kimkat0310k Y Stiwdant. 1916. Y Geninen. Stori yn nhafodiaith Bro Morgannwg. W. Bryn Davies.

29-08-2017

● kimkat0001 Yr Hafan www.kimkat.org
● ● kimkat2001k Y Fynedfa Gymraeg www.kimkat.org/amryw/1_gwefan/gwefan_arweinlen_2001k.htm
● ● ●
kimkat0960k Mynegai ir testunau Cymraeg yn y wefan hon www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_mynegai_0960k.htm
● ● ● ● kimkat0310k Y tudalen hwn

0003_delw_baneri_cymru_catalonia_050111
..
Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles


Cywaith Sin Prys - Testunau Cymraeg ar y We

Y Stiwdant
(W. Bryn Davies. Y Geninen. 1916)

(Yn nhafodiaith Bro Morgannwg,
neur Wenhwyseg).


(delwedd 7282)

...

 

 

 

(delwedd 5984A)

 

Y Geninen. 1916. Tudalennau 120-121

Y STIWWDANT

(STORI YN IAITH LAFAR BRO MORGANWG).

 

FLYNYDDA lawar yn ol acha dwetydd

genol gaua odd na stiwdant yn dod

tshathre o Rydychan i Dy^barfarad ym

Mro Morgannwg. Odd a weti dod gita'r

gtsh fawr cy bellad a Pomffn, ag odd i weti twyllu'n fdr arno fa cichwyn 'i shwrna.

 

Ar ol iddo fa ddringad lan i ben y trip ochor ycha i Bomffn fe ddath i fwrw glaw yn ymbed - cywad o law trysa, a'r llychid yn goleuo'r wlad ishta gola dydd o Benllin i Dre Golwyn.

 

Maslaw fe ddath ar bwys ty tafarn, -

fe allwch weld rhai o'r silfan 'co nawr; a thyma fa'n cnoco wrth y drws. Fe ddath menyw lanwadd ddiginnig i'r

drws, a fe ofinnws y stiwdant am letty hyd y bora, achos bod 'n bwrw mor afnatw a fynte 'n ly^b dyferi. Ond fe ballws y fenyw'n dg a giatal iddo fa ddod miwn nag odd neb gita hi'n y ty, 'i gwr newydd fatal o Abarddawan, a bod ofan arni atal neb diarth miwn, wath am ddim wddsa hi fe alla fod yn lldr pen hewl; a pwy ddydd odd un o henni nhw weti llindacu fermwr o Shin Nclas

ar Fryn Own yn i acos i Bonffn, a weti mynd a'r ticyn arian odd gita fan 'i walat yn dod tshatbre ar ol gwerthu yn fair Pomffn.

 

 

Fe drdTS"y .swdant ffwrdd yn itha

digaloo ; ond odd dim iws danto ta beth,

a mln a fe trw genol y storm. Ar 01

mynd 'mln cwpwl o gama' fe glyws

ddrws y ty tafarn yn cl 'i acor, ag wrth

Ola fe welws rhywun yn cl

derbiniad miwn i'r t'. Bachan tyn odd

y stiwdant, fel y cewcb chi weld 'to ; a

fe ath nol i'r t' tafarn : a phan ddish-

gwilws a miwn -w acen fch yn y ffenast

fe welsa wraig y ty tafarn yn swpar

yniawn ar y ford o bob mth o ddan-

tithon o flen y dyn odd jest weti dod

miwn.

Ar 01 cymrid stoc O'r wledd ishta 'r

per's tu fs i ddrysa paradws, fe ath y

stiwdant ymln tsha Llys y Fronydd.

Cyn bod a mynd ganllath fe gwrddws

dyn ishta captan Ilong yn dod i gwrdd

fa,

Hylo, ble i chi 'n mynd 'r amsar hyn

O'r nos yn genol shwt storm, se ni mo

ewn a gofyn ? " epa'r captan.

'C Ar y 'm ffordd i Dybarfarad w i ;

fe dd gl Iletty yn y t' tafarn sy 'nl

'co, ond fe ballws y wraig sy'n 'i giatw

fa 'n dg."

't Dewch 'nl ta fi. Y fi yw perchan

y ile. Fi etho mes o Abarddawan y

dwetydd 'ma, ond achos y storm gorffod

i ni droi miwn i Gl Y w gwsgoti, ne ar

grige 'r Nash y byge ni 'n gata erbyn

hyn. Odd Dafydd Jones yn y rhythyra

n siwr.

Marcad? acor y drws yn gloi: y

sy' ma a stiwdant bch o Rydychan.'

Weti ticyn bacb o aros dyma'r drws

yo cial i acqr. atr

yu mynd {r a'r Stiwdnt

"Marcad, dera a thicyn o swpar i ni.

5984A

 

 

 

(delwedd 5984B)

 

W i jest a sytbu, a ma'r windro ar y 'm

mysedd i. A ma'r stiwdant iahta

corff. Deweh yn nes i'r ten w."

Wel, wir, Hwlin, i ti 'n gwpod nag

i os glta fi ddim llawar o fwyd yn y 9."

Dera a bara chaws a nymid otr

daplan ini 'tae daflan yn y

sktlat ar y ten."

Stopwch dicyn bch, epa'r stiwdant,

i chi we bod yn garettg iavn i fi,e fe

fyswn yn siwr o fod we sytbu yn yr

oerfal cyn cyradd LlanilitYd onibai chi,

a fe licwn i dalu 'nol. Fel w i weti gweud

wrtho chi, stiwdant w i o Rydychanj

Ile blina'r byd am ddysc. Pan own ni

yno fe gwrddas Hin a fe fuon yn

bartnars bidir am bothti blynadd.

Fel i chi weti clywad falla, mar Hic

yn gallu ishta 'r dyn hysbys

odd yn arfadd byw aynydda lawar yn

01, mynta nhw, ar bwys Craig y Wyddon.

Fe ddiscws peth grefft i fi, a ma

whant arno i ddangos i chi 'ch dd beth

alla 'i ntthur."

I

O Hwlin, paid a giatal iddo fi whara

'i jts 'ma. I 'n gwpod mor

shigletig ma nghalm i.'

Paid ffwrmwndws, Cera

mln, 'machan i. Feddyla.s i y

byswn 'n dal shwd fraint a hym

Fe glywas y cwlts arr tnndadi yn

Il awar am y ryfadd d yr

Hin ms yn gallu nithur, ond cheso 'i

ariod fontesh iddi gweld nhw, er mod i

weti bod yn Karachi a lwerodd

o withe cyn i fi gial y'm ticad?'

Wei, nawr ta ! Beth lica chi weld ?

Beth lica chi gial ta ? Itha swpar

ontyfa? O'r gora. Well i ni gial Illan

ar y ford.

Alphabeta

Gammadelta

Epsilonzta !

Spiwch yn y drr 'co. Llian newydd

spon ! Wel, nawr ta am rwpath i

fytta.

Abracadabra

Petiwlengro !

Dishgwilwch yn y cwpwrdd 'co."

Wel, a'm helpo, dishgwl, Marcad.

Wyad dew ishta un oin hwyid ni, a

thatws, a phanas, a

A ma

nhw 'n dwym ! '

Otyn, wrth gwrs, i chi 'n gwpod o

ble ma nhw 'n dodo *Dyw 'rhen fachan

ddim yn catw pethach yn Or, alla i weud

wrtho chi. Nawr dyma ni 'n gyffwrddis.

Byttwch yn harti, Captan Dwgan, a

chithe hd Mistras Dwgan : ma dicon i

gl to. Beth pe bysa ni 'n cl rwpath

i ifad? Beth i chi 'n mo'yn ? "

O, w i 'n gatel hynny i chi, syr ? "

Shwd lica chi gial sham pen? Nawr

ta !

Diwskathartos

Diwskataphronftos !

Spiwch manco. Dim na Ma fa'n

Iled stwpwrn.

5984B

 

 

 

(delwedd 5985)

 

Armavirwmcwecano !

Whilwch y cwpwrdd tridarn 'co. Dim

manna to. Fe triwn a shwrna 'n rhacor,

ta beth.

Alcibiadfsakratestostecaihiwbristatos !

Agorwch yr hen goffor na sy hwnt yn y

comal. '

' Dos dim byd yn yr hen goffor ond

Yim dillad parch i, Hwlin ; a wi 'n

dyminad arno ti bido rwmplo'm dillad i.

Faddta i byth i tie"

' Pwff, Marcad, pwy ddrwg naf fi i

dy ddillad ti. Wei* ar i, dyma

nhw, petar o boteli a gwddwce arian, a

ma nhw 'n Or fel ia ! "

' Otyn : O'r seler sy gita 'r hen fachan

lawr yn y Sowth POI 'ma rheina 'n dode

Un Iled dynn yw'r hen fachan ar y

sham pnma fa 'n Iled fond o hono

fa 'i hunan. Ifwch yn ffri, Mistras

Dwgan. 'sdimo chi weti ifad diod fel

hyn ariod O'r blan, o chi ? Mwn plasa

gwyr mawr ma fa idd 'i gial fel riol

ontyfa ?

Os rwpath arath lica chi gial ?

Shwd lica chi gial pip ar yr hen fachan

'i hunan ?

Well i ni fynd i'r gwely nawr, syr.

Nas rhaid i gwn hi gola ddydd i

spio hynt yr hen long* Marcad, dota'r

gwr boneddig yn y orac"

" Chewch chi ddim symud O'r gecin

n chi'n gwcld ' tywysog y fagddu.'

Ma 'r scrythur yn gweud fod a fel Ilew

yn wako abothti, ond pidwch a bod ag

ofan. Falla taw ishta un o hano ni y

dangosith a 'i hunan heno. Ma isha

arno i ddysgu gwers iddo fa. A gweyd

y gwir, ar delera drwg 'r hen fachan,

wath mae a weti clwad mod i 'n mynd

miwn am yr eclws ; a gwaith yr eclws,

fel i chi 'n gwpod, y w i ddirladd a. Fe

welsoch mor stiff odd a bothtl 'r sham

pen.

awr ma isha i chi, Captan Dwgan,

acor drws y gecin, a sefill ar bwys y drws.

Pan fydda i 'n codi 'r jafol fe rhittiff

tsha 'r drws am 'i fywyd, Pan fydd a

yn ych paso chi dotwch y ffon hyn am

'i gefan a nerth braich. Mistras Dwgan,

dewch a choilad o gd tn : a dotwch

nhw o dan y crochon mawr 'co. Cinnwch

y cd : gatwch i ni gl itha ffagal. Watsh-

wch, Captan : fydd a ddim yn hir nawr

cyn dangos i hunan.

Vatongtisongdongfer !

Pennaeth y cythreuliaid, tyred allan !

Dyma fa 'n dod. Mas a ti, tad y fall.

Llyngwch arno fa, Captan. Oeti a weti

gwan hi ? Dewch at Mistras Dwgan,

ma hi mwn haint."

Hwna odd yr hen fachan ? "

la."

Od a 'n depig arswidus i scweiar y

Y Barrii

W. BRYN DAVIES.

5985

 

....

------------------------------------------------------------------------------

Sumbolau: ːːā ē ī ō ū W̄ w̄ ȳ/ ˡ ɑ ːɛ ɪ ɔ ʊ ə ɑˑ eˑ iˑ oˑ uˑ ɑː ː eː iː oː uː / ɥ / ˡ ɬ ŋ ʃ ʧ θ ʒ ʤ / aɪ ɔɪ əɪ uɪ ɪʊ aʊ ɛʊ əʊ /

ә ʌ ẃ ă ĕ ĭ ŏ ŭ ẅ ẃ ẁ Ẁ ŵ ŷ ỳ Ỳ [ә g:r]
---------------------------------------
Y TUDALEN HWN: www.kimkat.org/amryw/1_testunau/sion_prys_148_y-stiwdant_1916_0310k.htm
---------------------------------------
Creuwyd: 29-08-2017
Adolygiad diweddaraf: 29-08-2017
Delweddau:
Ffynhonnell: Llyfrgell Genedlaethol Cymru
---------------------------------------

Freefind:

Archwiliwch y wefan hon
SEARCH THIS WEBSITE
...
Adeiladwaith y wefan
SITE STRUCTURE
...
Beth sydd yn newydd?
WHATS NEW?


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Wefan CYMRU-CATALONIA
On sc? Esteu visitant una pgina de la Web CYMRU-CATALONIA (= Galles-Catalunya)
Where am I? You are visiting a page from the CYMRU-CATALONIA (= Wales-Catalonia) Website
Weə-r m ai? Yu a-r vziting ə peij frm dhə CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katəluniə) Wbsait