http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_be_1709k.htm

 
0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

BE-BEVERRI

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-01 :: 2005-03-31 :: 2005-04-14
  

be
1
oen
2
ser un llop amb pell de be
bod yn flaidd mewn croen dafad (“blaidd â chroen oen”)
deixar la pell de be i treure el llop que porta dins tynnu’r croen dafad â dangos (“tynnu allan”) y blaidd yr ych chi’n ei ddwyn oddi fewn
3
Un be negre! Cer o’ na!

be

1
bi = enw’r llythyren b
2
prendre la a per la be


1
(llongyfarch rhywun) Molt bé! Da iawn!
2
yn iawn
anar bé mynd yn iawn, mynd ar hyd y ffordd iawn
3
venir bé dod ar yr adeg orau, dod ar yr union adeg
4
anar-li bé ffitio ( dillad)
5
da ( iechyd)
Et trobes bé? Ydych chi’n iawn?
6
Tanca bé els ulls Cae dy lygaid yn dynn1
ara bé serch hynny
2
doncs bé nawr te
3
per bé que er gwaethaf
4
si bé, per bé que er (i chwi...)
5
bé i curt
yn gryno, mewn byr eiriau


1
reit, nawr te


1
daioni
lluitar pel be
ymladd
er lles pawb

Tota aquesta colla de feixistes i fanàtics islàmics iraquians, gaudeixen, no diré de de les simpaties, però sí de la comprensió de l'esquerra, ja que "lluiten" pel bé, és a dir, contra els nord-americans (Fòrum Vilaweb 2004-12-20)
Mae’r holl fagad hwn o Ffasgwyr a phenboethiaid Islamaidd Iracaidd yn mwynháu ddyweda i ddim cydymdeimlad ond yn sicr amgyffred y chwith, am eu bod yn “ymladd” er lles pawb, hynny yw, yn erbyn yr Americaniaid.

2
adnodd
L’aigua és un bé escàs – no la malgastis
Mae dw^r yn adnodd prin – paid â’i wastraffu

3
bens eiddo, cyfoeth

4
bens asedau (Y Gyfraith)

5
bé de Déu
..a/ swm, llawnder

un bé de Déu (d’alguna cosa) swm mawr (o rywbeth), toreth (o rywbeth), trysorfa (o rywbeth)

Quin bé de Déu de mongetes! Am ffa! Welais i erioed gymaint o ffa!

En arribar al casa el primer que va pensar va ser on posaria tot aquell de Déu de regals
Ar ôl cyrraedd adre y peth cyntaf a feddyliodd oedd ym mha le y dylai roi’r anrhegion i gyd

Des de finals d'estiu fins a ben entrada la tardor aquests terrenys produeixen un de déu de bolets
O ddiwedd yr haf tan ganol yr hydref mae’r tir hwn yn ildio toreth o fadarch

Els llibres sagramentals són un de Déu de topònims i d'antropònims molts dels quals oblidats en la memòria popular
Mae’r cofnodion plwyf yn drysorfa o enwau lleoedd ac enwau pobl ac o’r rhain y mae llawer wedi mynd yn anghof (“anghofiedig yng nghof y bobl”)

..b/ gwychder
Quin bé de Déu! Dyna wych!

És un de Déu de criatura Mae hi’n blentyn gwych

6
gent de bé pobl dda

beabà

1
abiéc
2
elfennau

beat

1
bendigedig
2
duwiol, defosiynol, crefyddol

beat

1
eglwyswr = un sydd yn ffyddlon fynychu’r eglwys, ‘sant’, ffyddloniad

beateria

1
truth, rhagrith

beatífic

1
gwynfydedig

beatificació

1
gwynfydiad, gwynfydoliad

beatificar

1
gwynfydu

beatificaritud

1
bendigeidrwydd
Beatificaritud (teitl y Pab) Eich Bendigeidrwydd

bebè

1
babi

bec

1
pig (aderyn)
2
pig = pica (bryn)
3
ceg
no badar bec bod heb agor eich ceg, dweud dim
4
sbowt
5
cetyn ceg (cerddoriaeth)
6
donar-se el bec = bill and coo

beç

1
bedwen

beca

1
grant
2
ysgolfraint
3
sash
4
cap

becada

1
pigaid
2
cyffylog
3
amnaid

becaina

1
amnaid
2
fer una becaina cael cyntun

becaire

1
nodyn naturiol (cerddoriaeth)

becar

1
cwel cyntun
2
(berf â gwrthrych), rhoi grant i

becari

1
a ddeil grant neu ysgolfraint

becari

1
deiliad grant, deiliad ysgolfraint
2
(gair a ddefbyddir yn Gatalaneg i drsoi’r ymadrodd Saeseng ‘student researcher’ – hynny yw, cynorthwywr ymchwil i Aelodau Seneddol yn Nhy’r Cyffredin, ayyb, graddedig sydd yn cael profiad gwaith o dan oruwchwyliaeth)
3
ysgolor

beceroles

1
abiéc
2
cynlyfr
3
elfennau

becut

1
gylfinir

bedoll

1
bedwen
bedoll platejat
(Betula pendula) bedwen arian

bedollar

1
coed bedw

beduí

1
Bedwyn

befa

1
gwatgar
2
fer befa de gwatgaru

befar

1
gwatgaru

Begís

1
trefgordd (l’Alt Palància) . Lle traddodiadol Castileg ei iaith: Enw Castileg : Bejís

begònia

1
begonia

beguda

1
diod
2
diota, yfed gormod o ddiodydd alcoholaidd
3
fer beguda cael rhywbeth bach i fwyta ac yfed

beguder

1
sydd yn yfed llawer

Begues

1
trefgordd (el Baix Llobregat)

beguí

1
rhagfarnllyd

beguí

1
un rhagfarnllyd, un ragfarnllyd

beguinatge

1
rhagfarnllyd

Begur

1
trefgordd (el Baix Empordà)

begut

1
wedi yfed: Vegeu beure
sovint conduïa begut, sense que ni la seva vida ni la dels altres semblés importar-li gaire
Byddai’n gyrru’n feddw yn aml, heb boeni ryw lawr am ei fywyd ei hun neu am fywydau pobl eraill

begut

1
meddw
2
begut de cara â wyneb tenau
begut de galtes â bochau pantiog
begut de carns tenau ei gorff

bei

1
bei = llywodraethwr talaith Twrci

beige

1
lliw gwlanen, llwydfelen

beina

1
gwain (cleddyf)
2
coden, plisgyn, cibyn, (ffa, pys)
3
siel, pelen

Beirut

1
Beirut

bèisbol

1
béisbol

beix

1
llwydfelyn

beix

1
llwydfelyn

beixamel

1
saws béshamel = saws gwyn tew ac iddo flas winwns

bel

1
hardd (Cataloneg Uwchfynyddol) (Cataloneg Canolog: bell)

bel

1
me = bref dafad

belar

1
brefi

Belfast

1
Béal Feirste [Saesneg: Belfást]

belga

1
Belgaidd

belga

1
Belgiad, Belges

Bélgica

1
Gwlad Belg

Bèlgida

1
trefgordd (la Vall d’Albaida)

Belgrad

1
Beograd

Belianes

1
trefgordd (l’Urgell)

belitre

1
cnaf, adyn = person di-egwyddor

bell

1
hardd
2
mawr
3
cryf
4
(les) belles arts celfydyddau cain
5
al bell mig yn y canol canol
6
de bell antuvi o’r dechrau un
7
de bell nou unwaith eto
8
fa una bella estona amser mawr yn ol

belladona

1
(Atropa belladona) codwarth, ceirios y gw^r drwg

Bellcaire d’Empordà

1
trefgordd (el Baix Empordà)

Bellcaire d’Urgell

1
trefgordd (la Noguera)

bellesa

1
harddwch
concurs de bellesa cystadleuaeth harddwch, cystadleuaeth pwy yw’r bertaf
2
gwraig hardd

Bellestar de la Frontera

1
trefgordd ym mro El Rosselló) (Yn y fan hon siaredir Catalaneg ac hefyd Ocsitaneg)

bèl.lic

1
rhyfel (cymhwysair)
2
conflicte bèl.lic rhyfel

bel.licisme

1
rhyfelgarwch

bel.licista

1
rhyfelgar

bel.licós

1
rhyfelgar

bel.licositat

1
rhyfelgarwch

bel.ligerància

1
rhyfelogrwydd
en estat de bel.ligerància yn rhyfela
state of war

bel.ligerant

1
rhyfelog

bel.ligerant

1
rhyfelblaid

Bell-lloc del Pla

1
trefgordd (la Plana Alta)

Bell-lloc d’Urgell

1
trefgordd (el Pla d’Urgell)

Bellmunt d’Urgell

1
trefgordd (la Noguera)

Bellmunt de Mesquí

1
trefgordd (el Matarranya)

Bellmunt de Priorat

1
trefgordd (el Priorat)

bellota

1
mesen

Bellprat

1
trefgordd (l’Anoia)

Bellpuig d’Urgell

1
trefgordd (l’Urgell)

Bellreguard

1
trefgordd (la Safor)

bellugadissa

1
siffrwd, chwithrwd (gwynt ar ddail, ayyb)
2
heidio (pobl)

bellugar

1
symud
2
symud
3
(dant) symud = bod yn llac
4
ysgwyd (cynffon)
5
(berf heb wrthrych), ysgwyd
6
(berf â gwrthrych), gyrru (peiriant)

bellugueig

1
heidio
2
(cynffon) siglo, ysgwyd
3
ysgwyd, crynnu
4
symudiad

belluguet

1
gwingo, pystylad

Bellús

1
trefgordd (la Vall d’Albaida)

Bellveí del Penedès

1
trefgordd (el Baix Penedès)

Bellver de Cerdanya

1
trefgordd (la Baixa Ribagorça)

Bellvís

1
trefgordd (el Pla d’Urgell) $

bemoll

1
meddalnod (cerddoriaeth)

ben

1
iawn (o flaen ansoddair e.e. ximple = twp,
rhangymeriad gorffennol e.e. dit = wedi ei ddweud)
2
més ben dit neu yn hytrach
3
iwn, tu hwnt
ben bé yn union
ets ben ximple rwyt-ti’n dwp tu hwnt

bena

1
rhwymyn
2
bod yn ddall i’r gwir
3
torri yn lleiniau, torri yn narnau

benafecte

1
annwyl, serchog, cariadus

Benafer

1
trefgordd (l’Alt Palància)
Lle traddodiadol Castileg ei hiaith
Enw Castileg: Benafer

Benafigos

1
trefgordd (l’Alcalatén)
http://www.geocities.com/el_tirant/Com_Alcalaten.htm


Benaguasil

1
trefgordd (el Camp de Túria)

Benaixeve

1
trefgordd (els Serrans)
Lle traddodiadol Castileg ei hiaith
Enw Castileg: Benagéber

benança

1
lles, daioni, ffyniant
2
hapusrwydd

benançat

1
cefnog
2
boddlon

Benasau

1
trefgordd (Comtat) (35)

Benasau

1
trefgordd (el Comtat)

Benasc

1
trefgordd (l’ Alta Ribagorça)

Benassal

1
trefgordd (l’Alt Maestrat)

benanastruc

1
ffodus, lwcus

benaurança

1
gwynfyd
Les Benaurances Y Gwynfydau – wyth dywediad yr Iesu ar gychwyn y Bregeth ar y Mynydd.
Yn Lladin mae pob un yn dechrau â ‘beatus’ (gwynfyd) (yn Gatalaneg ‘sortosos’, yn Gymráeg ‘gwyn eu byd’)
Les Benaurances de Mateu
(l’Evangeli segons Sant Mateu 5:1-12) Gwynfydau Sant Mathew

Benavarri

1
trefgordd (la Baixa Ribagorça)

Benavent de Segrià

1
trefgordd (el Segrià)

benaventura

1
gwynfyd

Benavites

1
trefgordd (el Camp de Morvedre)

ben bé

1
yn fanwl


bencossat
1
lluniaidd

ben d’hora

1
ben bore; yn gynnar cynnar

bendir

1
dawn siarad, dawn ymadrodd, dawn dweud

benedicció

1
bendith = geiriau a ddefnyddir i fendithio
donar la benedicció bendithio
2
bendith = seremoni i fendithio persanau
benedicció nuptial priodas
3
bendith = seremoni i fendithio gwrthrychau
Benedicció de la cendra bendith y lludw
Benedicció de les palmes bendith y palmwydd
4
bendith = lwc dda annysgwyl
ser una benedicció bod yn fendith

benedictí

1
Benedictaidd

benedictí

1
Benedictiad
és un treball de benedictí gwaith mawr iawn yw ef

benefactor

1
cymwynaswr, noddwr

benèfic

1
elusennol
funció benèfica perfformiad elusennol
obra benèfica elusen
festival benèfic gwyl elusennol
2
Els efectes benèfics de les termes effeithiau llesol y baddonau twym

beneficència

1
elusen
fer benificència dosrannu elusen
2
gwneud daioni
casa de benificència elusen
3
lles cymdeithasol

benefici

1
budd
2
(Masnach) elw
tenir un bon any, amb augment de beneficis
cael blwyddyn dda, â rhagor o elw
3
(Eglwys) bywoliaeth
4
(Chwaraeon) gem elusennol
5
(Theatr) perfformiad elusennol, budd-berfformiad
6
(Amaeth) triniaeth
7
(Mwyngloddio) cloddio, tyrchu
8
a benefici de er budd

beneficiar

1
bod o fudd i

beneficiat
1
ar eich ennill
D'aquesta crisi no en sortiran beneficiats ni els socialistes ni el convergents
Ni ddaw na’r Sosialwyr na’r Ceidwadwyr Catalanaidd allan o’r argyfyng hwn ar eu hennill

beneficiari

1
sydd yn derbyn budd

beneficiari

1
un sy’n derbyn budd, buddiolwr, un sydd ar ei fantais

beneficiar-se de

1
cael bodd o, elwi ar

benefici net

1
elw clir

beneir

1
bendithio

beneir la taula

1
cadw dyletswydd

beneit

1
twp, dwl, gwirion (yn ol ystyr Gogledd Cymru)
2
gwirion (ystyr De Cymru), bendigedig

3
pa beneït
bara cysegredig
vendre’s com pa beneit gwerthu fel slecs

beneit

1
(eg) twpsyn, hurtyn, un hurt, gwirionyn, un gwirion
És un beneit, per dir-ho suaument
Ffw^l yw e, a dweud y lleiaf


beneitó

1
twp, dwl, gwirion (ystyr Gogledd Cymru)

Beneixada

1
trefgordd (la Ribera Alta)

Beneixama

1
trefgordd (l’Alcoià)

Benejússer

1
trefgordd (el Baix Segura) ; lle sydd yn Gastileg ei iaith yn draddodiadol ; enw Castileg “Benejúzar”

benemèrit

1
haeddiannol

beneplàcit

1
cymeradyaeth, bendith

benestant

1
cysurus
2
cefnog

benestar

1
lles
2
estat de benestar gwladwriaeth les
benestar social lles cymdeithasol

Benétusser

1
trefgordd (l’Horta)

benèvol

1
daionus, haelionus

benevolència

1
caredigrwydd

benevolent

1
cymwynasgar

Benferri

1
trefgordd (el Baix Segura) Benferri Castileg Castilian

Beniarbeig

1
trefgordd (la Marina Alta)

Beniardà

1
trefgordd (la Marina Baixa)

Beniarjó

1
trefgordd (la Safor)

Beniardà

1
trefgordd (Marina Baixa) (52)

Beniarrés

1
trefgordd (el Comtat)

Beniatjar

1
trefgordd (la Vall d’Albaida)

Benicarló

1
trefgordd (el Baix Maestrat)
A Benicarló, tots tenen cara de bacó (Dywediad) Yn Benicarló, mae gan bawb wyneb mochyn

Benicàssim

1
trefgordd (la Plana Alta)

Benicolet

1
trefgordd (la Vall d’Albaida)

Benidoleig

1
trefgordd (la Marina Alta)

Benidorm

1
trefgordd (la Marina Baixa)

Benifairó de les Valls

1
trefgordd (el Camp de Morvedre)

Benifairó de Valldigna

1
trefgordd (el Rosselló)

Benifaió

1
trefgordd (la Ribera Alta)

Benifallet

1
trefgordd (el Baix Ebre)

Benifallim

1
trefgordd (l’Alcoià)

Benifato

1
trefgordd (la Marina Baixa)

Beniflà

1
trefgordd (la Safor)

Benigàmin

1
trefgordd (la Vall d’Albaida)

Benigembla

1
trefgordd (la Marina Alta)

benigne

1
tirion, mwyn

Benijòfar

1
trefgordd (el Baix Segura) Lle Castileg ei iaith yn draddodiadol. Enw Castileg: Benijófar

Benilup

1
trefgordd (el Comtat)

Benimantell

1
trefgordd (la Marina Baixa)

Benimarfull

1
trefgordd (el Comtat)

Benimassot

1
trefgordd (el Comtat)

Benimeli

1
trefgordd (la Marina Alta)

Benimodo

1
trefgordd (la Ribera Alta)

Benimuslem

1
trefgordd (la Ribera Alta)

benintencionat

1
â bwriadau da, da eich bwriad
Una pel·licula benintencionada perà una mica ensopida
Ffilm â bwriadau da ond braidd yn ddiflas

Beniparell

1
trefgordd (l’Horta)

Benirredà

1
trefgordd (la Safor)

Benissa

1
trefgordd (la Marina Baixa)

Benissanet

1
trefgordd (la Ribera d’Ebre)

Benissanó

1
trefgordd (el Camp de Túria)

Benissoda

1
trefgordd (la Vall d’Albaida)

Benissuera

1
trefgordd (la Vall d’Albaida)

benjamí

1
tin bach y nith

ben mirat

1
mawr eich parch
2
gydag iawn, trwy hal, trwy deg, trwy iawn

benparlat

1
graenus ei Gataloneg / ei Chataloneg

béns

1
eiddo

benvingut

1
derbyniol, dymunol

benvinguda

1
croeso

benvist

1
mawr eich parch

benvolgut

1
annwyl, cu
2
benvolgut senyor annwyl Syr

benzina

1
petrol
2
bénzin

benzol

1
benzol (cemeg)

Beranui

1
trefgordd (la Baixa Ribagorça)

berenar

1
cael snac yn y prynháwn; cael te
2
cael brecwast (Cataloneg yr Ynysoedd) (esmorzar mewn Cataloneg Canolog)

Berga

1
trefgordd (el Berguedà)

bergant

1
dihiryn

bergantí

1
brígantîn

(el) Berguedà

1
comarca (Gogledd Catalonia)

Berna

1
Bern [y Swistir]

bernat

1
croeslath ar ddrws
2
cranc

bernat ermità

1
cranc meddal, cranc meudwyol, cranc y cregyn

bernat pescaire

1
creyr glas, crychydd glas

Bernat

1
Bernard
Sant Bernat Sant Bernard

berra
1
(ar lafar) bas dwbl
Músics i berra tots per terra (dywediad) = ??

berruga
1
dafaden

Berta
1
Bertha

Bertran
1
Bertrand

bes
1
cusan (Cataloneg llenyddol a Chataloneg yr Ynysoedd) (Cataloneg Gorllewinol petó)

besada
1
cusanu (Cataloneg llenyddol a Chataloneg yr Ynysoedd) (Cataloneg Gorllewinol fer un petó, fer petons)

Besalú
1
trefgordd (la Garrotxa) -

besar
1
cusanu (Cataloneg llenyddol a Chataloneg yr Ynysoedd) (Cataloneg Gorllewinol fer un petó, fer petons)

besar l’estola cusanu’r stola (= sgarff hirgul a wisgir gan offeiriad mewn gwasanaeth)

besavi
1
hen dad-cu, hen daid

besàvia
1
hen fam-gu, hen nain

Bescanó
1
trefgordd (el Gironès)

bescantar
1
sarháu, enllibio

bescanvi
1
cyfnewid
just bescanvi cyfnewid teg
L'objectiu secundari serà l'oposició frontal a la candidatura de Madrid 2012 en just bescanvi.

bescanviar
1
cyfnewid

bescoll
1
gwegil, gwar (Cataloneg y Deheubarth) (Cataloneg Gorllewinol clatell)

bescuit
1
teisen sbwng
2
rhysgen
3
[_math o hufen iâ_]

Beseit
1
trefgordd (el Matarranya)

besllum
1
golau chwâl
2
brith wybodaeth
3
de besllum
yn erbyn y golau

besnét
1
gor-wyr

besnéta
1
gor-wyres

bessó
1
gefell

bessó
1
gefell
germans bessons gefeilliaid / efeilliaid
germanes bessones gefeillesau / efeillesau
bessons idèntics gefeilliaid unfath
les tres bessons y tri gefaill
2
(ffrwythyn) cig, cnawd, mwydyn
3
(planhigyn) mwydyn
4
(asgwrn) mer
5
(ffigwrol) craidd

bessona
1
gefelles

bessonada
1
aml-esgoriad
tenirbessonada cael gefeilliaid

bèstia
1
bwystfil, anifail
2
bwystfil = person bwystfilaidd
3
bèstia de càrrega anifail pwn
4
sense dirni ase ni bèstia heb ddweud siw na miw
5
(ansoddair) treisgar; erchyll
Va tenir una mort molt bèstia:.... una allau el va sepultar fins al coll i les aus de rapinya se li van menjar el cap de viu en viu (Avui 2004-01-20)
Bu iddo ddiwedd erchyll – claddwyd e gan eirlithriad hyd at ei wddf a bwytodd yr adar rheibus ei ben ac yntau’n dal yn fyw
6
Per Carnestoltes, totes les bèsties van soltes Adeg y Cárnifal mae’r anifeiliaid i gyd yn mynd yn ddilyffethair” (mae adeg y cárnifal yn draddodiadaol yn gyfnod rhyddid rhywiol, cyn y deugain diwrnod o lymder y Grawys)

bestial
1
bwystfilaidd
2
creulon
3
ofnadwy

bestiar
1
anifeiliad
2
bestiar boví da, gwartheg

bestiesa
1
peth twp (a ddywedir)
dir bestieses dweud pethau twp
2
peth twp (a wneir)
fer bestieses gwneud pethau twp
No facis bestieses Paid â gwneud pethau twp
3
bestieses sothach

bestiola
1
anifail bach
2
trychfilyn

bestreta
1
blaendal, tâl, budd-dâl
bestretes de necessitat provada per al personal laboral
taliadau am gyni profedig ar gyfer y gweithwyr
bestretes reemborsables budd-daliadau ad-daladwy
2
a la bestreta ymláen-llaw, o flaen llaw;
mercès a la bestreta diolch i chwi o flaen llaw

bestreure
1
talu ymláen-llaw

besuc
1
merfog (pysgodyn)

Bétera
1
trefgordd (el Camp de Túria)

betum
1
tar, pitsh
2
cwyr esgidiau

Betxí
1
trefgordd (la Plana Baixa)

Beuda
1
trefgordd (la Garrotxa)

beuratge
1
cymysglyn (hylif)
2
diod yn ddrwg ei flas

beure
1
yfed
beure (alguna cosa) a la salut (d’algú) yfed (rhywbeth) gan gynnig iechyd da (i rywun)
Ja fa deu anys que
visc en aquest país llunyà... La distància ens separa... De tota manera, en aquest país llunyà ara vaig a buscar un got de vi i me la beuré a la teva salut
Rwy’n byw yn y wlad bell hon ers deng mlynedd bellach... Mae pellter rhyngom... Serch hynny, rwy’n mynd nawr i nôl gwyraid o win a byddaf yn ei yfed gan gynnig iechyd da i ti
2
yfed = diota

beure
1
diod

beure a morro
1
yfed o’r botel
2
ar ben arno / arni

beure’s
1
amsugno

beure’s l’enteniment
1
bod yn wallgof

beutat
1
merch hardd

bevedor
1
sy’n yfed álcohol

bevedor
1
yfwr
2
diotwr
3
cafn (i anifeiliaid gael yfed ohono)

bevedora
1
yfwraig
2
diotwraig
3
cafn (i anifeiliaid gael yfed ohono)

beverri
1
diotwr, un sy’n yfed ar y mwyaf o álcohol

 

 


····

Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions
09 10 2002 :: 28 10 2002 :: 2003-12-05 :: 2004-01-10 :: 2004-11-15


Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weørr am ai? Yuu ørr vízïting ø peij frøm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

0001
y tudalen blaen
pàgina principal