http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_bu_1732k.htm

 
0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

BUC-BUTZA

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-01 :: 2005-03-31 :: 2005-04-14
 

 

 

 
buc
1
ceudod
2
corff (llong, awyren)
3
cwch gwenyn
4
gwely afon
5
twll grisiau, twll staer, pwll grisiau, pwll staer

bucal
1
ceg (cymhwysair), genau (cymhwysair), geneuol

Bucarest
1
Bwcarést

bucle
1
cwrl, cudyn

bucòlic
1
gwledig, gwladaidd, cefn gwald

Buda
1
Bwda

Budapest
1
Bwdapest (Hwngareg: Budapest)

budell
1
perfedd

budellam
1
perfeddion

budisme
1
Bwdiaeth

buf
1
pwff, chwythiad
2
murmur (Meddygaeth)

bufa
1
clowten
2
pledren
3
gwynt

bufa!
1
Duw mawr!

bufada
1
chwythiad

bufador
1
chwythwr
2
lamp losgi, chwythlamp
3
chwythwraig
4
lle gwyntog

búfal
1
bual

Bufali
1
trefgordd (la Vall d'Albaida)

bufanda
1
sgarff
amb bufanda ben nuada sgarff wedi ei chlymu’n dynn
bufanda multicolor sgarff amryliw

bufanúvols
1
dyn balch, dyn ffroenuchel
(“chwyth-cymylau”)
 
bufar
1
chwythu


2
És bufar i fer ampolles

Mae'n hawdd iawn,

Mae cyn hawsed â thynnu llaw dros wyneb,

Mae cyn hawsed ag a allai fod,

Mae cyn hawsed â dim,

Mae (hawdd) fel dŵr,

Mae (hawdd) fel baw (“chwythu a gwneud swigod yw e”)


Aparellar.
Sereu capaços de veure les diferències entre un timbaler i un altre, i formar-ne parelles?
Vinga, que això és bufar i fer ampolles!
Gwneud parau. Fyddwch yn gallu gweld y gwahaniaethau rhwng un drymiwr a drymiwr arall, a gwneud parau? Dewch, mae cyn hawsed â thynnu llaw dros wyneb

3
(Castilegaeth) bufar-li-la hidio dim amdani
A mi el futbol me la bufa
Dw i’n hidio ddim am bêl-droed.

Personalment el bàsquet me la bufa O’m rhan i dw i’n hidio ddim am bêl fasged.

...la sel·lecció espanyola? Me la bufa i me la bufarà sempre
...
tîm Castilia? Dw i’n hidio ddim amdano a fydda i’n hidio dim amdano tan ddydd y Farn

bufat
1
chwyddedig
2
ffroenuchel, coegfalch, ymffrostgar

bufec
1
chwyrniad
2
chwythiad

bufera
1
llyn dŵr hallt
2
pwff

bufet
1
seld
2
bwffe (bwyd)
3
swyddfa cyfreithiwr

bufeta
1
pledren

bufetada
1
clowten

bufetejar
1
rhoi clowten (i'r wyneb)

bufó
1
hardd (merch)

bufó
1
clown

bugada
1
golch = dillad i'w golchi
2
golch = y weithred o olchi
3
clirio, golchi (ffigurol)

bugaderia
1
golchdy = siop

Bugarra
1
trefgordd (els Serrans)

Búger
1
trefgordd (Mallorca)

bugia
1
plwg tanio
2
cannwyll

buidar
1
gwacáu
2
dwyn (oddi ar), lladrata

buidatge
1
gwacáu, gwacâd
el buidatge de l'edifici gwacáu’r adeilad, gorfod i bobl adael adeilad

buidor
1
gwacter

buina
1
tom fuwch

buit
1
gwag
2
estar buit bod yn wag
3
de buit (adf) yn wag

buit
1
gwagle
2
bwlch
3
fer el buit diystyru


Bula d'Amunt
1
trefgordd (el Rosselló)

Bulaternera
1
trefgordd (el Rosselló)

bulb
1
bwlb

buldog
1
bwldog

búlgar
1
Bwlgaraidd
2
Bwlgareg

búlgar
1
Bwlgariad
2
Bwlgareg

búlgara
1
Bwlgares

Bulgària
1
Bwlgaria

bull
1
berwad
2
faltar-li un bull (a algú) bod yn hanner pan (“bod eisiau berwad ar rywun”)
Només aquell que li falti un bull pot sentir satisfacció per l'ofici de fer de mosca collonera, dia rere dia, solament pel gust de tocar els collons
(Neges at rywun sydd yn anfon negeseuon sarhaus at fforwm) Dim ond y sawl sydd yn hanner pan all deimlo bodlondeb ar y swydd o bigyn clust (“cylionen sydd yn cyffwrdd â’r ceilliau, sydd yn digio”), ddydd ar ôl dydd, dim ond i ymhyfrydu mewn cythruddo (“cyffawrdd â’r ceilliau”)

bullanga
1
cynnwrf


bullent
1
yn berwi

bullícia
1
bwrlwm, cyffro
2
mwstwr

bulliciós
1
aflonydd
2
swnllyd

bullida
1
berwad

bullidera
1
berwi
2
tyrfa
3
aflonyddwch
4
angerdd, nwyd

bullidor
1
tegell
2
trobwll, pwll tro

bulliment
1
berwi

bullir
1
(berf â gwrthrych) berwi
bullir aigua berwi dŵr
2
berwi = coginio
3
(berf heb wrthrych) berwi
4
(môr) bod yn ferw
5
eplesu (gwin)
6
bullir de còlera berwi gan ddicter
7
Li bullia la sang Roedd ei waed yn berwi
8
bullir a poc a poc mudferwi
9
deixar de bullir mynd oddi ar y berw
10
començar a bullir dod i’r berw
11
fer bullir berwi
12
fer bullir cadw ar y berw
13
tenir per fer bullir l'olla dal y llygoden a’i bwyta (“bod gennych [peth] i wneud i’r sosban ferwi”)
14
bullir al voltant de heidio o gwmpas

bullit
1
stiw
2
mwstwr

bum
1
bwm, clec

bum!
1
bwm! clec!

bum-bum
1
dwndwr, trwst
2
fer molt de bum-bum ymffrostio

bumerang
1
bwmerang

bunera
1
twll plwg
2
twll corcyn, twll corcyn

bunó
1
plwg (sinc)
2
bwng (barril)

bunyol
1
ffriter
2
cybolfa
3
bwnglerwaith

Bunyol
1
trefgordd (la Foia de Bunyol)

Bunyola
1
trefgordd (Mallorca)

bunyoler
1
gwneuthurwr ffriterau
bunyerola gwneuthurwraig ffriterau
2
gwerthwr ffriterau
bunyerola gwerthwraig ffriterau
2
bwngler

bunyoleria
1
siop ffriterau

BUP
1
[cyfnod tair blynedd o addysg uwchradd]
(Batxillerat Unificat Polivalent (BUP) “Bagloriaeth Unedig Amryfalent”(oedran 14 - 17).
o dan y “Ddeddf Gyffredin Addysg” Llei General d'Educació 1970-1990)

Burjassot
1
trefgordd (l'Horta)

burat
1
brethyn gwlan garw

burell
1
lliw lludw, llwyd tywyll
2
brethyn gwlan garw

burg
1
cyffiniau tref
2
bwrdeistref

burgès
1
dosbarth canol
2
bwrdeiswr, bwrdas
3
(blas) plaen, syml

burgès
1
person o'r dosbarth canol

burgesia
1
bwrdeisiaeth, bourgeoisie, dosbarth canol
I la dreta d'aquest pobre país nostre, la burguesia, ha fet poc (salvant honroses excepcions) pel país, i molts eren uns llepaculs d'en Franco.
Ychydig y mae’r y fwrdeisiaeth, sef y bobl asgell dde yn ein gwlad fach, druan ohoni, wedi ei wneud ar gyfer y wlad, ac yr oedd llawer yn llyfwyr tin Franco (= unben Castilaidd)
2
petita burgesia dosbarth canol isaf
3
alta burgesia dosbarth canol uchaf
4
bwrdeisiaeth

burí
1
ysgythrydd, pwyntil, biwrin

burinar
1
ysgythru

burinat
1
engrafiad

burilla
1
(sigarét) stwmp, stwmpyn, stwmpen
2
chwyth trwyn, baw trwyn, llysnafedd trwyn, sych trwyn, gïach
3
fer burilles pigo’ch trwyn

burla
1
gwawd

burlar-se
1
tynnu coes

burlar-se de
1
gwawdio

burler
1
cellweirus, ffraeth

burleria
1
gwatwar, gwawd

burlesc
1
bwrlésg

burleta
1
gwatwarus, gwawdlyd
2
gwawdiwr

burlot
1
cyff gwawd

burocràcia
1
biwrocratiaeth

buròcrata
1
bíwrocrat

burocràtic
1
biwrocrataidd

burocratitzar
1
biwrocrateiddio

burot
1
sgribl
2
top
3
tollwr [un sy'n casglu tollau tref]
4
burots tolldy

burra
1
asen
2
twpsen

burrada
1
gweithred dwp
2
mynegiad twp
3
dir burrades siarad dwli

burro
1
asyn (burra)
2
twpsyn (burra)
3
pan gwresogi
4
[gêm o gardiau]
5
(Mecaneg) olwyn yrru

bursada
1
plwc, plyciad
2
ysgytwad, ysgytiad
3
de bursada (adf) yn ddi-dyfalbarhâd

bursàtil
1
cyfnewidfa stoc (cymhwysair)

burxa
1
procer
2
rhoden
3
rhoden glanháu (dryll)
2
un drwg ei dymer / un ddrwg ei thymer

burxada
1
prociad

burxar
1
procio
2
(tân) procio
3
plagio rhywun (e.e. iddo ollwng cyfrinach)
4
ennyn

burxeta
1
niwsans = person y mae hi'n anodd cael ei wared,
un sydd yn tarddu ar eraill

bus
1
plymiwr
2
fer el bus gwenieithio

busca
1
darn bach
2
sbilsen
3
(cloc haul) mynegfys
4
bys (cloc)
5
busca minutera bys munudau
6
busca grossa bys munudau
7
busca petita bys oriau
8
busca de les hores bys oriau
9
sbilsen
10
dernyn
11
(cloc) bys
12
ffon (i bwyntio)

buscagatoses
1
diogyn

buscall
1
(tân) plocyn, locyn, lòg

buscar
1
chwilio am
2
ceisio (gwneud elw)
3
chwilio am berson er myn ei restio (heddlu)
4
anar a buscar mynd i nôl / mynd i hôl
5
fer anar a buscar danfon i gael
5
S'ho havíen buscat! Fe gawson nhw eu haeddiant!

busca-raons
1
un cwerylgar, un gwerylgar

buscar la venjança
1
ceisio dwyn dial ar

Busot
1
trefgordd (l'Alacantí)

bust
1
penddelw

bústia
1
blwch llythyrau
tirar una carta a la bústia rhoi llythyr yn y blwch llythyrau
2
(papur newydd) tudalen llythyrau’r darllenwyr
Totes les cartres adreçades a la Bústia de l’Avui... han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número del carnet d’identitat (Avui 2004)
Dylai pob llythyr ar gyfer tudalen llythyrau Avui ddwyn manylion personol yr awdur – enw, cyfenwau, cyfeiriad, rhif ffôn a rhif y cerdyn hunaniaeth
3
Bústia
(teitl mewn papur newydd) Eich Llythyrau; Llythyrau at y Golygydd

butà
1
bíwtên

butaca
1
cadair freichiau
2
sedd
3
sedd (sínema, theatr)

butlla
1
bwl, llythyr Pab
2
sêl
3
dogfen wedi ei selio

butlleta
1
tocyn, ticed
2
taleb
2
gwarant

butlletí
1
bwletin (llên)
2
adroddiad
3
cylchgrawn swyddogol
4
butlletí meteorològica rhagolygion y tywydd
5
butlletí de notícies, butlletí informatiu adroddiad newyddion
6
(clwb pêl-droed) cylchgrawn cefnogwyr

butllofa
1
pothell
Em descalço i veig que se m'ha fet una butllofa
Rw i’n tynnu f’esgid a dyna weld bod pothell ar fy nhroed (“fe wnaethpwyd pothell imi”)
2
celwydd

butxaca
1
poced
treure de la butxaca tynnu o'i boced / o'i phoced

2
poced (fel lle i gadw arian)
folrar-se les butxaques pluo’ch nyth, llenwi’ch poced
gratar-se la butxaca gorfod talu
pagar (alguna cosa) de la seva butxaca talu (am rywbeth) o’ch poced eich hun, â’ch arian eich hun
tenir la butxaca foradada gwastraffu arian
tenir la butxaca buida bod heb yr un geiniog
tenir sempre la mà a la butxaca talu bob amser (“bod gennych bob amser y llaw yn y poced”)

Els pobles i les persones tenim ànima a més de butxaca Mae gan genhedloedd a phobl enaid yn ogystal â phoced (= dylai gwleidyddwyr boeni am deimladau pobl fel aelodau genedl a diwylliant yn hytrach na sôn am arian byth a hefyd)


Li pago el bitllet de la meva butxaca si amb això podem comprendre, d’un maleït cop, de que va la pel.lícula
(Avui 2004-01-25)
Fe dala’ i am y tocyn iddo (i ddod yma) â f’arian fy hun os felly gallwn ddeall, am unwaith myn uffarn i, beth yw’r sefyllfa

Algú sap el nom i cognom d'alguna de les persones que han anat a Guadalajara (Mèxic) i han pagat el viatge i l'estada de la seva butxaca? (Fòrum Vilaweb 2004-12-02)
A oes rhywun yn gwybod enw a chyfenw un o’r rhai sydd wedi mynd i Guadalajara (Mécsico) (i ffair lyfrau Catalaneg) sydd wedi talu am y daith a’r arhosiad â’i arian ei hun?

 
3
de butxaca poced (cymhwysair)
edició de butxaca
argraffiad poced

4
posar-se a la butxaca cael ei darostwng/ei ddarostwng

5
riure per les butxaques chwerthin yn galonog (“chwerthin trwy’r pocedi”)

 

butxacada
1
pocedaid

butxacós
1
boliog, bagiog, di-siâp, sachabwndi
2
hanner gwag

butxaquejar
1
pigo poced rhywun

butza
1
bol (Cataloneg yr Ynysoedd)

bwana
1
Sí, bwana
Ymadrodd a arferir i ddynodi gwaseidd-dra rhywun (“o’r gorau, meistr”)

Veurem qui és catalanista i qui és sucursalista abonat al "sí, bwana"
Byddwn yn gweld pwy sydd yn Gatalanwr o’r iawn ryw a phwy sydd wedi arfer â’r “O’r gorau, bwana / meistr”

TARDDIAD: Swahili bwana = meistr < Arabeg abûna = ein Tad

 

 Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions
09 10 2002 :: 28 10 2002 :: 2003-12-15 :: 2003-12-30 :: 2004-01-10 :: 2005-02-03
····
Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weørr am ai? Yuu ørr vízïting ø peij frøm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website
 
0001
y tudalen blaen
pàgina principal