1857c Gwefan Cymru-Catalonia : la Web de Galles i Catalunya : Wales-Catalonia Website. Rhestr o awduron erthyglau a llyfrau wedi eu cynnwys yn y gwefan hwn. Pelidros, Cadrawd, Glanffrwd, Siencyn ap Tydfil, Daniel Owen (Yr Wddgrug), William Davies (-) Evans, Cymro, Ieuan Ddu, Twnog, Jenkin Howell, Spinther, Dai Shinkin, ayyb

..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles
The Wales-Catalonia Website

http://www.estelnet.com/catalunyacymru/catala/sion_prys_rhestr_awduron_1857c.htm

Llenyddiaeth Gymraeg: Rhestr o Awduron
y mae eu herthyglau neu eu llyfrau wediu cynnwys yn y gwefan hwn

28 10 2001 adolygiad diweddaraf - latest update.

 
1001
ap Iwan, Emrys
Prif ddinas i Gymru

Erthgl gan Emrs ap Iwan a gyhoeddwd yn y Geninen (1895)
"Fe ddyler brif ddinas fod yn agos i gyffinia De a Gogledd, sef o fewn y dalayth a elwid gynt yn Bowys,- dyweder, y wlad rhwng yr afon Mawddach ar afon Ystwyth, ac oddi rhyngddyn hwy tuar dwyrain, gan gynnwys Croysoswallt, Pengwern (Shrewsbury), a Llwydlo (Ludlow), trefi oydd yn perthyn unwaith i dalayth Powys, ac a ddylen fod yn perthyn iddi etto."
(ERTHYGL)
(CYMRAEG)0940
ap Tydfil, Siencyn
Buchedd Gitto Gelli Deg yn yr wthnos gadw

Beirniadaeth yn Seren Gomer (1820) ar duedd y glowr i godir bs bach
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)0924
Bachan Ifanc
Gwareiddiad y Rhondda

Un o lithiaur Bachan Ifanc yn Nharian y Gweithiwr (1897). Beirniadar Cymr sdd yn collfarnu ei gd-genedl ar Saeson sdd yn difror Cymr; yn enwedig yn yr ysgrif hon . Cymysgfa ryfedd o Gymraeg safonol ar Wenhwseg.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)0939
Cadrawd (= Thomas Christopher Evans 1846-1918).
Tavodiaith Morganwg.
Ymgom rhwng dau farmwr {sic} (Shencn Domos a Shon Matho) yn Nhghanolbarth Morganwg, ar dddd marchnad. Cyvaill {sic} yr Aelwd, Cyfrol 8 (1888). Tudalennau 61-2
(ERTHYGL AR FFURF SGWRS)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)0967
Cofnodwr
Cyfarfod Dirwestol a Dadl Gyhoeddus

Dadl ar ddirwestiaeth or Athraw, 1842, yn Nghwmowen, y Bont-faen, Bro Morgannwg.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG)0953
Cymro
Enwau Cymreig

Dw ysgrif fer o Seren Gomer (1823) gan Cymro a Ieuan Ddu o Lan Taw, yn galw am i rieni roi enwau Cymraeg ar eu plant.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)1202
Davies (-) Evans, William
Dros Gyfanfor a Chyfandir: Sef Hanes Taith o Gymru at Lanau y Mr Tawelog ac yn l, Trw brif Daleithau a Thiriogaethau yr Undeb Americanaidd
Blwddn 1883. Argraffwyd gan J. Gibson, Swyddfar "Cambrian News, Aberystwth.
(LLYFR)
(CYMRAEG)1059
Emr Llydaw
At y Werin Weithyddawl Gymreig

(Seren Gomer Ebrill 1845)
Os ymchwiliwn pw ydnt elynion mwaf yr iaith Gymraeg yn Nghymru, yn yr oes hon, a phaham ei difodir, ymddengs i ni mai y Cymr eu hunain ydnt yn gweithredu yn benaf yn erbn ei llwddiant, a'r ymarferiad o honi.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG)0971
Dienw
Caneuon ac emynau Cymraeg

(MYNEGAI)
(CYMRAEG)0950
Dienw
Tros y Tonnau

Pigion am Gymr Amrica, or cylchgrawn Y Teulu 1896, 1897 (yn wreiddiol or Drch)
(PIGION)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)0994
Dyfed (= Evan Rees)
Twnog - Cyfrol Goffa y diweddar T. Twnog Jeffreys, Rhymni.
Dan Olygiaeth Dyfed.
(1912).

Barddoniaeth.
(LLYFR)
(CYMRAEG)Evans, Thomas Christopher > Cadrawd0212
Glanffrwd (William Thomas)
Llanwynno - Yr Hen Amser, yr Hen Bobl ar Hen Droeon
.
Blwddn 1888. (Dim ond ambell dudalen gennm).
(Bu farw Glanffrwd yn 46-47 oed. Ganwyd 1843 (Yns-y-bw^l), bu farw 1890 (Llanelw, Gogledd Cymru).
(LLYFR)
(CYMRAEG; TROSIAD CATALANEG)0928
Glynfab
Nin Doi. Dicn o Anas Dai a Finna ar Ryfal.
(= "Ni ein Dau. Tipn o Hanes Dai a Finnau ar Rhyfel").
Blwddn: 1918
Isdeitl: I gatwr n dafottiath yn fw - "I gadwr hen dafodiaith yn fw".)
Pwnc: Helyntion Dai a Shoni, dou fachan o Gwm Rhondda.
(LLYFR - HANESION BYR DIGRIF)
(CYMRAEG)
0961
Griffiths, John (Horeb, Ceredigion)
Taith Americanaidd.
Y Diwygiwr, Cyfrol 8, 1843, tudalennau 370-371. Llythr o
America (Cincinnati, Gorff. 26, 1843) gan John Griffiths, mab y Parch. S Griffiths, Horeb, Ceredigion.
(LLYTHYR)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)0851
Gwernyfed
Diarhebion Lleol
Merthrtudful, 1894-7
Casgliad Gwernyfed wedi ei gyhoeddi gyntaf yn "Y Geninen" rhwng 1894 a 1897.
(RHESTR O DDIARHEBION HEB ESBONIAD ARNYNT)
(CYMRAEG)0849
Howell, Jenkin
Nodweddion Cymreg llafar Aber-dr
Y Geninen 1902
Disgrifiad o dafodiaith y rhan hon o Gwm Cynon
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)
0953
Ieuan Ddu
Enwau Cymreig

Dw ysgrif fer o Seren Gomer (1823) gan Cymro a Ieuan Ddu o Lan Taw, yn galw am i rieni roi enwau Cymraeg ar eu plant.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)
0994
Jeffreys, T. Twynog
Twnog - Cyfrol Goffa y diweddar T. Twnog Jeffreys, Rhymni. Dan Olygiaeth Dyfed.

Barddoniaeth. (1912)

(LLYFR)
(CYMRAEG)


0950
Jones, T.
Tafodieithoedd Morgannwg

T. Jones, Ysgol y Cyngor, Dunraven, Treherbert / Y Grail, Volume 4, No. 13.

BlwYddn 1913.

Beth wr Wenhwseg ac ym mha le y siaredir.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)Jones, W. R > Pelidros.1223
Morgan, Thomas
Hanes Tonyrefail

Gyda rhagymadrodd ag atodiad ar enwau lleol o amgylch Tonyrefail gan Owen Morgan (Morien)

(LLYFR)
(CYMRAEG)Morgan, Owen > Morien1223
Morien (= Owen Morgan)
Hanes Tonyrefail

Rhagymadrodd ag atodiad ar enwau lleol o amgylch Tonyrefail yn y llfr hwn gab Morgan Thomas.

(LLYFR)
(CYMRAEG)0979
Morris, A.
Eirinwg

Cantref Cymraeg a unwd Swdd Henfford yn sgl Deddf Uno Cymru Lloegr (1536 i 1542)
Cyhoeddwd yn y cylchgrawn Cymru (1915).

(LLYFR)
(CYMRAEG)1221
Owen, Daniel
(yr Wddgrug)
Rhs Lewis (Hunangofiant Rhs Lewis, Gweinidog Bethel)
Nofel, 1885

(LLYFR)
(CYMRAEG)1222
Parri, Rhisiart
Y Beibl Cysegr-Ln (1620).

Ambell lfr or Beibl.
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)1225
Pelidros (= W. R. Jones)
Isaac Lewis, Y Crwdrn Digri

Blwddn 1910 (?). Storau o rw ganrif yn l yn adrodd hnt a helnt y cymeriad ysmala hwn.

(LLYFR)
(CYMRAEG; TROSIAD SAESNEG)1205
Prys, Robert Ioan
Geiriadur cynaniadol Saesneg a Chymraeg:
Yn yr hwn y silliadir y geiriau Saesneg a llythrenau Cymraeg.
Dinbych MDCCCLVII (1857)
Cyhoeddwyd gan Thomas Gee.
(CYMRAEG)Rees, Evan > Dyfed0936
Shinkin, Dai
Randibws Cendl

Erthgl or Punch Cymraeg (1860). (Cendl, Blaenau Gwent). Cymysgfa o Gymraeg y de-ddwrain a Chymraeg safonol.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG)
0936
Spinther
Hela Hen Eiriau

Seren Gomer 1898, tudalennau 238-245
Geiriau a ddefnyddid yn Y Winllan, Tal-y-bont, Ceredigion ar gyfer pethaur fferm ar ffermd
(ERTHYGL)
(CYMRAEG)Thomas, Willam > Glanffrwd0988
Williams, Richard (Penbedw, Lloegr)
Dechreuad a Chynndd Achos Crefdd yn Soar, Sir Fn
Y Drysorfa 1880.
(ERTHYGL)
(CYMRAEG)

 

Ble'r wf i? Yr ch chi'n ymwld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sc?
Esteu visitant una pgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Galles-Catalunya)
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
Werr m ai? Yuu rr vzting peij frm dh "CYMRU-CATALONIA (= Weilz-Katluni) Wbsait

 

 

Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats