y mae yn ansodd-  air Saesneg t.:a hen. And bought him clothes span-new." Havelock the Dane,  A.D., 1280. Yr A. S. y w span. 

 

Sticyl, stile. Guir Dwyr. Morgan. Ymhellach i'r Gorllevin dywedant  camfa-" Mae yr A. S. stigel o stignn, dringo. 

 

Stout, angry. Mae'r arfer yma i'r gair, yr wyf yn credu, yn gyfyngedig i'r  Gogledd. I)eillia Skeat stout ' from Old Fr. estout, stout, furious."  • '1' here  was but little meekness, for there was stout and hard words ou both Bides .  Wherefore they d epnrtpd with Wrnt ' ' MHlory_ 

 

Swllt, shilling. Or Llad. so//dus, llythyren gyutaf yr hwn sydd yn aros yu  .C s. d. Sonia Ducunge am solidus 

 

Swmer, O'r Fir, sonnnier trwy Saes. summer, a geir et0 yn y  cyfausawdd breastswnnner O'r bressunnner (Murray). 

 

Tabwrdd, drum. O'r Hen Ffr. tabur, yn uniongyrchol neu trwy y  Sues. tubour. timbrel a tabret yn ffurfiau cyfathrach, y naill a'r llall yn y  neibl Saesneg. Y guir Cymraeg am y ddau ydyw tympan," yr un a tympan  cyfieithiad Wickliffe, neu tympanum y Vulgate. 

 

Tocyn, ticket. O'r Saes. token. Un o ystyron token a mir gan y geiriad-  uron ydyw piece Of money curr6nt by sufferance, and not coined by authori  Y Dynyddoedd diweddaf y mae y fathfa, y mint, wedi bod yn fwy haelarfatho • n  pres, ac anaml y cyfarfyddir tokens yn cael eu rhoi allan ganfunaehdai preifat ;  Ond yn Nwyr. Morgan. yr unig enw am a elwir pres mown  parthau ereill  toe.  

 

Triagl, treac/e. O'r Ken Ffr. ueu Saes. can. triacle. 

 

Twsel, dtcsel, faucet (Spurrell). O'r Hen Ffr, dawzil, spi90t,  5811 

 

 

None

(delwedd 5812)

256  BENTHYG-EIRIAU CYMREIG.  

 

 

Twthill. Ni wn Ond am un T wthill yng Nghymru, yr un yng Nghaernar-  fon. Gallai fod ereill, fel y mae anu•yw a Toot-hills yn Lloegr. Or Hen  Saes. tote-hili, look-out-hill, a dAei11ia Skeat O'r A.. S. toten, to  that is, the city of David." Wickliffe, 2 Sam. v. 7. 

 

Tynnell, ton. O'r Hen Fir. tonne/ (Ffr. diwedd. tonneGu), tun ' 'We use  ton for a weight, and tun for a cask; Ond yr 011 yw y guir. Skeat. 

 

Wbwb, an interjection dencting anxiety." (Spurrell). Silleba Shakspenre  y gair whoobub ( Winter's Tale, Act iv., Scene 4) ; a chysyllta Skeat ef a whoop,  gair o dnrddiad Teutonaidd. Clywuis bobl Gogledd Sir Aberteifi y n ei alw hu  bleb, yr hyn sy ddynesiad at y Snes. Diwedd. hubbub. Ymhellach i'r De cymer y  furf iu.'bwb. 

 

Wtres, revel, carousal. O'r Snes. outrage, n olygai yn wrciddiol excess,  gormcdedd yu uuig. Ultragium usurpatur pro quovis excessn in re aliqua  Ducange. 

 

Ynnyd, shroectide. Gair eglwysig. O'r Llad. indium, hynny 'w, initium  jejunii, dechreu Garawys, yn 01 Whitley Stokes, yr hwn a ddyry Int fel y cy!-  ystyr Gwyddelig. Deillia yr uu awdurdod Nadolig O'r Llad. natalicta,  gwledd pen blwydd. 

 

Ysgarmes, skirmish. O'r Heu Efr. escarmouche, {rwy y Sues. can.  scannishe. 

 

Ysgiw,  setae. O'r ansoddair Saes. skew, oblique, gWyr.  Capel hirgul  ydoedd.  rhedai y meiuciau, ffwnnau skiwau, fel y galwent hwynt." Dr. John Thomas,  Cotiant Dr. T. Rees. Rhaid fod y mcinci?tu hyn a chefnau iddynt. Rhydd  Latham amryw engreifftiau O'r enw skew i ddangos arwyneE Ilethr, yr hwn a  gcir yn 1 Bren. vi. 4, y m. ddal. "windows skewed an closed." Cyrn., yu  llydain oddifewn ac yn gyfyng oddi allau." 

 

Ysgrawling, g /uæ O'r Sacs. serow, gydag olddawd bychanigol Saes.  so ?repared the scrows or glue-pieces, as they are called, may be kept for along  time. Encyc. Brit. art. Gelatin. Rhydd Spurrell ffurf arall ysglawring,"  sydd engraifft arall o drawsosod I ac r.

 

Ysgrepan, scrip. O'r Scandinafnidd skreppa O'r hwny daw y Saes. can.  scrip e. Fei ceir mewn Ilenyddiaetl: A. S. Y guir ynyr Efeugylau A. S. yw  cod Cym. cö:l, cwd). Ond ymddengys fod skreppa wedi pasio i'r Gymraeg truy  yr A. S. Rhaid mai y ffurf gynharai o scri yu llafar A. S. oedd scrippu, euw  gw,ywaidd O'r treigliad cyntaf, gydn thrcigh{ad unigol yr an, fel burmu uchod.  Cyfrifui hyn am lythreniad ysgrepan." 

 

Ysgub, sheaf. Bum i yn dueddol i feddwl fod ysgub" wedi ei fenthyca  O'r Sacs. sheaf Cyn Cael ei lythrennu o sceab yn yr Sled ganrif) a'i gymysgu ng  ysgub," broom, oedd eisoes yn bodoli. Ond gallai fod yn Gym. brodorol,  oblegid y mae sheaf a broom yn meddu y syniad o sypyn yn gyffredin. Felly  rhaid fod y Il,ygrair Sues. skipper, barn, wedi ci feuthyca o ysgubor." Ceir  skipper yu Jonad Crew Brome, math o Beggar's Opera :  Here safe in our skipper let's ely off our eek  And bowsc in defiance o' th' harman beel [policeman].  Sonia Darmsteter yn ei Life of Words am yr irony" sy'u darostwng geiriau a  fenthycir gan bobl gerllaw. Yr wyf yn meddwl nn chymcr hynny le Ond pan  mae y geuedl sy'n bcnthyca brnidd yn edrych i lawr ar y llnll, fel y gwnai y  Ffrancod efo'r Germaniaid. Oblegid er fod y Ffrnncod yn defnyddio yn  ddiyåyrllyd rai geiriau o darddiad Germannidd, ni ellais gael unrhyw eiriau  Ffrengig a ddefnyddir felly gan y Germaniaid. Dywed Eeddoe yn Races Of  Britain fod ceffyl yn cncl ei ddefnyddio yn swydd Henffordd yr un fath, a  dyfynua Scott yn ci nodiadau i'r Rcd Gauntlet o Guardian Cowley,  Jack looked at the sun, and cried fire, fire,  Tom st his kef"' in Birkendale mire.  Ile mae'r ystyr, mae'n amlwg yn ddiystyrllyd. Cymharer y Fir. rosse, a Rosinante  Don Quixot€% O'r Germ. ross, trwy y Ffr. mae'n debyg. 

 

Ystrodur, packsaddle. (Yr Lid. isel strßdura.  Stradura pro stratnra, quid•  uid ad insternendum cquum necessarium est," Ducange. Rhydd insternendwn  tgorchuddio) durddiad ystarnu " ae ystaru."  5812 

 

 

None

(delwedd 5813)

YR ENFYS.  257 

 

Ysturmant, Jew's Harp. Nid y w hwn yn edrych guir Cymraeg,  Gallai iod y Sues. instrument, gyda thrawsodiad r ac u. Cyuaharer y Saes. run  Sues. can. ernen, a'r Germ. brunnen a'r Snes. burn. Am gyfnewid inst i "St,  cymhurer insterno ag ystarn," a hefyd yr Hen. Fir. estrument. 

 

Ystwyll, Epiphany. O'r Fir. anile, std r.  Epiphania, quo die  stellu Mugis l)otniuum natutu n nutiauat." Ducange. Gallai zod Ystwyll wedi ei  fenthyca yn uniongyrchol O'r Llad. sw//a (seren), fel amryw eiriau Cymreig ereill,  megis cadwyu o catena, eglwys o ecclesia, Ile nad oes ffurf Fir. rhyngddynt yn oi.

 

Yswain, esquire. O'r Saes. swain. “A herdsman or servant, a youth not  yet an esquire." Mown cyfansoddiadtllt yn y canrifoecld a X V. , nid y w y  gair yn cael ei ddefuyddio yu gwbl yu yr ystyr wreiddiol. Ymddengys fod  unrhyw un heb fod yn farchog yn cael ei alw felly.  Dunedin.  Knights, ewainos, Iwodios  crud hen to 

 

W. B. WILLIAMS. 

 

 

 

.....

------------------------------------------------------------------------------

Sumbolau: Æːæːā ē ī ō ū W̄ w̄ ȳ/ ˡ ɑ æ æːɛ ɪ ɔ ʊ ə ɑˑ eˑ iˑ oˑ uˑ ɑː æː eː iː oː uː / ɥ / ˡ ð ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ uɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ /

ә ʌ ẃ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ẅ ẃ ẁ Ẁ ŵ ŷ ỳ Ỳ [ә gæ:r]
---------------------------------------
Y TUDALEN HWN: www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_140_benthyg-eiriau-cymreig_1893_0252k.htm
---------------------------------------
Creuwyd: 26-07-2017
Adolygiad diweddaraf: 26-07-2017
Delweddau: 
Ffynhonnell: Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
---------------------------------------

Freefind:

Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
...
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE
...
Beth sydd yn newydd?
WHAT’S NEW?


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Gal·les-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r äm ai? Yüu äa-r víziting ə peij fröm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəlóuniə) Wébsait