http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_bo_1711k.htm

 
0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

bo - bòxer

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-01 :: 2005-03-31 :: 2005-04-14
 

..


 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)


Llythrennau: BE-BEVERRI
Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-01 :: 2005-03-30 :: 2005-04-14
 


 

bo
1
NODYN: o flaen berfenw neu enw unigol gwrywaidd = bon
2
da
3
(dymuniadau)

Bon dia! Bore da! Dydd da!
Bon Nadal Nadolig Llawen!
Bones Festes! Nadolig Llawen! (“Gwyliau Da”)
Bon viatge!
Siwrnai dda!
Bona Pasqua!
(1) Pasg Hapus! (2) Sulgwyn Hapus!
..... Molt bona Pasqua a tothom Pasg hapus iawn i bawb
Bon vespre!, Bona vesprada! Noswaith dda!
Bon profit! Stwmog dda! (= mwynhâ dy fwyd)
4
dur a bon port cwblháu rhywbeth yn foddhaol
5
a la bona de Déu rywsut rywfodd
6
(tywydd) da, braf
Fa bo avui Mae'n braf heddiw
7
a les bones â pharodrwydd, yn llawen, wedi eich berswadio gan rywun, heb orfodaeth
Marxeu! Si no ho feu per les bones, us en penedireu! Cerwch i ffwrdd! Os na wnewch chi hynny yn llawen, byddwch chi’n edifaru!
8
(gwerth gwneud rhywbeth)
Un bon dinar, fa de bon esperar (Dywediad) Mae cinio da yn werth aros amdano (“Cinio da + yn gwneud + o aros da”)
 


bo
1
da iawn!
2
Wel! Na fe!
Bo. Ara l'has perdut Na fe! Rwyt ti wedi ei golli nawr

bo
1
tocyn
2
dyn hygoleus, dyn parod i gredu, gwirion
el bo d’en Miquel
Mihangel gwirion

boa
1
boa

Boadella d'Empordà
1
trefgordd (l'Alt Empordà)

bòbila
1
iard frics, iard deils
2
ffwrn frics, ffwrn deils
Una bòbila és un forn continu de coure rajoles, situat normalment prop del terral d'on s'extreu l'argila
Ffwrn barhaol ar gyfer crasu teils yw “bòbila”, fel arfer wedi ei lleoli ar bwys y pwll lle y ceir y clai

bobina
1
bobin, rîl (edau)
2
rîl (ffilm)
3
coil (trydan)

bobinador
1
cenglwr

bobinar
1
dirwyn, weindio

bobò
1
melysyn
2
danteithyn

boc
1
bwch
2
boc emissari bwch dihangol

boç
1
mwsel, penwar

boca
1
ceg, genau
treure sabonera per la boca malu ewyn, glafoerio
2
(Cerddoriaeth) cetyn ceg
3
ceg (afon)
4
ceg (twnel)
5
archwaeth
6
anar fent boca codi archwaeth
7
fer boca mynd yn chwedl gwlad
8
boca de pinyó geg fach
9
no badar boca dweud dim
10
(Castileb) dir amb la boca petita dweud yr hyn yr ych chi'n ei feddwl, siarad yn ddiflewyn ar dafod
11
en boca de yn ôl
Acabo de veure el reportatge de 30 Minuts, de TV3, Catalunya en boca d’Espanya (El Punt 2004-02-03)
Rw i newydd weld yr adroddiad yn y rhaglen “Deng Munud ar Hugain” ar TV3 “Catalonia yn ôl Sbaen” (= barn pobl Castîl ar bobl Catalonia)
12
posar-li paraules a la boca (a algú) rhoi geiriau yng ngheg (rhywun)
No posis en boca meva el que jo no he dit Paid â rhoi geiriau yn fy ngheg (“paid â rhoi yn fy ngheg yr hyn na ddywedais i ddim”)

bocabadat
1
cegrwth
2
wedi eich syfrdanu
restar bocabadat bod yn syn

bocada
1
cegaid
2
fer bocades de ymffrostio am (“gwneud cegeidiau am”)

Bocairent
1
trefgordd (la Vall d'Albaida)

bocamàniga
1
(crys) cyff
Hefyd: bocamànega
(“ceg llawes”, boca = ceg, mànega / màniga = llawes)

bocamoll
1
cegog, siaradus

bocana
1
mynedfa (i harbwr)

bocassa
1
blas drwg yn y geg o gamdreuliad

bocaterrós
1
â'i wyneb i lawr

bocelles
1
pliciwr; gefel

bocí
1
darn bach (o fwyd)
2
dernyn
3
fer bocins torri yn deilchion
4
bocí de mal pair
mater dyrys (“darn anodd ei dreulio”)
bocí de mal empassar
mater dyrys (“darn anodd ei lyncu”)

bocoi
1
hocsed, casgen

boda
1
priodas
2
bodes d'or priodas aur
3
bodes de plata priodas arian
4
bodes neithior, gwledd briodas
5
bodes de plata priodas arian
6
a bodes em convides â phleser (“byddi di yn fy ngwahodd i’r wledd briodas”)

bodega
1
ceudod, howld (llong)
2
(Castileb) gwindy, siop win

bòfega
1
pothell
2
pothell (paent)

bofegar-se
1
pothellu, chwysigennu
2
(wyneb) chwyddo

bòfia
1
pothell
2
celwydd
3
y glas, yr heddlu
4
heddwraig, plismones
5
(enw gwrywaidd) plismon, heddwas

boga
1
cynffon y gath - planhigyn o’r rhywogaeth Typha
boga de fulla ampla
(Typha latifolia) cynffon y gath
boga de fulla estreta (Typha angustifolia) cynffon y gath gulfail

bogeria
1
gwallgofrwydd
atac de bogeria pwl o wallgofrwydd
2
gweithrediad gwallgof
3
peth gwallgof i'w ddweud
4
gwallgofdy
5
fer bogeries gwneud pethau gwallgof, ymddwyn fel gwallgofddyn
6
estimar amb bogeria mopio am, dotio am
7
ha fet la bogeria de... yr oedd yn ddigon ffôl i (“mae e wedi gwneud y ffolineb o...”)
8
tenir una bogeria per bod yn arw am, gweld eich gwyn ar, dwli ar
Té una bogeria pel tenis Mae hi'n dwli ar dennis

bohemi
1
Bohemaidd = yn perthyn i Fohemia
2
Bohemaidd = anghynfensiynol

bohemi
1
Bohemiad, Bohemes = un o Fohemia

Bohèmia
1
Bohemia

bo i
1
(wrth gyflwyno berfenw)
fer bo i sabent gan wybod
Cal elaborar un pla urgent consensuat per integrar la immigració a casa nostra. I ho hem de fer bo i sabent que a casa nostra la llengua ha tingut i té prioritat com a eina integradora.
Mae rhaid llunio cynllun brys wedi ei gydsynio i integreiddio yr ymfudwyr yn ein gwlad. Ac y mae rhaid ei gwneud gan wybod yn ein gwlad y mae wedi bod ac y mae o hyd i’r iaith flaenoriaeth fel offeryn integreiddio.


boia
1
bwi

boicot
1
boicot
2
procedir al boicot contra boicotio

boicotejar
1
boicotio

boig
1
gwallgof
2
Estan bojos aquests espanyols (wrth sylwi ar ffolineb diweddara’r Castiliaid)
Mae rhyw goll ar yr hen Sbaenwyr ’na
3
gwyllt

boig
1
gwallgofyn, gwallgofen

boina
1
berei (= math o gap)

boira
1
niwl
2
Fa boira Mae niwl gyda hi
3
boira pixanera glaw mân
4
anar a escampar la boira (“mynd i glirio'r niwl”)
..a/ mynd amb dro, mynd allan am gegaid / gegiad o wynt
sortit a escampar la boira mynd amb dro (= mynd allan o’r tŷ am dro)
Vés a escampar la boira! Cer i grafu!

..b/ mynd ar daith
Pararé dues setmanetes a l’agost, perquè cal escampar la boira i veure paisatges
nous i escoltar nous accents i gastar-se els calerons

Fe fydda i’n cael hoe (“yn stopio”) am bythefnos ym mis Awst, am fod rhaid mynd ar daith i weld tirweddau newydd a chlywed acennau newydd a gwario f’arian

boirina
1
niwl

boirós
1
niwlog
2
niwlog = aneglur

boix
1
pren bocs (coeden)
Boix cyfenw
2
pren bocs (deunydd)

boixa
1
topyn

boixac
1
golden

boixet
1
bobin
2
semblar un boixet bod yn denau iawn

boja
1
ffurf fenywaidd ar boig = gwallgof


bojal
(ansoddair)
1
gwallgof
blat bojal gwenith barfog (Triticum turgidum)


bojament
1
yn wallgof

bol
1
powlen

bola
1
pêl
2
celwydd
3
bola del món glôb
4
bola de neu pelen eira
5
formatge de bola cosyn crwn
6
tenir-li (a algú) la bola ffaelu â dioddef un
7
no tocar-hi bola know nothing

bolcado
1
cacen melys sbyngaidd o wynnwy a sudd lewmn. Hefyd: esponjat

Bolbait
1
trefgordd (la Canal de Navarrés) Yn Gastileg: Bolbaite

bolcada
1
dymchweliad, troad (cwch, cert, etc)
2
dillad magu, cadachau

bolcar
1
(berf â gwrthrych) dymchwel, troi

2
(berf heb wrthrych) dymchwel, troi

Un camió bolca a la B-20 i provoca un mort i cues durant més de tres hores (El Punt 2004-01-15)
Lorri yn ymoleyd ar y (ffordd) B-20; un wedi ei ladd a thagféydd traffig am fwy na theirawr (“ac yn achosi un farwolaeth a chynffonnau am fwy na theirawr”)
3
(berf â gwrthrych) lapio (baban mewn cadachau)
4
(berf heb wrthrych), cwympo

bolcar-se
1
troi
2
bolcar-se a troi i (newid o un weithred i arall)
Era home de negocis abans de bolcar-se a la política Yr oedd yn ddyn busnes cyn troi at wleidyddiaeth


boleivol
1
pêl foli

bolero
1
bolero

bolet
1
gronyn unnos, caws llyffant, bwyd y boda, madarchen
Pluges fortes per l’agost, bolets per l’octubre
(Dywediad) Cawodydd mawr ym mis Awst, madarch ym mis Hydref (= fe geir madarch lu ym mis Hydref)
2
het fowler
3
clatshen
4
estar tocat del bolet nid + bod yn llawn llathen; bod yn hanner pan (“bod wedi eich cyffwrdd â’r fadarchen”)
5
sortir com bolets codi fel madarch

boletada
1
tro madarcha
2
pryd o fwyd o fadarch

boletaire
1
un sydd yn madarcha, madarchwr

bòlid
1
carreg y cythraul, awyrfaen, maen mellt

bolígraf
1
beiro

bolina
1
hwylraff
anar de bolina hwylio yn agos i’r gwynt
navegar de bolina hwylio yn agos i’r gwynt

bòlit
1
cati (yn y gêm pren a chati, neu fat a chati)
2
anar de bòlit heb wybod ai mynd ynteu dod yr ydych (“mynd fel cati”)

Bolívia
1
Boifia

bolivià
1
Bolifaidd

bolla
1
sêl
prometre el món i la bolla (“addo’r byd a’r sêl”) addo môr a mynydd, addo llawer mwy nag y gellir ei roi mewn gwirionedd
2
stamp

bollabessa
1
cawl pysgod Môr y Canoldir (Ffrangeg: “bouillabaisse”)

bolleria
1
siop deisennau bach

bolquer
1
clwtyn babi
Per cert, al.lot, quan a tu et canviaven els bolquers a la "casa cuartel" servidor ja anava de bracet amb La Crida.
Gyda llaw, mab i, pan oeddet ti’n gwisgo clwtyn (“pan roeddynt yn newid y clytiau i ti”) ym mhreswylfa’r Gard Parafilwrol yr oedd eich ufudd was yn cydweithio â (“fraich ym mraich â”) “Yr Alwad” (= Cymdeithas yr Iaith Gatalaneg)
2
nen de bolquers baban bach

Bolquera
1
trefgordd (l'Alta Cerdanya)

bolquet
1
berfa, hwilber
2
camió de bolquet lori dipio

Bolulla
1
trefgordd (la Marina Baixa)

Bolvir
1
trefgordd (la Baixa Ribagorça)

bolxevic
1
Bólshefig

bolxevic
1
Bólshefiad, Bolshefes

bolxevisme
1
Bolshefiaeth

bomba
1
bom
bomba de mà bom law, grenâd
bomba de rellotgeria bom amser
bomba atòmica bom atomig
2
llusern bapur
3
pwmp
bomba d'injecció pwmp tanwydd
bomba de peu per inflar pwmp troed
bomba d’inflar pwmp awyr
4
bomba d'incendis injen dân
5
a prova de bomba gwrth-fomiau
6
caure com una bomba dod fel taranfollt

bombada
1
pwmpio

bombar
1
pwmpio
2
chwyddo, gormodieithu am
3
padio
4
Que et bombin! Cer i grafu!

bombarda
1
(Cerddoriaeth) bombard

bombardeig
1
magneliad , bombardiad, pelediad, t
bombardeig aeri cyrch awyr

bombardejar
1
magnelu, bomcardio, peledu

bombarder
1
bomio
2
bomiwr

bombatxo
1
britshus

bombejar
1
bomio
2
magnelu
3
gwneud cyrch ar
4
gwenieithu am

bomber
1
dyn tân
els bombers y frigâd dân
2
cotxe de bombers injin dân

bombeta
1
bwlbyn golau

bombo
1
drwm mawr (Cerddoriaeth)
2
drwm (mewn lotri)
3
clod ormodol
4
anunciar (una cosa) de bombo i platets cyflwyno (rhywbeth) gyda chryn ffanfer

bombó
1
siocledyn = melysyn siocled ag iddo ganol o suddog ffrwythau, gwirodlyn, ffondant, cáramel, etc

bombolla
1
yswigrn, bwrlwm (yn yr awyr, mewn hylif, mewn solid)
(llawn awyr neu nwy)
2
yswigwn awyr (mewn gwydr)
3
(ar fetel) chwysigen , swigen, chwydd, pothell
4
fer bombolles chwythu swigod

bombollejar
1
byrlymu (hylif)

bombona
1
(bombôna de gas, bombôna de butà) costrel nwy
2
carboi = potel at gemegion peryglus

Bompàs
1
trefgordd (el Rosselló)

bon
1
gweler bo = da

bona
1
gweler bo = da

bonament
1
ar chwarae fach, yn hawdd
2
Fes el que bonament puguis Gwna yr hyn a elli

bonança
1
hindda
fred de nit i bonança de dia oer yn y nos ond hindda yn ystod y dydd
2
môr tawel
3
fer bonança bod yn dawel ar ôl storm (môr)
4 ffyniant
La recuperació dels mercats alemany i anglès preveu un any turístic de bonança
(El Punt 2004-01-20)
Mae adfer marchnadoedd yr Almaen a Lloegr yn darogan blwyddyn lwyddianus ar gyfer twristiaeth (“rhagweld blwyddyn dwristaidd o ffyniant”)

Bonansa
1
trefgordd (l'Alta Ribagorça)

bona part de
1
rhan sylweddol o

bona nit

(mewn rhai ardaloedd fe glywir bora nit, â’r newid n > r)
Cf Cymraeg gwneud < yn hansyddol *greud
1
nos da (wrth gyfarch)
2
hwyl, da boch (wrth ffarwelio)

bonàs
1
caredig

Bonastre
1
trefgordd (el Tarragonès)

bonaventura
1
ffortiwn = tynged, ffawd
2
dir-li la bonaventura (a algú) dweud ffortiwn un = rhagddweud tynged un

Bonaventura
1
nom d’home

bonda
1
corcyn, topyn
fer bonda bod yn dda

bondadós
1
caredig
2
mwyn, annwyl

bondat
1
hynawsedd; caredigrwydd = cyflwr o fod yn garedig
2
caredigrwydd = gweithred caredig
3
ansawdd da (peth)
4
fer bondat ymddwyn yn dda (plentyn)
Fés bondat!
Bydd yn blentyn da! Paid â bod yn blentyn drwg!
Mira que si no fas bondat vindrà l’home del sac (Avui 2004-01-20)
Gofala di nawr – os nad wyt ti’n bihafio fe ddaw’r dyn sach (dyn â sach sydd yn cipio plant drwg)
5
tenir la bondat de bod mor garedig â
Tingueu la bondat de no fumar Peidiwch ag ysmygu os gwelwch yn dda

bondadós
1
hynaws
A mi
em sembla una persona bondadosa
Mae gen i’r argraff taw un hynaws yw e (“I mi mae’n ymddangos yn berson hynaws”)

bon dia
1
dydd da, bore da (wrth gyfarch)
2
hwyl, da boch (wrth ffarwelio yn y bore)

bones
1
(ffurf fenywaidd luosog ar bo = da)
Bones Festes Nadolig Llawen (“Gwyliau Da”)

bonesa
1
daioni, caredigrwydd

bonet
1
(het clerigwr â phedwar cornel iddi)

bonhomia
1
sirioldeb, hylondeb, hynawsedd, mwynder

bon vespre
1
noswaith dda

bonic
1
hardd, del, pert
bonic i molt bonic hardd iawn
2
bonics harddwisg

bonidor
1
hymian

bonifaci
1
didwyll

bonificació
1
codiad
2
(Amaeth) gwellhâàd
3
disgownt

bonificar
1
gwellháu = peri i ansawdd newid er gwell
2
talu i gyfrif (masnach)
3
disgowntio

bonior
1
su, suo = sŵn gwenwyn

boniquesa
1
harddwch

bonir
1
(gwenyn) suo

bonior
1
(gwenyn) suo, suad

bonítol
1
(pysgodyn) bonito (Sarda sarda)

Bonrepós i Mirambell
1
trefgordd (l'Horta)

bony
1
cnwc = lwmpyn ar arwyneb llyfn
fer bonys bod yn anwastad
2
chwydd, lwmpyn = man anafus wedi chwyddo (De Cymru: chwrlyn, hwrlyn)
3
cnwc, cnwch = bryncyn

bonyegut
1
chwyddedig
2
yn chwyddau i gyd

boquejar
1
cegrythu
2
bod yn llac, bod yn godog (dillad)

la Boqueria
1
enw marchnad yng nghanol Barcelona

boquina
1
croen gafr

Borbó
1
Bwrbon = enw teulu brehinol Ffrengig

borboll
1
crychni, crychiau (ar wyneb hylif sy'n berwi)
2
bwrlwm, terfysg, cynnwrf, ffrae
cercar borbolls codi helynt, codi twrw, ysu am frwydr, ysu am ffrae
parlar a borbolls siarad ar hast
3
borbolls


borbollar
1
byrlymu, berwi yn grychiau (ar wyneb hylif sy'n berwi)
2
siarad ar hast

borbolleig
1
crycu, cryciad (wyneb hylif sydd yn berwi)

a borbolls
1
ar frys, ar hast

a borbollons
1
ar frys, ar hast

borbònic
1
Bwrbonaidd = yn perthyn i’r teulu brenhinol o’r cyfenw Bwrbon
1
Bwrbonaidd = yn gefnogol i’r teulu brenhinol o’r cyfenw Bwrbon
Catalunya mai no serà borbònica Ni fydd Catalunya byth yn wlad Fwrbonaidd

bord
1
(Morwriaeth) ochr

bord
1
bastard

bord
1
anghyfreithlon (genedigaeth)
2
gwyllt, sydd dim yn dwyn ffrwythau
2
a bord ar fwrdd

borda
1
gynwalc = (llong) top ochr llong, neu astellen uchaf llong bren
2
rheilen (llong)
3
bastard (merch)
4
hafod = lluest neu gaban amaethwr at yr haf, bwthyn yn perthyn i fferm fawr
5
ysgubor
6
beudy
7
sied = sied gelfi, sied offer, sied tŵls

bordada
1
cyfarthiad

bordar
1
cyfarth

bordegàs
1
llanc, bachgen, crwt

bordegassa
1
llances, merch, croten

bordelès
1
dinesydd Bordèus (Ocsitania) (Enw Ffrangeg: Bordeaux)
2
(ansoddair) yn perthyn i Bordèus

bordell
1
puteindy

border
1
hafotwr, un sy'n byw mewn “borda”

Es Bordes
1
trefgordd (la Vall d'Aran)

Bordèus
1
dinas yng Ngogledd-orllewin Ocsitania
Enw Ffrangeg: Bordeaux
2
bordeus gwin atrdal Bordèus

Bordils
1
trefgordd (el Gironès)

bordó
1
ffon
2
(Cerddoriaeth) cordyn bas

bordoi
1
corstir, cors

boreal
1
gogleddol
aurora boreal gwawl y Goleuni, goleuni’r Gogledd, ffagl yr arth, goleufer

borges
1
ffurf luosog ar borja = caban cerrig

Les Borges Blanques
1
trefgordd (les Garrigues)

Les Borges del Camp
1
trefgordd (el Baix Camp)

bòria
1
darn o dir (darn bach o dir ar gyfer gwinwydd, ar lechwedd ac heb fod ymhell o bentref)
2
ymyl pentref / tref / dinas, gynt tu faes i’r ffiniau neu’r muriau
Carrer de la Bòria enw heol yng nghanol Barcelôna

bòric
1
borig

borina
1
(Morwriaeth) hwylraff
2
moure borina cael sbri

borinot
1
cacynen, gwenynen bwm
2
niwsans, un plagus, un sydd yn stwrllyd neu yn mynnu canlyn eraill
3
twpsyn

borinotada
1 gwirioneb
articles d’un dirigent del PP a Catalunya que escriu en el català que ha après a l'escola diguent borinotades.
erthyglau gan un o areinwyr y PP yng Nghatalonia sydd yn ysgrifennu yn y Gatalaneg y mae wedi dysgu yn yr ysgol i ddweud gwirionebau

borja
1
caban (= caban cerrig sych ar bwys gwinllan, sydd yn cysgodfan ac yn wylfan)

borla
1
tasel

born
1
terfynell (trydan)
2
twrnamaint = gornest rhwng marchogion
3
lle twrnamaint (gornest rhwng marchogion)
El Born heol yn ardal La Ribera, yng nghanol dinas Barcelona
4
tro = taith ar droed

bornar
1
symud o un ochr i’r llall

borni
1
cam = unllygeidiog

bornoi
1
bwi
2
fflôt

borra
1
casnach = gwastraff cotwm neu wlân (at stwffio matresau, etc)
2
blewach (= blewach o gwmpas blagur rhai prennau - olwydden, castanwydden, derwen fytholwyrdd)

borrall
1
dernyn
2
dim
no entendre-hi un borrall ffaelu â deall dim
no saber-ne ni un borall gwybod dim amdani, deall dim am (rywbeth)
3
ffloch
4
y peth lleiaf

borralló
1
pelen fach o ffibrau
2
borralló de neu pluen eira

borràs
1
(Gweolion) brethyn cwrs
2
anar de mal borràs bod wedi disgyn yn y byd, llaw cadarn ar

borrasca
1
storm
2
storm, tymhestl (ffigwrol)

borrascós
1
stormus

Borrassà
1
trefgordd (l'Alt Empordà)

borratja
1
(Borago officinalis) tafod yr ych, tafod y fuwch

borratxera
1
meddw-dod
en una borratxera yn eich diod (“mewn meddw-dod”)
Va matar un soldat de guàrdia en una borratxera (Avui 2004-01-20)
Lladdodd warchodfilwr yn ei ddiod
2
nifer fawr

borratxo
1
meddwyn, llymeitiwr, potiwr

borratxo
1
meddw
va morir conduint borratxo Bu farw wrth yrru’n feddw
2
hoff o’ch diod, sydd yn yfed llawer

Borredà
1
trefgordd (el Berguedà)


borrec
1
(dafad) oen, llwdn; dafad rhwng blwydd a dwyflwydd oed

borrego
1
[bisgïen dostedig]
2
(Castileb) oen
com
borregos fel defaid (wrth sôn am ddilyn eraill yn ufudd) (“fel ŵyn”)
Com
borregos, que no sabem ni què estem fent, deixant-nos endur per les masses
Fel defaid - dyn ni’n gwybod yr hyn yr ym ni yn ei wneud, ac yr ŷn ni’n mynd gyda’r llif (“gadael i ni ein hunain gael ein cario gan y torféydd”)
Segueixen com borregos la majoria Maent yn dilyn y mwyafrif fel defaid

borreguisme
1
mynd gyda’r llif
Molta gent no pot veure CIU per als seus 23 anys de govern, encaixat en el borreguisme i el putu Seny.
Mae CiU yn gas gan lawer o bobl oherwydd ei thair blynedd ar hugain fel llywodraeth, yn gaeth i fynd gyda’r llif (“wedi ei ffitio i mewn i’r mynd gyda’r llif”) a’r “synnwyr cyffredin Catalanaidd” bondigrybwyll

borrell
1
twll (= twll mewn baril gwin y mae’r gwin yn llifo trwyddo)

Borriana
1
trefgordd (la Plana Baixa)

Borriol
1
trefgordd (la Plana Alta)

borrissol
1
manblu (ar ffrwythau)
2
manblu (ar y wyneb)
3
fflwff (dillad)

borró
1
manflew
2
blaguryn
3
fflwff

borronar
1
blaguro

borrós
1
annelwig
2
ansicr
3
gwlanog

borrufa
1
llwydrew

borrufada
1
storm eira

borrut
1
gwlanog

borsa
1
cyfnewidfa stoc
jugar a la borsa hapfuddsoddi
convertir l’empresa en societat anònima que sorti a borsa troi’r fusnes yn gwmni cyfyngedig a restir yn y gyfnewidfa stoc
2
borsa de treball canolfan gwaith

borsista
1
brocer stoc

bosc
1
coedwig

boscà
1
(Cymhwysair) coedwig
2
gwyllt = sydd yn byw yn y goedwig

boscany
1
llwyn, clwstwr o goed

boscat
1
coediog

boscater
1
coedwr

boscatge
1
coed bach, copsi

boscós
1
coediog

bosquerol
1
(Cymhwysair) coedwig

bosquerol
1
coediwr = un sy'n byw mewn coed

bosquet
1
coed bach

bossa
1
bàg
2
bàg arian
3
La bossa o la vida! Eich arian neu’ch einioes!
4
tenir els cordons de la bossa bod gan rywun linynnau’r pwrs
5
No afluixa la bossa Mae e’n gynnil gynnil (“nid yw’n llacio’r bàg”)
6
bàg siopa
7
bossa de mà bàg llaw
8
arian (ffigwrol)
fer bossa rhoi arian o'r neilltu
9
fer bosses mynd yn llac, yn ddiffurf
10
fer bossa comuna rhannu costau
11
bossa de cuiro pwrs lledr
12
bossa d'aire poced awyr
13
Barcelona és bona si la bossa sona (Dywediad) “Mae Barcelona yn dda os yw’r pwrs yn tincian” (hynny yw, fe glywir y darnau arian yn y pwrs yn clincian am fod gennych ddigon o arian) Os oes gennych ddigon o arian, mae’n dda ymweld â Barselona, neu fyw ym Marselona


bosser
1
gwneuthurwr bagiau
2
trysorydd

Bossost
1
trefgordd (la Vall d'Aran)

bot
1
gwingroen = croen gafr wedi ei wnïo at ei gilydd i ffurfio cynhwysydd gwin
ploure a bots i barrals (“bwrw glaw wrth wingrwyn a barilau”)
2
llam, bownd
en un bot ar un llam
a bots i empentes ar hast
3
sbonc (pêl)
4
cwch, bad (morwriaeth)
bot salvavides
cwch achub
5
braw, arswyd (sydd yn peri symudiad anrheoledig sydyn)
fer un bot cael braw, cael arswyd
(wrth i ddrws gau’n glep, ayyb)
6
fer bot bod yn swmpus
7
fer el bot pwdu
8
rebentar el bot colli tymer
9
tenir el bot ple (d'alguna cosa) bod wedi cael llon bola (o rywbeth)
(“bod gan [rywun] y gwingroen [yn] llawn”)
 
 

Bot
1
trefgordd (la Terra Alta)

bota
1
esgid
botes correctives esgidiau llawfeddygol
2
amb la bota al coll (“ag esgid ar y gwddf”) wedi’ch sarnu dan draed, wedi’ch gorchfygu, wedi’ch gwastrodi,
o dan esgid y gelyn
En
altres epoques, hem sabut reaccionar quan ens hem trobat amb la bota al coll
Ers talwm (“mewn cyfnodau eraill”) rŷn ni wedi gwybod bod rhaid ymateb wrth ein darganfod ein hunain o dan esgid y gelyn

bóta
1
barril
semblar una bóta de set cargues bod yn dew fel mochyn (“bod yn debyg i farilaid o saith uned” (un uned = 121.60 litr))
2
gwingroen

botada
1
barilaid

botànic
1
llysieuol, botanegol

botànic
1
llysieueg, botaneg

botar
1
neidio
2
pwdu

Botarell
1
trefgordd (el Baix Camp)

botavara
1
hwylbawl, bolsbryd; bŵm neu'r polyn sy'n ymestyn allan o flaen llong hwyliau

botell
1
(casgen fach â phig yr yfir gwin oddi)

botella
1
potel
2
gwingroen
3
casgen fach, barilan

boter
1
barilwr, barilwraig

boterut
1
ar ffurf barril, byrdew, byr llydan
2
anffurfiedig
3
home boterut ystwffwl o ddyn, twbyn o ddyn

botet
1
galwad adar, llith (Saesneg: lure)
2
bacpib
tocar-li el botet (a algú)
gwneud i rywun ollwng gyfrinach (“canu’r bacpib wrth rywun”)

botí
1
ysbail

botifarra
1
[math o selsigen borc]
botifarra negra “selsigen ddu”
botifarra blanca “selsigen wen”
botifarra de sang “selsigen waed”
botifarra catalana “selsigen Gatalanaidd”

botifler
1
bochdew
2
ffroenuchel
3
bradwrus (= sydd yn bradychu Catalonia i Gastilia)
No he vist mai una institució més espanyola i botiflera que la confraria del cava
Dw i ddim wedi gweld erioed yr un gymdeithas sydd yn fwy pro-Gastilia a bradwrus na Brawdoliaeth y Cafa (siampên Catalanaidd)

botifler
(enw gwrywaidd)
1
cefnogwr Ffilip y Pumed
2
bradwr, cwisling; un sy'n bradu Catalonia
3
tot el botifleram y bagad o bradwyr i gyd (botifler = bradwr, un sydd yn bradu Catalonia)

botifleria (enw benywaidd)
1
cwislingiaid
Tot plegat és una collonada més de la Botifleria renegada
Mae’r cyfan yn dro gwael arall gan y cwislingiaid bradwrus

botiflerisme
1
brad, cwislingiaeth (= brad cenedl, bradychu cenedl y Gwledydd Catalaneg)
donar tot un recital de botiflerisme traddodi araith hirfaith yn llawn brad cenedl

botiga
1
siop
2
gwindy = seler win ar lefel yr heol (yn hytrach na seler)
3
sied gelfi
4
tenir botiga cadw siop
5
posar botiga agor siop
plegar la botiga rhoi'r gorau i'r siop

botiga de moda
1
bwtîc, siop ddillad ffasiynol

botiga de roba
1
siop ddillad

botiguer
1
siopwr
2
glas y dorlan

botiguera
1
siopwraig

botir
1
stwffio
 


botir-se
1
chwyddo
2
hel yn eich bol, bolera, eich stwffio’ch hun (â bwyd), bolrythu, llowcio
Les sangoneres com més se les alimenta més es boteixen Mwyaf yn y byd o fwyd a roddir i’r geleod, mwyaf yn y byd y maent yn eu stwffio eu hun

botó
1
botwm
2
botwm (trydan)
3
nobyn (radio)
4
blaguryn
5
carreg, caill
6
stydsen
7
dolen lawes, cyfflinc
8
posar-se de vint-i-un botó gwisgo yn grand, rhoi eich ddillad parch amdanoch, gwisgo dillad Sul
9
anar de vint-i-un botó bod wedi eich gwisgo yn grand, bod yn eich dillad parch, gwisgo dillad Sul, bod fel pìn mewn papur
10
botó de mostra enghraifft

botó d'or
1
(Ranunculus) blodyn melyn

botó de puny
1
dolen lawes, cyfflinc

botxa
1
bŵl = pelen bren neu fetal
2
plygiad dilledyn nad yw'n ffitio yn dda
3
joc de botxes gêm o fwls

botxí
1
dienyddiwr, crogwr, un sydd yn rhoi'r gosb eithaf (crogi, torri pen)

botzina
1
corn (car)
tocar la botzina canu'r corn
2
corn (cerddoriaeth)
3
corn siarad, mégaffôn
4
(molwsg) (Triton nodiferus)

bou
1
ych (Bos taurus)
2
tarw wedi ei ysbaddu a ddefnyddir i dynnu aradr neu gert
3
ych = creadur mewn prosesiwn cárnifal
4
anar a pas de bou mynd yn araf (“ar gam ych”)
5
no veure un bou a quatre passos bod yn fyr eich golwg
("ni + gweld ych o bellter o bedwar cam")
6
perdre el bou i les esquelles colli'r cwbl
("colli'r ych a'r clychau gwartheg")
7
els bous gwyl teirw (ymladd teirw neu redeg teirw)
fer bous cynnal gwyl teirw
anar als bous mynd i ŵyl teirw
plaça de bous cylch ymladd teirw
correguda de bous ymladd teirw
córrer bous ymladd teirw / rhedeg teirw
8
carn de bou cig eidion

boual
1
stabl ych

bouenc
1
ych (cymhwysair)

bouer
1
bugail buchod

bovatge
1
treth ar ychen (hanes)


bover
1
bugail buchod
2
Bover cyfenw (hefyd â'r camsillafiad "Bové")
3
cargol bover malwoden fwytadwy (Helix Pomatia)

Bovera
1
trefgordd (les Garrigues)

boví
1
buwch, buchod (cymhwysair)
bestiar boví gwartheg, da
2
(substantiu) buwch
bovins buchod
explotacions amb ramaderia (dividides en set tipus:
bovins, ovins, cabrum, porcins, equins, aviram, conilles)
ffermydd ag anifeiliaid (wedi eu rhannu yn saith o fathau: gwartheg, defaid, geifr, moch, ceffylau, dodefnod, cwningod)

bòvids
1
gwartheg

boxa
1
paffio
combat de boxa gornest baffio, gornest focsio
partit de boxa gornest baffio, gornest focsio
ring de boxa ring baffio, ring focsio
guant de boxa maneg baffio, maneg focsio
 
 
boxador
1
paffiwr

boxar
1
paffio

bòxer
1
bocser, math o gi Almaenig

 

 


Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions
09 10 2002 :: 28 10 2002 :: 2003-11-29 :: 2003-12-30 :: 2004-01-10 :: 2005-02-03
····
Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc?
Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weørr am ai? Yuu ørr vízïting ø peij frøm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

0001
y tudalen blaen
pàgina principal