http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_br_1712k.htm

 
0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

bo - bòxer

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-01 :: 2005-03-31 :: 2005-04-14
 

 
 
braç
1
braich
agafar (algú) pel braç / prendre (algú) pel braç cymeryd braich rhywun er mwyn cerdded fraich-ym-mraich
2
(anifail) coes flaen
3
(cadair) braich
4
(cert) braich, llorp
5
(golau) braced
6
(croes) braich
7
(môr) braich
8
(afon) rhagnant
9
amb els braços en creu â’r breichiau yn agored ("ar ffurf croes")

10
braços plegats y breichiau wedi eu croesi
quedar de braços plegats sefyll o’r neilltu (“aros â breichiau wedi eu croesi”)
estar amb els braços plegats gwneud dim

11
rebre amb els braços oberts derbyn â breichiau agored
12
portar (algú) a força de braços cario rhywun yn y breichiau

13
ser el braç dret (d’algú) bod yn llawdde (rhywun)
14
estirar més el braç que la màniga
gwario mwy nag y gellir ei fforddio ("estyn mwy ar y braich nag ar y llawes")
15
tirar-se als braços d’algú taflu ei hun i freichiau un
16
braç de gitano rholyn Swistir ("braich shipsi")

braça
1
nofio broga, nofio ar y frest
2
gwryd

braçal
1
cengl fraich
2
braçal de dol cengl fraich alaru

braçalet
1
breichled, brasled

braçat
1
cofleidiad
agafar d’un braçat cofleidio

bracejar
1
chwifio’r breichiau

bracer
1
gwas fferm

bracet
1
de bracet (adf) fraich ym mraich

braçolí
1
peipiad, brêd

bràctea
1
blodeulen, bract

Bràfim
1
trefgordd (l’Alt Camp)
TARDDIAD:
Arabeg Ibrahim = enw dyn, Abraham.
Yn nogfennau o’r ddegfed ganrif Abrahim yw enw’r lle hwn.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A0fim


braga
1
sling (at godi)
2
clwtyn babi
3
bragues drafers dyn
4
bragues nicers merch

braguer
1
pwrs buwch, cadair buwch
2
gwasgrwym, gwregys neu bàd â rhwymyn er mwyn dal torgest

Bragança
1
tref ym Mhortiwgal

bragues
1
nicers
Gweler braga
(Forma estàndard: calces)

bragueta
1
copish, balog

bram
1
bref (donci)
2
bref (buwch)
3
rhuad, buganad (tarw)
4
rhuo (gwynt)

brama
1
si
corre la brama que... mae si ar led fod...

bramadissa
1
brefu uchel di-dor

bramar
1
brefu, brefiad (donci)
2
brefu, brefiad (buwch)
3
rhuo, buganad (tarw)

bramul
1
rhuo, rhuad
2
rhuo, rhuad (storm)

bramular
1
buganad, rhuo

branca
1
cangen
2
cangen (gwyddor)
3
ochr (sbectol)
4
postyn (drws)

brancar
1
canghennu
2
tocio

brancatge
1
canghennau

brandar
1
chwifio (cleddyf)

brandi
1
brandi = gwin wedi ei ddistyllu

brandó
1
ffagl

brànquia
1
tagell

branquilló
1
pric

braó
1
rhan uchaf coes flaen anifail
2
dewrder

braol
1
rhuo, rhuad
2
rhuo, rhuad (storm)

braolar
1
buganad, rhuo

brasa
1
marworyn
2
a la brasa wedi ei grilio ar fárbiciw
3
donar-se brasa bod ar bigau drain
2
fugir del foc i caure a les brases mynd o’r dom i’r llaid, dianc o Glwyd a boddi ar Gonwy
("ffoi’r o’r tân a chwympo i’r marwor")

braser
1
basged dân; cynhwysydd metal cludadwy at goginio, gwresogi, ayyb
Pel febrer, un dia al sol i l’altre al braser
(Dywediad) Yn y mis bach, un diwrnod yn yr haul ac arall o flaen y tân

Brasil
1
Brasíl

brasiler
1
Brazilaidd
el president brasiler arlywydd Brasil

brasiler
1
Braziliad, Braziles

brau
1
dewr
2
garw (môr)
3
gwyllt (anifail)
4
clogyrnog, ysgythrog (arfordir)
Costa Brava Y Glannau Ysgythrog

brau
1
tarw
curs de braus ymladd teirw

brava
1
treisiad, heffer

bravada
1
drewdod

bravata
1
ymffrost
2
bygythiad

bravesa
1
dewrder

bravo!
1
hwra!

brea
1
pig, pitsh

Breda
1
trefgordd (la Selva)

brega
1
cweryl, ffrae
buscar brega edrych am ffrae
2
brwydr

bregar
1
(berf heb wrthrych), ymdrechu
2
sgrwbio’n galed (dillad)

bregat
1
wedi arfer â brwydro

bresca
1
dil mêl

bresquilla
1
eirinen wlanog (Cataloneg y Gogledd-ddwyrain)

bressar
1
siglo

bressol
1
crud
cançó de bressol hwiangerdd
2
crud = tarddle

bressolar
1
siglo (mewn crud)

bressoleig
1
siglo

Bretanya
1
Llydaw

bretó
(enw gwrywaidd)
1
Llydawiad
2
Llydaweg (iaith)

bretó
(ansoddair)
1
Llydewig
2
Llydaweg (iaith)

bretona
1
Llydawes

brètol
1
dihiryn
2
un annymunol

bretxa
1
adwy, bwlch
2
batre (algú) en bretxa lladd ar (rywun) (“taro rhywun mewn adwy”)

breu
1
byr
2
en breu
..a/ cyn hir
..b/ yn fyr
4
Sigues breu! Paid â siarad gormod (“bydd yn fyr”)

breu
1
llythyr Pabaidd

breument
1
yn fyr

brevetat
1
byrder
2
amb la màxima brevetat cyn gynted ag y bo modd

breviari
1
bréfiari
2
cydymaith echwyn gwely

bri
1
edau
2
blewyn
3
tipyn bach, ticyn bach; llychyn, llwchyn
4
bri de palla gwelltyn
5
bri d’herba blewyn glas, glaswelltyn

bricbarca
1
ysgraff

bricolatge
1
crefftiau cartref

brida
1
ffrwyn
2
prendre les brides
cymryd yr awennau
3
anar a tota brida mynd nerth ei thraed

bridge
1
(gêm) brij

brigada
1
brigâd
brigada d’informació (Castilia) heddlu cudd
2
tîm
3
sgwad

brillant
1
llachar
2
sglein, sydd yn sgleinio
3
(gem) perfriog, pefriol, disglair
4
(wyneb, arwyneb) gloyw, disglair
5
(sgwrs) pefriol
6
ardderchog

brillant
1
deiamwnt

brillantina
1
briliantîn, olew gwallt

brillantor
1
disgleirdeb

brillar
1
disgleirio, lluganu
2
brillar per la seva absència bod yn amlwg yn eich absenoldeb
Als quioscos els diaris en català brillen per la seva absència
Ar y stondinau papurau newyddion mae’r papurau yn Gatalaneg yn amlwg yn eu habsenoldeb

brindar
1
cynnig llwncdestun
2
cynnig (peth) i (un)
Puigcercós va brindar a Carod l’opció de ser candidat el 14-M (Avui 2004-01-29)
Cynigiodd Puigcercós i Carod y dewis o fod yn ymgeisydd ar y pedwerydd o Fawrth
3
brindar-li una opportunitat cynnyg cyfle i un
4
brindar (per alguna cosa) cynnig llwncdestun i (rywbeth)
5
brindar (per algú) (1) cynnig llwncdestun (i rywun), (2) tynnu’ch cap (i rywun); = dangos edmygiad
Brindo per ells (1) Rwy’n cynnig llwncdestun iddynt, (2) Rwy’n tynnu ‘nghap iddynt

brindis
1
llwncdestun
2
fer un brindis cynnig llwncdestun

brioix
1
briósh (bara melys)

brisa
1
awel
2
awel fôr

brisca
1
aer oer
2
(gêm gardiau)

britànic
(enw gwrywaidd)
1
Prydeinig
2
Seisnig

britànic
(ansoddair)
1
Prydeiniwr
2
Sais

briva
1
ciwed, nashiwn
2
gent de la briva y giwed

brivall
1
dihiryn, un di-ras
2
crwt, hogyn

broc
1
sbowt
2
pabwyr (golau)
3
gronyn = peth bach dibwys
4
brocs esgusodion
No em vinguis amb brocs! Nid wyf am glywed dy esgusodion
5
abocar (alguna cosa) pel broc gros dweud heb ddeilen ar eich tafod
6
pel broc gros yn ddireolaeth

broca
1
ebill
2
gwerthyd (gwau)

brocal
1
mur = mur bach o gwmpas ffynnon
2
byl

brocanter
1
deliwr hen bethau

brocat
1
brocêd

brodar
1
brodio
brodar una història
addurno hanes, ‘mystyn stori

brodat
1
brodwaith

bròfec
1
garw
2
sarrug
3
amrwd

brogit
1
twrw
2
(dail) sibrwd
3
murmur (dŵr)
4
murmur (tyrfa)

broll
1
ffrwd (hylif)
2
prysgwydd

brollador
1
ffynnon
2
pistyll

brollar
1
ffrydio (dŵr)
2
blaguro (planhigyn)
3
cronni (dagrau)
4
ffrydio (gwaed)

broma
1
jôc
2
tric
3
broma pesada jôc (rhywbeth a wneir o ran hwyl nad yw’n ddigrif)
4
de broma fel jôc, o ran hwyl
5
Era una broma Roeddwn i’n tynnu’ch coes (“jôc oedd hi”)
6
estar de la broma bod yn ddireidus, yn ysmala, yn ddigrif
7
No és broma
Dyw e ddim yn rhywbeth i wneud yn fach ohono
El patiment de milers de persones en mans dels falangistes no és broma
Dyw dioddefaint miloedd o bobl yn nwylo Ffalangwyr (= ffasgiaid) ddim yn rhywbeth i wneud yn fach ohono

broma
1
niwl
2
ewyn

bromejar
1
jocian

bromera
1
ewyn
L’aigua de riu Sec, que passa pel centre de Cerdanyola, fa dos mesos que baixa amb bromera (El Punt 2004-01-20)
Ers deufis y mae dw^r yr afon Sec, sydd yn llifo trwy ganol (tref) Cerdanyola, yn llawn ewyn (“yn disgyn ag ewyn”)
2
treure bromera per la boca malu ewyn (am eich bod yn gandryll)

bromista
1
hoff o jocian

bromista
1
un hoff o jocian

bromós
1
niwlogbronca
1
(Castilegaeth)
fotre-li bronca (a algú) dwrdio, dweud y drefn wrth, ceryddu
Mon pare, quan ho va saber em va fotre bronca
Pan ddaeth fy nhad i wybod amdani cefais i bryd o dafod ganddo

broncopneumònia
1
bronconiwmonia

bronqui
1
broncws

bronquial
1
bronciol

bronquina
1
row, stŵr
2
moure bronquina codi stŵr
armar bronquina codi stŵr
3
buscar bronquina tynnu trwbwl yn eich pen

bronquitis
1
broncitis
 
brontesaure
1
brontesawrws

bronze
1
efydd

bronzejar
1
efyddu, gorchuddio ag efydd
2
lliwio (dan effaith yr haul)

bronzejat
1
wedi ei efyddu
2
â lliw haul

broquet
1
calaf
2
daliedydd sigarren

bròquil
1
brócoli, blodfresychen y gaeaf

brossa
1
dail marw
2
prysgwydd
3
gronyn
tenir una brossa a l’ull bod gennych lychyn yn eich llygad

entrar-li una brossa a l’ull cael llychyn yn eich llygad (“mynd i mewn llychyn i’r llygad iddo”)
Em sembla que m’ha entrat una brossa a l’ull
Rwy’n meddwl bod llychyn yn fy llygad

(Mateu 7:3) Com és que veus la brossa a lull del teu germà i no t’adones de la biga que hi ha en el teu?
(Mathew 3.7) A phaham yr wyt yn edrych ar y brycheuyn sydd yn llygad dy frawd, ac nad wyt yn ystyried y trawst sydd yn dy lygad dy hun?

4
ysbwriel (hefyd brosses )

A casa ja fa anys que separem la brossa en tres contenidors i últimament també fem la separació de les restes orgàniques (Avui 2004-01-13)
Gartref yr ym ni’n didoli’r ysbwriel i dri chynhwysydd ac yn ddiweddar yr ym ni’n didoli’r gwedillion organig hefyd

5
sothach
El pitjor és que hi ha qui es creu tota aquesta brossa idelògica
Y peth gwaethaf yw bod rhai pobl yn credu’r holl sothach ideologaidd hwn

brossa
1
llaeth wedi ei geulo; ceulfraen, caws colfran

brostar
1
egino, blaguro

brot
1
egin, blagur
2
y mymryn lleiaf
No hi ha ni un brot de la veritat en el vostre escrit
Does rhithyn o wirionedd yn yr hyn a ysgrifennwyd gennych
3
no saber-ne brot dim amcan gan un
4
ni un brot dim un
5
no fer brot de feina dim yn gwneud y mymryn lleiaf o waith
6
cap de brot ceffyl blaen = person blaenllaw (mewn cymdeithas)

brotar
1
egino

brotxa
1
brwsh paentio
2
brwsh shafio

brou
1
cawl
2
isgell

bru
1
(gwallt) tywyll
2
tywyll eich croen

bruc
1
grug
2
Bruc cyfenw

el Bruc
1
trefgordd (l’Anoia)

bruelar
1
brefu (buwch)
2
rhuo (tarw)

Bruges
1
Brugg

bruguera
1
grug
2
Bruguera = cyfenw

bruguerar
1
grug = lle grugog

bruixa
1
gwrach
tren de la bruixa (parc difyrion)
trên bwganod, trên sgrech (“tren y wrach”)
cacera de bruixes, erlid dewiniaid, hela dewiniaid, erlid gwrachod; (ffigurol) erledigaeth
2
(dirmygol) hen wrach = graig salw, gwraig annymunol; hen gnawes, hen gansen

bruixeria
1
dewiniaeth
2
per art de bruixeria trwy ddewiniaeth (“trwy gelfydd dewiniaeth”)

brúixola
1
cwmpas

bruixot
1
dewin
aprenent
de bruixot prentis dewin

el Brull
1
trefgordd (Osona)

Brullà
1
trefgordd (el Rosselló)

brunyir
1
caboli

Brunyola
1
trefgordd (la Selva)

brunzir
1
(gwenyn) hymian, grwnan, swnian
el brunzir de les abelles hymian y gwenyn
Un eixam d'insectes, com espurnes, brunzia per la tanca Roedd haid o drychfilod, fel gwreichion, yn swnian wrth y ffens
2
(bwled) sïo
Els trets els brunzien a prop Clywson nhw sïo’r saethu gerlláw (“roedd yr ergydion yn sïo iddynt gerlláw”)

brunzit
1
su, grw^n, grwnan, sw^n, swnian, hymian, mwmian
2
sïad (bwled)

brusa
1
blows
brusa blava blows las


brusc
1
(symudiad) sydyn
2
(gostyngiad yn y tymheredd) mawr

bruscament
1
yn sydyn
2
tractar (algú) bruscament bod yn swta â rhywun

brusquedat
1
sydynrwydd

Brussel.les
1
Brwsel

brut
1
brwnt, budr
anar brut com una guilla bod yn frwnt dros ben (“mynd yn frwnt fel cadnawes”)
2
crai
2
(pwys gwrthrych) yn ei grynswth, gan gynnwys pwys y pacediad
3
en brut yn fras
4
força bruta grym corfforol

brut
1
yn frwnt, yn fudr
jugar brut chwarae’n frwnt

brutal
1
bwystfilaidd, creulon
2
anifail (cymhwysair)

brutalitat
1
creulondeb

brutícia
1
baw, sbwriel
La brutícia que s’acumula a la platja Y sbwriel sydd yn pentyrru ar y traeth

 

 
 
 ····
Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weørr am ai? Yuu ørr vízïting ø peij frøm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

0001
y tudalen blaen
pàgina principal