1487 Gwefan Cymru-Catalonia / La Web de Galles i Catalunya. Many Welsh-language books in the late 1800s and early 1900s relied on a guaranteed minimum sale by seeking subscribers before publication, and the list of the subscribers is usually included at the end of the book

 

..

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Catalunya i Galles
The Wales-Catalonia Website

http://www.estelnet.com/catalunyacymru/catala/sion_prys_tanysgrifwyr_mynegai_1487e.htm

TANYSGRIFWYR TUDALEN MYNEGEIOL

SUBSCRIBERS INDEX PAGE

Adolygiad diweddaraf 19 12 2002

 

DOLENNAU AR GYFER TUDALENNAU ERAILL YN Y GWEFAN HWN

0960
lln Cymraeg ar y We - "tudalen Sin Prys Aberhonddu" - mynegai ar gyfer y testunau yn y gwefan hwn


1051
testunau Cymraeg throsiad Saesneg yn y gwefan hwn

0043
yr iaith Gymreg

0821
chwiliwch amdano yn y gwefan hwn neu ar y rhyngwe o'n tudalen archwilwyr

0009
cynllun y gwefan

0005
mynegai yn nhrefn y wyddor i'r hyn a geir yn y gwefan

0009
y cyntedd croeso

0001
tudalen blaen y gwefan 'Cymru-Catalonia'

 

Rhestrau o Danysgrifwr

 

Bu llawer o lyfrau Cymraeg yn niwedd y ganrif 1800 ac ar ddechraur ganrif 1900 yn llwddo i sicrhu gwerthiant lleiafswm gwarantedig trw grynhi tanysgrifwr cn cyhoeddi cyfrol, ac fel arfer cynhwsir y rhestr hon yng nghefn y llfr. Maer rhestrau o ddiddordeb mawr gan iddnt ddangos ym mha lefdd y siaredid yr iaith yn y cyfnod dan slw, a pha ran or gymdeithas oedd yn ymddiddori mewn llenyddiaeth Gymraeg. Mae ambell i enw adnabyddus iw gweld yn y rhestrau.

 

Dymar rhestrau o rai or llyfrau yn y wefan hon:

 

Lists of Subscribers.

 

Many Welsh-language books in the late 1800s and early 1900s relied on a guaranteed minimum sale by seeking subscribers before publication, and the list of the subscribers is usually included at the end of the book. They provide interesting information on the extent of the Welsh language at the time, and on the type of readers a book might be attractive to. Some well-known names often appear in the lists.

 

Here are the lists from some of the books which we have on line in this website.

 

1230 Twynog - Cyfrol Goffa y diweddar T. Twynog Jeffreys, Rhymni. Dan Olygiaeth Dyfed. Gwrecsam. Hughes a'i Fab. 1912

 

1271 Mynydau Hamddenol. Nathan Wyn (1905)

 

 

 

 

DIWEDD / FI


Edrychwch ar fy Ystadegau / Mireu les estadstiques / View My Stats