kimkat0307k Y Pumch Cymraeg. 1860. Ysgrifau yn y Wehnhwyseg, sef tafodiaith de-ddwyrain Cymru.

17-08-2017

● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ●
kimkat0960k Mynegai ir testunau Cymraeg yn y wefan hon www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0960k.htm
● ● ● ● kimkat0307k Y tudalen hwn

0003_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
..
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles


Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

Y Punch Cymraeg. 1860.

(Yn nhafodiaith Morgannwg a Gwent,
neur Wenhwyseg).


(delwedd 7282)

...

22 Chwefror 1859

18 Chwefror 1860

4 Awst 1860

1 Medi 1860

....

 

 

 

 

 

-           

 

 

...

 

 

(delwedd 5994)

Ionawr 22, 1859

Y Punch Cymraeg

 

CYNADLEDD GWYR TAN GLYN

 

Thomas. Dywedydd da i ti, Wil; s dim argol or melina' yma i rowlo

bytb ood hynybrail) o" bet.h yw seguru fel hyn.

 

William.- la, wir, unnghomon shwd fusnesdim Uwaitb, dim draio, dim'

yn y byd !

 

Dafydd. Hoi, boys ! jiawst' myto i, doco Low*in

I dy lap, Dafydd; pam Olli di, wd Lewiieliewis

 

Thomas. -

yw enw'r dyno

 

William.-I, dyna sprag mewn ann*ghomoij enwa sy gan y

bechgyt,a-ch Card? Gwyllt, Wil mb ei'_farh, Evan tw tw, Lowsin

Rhyfedd shwd gubolach,s

Gabildi, Slli mis pump,

 

Daf.ydd -Wel, otw i ddim ynllui oddyrvnu'/ rbst.oi cbi=dyna'r eneafi

sy drw'r g.waith bob licyne Ond Pr row!' a'rrheflen=tdbdo} Lewis'yn cwnn

clai 'i gal rhoi ar gwrw'ri

 

Thomas. - Hotd on, Da(ydd, y mae dy d*fod div clecian'

wyddot ti'r dyn, fod .hwoa'n ddirwestwr?

 

Dafydd.Gwn ar yrenw fel llawer o

Thomas. - Pw' lawer o Di ? y dyn !

 

Dafydd.EGofynWch i'r jiirris bitcb yna Bidd YD dod Pr gwaitb bob

godechwydd,

 

Shencyn.Wel done Dafy, wirione fuch t, bach'an down right wyt

tie _wyt ti jm gweyd y gwir bob gair; men llaethenwyn sbir 'Berteifio

 

 

Thomas. - Taw di Shencyo, wyddoi ti ddim!llawer ;. dyn 'dyfod '.v3%t' tie, 'a

mtoiyn y wlad is' w yt ti orgs.Hald o Gardiesi

chi yn meddwl, Tomoss'Tod fCardies a phob un sydd eyn

yfad hner peint, mor ddwl a dail bysedd y con ? Otw i yn gwdid dim: yi

erbyn dirwestwyrs onastond iyn erbyn y rhi%sy'n io h'yd fey Jerri

Brown,' ac eto yn cablu yr haoer peint,

pwy, Dafydd, nc ni roddwn *fob ar y drttfoda'ttb

fi wd pwy. mynjawst i, ucos rhoweh cbPr cwd riddi nbw;i

nid ilawer fydd eich rbif chi wetyn,

 

Thomas. - Enwa, enwa, ngtrs*i

 

Daf}dd.---PwY oedd gyd& chi yn cabit;i hyd y .turnpiC8 spa, ddydd tyn,

givd fqd dirwest yn well o getyn he'Y(i Sul,

 

Thomas. - GRd dy lap, Gwetod neb o byny =wyPn. un o ty 'cwidd',

 

Dcfyddj-lu,) ond y mee dirwst so cwdd gyda'ch . ha'np.i vchi.

Rhwng talu urn win i ddarlithw} vs, uc atm litwer o betiiach erish, otich chi

ddinv y awrdRfel y dylech chi, ac yn plifro ni y gwranduwrs o hyd.

 

Sheucyno-Da maclugen mowr db dul i ddane' fe wrtb y ma 'n

5994

ilif.

 

 

 

(delwedd 5992)

Thomas PW" 'n gwd hyntt ?

 

sy'n gwbdd, dynu gvd.

norias..

 

A sefi di bt hyna ?

 

Dafydd.-Y fod darlithiwr wedi yled wytb poteled o win, ac fod

iri (sort o ail law o ddmrlithwyrs) wedi bod gydug e, u dou o nhw hyd weti

an y boF, yn' smoco tac 'fed.

gelw'dd di.yw hyny,

 

DaJydd. - Wyt ti yn meddwl do's dim llygid' eins hi mae

Fir; tit wyddoVfod mwgtwr weti'D0d hy.ny gydatchi,' 66t

yn'ddist fach.

 

Tkomds.Ntt wn i-DyshyfJn i .

dim ofan urnut ti, Tomos, i'th gelw'dd-dari dy gegae di

y fi PW' dalws am ddwya fi wn rows heu gownt turn y ddwy aratk.

 

Thomas. -0'dd y gwin yn feddwoi ?

 

Dafydd.Otw ddim yn gwd y gwin, cyn hala byna drw'r rowlse

! fach anw'l i, dyna blt ffamws iddo fee

ni wetwn fod y peth yn wir, er mwyn dndl

Dafydd.Na, ngwas i, ni gatwn y f61en dun y forthwyl dicyn eto ; myn

net; i ddim i dyngu o'i blegid y mae e mor Wir a bod y melina:

wedi ffael'2,.

 

William Y fi glywais gati un O'r Wesleys, yn sh'$F, fod un O'r Babtis

wedi talu am ddwy boteled o win i ryw dd2lithiqr, a'i fod e'n sgyrnu dan-

nedd, fel tongs yn cydio'n y flen, o blegid byny

anw'l

 

B/T//iam.---Dyshyfon: i, Sbeucyn, peidiwch a gwd fel'nu-. '

i ch chi'n

tynga'c dyne

 

Ederard.-Pw' Wes!ey wedws fffd Babtas wedi gnd nyna? Ai'r Wesley

sy'n gwd nad yw y gweini(log yn pregethu'r efen(.rvl eisiu'i fod e'n ddir-

westgr? neu'r Wesley y'n ddirwestwr ond dolur yu main i gefn

e? neu pan fyddo oddicrtref YD prynu Iloi ?

5992

 

 

 

(delwedd 5995)

 

Dafydd.mm o sects ymay fi yw'ch mistyr chi, wy'n

gwd taw Babtis dalodd ddwy

 

'Edward, y ti faeddwg; oild dim cellwari'cb chi'r

Babtis ymn just rnor slied a 'r Sentars.

Owy sy ynagwr. clff yw'r celw'dd yn dalodd

am y rhest?

 

Dafydd.Y fi kevn ; ac yr promos wedi gwd maf i o'dd

fi weda=dyn7t William wet.i gwd dalws. am y

y petii

gynideitbaS dailws am y pedair urath,---a dw_v, fel,y gwetw.s. i, heb dala

nid gwin meddwol o'dd e-

Tho m as

 

Dafydd.=Otib ti,i Tomos, weti bod yn grondo y Lancaster Gun a'!

Sldmax, ti'r dynon mawr annghomon yma, heb bedi sy'n meddwi pa

lihetfi ria sy! Y fi welas yo y irawr fod sn rhit!d i} nurtnento yn.

stumog, wel di, neu cyn myn'(l fi feddwas_,i am wedger ryn, angladd

o British Wine; 'el di, itc oti yn hi sn reswm fod dynon

sy'n- niddwt ar British "Tine yn cablu dynion nad ydynt yn meddlFi at all !

Y [Toled *hyd i'ch chin

! Hymy

 

Tomo$o Fel m:inaxersi rhhi canolie.'cb i'cb chi

Peilc -yrna wasters o ddirwestwycs, ellwch chwi ddim sefyil y. gage?

llnwer , .o'r gweithwyrs yn talu swllt

W,ddost ti,.

atr ua elkwcha ghi

a gc6t gwarter o dybncco, tic yn ei roi e am werth swllc o ddiod-wvddt

fod y tafarnwry yn gwertht\ hwnw am swllt, 01)d a '.vyddot ti fod dirwestwxrs

yn prynu hwnw et mwyn achub grot, ac yn cefnoqi ffordd hyny y fYnrf waeth-

uf ojt (asnaeb yrme-wyddot. ti fod llawar o honocb chi. yn cadw tablen fedd-

wol yn yr t9wyddot ti fod dynion da yn Cael eu cablu gyda chi-wyddot ti

fod haner y merehed yna sydd yn bagalwyrnu E)'da chic D:Suliau ar hyd y

roads ym;i, ganu 'c Du ydyw din," &c., tua leg O'r gloch, mewn man a,

lie na ddylnt roda wyddot tiond 'rwy yo y full heat, gan hyny of'na i,

d!iim rhagor yn awrond hyn, wyddotti mai liid dirwest } w petbach shwd

MorganHolo, lads! mi rydactl chi Jen d!sgwrshio yri right gln, .rwan '

mi roeddwtn i yn y beileri yne, fel llygoden rpewn costrel yn clowed pob

gair ddedsocb chi, a Oban wired tem geni i, t r wan, . mia sgrifenuis bob gair

ac mi danf01iiE o Pe Punch Cynbrae?r.

wneuthur gwep cyuyd a :-pr PUSCH !

njorgon.le, debyg gen i, v.;ire

5995

Shencyn Sweet aongbornon gen i am

o mor ac _vh gneid ei R:42itb' felo Steam hammer. Ef

custwmer nu i ddynion ofaiui eu coega'- (hvir. pob gair ip

 

 

 

(delwedd 5993)

Morgan, ac fe wd rhagor hefyd, dyna i ti, ngwas i a dyma beth arall, myn jiawst i, y fi weda he'yd. Dywedydd da i chi 'nawr boys

 

Thomas. - Dyshyfon i, fel y gwd y bachgen yma.

 

Shencyn. Os bu hwch mewn sofl erioed, mae Deio yn y cwnsel mae en fachgen da, shach i fod e yn gweyd ambell i air lletwith, ac mae e wedi darllen pwer. O'dd en dyrnu ar y twyll yma, welwch chi, fel Shoni Blancwn yn dyrnu pys on in clywed y cwbwl yn clatshan i gyd.

 

Sais o wlad yr Haf. - What be all this about, they tell me ye are goin' to ha a fight, or somat o' that sort.

 

Shencyn. Is no fight is is the Davy Beth yw dadle, Morgan?

 

Morgan. Waith i mi heb ddeyd i chi,rwan. Dacw Tomas wedi ei chychwyn hi; waeth i mina' fyn'd hefo fo; neu ar ei ol rwan - good d.

 

 

O BWYS I AMAETHWR.-Os oes rhai o honoch yn meddu ar stoc fawr o ymenyn rhy hen ac analluog i symud oddiwrthych a chyraedd nemawwr bris, dyma i chwi gyngor gwerth ei gael: - Rhoddwch mewn potiau, a thaenwch dros ei wyneb blyg teneu o ymenyn newydd, a bydd yn rhwym o werthu yn ddioed am bris campus. Gallwn gymhell y cyngor yn ffyddiog ich sylw, gan i ni ei dderbyn oddiwrth amaethwr parchus yn mhlwyf Llanggristiolus.

 

AT FLAGARDWYR. Y mae gan Mr. Punch i alw sylw ysgrnfenwyr cecrus

yr oes at lyfr sydd newydd ei gyhoeddi yn rhad ac am ddim, yn dwyn yr enw

Y FFREWYLL. Mae yn cynwys cyfeirwyddiadau syml ac eglur tuagat

ddyfod yn fedrus yn y gelfyddyd ardderchog o ddarostwng eraill drwy y wasg. Y mae gydag ef Attodiad, yn cynwys dros dair mil o'r ansoddeiriau mwyaf isel a diystyrllyd yn yr iaith, wedi eu trefnu yn hwylus yn o1 llythrenau y wyddor. Yr awdwr yw y RHEN DDYRNWR, Nant y Bendro, - ac y mae'n hyderu fod ei alwedigaetb yn ddigonol brawf o deilyngdod y llyfr, ac hefyd y ffaith fawr ddarfod iddo gael ei gynorthwyo gan rai o brif gampwyr yr oes yn y gelfyddyd hon, megys Nurse" yr Hero bach, &c.

 

....

 

 

 

(delwedd B0400)

CYMRAEG.

Chwef. 18, 1860:

Y Punch Cymraeg

PONTYPRIDD,-MORGANWG.

Mistir ych chi wedi gwned petb anyffredin o Ids yn

Nghymrui yma yn yddwy fly'nedd d'diwethe ym'al; o y,tych 03 Aim

dowt, a hyny trwi wsol' i ddinion i beie, a ps dim dowt hef,yd na

wnech les mawr hcfyd, wrth ganmol dinion, a wed wrib y byd ei

rhinwedde nw, a Phe-y gwnech chi hyny, os 'dim dowt na fyddem

ni yma yn dop y Thane.

Achos otin dinioni ma*wr ni yma, ddim fel mae dinion.mawr

Aberdtr yua, yn ffreio 'ti gilydd af goedd y wiad, a shioto ink a

phapir am drawd eu gilyddt; nips bo nhw fel sweep shiml.' O! na

na, nid felli mae yn dinion mawrni, Er yg tipin yn 01 yna, bi i

un periaeth weyd rhywbeth yn: small am lwyth y penath 'aralr;

Cymecodd, y gwr y. beth at ei ytur'iueth,.a phnderfyn-

oedd -brofi yn whanol achyboeddodd y bun.sai, yhy yn, cymery

Ile dydd y-drochfa arldn y dwr, a gwiaeth i foddloniwydd i bawli

O'r llwyttY bod y Babtis} wedi ymled'i i bob pari O'r bydt; lla-wF

o lefydd

Mae, geni airsbach i wey tam y; diiciad befyd os gwelwch chi

YD dda& Mae y diwicid wedi bod ymweliad a ni Fel bron

yn bob Ile arali o Gymru ; Ond mae nw O'r 01 trna nac un man arall

yr wyf yn credu. 'Y tnae Wedi cael' y fathi ddylanwad 'ar feu-

engctid ni yma:, y maerit yh rynhoi at eu gilydd i gdw cyfare

fodydd gweddio:e Ac yna. dadlu a chrog dynu bwy oedd y

gweddiwr: gore: Enwa i'ddira o nhw'yn awr, Ond ini fydd' nhiv

yu gwvbod, os na fydd gwrandawiad cewch tef* cnwe nhw' y Vr

nesa,

Fe dd.aru i'r Indipendans yrn. yn Srdis, dioi Sheoo ye Cliwr

mas am ei fod yn ei pcooi nhw 'am giio dirwesto hyd 0 Ond

gwn bydd yo dda gau Judi' a chivitha glwed fd Methodis y Grig

wedi acto -iddo {el dyoi01T? trwi agor y drws iddo.yr tin nosone

ba.h, be si ar y dinion meddach chi, diwdit* fod

criwr y Baptis o'r,ochr arall yrl pallu crio di,rqvest Ond galla i

feutro gwcd wrthoch chi y byddau yn well gan ein c.i:iwr (Shon

Corpfr) gant'o gyfarfodydd dirwest na rhoi ei biesenoldeb mewn

un o honyn'Vheb fod Mr. A. neti rhybeth tebyg y

Dymaff yn t'wi yo awr', gap ddymuno i chi ddod a Punch allan

bob wythnog Cyn hir, hefyd i/ newid ei enwo a'u' Osod yn Haul o

mag, 'iVaitb og dim dowt bag wdi tnffu goreuni j laiver

twll tywyll jymNghymrul.

Ydwyf ar-ebedeg yr ysbryd gwllt

10,.1860.

P OSrFs'PUDD&

B0400

.....

 

 

 

(delwedd 5973)

-           

PONTYPRIDD.

Y Punch Cymraeg

4 Awst 1860

 

TIPYN O BOB PETH. Dear Mr. Punch and Family.. Yr i'ch gwyd hi yn daclus or diwedd. Beth a'h cynhyrfodd i ddywed yn small am ein Champion ni. Dywed yn small, am fachgen sy

wedi ein cwnu ni fel Cenedl. Aie. Wel yn awr Syr, gwell i chi gymeryd cr o'ch hunan: pan yn dyfod i'r lle hwn o hyn i mas. Canys clywais fod un o'i gyfeillion yn gwcd, os bydd iddo fe (Dan Thomas) eich gweled, y bydd yn siwr o roi i chi gnauen fach. Dyna i chi un enghraifft o ddull y Champions o gadw lly wodraeth.

Mae wadi dipyn o row yn yr Iron Works yma ar lan Tf o bothti y Doctor, (sef Doctor y gwaith fel y gelwir.)

 

Yn y cyffredin ryw fodau a adnabyddir wrth yr enwau canlynol, fydd yn troi y sylfaen, Dai Bully Mawr, a Mocyn Bully bach &c. A chan fod y dosbarth yn hynod o fond o Syr John Heidden, bydd yn rhaid mynd i'w sugno am ddiwrnod neu ddau ar ol tori y dywaechen gyntaf. Yna bydd y Doctor yn bur debyg i'r barcut yn chwilio am ei ysglyfaeth, ar ol cael allan mae dan arwydd y Green Dragon, neu y White Lion y bydd, ha tuag yno nerth

traed, a'r peth cyntfa wna fydd ordro galon ne ddau o ddiod i'r bechgyn er mwyn y gwaith newydd Ond cyn diwedd y gwynt,

bydd yn rhaid iddo fe gael dod yn Ddoctor iddynt (bydd yn rhaid iddynt dalu yn ol cofiwch) o dim ond iddynt addunedu hyny, bod gwerth yunt [sic; = punt] neu ddwy a [sic; = o] ddiod i'w gael, yna bydd y gwirioniaid

gwirion yn gwaeddi, hwra, hwra, Mr. Doctor for ever, Wel dyna hi yn all right bellach, dim ond gwahodd perchenog y gwaith i' r Family Ball, bydd pob peth ar ben, ac hefyd siglo ei gynffon yn awr ac a phryd arall [sic; = yn awr a phryd arall], ar ryw neu ddau neu dri o'r gweithwyr. Yna gall Mr. Doctor fyned am daith tua'r 'Half Moon neu y Morning Star i chwareu tipyn o bagatelle, (cyfieithodd ryw

deithiwr yn ein lle ni yma, y rhan olaf o'r gair uchod yn uffern) neu y cardiau, na ddichon yr ha [sic; = yr a] i ymwelaid [sic; = ymweliad] a'r 'Lion neu'r Greyhound' yn Ile a'r cleifion. Wel, yn awr ynte, beth os dygwydd damwain i un o'r gweithwyr fydd yn talu yn ddyddiol

am ei feddyginiaeth, pan fo Mr. Doctor ar un o'i deithiau uchod? Dichon yr anfonir am dano yno, os bydd y claf wedi tori asgwrn, bydd i Mr. Doctor hauen [??] na, gan roddi tipyn o 'fisic' iddo. Dichon y bydd yno glaf arall, a deimla boen yn ei ben, bydd iddo ynte gael tipyn o Blaster gwyn er meddyginiaeth.

 

Bu i Mr. Doctor yr Iron Works, retirio y dydd o'r blaen. Ymgyfarfyddodd y 12345678910, a, hnnters [sic] gylydd (Agents) er penodi dydd y Sale. sef y 27ain o Fehefin. Pan y gwerthwyd

rhyddid, ryw gannoedd mewn rhifedi, am y pris isel 2s. 9d. y pen, bach a mawr yn un lwmp, a hyny pan oeddynt oll ond dau yn gofyn eu rhyddid. Ofnir, gan fod y caethion mor hynod o rad yn Nghymru, y bydd i gaethfeistri yr America ddyfodd [sic; = dyfod] yma i brynu caethion, ac y bydd yn rhaid i 'r Cymry druain fyned wrth y canoedd tua ar gorllewin.

 

 

 

 

(delwedd 5974)

-           

 

Fe ddaru i benau y Corph yn yr ardal yma hysbysu yr aelodau ei fod yn dymuno cael ei cynhorthwy, (h.y. ethol ryw ddau neu dri arall i'r swydd bwysig o flaenoriaid). Dyma i chwi ryfeddod syr, blaenor yn mofyn cymhorth, ie, un o flaenoriaid y corph hefyd. Bu i beth mor ddyeithr daflu y gwahauol bleidiau i dipyn o ddyryswch. Ond meddianodd yr uchel Dory, yn nghyd a'r bragwr, a 'r gwr sydd y defnyddio y Squezer yn amser etholiad (mae y tri

rhinwedd yma wedi cyfarfod yn yr un gwr) ei hun toc. Gan ddangos drwy ei resymau arferol, fod pob cyfnewidiad oeddynt wedi eu wneyd er drwg mawr iddo ef. "Er's blynyddoedd yn ol, meddai, mynasoch dynu i lawr yr hen Gapel, ac adeiladu un mwy, ac yn awr eto, dyna chi wedi mynyd hwnw i lawr, ac

adeiladu un arall llawer my costus eto, gallwn lefain y funud yma wrth feddwl fod yr arian a roddais i, wedi ei gwastraffu fel yna. (Dywedir fod ffrydiau yn rhedeg dros ei ruddiau ar y pryd, ac hefyd fod smell Syr John Heidden hyd yn nod ar ei ddagrau.) Gan hyny gallwch benderfynu y bydd i mi wrthod pob

cyfnewidiad o hyn i mas!!

 

Darfu ir haner diwygwyr o'u tu hwythau benderfynu fod yn rhaid i'r swyddog newydd fod yn enedigol o Bontypridd, ac yn

haner dirwestwr, fel byddo iddo ef a'i gyd swyddog (Evan) wneyd un dirwestwr rhyngddynt. Gan eich bod chi yn cael pob peth

allan, dymunir arnoch anfon un o'r fath uchod i ni yn union, gyda'r Telcgraph os yw bosibl. Byddwn ni yn y 'Blue Bell' yn ei ddysgwyl.

 

Cynygiodd boneddwr ieuainc, ac aelod o gymdei[th]as gystadleuol y rhan ddeheuol o'r dref yma, gwobr o wyth swllt am y gn oreu i'r T ar Bara brith,' oedd i gael eu rhoddi i'r cystadleuwyr, ar y 9fed. o Orphenaf, 1860. Dechreuodd yr hen bobl a'r ieuainc ymroi ati yn brysur. Daeth amryw ganiadau penigamp i

law, ac ofnai y beirniad ei anallu i gyfryngu.

Anfonwyd am y Pryf o nerth i'w gynorthwyo. Dywedir y bydd i hyn daflu hyd yn nod goreu glas (Cyfryngdod Emmanuel) Gwilym Hiraethog o'r golwg i'r cysgodion i rywle.

Rhanwyd y wobr rhwng boneddwr ieuanc a'i rhoddodd, a bachgen bach talentog arall o'r pwyllgor. SYLWR.

....

 

 

(delwedd B0401)

 

-           

 

Medi l, IND.

Y Punch Cymraeg

PONTYPRIDD.

Dear oeddwn yo, bwriadi, ,pan yn ysfeni fy IJytbyr

blaenorob, ysfeni yp union wedynt; ond yr; oedd agoriad Capel

Mawr y Mthodistiaid Calfinaidd gerllaw, a chwi wyddoch fod fy

musnes I mor hyhod brysur at atnser!fel yma, fel y gorfodwyd fi

i rhoddi fv mwriad i finu.

Gwelaf fod rbywun yn ysfeni: umbell i llythyr; oddi. yma, ond

gwn bydd llythyr genyf V, fel din si wedie stydi0i Giamadeg, yn

llawer mwi derbyniol na chat) liwmv& I ;

Es I tua ar cwrdd mawqr, ac os do, ces sefyil ar fy nhraed drwi

Y cwrdd; mae gweithwyr Wedi mynd y dydd heddu, dydi Jitnv.yn

myndo am ddin maxvr. mwi na din bach ond gwaitb na'r cwt)}, yr

oedd fy ngliniau a'm co*au yn. ddu aeyn la$ bob tipyn mewn

canliniad i gylchiau y benywpd yna', ond:cliwai8 fod y bechgy.o yn,

meddwl eu: sarfio nhw i mas, trwy, wisgo cylchiau eu, hutaiq,aa.

gwnaf ngorati i hy.fiy ddod i ben.

Mae Capel' newydd y Methodis ddigon o. flaentCapc) y Disent<l

eis, ood fod Tafdrn splendid gen y Diseuters,drws nesa iw Capel

Ond eto, stpwch chi; mae prif Fragwr. y-:lle yo byw, yo union. yn

gyfer Cpe) Metl)dis, ac hefyd. y-mae yn'aelod gyd hwy. (Ofnyd

yn ddiweddar y buasai yn rhaid'myned a'r;gwr hwn i'r madhouse )

Diwedir fod yr hen;langc yma, (Gwingdog y Bobiis,) yo , bwriadi

gneyd ci Capel newydd c yn. fwy nag un o nhw.aq hefyd, ..yn ad-

ciladu Darl)awdy splendid y drws nesa iddo, ac etc, bydd pibellarf

o h',vnw i rhai O'r prif eistedd!eoedd yu y Capel; byd(lant O'r

defnydd mwyaf gwydyn, wrth gwrs.

Bu y Corph yn Ile yma am ugeiuiau o, flynoedd yn cronu ei

athrylitb er ei gad allan. yo un IWIi)l) ryw amser; ond tua dcchreu

y gautrif uresenol, daetb allan fel pelen o ganon, dc y) rhiae wedi

bod oddiar hyny hyd et yn stormio gwaelod y fro yma, ynghyd a

rbanau o sir Aberteifi, ryv. unwaith, neu ddw.y, fel mae. J bob)

bront 'tvedi llywygu gan danbeidrwydd ei athrylith $ a drui'r rhan

yma O'r Corph blyrnpio ailan y pryd huinW, fel na chododd yr' un

o'i athrylith.cf, o byny hyd cto.

Ac er enghraifft, Syr, rhQ.ddafi'ct) miloedd darllenwyr machen:

o danbeidrwydd ei athrylith pan yu darlunio y rhan bono o weled-

igaeth wele dyrfa fawr, tyr hon na allai neb ei rhif&,"

Wel loan, a welais ti rbai O'r Disenters yno Ateb: Naddo; ddim

O'r un. A welaist ti rhai Bedyddwyr yno? Ateb Naddo, ddim

o' r, une A,. welaist ti rhai O'r Wesleyaid yuo? Ateb: Naddo

ddirmo'r unet A welaist ti rbai o EglG'Ys Lloegr?' Naddo,dirn

O'r un W el, loan bach, a welaist ti rhai O'r Methodistiaid Cal-

finaidd yno? Ateb: Do, " dyrfa fawr, yr bon na allai neb ei

. Dyna i ti ddrychfeddwl, ddarllenydd. Ond'mae Thai O'r

hogiau yma weedi bod mor wyncb galecl a gwrtbsefyll drychfedd.

yliau fel yma.

Mae genyf yr luyfrydwch o'ch hysbysu, foci' caethion Glan Taf

wedicael eu rhyddhau ar yr 9il d(lydd p fis AWSt9 1860.

Clewais bod chi, y Northmen, yn yr Esteddfod, yn cael spri

iawn am ein penau ni yn wilia Cwmrag,md dyma lythyr er (langos

A dywedwch y Llew

i chi y gallwn ni siliepi yo gam pus.

am bidio ei gneyd ni yn sport.

IVRCEI.

[Deallwn fod cryn gynhwrf yn y Ile hyn oblegid. ysgrifatt a

ymddangosodd ar ein dalenau, ac fod rhai caredigion a osodasant

eu hunain dan y fflangeli yn codi ystorm o fellt a tharanau. Go-

beithio yr ydym ni y bydd i'r cyfryw ystorm bnro awyrgylrh ect

hymenyd(liau, fel y deuont i weled' fod rhywun ar+ll yn meddu

llgaid i weled].

B0401

 

(delwedd 5992

5593

5594

5595

5596

5597

5598

5599

....

 

------------------------------------------------------------------------------

Sumbolau: ːːā ē ī ō ū W̄ w̄ ȳ/ ˡ ɑ ːɛ ɪ ɔ ʊ ə ɑˑ eˑ iˑ oˑ uˑ ɑː ː eː iː oː uː / ɥ / ˡ ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ uɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ /

ә ʌ ẃ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ẅ ẃ ẁ Ẁ ŵ ŷ ỳ Ỳ [ә g:r]
---------------------------------------
Y TUDALEN HWN: www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_147_y-punch-cymraeg_0307k.htm
---------------------------------------
Creuwyd: 17-08-2017
Adolygiad diweddaraf: 17-08-2017
Delweddau:
Ffynhonnell: Llyfrgell Genedlaethol Cymru
---------------------------------------

Freefind:

Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
...
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE
...
Beth sydd yn newydd?
WHATS NEW?


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait