http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_ar_1713k.htm

 
0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

ara - arxiver

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-06 :: 2005-03-28 :: 2005-06-04
  

 

ara
1
allor
2
maen allor

ara
1
nawr, rŵan


2
ara com ara ar y foment


3
d'ara endavant o hyn ymláen


4
fins ara tan toc


5
ara mateix  y funud hon

Per molta gent, només importa el present. L’ara mateix. L’avui

I lawer, dim ond y funud hon sydd yn bwysig. Y dydd heddiw 

 

6 I ara!  Tewch â dweud!

 

I ara, home!  Tewch â dweud (wrth ddyn)! (pan awgryma rhywun rywbeth, a’r llall yn anghytuno)

 

-Quan fa aquesta calor penso que ens convindria una aparell d’aire condicionat

-I ara, home, si per una caseta com la nostra no fa falta

-Pan yw hi’n dwym fel hyn rw i’n meddwl y dylen ni gael tymherwr (“buasai o fudd i ni beiriant awyr dymeredig”)

-Tewch â dweud, does mo’i raid ar gyfer ty bychan fel ein hun ni (“os ar gyfer ty bychan fel ein hun ni nid oes rhaid”)

 

7 mai com ara erióed yn y gorffennol, mewn cymhariaeth â’r presennol (“erióed fel nawr”)


ara
1
ond
2
ara que a.... (minnau’n, ayyb)

àrab
1
Arabaidd

àrab
1
Arabiad

àraba
1
Arabes

ara bé
1
serch hynny

aràbic
1
Arabaidd

aràcnid
1
arachnid, pry copyn, corryn

arable
1
(tir) âr 

arada
1
aradr

aragall
1
gwely nant

Aragó
1
Áragon

aragonès
1
Aragonaidd

aragonès
1
Aragoniad

2 Aragoneg = iaith Áragon

 

aragonesa
1
Aragones

aragonesòfon
1
siaradwr Aragonegara i sempre
1
dragwydd

aram
1
copr

Aran
1
cwm Ocsitaneg ei iaith ym Mynydd y Pirinéw

aranès, aranesa
1
Araniad

aranja
1
grawnffrwyth

aranya
1
pryf cop, pryf copyn, corryn

aranyó
1
eirinen ddu fach, eirinen berth (Prunus spinosa)

Aranyuel
1
trefgordd (l'Alt Millars)

Castileg: Arañuel 

aranzel
1
toll, tariff

Arbeca
1
trefgordd (les Garrigues)

arbitració
1
cyflafareddiad

arbitrador
1
dyddiar, dyfarnwr, canolwr, cyflafareddwr

arbitrar
1
cyflafareddu, cymrodeddu, canoli, dyddio
2
(gem) dyfarnu

arbitrari
1
mympwyol

arbitrarietat
1
mympwyoldeb

arbitratge
1
cyflafreddiad,
2
(masnach) árbitrais ,

àrbitre
1
(pel-droed) dyfarnwr
2
canolwr
3
cymrodeddwr

arbitral
1
cyflafareddol

arbitri
1
ewyllys rydd
2
(Y gyfraith) penderfyniad

arbitrista
1
delfrydwr

arboç
1
(Arbutus unedo) mefusbren, llwyn mefus, coeden syfi

l’Arboç
1
trefgordd (el Baix Penedès)

Arboçols
1
trefgordd (el Conflent)

Arbolí
1
trefgordd (el Priorat)

arboradura
1
(llong) rigin

arborar
1
codi (baner)
2
cyffrói, cynhyrfu

arborar-se
1
ymfflamychu
2
(môr) ymchwyddo, dygyfor, codi’n arw, mynd yn arw

arbori
1
coediol, coedaidd, coedaidd

arborícola
1
prendrig

arboricultor
1
tyfwr coed

arboricultura
1
tyfu coed, coedyddiaeth

arbrat
1
cyfanswm o brennau mewn lle

2 (ansoddair) coediog

S’ha declarat un incendi en una zona arbrada del parc natural de Montserrat

Rhoddwyd ar goedd bod tân mewn ardal goediog ym Mharc Natur Montserrat

arbre
1
coeden, pren, colfen

Que l’arbre no us impedeixi veure el bosc Peidiwch â gadael i’r prennau guddio’r coed rhagddoch
2
arbre genealògic achau
3
echel

arbreda
1
llwyn, tir coediog

arbreforc
1
fer l’arbreforc sefyll ar eich pen

(arbre = pren, coeden, forc = fforch)

Arbúcies
1
trefgordd (la Selva)

arbust
1
llwyn = pren bach

arbustiu
1
llwynaidd

arc
1
bwa
2
arc de Sant Martí enfys, pont y glaw (“bwa Sant Marthin”)

arç
1
llwyn drain

arca
1
arch

l’Arca de Noé arch Noa

Al cim de la bíblica muntanya d'Ararat, actualment en territori turc, es diu que encara hi ha les restes de la famosa Arca de Noé
Ar gopa’r Mynydd Beiblaidd Ararat, ar hyn o bryd o fewn tiriogaeth Dwrcaidd, dywedir ei bod yno o hyd weddillion arch enwog Noa


arça
1
dryslwyn

arcà
1
dirgel

arcà
1
dirgelwch, cyfrinach

arcada
1
arcêd
2
(pont) rhychwant, bwa
3
cyfog gwag

arcaic
1
hynafol

arcaisme
1 ymadrodd hynafol 

arcàngel
1
archangel

ardat
1
bagad, gang

ardent
1
llosg = yn llosgi, ar dân, tanbaid

llum ardent golau tanbaid
2
angerddol, tanbaid, taer
3
capella ardent capel gorffwys

ardiaca
1
archddiacon

ardiaconat
1
archddiaconiaeth

ardidesa
1
dewrder, gwroldeb

ardit
1
dewr, eofn

ardit
1
tric

ardor
1
gwres
2
angerdd, brwdfrydedd

ardoros
1
poeth, llosg
2
angerddol

ardu
1
anodd, caled

àrea
1
ardal
2
maes
3
àrea bàsica de salut

4 àrea privada de caça tir hela


àrea de servei
1
(traffordd) gorsaf betrol

arec
1
coeden areca

arec
1
disgybledig

aregar
1
dofi (anifail)
2
hyfforddi (person)

arena
1
tywod (hefyd: sorra)
2
arena

arenal
1
lle tywodlyd

arenar

1
taenu tywod
2
sandio, swndio, sgwrio â thywod

areng
1
(Clupea harengus) ysgadenyn, pennog, penogyn

areng del Pacífic (Clupea pallasii) ysgadenyn y Tawelfor

arenga
1
pregeth = anerchiad rhysgfawr

arengada
1
ysgadenyn hallt, pennog hallt, penogyn hallt; y pysgodyn Clupea harengus wedi ei halltu a’i wasgu

arengador
1
areithiwr

arenícola
1
(ansoddair) tywotrig (tywod + trigo), sydd yn trigo yn y tywod

areny
1
tir tywodlyd
2
pwll tywod

Arenys de Noguera
1
trefgordd (l'Alta Ribagorça)

Arenys de Lledó
1
trefgordd (el Matarranya)

Arenys de Mar
1
trefgordd (el Maresme)

Arenys de Munt
1
trefgordd (el Maresme)

Ares d'Alpont
1
trefgordd (els Serrans)

Castileg: Aras de Alpuente

Ares del Maestrat
1
trefgordd (l'Alt Maestrat)

aresta
1
ymyl
2
(pensaernïaeth) ymyl, ymyl fain

argamassa
1
morter

argelaga
1
(Genista scorpisu) math o eithinen

argelaguera
1
llwyn eithin

Argelaguer
1
trefgordd (la Garrotxa)

Argelers
1
trefgordd (el Rosselló)

A Cotlliure fa bon viure, i a Argelers, si tens diners

(Dywediad) A Cotlliure mae bywyd yn dda, ac hefyd yn Argelers, os oes gennyt arian

Argeleta
1
trefgordd (l'Alt Millars)

Castileg: Argelita

Argençola
1
trefgordd (l'Anoia)

argent
1
arian (= metal)
2
llestri arian
3
argent viu arian byw

argentar
1
ariannu, arianblatio

argenter
1
gof arian
2
gemydd = un sydd yn gwerthu gwrthrychau arian a metelau gwerthfawr eraill
3
ariannwr (eglwys, sefydliad, tref, boheddwr) (hanes)

Argentera
1
trefgordd (el Baix Camp)

argenteria
1
gweithdy gof arian
2
siop gof arian neu siop gemydd
3
arianwaith = crefft gweithio arian
4
arianwaith = gwrthrychau arian

argentí
1
Archentaidd

argentí
1
Archentwr, Archentwraig
2
la República Argentina Gwerinlywodraeth yr Ariannin

Argentina
1
yr Ariannin

Argentona
1
trefgordd (el Maresme)

argentoní
1
o Argentona

argentoní
1
un o Argentona

argent viu
1
arian byw
2
semblar un argent viu bod yn llawn mynd / egni / ynni
ser un argent viu bod yn llawn mynd / egni / ynni

argila
1
clai
2
argila cuita clai pob

argiler
1
cleidir = lle i wneud teils, crochenwaith

argilós
1
cleiog = llawn clai
2
cleiog = tebyg i glai

argó
1
argon

argolla
1
modrwy (modrwy fawr)
2
cylch clymu

argonauta
1
Argonawt = morwr ar fwrdd yr Argo, llong Iason pan ar hynt y cnu aur
(chwedloniaeth Roeg)

argot
1
jargon
2
slang

argúcia
1
twyllresymeg
2
ystryw

argüir
1
diddwytho
2
(berf heb wrthrych) dadlau (contra = yn erbyn)

argument
1
dadl

Noi, els teus arguments no s'aguanten per enlloc

Bachan, dyw d’ymresymu di ddim yn dal dŵr o gwbl
2
cynllwyn
3
crynodeb plot

argumentació
1
ymresymiad

argumentar
1
ymresymu
2
argumentar que dadlau fod...

ari
1
Ariaidd

ari
1
Ariad = (ethnoleg) disgynydd o'r bobl a siaradai Indo-Ewropaeg
2
Ariad = (llygriad yr ystyr ethnolegol gan y Natsïaid)
un o hil 'uwchraddol', sef o fath corfforol Nordaidd, yn enwedig â
llygaid glas a gwallt golau)

ària
1
aria (cerddoriaeth)

Ariadna
1
enw merch

àrid
1
hysych

aridesa
1
sychder, crinder = diffyg glaw

Aries
1
yr Hwrdd

aristocràcia
1
pendefigaeth

aristòcrata
1
pendefig

aristòcrata
1
pendefig, pendefiges

Aristot i Tolotiu
1
trefgordd (l'Alt Urgell)

arítjar
1
man lle y mae (Smilax aspera) yn tyfu 

 

arítjol
1
(Smilax aspera) (planhigyn prennaidd pigog, math o sarsaparila)

Van enterrar el cos bosc endins, entre bardisses i arítjols

Claddson nhw’r corff ym mherfeddion y goedwig, rhwng drysi a drain

TARDDIAD: Arabeg arisa = planhigyn dringol

aritmètic
1
rhifyddegol

aritmètica
1
rhifyddeg

Arles
1
trefgordd (el Vallespir )

arlot
1
nwyddwas, pimp
2
bachgen

arma
1
arf
2
armes arfau
3
armes de la ciutat
arfau'r dref, arfbais y dref
4
arma blanca cyllell
5
alçar-se en armes gwrthryfela
6
passar (algú) per les armes dienyddio (rhywun) o flaen uned saethu
7
abaixar les armes gollwng arfau
8
deposar les armes gollwng arfau
9
armes pesades arfau trwm / trymion
disparar amb armes pesades tanio arfau trymion

10 per la força de les armes trwy rym arfau

armada
1
llynges = casgliad o longau rhyfel ym meddiant gwladwriaeth
2
llynges = llongau a morwyr a phorthladdoedd milwrol

arma de foc
1
gwn, dryll (“arf dân”)

armadillo
1
dulog

armador
1
perchen llongau
2
ffiter

armadura
1
durblat 
2
arfwisg
3
ffrâm
4
arwydd cywair, arwydd cyweirnod
5
arfogaeth
6
ármatwr (Trydaneg)
7
armadura de llit ffrâm gwely

Armand
1
enw mab

armament
1
offeryn rhyfel

armar
1
arfogi
2
paratói
3
achosi
4
armar un aldarull codi mwstwr

armari
1
cwpwrdd
2
cwpwrdd dillad
3
armari de paret cwpwrdd wal

armeni
1
Armenaidd
2
Armeneg

armeni
1
Armeniad

armeni
1
Armeneg

armènia
1
Armenes

Armènia
1
Armenia

armeria
1
arfdy

l’Armentera
1
trefgordd (l'Alt Empordà)

armilla
1
gwasgod

armistici
1
cadoediad = ysbaid dros dro mewn rhyfel wrth i'r pleidiau drafod
termau heddwch

armoria
1
arfbais, pais arfau

 

armorial
1
arfbeisiol, herodrol

2 (eg) arfbeislyfr, llyfr arfbeisiau, llyfr arfau

 

arn
1
(= espinavessa) (Paliurus spina-christi) draenen Crist


arna
1
gwyfyn

arnar-se
1
cael ei ddifrodi / ei difrodi gan wyfynnod

arnat
1
wedi ei difrodi gan wyfynnod

Arnau
1
enw mab (Arnold)

arner
1
glas y dorlan


arnera
1
cwch gwenyn

2 caergawell = cawell neu fasged o wiail wedi ei llenwi â cherrig neu ddaear a ddefnyddid gynt mewn amddiffynfa

3 (= arnot) gard pren, gorchudd o wiail neu o bren a roir o gwmpas boncyff pren i rwystro anifeiliaid rhag cnoi’r rhusgl


Arnes
1
trefgordd (la Terra Alta)

arnès
1
arfwisg

2 harnais

 

arniar
1
gweryru

 

àrnica
1
árnica (planhigyn o’r rhywogaeth Arnica)

2 árnica = tintur ar gyfer trin cleisiau, a wneir o pennau blodau árnica wedi eu sychu
arniet
1
gweryru, gweryriad, gweryriad

 

arnot
1
gard pren, gorchudd o wiail neu o bren a roir o gwmpas boncyff pren i rwystro anifeiliaid rhag cnoi’r rhusgl

aroma
1
sawr, persawr

2 blodyn mimosa 

aromar
1
= aromàtitzar persawru; cyflasu


 

aromàtic
1
sawrus, persawrus, pêr, peraroglus

  

aromàtitzar
1
persawru

2 (bwyd) rhoi blas ar, cyflasu, sesno, blasio, adflasu

 

 

aromer
1
mimosa


aromós
1
persawrus


arpa
1
telyn

arpa
1
pawen, crafanc (anifail)

fer córrer l’arpa bod yn lleidr (“gwneud i’r bawen redeg”)

caure a les arpes del llop syrthio i ddwylo rhywun (“syrthio i grafangau’r blaidd”)

arpada
1
crafiad gan grafanc, gan bawen

 

arpar
1
crafu (â chrafanc, â phawen)

2 cipio

3 dwyn, rhedeg i ffwrdd âarpegi
1
arpegio

arpegiar
1
chwarae / canu arpegios

 

arpejar
1
crafu


 

arpella
1
(Circus aeruginosis) boda’r gwerni

arpella pàl·lida (Circus macrourus) “boda gwelw”

 

arpellar 
1
clirio’r ddaear â phicwarch

 

arpelles 
1
picwarch, offeryn at droi dom, tynnu cerrig, ayyb

 

arpellut 
1
crafangogarpillera
1
sachliain

arpiots
1
ffon ddwybig

 

arpis
1
gafaelfach, bach cam; bachau ar ben ffon hir i gael hyd i offeryn ayyb sydd wedi cympo i waelod pwll, nant, afon

 

arpista
1
telynor

arpó
1
ryfer, harpŵn; tryfer i ddal morfilod neu bysgod mawr

arponar
1
tryferu = taflu neu saethu harpŵn, trywanu â thryfer


arponer
1
tryferwr, harpwnwr; taflwr neu saethwr harpŵn

arquebisbal
1
archesgobol
arquebisbat
1
archesgobaeth


arquebisbe
1
archesgob = esgob o'r radd flaenaf

arquegoni
1
archegoniwm = organ rhyw benywaidd gan fwsoglau, rhedyn a phrennau bytholwyrdd

[Lladin Newydd < Groeg arkhegonos = rhiant gwrreiddiol, arkhe- = prif, gonos = hil]

arqueig
1
tunelledd = cynhwysiad llong, gallu llong i gynnwys nwyddau
2
(masnach) gosod gwerth, gwneud cyfrif o'r arian ac o asedau eraill sydd gan gwmni
3
cyfrif yr arian
fer arqueig cyfrif yr arian

arqueòleg
1
archaeologwr, archaeologwraig

arqueologia
1
archaeoleg

arqueològic
1
archaeologol
2
material arqueològic creiriau archaeologol

3 jaciment arqueològic safle archeologol 


arquer
1
saethwr = un sydd yn defnyddio bwa a saeth

arquet
1
bwa

arquetipus
1
cynddelw, cynffurf

arquitecte
1
pensaer = un sydd yn cynllunio adeilad ac yn goruchwilio codi hwnnw
l’arquitecte en cap municipal prif pensaer cyngor y ddinas
2
pensaer = dyfeisiwr cynllun

arquitectura
1
pensaernïaeth

arquivolta
1
moltas

arrabassada
1
tir wedi ei glirio at amaeth

l’Arrabassada
1
enw lle, Barcelôna

arrabassar
1
clirio (tir ar gyfer amaeth)
2
tynnu, diwreiddio (planhigion)
3
cipio

arracada
1
clustlws
2
gelen = person sydd yn bla ond anodd cael ei wared / ei gwared

arracar
1
galaru (Cataloneg Uwchfynyddol)

arraconar
1
rhoi mewn cornel, gwthio i gornel, gyrru i gornel, corneli

La nostra cultura i la nostra llengua està arraconada i en procés de desaparició

Mae ein diwylliant a’n hiaith wedi’u gyrru i gornel ac yn prysur ddiflannu
2
ynysu
3
rhoi (rhywbeth) o'r neilltu, cael gwared (ar rywbeth)
4
anwybyddu
5
arbed (arian)

arrambar
1
symud (rhywbeth) rhoi (rhywbeth) o’r neilltu
2
arrambar amb alguna cosa lladrata (rhywbeth), dwyn (rhywbeth) 

arran
1
bron â chyffwrdd
2
estar arran de terra bod yn gydwastad â'r ddaear
3
tallar arran cropio, torri wrth y bôn

arran de
1
yn agos iawn at
2
yn sgil, ar ôl

La seva família es va poder escapar arran de l’arribada dels nazis.

Llwyddodd ei deulu i ddianc yn sgil dyfodiad y Natsïaid
3
arran de terra bron gydwastad â'r ddaear

arranjament
1
trefniad
2
trefniant (cerddoriaeth)

arranjar
1
rhoi trefn ar
2
trefnu (cerddoriaeth)
3
cyweirio / cweiro; trasio

arranjar-se
1
llwyddo
2
arrenjar-se per llwyddo i (wneud peth)

arrapar-se
1
glynu wrth, dal yn dynn wrth

arrasar
1
dinistrio yn llwyr

2 chwalu yn wastad â’r llawr (adeilad)
3
torri at y bôn (glaswellt)

4 (cnwd) chwalu, dinistrio

La pedragada ho ha arassat tot

Mae’r cawod o gesair wedi chwalu popeth

La plujassa tot ho arrassa (= arrasa) (Xeresa, Gwlad Falensia) Mae glaw mawr yn chwalu popeth

arraulir-se
1
swatio, cwtsio

arrauxat
1
mympwyol
2
byrbwyll

arrebossar
1
rendro
2
rhoi mewn cytew (coginiö)
3
ffrïo mewn cytew (coginiö)

bacallà arrebossat penfras mewn cytew wedi’i ffrïo

arrebossat
1
haen sment
2
cytew (coginiö)

arrecerar
1
cysgodi, amddiffyn
2
cysgodi, amddiffyn

arrecerar-se
1
cysgodi, amddiffyn ei hun
2
cysgodi, amddiffyn ei hun (de rhag)

arreglament
1
trefniad
2
datrys

arreglar
1
rheoli
2
trefnu

arreglar-li els papers de residència (a algú) trefnu trwydded breswyl (rhywun)

Jo li vaig arreglar els papers de residència Trefnais ei thrwydded breswyl
3
datrys (problem)
4
rhoi trefn ar

arreglar-se
1
trefnu pethau

arrel
1
gwreiddyn (planhigyn)
2
gwreiddyn (dant)
3
gwreiddyn (gair) (ieithyddiaeth)
4
gwreiddyn (mathemateg)
5
arrel quadrada ail isradd, gwreiddyn sgwâr
6
tallar el mal d'arrel gosod y fwyall ar wraidd y drwg (“torri’r drwg wrth y gwraidd”)

arrelar
1
gwreiddio, bwrw gwreiddiau
2
posar gwreiddiau bwrw gwreiddiau
3
béns arrels eiddo tir
4
sefydlu
5
(person) ymsefydlu

arrelar-se
1
bwrw gwreiddiau, setlo i lawr
 
arremetre
1
ymosod ar
2
ymosod

arremolinar
1
troi, chwyrlio, chwildroi, troellu (dŵr)

arremolinar-se
1
troi, chwyrlio, chwildroi, troellu (dŵr)

arremorar
1
cyffrói

arrencada
1
diwreiddiad (planhigyn)
2
cychwyn (ras)
3
taniad (car)

arrencaqueixals
1
deintydd (llysenw) (yn llythrennol: “(y sawl a) dynn ddannedd”)

arrencar
1
tynnu i fyny

 

2 tynnu allan

Em van arrencar del cotxe pels cabells i em van fer picar el nas contra terra

Fe’m tynnwyd allan o’r car gerfydd fy ngwallt a gwnaethont i’m trwyn guro’r llawr


3
tynnu allan (dant)

arrencar-li una dent (a algú) tynnu allan dant (rhywun)

arrencar la dent malalta que perilla d’infectar tot l’organisme

tynnu allan y dant afiach sydd yn bygwth heintio yr holl organedd


4
tynnu allan (gwallt)

arrencar-li els cabells (a algú) tynnu allan gwallt (rhywun)

arrencar-se els cabells tynnu allan eich gwallt

Hàbits nerviosos (mossegar-se les ungles, arrencar-se els cabells...)

Arferion nerfus (cnoi’r ewinedd, tynnu allan y gwallt...)


5
tynnu allan (cleddyf)
6
dod â (pheth) i fyny (crachboer)
7
cipio oddi ar
8
tynnu i ffwrdd

9 tynnu (dillad)

arrencar-li la roba (a algú) tynnu dillad (rhywun)

arrencar-se la roba tynnu’ch dillad

Es va arrencar la roba i es va quedar despullat davant del professor astorat

Tynnod ei dillad a dyna hi’n noethlymun o flaen yr athro syfrdan

 
10
tynnu allan, gwasgu allan (cyffesiad o un)
11
arrencar el vol dechrau hedfan

12 (dŵr) arrencar el bull dechrau berwi, codi i’r berw

Quan l’aigua va arrencar el bull, hi va tirar un grapat de fideus

Pan dechreuodd y dŵr ferwi, bwrwodd dyrnaid o nwdls iddo
13
(draenen) cydio (yn rhywbeth)

Els esbarzers arrencaven la meva roba i esgarrapaven els meus braços

Roedd y mieri yn cydio yn fy nillad ac yn crafu fy mreichiau


14
tynnu i lawr (cangen)

 

berf heb wrthrych:
15
tanio'r modur (car)
16
cychwyn

La verema arrenca amb bones perspectives, però amb preocupació pels baixos preus (El Punt 2004-09-08)

Cychwyn y cynhaeaf grawnwin â rhagolygon da, ond â gofid oherwydd y prisiau isel


17
mynd yn ôl i
18
symud i ffwrdd
19
arrencar a dechrau gwneud peth yn sydyn
arrencar a córrer
dechrau rhedeg, ei hel-hi
arrencar a plorar
torri i wylo

arrencat
1
penderfynol

arrendament
1
huro
2
rhent
3
tâl huro
4
contract, cytundeb

arrendar
1
huro
2
rent

arrendatari
1
yn ymwneud â rhentu neu huro

arrendatari
1
deiliad, tenant
2
hurwr

arrenglerar
1
rhesu = rhoi mewn rhes

arrenglerar-se
1
rhesu = ffurfio rhes

arrepapar-se
1
lolian

arreplec
1
pentwr
2
pentwr, torf (pobl)

arreplegar
1
casglu
2
cael, dal (anhwylder)
3
cael, dal
4
dod (â phethau) at ei gilydd

arreplegat
1
un da-i-ddim, un dda-i-ddim
2
colla d'arreplegats bagad o bobl sydd yn dda i ddim

arrere
1
(Cataloneg y De) y tu ôl [= Catalaneg safonol endarrera]

arres
1
ernes

Arres
1
trefgordd (la Vall d'Aran)

arrest
1
restiad
2
carchariad

arreu
1
ym mhobman
2
arreu del món (adferf) dros y byd

arreveure
1
ffarwél

arreveure
1
Arreveure Ffarwél! Da boch! Hwyl!

arri
1
Arri! (wrth geffyl) Ji!

arriar
1
llacio (rhaff)
2
disgyn (banner)
3
llusgo (cerbyd)
4
disgyn (hwyl)
5
gyrru (gwartheg)

arribada
1
cyrhaeddiad
2
terfynfa (ras)

arribar
1
cyrraedd
2
cyrraedd (amser)
A tots els arriba l'hora de morir Mae awr ein marw yn dod i ni oll
3
arribar a cyrraedd = dod i ryw fan arbennig
4
bod yn ddigon (o arian) (i gael prynu rhywbeth)
5
digwydd
6
arribar a mynd mor bell â (gwneud rhywbeth)

7 poder arribar a gallu

Quants anys pot arribar a viure la cabra salvatge?

Hyd at ba oedran gall gafr fyw?
8
arribar a saber dod i wybod
9
arribar a ser dod yn
10
arribar a un acord amb dod i gytundeb â
11
arribar més amunt dringo i’r lle uchaf un
12
arribi que arribi doed a ddelo
13
fer arribar els diners peri i'w arian / i'w harian barháu
14
arribar-li (a algú) notícies derbyn newyddion (“newyddion yn dod i chi”)

15 Tot arriba, no hi ha mal que cent anys duri (El Triangle, 2004-03-01)

Daw haul ar fryn  (“cyrhaedda popeth, nid oes ddrwg a bara gant o flynyddoedd”)
16 arribar-li al cor (a algú)
cael eich cynhyrfu’n fawr (“cyrraedd calon rhywun”)

Quan ella tot i abraçant-lo, li deia alló d’estimat estimat, em va arribar al cor

Pan ddywedodd hi hynny wrtho, dan ei gofleidio, sef “Cariad bach, cariad bach,” cynhyrfwyd fi’n fawr

17 arribar a la conclusió que... dod i'r casgliad fod....


arribar-hi
1
deall = gallu deall
És tot tan confús que no hi arribo Mae’r cwbl mor ddyrys fel nad w i’n ei ddeall

arribar lluny
1
mynd ymhéll, cyrraedd ymhéll = bod yn llwyddiannus

arribista
1
dringwr cymdeithasol

arrimar
1
rhoi yn agos i

arriscar
1
menturo

arriscar-se
1
menturo

arriscat
1
peryglus
2
dewr (person)

arissar
1
cyrlio

arissar-se
1
cyrlio


arissat
1
cyrlïog

Els aborigens australians tenen el pèl força arissat i llarg

Mae gan frodorion Awstralia wallt lled gyrlïog a hir


arromangar
1
torchi (llawes rhywun)

A l’oficina hi havia un ambient de feina, tothom anava arromangat

Yn y swyddfa yr oedd awyrgylch gwaith, yr oedd pawb yn llewys ei grys

 

arromangat
1
(llawes) wedi ei thorchi
amb les mànigues de la camisa arromangades â’r llewys wedi eu torchi 

les mànegues arromangades fins als colzes y llewys wedi eu torchi hyd at y penelinau
amb pantaló arromangat â choesau’r  trwsers wedi eu torchi

anar arromangat bod yn llewys eich crys

Anava amb un camal dels pantalons arromangat Yr oedd yn mynd ag un o goesau ei drwser wedi ei thorchi

 

2 (trwyn) smwt, yn troi i fyny, troi-i-fyny

El seu nas és petit i una mica arromangat Mae ei thrwyn yn fach ac yn troi i fyny dipyn bach 


arromangar-se
1
torchi (eich llawes)

S'ha arromangat la faldilla Mae hi wedi torchi ei sgert

S’ha arromangat els punys de la camisa Mae e wedi torchi cyffiau ei grys

2 penderfynu mynd ati o ddifri

Per desenvolupar-lo ens hem arromangat i ens hem endinsat en
el món dels weblogs

I’w ddatblygu yr ŷm ni wedi penderfynu mynd ati o ddifri ac wedi ein hymdrwytho ym myd y blogiau gwe

arrondonir
1
gwneud yn grwn
2
gorffen

arrondonir-se
1
mynd yn grwn

arrogància
1
traha

arronsar
1
crymu (’r cefn)
2
arronsar les espatlles codi’ch gwar

arronsar-se
1
tynnu ato
2 cael ofn, brawychu, arswydo

En aquests moments històricament tan importants no es poden arronsar
Yn y cyfnod presennol sydd yn hanesyddol mor bwysig no ddylen nhw arswydo


arrop
1
surop grawnwin

arròs
1
reis
arròs integral reis cyflawn, reis brown

arrossaire
1
tyfwr reis
2
masnachwr reis
3
un hoff o reis

arrossar
1
maes reis

arrossegar
1
llusgo
2
(berf heb wrthrych) llusgo ar hyd y llawr
3
denu (dilynwyr)

4 (ffrwd, afon) ysgubo ymáith gyda’r ffrwd, gyda’r afon

arrossegar-se
1
ymlusgo
2
cael ei ddarostwng / ei darostwng, ymddaraostwng
3
tindroi
4
(problem) dal i fod heb ei ddatrys

arrossinat
1
truenus

arrufar
1
crychu
2
arrufar les celles crychu ael
3
arrufar el nas troi eich trwyn ar

arruga
1
crychiad
2
plygiad

arrugar
1
crychu
2
plygu

arrugar-se
1
crychu
2
plygu

arruinar
1
difetha
2
peri i fod yn fethdalwr

arruinar-se
1
methdalu

arrupir-se
1
swatio, cwtsho
2
ymbelennu
3
mynd i'w gwrcwd / i'w chwrcwd

Arsèguel
1
trefgordd (l'Alt Urgell)

arsenal
1
arfdy, ystordy arfau

arsènic
1
ársenig

art
1
celfyddyd
arts i oficis celfyddyd a chrefft
2
obra d'art celfyddwaith, celfyddydwaith, gwaith celfyddyd
3
belles arts celfyddyd cain
4
males arts ystryw

Artà
1
trefgordd (Mallorca)

Artana
1
trefgordd (la Plana Baixa)

artefacte
1
dyfais, teclyn

artell
1
migyrnau

artèria
1
rhedweli, árteri

arteriosclerosi
1
artériosglerósis, caledu'r rhedwelïau, sglerosis rhedwïol

Artés
1
trefgordd (el Bages)

artesà
1
crefftwr, crefftwraig
2
(ans) crefft 

Artesa de Lleida
1
trefgordd (el Segrià)

Artesa de Segre
1
trefgordd (la Noguera)

artesanal
1
crefft (cymhwysair), crefftiau (cymhwysair)
2
hunangynyrchedig, o'i waith ei hun, o'i ben a'i bastwn ei hun;

artesania
1
crefftwaith, gwaith llaw = cynhyrchu pethau â llaw
2
crefftwriaeth, saernïaeth, crefft = sgil cynhyrchu'n gain
3
crefftwaith, gwaith llaw = cynhyrchion crefftwr
obra d'artesania crefftbeth, cynnyrch crefftwr
obres d'artesania crefftwaith
producte d'artesania crefftbeth, cynnyrch crefftwr
productes d'artesania gwaith llaw, cynhyrchion crefftwr
4
d'artesania o wneuthuriad llaw, o waith llaw, wedi ei wneud â llaw
sabates d'artesania esgidiau o wneuthuriad llaw

artesià
1
artesiaidd
2
pou artesà ffynnon artesiaidd

àrtic
1
Arctig

article
1
erthygl
2
papur (mewn cylchgrawn academaidd)
3
(gwyddoniadur) erthygl
4
dogfen
5
adran, eitem
6
rhan (o ddeddf)
7
peth
8
nwydd

article de regal anrheg

Una empresa de Vilassar de Dalt ven articles de regal amb la imatge del burro català (El Punt 2004-09-06)

Cwmni o Vilassar de Dalt yn gwerthu nwyddau anrheg â llun yr asyn Catalanaidd


9
(gramadeg) bannod
10
cymal

articulació
1
cymal (anatomeg)
2
mynegiant
3
cymal (technoleg)
4
cyfansoddiad

articular
1
rhoi wrth ei gilydd
2
mynegu
3
(Y Gyfraith) nodi’n fanylach y cyhuddiadau
4
cyfansoddi

articulat
1
cysylltiedig
2
mewn erthyglau

articulat
1
erthyglau (cyfraith)

articulista
1
colfnydd

artífex
1
crefftwr
2
awdur, gwneuthurwr
3
gweithredydd, achoswr

artifici
1
sgil
2
ystryw, tric
3
focs d'artifici tân gwyllt

artificial
1
celfyddydol, artiffisial, gwneud (cymhwysair)
2
focs artificials tân gwyllt

artiga
1
tir wedi aredig at hau
2
Mae artiga yn sail i amryw cyfenwau:
a) Artiga; Artigues (sillafiad ansafonol: Artigas);
b) Artigal (â'r ôl-ddodiad mwyhaol -al)

Ffurfiau tafodieithol: Artigau, Artigaus (= Artigals, ffurf luosog);

Â’r ôl-ddodiad mwyhaol -às: Artigalàs);
c) Artigot (â'r ôl-ddodiad mwyhaol -ot);
d) Artigó (â'r ôl-ddodiad bachigynnol -ó);
e) Artiguell (â'r ôl-ddodiad bachigynnol -ell)

artigar
1
clirio tir at amaeth

artilleria
1
canonau, gynnau mawr

artista
1
artist

artístic
1
celfyddydol = yn ymwneud â'r celfyddydau
el patrimoni artístic y dreftadaeth gelfyddol

artístico-arquitectònic
1
yn werthfawr o ran ei bwysigrwydd bensaernïol ac esthetaidd

artròpode
1
árthropod

Artur
1
enw mab: Arthur

arxiduc
1
arch-ddug

arxiduquessa
1
archdduges

arxipèlag
1
archipélago = clwstwr o ynysoedd
2
ynysfor = môr sydd yn frith o ynysoedd;
L'Arxipèlag = Yr Ynysfor, Y Môr Egeiadd

arxiu
1
archifau
2
ffeiliau
3
arxius policíacs ffeiliau'r heddlu
4
(adeilad) archifdy; cofrestrfa
 


arxivador
1
cwpwrdd ffeiliau
2
blwch ffeiliau

arxivar
1
ffeilio
2
archifo, rhoi mewn archif
3
arxivar un cas (barnwr) peidio â mynd ymlaen ag achos llys ("archifo achos")

arxiver
1
archifydd
2
clerc ffeilio
3
cofrestrydd

arxipèlag
[ ør-shi- -løg] enw gwrywaidd
arxipèlags ( ør-shi- -løgz)
1
archipélago = clwstwr o ynysoedd
2
ynysfor = môr sydd yn frith o ynysoedd;
L'Arxipèlag = Yr Ynysfor, Y Môr Egeiadd
TARDDIAD: italià < grec (archos = original) + (pelagos = mar)

arxiu
( ør-shiu) enw gwrywaidd
arxius ( ør-shius)
1
archifau
2
ffeiliau
3
arxius policíacs ffeiliau'r heddlu
4
adeilad archifdy; cofrestrfa

arxivador
( ør-shi-vø-do) enw gwrywaidd
arxivadors ( ør-shi-vø-dos)
1
cwpwrdd ffeiliau
2
blwch ffeiliau

arxivar
( ør-shi-va ) berf
1
ffeilio
2
archifo, rhoi mewn archif
3
arxivar un cas (barnwr) peidio â mynd ymlaen ag achos llys ("archifo achos")

arxiver
( ør-shi-) enw gwrywaidd
arxivers; arxivera - arxiveres ( ør-shi-vés, ør-shi--rø, ør-shi--røs)
1
archifydd
2
clerc ffeilio
3
cofrestrydd

 

 

 

 

 


Ble’r wyf i? Yr ych chi’n ymwéld ag un o dudalennau’r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) àm ai? Yuu àa(r) zïting ø peij fròm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

CYMRU-CATALONIA

 

FI / DIWEDD