http://www.kimkat.org/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_c_1105k.htm

 
0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymr
áeg)
Diccionari catal
à-gal·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

C-CAVITAT

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-02-01 :: 2005-03-31 :: 2005-04-14

2008-07-13
 

 

ca
1
cei
= enw’r llythyren K
 
ca
PLURAL cans
1
ci (Ynysoedd Catalonia) [= gos]

ca
1

talfyriad o casa de = ty (rhywun)
cal (= casa del)
cals (= casa dels)
can (= casa d’en)
cal metge tŷ’r meddyg
ca l’avia tŷ mam-gu
2
siop


ca!

1
sothach!

cabal
1
llif = maint dŵr mewn afon, mewn pibell, etc

càbala
1
cabala = traddodiad llafar Iddewig wedi ei drosglwyddo o Moses i rabbïaid y Mishnah a’r Talmud
2
cabala = cyfrinwaith, cynllwyno

cabalístic
1
cabalistaidd = yn perthyn i draddodiadau llafar yr Iddewon
2
cudd

cabana  [ ßa]
1
bwthyn  
gweler cabanya

Cabanabona
1
trefgordd (la Noguera) (“bwthyn da”)

la Cabanassa
1
trefgordd (l’Alta Cerdanya)

Cabanelles
1
trefgordd (l’Alt Empordà)

Cabanes d’Empordà
1
trefgordd (l’Alt Empordà)

Cabanes de l’Arc
1
trefgordd (la Plana Alta)

cabanya
1
caban, bwth, lluest

les Cabanyes
1
trefgordd (l’Alt Penedès)

cabanota
1
caban, bwth, lluest

cabaret
1
cábarei
2
clwb nos

cabàs
1
basged


2
llond basged, basgedaid


3
cabàs d’anar a comprar basged siopa


4
Ai, cabàs! Mae’n ormod!


5
com un cabàs enfawr


6
a cabassos “mewn basgeidiau”, rif y gwlith; di-rif


Cada any els socialistes donen cales a cabassos a la “Feria de Abril”
Bob blwyddyn y bydd y Sosialwyr yn rhoi sacheidiau o arian i’r “Feria de Abril” (gw^yl y mewnfudwyr Andalwsaidd)


gastar a cabassos en xorrades gwario arian mawr ar bethau gwirion (“gwario mewn basgeidiau mewn...”)


Bitllets morats, a cabassos. La circulació dels bitllets de 500 euros es dispara i registra un augment de més d'un 22% en un any.

Papurau (iwro) o liw porffor rif y gwlith. Mae nifer y papurau pum cant o iwros mewn cylchrediad yn codi’n sylweddol a cheir cynnydd o fwy na dau ar hugain y cant mewn blwyddyn

llencen els diners a cabassos maen nhw’n gwastraffu llond trol o arian (“yn taflu arian mewn basgeidiau”)

 

fer rodes de premsa a cabassos gwneud cynadleddau gwasg di-rif

 

Cabassers
1
trefgordd (el Priorat)

cabdal
1
(ansoddair) prif, pen, goruchaf; o’r pwys mwyaf
un fet cabdal pwnc o’r pwys mwyaf; digwyddiad o’r pwys mwyaf
una raó cabdal rhewsm o’r pwys mwyaf, rheswm pwysig iawn


Però hi ha una raó cabdal per la qual l’organització té tot el dret a ser tractada amb molt respecte
Ond y mae rheswm pwysig iawn pam y mae gan y gymdeithas hon bob hawl i gael ei thrin â pharch

d’importància cabdal
o’r pwys mwyaf

2
(substantiu) pennaeth

cabdell
1
pelen (gwlân)
cabdell de llana pelen o wlân


2
calon (bresychen, letusen)

col de cabdell (Brassica oleracea capitata)

cabdellar
1
dirwyn (i ffurfio pelen)
cabdellant i descabdellant dirwyn a dad-ddirwyn

Dona Cabdellant  Benyw yn Dirwyn Edau (enw Catalaneg llun gan Vincent Van Gogh, 1884)


cabdill
1
pennaeth

cabeça
1
bwlbyn


2
bwlbyn (garlleg)
cabeça d’alls bwlbyn garlleg
Peleu els grans dall de la cabeça Tynna’r ewinedd garlleg o’r bwlbyn
Afegiu-hi una ceba tendra tallada per la meitat, una cabeça d’alls sencera
Ychwanegwch

cabell
1
gwallt


2
els cabells gwallt
portar els cabells llargs bod gennych wallt hir


3
fer posar els cabells de punta

bod yn ddigon i godi gwallt eich pen, bod yn ddigon i godi’r gwallt ar eich pen chi


El titular feia posar els cabells de punta: “Renfe permet armes de foc a l’AVE”
Yr oedd y pennawd yn ddigon i godi gwallt eich pen. “Renfe (= cwmni rheilffyrdd gwladwriaeth Castîl) yn caniatáu drylliau yn yr AVE (= trên tra-chyflym)”

cabell roig  coch ei wallt, coch ei gwallt

home de cabell roig cochyn, cochen, un coch ei wallt, un goch ei gwallt

un xicot de cabell roig bachgen coch ei wallt


cabell d’angèl
1
jam pwmpen (“gwallt angel”)

cabellera
1
gwallt

cabellut
1
gwalltog

caber
1
= cabre

Cabestany
1
trefgordd (el Rosselló)

cabestrell
1
sling, gwregys = brethyn sydd yn hongian oddi am y gwddf i gynnal braich wedi ei chlwyfo


dur el braç en un cabestrell
bod gennych fraich mewn sling

cabina
1
cabin = ystafell i fwyta mewn llong
2
cab = cysgodfan gyrrwr ar injin, neu lorri
3
bwth ffôn (= cabina telefònica)
4
cabina
destética parlwr prydferthu, parlwr harddu

cabirol

1
bwch danas (Capreolus capreolus)

El cabirol és originari d'Europa Àsia Menor i litoral de la Mar Càspia.
Ewro
p, Asia Leiaf ac arfordir Môr Caspia yw cartref gwreiddiol y bwch danas


cable
1
cêbl

Cabó
1
trefgordd (l’Alt Urgell)

cabòria
1
gofid di-sail
No’t facis cabòries
Paid â mynd o flaen gofid, Paid â phoeni

cabota
1
pen (hoelen)

cabotage
1
masnach arfordirol

cabotjar
1
amneidio (pen), ysgwyd (llaw)

cabra
1
gafr

 

2 lleuen gedor / llau cedor (Phthirus pubis),

Hefyd: poll de pubis

 (wikipedia)


2
estar com una cabra bod yn wallgof, bod rhyw goll arnoch

estar boig com una cabra bod yn wallgof, bod rhyw goll arnoch

Estàs com una cabra, noia! Oes colled arnat ti, ferch?

3 cabra de mar cranc (“gafr fôr”)

 

ser com el negoci d'en Robert amb les cabres, que en donava dues de blanques per una de negra. 
bod yn fargen wael, bod yn fethiant ariannol, bod yn golled llwyr (“bod fel busnes Robert a’r geifr, a roddai dwy afr wen ar gyfer un afr ddu”)

 

La rendibilitat de la operació s'ha demostrat tan profitosa com el negoci d'en Robert amb les cabres, que en donava dues de blanques per una de negra. 

Mae’r pólisi hwn wedi bod yn fethiant llwyr o ran gwneud elw (“Mae gwerth masnachol y pólisi wedi ei ddangos ei hun mor broffidiol â un ei brofi ei hun mor broffidiol â busnes Robert a’r geifr, a roddai dwy afr wen ar gyfer un afr ddu”)

 

cabra dels Alps (Capra ibex) gafr Alpaidd

 

La cabra avesada a saltar fa de mal desavesar

Mae’n anodd rhoi’r gorau i arferion drwg

(“mae’n anodd gwneud i’r afr sydd wedi magu’r arfer o neidio roi’r gorau i’r arfer”)

 

semblar que hagi mamat llet de cabra bod yn ddrygionus tu hwnt (“ymddangos fel petasai wedi sugno llaeth gafr (ar y fron)”)

Semblen que hagin mamat llet de cabra Rhai dyrgionus tu hwnt y^n nhw

 

ramat de cabres haid o eifr

pastor de cabres bugail geifr

formatge de cabra caws gafr


Cabra del Camp
1
trefgordd (l’Alt Camp)
http://www.cabra.altanet.org/ Gwefan Cyngor y Pentref
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cabra_del_Camp Erthygl Wikipedia

cabre
1
ffitio
2
No hi cap de content Mae e wrth ei fodd, Mae e’n fodlon dros ben (“nid yw’n ffitio yno oherwydd [bod yn] fodlon”)

cabrejar
1
digio wrth
Amb la nova llei el govern ha cabrejat molta gent
Mae’r llywodraeth wedi codi gwrychyn llawer o bobl â’r ddeddf newydd

cabrejar-se
1
mynd yn anniddig dros ben

Cabrera d’Anoia
1
trefgordd (l’Anoia)

Cabrera de Mataró
1
trefgordd (el Maresme)

Cabrils
1
trefgordd (el Maresme)

cabriola
1
llam

cabrit
1
myn
2
diawl (sarhâd)

cabró
1
bwch gafr
2
cwcwallt = gŵr y mae ei wraig yn cael cyfathrach rywiol â dyn arall
3
diawl (sarhâd)

cabrum
1
gafr, geifr (cymhwysair)

cabrum
1
geifr
explotacions amb ramaderia (dividides en set tipus: bovins, ovins, cabrum, porcins, equins, aviram, conilles)
ffermydd ag anifeiliaid (wedi eu rhannu yn saith o fathau: gwartheg, defaid, geifr, moch, ceffylau, dodefnod, cwningod)

cabuda
1
cynhwysiad
tenir una cabuda de meddu ar gyfaint o..., bod iddo gyfaint o...
Aquesta piscina una cabuda de 650 metres cúbics d’aigua Chwe chant a hanner o fetrau ciwbig o ddŵr yw cyfaint y pwll nofio hwn

tenir una cabuda de bod â digon o le ar gyfer
La gran sala del teatre, amb forma de "ventall", té una cabuda de 1.000 espectadors acomodats en una sola planta
Mae gan awditoriwm y theatr, ar ffurf ffan, seddau ar gyfer cynulleidfa o fil o bobl, ar un llawr

te cabuda per bod â digon o le ar gyfer, bod lle i
El pavelló olímpic cabuda per 12.500 espectadors
Mae lle yn y pafiliwn Olumpaidd ar gyfer cynulleidfa o 12,500

El vell orfenat tenia cabuda per a uns cinc-cents llits
Roedd gan yr hen amddifaty le i bum cant o welyau

2
tenir cabuda ffitio, mynd i mewn; bod lle i rywbeth
La bicicleta, cabuda a la ciutat? Oes lle i feisclau yn y ddinas?
Tot cabuda en aquest programa que amenitza les tardes dels dilluns en
aquesta emissora
Mae lle i bopeth yn y rhaglen hon sydd yn sirioli prynhawniau Llun yn yr orsaf radio hon

caca
1
cachu
El nen ja sap dir caca, cul i moc (“Bellach mae’r plentyn yn gwybod dweud cachu, tin a baw trwyn”)
(Ymadrodd a ddywedir wrth i rywun sarháu neu ddifenwi gwrthwynebwr mewn dadl â geiriau brwnt, yn lle rhesymu)
2
baw
La tracta com si fós una caca
Mae e’n ei thrin fel baw

caques de gos baw cw^n
A Barcelona és impossible no trepitjar caques de gos
Ym Mareslona mae’n amhosibl peidio â rhoi dy droed mewn baw cw^n
Fa pena i fàstic veure les zones verdes plenes de caques de gos
Mae’n warthus ac mae’n ofnadwy gweld fod y llecynnau gwyrdd yn llawn baw cw^n

caça
1
hela
àrea privada de caça tir hela
2
anifail neu aderyn helwriaeth
3
(eg) awyren ymosod

Caçà de la Selva
1
trefgordd (el Gironès)

caçador
1
hela (cymhwysair); hoff o hela
Pagès massa caçador, conills al rebost i fam al menjador.
(Dywediad) “Gwladwr / ffermwr rhy hoff o hela, cwningod yn y pantri a newyn yn yr ystafell fwyta”

caçador
1
heliwr

caçadora
1
helwraig
2
siaced hela

caçaire
1
heliwr (Gogledd Catalonia - Rosselló)

caçaire
1
helwraig (Gogledd Catalonia - Rosselló)

caçar
1
hela (Gogledd Cymru: hel)
El fill del gat, rates caça (“mab y gath, hela lygod”) Fel y bo dyn y bydd ei lwdn, Tebyg i hwrdd fydd ei lwdn, Fel y tad y bydd y mab, Mae gwaed y ceiliog yn y cyw
2
bagio = hela, dal a rhoi mewn bag

caçarecompences
1
heliwr bownti

cacatua
1
cocatŵ

cacau
1
coco
2
pren coco
3
llanastr
quin cacau! dyna lanast!

cacauet
1
pysen ddaear

cacera
1
hela, erlid
cacera de bruixes erlid gwrachod
2
carfan hela

cacic
1
casîc = pennaeth llwyth yn yr Amerig
2
bòs politicaidd

caciquisme
1
casiciaeth = gormes a rheolaeth bosus politicaidd

cacofonia
1
drycsain

cactus
1
cactws

CAD
1
CAD (disseny assistit per ordenador)

cada
1
pob
2
cada més cada mes
3
cada dia bob dydd
4
cada any bob blwyddyn
5
cada un bob un, bobo

cadafal
1
llwyfan (i areithiwr / cyflwynwr / cerddoroion o flaen y cyhoedd)
Diuen que els músics es van animar tant que van baixar del cadafal i van tocar enmig del públic
Maent yn dweud i’r cerddorion ymdaflu mor frwd i’r ysbryd fel aethon nhw i lawr o’r llwyfan a chanu ynghanol y cyhoedd
2
platfform crocbren
3
twmpath

cada més
1
bob mis

Cadaqués
1
trefgordd (l’Alt Empordà)

cadascú
1
pawb, pobun, pob un

cadascú a la seva manera
1
cadascú a la seva manera pob un yn unol â’i arfer

cadascun
1
pob

cadastral
1
stentaidd

cadastre
1
rhestr prisiant [rhestr o diroedd a thai mewn cymuned, at ddiben codi trethi, sy’n dangos perchnogaeth, ffiniau a gwerth y fath eiddo]
els serveis del cadastre = swyddogion yr adran prisiant

cada tarda
1
bob pnawn

cada un
1
pob un, pobun

cada vegada més
1
mwyfwy

cada vegada menys
1
leilai, llai a llai

cada vegada que
1
bob tro i

cadàver
1
corff = corff marw, celain

cadavèric
1
celaneddol, fel corff

càdec
1
(coeden) merywen

cadell

1
ieuanc (anifail)

cadell
1
cenau (ci, blaidd, arth)

cadella
1
gast fach

cadellada
1
torlwyth o cwn bach, torraid o gwn bach

cadena
1
cadwyn
2
en cadena un ar ôl y llall

cadenar
1
arolygu

cadenat
1
clo llyffant
El robatori no és pas una causa perduda, però cal protegir-se eficaçment i fer servir cadenats eficaços.
Dyw lladrad ddim yn amhosibl ei osgoi (“ddim yn achos coll”) ond rhaid eich amddiffyn yn effeithiol a defnyddio cloeon llyfant cymwys / effeithlon

cadència
1
cadens

cadeneta
1
cadwyn = cadwyn ysgafn (fel addurniad)
2
punt de cadena pwyth cadwyn

cadernera
1
peneuryn

cadet
1
cadét

Cadetes
1
trefgordd (el Maresme)

cadira
1
cadair
2
N’hi ha per a llogar cadires Mae’n anhygoel (“Y mae [cymaint] ohono fel [y gellid] huro cadeiriau [i weld y perfformiad]”)
N’hi havia per a llogar-hi cadires! Y fath berfformiad!
ser per llogar-hi cadires bod yn anhygoel
Les declaracions de Maragall son per llogar-hi cadires. Mae datganiadau Maragall yn anhygoel

cadiral
1
fflodiart

cadirat
1
seddau côr

cadiratge
1
set o gadeiriau

cadireta
1
cadair fach
2
cadair = cadair wedi ei ffurfio trwy ddau berson yn dal dwylo
ei gilydd

cadmí
1
cadmiwm

caduc
1
ar fin cwympo
2
ar fin diflannu
3
mynd yn ddi-rym
El tractat serà caduc després de finals d’any
Bydd y cytundeb yn ddi-rym ar ôl diwedd y flwyddyn
4
cwympol, syrthiol (dail)
5
methiannus, llesg

caducar
1
bod ar fin diflannu
2
dod i ben (trwydded)

caducifoli
1
deilgwymp, collddail, deilgoll
arbre caducifoli pren deilgwymp

caducitat
1
diwedd, terfyn
2
data de caducitat dyddiad terfyn (ar ôl yr hyn ni ellir gwerthu cynnyrch megis bwydydd)

caduquejar
1
mynd yn fusgrell

cafè

1
coffi
2
caffi

cafeïna
1
caffein

cafeter
1
perchennog caffi
2
masnachwr coffi

cafetera
1
pot coffi

cafre
1
caffir
2
anwar, anwariad
Aquí són minoria - com ho són, per cert, els cafres com tu.
Maent yn lleiafrif yma - fel, gyda llaw, y mae anwariaid fel ti

cafre
1
creulon, bwystfilaidd, anwar

cagacalces
1
llwfrgi, llwfryn, cachgi

cagada
1
cachiad
2
amryfusedd, esgeulustra
fer una cagada rhoi eich troed ynddi (“gwneud cachiad / amryfusedd”)
Ha estat una cagada Esgeulustra a fu ef.
3
llwfrgi

cagadubtes
1
un anwadal

cagadur
1
cybydd

cagaferro
1
rhysod, clincer

cagaire
1
sgiwen y gogledd

cagalatxa
1
cybydd

cagalló
1
lwmpyn o gachu
un cagalló com un puny lwmpyn o gachu cymaint â dwrn
2
llwfrgi, llwfryn
3
cagallons carthion, ysgarthion
4
llwfrdra

cagamiques
1
cybydd ("un syn cachu briwsion")

caganer (ansoddair)
1
cachu (cymhwysair)
2
llwfr

caganer
1
cachwr = un sydd yn cachu
2
cachwr = ffiguryn o ddyn sydd yn cachu a roir mewn golygfa geni Catalanaidd
3
plentyn bach
4
cachwr, cachgi = llwfrgi, llwfryn
Si el conexeissiu sabrieu que és un caganer, qualsevol cosa l'acolloneix.

Petaswch chi yn ei nabod fe fyddwch chi’n gwybod taw llyfrgi yw e, mae unrhywbeth yn hala ofn arno

caganera
1
cachdy

caganiu
1
tin y nyth = aderyn ieuaf mewn nyth
2
tin y nyth = plentyn ieuaf mewn teulu

cagar
1
cachu
...que n’hi ha per cagar-s’hi anhygoel; drwg iawn
Algunes bones i altres que n'hi ha per cagar-s'hi (amb perdó de l'expressió).
Rhai da a rhai cachlyd iawn (os goddefwch yr ymadrodd)

No faré cas d’aquesta merdeta d’enquesta que n’hi ha per cagar-s’hi
Chymera i ddim sylw o’r arolwg bach cachlyd ’ma anhygoel o wael

Vam anar per carreteres amb uns sots que n'hi ha per a cagar-s'hi
Aethon ni ar hyd heolydd â thyllau anhygoel ynddynt
 
cagar a les calces cachu’ch drofers
Ets un puto nazi espanyolista de merda que es caga a les calces quan li planta cara una persona sola quan tu també vas sol
Diawl o Nazi cachlyd pro-Gastilia wyt ti sydd yn cachu’i ddrofers pan fydd un sydd ar ei ben ei hun yn ei herio pan wyt tithau també ar dy ben dy hun

2
Ves a cagar, imbècil Cer i gachu, dwpsyn


3
cagar-la ei chachu-hi = gwneud stomp, gwneud llanastr, ei chalcho-hi
CIU la va cagar i ERC també l’ha cagat
Fe’i cachodd hi CiU ac y mae ERC wedi ei chachu hi hefyd
Tant costa dir que l'has cagat?
Ydi hi mor anodd iti ddweud dy fod wedi ei chachu hi?

4
cagar-se en difrïo, amharchu
aquesta gent que ha vingut a malbaratar la nostra cultura i a cagar-se en Catalunya com a pais
y bobl yma sydd wedi dod i andwyo ein diwylliant a difrïo Catalonia fel gwlad

5
em cago en... naw wfft i...
Em cago en l’ou! Damo! Daro! ("cachaf yn yr wy")
Em cago en Déu! Damo! Daro! ("cachaf yn Nuw")
Em cago en Déu, en la creu i en el fuster que la féu (“cachaf yn Nuw, yn y groes, ac yn y saer coed a’i gwnaeth”)
Em cago en ta mare! Twll dy din di! ("cachaf yn dy fam")
Em cago en la mare que et va parir Twll dy din di! ("cachaf yn y fam a esgorodd arnat")
Em cago en las mares que els van parir! I’r diawl â nhw! Twll eu tinau nhw! ("cachaf yn y mamau a esgorodd arnynt")
Em cago en la mare que els va parir deu mil vegades. I’r diawl â nhw! Twll eu tinau nhw! ("cachaf yn y mamau a esgorodd arnynt deng mil o weithiau")
Em cago en qui escriu missatges en el meu nom Naw wfft i’r un sydd yn ysgrifennu negeseuon yn f’enw innau
Diners! Em cago en la meva puta avaricia!
Arian! Naw wfft i’m barusrywdd ddiawledig!
Em cago en el malparit. Naw wfft i’r diawl bach.
("cachaf yn y bastard")
Jo em cague en tots els pperos de merda! Em fan fàstic.
Naw wfft i bobl plaid y PP ddiawledig (plaid adain dde eithafol Castilia). Codi cyfog arno i maen nhw.


5
cagar-se en
el dia que... bod yn edifar gennych am y dydd y...
Em cago en el dia que vaig tindre per primer cop internet a casa!
Mae’n edifar gen i am y dydd y bu gen i’r Rhyngrwyd yn y tŷ am y tro cynta

7
Menja molt i caga fort i no tingues por a la mort (Dywediad)
Byta lawer a chacha lawer a phaid ag ofni marw

cagarada
1
cachiad, ymgarthiad
El sostre del cotxe estava ple de cagarades de colom

Roedd to’r car yn llawn cachu colomennod
2
tom, baw; = tom ceffyl, tom buwch, etc

cagareta
1
cagaretes y dolur rhydd

cagarina
1
cagarines y dolur rhydd
Sembla que tingui cagarines (wrth sôn am rywun sydd yn mynd yn gyflym iawn) “ymddangys fel petái’r dolur rhydd ganddo”)

cagarro
1
cach

cagat
1
llwfr
2
anlwcus

cagat
1
llwfrgi, (cagada = llwfrgi o ferch)
ser un cagat bod yn llwfrgi
Acostumo a ser un cagat en moltes coses
Fel arfer llwfrgi wyf fi mewn llawer o bethau

ser uns cagats
bod yn llwfrgwn
Si tens setze anys i vas sol pel carrer, sí que aquests caprapats t’atacaran, però en realitat són uns cagats
Os wyt ti’n un ar bymtheg oed ac yn cerdded ar dy ben dy hun ar hyd yr heol, mae’n sicr y bydd y croenbennau hyn yn ymosod arnat ti, ond mewn gwirionedd llwfrgwn y^n nhw

cagó
1
plentyn bach hyd at ryw dair oed
el cagons y plantos


caguera
1
awydd cachu


caguerot
1
dyn bach o gorff

cagum Déu
1
myn uffarn i
Quantes vegades al dia deixem anar un càgum Déu, un càgum l'hòstia?

Sawl gwaith yn y dydd ry^n ni’n gollwng rhyw “myn uffarn i”, “myn diawl i”?
 

caiac
1
caiac

caid
1
pennaeth Arabaidd

caient
1
(cwrten) disgyniad, hongiad, crogiad, tafliad

caiguda
1
cwymp
2
cwymp = gorchfygiad
caiguda del govern cwymp y llywodraeth
caiguda de l’imperi cwymp yr ymerodraeth
3
coll (dant)
4
coll (gwallt)
5
caiguda del sol machlud haul
6
a la caiguda del sol ar fachlud haul
7
tenir la caiguda a la dreta gogwyddo i’r dde
8
(graff) cwymp

caigut
1
els caiguts meirw rhyfel:
2
monument dels caiguts cofadail rhyfel

caiman
1
caiman = áligator

cainisme
1
brawdladdiad, Cainiaeth  (Cain, mab cyntaf adda ac Efa a laddodd ei frawd Abel - Genesis 4:1 - 16)
Només veig barralles entre gent de CiU i d'ERC. Segui-ho així benvolguts catalans, apliqueu el cainisme fins a les ultimes consequencies.
Dim ond ffraeon rhwng pobl ERC a CiU yr wyf yn ei weld. Cerwch yn eich blaenau felly, f’annwyl Gatalanaiaid, ewch â’r Gainiaeth hon hyd at y pen eithaf.


cairar
1
sgwario

caire
1
min, ochr
2
agwedd
3
al caire de ar fin (peth)

ciarat
1
ceibren

(el) Caire
1
Cairo

cairejar
1
sgwario

cairell
1
fflàg, fflagsen, fflacsen

cairó
1
teilsen

caironar
1
teilio (llawr)

cairut
1
onglog

caixa
1
bocs
2
ffurf fer ar caixa d’estalvis: banc cynilon
3
man talu (supermercat / archfarchnad)
4
caixa forta coffr cryf, sêff
5
caixa negra blwch du = recordydd hediadau

caixa dels trons
1
destapar la caixa dels trons agor blwch Pandora, dadorchuddio problemau oedd wedi eu cuddio

caixer
1
ariannwr, arianwraig
2
caixer automàtic peiriant rhoi arian


caixmir

1
cashmir
abrics de caixmir per a dona cotiau cashmir ar gyfer benywod

caixó
1
bocs = bocs bach, blwch = blwch bach
2
caixó dels retalls bocs manion

cal
1
tŷ (rhywun)
cal metge ty’r meddyg
Vinga, prepara’t que ens n’anem a cal metge
Siapa-hi, ymbaratoa am ein bod ni’n mynd i weld y meddyg

cal
1
rhaid (gwneud)
Cal dir-ho tot Mae rhaid dweud popeth
cal que rhaid....
2
com cal yn iawn, yn gywir

cala
1
cilfach = porth bach

calabós
1
cell
2
rheinws

calabre
1
gamblwr

calabruixar
1
bwrw cenllysg, bwrw cesair
 

Calaceit
1
trefgordd (el Matarranya)

calada
1
rhwydaid (o bysgod)
2
tafliad (rhwyd)

caladís
1
porta caladiisa drws y gellir ei ostwng

calador
1
(llong) plymennwr (i wybod dyfnder y môr)

Calaf
1
trefgordd (l’Anoia)

Calafell
1
trefgordd (el Baix Penedès)

calafat
1
calciwr; saer llongau

calafatar
1
clacio (llong)

calaix
1
drôr
2
anar-se’n al calaix marw (“mynd i’r drôr”)
3
tenir una cama al calaix bod gennych un troed yn y bedd (“bod gennych un goes yn y drôr”)
4
Carrers mullats, calaixos eixuts
(Dywediad) (“heolydd gwlyb, droriau sych”) Pan fydd yn bwrw glaw, mae’r siopwyr yn colli arian am fod eu cwsmeriaid yn aros gartre

calaix de sastre
1
cwdyn y saint

calaixera
1
cisandrôrs

càlam
1
calaf

calamars
1
sgwìd

calamarsa
1
cesair, cenllysg

calamarsada
1
storm o gesair

una calamarsada afecta el cultiu de cereal a la Segarra (Avui 2007-04-20)

(pennawd papur newydd) storm o gesair yn effeithio ar y cnydau grawn yn (sir) la Segarracalamarsejar
1
bwrw cenllysg, bwrw cesair

calambac
1
pren elyw = pren coeden ddwyreiniol chwerw ei sudd

calamitat
1
trychineb
2
un da-i-ddim (person)

calamitós
1
trychinebus

calamatosiment
1
yn drychinebus

calanca
1
bai bach

calandra
1
grìl rheithiadur
2
ehedydd = math o ehedydd
3
cabolwasg = peiriant y mae papur yn cael ei wydru ynddo
wrth gael ei wasgu gan rolenni

calàndria
1
ehedydd = math o ehedydd

calàndria alablanca
1
ehedydd - Melanocorypha leucoptera

calàndria comuna
1
ehedydd - Melanocorypha calandra

calàndria negra
1
ehedydd - Melanocorypha yeltoniensis

calar
1
taflu (rhwyd)
2
tynnu i lawr (hwyl)
3
gwlychu, rhoi trochfa i
4
mwydo, treiddio
5
chwilio allan (person)
6
gosod (bidog)
7
calar foc rhoi ar dân
8
deall

calar-se
1
stolio

calat
1
tyllwaith = addurnwaith ar frethynneufetel ag iddo batrwm tyllog

calavera
1
penglog
2
sgerbwd
3
penryddyn

calaverada
1
sbri

calb
1
moel, penfoel
D’aquí a cent anys tots calbs
(pan ddigwydd o’r diwedd) byddwn ni i gyd wedi mynd i dŷ ein hir gartref
(“o fewn can mlynedd (byddem ni) bawb yn benfoel”)
L’equiparació amb sistema de finançament basc seria, si de cas, a llarg termini, és a dir, que daquí a cent anys tots calbs.
Byddai cyfartalu sustem ariannu Catalonia â’r un Basgaidd, os digwydd, yn rhywbeth dros amser hir, neu mewn geiriau eraill, pan ddaw byddwn ni i gyd wedi mynd i dŷ ein hir gartref

calb
1
pen moel

calba
1
lle moel

calbejar
1
mynd yn foel

calbesa
1
moelni

calbot
1
clowten ar y pen

calc
1
dargopïad
2
llên-ladrad

calç
1
calch

calça
1
hosan

Calça
1
trefgordd (el Rosselló)

calça
1
Gweler : calces

calçada
1
heol = heol wedi ei phalmantu
2
heol (o’i chyferbynnu â’r palmant)

calçador
1
shesbin
2
entrar amb calçador bod yn dynn
3
posar amb calçador gwasgu i mewn

calcar
1
dargopïo
2
llên-ladrata
3
gwasgu (â’r troed), sathru

calçar
1
rhoi esgidiau (am draed un)
2
gwisgo (wrth sôn am faint esgidiau)
Quin número calces? = Pa faint ych chi’n wisgo?

calçar-se
1
rhoi esgidiau (am ei thraed / ei draed)
2
prynu esgidiau (mewn lle penodol)

calcari
1
calchaidd
2
pedra calcària calchfaen

calçasses
1
gwr dan fawd ei wraig

calçat
1
ag esgidiau am ei throed / ei droed
2
esgid (calçats: esgidiau)

calces
1
nicers
2
hosannau (Ynysoedd Catalonia) (Deheubarth Catalonia)

calceter
1
hosannwr, gwehydd sanau

calceteria
1
sannau
2
siop sannau

calcetins
1
sannau = sannau bach (Ynysoedd Catalonia) (Deheubarth Catalonia)

calci
1
calsiwm

calcificar
1
calchu = troi yn galch

calcina
1
gwyngalch
2
morter calch

calcinaire
1
calchwr
2
gwerthwr calch

calcinar
1
calcheiddio = llosgi yn galch
2
llosgi yn ulw

calcineria
1
odyn galch

calçó
1
legin
2
calçons sanau bach
3
calçons = trowsus

calçot
1
calsót, math o wynwynsyn (Allium cepa) (un sydd wedi ei dynnu unwaith bod y bylbyn yn llawn, yn yr haf; ym mis Medi, fe dorrir top y bylbyn, ac fe’i hailblennir)

calçotada
1
math o bicnic lle y coginir calçots / calsóts mewn tân

càlcul
1
cyfrif, cyfrifiad
2
cálcwlws
3
(meddyginiaeth) carreg, maen tostedd

calculable
1
cyfrifiadwy, mesuradwy

calculació
1
cyfrif, cyfrifiad

calculadament
1
o fwriad

calculador
1
amcanus, hir eich pen

calculador
1
(dyn) amcangyfrifydd

calculadora
1
(gwraig) amcangyfrifydd cyfrifiannell
2
cyfrifiannell

calcular
1
cyfrif

calda
1
gwres
2
tanborth

caldejar
1
gwresogi (effaith yr haul)

caldera
1
bwyler

calderada
1
llond bwyler
2
llond pair

calderer
1
gwneuthurwr bwyleri

caldereta
1
sŵp pysgod o Ynysoedd y Baleár

calderó
1
pot berwi bach

calderona
1
pair bach

Calders
1
trefgordd (el Bages)

Caldes de Malavella
1
trefgordd (la Selva)

Caldes de Montbuí
1
trefgordd (el Vallès Occidental)

cal dir-ho tot
1
rhaid dweud

caldre
1
rhaid ar
2
com cal iawn = fel y dylai fod
3
no cal dir wrth gwrs
4
no cal dir-ho afraid dweud..., does raid dweud...; wrth gwrs

5 cal que (qv) mae rhaid...

calé
1
arian: calés (ymgomiaith)

calefacció
1
gwresogi

calefactar
1
gwresogi

calefactor
1
gwresogydd

Calella
1
trefgordd (el Maresme)

calen
1
vegeu caldre

calendari
1
calendr
2
amserlen


calendes
1 calannau

calèndula

1
golden

calent
1
twym
2
actuar a cap calent gwneud pethau yn fyrbwll / yng ngwres y funud / yn y twymiad / yn ddifeddwl
Un president de la Generalitat no pot permetre’s actuar a cop calent en cap moment.
Ni all Arlywydd y Gyffredinfa (llywodraeth Catalonia) byth gwneud pethau’n fyrbwyll
3
cap calent penboethyn
4
menjar calent cael pryd twym

calentejar
1
bod dipyn bach yn dwym

calentó
1
twym braf

calentor
1
gwres

caler
1
= caldre

calfred
1
cryniad
donar-li calfreds (a algú) codi croen gwydd (ar rywun) (“rhoi cryniadau i rywun”)
Em donen calfreds només de pensar-ho Dim ond meddwl amdani mae’n codi croen gwydd arna i
febre amb calfreds twymyn â chryniadau
A mi la grip em provoca calfreds Mae’r ffliw yn achosi imi grynu
si tens calfreds o si et mareges i vomites.... os wyt ti’n crynu neu yn teimlo’r bendro arnat ti neu yn cyfogi...
2 tenir calfreds a l’esquena clywed iasau ar hyd eich asgwrn cefn (ymateb i arswyd)
Encara ara tinc calfreds a l’esquena Rw i’n clywed iasau ar hyd f’asgwrn cefn o hyd

calibrador
1
mesur

calibrar
1
graddnodi

calibratge
1
calibrad, graddnodiad

calibre
1
graddnod

càlid
1
twym, poeth

calidoscopi
1
caléidosgop

califa
1
califf = arweinydd sifil a chrefyddol gwladwriaeth Islamaidd (o’r gair Arabeg khalîfa “olynydd y Proffwyd”)

Càlig
1
trefgordd (el Baix Maestrat)

calitja
1
tawch
 un dia d’esplèndid sol i calitja a l’horitzó diwrnod o heulwen braf â thawch ar y gorwel

calitjós
1
tawchog
una tarda calitjosa d’estiu prynháwn o haf tawchog

caliu
1
marwor
cuinat al caliu wedi ei goginio yn y marwor
es frega la cara amb el caliu roent sense cremar-se maent yn rhwbio’r wybe â marwor iasboeth heb losgi eu hunain
2
gwres
buscar el caliu del foc chwilio am wres y tân
sentir el caliu del foc teimlo gwres y tân
es coia damunt del caliu de les brases fe’i coginir uwchbén gwres y marwor
3
gwres (= serch), brwdaniaeth, angerdd
el caliu dels seus ulls angerdd ei lygad

caliuejar
1
smoulder, losgi yn fud, llosgi yn farw

calivós
1
tywynnol

call
1
caleden

call
1
ardal Iddewig mewn tref ganoloesol
al 1391, quan es va cremar el call barceloní...
yn 1391, pan losgwyd yr ardal Iddewig ym Marselona
els assalts als calls jueus yr ymosodiadau ar yr ardaloedd Iddewig
El Call de Girona és el barri jueu millor conservat dels Països Catalans
“Call” Girona yw’r ardal Ardal Iddewig sydd wedi ei chadw orau yn y Gwledydd Cataloneg

2
El Call enw heol yng nghanol Barselona

callada
1
distawrwydd
El millor és donar la callada per resposta
(wrth sôn am negeseuon sarháus) Y peth gorau yw ymateb [iddynt] trwy ddweud dim (“rhoi’r distawrwydd fel ateb”)

calladament
1
yn dawel, yn ddi-sôn

callar
berf â gwrthrych
1
tewi = peri i fod heb siarad dim
2
tewi = cadw rhag datguddio cyfrinachau
Som un país petit i tot se sap. I tot es calla Gwlad fach ŷn ni ac fe wybyddir popeth. Ac fe dewir popeth.


berf heb wrthrych
3
tewi = mynd yn dawel, rhoi taw ar eich siarad, rhoi’r gorau i siarad
Tu el que has de fer és callar i anar-te’n. Ves-te’n.
Yr hyn mae rhaid iti ei wneud yw tewi
Ha entès que és molt millor que calli
Mae wedi deall ei bod yn well o lawer iddo dewi

4
bod yn ddistaw, aros yn dawel, peidio â dweud dim
Qui calla, atorga / Qui calla, consent / Qui calla, hi consent  Goddef yw tewi, Cytuno yw tewi  (os bydd anghyfiawnder, mae rhaid ei gondemnio;  mae’r sawl sydd ddim yn protestio yn euog o gefnogi’r anghyfiawnder drwy eu mudandod)

callat

ffurf fachigol: calladet
1
distaw
callat com una puta hollol ddistaw (“distaw fel putain”) = yn gwrthod dweud dim
mantindre's callat com una puta bod yn ddistaw, peidio â gweud dim, tewi (“cadw’ch hun yn ddistaw fel putain”)
Jo no puc mantindre'm callat com una puta mentre es diuen barbaritats com les que ja he esmentat.
Alla i ddim peidio â dweud dim pan ddywedir gwiriondebau fel y rhai rw i wedi sôn amdanyn
La premsa i la ràdio i la televisió no n’han parlat. Tots muts. Silenci. Callats com a putes.
Dyw’r wasg na’r radio na’r teledu wedi sôn andani. Yn ddistaw bob un. Tawelwch. Hollol ddistaw.

quedar-se calladet dweud dim (yn enwedig ar ôl siarad lawer)


Calldetenes
1
trefgordd (Osona)

Calles
1
trefgordd (els Serrans)
Castileg:

cal·ligrafia
1
caligraffeg

cal·ligràfic
1
caligraffig

callís
1
lôn, llwybr

callista
1
meddyg traed

callós
1
caled, garw

Callossa d’en Sarrià
1
trefgordd (la Marina Baixa)

Callosa de Segura
1
trefgordd (el Baix Segura)

callositat
1
caladen
Hi ha balenes que tenen unes callositats enganxades al cos que són berruguetes o
animalets petits com "el poll de la balena" que viuen sempre enganxats allí.

Y mae morfilod ag iddynt caledennau wedi eu glynu wrth eu corff sydd yn
ddafadennau neu anifeiliaid fach fel “corn y morfil” sydd yn byw yno yn barhaol

El raïm de pastor [Sedum sediforme (Jacq.) Pau] també es fa servir com a emol·lient per tal de reblanir les callositats, durícies i ulls de poll.
Mae “grawnwin y bugail” (math o friweg) [Sedum sediforme (Jacq.) Pau] yn cael ei defnyddio hefyd
 fel eli esmwythhaol i wastatáu caladennau, croen caled a chyrn.


Callús
1
trefgordd (el Bages)

calm
1
llonydd

calma
1
llonydd
2
(Gorchymyn) Calma! Llonydd!

calmant
1
lliniarol, lleddfol

calmant
1
lleddfydd poen
2
lliniarydd

calmar
1
tawelu
2
lleddfu (poen)

(berf heb wrthrych),
3
tawelu
4
(gwynt) gostegu

calmar-se
1
bod yn dawel, cadw eich pen
2
Calma’t! Bydd yn dawel!

Calmella
1
trefgordd (el Rosselló)

calmós
1
llonydd, tawel
2
pwyllog

Calonge de les Gavarres
1
trefgordd (el Baix Empordà)

Calonge de Segarra
1
trefgordd (l’Anoia)

calor
1
gwres
2
tenir calor bod yn boeth (person)


3
fer calor bod yn boeth (tywydd)

 

feia moltïssima calor yr oedd yn boeth uffernol

 

mare meva! avui ha fet moltissima calor, tot el dia suant Duw mawr! Mae hi wedi bod yn uffernol o boeth heddiw, bues i’n chwysu trwy’r dydd

 

aquesta nit ha fet molta calor, moltíssima calor trwy’r nos mae hi wedi bod yn dwym iawn, yn uffernol o dwym


4
passar calor dioddef o’r gwres


On dormen a l’estiu per no passar tanta calor?

Ble maen nhw’n cysgu yn yr haf iddyn nhw gael osgói’r gwres?

 

5 cop de calor trawiad gwres

 

patir un cop de calor cael trawiad gwres

calorada
1
gwres mawr

Déu ni do, quina calorada que fot Esgyrn Dafydd,  dyna dwym yw hi!

 

Quina calorada! No passa un alè d’aire” Dyna boeth yw hi. Does dim awel o gwbl

 

Mare de deu! Quina puta calorada que farà es proxims dies Duw mawr. Fe fydd hi’n uffernol o boeth gwaetha’r modd dros y dyddiau nesa ma

 

malgrat la calorada er gwaetha’r gwres


2
gwres (ar ôl ymdrech)

caloria
1
cálori

calorífer
1
sydd yn cynhyrchu gwres

la generació d’energia calorífera o elèctrica cynhyrchu ynni sydd yn rhyoi gwres neu drydan

calorífic
1
caloriffig

mitjançant l’acció calorífica dels raigs solars trwy ddefnyddio gwres (“gweithred caloriffig”) pelydrau’r haul

calorós
1
twym, poeth
Estiu calorós, hivern rigorós (Dywediad) Haf poeth, gaeaf gerwin

Els primers vint dies de juliol han estat els més calorosos dels últims deu anys

Mae ugain diwrnod cyntaf mis Gorffennaf wedi bod y rhai twymaf ers deng mlynedd

Calp
1
trefgordd (la Marina Baixa)

cal que
1
Cal que m’en vagi Rhaid imi fynd

No cal que us preocupeu de pagar-me-la Nid oes raid i chi boeni am ei dalu i mi
cal que
miri endavant rhaid meddwl am y dyfodol (“rhaid edrych ymláen”)calquejar
1
gweithio’n galed iawn (er mwyn cyrraedd rhyw nod)

cals
1
tŷ (rhywrai) (+ enwau lluosog)
a cals veïns yn nhai’r cymdogion
a cals cosins.yn nhai’r cefnderwyr


calúmnia
1
anair, enllib, athrod

incorre en un delicte de calumnies troseddu wrth enllibio

presentar una querella per injuries i calumnies contra algú dwyn achos cyfreithiol am ddifenwi neu enllib yn erbyn rhywun


2
sarhâd

calumniar
1
enllibio

calumniós
1
enllibiol

calvari
1
Calfaria

calvari
1
trallod

Calvià
1
trefgordd (Mallorca)

calvície
1
moelni

calvinisme
1
Calfiniaeth

calvinista
1
Calfiniad

calze
1
cwpan cymun, caregl
2
calucs, blodamlen

cama
1
coesç


2
cames ajudeu-me nerth ei thraed / ei draed


La periodista va haver de fugir cames ajudeu-me d’Espanya
Bu rhaid i’r newyddiadurwraig ffoi nerth ei thraed o Sbaen


3
cama ací, cama allà â’r traed ar led (“coes yma, coes yna”)

camacurt
1
byrgoes

camada
1
brasgam

camafeu
1
cameo

camal
1
coes (trwsers)

camaleó
1
camelion
mosca camaleó (Stomoxys calcitrans) (“cylionen camelion”)

camàlic
1
cludydd

camallarg
1
coesir

camamilla
1
cámomeil

camaobert
1
a’r coesau ar agor

camarada
1
cydymaith


2
(teitl) el camarada + enw


Em sembla que el camarada Grigorov m’ha robat el rellotge
Rwy’n meddwl i’r Cydymaith Grigorov ddwyn fy watsh

Camarasa
1
trefgordd (la Noguera)

camarilla
1
clic
2
lòbi (senedd)

camarlenc
1
ystafellydd

Camarles
1
trefgordd (el Baix Ebre)

camarot
1
cabin (llong)

cama-sec
1
[madarchen]

cama-segat
1
wedi blino yn lân, wedi blino yn deg

camatort
1


Cambotja
1
Cambodia

cambotjà
1
Cambodiad, Cambodes

cambotjà
1
Cambodaidd

cambra
1
ystafell
2
ystafell wely
3
tiwb mewnol: cambra d’aire
4
cambra de comerç siambr fasnach
5
cambra de compensació tŷ clirio
6
cambra de bany ystafell faddon, bathrwm
7
Cambra de Diputats Siambr y Dirprwyon (tŷ is y senedd Gastilaidd)
la cambra espanyola y senedd Gastilaidd

cambrada
1
llond ystafell

(la) Cambra dels Comuns
1
Tŷ’r Cyffredin

cambrer
1
gweinydd
2
barmon

cambrera
1
barferch
2
gweinyddes

cambreta
1
sied goed, sied lo

cambrià
1
Cambriaidd

Cambrils de Mar
1
trefgordd (el Baix Camp)

cambró
1
ystafell fach

Cameles
1
trefgordd (el Rosselló)

camèlia
1
camelia

camell
1
camel
2
deliwr cyffuriau

cameta
1
postyn sydd yn ategu

càmfora
1
camffor

camí
1
llwybr


2
camí de cabres llwybr geifr


3
ffordd, heol


4
llwybr cul


5
lwybr
la via de salvació llwybr gwaredigaeth


6
a mig camí ar ganol y ffordd, ar hanner y ffordd


7
a mig camí entre
..a/ ar hanner y ffordd rhwng (i = a)


8
fer camí (cap a algun lloc) mynd ar hyd heol (tuag at rywle)


No veig a Catalunya l’unió que caldría per anar fent camí cap a la sobirania
Dw i ddim yn gweld yng Nghatalonia yr undeb a fyddai’n angenrheidiol i fynd ar hyd yr heol tuag at annibyniaeth


9
anar pel mal camí mynd ar gyfeiliorn


10
camí de bast llwybr mul


11
camí de sirga llwybr llusg


12
camí ral heol fawr


13
no estar un camí de roses nid + bod yn hollol ddiddrafferth


14
obrir-se camí dod dros anhawsterau wrth geisio gyrraedd rhyw nod

15 Tots els camins duen a Roma I Rufain yr arwain pob ffordd


16
prendre un camí cymryd llwybr


Potser ara no és el moment de fer un nou estatut, i seria millor esperar a veure el camí que pren Euskadi.
Efallai nad hon yw’r foment i wneud Ystatud newydd (= ystatud hunanlywodraeth Catalonia) ac fe fyddai’n well aros i weld y llwbyr y cymeriff Gwlad y Basg
 

caminada

1
taith hir (ar droed)
2
taith gerdded

caminador
1
cerddedol

caminador
1
cerddwr, cerddedwraig

caminar
1
cerdded
2
caminar de puntetes mynd ar flaenau ei thraed / ei draed
3
caminar de recues cerdded tuag at yn ôl

camió
1
lorri

camió-cisterna
1
tancer = lorri

camioner
1
gyrrwr lorri

camioneta
1
fan

camisa
1
crys

camiser
1
vestit camiser gwisg y mae rhai ei botymu

camiser
1
cryswr, un sy’n gwneud crysau

camiseria
1
siop grysau

camiseta
1
fest

camp
1
maes, cae
2
lle gwersyllu (llety dros dro i filwyr, ffoaduriaid, carcharorion)
3
cefn-gwlad, gwlad
4
maes = lle rhyw weithred
el camp de la poesia ym maes barddoniaeth
5
maes = lle mwynau
6
a camp ras (adf) yn y maes
7
al camp yn y cefn-gwlad
8
anar al camp mynd i gefn gwlad
9
anar camps a través mynd ar draws gwlad
10
assentir el camp
codi’r pebyll
11
camp aurífer maes aur
12
camp d’ateratge
maes glanio
13
camp d’aviació maes awyr
14
camp de batalla
maes y gad
15
camp de concentració gwersyll crynhói
16
camp d’esports
maes chwarae
17
camp de futbol maes pêl-droed
18
camp de golf
maes golff
19
(el) camp de la televisió maes = lle dylanwad
20
camp de treball
gwersyll gwaith
21
camp de visió maes gwelediad
22
camp d’instrucció maes hyfforddiant (milwriaeth)
23
camp magnètic maes magnetig
24
deixar el camp lliure gadeal y maes yn agored
25
enmig del camp ar ganol y caeau
26
establir el camp
gwersyllu
27
fotre el camp mynd i ffwrdd
28
fúmer el camp mynd i ffwrdd
29
haver-hi camp per córrer bod lle i symud

camp
1
terra campa cae yd neu gae llysiau

campament
1
gwersyll
campament de refugiats gwersyll ffoaduriaid
2
gwersyllu
3
caer
4
campament d’estiu gwersyll gwyliau

campana
1
cloch

campament
1
gwersyll
2
gwersyllu
3
caer
4
campament d’estiu gwersyll gwyliau

campana
1
cloch
2
clochwydr
3
gorchud llestr
4
(shimnai) lwfwr
5
a toc de campana
(adf) yn brydlon
6
llançar les campanaes al vol canu’r clychau, dathlu, llawenháu
7
sentir tocar campanes i no saber on brith gof gan un
8
fer la volta de campana troi = (cerbyd) troi rholio

campanada
1
canu cloch

campanar
1
clochdy
rellotge campanar cloc clochdy, y cloc ym mhen tŵr clochdy

campaneig
1
canu clychau

campaner
1
gwneuthurwr clychau
2
canwr clychau

Campanet
1
trefgordd (Mallorca)

campaneta
1
cloch = cloch fach
2
cloch law
3
(Campanula ...) clychlys

campanut
1
ar ffurf cloch
2
â sŵn cloch
3
(sgert) llydan
4
(ffigurol) rhodresgar

campanya
1
cefn gwlad
2
ymgyrch
3
fer una campanya ymgyrchu
4
campanya electoral ymgyrch etholiadol
5
campanya publicitària ymgyrch hysbysebu
6
ymgyrch addysgol
7
fer campanya de ymgyrchu dros

campar
1
achub
2
ymdopi
3
Campi qui pugui! Pawb drosto’i hun!

campar-se
1
dianc o berygl

campar-se-la
1
ymdopi

(el) Camp de Mirra
1
trefgordd (l’Alcoià)

(el) Camp de Morvedre
1
comarca (Deheubarth Gwledydd Catalonia)

(el) Camp de Túria
1
comarca (Deheubarth Gwledydd Catalonia)

Campdevànol
1
trefgordd (el Ripollès)

campejar
1
pori

(el) Campell
1
trefgordd (la Llitera)

Campelles
1
trefgordd (el Ripollès)

(el} Campello
1
trefgordd (l’Alacantí)

camperol
1
gwlad (cymhwysair), cefn gwlad (cymhwysair), gwledig
flors camperoles blodau’r maes

camperol
1
gwladwr, gwladwraig

campestre
1
gwledig
treballs campestres gwaith fferm

càmping
1
gwersyllfa
2
gwersyllu
3
anar de càmping mynd i wersyllu
4
fer càmping mynd i wersyllu

Campins
1
trefgordd (el Vallès Oriental)

campió
1
pencampwr, pencampwraig
campió mundial pencampwr y byd
Aquest partit polític és el campió mundial de la corrupció
Pencampwr y byd mewn llygredd yw’r blaid wleidyddol hon

campionat
1
pencampwriaeth

Campllong
1
trefgordd (el Gironès)

Campmany
1
trefgordd (l’Alt Empordà)

Campome
1
trefgordd (el Conflent)

Camporrells
1
trefgordd (la Llitera)

Camporrobles
1
trefgordd (el Ports)
Enw Castileg: Camporrobles

Campos
1
trefgordd (Mallorca)

Campossí
1
trefgordd (la Fenollada)
Pentref lle y mae Ocsitaneg yn cael ei siarad
Enw Ocsitaneg: ?

Camprodon
1
trefgordd (el Ripollès)

Camós
1
trefgordd (el Gironès)

camuflament
1
cuddliw

camuflar
1
cuddio
2
cuddliwio

camuflar-se
1
cuddio ei hun
l’escriptor, que s’havia camuflat sota el pseudònim Sion Harri Morgan...
yr awdur, oedd wedi ei guddio tu ôl i’r ffugenw Siôn Harri Morgan...
2
cuddliwio ei hun

camuflat
1
mewn cuddwisg
camuflat de gos yn rhith ci, wedi ei wisgo fel ci

camús
1
trwyn smwt (cymhwysair)

Camús
1
cyfenw (Albert Camús, llenor Ffrangeg, o deulu â’i wreiddiau yn Menorca)

camussa
1
gafrewig
2
lledr bwff

can
1
tŷ (ag enw dyn sydd yn dechrau â chytsain)

anar a Can Miquelet mynd i dŷ Mihangel
(talfyriad o ca = casa, en = bonwr); yn enwedig yn enwau lleoedd

2
yn aml â chyfenw y teulu sy’n byw yno:
Can Roig = tŷ’r teulu’r Roig (= “dyn gwallt coch”)
Can Ros tŷ’r teulu’r Ros (= “dyn gwallt golau”)
3
can seixanta bedlam

cana

1
mesur hyd = wyth “pam”

el Canadà
1
Cánada
vuire al Canadà byw yng Nghánada

canadella
1
criwet
2
peth dal criwet
3
canadelles criwet offeren

canadenc
1
Canadiad, Canades

canal
1
camlas
2
sianel
3
sianel (teledu)
4
tonfedd
5
Canal de la Mànega Môr Udd (“camlas y llawes”)
6
canal de navegació camlas longau

canal
1
cwm cul iawn
2
pibell
3
nant danddaearol
4
cwter
5
peipen law; piben law
6
plygiad (dilledyn)
7
dwythell (botaneg)
8
rhigol (colofn)
9
anar com una canal mae’r dolur rhydd arnaf i
10
obrir en canal
torri (â chyllell) o’r top i’r gwaelod

(la) Canal de Navarrés

1
comarca (Deheubarth Gwledydd Catalonia)

Canaletes
1
(enw ffynnon ar ben heol y Rambla ym Marselona)

canalís
1
sianel (gwaelod y môr neu waelod afon)

canalització
1
camlesu, sianeli

canalitzar
1
sianelu

canalla
1
plant

canalla
1
dihiryn

canallada
1
tro gwael
2
plant = grwp mawr o blant
3
gweithred blentynaidd

canaller
1
hoff o blant

(la) Canals
1
trefgordd (la Costera)
En Canals, bords i criminals (Dywediad) Yn Canals, bastardiaid a throseddwyr

canapè
1
cánape
2
soffa, sgiw

canari
1
yn perthyn i’r Ynysoedd Dedwydd

canari
1
unigolyn o’r Ynysoedd Dedwydd
2
canari
3
diod, cymysgfa o ‘cassalla’ â lemwn

Canàries
1
les Illes Canàries Yr Ynysoedd Dedwydd

canastra
1
basged
2
canastra = gêm

canastró
1
braich mantol

canat
1
plethwaith

Canavelles
1
trefgordd (el Conflent)

Can Barça
1
Clwb Pêl-droed Barcelona

canca
1
fer canca rhoi hwb (i rywun sydd yn dringo)

cancel·lar
1
diddymu

canceller
1
canghellor

cancelleria
1
llys canghellor, canghellfa

càncer
1
cancr, canser

Càncer
1
y Cranc

cancerós
1
canseraidd

canço
1
cân
2
Cançons! Twt lol! Lol botes maip!
3
cançó infantil hwiangerdd
4
sempre la mateixa cançó yr un gân gron o hyd

cançoner
1
llyfr barddoniaeth

cançoner
1
llyfr cerddoriaeth
2
dod yn araf, dod dow-dow

candela
1
canwyll
2
pibonwy, cloch iâ
3
[mwcws sy’n rhedeg o’r trwyn]
Et cau la candela Mae dy drwyn yn rhedeg (“mae’r ganwyll yn cwympo i ti”)
4
blaguryn (pinwydden, derwen anwyw)
5
acabar-se la candela bod yr amser i wneud rhyweth ar ben (“y ganwwyl yn gorffen”)

candeler
1
canhwyllbren
2
canhwyllwr

Candelera
1
Gwyl Fair y Canhwyllau, Puredigaeth Mair, (yr ail o Chwefror)
la Fira de la Candelera ffair yn nhref Molins de Rei tua Gwyl Fair y Canhwyllau (yr ail of Chwefror)

candeleta
1
canhwyll = canhwyll fach
2
esperar amb candeletes edrych ymláen at

candent
1
eiriasboeth
2
llosg
3
problema candent pwnc llosg

càndid
1
didwyll, diffuant, heb flewyn ar dafod
2
naïf

candidat
1
ymgeisydd (ar gyfer sedd mewn senedd)
presentar-se fel ymgeisydd sefyll fel ymgeisydd
2
ymgeisydd (ar gyfer swydd)

candidatura
1
ymgeisyddiaeth
2
rhestr o ymgeiswyr
encapçalar la candidatura (= encapçalar la llista ) bod yn brif ymgeisydd neu yn brif ymgeiswyr plaid mewn etholiad
3
ymgeiswyr (ar gyfer sedd yn y senedd)
4
ymgeiswyr (ar gyfer swydd)

candiesa
1
gonestrwydd, didwylledd

candor
1
gonestrwydd, didwylledd
2
diniweidrwydd

candorós
1
didwyll
per candorosa ingenuïtat trwy hydwylledd, yn eich diniweidrwydd

Canejan
1
trefgordd (la Vall d’Aran)

canell
1
arddwrn

caneló
1
[canelô = math o basta]

canelobre
1
seren ganhwyllau, candelabrwm, canhwyllyr

cànem
1
cywarch
2
cànem indi cywarch yr India, cánabis

canemàs
1
cynfas

canera
1
cwtsh ci
2
canera municipal cartref cŵn yr awrdurdod lleol
Si l’animal té propietari conegut, les despeses d’estada de l’animal a la canera seran a càrrec seu
Os oes gan yr anifail berchennog adnabyddedig, hwnnw fydd yn dwyn y gost am arhosiad yr anifail yn y cartref cŵn

Canet d’Adri
1
trefgordd (el Gironès)

Canet de Berenguer
1
trefgordd (el Camp de Morvedre)

Canet de Mar
1
trefgordd (el Maresme)

Canet de Rosselló
1
trefgordd (el Rosselló)

Canet lo Roig
1
trefgordd (el Baix Maestrat)

cangueli
1
(iaith anffurfiol) ofn


cangur
1
cangarŵ
2
gwarchodwr plant, gwarchodwraig plant
3
fer de cangur gwarchod plant

caní
1
ci (cymhwysair)
2
dent canina dant llygad
3
fam canina rhaib yr angau, awch bwyd

"cañi"
1
jipsi

caníbal
1
cánibal

canibanilsme
1
canibaliaeth

canície
1
llwydni gwallt
2
henaint

canícula
1
dyddiau’r cŵn, gwres canol haf (o godiad heuligol Seren y Ci neu Siriws ar yr adeg hon o’r flwyddyn)
la canícula del més passat (Avui 2003-09-11) Gwres mawr y mis diwethaf

cànids
1
teulu Canidae
2
rhywogaeth Canis
3
cŵn

canilla
1
haid o gŵn

Canillo
1
trefgordd (Andorra)

canó
1
pib
2
tiwb
3
corn shimnai, ffliw
4
llwnc
5
(ffatri) corn shimnai
6
baril (dryll)
escopeta de dos canons dryll dau faril / dryll dwy faril
escopeta de canons retallats dryll llifiedig
7
canon
8
a boca de canó (adf) oddi agos, o fewn dim; yn ffroen dryll
9
carn de canó ysglyfaeth gynnau mawr, porthiant i’r gynnau mawr
10
dryll, gwn; = dryll mawr

canoa

1
canŵ

canòdrom
1
stadiwm cŵn, trac rasus cŵn
Eren llebrers que provenien del tancament d’un canòdrom de Barcelona.

Milgwn a ddaeth yn sgil cau stadiwm cw^n ym Marselona oedden nhw


Canoes
1
trefgordd (el Rosselló)

cànon
1
canon (eglwys)
2
canon (cerddoriaeth)
3
canon (celfyddyd) = rheolau cymesuredd
4
rhent (amaethyddiaeth)
5
treth

Perquè hem de pagar un cànon sobre los CD y DVD gravables?

Pam mae rhaid i ni dalu treth ar gronddisgiau a DVDs recordadwy?
el canon de l’aigua treth ar gyflemwad ddw^r


canonada
1
pibell ddŵr
El lampista va haver de tallar les canonades de tota l’immoble
Bu rhaid i’r plymer gau tap y brif bibell ac atal y dŵr i’r holl adeilad

canonge
1
canon = offeriad â dyletswyddau mewn cadeirlan
Carrer dels Canonges “Heol y Canoniaid”, enw heol yn La Seu d’Urgell

canònic
1
eglwysig
dret canònic cyfraith eglwysig

Canovelles
1
trefgordd (el Vallès Oriental)

Cànoves
1
trefgordd (el Vallès Oriental)

cansalada
1
cig moch hallt
suar la cansalada (per a fer alguna cosa) chwysu gwaed (i wneud rhywbeth), gwneud ymdrech mawr (i wneud rhywbeth)

cansar
1
blino
2
diflasu
3
(berf heb wrthrych), blino
4
cansar la paciència de trethu amynedd rhywun

cansar-se
1
cansar-se de blino ar, diflasu â

cansat
1
wedi blino
2
blinderus
3
estar cansat
bod wedi blino
4
estar cansat de (fer alguna cosa) bod wedi blino ar (wneud rywbeth)

cansós
1
blinderus

cant
1
cân
2
canu = gweithred
3
canu = celfyddyd
4
canto (= rhan o gerdd epig)
5
caniadaeth
6
cant dels ocells
canu’r adar
7
cant pla plaengan
8
cant gregorià llafargan Gregoraidd
9
cant popular cân werin
10
cant funèbre
cân angladdol
11
lliçó de cant gwers canu
12
cant del gall
caniad y ceiliog
13
al cant del gall ar ganiad y ceiliog
14
cant de cigne
cân alarch
15
cant de sirena gweniaith
16
teyrnged

cantàbil

1
dan ganu, “cantabile”

cantable
1
canadwy, addas at ganu
2
melodaidd

Cantàbria
1
Cantabria

cantàbric
1
Cantabraidd
2
Mar cantàbric Bae Biscaia (“môr Cantabraidd”)

cantada
1
cyngerdd, canu
2
[canu anaddas at y sefyllfa]

cantadissa
1
caneuon

cantador
1
sydd yn canu
2
ocell cantador aderyn cân

cantaire
1
cantor, cantores
2
sydd yn canu

cantal
1
caregen = carreg fach afon neu draeth

cantalada
1
ergyd â charreg

Cantallops
1
trefgordd (l’Alt Empordà)

cantant
1
cantor, cantores (proffesiynol)
2
lleisydd

cantar
1
cantar
2
(berf heb wrthrych), cantar
3
(berf heb wrthrych), cantar (cricsen)
4
(berf heb wrthrych), cantar (aderyn)
5
(berf â gwrthrych), cantar (aderyn)
6
(berf heb wrthrych), edrych yn anghywir
7
(berf heb wrthrych), bod yn anghywir
8
(berf heb wrthrych), gollwng gwybodaeth
9
(berf heb wrthrych), gollwng gwybodaeth
10
(berf heb wrthrych), gadael cyfrinach allan
11
(berf heb wrthrych), canu (ceiliog)
12
(berf â gwrthrych), canu (offeren)
13
(berf â gwrthrych), dweud (offeren)
14
(berf â gwrthrych), drewi (eg anadl drwg)
15
cantar victòria sobre clochdar uwchbén gorchfygiad rhywun
16
fer cantar
gwneud i un ollwng gwybodaeth
17
ja el faré cantar! gwnaf iddo ddweud y cwbl
18
cantar com una calàndria
canu yn dda iawn
19
cantar les absoltes ystyried bod peth ar ben
20
cantar la palinòdia tynnu yn ôl
21
cantar les veritats a siarad yn blwmp ac yn blaen wrth
22
cantar-li-les (a algú) siarad yn blwmp ac yn blaen
23
cantar a cor canu mewn corws

cantarella
1
llafarganiad
2
parlar amb cantarella siarad â llafarganiad
3
fer cantarella siarad â llafarganiad

canterallejar
1
siarad fel petái’n canu

cantàrida
1
cylionen dinboeth

cantata
1
cantata

cantatriu
1
cantores (brofesiynol)

cantautor
1
canwr (a chyfansoddwr)

cantell
1
min, ymyl
2
crwstyn (bara)
3
de cantell ar ei fin
estar de cantell sefyll ar ei fin

cantellatge
1
(Botaneg) corswigen, ysgawen y gors, y pren y crogodd y gŵr drwg ei fam arno

cantellejar
1
bod ag iddo ymylon
2
esmwytháu’r ymylon

cantellós
1
onglog

cantellut
1
cornel (cymhwysair)
2
ag iddo lawer o ymylon

cànter
1
Vegeu: càntir

cantera
1
carreg fawr
2
awydd i ganucàntera
1
ystên = ystên fawr
2
(pysgodyn) (Spondyliosoma cantharus)

canterada
1
ergyd â charreg fawr

canterano
1
desg (= biwro)

càntic
1
(ar lafar) cân
2
cantigl, canig
3
emyn

canticela
1
caneuon

cantilena
1
cantilena

cantimplora
1
potel ddwr, cantîn
2
seiffon

cantina
1
bwffe (gorsaf)
2
bar byrfwyd
3
cantîn

cantiner
1
gwr cantîn, gwraig cantîn
2
gweinydd, gweinyddescàntir
1
piser [pridd, sbowt a dolen]
2
jwg [pridd, sbowt a dolen]
3
anar-se’n com el broc d’un càntir rhedeg = bod â’r rhedeg arno (“mynd i ffwrdd fel sbowten piser”)

cantirer
1
gwneuthrwr ystênau
2
mainc ag iddi dyllau at ystenau

cantiret
1
ystên = ystên fach

cantó
1
ochr
2
cantwn, bro
3
cyfeiriad
4
quatre cantons croesffordd
5
quatre cantons [math o gêm]
6
a quin cantó és això?
= ble mae hwnna?

cantonada
1
cornel (heol)
(wrth sôn am gyffordd heolydd) Diagonal cantonada Provença ar groesheol Diagonal a Provença
2
fer cantonada bod ar y gornel (ty)
3
casa que fa cantonada tŷ cornel
4
ser a la cantonada bod ar y drothwy

cantonal
1
cantonaidd

cantonalisme
1
cantoniaeth = creu gwladarieth o gantonau mewn fframwaith ffdseral

cantoner
1
cornel (cymhwysair)
casa cantonera tŷ cornel

cantonera
1
shilff gornel
2
cwpwrdd cornel
3
conglfaen
4
haearn cornel (ar ffurf L)

cantor
1
cantor, canwr

cantoral
1
llyfr emynau

cantúria
1
caneuon

cantussar
1
= cantussejar


cantusseig
1
mwmian, canu yn isel wrth ei hun

cantussejar
1
mwmian, canu yn isel wrth ei hun

cantussol
1
canu undonog
fer el cantussol (plant bach) gofyn am rhywbeth dan lefain

cantussolar
1
= cantussejar

canidera
1
deintlys cennog

cànula
1
(Meddygaeth) cánwla, pibell, piben

canusir
1
britho, mynd yn wyn (gwallt)

canut
1
gwyn ei wallt

Canut
1
Cnwt


canuto
[kanútu]
1
(Castileb) tiwb
no saber fer la O amb un canuto (Castileb) ni + gwybod dim yw dim (“ni + gwybod gwneud llythyren O â thiwb, = ?copïo siâp croesdoriad tiwb)
Castileg: No saber hacer la O con un canuto
A qualsevol empresa catalana hi ha encarregats incompetents que no saben fer la O en un canutu
Mewn unrhyw gwmni Catalanaidd y mae rheolwyr sydd yn hollol dda i ddim

canvi
1
newid
canvi profund newid sylweddol
2
newid = arian mân
Tens canvi de deu euros? Elli di newid deg iwro?
3
cyfnewid (un peth yn lle un arall)
4
cyfnewid = ffeirio
5
taxe de canvi cyfradd cyfnewid
6
lliure canvi masnach rydd
7
en canvi
..a/ ar y llaw arall
..b/ yn gyfnewid
8
al canvi del dia ar y gyfradd bresennol
9
agent de canvi i borsa brocer stoc
10
canvi de domicili newid cyfeiriad
11
canvi de decoració
newid golygfa
12
canvi de marxes newid gêrs
13
canvi de temps
newid tywydd
14
a canvi de am
a canvi de res yn gyfnewid am ddim, am ddim, heb gael dim yn gyfnewid
Bilions d’euros marxen cap a Madrid a canvi de res

Mae milfiliynau o’n heuros ni yn mynd i Madrid heb ini gael dim yn gyfnewid
15
lletre de canvi
bil cyfnewid
16
casa de canvi swyddfa gyfnewid
 

1
gwag
2
estar buit bod yn wag
3
de buit (adferf) yn wag

TARDDIAD: Lladin cambîre (= [berf] newid, cyfnewid)
Ceir ‘b’ mewn ieithoedd eraill:
..a/ Eidaleg cambiare (= [berf] newid)
..b/ Ocsitaneg cambiar (= [berf] newid)
..b/ Castileg cambio (= [enw] newid)
 
Yn Hen Gatalaneg ceid cambi a canvi fel ei gilydd. Mewn rhannau helaeth o’r wlad mae pob [v] wedi mynd yn [b]. Ond yn ardaloedd lle y mae gwahaniaeth rhwng [b] a [v] yn dal i fod, er enghraifft Ynys Mallorca, nid *cambi yw’r cynaniad, ond canvi. Felly, er nad yw’r v yn etimologaidd gywir, mae’r ffaith bod y ffurf canvi yn hanesyddol ddilys a bod iddo yr ynganaid amb ‘v’ yn yr ardaloedd lle y mae’r gwahaniaeth b-v yn dal i fodoli wedi ffafrio canvi fel y ffurf safonol.
Gweler buit (= gwag)


canviador

1
newidydd arian

canviament
1
newid

canviant
1
sydd yn newid

canviar
1
newid, altro
com si res no hagués canviat
fel petái dim wedi newid
res no ha canviat des de llavors
does dim wedi newid oddi ar hynny

2 cyfnewid

3 canviar de jaqueta troi eich cot
4 canviar de lloc newid lle
5 canviar d’opinió newid barn

6 newid = mynd o un cerbyd i gerbyd arall

vam haver de canviar de tren tres vegades bu rhaid i ni newid trenau deirgwaith


canvista
1
newidydd arian

canya
1
cansen
2
gwydryn cwrw (Castileb)
3
gwydraid o gwrw (Castileb)
4
gwialen bysgota
5
canya de sucre cansen siwgr
6
canya d’Índia (Canna indica) canna = planhigyn trofannol o’r rhywogaeth Canna
7
no deixar canya dreta gadael yn sarn (“peidio â gadael cansen ar ei sefyll”)

canyada
1
[ceunant â chyrs]

(la) Canyada de Beric
1
trefgordd (el Matarranya)

(la) Canyada de Biar
1
trefgordd (l’Alcoià)

canyamel
1
cansen siwgr

canyamelar
1
planhigfa gans siwgr

canyar
1
corslwyn
Rossinyol bord (Cettia cetti): El trobarem en densitats considerables a les zones de canyars. Mae’r telor Cetti i’w gael mewn niferoedd sylweddol yn ardaloedd y corslwyni

canyella
1
sínamon
Hi ha moltes maneres de pendre el te. Són especialment exquisides les combinacions amb llimona, menta o canyella. Mae sawl ffordd i yfed te. Mae’r cyfuniadau â lemwn, mintys neu sínamon yn arbennog o flasus.
2
crimog

Canyelles
1
trefgordd (el Garraf)

canyer
1
corslwyn

canyet
1
lle gadael anifeiliaid marw
2
(ar lafar) mynwent
anar al canyet marw (“mynd i’r fynwent”)

canyís
1
plethwaith gwiail
un canyís per fer ombra
plethwaith i daflu cysgod
Per a protegir les palmeres es poden rodejar amb un canyís ben lligat
I amddiffyn y palmwydd gellir eu hamgylchynnu â phlethwaith wedi ei glymu’n sownd
2
ffens blethwaith
El llop s’amagava darrera d’un canyís situat entre el bosc i el poble
Roedd y blaidd yn cuddio tu ôl i ffens blethwaith rhwng y coed a’r pentref
 
2
cansen (Phragmites australis) neu (Phragmites communis) (math denau o gansen sydd yn tyfu mewn llwyni mawr ar lan afon neu lyn )
TARDDIAD: canya (= cansen)


canyisser
1
corslwyn

canyiula
1
tenau; tenau iawn; tenau tenau
2
dyn tenau, gwraig denau
És una canyiula Mae e’n denau iawn, Mae hi’n denau iawn

canyó
1
llwnc

caoba
1
mahógani

caolí
1
cáolin

caos
1
anrhefn

caòtic
1
anrhefnus

cap
1
pen
2
(enw gwrywaidd neu fenywaidd) pennaeth
3
diwedd
4
pen eithaf
5
pentir
6
synnwyr cyffredin
7
doethineb
8
barn
9
al cap i a la fi wedi’r cwbl, yn y pen draw   

10
anar amb el cap alt
(“mynd â’r pen yn uchel”)
cerdded yn dalog, cerdded yn dalsyth, cerdded yn benuchel, dal eich pen yn uchel

11
anar amb el cap sota l’ala bod â’i phen dan ei phlu / dan ei blu
12
ballar pel cap
brith gof gan (“dawnsio trwy’r pen”)
13
cap calent penboethyn
14
Cap d’Any
Dydd Calan
fer festa per Cap d’Any
cael gŵyl ar y Calan

Per Cap d'Any el dia s'allarga un pam
(“Ddydd Calan mae’r dydd yn ymestyn ddyrnfedd”)
Yn cyfateb i’r dywediad Cymraeg: Bydd y dydd wedi mystyn cam ceiliog erbyn y Calan.
Hefyd yn Gymraeg: Awr fawr Calan, dwy Ŵyl Eilian, tair Ŵyl Fair

15
cap de bestiar buwch (“pen o wartheg”)
16
cap de brot
blaguryn
17
cap de setmana penwythnos
18
cap de taula
pen y bwrdd

19
cap de turc bwch dihangol (“pen Twrciad”)
esdevenir el cap de turc (d’alguna cosa) dod yn / mynd yn fwch dihangol am (rywbeth)
Els catalans vam esdevenir el cap de turc de molts dels problemes que tenia Castella.
Fe ddaethom ni’r Catalaniaid yn fwch dihangol am lawer o’r problemau oedd gan Gastilia

20
cap de vendes rheolwr gwerthiant
21
cap pelat pen croen, croenben
22
Ciutat del Cap Tref y Penrhyn

23
cop de cap
..a/ peniad (ergyd â’r pen)
..b/ penderfyniad
fer un cop de cap dod i benderfyniad (“gwneud ergyd pen”)

24
trencar el cap dod i benderfyniad (“torri’r pen”)
25
de cap a cap o’r naill ben i’r llall

26
de cap a peus o’ch corun i’ch sawdl, i’r carn (“o ben i draed”)
.....Sóc català de cap a peus Catalaniad i’r carn wyf

27
escalfar-se el cap crafu’ch pen (“poethi’r pen”) 

28
tenir el cap a lloc bod yn hirben
Sempre ha demostrat tenir el cap a lloc i, si més no, no és un somiatruites
Mae wedi dangos bob amser fod yn hirben, neu o leiaf, nad breuddwydiwr liw dydd mohono

29
lligar caps rhoi trefn ar (“clymu pennau”)
30
no tenir ni cap ni peus bod yn draed moch ar
31
passar-li pel cap (syniad) taro rhywun
32
portar al cap meddwl
33
cap ni un neb o gwbl, dim un

Oriol, com a nom propi, no té cap ni una de traducció
Nid oes gan Oriol, fel nom bedydd, yr un cyfieithiad arno
34
fotre's un tret al cap saethu ei hun yn ei ben

A
al cap i a la fi
wedi’r cwbl, yn y pen

ALA
anar amb el cap sota l’ala
bod â’i phen dan ei phlu / dan ei blu

ALT
anar amb el cap alt
(“mynd â’r pen yn uchel”)
cerdded yn dalog, cerdded yn dalsyth, cerdded yn benuchel, dal eich pen yn uchel

AMB
anar amb el cap alt
(“mynd â’r pen yn uchel”)
cerdded yn dalog, cerdded yn dalsyth, cerdded yn benuchel, dal eich pen yn uchel
anar amb el cap sota l’ala bod â’i phen dan ei phlu / dan ei blu

ANAR
anar amb el cap alt
(“mynd â’r pen yn uchel”)
cerdded yn dalog, cerdded yn dalsyth, cerdded yn benuchel, dal eich pen yn uchel
anar amb el cap sota l’ala
bod â’i phen dan ei phlu / dan ei blu

ANY
Cap d’Any
Dydd Calan

BALLAR
ballar pel cap
brith gof gan (“dawnsio trwy’r pen”)

BESTIAR
cap de bestiar
buwch (“pen o wartheg”)

BROT
cap de brot
blaguryn
 
CALENT
cap calent
penboethyn

CIUTAT
Ciutat del Cap
Tref y Penrhyn

COP
cop de cap
..a/ peniad (ergyd â’r pen), ..b/ penderfyniad
 
DE
de cap a cap
o’r naill ben i’r llall
de cap a peus o’ch corun i’ch sawdl, i’r carn (“o ben i draed”)

ESCALFAR
escalfar-se el cap
crafu’ch pen (“poethi’r pen”)

FI
al cap i a la fi
wedi’r cwbl, yn y pen draw   

LLIGAR
lligar caps
rhoi trefn ar (“clymu pennau”)

LLOC
tenir el cap a lloc
bod yn hirben

NO
no tenir ni cap ni peus
bod yn draed moch ar

PASSAR
passar-li pel cap
(syniad) taro rhywun

PELAT
cap pelat
pen croen, croenben
 
PER
ballar pel cap
brith gof gan (“dawnsio trwy’r pen”)
passar-li pel cap (syniad) taro rhywun

PEU
de cap a peus
o’ch corun i’ch sawdl, i’r carn (“o ben i draed”)
no tenir ni cap ni peus bod yn draed moch ar
 
PORTAR
portar al cap
meddwl

SETMANA
cap de setmana
penwythnos

SOTA
anar amb el cap sota l’ala
bod â’i phen dan ei phlu / dan ei blu

TAULA
cap de taula pen y bwrdd

TENIR
tenir el cap a lloc
bod yn hirben
no tenir ni cap ni peus bod yn draed moch ar

TRENCAR
trencar el cap dod i benderfyniad (“torri’r pen”)
 
TRET
fotre's un tret al cap saethu ei hun yn ei ben

TURC
cap de turc bwch dihangol (“pen Twrciad”)

VENDA
cap de vendes rheolwr gwerthiant


cap

1
unrhyw
2
dim
No té cap fill Does ganddi ddim plant (“nid oes ganddi fab / blentyn”)

cap

1
dim
2
unrhyw un
En tens cap?
Oes gennyt ti un?

cap

1
tua
2
yn ymyl
3
tua = oddeutu, yn agos i
cap a les cinc = tua phump o’r gloch
3
cap aquí yma = i’r lle hwn
5
cap a casa adref

cap a

1
i gyfeiriad

capa

1
mantell
2
esgus
3
(Daeareg) haen
4
(paent) cot
5
sota capa (d’alguna cosa) dan esgus (rhywbeth)
6
defensar (algú) a capa i espasa amddiffyn (rhywun) yn gadarn
Nois d’ERC, m’agradaria que el meu vot pogués continuar anant per a vosaltres, però defensant a capa i espasa en Pasqualet, només us creeu enemics (Raco Català - Fòrum - 2005-03-13).
Lanciau plaid ERC, fe hoffwn i fod fy mhleidlais yn dal i fynd i’ch cyfeiriad chithau, ond o amddiffyn Pasqualet (llysenw arweinydd y Blaid Sosialaidd) dim ond creu gelynion yr ych chi.

capaç

1
abl
2
galluog, medrus

capacitació

1
hyfforddiant

capacitar

1
hyfforddi

capacitat

1
cynhwysedd
2
gallu
3
amb una gran capacitat d’influir â dylanwad mawr ar

Capadòcia

1
Capadocia

capador

1
sbaddwr

Capafonts

1
trefgordd (el Baix Camp)

capalt

1
pensyth, ffroenuchel
anar capalt bod yn ffroenuchel

capaltard
1
hwyr, gyda’r nos
El capaltard és un calidoscopi Caléidosgop yw’r gyda’r nos

cap altre

1
cap altre que neb llai na

capar

1
sbaddu

caparra

1
corniad
2
pen tost, cur pen

caparrada

1
gweithred fyrbwyll

caparràs

1
pen mawr
2
arbenigwr

caparró

1
pen bach

És impossible pel teu caparró de concebre que hi hagi catalans que siguem en primer lloc espanyols?

Ydi hi’n amhosibl i dy ben bach di ddeall bod Catalaniaid fel y ni sydd yn anad dim yn Gastiliaid?  
2
penchwiban, hurtyn / hurten

caparrós

1
fitriol

caparrudesa

1
ystyfnigrwydd

caparrut

1
ystyfnig

capatàs

1
fforman

capbaix

1
digalon

capblanc

1
penwyn

capblau

1
penlas yr yd

capbuit

1
penchwiban

capbussada

1
plymiad

capbussar

1
plymio

capbussó

1
(= capbussada ) plymiad

capça

1
pen

capçada

1
canghennau
2
gwely, pam (tir)

capçal

1
clustog
2
pen gwely
3
(recordydd tâp) pen

capçaclera

1
pen gwely
2
wynebddalen
3
pennawd
4
teitl

Capçanes

1
trefgordd (el Priorat)

capçar

1
atgyfnerthu

capçat

1
tàb

capcer

1
(rhwyd bysgota) fflôt; corcym

capcinada

1
cytun
fer una capcinada cael cyntun

capcinal

1
gobennydd

capció

1
dal, dala

capciós

1
twyllodrus, camarweiniol
raonament capciós geuddadl (“rhesymiad camarweiniol”)

(el) Capcir

1
enw ‘comarca’ (Gogledd Catalonia) - o dan reolaeth is-lywodraeth Aragón

capciró

1
blaen bys

capçó

1
boned baban


capdamunt

1
lle uchaf, copa
al capdamunt de ar ben, ar uchaf
al capdamunt de la muntanya ar ben y mynydd
al capdamunt de la pàgina ar ben y tudalen
2
des del capdamunt o’r cychwyn cyntaf
3
al capdamunt ar y pen, ar ei anterth / ei hanterth
4
estar-ne fins al capdamunt de bod wedi cael llond bol ar
perquè n'estic fins al capdamunt de policies i guàrdies civils
amb fy mod wedi cael llond bol ar heddweision a pharafilwyr

Cap d’Aran

1
trefgordd (la Vall d’Aran) . Territori Ocsitaneg ei hiaith

capdavall

1
rhan isaf
al capdavall de at the bottom of
2
al capdavall (1) ar y gwaelod (2) yn y pen draw (3) wedi’r cwbl

capdavant

1
blaen, rhan flaen
al capdavant de ym mhen, ym mhlaen
2
anar al capdavant arwain y ffordd, ledio’r ffordd
3
al capdavant (plaid wleidyddol, ayyb) wrth y llyw
Xabier Arzalluz deixa la presidència del PNB (Partit Nacionalista Basc) després de 23 anys al capdavant (El Punt 2004-01-18)
Xabier Arzalluz yn ymddiswyddo fel cadeirydd y PNB (Partit Nacionalista Basc = Plaid Genedlaethol Gwlad y Basg) (“gadael arweinyddiaeth y PNB”) ar ôl tair blynedd ar hugain wrth y llyw

posar-se al capdvant de mynd yn bennaeth ar, mynd yn arweinydd ar

El 1835 es posa al capdavant de les forces carlines d’Aragó i el País Valencià

Yn 1835 aeth yn arweinydd ar luoedd Carlaidd Äragon a Gwlad Falensia


capdavanter

1
arweinydd
2
arloeswr, arloeswraig

Capdepera

1
trefgordd (Mallorca)
http://www2.ajcapdepera.net/
 

cap de setmana

1
penwythnos

capel

1
het cárdinal

capell

1
het
2
cocŵn
3
(cymylau) cap
4
capell de copa alta het uchel
5
posar-se el capell rhoi ei het am eich pen
6
calar-se el capell rhoi ei het am eich pen
7
posar-li el capell rhoi’r bai ar rywun (“rhoi’r het am ei ben”)

capella

1
capel
2
capel ystlys
3
grŵp, clan
4
(Cerddoriaeth) côr mestre de capella arweinydd côr
5
cerddorfa (cerddoriaeth)
6
estar en capella bod ar binnau drain

capellà

1
offeiriad
2
capellà castrense caplan milwrol
3
capellà-vicari caplan = offeriaid sydd yn gweithio mewn sefydliad fel ysbyty, prifysgol, ayyb
el capellà-vicari de l’Hospital de Sant Pau caplan Ysbyty Sant Pawl

capella ardent

1
capel gorffwys

capella de la Verge

1
Capel Mair

Capellades

1
trefgordd (l’Anoia)
http://www.capellades.net/

capellanada

1
bagad o offeiriaid

capellera

1
bocs het

capelleria

1
siop hetiau

capellet

1
boned baban

capelleta

1
clic

capet

1
pen bach

capfermar

1
cylymu wrth un pen

capficada

1
haen

capficall

1
(llong) tindaflu, taflu
donar capficalls tindaflu, taflu

capficar

1
rhoi pen peth i mewn i beth arall
2
haenu (amaethyddiaeth)
3
(llong) tindaflu, taflu

capficar-se

1
poeni
No’t capfiquis Paid â phoeni

capficat

1
penderfynol
(Aquests personatges) no són més que dos Peter Pan capficats a no crèixer mai (Avui 2004-01-18)
Nid yw’r unigolion hyn yn ddim mwy na dau Peter Pan sydd yn benderfynol o beidio â thyfu byth

capfoguer
1
haearn aelwyd

capgirada

1
dymchwel, dymchweliad
2
ystryw, dichelldro

capgirar

1
troi â’ch wyneb i waered
2
anhrefnu
3
camddeall
4
poeni (berf â gwrthrych)

capgirar-se

1
newid ei meddwl

capgirell

1
cwymp
fer un capgirall
cwympo
2
newid yn ffawd un
3
a capgiralls yn bendramwngl

cap-gros

1
[ffigur o gorryn â phen anferth mewn gwylmabsant]
2
pen mawr
3
penbwl

cap-gros

1
ystyfnig

capguardar-se

1
bod ar ei ocheliad / ei golechiad (de = rhàg)

cap-i-casal

1
(Gwlad Falensia) el cap-i-casal dinas Falensia
viure al cap-i-casal byw yn ninas Falensia

cap-i-causa

1
anogwr = arweinydd rebel·lió

cap-i-cua

1
rhif gwrthred (ee: 3768673)
2
tocyn â rhif gwrthred (tocyn raffl, tocyn bws, ayyb)

capicular

1
rhoi dau beth ochr yn ochr â phen uchaf yr un wrth ben isaf y llall

capiculat

1
ochr yn ochr â phen uchaf yr un wrth ben isaf y llall

capil·lar

1
capílari

capil·laritat

1
capilaredd

capil·lera

1
(planhigyn) gwallt y forwyn

capir

1
deall

capità

1
capten
2
nau capitana banerlong = llong y mae arweinyddion llynges yn cwrdd arni

capità aranya

1
cudd-gynhyrfwr, “agent provocateur”

capitació

1
treth y pen

capità d’aviació

1
awyr-lefftenant

capità general

1
cadlywydd
-Qui era el compte d’Espanya? –El capità general de Catalunya en temps de Ferran VII: un sanguinari (Avui 2004-01-20)
-Pwy oedd Iarll Catalonia? -Cadlywydd Catalonia yn amser Ferran VII – gwaetgi (oedd).
2
pennaeth y llynges

capital

1
prif, pen, pennaf
2
pecat capital pechod marwol
3
punt capital pwynt sylfaenol
4
enemic capital gelyn pennaf
5
importància capital pwysigrwydd blaenaf
6
els set pecats capitals y Saith Bechod Marwol
7
lletra capital priflythyren, llythyren fawr

capital

1
cyfalaf
2
capital social cyfalaf cyfrannu
3
capital actiu cyfalaf gweithredol

capital

1
prifddinas
2
prif dref, canoldref
a la capital de l’Alt Penedès ym mhrif dref Alt Penedès (= Vilafranca del Penedès)
La població més important i capital comarcal de Pla d’Urgell és Mollerussa
Mollerussa yw tref bwysicaf Pla d’Urgell, ac hefyd prif dref y sir honno

capital comarcal

1
prif dref ardal, tref sirol

capitalisme

1
cyfalafiaeth

capitalista

1
cyfalafol

capitalista

1
cyfalafwr, cyfalafwraig

capitalitat

1
cyflwr o fod yn brif dref

capitalització

1
cyfalafiad
2
adlogiad

capitalització d’interessos

1
adlog

capitalitzar

1
cyfalafu
2
adlogi

capitana

1
capten (= gwraig)

capitanejar

1
arwain, bod yn gapten ar
una colla dincompetents capitanejats per un pallasso
bagad o bobol anghymwys wedi eu harwain gan glown

capitania

1
capteniaieth
2
rheng capten
3
taliadau porthladd

capitell

1
capan colofn (pensaernïaeth)

capítol

1
pennod
2
(eglwys) cábidwl
3
amod
4
(botaneg) pen blodyn
5
capítols matrimonials cytundeb priodas
6
guanyar el capítol gwneud eich pwynt, gosod eich dadl
7
cridar (algú) a capítol galw rhywun i gyfrif, ceryddu

capitost

1
pennaeth

capitulació

1
ymostyngiad, ildiad
2
capitulació uncondicional ildiad diamod

capitular

1
rhannu yn benodau

capitular

1
ymostwng, ildio

capitular

1
(cymhwysair) cábidwl
sala capitular cabidyldy

caplletra

1
priflythyren addurnol

capmàs

1
cyfrif = symio

capó

1
capwllt
2
anifail wedi ei ysbaddu

capolar

1
torri yn ddarnau (â chyllell)
màquina de capolar figues de moro peiriant torri perau pigog
2
carn capolada briwgig
3
blino yn lân, blino yn ddeg

Capolat

1
trefgordd (el Berguedà)
http://www.turismetotal.org/catala/clusters/alt_bergueda/capolat.htm Twristiaeth

http://www.telenoticies.com/eleccions2004/mun/0908045.htm Etholiadau i Senedd Castilia 2004

http://www.xtec.es/serveis/crp/a8930004/recurs/municipi/capol.html Manylion sylfaenol

capoll

1
blaguryn
2
cwcŵn

caponar

1
ysbaddu

caporal

1
córporal, ‘corpral’

capota

1
(car) top plygadwy

cap rapat

1
pen croen = un â’i ben wedi ei eillio, fel arfer â syniadau asgell dde eithafol ac yn wrth-Gatalanaidd

caprici

1
mwympwy

capriciós

1
mwympwyol

Capricorn

1
yr Afr, Corn yr Afr

capritx

1
mwympwy

capritxiós

1
mwympwyol
2
oriog

 capsa

1
bocs

capsigrany

1
cigydd coch
2
ffwl
A veure, posa’t el termòmetre. No xuclis, capsigrany! Només l’has d’aguantar
Gad imi weld, gad imi roi’r thermomedr yn dy geg (“rho’r thermomedr”). Paid â sugno, twpsyn. Rhaid ei ddal (yn y geg) yn unig

càpsula

1
(Botaneg) capsiwl

capsular

1
capsiwaidd

capta

1
cardota
2
casgliad

captació

1
gwastodi, rheoli (ynni)
2
crynhoad (dŵr)
3
Comencen les obres de captació d’aigua del riu Bescaran Dechrau codi cyfleuster i dynnu dŵr o’r afon Bescaran (“dechrau gweithiau tynnu dŵr...”)
3
cardota
4
(radio) derbyniad
la instal-lació d’elements de captació dels senyals de radiodífusió gosod dyfeisiadau i dderbyn arwyddion radio
5
preparar una campanya de captació de socis (cymdeithas) parató ymgyrch i ddenu aelodau newydd
6
la captació d’energia solar ens permet, entre altres coses, escalfar aigua per a la llar
Y mae dal ynni’r haul yn ein galluogi, ymhlith pethau eraill, dwymo dŵr ar gyfer y cartref


captaire

1
cardotwr, cardotwraig

captar

1
cardota
2
casglu
3
(ynni) gwastrodi, dofi
4
(tonnau radio) derbyn
5
dal (lliw rhyw wrthrych wrth baentio)

capteniment

1
ymddygiad

captenir-se

1
ymddwyn
“Fer la farina blanca” vol dir captenir-se dòcilment
Ystyr “Fer la farina blanca” (“gwneud y blawd gwyn”) yw ymddwyn yn ufudd

captiu

1
caeth

captiu

1
un caeth, un gaeth

captivador

1
swynol, hudolus, deniadol

captivar

1
dal (a chymeryd yn garcharor)
2
swyno, denu, hudol

captivitat

1
caethiwed
en captivitat mewn caethiwed
Els circs amb animals salvatges en captivitat no podran actuar a Barcelona
Ni all syrcasau ag anifeiliad gwyllt mewn caethiwed berfformio ym Marselona

captura

1
daliad

capulla

1
blaengroen

caputxa

1
cwfl, cwcwll

la Caputxeta
1
(‘y cwcwll bach’) Cadi Cwcwll Coch
Ja hem vist
que sota la disfressa de Caputxeta hi ha el llop
Rŷn ni wedi gweld yn barod bod blaidd o dan guddwisg Cadi Cwcwll Coch = ni fydd yr ystryw yn gweithio

caputxí

1
Cápwsin

caputxó

1
cwfl bach, cwcwll bach

cap verd

1
un gwag ei ben / un wag ei phen

capvespre

1
pnawn = pnawn hwyr
2
cyfnos

capvuitada

1
wythfed dydd ar ôl (rhyw wyl)
la capvuitada de Corpus
yr wythfed dydd ar ôl gwyl Dduw (gwyl Dduw = dygwyl ar y dydd Iau sydd un diwrnod ar ddeg ar ôl y Sulgwyn)

caqui

1
caci

car

1
oherwydd, am

car

1
annwyl
2
drud (De Cymru: prud)
3
costar-li car talu’n hallt
4
vendre car gwerthu am bris uchel
5
resultar car bod yn ddrud yn y diwedd

cara

1
wyneb
La cirera té el cor trist i la cara alegre (Dywediad) Mae gan geiriosen galon drist a wyneb hapus

escopir-li a la cara (d’algú) poeri yn wyneb (rhywun)

2
tapar-se la cara cuddio’r wyneb
3
tu chwith (darn arian)
4
amb cara i ulls â graen arno (“â wyneb a llygiad”)
...tenir cara i ulls bod o ansawdd da
5
cara o creu tu blaen yntau tu chwith
6
donar la cara cyfaddef, dweud mai aroch chi mae’r bae
7
caure’s la cara (wyneb) cwympo
...Em va caure la cara de vergonya Roedd cywilydd arnaf fi
8
fer mala cara bod golwg wael ar (rywbeth)
9
fer-li (a algú) una cara nova rhoi cweir i rywun
10
plantar-li cara
gwrthsefyll rhywun
11
posar cara de ràbia bod golwg ffyrnig ar (“dodi wyneb dicter”)
12
tenir cara
bod yn hyf
13
de cara a ar gyfer
14
la cara visible
y wyneb o flaen y cyhoedd
15
venir de cara
(cerbyd) dod o’r cyfeiriad arall
(El cotxe) va xocar amb un camió que venia de cara (El Punt 2004-01-10)
Aeth y car i wrthdrawiad â lorri oedd yn dod o’r cyfeiriad arall
17
amb tota la seva cara (“a’i wyneb / haerllugrwydd i gyd”) yn gwbl ddigywilydd
Aquelles persones que, amb tota la seva cara, diuen que no pensen treballar i es passen el dia en el carrer bevent cervesa
Y bobl hynny sydd yn dweud, yn gwbl ddigywilydd, nad yw’n fwriad ganddynt weithio, ac sydd yn treulio’r dydd ar yr heol yn yfed cwrw

18
passar-li (a algú) la mà per la cara
dodi (rhywun) yn y cywilydd (“rhoi’r llaw ar draws wyneb [rhywun]”)

19 salvar la cara arbed wyneb, cadw wyneb (= cadw’r enw da neu’r parch sydd gan rywun)
I m'indigna que els partits catalans pensen més en salvar la cara que no en la manera com queda el país com a consequència de la
seva incapacitat de defensar els nostres drets
Ac y mae’n fy ngwylltio bod y pleidiau Catalanaidd yn meddwl mwy am gadw wyneb nag am sut y mae hi ar y wlad ar ôl iddynt fethu amddiffyn ein hawliau

caràcter

1
cymeriad
2
nodwedd
3
mal caràcter tymer drwg
4
math
5
de caràcter diferent o fath arall
6
cymeriad (= cymeriad cryf)
persona de càracter rhywun cryf ei gymariad
7
ser tot un càracter bod yn galed ei natur
8
no tenir caràcter ni - bod yn ddigon caled
9
amb caràcter de fel

característic

1
nodweddiadol

característica

1
nodwedd

caracteritzar

1
nodweddu

caracteritzar-se

1
cael ei nodweddu
2
gwisgo (ar gyfer rhan benodol) (theatr)

caragirar-se

1
newid cot

caragirat

1
dauwynebog, rhagrithiol
2
bradwrus

caragol

1
= cargol

carai!

1
lleddfiad ar carall!
què carai... beth yn y byd mawr, be’ jawl
Què carai passa aquí? Beth yn y byd mawr sy’n mynd ymláen yma?
2
(Edmygiad) Carai amb la Dolors. Treu informació de tot arreu!

Mae Dolors yn anhygoel! Mae hi’n cael hyd i wybodaeth ymhobman!

carall

1
carall! (ebychiad) [syfrdan]
2
carall! (ebychiad) [edmygiad]
3
carall! (ebychiad) [dicter]
4 jawl, blydi, ffycin
Què carall..?. Beth ar glawr daear..?
Què carall vol dir “federalisme asimètric” i “sobirania asimètrica”, conceptes que ens volen vendre com a ideologia? .
Beth ar glawr daear yw ystyr “ffederaliaeth anghymesur” a “sofranaiaeth anghymesur”, cysyniadau y maent am werthu i ni fel ideoleg?

carallot

1
tywpsyn, gwirionyn
Au carallot! Ves a fer la mà! (Ar ôl anghytuno â barn rhyw ddyn arall) Cer, y gwirionyn! Cer i grafu! (“cer i wneud y llaw” = cer i fastwrbio)
No siguis carallot!
Paid â bod yn dwpsyn.
Tots plegats sou uns carallots!
Twpsod ych chi i gyd!
Què vol, ara, aquest carallot?
Beth mae’r twpsyn yn moyn nawr?

Caram!

1
ebychiad syndod (Jiw Jiw!)

Caramany

1
trefgordd (la Fenollada)
(Yma y siaredir Oscitaneg â dylanwad y Gatalaneg arni. Enw Oscitaneg: Caramanh)
http://www.jtosti.com/villages/caramany.htm (yn Ffrangeg)

carambola

1
canon (biliards)
2
per carambola yn anuniongrychol
3
per carambola trwy lwc

caramel

1
melysyn

caramell
1
pibonwy, cloch iâ
2
stálactid, diferfaen, bys calch
3
diferion canwyll
4
snisyn
5
rhaff gywarch

caramella

1
recorder, pibgorn
2
caramelles bagad o gantorion a gerdd ar hyd yr
heolydd ar noswyl Sul y Pasg : caramêlles
3
caramella cân a genir ar noswyl Sul y Pasg

caramellaire

1
un sydd yn canu “caramelles”

caramot

1
dihiryn

caramull

1
mesur gorlawn
2
a caramull rif y gwlith

caranegre

1
du ei wyneb / ei hwyneb
2
brwnt ei wyneb / ei hwyneb
3
wedi llosgi yn yr haul, wedi cael llosg haul
4
pryd tywyll, melynddu, croenddu


carantoines

1
mwythau
2
gweniaith

carantonya

1
(Castileb) mwyth
El president li va fer una carantonya al Jordi dient-li Jorgito
Cyfarchwyd Jordi yn serchog gan yr arlywydd, a alwodd Jorgito arno


caraplè

1
llawn eich wyneb
2
wynepdew

cararugat

1
wynepgrych

cara-sol

1
wal lygad-haul, wal sy’n wynebu’r de

carassa

1
wyneb llydan
2
gwep
fer carasses tynnu gwep
fer-li carasses (a algú)
tynnu gwep (ar rywun)
3
bwgan brain

carasser

1
coegfalch
2
fflyrtiol (Cataloneg y De)

Carat!

1
(syndod) y nefoedd fawr! tewch â dweud!

caràtula

1
masg

caravana

1
carafán
2
torf = torf o bobl ar bleserdaith
3
(ceir) cynffon, rhes (mewn tagfa draffig)

caravel·la

1
cárafel

caravermell

1
wynepgoch

carbassa

1
pwmpen
2
donar carbassa / donar-li carabassa
..a/ gwrthod (cariadferch, cariadfab)
..b/ ffaelu arholiad
..c/ codi trwyn ar, sennu, tramgwyddo

3
treure carbassa
..a/ ffaelu arholiad
..b/ cael ei wrthod, cael ei gwrthod (cariadfab, cariadferch)

4
portar-se’n carbassa
..a/ ffaelu arholiad
..b/ cael ei wrthod, cael ei gwrthod (cariadfab, cariadferch)

5
rebre carbassa
..a/ ffaelu arholiad
..b/ rebre carbassa cael ei wrthod, cael ei gwrthod (cariadfab, cariadferch)

6
sortir carbassa bod yn fethiant llwyr
7
ser tap i carbassa
cyn agosed â bys yr uwd a’r bawd
8
nedar sense carbasses ymdopi

carbassada

1
ergyd ar y pen
2
peniad, ergyd â’r pen

carbassat

1
jam pwmpen

carbassejar

1
ffaelu (un sydd wedi sefyll arholiad)
2
gwrthod (cariadferch, cariadfab)

carbassera

1
(planhigyn) pwmpen
2
pujar com una carbassa
..a/ brigo fel shrwmps
..b/ colli ei dymer / ei thymer yn hawdd

3
enfilar-se com una carbassa brigo fel shrwmps
4 No hi ha cap carbassera que faci melons (“nid oes yr un bwmpen sydd yn gwneud melonau”)
Mae blas y cyw ar y cawl, Ni ddygir dyn oddiar ei dylwyth (bydd y plant yn debyg i’r rhieni)

carbassó

1
maro

carbassot

1
gwrd
2
pen
3
chwydd ar y pen

carbossotada

1
taro deuben yn erbyn ei gilydd

carbó

1
glo
negre com el carbó mor ddu â’r glo
Esteu negre com el carbó! Rych chi mor ddu â’r glo (er enghraifft, rhywun sydd wedi ei losgi gan yr haul)

carbó de coc

1
golosg

carbó d’alzina

1
sercol

carbó de pedra

1
glo

carbó vegetal

1
sercol
2
paper carbó papur carbon

carbonar

1
troi yn sercol

carbonat

1
carbonad
2
carbonat de cal calsiwm carbonad

carboncle

1
carbwncl

carboner

1
glo (cymhwysair)

carboner

1
colier, glôwr
2
dyn glo
3
masnachwr glo
4
seler lo

carbonera

1
seler lo
2
llong lo

carboneria

1
iard lo

carbonet

1
glo mân
2
sercol darlunio

carboni

1
carbon
2
carbon deuocsid
3
cylchred garbon

carbònic

1
carbonig

carbonífer

1
carbonifferaidd

carbonissa

1
llwch lo
2
carbon (injen)

carbonitzar

1
carboneiddio
2
troi yn sercol
3
llosgi yn ulw
4
quedar carbonitzat cael ei losgi / ei llosgi yn ulw
5
quedar carbonitzat bod wedi eich trydanu

carbur

1
carbid

carburador

1
carbwradur

carburant

1
tanwydd
2
tanwydd = tanwydd hylif

carburar

1
carbwradu
2
(bd), rhedeg, gweithio

carca

1
enw difrïol ar Garliad
2
un adweithiol ei syniadau

carcabós

1
llwnc

carcaix

1
cawell saethau

Carcaixent

1
trefgordd (la Ribera Alta)
http://www.terracarcaixent.org/ Cylchgrawn - “Terra Carcaixent”

http://www.decarcaixent.com/ajuntament/default.htm Cyngor y drefgordd

carcamal

1
(Castileb) hen daid, hen dad-cu, hen begor, hen dwmpath, hen dwrchyn
El 95% de gent que va a la manifesatació és gent bàsicament valenciana, i també gent jove, no carcamals com a les seues
Mae naw deg pump y cant o’r rhai sydd yn mynd i’r gwrthdystiad yn bobl o Falensia yn y bôn, ac hefyd rhai ifainc y^n nhw, ddim hen dwmpathau fel eu rhai nhw

carcanada

1
celain
2
sgerbwd (ar lafar)
3
suar la carcanada chwysu gwaed, bod yn chwys domen (“chwysu’r celain”)
cf suar la cansalada

carcanyell

1
llwnc

carcanyol

1
uchafbwynt folt

carcàs

1
poer

carcassa

1
celain
2
sgerbwd
3
fframwaith

Carcassona

1
Carcassona, tref yn Ocsitania

Carcassó

1
cyfenw = un o Carcassona, Ocsitania [ffurf wrywaidd ar Carcassona er mwyn ffurfio cyfenw]

carceller

1
ceidwad carchar
Hefyd:
escarceller

Càrcer

1
trefgordd (la Ribera Alta)
http://www.gva.es/carcer/antiweb/index1.htm Gwefan yn uniaith Gastileg.

Neges o’r llyfr ymwelwyr:
La pàgina està prou bé. El que no entenc és perquè a un poble de parla valenciana es fa tot en castellà. Bé espere que feu alguna cosa al respecte i que deixeu de oprimir a la llengua que parla el poble. Mae’r tudalen yn lled dda. Yr hyn nad wyf yn ei ddeall yw pam mewn pentref Falenseg ei iaith fe wneir popeth yn Gastileg. Felly gobeithio y gwnewch chi rywbeth yn ei gylch a gadael i ormesu’r iaith y mae’r pentref yn ei siarad..

carcinoma

1
carsinoma

carculla

1
cragen

card

1
ysgallen (Cynara cardunculus)

carda

1
ysgallen y pannwr, cribau’r pannwr
2
crib wlân

cardada

1
cribo (gweithred)
2
cnychiad

cardador

1
cribwr
2
cnychwr

cardadora

1
cribwraig


cardar

1
cribo (gwlân)
2
cnychu
No us emborratxeu. I si cardeu, fiqueu-vos condó.
Peidiwch â meddwi. Ac os cnychwch, defnyddiwch gondom! (“rhowch gondom i chi”)
3
trasbalsat
quedar cardat estar trasbalsat
4
No cardis! Taw â dweud!

Cardedeu

1
trefgordd (el Vallès Oriental)

cardenal

1
cárdinal

cardíac

1
calonaidd, cardïaidd

cardina

1
teiliwr Llundain

cardinal

1
cárdinal

Carduelis cannabina

1
llinos

cardiògraf

1
cárdiograff

cardiografia

1
cardiograffiaeth, cardiógraffi

cardiòleg

1
cardiolegwr

cardiovascular

1
cardiofásgwlaidd

Cardona

1
trefgordd (el Bages)
http://www.viaoccitanacatalana.org/zone/zone_dettaglio_cat_cat.asp?IDrecord=88


carei

1
crwban môr

carena

1
cîl llong
2
cefn, braich, trum, crib

carència

1
methdaliad
2
carència de diffyg (rhywbeth)

carenejar

1
cerdded ar hyd crib mynydd

carès

1
gwedd
2
golwg yr wybren
3
presentar mal carès argoeli yn ddrwg

càrex

1
hesgen
jonqueres de xisca borda (Cladium mariscus) i càrex (Carex hispida)
corslwyni o gorsfrwyn (Cladium mariscus) a hesg gwrychog

carestia

1
prinder
2
pris uchel

carestiós

1
diffrwyth
2
cybyddlyd

careta

1
masg
2
llevar-li la careta tnyyu masg (rhywun)
3
levar-se la careta tynnu’ch masg

careta antigàs

1
mwgwd nwy

carga

1
llwyth = uned mesur gwin, 121.6 liter
2
llwyth = uned pwys, 120kg

carga

1
casgen

cargol

1
malwen, malwoden
2
sgriw, hoelen dro
faltar-li un cargol ni + bod llawn llathen, ni + bod llawn adre
Però si aquest li falta un cargol, només l’heu de sentir com parla
Ond mae’n amlwg nad yw hwnnw ddim yn llawn llathen, rhaid i chi ond ei glywed yn siarad [a byddwch yn sylweddoli yn syth]

3
bollten
4
troellen y glust
5
dolen, bwa (llinyn, gwallt, rhuban)
6
cargol de mar cragen dro, conc
7
escala de cargol grisiau tro, grisiau bwgan

cargolada

1
plataid o falwod

cargoladís

1
cyrlïog (gwallt)
2
dolennog

cargolaire

1
casglwr malwod

cargolar

1
rholio (paper)
2
rholio (sigarét)
3
cyrlio (gwallt)
4
sgriwio
5
cyrlïo (gwallt)

cargolar-se

1
cyrlïo = (gwallt) mynd yn gyrlïog
2
torchu (sarff)

cargolar-se de riure

1
chwerthin nes eich bod yn wan, bod yn glana chwerthin LAUGHING
2
fer-lo cargolar-se de riure gwneud i rywun chwerthin nes ei fod yn wan,

cargolet

1
dryw

cargolí

1
ffeuen wen, ffeuen háricow

cariar-se

1
pydru

cariàtide

1
caruatid (pensaernïaeth)

Carib

1
Caribî

caricatura

1
gwawdlun
2
párodi

caricaturar

1
gwawdlunio

caricaturista

1
gwawdlunydd

carícia

1
anwes, mwythau

càries

1
pydredd dannedd

carilló

1
tiwbglychau
2
rhes o glychau
3
rellotge de carilló cloc taro

carillonista
1
tiwbglychwr; canwr clychau, clochyrrwr

La carillonista Anna Reverté té a punt les campanes per al concert de demà

(El Punt 2006-01-05) Mae’r cylchau’n barod gan y gantreg clychau A.R. ar gyfer cyngerdd yfory


carinar

1
nadu (ci, blaidd)

carisma

1
carisma

caritat

1
cariad
2
elusen
per caritat o elusengarwch
3
elusen
per caritat cristiana o garedigrwydd
(ar ôl beirniadu rhywun yn llym) No vull dir res més, per caritat cristiana Nid wyf am ddweud dim rhagor, o garedigrwydd
4
La caritat ben entesa comença per un mateix Nid hael ond hael gartref; Gartref y dechrau haeledd
5
cardod
fer caritat
rhoi cardod
fer-li caritat a algú rhoi cardod i rywun
viure de caritats byw ar gardod, byw ar elusen, byw ar y plwyf

caritat

1
elusen = gweithred dda neu glodwiw o drugaredd

caritatiu

1
elusennol

Carles

1
[enw dyn] Siarl

Carlet

1
trefgordd (la Ribera Alta)

carlí

1
Carlaidd

carlí

1
Carliad

carlina

1
ysgallen

carlinga

1
caban awyren

carmanyola

1
bocs i gario cinio

Carme

1
[enw merch] [Carmen]

Carme

1
trefgordd (l’Anoia)

Carmel

1
Urdd y Carmeliaid

Carmelita

1
Carmelaidd

Carmelita

1
Carmeliad, Carmeles

Carmelità

1
Carmelite

carmenar

1
datrys (sidan)
2
datrys (gwallt)
3
cribo (gwlân)
4
twyllo

carmesí

1
rhuddgoch

carmesí

1
rhuddgoch

carmí

1
lliw fflamgoch

carn

1
cig
2
cnawd
3
cnawd (crefydd) resurrecció de la carn yr Atgyfodiad
el Verb es va fer carn (Ioan 1:14) A’r Gair a wnaethpwyd yn gnawd
4
cnawd = corff dynol yn ei gyflwr naturiol a theimladol
la carn és feble mae’r cnawd yn wan
(Marc 14:38 Yr ysbryd yn ddiau sydd barod, ond y cnawd sydd wan)
5
cnawd = hil
6
carn de la vostra carn cnawd eich cnawd BLOOD
7
carn de canó ysglyfaeth gynnau mawr, porthiant i’r gynnau mawr
8
ser carn i ungla bod cyn agosed â bys yr uwd a’r bawd
9
faltar carn bod yn rhy ansylweddol
10
tenir molta carn damunt
bod yn dew
11
tenir poca carn damunt bod yn denau
12
posar carn
rhoi pwysau
13
perdre carn colli pwysau
14
no pesar-li la carn
bod yn denau
15
carn i ossos cig a gwaed
16
en carn i ossos
yn y cnawd (“mewn cig ac esgyrn”)
17
carn magra cig coch
18
carn rostida
cig rhost
19
carn de forca crogyn o ddyn, cyw y cebystr, cyw y crocbren
20
no ser ni carn ni peix nid y naill beth na’r llall
no és ni carn ni peix nid yw’n un peth na’r llall; nid yw’r naill beth na’r llall
21
posar tota la carn a la graella mentro’r cyfan
22
carn d’olla cig wedi ei stiwio
23
carn de porc cig moch
24
carn de vedell cig llo
25
carn picada briwgig
26
mosca de la carn (Sarcophaga carnaria) (“cylionen y cig”)

carnada

1
abwyd

carnadura

1
gallu i wella yn hawdd

carnal

1
cnawdol
2
rhywiol
3
unió carnal cyfathrach rhywiol (“undeb cnawdol”)
4
o’r un gwaed
5
cosí carnal cefnder
6
oncle carnal ewythr = ewythr o’r un gwaed

carnalitat

1
nwyfusrwydd, chwantusrwydd


carnatge

1
cig = llawer o gig

ERC titlla el recurs del PP al Tribunal Constitcional contra el grup parlamentari al Congrés de “carnassa per als franquistes” (Avui 2004-08-17)

Mae plaid ERC yn galw yr apêl a wnaed gan blaid y PP i’r Tribiwnlys Cyfansoddiadaol yn erbyn y grw^p seneddol (= yn erbyn y ffaith bod gan ERC yr hawl i fod yn grw^p cydnabyddedig yn y Gyngres) yn “garn ar gyfer cefnogwyr Franco” (= rhywbeth i foddháu’r ffasgwyr ym mhlaid y PP)

 

2 (planhigyn) (Pastinaca lucida) math o banasen
carnatge

1
lladdfa, galanastra

carnaval

1
cárnifal
Per Carnaval, tot s’hi val Adeg y Cárnifal popeth a ganiateir

2
Ynyd

3
dimarç de carnaval Mawrth Ynyd

carner

1
esgyrnfa
2
mynwent
3
cwpwrdd cig
4
plocyn cigydd

carnestoltes

1
cárnifal (yn null Catalonia)

Per Carnestoltes, totes les bèsties van soltes
Adeg y Cárnifal mae’r anifeiliaid i gyd yn mynd yn ddilyffethair”
(mae adeg y cárnifal yn draddodiadaol yn gyfnod rhyddid rhywiol, cyn y deugain diwrnod o lymder y Grawys)

2
anar fet un carnestoltes bod golwg ofnadwy ar; dishgwl (= disgwyl) fel sachabwndi; bod gwedd y witsh ar

3
Nos Ynyd, Gŵyl y Gyffes

4
bwgan brain

5
en Carnestoltes (adferf) yn ystod y Cárnifal

carnet
1
cerdyn = carden aelodaeth
2
nodlyfr
3
trwydded
4
carnet de conduir trwydded yrru
5
carnet de soci cerdyn aelodaeth
6
carnet d’identitat cerdyn hunaniaeth
el número del carnet d’identitat rhif y cerdyn hunaniaeth
7 carnet de préstec cerdyn llyfrgell, cerdyn benthyciwr

carnisser ansoddair
1
cigysol
2
gwaedlyd = creulon

carnisser
enw
1
cigydd, bwtshwr
2
llofrudd

carnisseria

1
siop cigydd
2
lladdwriaeth, galanastra
fer una carnisseria gwneud lladdfa
3
galanastra

carnívor

1
cigysol

carnívor

1
cigysolyn

carnós

1
cigog
2
tew

carnosa

1
(Sambucus ebulus) ysgawen Fair
(Mae arno enw arall yn Gatalaneg: évol )

carnositat

1
cigogrwydd
2
tewdra, croffoldeb

carnús / carnussos

1
cig drwg (sydd yn glynu wrth groen anifail wedi ei flingo)
2
anifail marw, ysglyfaeth
3
dyn brwnt
4
dyn tew twp
5
(El Delta de l´Ebre) corff drewllyd sydd yn arnofio yn yr afon neu mewn sianel ddyfrháu
carnús de bassa “corff marw mewn pwll”
carnús de canyar “corff marw mewn gwialfa” (man lle y mae gwiail neu gâns yn tyfu)
carnuset (“corff marw bach”) plentyn bach drwg, babi wylofuscarnut

1
cigog

caro

1
cwch pysgota, bad pysgota

carolíngi

1
Carolingaidd

carona

1
wyneb bach annwyl
2
wyneb blinedig
Quina carona que fas!
Mae golwg wedi blino yn lân arnat (“y fath wyneb blinedig yr wyt yn ei wneud”)

carota

1
masg
2
gwep rhyfedd

caròtida

1
carotid (rhedweli)

carotina

1
cároten

carp

1
carpws, asgwrn yr arddwrn

carpa

1
(pysgodyn) carp, cerpyn, llwynog dwr

carpel

1
carpel

carpel·lar

1
carpelaidd

carpeta

1
plygiadur,ffeil
2
bag dogfennau

carpetada

1
donar carpetada (a alguna cosa) rhoi (rhywbeth) o’r neilltu; cau ffeil (ar rywbeth)

carpó

1
bôn asgwrn y cefn, cwtyn y cefn
2
(aderyn) tin

carpòfor

1
(Botaneg) cárpoffor

carquinyoli

1
bisgïen = bisgïen galed o flawd, wyau, siwgr, tafellau almwns

carrabina

1
carbin, reiffl

carrabiner

1
heddwas yr Eidal

carraca

1
carac
2
galiwn
3
hen long
4
(car) hen siandri
5
(person) horwth o ddyn, pladres o ddynes fawr

carrall

1
rhysod, clincer (Gogledd-orllewin) salimandar

carranc

1
cloff

carrandella

1
rhibi-di-res

carranquejar

1
cloffi

carranxa

1
gafl, fforch

carràs

1
clwster
2
clwster o rawnwin
3
carràs de cebes rheffyn o winwns

carrasca

1
derwen fythwyrdd (Quercus ilex)

carrascar

1
llwyn derw (= llwyn derw fythrwydd)

carrat

1
sgwâr
2
cwta

carrau

1
ratl, rhuglen

càrrec

1
swydd
2
llwyth, baich
3
dyletswydd
4
fer-se càrrec cymryd dyletswydd dros
5
a càrrec de l’erari públic ar bwrs y wlad
6
anar a càrrec (d’algú) bod yng ngofal (rhywun)
A la nova presó la cuina anirà a càrrec de les recluses, que prepararan el menjar.
Yn y carchar newydd y carcharorion fydd y coginyddion, y nhw fydd yn paratói’r bwyd (“bydd y coginio yng ngofal y carcharorion, fydd yn paratói’r bwyd”)

càrrega

1
llwyth
2
baich
3
baich = cyfrifoldeb
4
cargo
5
dyletswydd
6
(milwriaeth) cyrch
7
llwytho (gweithred)
8
(trydan) trydaniad
9
tren de càrrega trên nwyddau
10
vaixell de càrrega
llong gludo
11
cavall de càrrega ceffyl pwn (ceffyl sydd yn cario llwythi)

carregada

1
llwytho (llong)
2 llenwi (batri)
3
llenwi (canon)
4
swm mawr
5
ymosodiad = ymosodiad geiriol, beirniadaeth
Respecto totes les idees pero no els insults ni les carregades contra uns i altres per només carregar-s’ho tot
Rw i’n parchu barn pwb ond nid y sarhadau na’r ymosodiadau ar bobl dim ond i fwrw’ch llid

És lamentable la carregada de PR contra la Terribas
Testun
gofid yw ymosodiad PR ar (y ddarlledwraig) Terribas

6
cyrch
La carregada de la policia va ser dura. Detencions i bufetades.
Bu cyrch yr heddlu yn un cadarn. Restiadau ac ergydion.

carregador

1
man llwytho
2
(dryll) ceudod

carregador

1
y gellir ei lwytho

carregament

1
llwyth
2
cargo
3
trymder (pen)
4
codiad (pris)

carregar

1
llwytho
anar mal carregat (lorri) bod wedi ei llwytho’n wael, mynd (ar hyd yr heolydd) wedi ei llwytho’n wael, a’r llwyth heb ei osod yn iawn neu heb ei glymu’n iawn
2
rhoi baich ar
3
llwyth, trydaniad (trydan)
4
carregar-li les culpes rhoi’r bai ar
5
estar carregat de deutes at eich clustiau mewn dyled

carregar-se

1
llenwi ei hun
2
carregar-se d’anys cyrraedd gwth o oedran (“eich llwytho’ch hunan â blwyddi”)
3
carregar-se-(lo) lladd
No intenteu res o em carrego tot el personal de la torre de control
Peidiwch gwneud dim neu fe laddaf fi bawb yn y tŵr rheoli

carregós

1
blinderus
2
diflas, anniddorol

carrell

1
(ar gyfer edau) rîl, rilen

carrer

1
heol, stryd
2
deixar (algú) al carrer gadael (rhywun) ar y clwt (diwsyddo gweithwyr) (“gadael (rhywun) ar yr heol”)
Philips tanca una planta de producció a la Garriga i deixa al carrer 104 empleats (Punt 2004-01-10)
Philips yn cae ffatri yn la Garriga (ym mhentre la Garriga) ac yn gadael 104 o weithwyr ar y clwt
3
deixar-lo al mig del carrer gadael (rhywun) ar y clwt (“gadael (rhywun) ar ganol yr heol”)
4
treure’l al carrer cicio allan
5
Carrers mullats, calaixos eixuts
(Dywediad) (“heolydd gwlyb, droriau sych”) Pan fydd yn bwrw glaw, mae’r siopwyr yn colli arian am fod eu cwsmeriaid yn aros gartre

carrera

1
gyrfa, galwedigaeth
Va estudiar farmàcia i va exercir la carrera a la seva vila nadiua.
Astudiodd fferyllyddiaeth a dilynodd ei alwedigaeth yn ei dref enedigol
2
cwrs = (prifysgol) cwrs hyd at raddio
3
ras (chwaraeon)
4
(lle rhedeg neu ddatod hosan)
5
fer carrera symud ymlaen, ennill tir

carrerada

1
lôn wartheg

Carrer Major

1
Heol Fawr, Stryd Fawr

carreró

1
ali, gwter
2
lôn
estar en un carreró que no passa (trafodion) bod ar stop llwyr
un carreró sense eixida lôn ddall, lôn bengaead (lôn heb allanfa”)

carret

1
rholyn ffilm
2
carret de compra
troli siopa

carreta

1
cert fach, cert isel
carreta de bous cert ychen

carretada
1
llwyth trol, llwyth cert (= mesur)
a carretades mewn pentyrrau

carretejar

1
certio

carreter

1
cert (cymhwysair)
camí carreter lôn drol, lôn gert

carreter

1
certiwr
parlar com un carreter
rhegi fel cwrcyn, rhegu bob yn ail air, bod yn frwnt eich iaith (“siarad fel certiwr”)

carretera

1
ffordd
2
certwraig

carretó

1
cert (= cert bach)

carreu

1
gwaith cerrig, ashlar (pensaernïaeth)

Carrícola

1
trefgordd (la Vall d’Albaida)

carril

1
rhych
2
trac
3
lôn (rhan o heol)
4
rheilen
5
honglath (trên un gledren)

carrilada

1
rhych olwyn
A Ulldecona, una carrilada és la rodera d’un carro al camí Yn Ulldecona, rhych olwyn ar yr heol yw “carrilada”

carrincló

1
ystrybedol, anwreiddiol, diffygiol mewn syniadau newydd
la dreta carrinclona yr asgell dde ystrybedol

carrincloneria

1
cyflwr o fod yn hollol ddiffygiol mewn syniadau newydd

carrinya

1
(person) piwis
2
: (gos) chwyrnog
3
(eg, eb) person piwis

carrisqueig

1
(cricsyn) grill

carrisquejar

1
(cricsyn) grillian, rhincian, gwneud rhinc, trydar
2
(aderyn) trydar, yswitian, yswitio
3
gwichian (olwyn)
4
sgrechian
5
crensian, grinjan, rhencian (dannedd)
6
crensian (rhannau di-olew)

carro

1
cert, cart, wagen
Para el carro! Aros funud! (“Atal y gert!”)
2
olwyn
3
carro de combat tanc (“cert frwydr”)

carronya

1
ysglyfaeth (ysglyfaethod), ’sglyfaeth (’sglyfaethod), burgyn (burgynnod, burgyniaid), corff marw (cyrff marw), celain (celanedd), caren (carennod), ysgerbwd (ysgerbydau),’sgerbwd (’sgerbydau)
Un cop la carronya ha quedat escampada només s'ha d'esperar que baixin els voltors
Unwaith bod yr ysglyfaethod wedi eu taenu dim ond aros sydd raid nes i’r fulturod ddisgyn

2
person da-i-ddim

carrossa

1
coetsh
2
(mewn gorymdaith cárnifal, ayyb) fflôt, car sioe
Els reis faran el tradicional recorregut pel centre de la ciutat en carrosses (Avui 2004-01-05)
Dilyniff y Doethion y llwybr traddodiadol trwy ganol y ddinas mewn fflotiau

carrosser

1
saer cerbydau

carrosseria

1
corff (car)

carruatge

1
carej, cerbyd

carrutxes

1
coetsh gadair

carta

1
llythyr
escriure una carta ysgrifennu llythyr

Us escric aquesta carta, en primer lloc, per donar-vos les gràcies
Yr wyf yn ysgrifennu y llythyr hwn atoch yn gyntaf oll i ddiolch i chi

una carta als reis llythyr at Siôn Corn (“at y ‘brenhinoedd’”, hynny yw, y Doethion o’r Dwyrain)
2
bwydlen
3
dogfen
donar-li carta blanca rhoi pen rhyddid i rywun
4
siart
carta nàutica map môr
5
cerdyn
jugar-se l’última carta chwarae ei gerdyn / ei cherdyn olaf
tirar-li les cartes (a algú) dweud ffortiwn rhywun (“bwrw’r cardiau i rywun”)
La Núria li ha tirat les cartes i li ha dit que hi haurà problemes
Mae Núria wedi dweud ei ffortiwn ac mae hi’n dweud y bydd ganddi broblemau
7
carta d’ajust cerdyn prawf = delwedd sydd yn cael ei drosglwyddo gan orsaf deledu pan fydd trosglwyddydd yn weithredol ond nid oes ar y pryd raglen i’w dangos. Hysbysir gan y cerdyn pa gwmni biau’r sianel. Fel arfer mae arno batrwm sydd yn gymorth i gael hyd i gyfluniad cywir y set teledu

cartabó

1
sgwaryn (saer coed)

cartejar-se

1
gohebu

cartell

1
placard
2
arwydd
3
poster
4
poster theatr
5
siart wal
6
cartell indicatiu arwydd cyfeiriol
7
cartél
8
(Sínema) rhestr gydnabod
9
(Theatr) mantenir-se (dos anys) en cartell chwarae am ddwy flynedd

cartellera 
1
bwrdd poster, bwrdd posteri

2 (adran mewn papur newydd) “Sínema”; beth sydd ymlaen yn y sínema

arribar a les cartelleres (ffilm) dod i’r sínema, dod i sgrîn y sínema, cyrraedd y sinema

dos nous documentals arriben a les cartelleres ddwy ffilm ddogfen newydd yn cyrraedd y sínema, ddwy ffilm ddogfen newydd i’w gweld yn y sínema

carta magna
1
cyfansoddiad

carter

1
postmon; postman; llythyrgludydd,

cartera

1
waled
robar-li la cartera (a algú) dwyn waled (rhywun)
2
briff-ces
3
postwraig
4
tenir en cartera bod (gennych rywbeth) mewn golwg, bod (gennych rywbeth) dan sylw
5
swydd weinidogol, portffolio
6
(Economeg) portffolio cyfrandaliadau

carteria

1
swyddfa ddosbarthu

carterista

1
pigwr pocedi, lleidr pocedi

carteró

1
[Rosselló], arwydd (Catalaneg safonol: retol )

cartesia

1
Cartesaidd

cartílag

1
cartilag, madruddyn

cartilla

1
cerdyn = cofnodiad
2
cartilla militar record milwrol
3
cartilla escolar cynlyfr, llyfr elfennol

cartipàs

1
nodlyfr (â llinellau)

2
portffolio

3 rhestr o ddalwyr swyddi; tîm

el cartipàs municipal
rhestr ddalwyr swyddi cyngor y dref, tîm cyngor y dref

modificacions en el cartipàs municipal newidiadau yn rhestr ddalwyr swyddi cyngor y dref, newidiadau yn nhîm cyngor y dref

el cartipàs de l'Ajuntament de Terrassa rhestr ddalwyr swyddi cyngor tref Terrassa, tîm cyngor tref Terrassa

Va passar a ocupar el lloc vacant al cartipàs
Llenwodd y swydd wag yn nhîm cyngor y tref


cartó

1
cardbord

cartògraf

1
mapiwr, cartograffydd

cartografia

1
cartograffeg

cartoixa

1
mynachlog Garthwsaidd
La cartoixa de Montalegre és situada a la muntanya de Tiana i propera a la carretera B-500

Mae mynachlog Garthwsaidd ar fynydd pentref Tiana yn agos i’r briffordd B-500


cartoixà

1
Carthwsaidd

cartolina

1
cardfwrdd (tenau)
2 placard
No estava violant cap llei, sols mostrava el que desitjava en una cartolina.
Nid oedd yn torri’r un gyfraith, dim ond dangos yr hyn yr oedd yn ei ddymuno ar blacard oedd ef

cartomància

1
darllen cardiau, dweud ffortiwn

cartre

1
basged at gario grawnffrwyth yn y cynhaeaf
2
basged at gario gwrtaith

cartró

1
cardfwrdd = cartó

cartulari

1
cartulari

cartutx

1
cartrisen

cartutxera

1
gwregys cetris, gwregys pelau

carxofa

1
(pen blodeuyn) artisiog

carxofera

1
(planhigyn) artisiog

cas

1
(Meddygaeth) achos

2
achos = digwyddiad
el greu del cas és ...yw’r drwg yn y caws yma

3
(gramadaeg), cyflwr

4
en cap cas mewn unrhyw achos

5
no fer el cas bod yn amherthnasol

6
si de cas ta pun, rhag ofn; os dymunir gwneud felly
Ningú pot immobilitzar el teu vehicle; si de cas, ha d'avisar els Mossos o la policia de trànsit.
Ni all neb atal eich cerbyd rhag symud; os dymunir gwneud felly, rhaid iddo hybsbysu Heddlu Catalonia neu’r heddlu trafnidiaeth

7
Ets un cas Cymêr wyt ti, Tipyn o gymeriad wyt ti

8
només en alguns casos dim ond mewn rhai achosion

9
no fos cas que rhag ofn

10
Es dona el cas que Digwydd fod...

11
fer-li cas (a algú) rhoi sylw (i rywun), gwrando ar (rhywun)

Qùe puc fer perquè la gent em facin cas?
Beth alla i wneud i dynnu sylw pobl? (“fel y mae pobl yn rhoi sylw i mi”)

Suposo que el millor seria no fer-te cas
Y peth gorau fyddai peidio â rhoi sylw i ti, debyg iawn

I per què la gent t’ha de fer cas? Pam y dylai pobl wrando arnat ti?

12 ni cas dim sylw
No responc comentaris ofensius i insultants. Ni cas.
Dw i ddim yn ateb sylwadau difrïol a sarhaús. Dw i ddim yn rhoi yr un sylw iddynt.


casa

1
tŷ, cartref
Joans, Joseps i ases, n’hi ha per totes les cases
(Dywediad) Ieuanau, Joseffau ac asennau - maent i’w cael ym mhob cartref
2
tylwyth
3
adeilad
4
a casa (adf) gartref (ar lafar: gatre’)
5
casa de la vila neuadd y dref, neuadd y ddinas
6
casa de barrets puteindy
7
casa de pagès ffermdy, ty fferm
8
casa de pisos bloc o fflatiau
9
d’estar per casa (dillad) anffurfiol; (iaith) a siaradir dim ond yn y tŷ, heb ddefnyddioldeb tu allan i’r teulu (“i fod o gwmpas y tŷ”); hefyd d’anar per casa (“i fynd o gwmpas y tŷ”)
Els russoparlents de Letònia diuen que el letó és una llengua d’estar per casa, una llengua de segona
Mae’r siaradwyr Rwseg yn Latfia yn dweud bod yr iaith Latfeg yn iaith heb werth tu allan i’r tŷ, yn iaith ail ddosbarth
Per què penses que una llengua té més prestigi i l'altra és més d'anar per casa?
Pam wyt ti’n meddwl bod mwy o barch gan un iaith a bod y llall yn hytrach i’w siarad dim ond ar y parth?
10
tirar la casa per la finestra
heb arbed unrhyw gost
11
casa de = ca, cal, cals, can
cal metge ty’r meddyg
12
com una casa
enfawr (“fel tŷ)
una mentida com una casa celwydd mawr
13
aquí a casa nostra yma yng Nghatalonia (wrth ei chymharu â gwledydd eraill)
14
anar a casa seva
mynd adref, dychwelyd adref
15
de casa bona
o deulu da ei fyd, o deuluoedd da eu byd
Per cert, molts dels comunistes catalans no eren treballadors sinó persones de casa bona
Gyda llaw, pobl o deuluoedd da eu byd oedd llawer o’r Comiwynyddion Catalanaidd, yn hytrach na gweithwyr
16
Obri la porta a la peresa i entrarà a ta casa la pobresa (“Agorwch y drws i ddiogi a tlodi a ddaw i mewn i’th dŷ”) (Ni ddylid bod yn ddiog. Gwaith caled biau hi bob amser)

la Casa Blanca
1
y Tŷ Gwyn

casaca
1
tiwnig milwr

Casafabre

1
trefgordd (el Rosselló)

casal

1
cartref, ystâd
2
brenhinlin
3
canolfan diwylliannol
4
clwb, canolfan hamdden
5
casal d’estiu canolfan gweithgareddau’r haf

casal d’avis

1
clwb henoed


casalot

1
tŷ mawr, hongar o dy
Els meus avis vivien a les afores d’un poble, en un antic casalot
Yr oedd ‘mam-gu a ‘nhad-cu yn byw ar gwr y pentre, mewn hen dŷ mawr
L’
Hostal del Bosc és un gran casalot situat a la cruïlla dels antics camins a Cervera i Tàrrega
Mae Hostal del Bosc (“gwesty’r coed”) yn dŷ mawr ar groesffordd yr hen heolydd i Cervera a Tàrrega

casament

1
priodas = séremoni
La cosa va passar durant el casament d’un amic meu
Digwyddodd y peth yn ystod priodas ffrind i mi
Ella va emmalaltir greument poc temps després del casament
Aeth hi’n ddifrifol wael ychydig ar ôl y briodas
intentar impedir el casament ceisio
rhwystro’r briodas
2
priodas = sefydliad
No estic d’acord que el casament sigui per tota la vida
Nid wyf yn cytuno bod priodas i barháu am oes

casar

1
priodi
2
gweddu
3
casar-se (amb algú) priodi (â rhywun)
tornar-se a casar ail-briodi

casat

1
priod
casats de nou sydd newydd briodi
una parella casats de nou pâr sydd newydd briodi

casc

1
helm
2
(Castileb) canol pentref / tref / dinas
..a/ el casc antic yr hen dref / yr hen ddinas
..........Ymadroddion cywir:
..........la part antiga de la ciutat, de la vila, del poble;
..........la part vella de la ciutat, de la vila, del poble;
..........el barri vell,
..........el nucli antic,
..........el nucli vell
 
..b/ casc urbà canol tref

..c/ casc urbà pentref, tref sydd yn ganolfan ardal wledig

 
casca

1
plisgyn, masgl, cibyn

cascada

1
cwymp dŵr, sgwd

cascall

1
pabi

cascar

1
cleiso
2
tenir la veu cascada bod gennych lais toredig, bod gennych lais cryg


cascàrries

1
baw ceffyl, caglau defaid

cascavell

1
cloch (= cloch fach)
els cascavells dels trineus y clychau slèd
estar un cascavell bod â meddwl ar chwâl (“bod yn gloch”)
posar-li el cascavall al gat gwneud peth peryglus (“rhoi’r gloch i’r gath”, rhoi’r gloch am wddf y gath)
2
serp de cascavell neidr gynffondrwst

caseina

1
casein

casell

1
rhaniad

casella

1
rhaniad
2
sgwâr (croesair)
3
sgwâr (gêm fwrdd - gwyddbwyll, etc)
4
blwch (mewn ffurflen)
Sempre que omplo qualsevol formulari via internet, a la casella de país sempre hi poso Andorra Pryd bynnag y byddaf yn llenwi rhyw ffurflen ar y rhyngrwyd, “Andorra” (yn lle “Spain”) byddwn i’n ei roi bob amser ym mlwch y wlad

casera

1
morwyn mewn tŷ offeiriad

Caseres

1
trefgordd (la Terra Alta)

caseriu

1
pentref bach
2
clwstwr o dai

caserna

1
barics
2
barics y gard gwladwraethol

Cases Altes

1
trefgordd (el Racó d’Ademús).
Lle traddodiadol Gastileg ei iaith.
Enw Castileg: Casas Altas

Cases Baixes

1
trefgordd (el Racó d’Ademús)
Lle traddodiadol Gastileg ei iaith.
Enw Castileg: Casas Bajas

(les) Cases de Pena

1
trefgordd (el Rosselló)

caseta

1
tŷ bychan
2
stondin
3
rhaniad, compartment
4
caseta de camp bwthyn

casimir

1
cashmir, gwlanen Cashmir

casino

1
clwb
2
casino (= casino de joc)

Casinos

1
trefgordd (el Camp de Túria)

casolà

1
cartref = wedi ei wneud yn y cartre

casori

1
priodas

casot

1
hofel

caspa

1
marwdon

caspós

1
llawn cen ar y pen

casquet

1
cap corun
2
casquet glacial capan rhew, capan iâ

cassa

1
lletwad

cassació

1
diddymiad (y gyfraith)

Cassanyes

1
trefgordd (el Rosselló)

cassar

1
diddymu

cassalla

1
diod alcoholaidd gadarn dros ben

cassaller
1
yn perthyn i “cassalla”, diod alcoholaidd gadarn dros ben
parlar amb veu cassallera siarad â llais cryg (o ganlyniad i fod yn yfwr diodydd cadarn)

Casserres de Berguedà

1
trefgordd (el Berguedà)

casserola

1
sosban, cáserol

cassó

1
sosban

cassola

1
cáserol = llestr coginio
2
cáserol = math ar stiw

cassolada

1
sosbanaid

cassoleta

1
sosban fach
2
pen pibell, pen cetyn
3
padell pen-glin

cassot

1
crys Maiorca

cast

1
diwair, morwynol, pur

casta

1
cast = haen cymdeithas yn yr India
2
brid
3
ansawdd

castany

1
lliw castan, brown

castanya

1
castanen
2
jar gwriod (ar ffurf castanen)
3
ergyd (i ben rywun â’r llaw)
treure-li (a algú) les castanyes del foc (“tynnu castan rhywun o’r tân”) achub rhywun o sefyllfa anodd, gwneud y gwaith anodd i rywun
4
castanyes arian
guanyar-se les castanyes ennill bywoliaeth

castanyada

1
[parti rhostio castan – Hydref 31]

castanyer

1
castanwydden, pren castan
castanyer d’Índia castanwydden y meirch, marchgastanwydden
2 Castanyer cyfenw

castanyera

1
gwerthwraig castan

castanyoles

1
castanéts, castanetau

castedat

1
diweirdeb, morwyndod, gwyryfdod, purdeb

castell

1
castell
2
castell de foc math ar dân gwyllt
3
castell de sorra castell tywod

(el) Castell

1
trefgordd (Menorca)

Castella

1
Castilia
2
la gran Castella
Castilia Fawr - Castilia â’i rhanbarthau - Leon, Andalusia, Asturias, Andalusia, etc
Els Països Catalans estan colonitzats per Espanya, la gran Castella
Mae’r Gwledydd Catalaneg wedi eu coloneiddio gan Sbaen, sef Castilia Fawr
2
la gran Castella
Castilia Fawr ac hefyd y cenhedloedd ar ei hymyl sydd o dan reolaeth Castella (Gwlad y Basg, Galicia, y Gwledydd Catalaneg)

castellà

1
Castilaidd

castellà

1
Castiliad = un o ranbarth Castilia
2
Sbaeniad = un o wladwriaeth Sbaen
3
un Castileg ei iaith
4
Castileg = iaith Castilia, gwladwriaeth Sbaen, ac amryw wledydd yn yr Amerig Ladinaidd (hefyd: Sbaeneg)

castellà

1
cwnstabl = prif swyddog milwrol a llywodraethwr ar gastell yn prthyn i’r brenin neu i arglwydd

castelladregot
1
lleidr Castilaidd”
castelladregots lladron Castilaidd; ymadrodd difrïol ar gyfer y Castiliaid, gan eu bod yn dwyn cyfoeth Catalonia i blufo eu nyth yng Nghastilia (castellà = Castiliad, lladregot = mân-leidr)
Els castelladregots són les forces d’ocupació i els hem de fotre fora Byddin oresgynnol yw’r lladron Castilaidd ac mae rhaid eu taflu i maes

Castella i Lleó
1
rhanbarth yn y Gwledydd Gastilaidd

Castella la Manxa

1
rhanbarth yn y Gwledydd Gastilaidd

castellana

1
Castiles, Sbaenes

castellanada

1
camgymeriad gan siaradwr Gastileg wrth siarad Catalaneg neu iaith arall

castellania
1
cwnstablaeth = swydd cwnstabl, goruchwyliaeth castell
2
cwnstablaeth = rhanbarth tan gwnstabl; maenor

castellanisme
1
Castileb, ymadrodd yn yr iaith Gatalaneg o’r iaith Gastileg

castellanització

1
Castilegeiddio, gorfod yr iaith Gastileg ar siaradwyr iaith arall

castellanitzar

1
Castilegeiddio, gorfod yr iaith Gastileg ar siaradwyr iaith arall
2
Castilegeiddio = rhoi ffurf Gastileg ar air
castellanitzar-li (a algú) (alguna cosa) Chastilegeiddio (rhywbeth) (o eiddo rhywun)
El Carmelo? El Carmel! Si us plau, no ens castellanitzis els noms.
El Carmelo? El Carmel! Os gwelwch yn dda, paid â Chastilegeiddio ein henwau.


castellanitzar-se

1
(iaith) cael ei Gastilegeiddio = ymgorffori deithi o’r iaith Gastileg
2
(pobl) cael ei Gastileiddio = mabwysiadu arferion a meddylfryd y Castiliaid

castellanoparlant
1
(ansoddair) Castileg eich iaith
un visitant castellanoparlant a Catalunya ymwelwr Castileg ei iaith yng Nghatalonia
2
els castellanoparlants y rhai Castileg eu hiaith

Castellar de l’Aribera

1
trefgordd (el Solsonès)

Castellar del Riu

1
trefgordd (el Berguedà)

Castellar de n’Hug

1
trefgordd (el Berguedà)

Castellar del Vallès

1
trefgordd (el Vallès Occidental)

Castellbelli el Vilar

1
trefgordd (el Bages)

Castellbisbal

1
trefgordd (el Vallès Occidental)

Castellcir

1
trefgordd (el Vallès Oriental)

Castelldans

1
trefgordd (les Garrigues)

Castell d’Aro

1
trefgordd (el Baix Empordà)

Castell de Cabres

1
trefgordd (el Baix Maestrat)

Castell de Castells

1
trefgordd (la Marina Alta)

Castelldefels

1
trefgordd (el Baix Llobregat)

(el) Castell de Guardales

1
trefgordd (la Marina Baixa)

Castell de l’Areny

1
trefgordd (el Berguedà)

Castell de Mur

1
trefgordd (el Pallars Jussà)

Castell de Vernet

1
trefgordd (el Conflent)

(el) Castell de Vilamalefa

1
trefgordd (l’Alt Millars) Lle Castileg ei iaith yn draddodiadol; enw Castileg = Castillo de Villmalefa

casteller

1
bachgen neu ddyn sydd yn aelod o dîm o ‘gastellwyr’, rhai sydd yn ffurfio tyrrau trwy sefyll ar ysgwyddau ei gilydd
2
castellera merch neu wraig sydd yn aelod o dîm o ‘gastellwyr’

castellera

1
pentwr o gymylau

castellet
1
castell bach
2
(cwch gwenyn) cell

Castellet i Lagornal
1
trefgordd (el Garraf)

Castellfollit de la Roca

1
trefgordd (la Garrotxa)

Castellfollit de Riubregós

1
trefgordd (l’Anoia)

Castellfollit del Boix

1
trefgordd (el Bages)

Castellfort

1
trefgordd (el Ports de Morella)

Castellgalí

1
trefgordd (el Bages)

Castellnou

1
trefgordd (l’Alt Palància)
Lle Castileg ei iaith yn draddodiadol
Enw Castileg = Castellnovo

Castellnou de Bages

1
trefgordd (el Bages)

Castellnou de Seana

1
trefgordd (el Pla d’Urgell)

Castellnou dels Aspres

1
trefgordd (el Rosselló)

Castelló d’Empúries

1
trefgordd (l’Alt Empordà)

Castelló de Farfanya

1
trefgordd (la Noguera)

Castelló de la Plana

1
trefgordd (la Plana Alta)
(ansoddair; enw am un sydd yn byw yma) castellonenc, castelloner
http://www.esquerra.org/castello/pagina.php?id_sec=234 (Esquerra Republicana del Páis Valencià, Castelló dela Plana)

Castelló de la Ribera

1
trefgordd (la Ribera Alta)
(ansoddair; enw am un sydd yn byw yma) castelloner
http://www.esquerra.org/castellolaribera/ (Esquerra Republicana del Páis Valencià, Castelló de la Ribera)

Castelló de les Gerres
1
trefgordd (la Vall d’Albaida)

Castellolí

1
trefgordd (l’Anoia)

castellonenc

1
un o Castelló de la Plana

castelloner
1
un o Castelló de la Plana
2
un o Castelló de la Ribera

Castellonet

1
trefgordd (la Safor)

castellot

1
(adail fegalithig o’r Ynysoedd Balearig)

Castellserà

1
trefgordd (l’Urgell)
Castellserà, si pots anar-hi avui no esperis a demà (Dywediad) Castellserà, os gelli di fynd yno heddiw paid ag aros tan yfory

Castellterçol

1
trefgordd (el Vallès Oriental)

Castellvell del Camp

1
trefgordd (el Baix Camp)

Castellví de la Marca

1
trefgordd (l’Alt Penedès)

Castellví de Rosanes

1
trefgordd (el Baix Llobregat)

Castelonroi

1
trefgordd (la Llitera)

Castielfabib

1
trefgordd (el Racó d’Ademús)
Lle Castileg ei iaith yn draddodiadol
Enw Castileg = Castielfabib

càstig

1
cosb
càstig corporal cosb gorfforol
equilibrar el càstig amb el crim pennu cosb addas i’r trosedd (“cytbwyso’r gosb â’r trosedd”)
Per càstig, no dinaràs avui Chei di ddim cinio heddiw, fel cosb
càstig de la Providència cosb ddwyfol; anffawd a ddaw i ran rhywun sydd yn haeddu cosb am iddo gyflawni rhyw drosedd yn ddigerydd, a welir fel cosb o’r nefoedd
càstig lleuger cosb ysgafn
càstig injust cosb annheg


castigar

1
cosbi
ser castigat justament cael cosb addas (“bod yn gosbedig yn deg”)
No us agradaria que si algú del vostre partit hagués delinquit fos castigat justament?
Onid wyt ti’n ymofyn petái rhywun yn dy blaid di wedi troseddu iddo gael cosb addas?
2
cosbi = blino yn lân
3
(storm) curo
4
(gelyn) rhoi curfa i; cweirfa i, darostwng
5
straenio
6
difetha trwy or-ddefnyddio
7
castigar la butxaca costio’n ddrud (i rywun) (“cosbi’r boced”)
8
(clefyd) effeithio yn ddifrifol ar
una processó per demanar la fi de l’epidèmia de febre tifoide que estava castigant la ciutat (Avui 27 05 2001)
gorymdaith i ofyn am ddiwedd ar (i ofyn am ymyriad dwyfol i roi pen ar) yr epidemig teiffoid sydd yn effeithio’n drwm ar y ddinas
9
(salwch) bod ar (rywun)
10
(teimlad) effeithio ar (rywun)
11
(arddull) coethi
12
(testun) cywiro
13
(dillad) peri i dreulio
1
4 (cnawd) penydio, disgyblu, darostwng
castigar-se el cos
eich penydio eich hun


Castigaleu

1
trefgordd (la Baixa Ribagorça)

Castilló de Sos

1
trefgordd (l’Alta Ribagorça)

càsting

1
clyweliad, prawf ar gyfer actorion

castís

1
o waed pur
(Castiliad) poc castís heb fod yn gant y cant Castilaidd
Algú s'imagina algún event d'importància cabdal per a la cultura espanyola que fós representat
posem per cas per algú poc castís, o per un gallec tocant la gaita?
A ellir dychmygu rhyw ddigwyddiad o’r pwys mwyaf i’r diwylliant Castilaidd sydd wedi ei gynrychioli er enghraifft gan rywun heb fod yn gant y cant Castilaidd, neu gan un o Galisia y canu’r bacbib?

2
traddodiadol

3
dilys

castor

1
llostlydan
2
croen llostlydan

castració

1
disbaddiad, ysbaddiad
2
(llwyn) tocio, brigdorri

castrador

1
ysbaddwr

castrar

1
ysbaddu, disbaddu; (cath) ysbaddu, torri ar gath
2
(llwyn) tocio, brigdorri

castrat

1
(ansoddair) wedi eich ysbaddu
2
(enw) eunuch

castrense

1
milwrol
capellà castrense caplan byddin
Menem va justificar el perdó concedit als màxims jerarques de la primera junta castrense – condemnats per violació dels drets humans (Avui 25 03 96)
Cyfiawnhaodd Menem y maddeuant a roddwyd i aelodau uchaf y jwnta filwrol gyntaf, a ddyfarnwyd yn euog o ymyrryd ar hawliau dynol

casual

1
damweiniol, hap a damwain

casualitat

1
cyd-ddigwyddiad
Quina casualitat! Dyna gyd-ddigwyddiad!
Quina casualitat de veure’t aquí! Dyna gyd-ddigwyddiad dy weld di yma!
Va donar la casualitat que... Fel y digwyddodd hi...
per casualitat trwy ddamwain, ar ddamwain, trwy gyd-ddigwyddiad

casualment

1
trwy ddamwain, ar ddamwain
2
fel y digwyddodd hi
El vaig veure casualment Fel y digwyddodd hi gwelais i fe, Digwyddodd i mi ei weld, Bu i mi ei weld, Digwyddais ei weld, Mi ddarum ei weld o, Darfu i mi ei weled

casuari
1
(aderyn) cásowari

casuist

1
caswist, twyllresymwr

casuística
1
caswistiaeth, twyllresymeg

casull

1
cwt

casulla
1
casul = dilledyn hir dilewys y mae offeiriad yn ei wisgo wrth ganu’r offeren

casulleria

1
gwaith gwneud dillad clerigwyr
2
lle gwneud dillad clerigwyr
3
siop ddillad clerigwyr

casunyet
1
cwt

CAT
1
talfyriad o’r enw Catalunya
2
bathodyn car
el CAT y CAT, y bathodyn CAT
Jo porto el CAT tapant l’ "E" d'Ehpanya ja fa més de tres anys
Mae gennyf y bathodyn CAT yn gorchuddio yr E am Sbaen ers dros dair blynedd bellach
Cada vegada vec més cotxes amb el CAT sobre la E Rwy’n gweld mwyfwy o geir â’r CAT dros ben yr E

catabauma
1
(anifeiliaid) ffau, gwâl
2
(lladron) ogof, cuddfan

cataclisme

1
cátaclusm

catacrac

1
clec; sŵn rhywbeth yn torri
sentir un catacrac clywed clec

catacresi

1
camddefnyddio gair, camddefnydd ar air

catacumbes
1
catacwmau, claddgellau

Catadau

1
trefgordd (la Ribera Alta)

catadoptri

1
(ffordd) llygad cath, un o’r adlewyrchyddion ar hyd canol neu ochr ffordd

cataifa
1
mintai

català
1
Catalonaidd

català

1
Cataloniad
2
un Cataloneg ei iaith
3
Cataloneg = iaith Catalonia
en català
yn Gatalaneg
en català antic mewn Hen Gatalaneg
parlar clar i català
siarad yn blaen, siarad yn blwmp ac yn blaen (“siarad yn glir ac yn Gatalaneg”)
No t’has de disculpar de res pel teu català, que ho fas molt bé.
Does dim rhaid iti ymddiheuro o gwbl am dy Gatalaneg, am dy fod di’n gwneud yn dda iawn
treballar en català (swyddfa, ayyb) gweithio heb anffafrio’r Gatalaneg, defnyddio’r Gatalaneg
Aquest jutjat treballa en català (arwydd) Y mae’r llys hwn yn defnyddio’r Gatalaneg

catalana

1
Catalones
2
un Gataloneg ei hiaith

catalanada

1
Catalaniaeth, gair neu ymadrodd Catalaneg neu wedi ei ddylanwadu gan yr iaith honno mewn iaith aralll (fel arfer, Ffrangeg neu Gastileg)

catalanès
1
(neologisme) Gogledd Catalanaidd, yn ymwneud â Chatalonia Ogleddol

L'Estatut Català dirà que els catalanesos són una nació, no faran cap referència a la nació catalana (que no catalanesa) ni esmentarà tots els territoris catalans (Fòrum de racocatala, 2005-06-24)

Bydd Ystatud Catalonia yn dweud fod y Catalaniaid Gogleddol yn genedl; ni fydd yn cyfeirio at y genedl Gatalanaidd (na’r genedl Ogledd Catalanaidd chwaith), ac ni fydd yn sôn am holl diroedd Catalanaidd


catalanaesc enw
1
(hynafol) Catalaneg, yr iaith Gatalaneg
lo pus bell catalanesc del món y Gatalaneg harddaf yn y byd
Dywedodd Ramon Muntaner (Peralada 1265-Eivissa 1336) a la seva “Crònica” (c. 1325) sydd yn esbonio hanes Catalonia rhwng 1208 a 1328, fod Roger de Llúria (llyngesydd a anwyd yn Sisilia ac oedd yn Gatalaniad trwy fabwysiad) yn siarad “y Gatalaneg harddaf yn y byd”.

catalanet
1
(difrïol) Catalaniad

catalanisme

1
Catalaniadaeth, mudiad dros iaith a diwylliant Catalonia
2
Catalaniaeth, gair neu ymadrodd Catalaneg neu wedi ei ddylanwadu gan yr iaith honno mewn iaith aralll (fel arfer, Ffrangeg neu Gastileg)

catalanista

1
Catalaniadwr, un sydd yn cefnogi iaith a diwylliant Catalonia


catalanista

1
sydd yn cefnogi iaith a diwylliant Catalonia

catalanitat
1
Catalandod – y ffaith o fod yn Gatalaniad

catalanització

1
Catalaneiddio, Catalaneiddiad

catalanitzar

1
Catalaneiddio

catalanòfil

1
Catalangarwr

catalanòfon

1
siaradwr Catalaneg


catalanyol

1
Catalaneg Castileg ei naws, Catalaneg â dylanwad mawr yr iaith Gastileg arni, cymysgfa o Gatalaneg a Chastileg
Recordo el catanyol de Buenafuente a TV3 fa un parell d’anys
Rw i’n cofio Catalaneg Castileg ei naws [a siaredir gan] Buenafuente a TV3 gwpwl o flynyddoedd yn ôl
TARDDIAD: cymysgfa o català + (espa)nyol (Catalaneg + Sbaeneg). Cymharwch y gair Ffrangeg franglais = math o Ffrangeg yn llawn geiriau Saesneg

catàleg

1
cátalog

catalino
1
(gair Castileg) gair a ddefnyddir gan y mewnfudwyr o Gastilia neu ddisgynyddion y mewnfudwyr sydd heb gymathu ac sydd yn gwrthod siarad Catalaneg i sarháu’r Catalaniaid. Gweler “catalufo”


catalitzador

1
catalydd

catalogar

1
catalogio, rhestru

catalufo
1
(gair Castileg) gair a ddefnyddir gan y mewnfudwyr o Gastilia neu ddisgynyddion y mewnfudwyr sydd heb gymathu ac sydd yn gwrthod siarad Catalaneg i sarháu’r Catalaniaid.

A ningú li agrada que aquests espanyols inadaptats a casa nostra li diguin catalino o catalufo. Però no justifica que nosaltres parlem d’ells de la mateixa manera - ecspanyols, xarnecs, púrria espanyola, etc

Nid oes neb yn fodlon bod y Castiliaid anghymathedig yn ein gwlad ni yn galw ‘catalino’ o ‘catalufo’ arno. Ond dyw hyn ddim yn gyfiawnhâd i ni siarad amdanyn nhwthau yn yr un modd - “ach-y-fi-Sbaenwyr”, xarnecs, gwehilion Sbaenaidd, ayyb


Catalunya

1
Catalonia
2
a Catalunya i Espanya yng Nghatalonia ac yn Sbaen
3
la diada de Catalunya Dygwyl Catalonia
3 la exCatalunya y Gatalonia a fu, y Gatalonia goll
Només quederan
uns mots que figuraren com barbarismes o catalanismes en la llengua única (l'espanyol) parlada a la exCatalunya.
Ni fydd dim ar ôl ond rhai geiriau a gyfeirir atynt fel estroneiriau neu Gatalanebau yn yr unig iaith (Castileg) a siaredir yn y Gatalonia goll.

la Catalunya Nord

1
Gogledd-dir Catalonia = rhan o’r wlad o dan feddiannaeth Ffrainc

Catalunya Vella

1
Catalonia Hen (y rhan o’r wlad gafodd ei chipio gyntaf oddi ar y Mwriaid)

catamarà

1
catamarán

catanyol

1
(Catalaneg wedi ei dylanwadu’n drwm gan y Gastileg), Catalaneg hanner Castileg
Cyfuniad o “CATA(là) + (espa)NYOL”
Cada cop més, catanyol. I aviat ni això, si no ho aturem de veres.
Yn fwyfwy, “catanyol”. A chyn hir, nid hynny hyd yn oed, os na rhoddwn ben (ar dreiddiad y Gastileg) unwaith ac am byth (“yn wir”)

Aprèn a parlar i deixa't el catanyol Dysga siarad [Gatalaneg yn dda] ac anghofia’r hen Gatalaneg hanner Castileg yna

cataplasma

1
powltris
2
rhywun diflas
7
catapulta

1
blif, cátapwlt

catapultar

1
taflu; saethu â ffon dafl

cataracta

1
(llygad) pilen, rhuchen, plisgen, cátaract

càtar

1
Cathar = un o sect asgetaidd â diwynyddiaeth ddeuol

Catarina

1
Cathrin
la festa de Santa Catarina dygwyl Sant Catrin (Tachwedd 25)
Per Santa Catarina entra el fred per la cuina (dywediad) Wyl Sant Cathrin daw’r oerfel i mewn trwy’r gegin (= dechrau’r tymor oer)

catarisme

1
Cathariaeth

catarro

1
catâr

Catarroja

1
trefgordd (l’Horta)

catarsi

1
(theatr) catharsis

catàrtic

1
(theatr) cathartig

catàstrofe

1
trychineb
una de les pitjors catàstrofes de la història de l’Iran (Avui 2003-12-27)
un o’r trychinebau gwaethaf yn hanes Iran

catastròfic

1
trychinebus

catastròfista

1
drygargoelus
El futur no el veig tan negre. Perquè ets tan catastrofista?
Ni welaf y ddyfodol mor ddued â hynny. Pam wyt ti mor ddrygargoelus?

catau

1
ffau
2
cuddfan

catecisme

1
holwyddoreg, cátechism

catecumen

1
catechwmen = disgybl bedydd

càtedra

1
(Prifysgol) cadair = proffesoriaeth
2
exercir una cadair (Prifysgol) bod gan un gadair

catedral

1
cadeirlan, eglwys gadeiriol

catedràtic

1
athro = pennaeth adran prifysgol

catedràtic d’universitat

1
athro prifysgol

catedràtic d’institut
1
ysgolfeistr

categoria

1
dosbarth, cátegori
de segona categoría eilradd
Els castellans ténen un estat darrera, i Catalunya no. Per això els catalans sóm un país de segona categoría.
Mae gan y Castiliaid wladwriaeth tu ôl iddynt, ond mae Catalonia heb yr un. Fel canlyniad gwlad eilradd ŷn ni.
2
ansawdd

categòric

1
categorïaidd

categòricament

1
yn bendant, yn ddiamod

catequesi

1
"ysgol Sul"; cyfarfod lle y mae holiedydd yn dysgu aelodau eglwys

catequisme

1
holwyddoreg, cátecism

catequista

1
holiedydd, cateceisiwr, categydd

catequitzar
1
holwyddori, cateceisio, cateceiddio

catèring
1
cwmni arlwyo = cwmni sydd yn paratói bwyd ar gyfer cyfarfodydd, ayyb
Els germans d'un amic treballen en un càtering i diuen que...
Mae brodyr ffrind imi yn gweithio mewn cwmni arlwyo ac mane nhw’n dweud fod...

caterva
1
tyrfa, llu
una caterva de despropòsits lol i gyd (“tyrfa o bethau nonsenslyd”)
2
haid

catèter

1
cathetr

Catí

1
trefgordd (l’Alt Maestrat)
http://www.uv.es/~fjglez/pais/altmaestrat.html

catifa

1
carped

catipen

1
drewdod
Quina catipent et fa la boca! Dyna ddrewllyd y mae dy geg!

Catllar de Conflent

1
trefgordd (el Conflent)
http://www.saint-jacques.info/calahons/calahons.htm Yn Ffrangeg

http://histoireduroussillon.free.fr/Villages/Histoire/Catllar.ph
Yn Ffrangeg

(el) Catllar de Gaià

1
trefgordd (el Tarragonès)

càtode

1
catod

catòlic

1
Cátholig, pabyddol

catòlic

1
Catholig

catolicisme

1
catholigiaeth, pabyddiaeth

catorze

1
pedwar ar ddeg, un-deg-pedwar

catorzè

1
pedwerydd ar ddeg, rhif un-deg-pedwar

Catral

1
trefgordd (el Baix Segura)
Lle Castileg ei iaith yn draddodiadol; enw Castileg = Catral

catre

1
cot, gwely uchel
2
(anffurfiol) gwely

catri-catrac

1
swn gwydd ayyb; clec-glec

catúfol

1
bwced (mewn ffynnon)

catxalot

1
morfil gwyn

cau

1
ffau, gwâl

caucasià

1
(substantiu gwrywaidd) Cawcasiad
2
(adjectiu) Cawcasaidd

caucàsic

1
(substantiu gwrywaidd) Cawcasiad
2
(adjectiu) Cawcasaidd

caució

1
pwyll, gofal
2
mechnïaeth
3
gwystl

caucionar

1
atal
2
dal mechnïaeth dros (rywun)

caudal

1
cynffynnol

caudatari

1
un sy’n dal godre gwisg esgob

Cauders de Conflent

1
trefgordd (el Conflent)

Cauders de Fenollet

1
trefgordd (la Fenollada)
Enw Ocsitaneg: Caudièrs de Fenolh

Caudete de las Fuentes

1
trefgordd (el Ports)

Caudiel

1
trefgordd (l’Alt Palància)
Lle Castileg ei iaith yn draddodiadol
Enw Castileg = Caudiel

caulescent

1
coesog

caure

1
syrthio, cwympo, disgyn

2
caure-li a sobre disgyn am eich pen (“cwympo o’i bwysau ei hun”)
caure pel propi pes bod yn gwbl amlwg, bod yn ddigon amlwg i’ch dallu
Demanar que ETA no atempti als Països Catalans vol dir que es vol que atempti a Espanya? Aquest argument fal·laç cau pel seu propi pes (El Triangle 2004-02-2)
Ydi mynnu bod ETA yn peidio â gwneud anfadweithiau yn y Gwledydd Catalaneg yn gyfystyr â dweud bod dyn yn dymuno iddo wneud yn Sbaen? Mae’n hollol amlwg taw geuddadl yw hon (“Y mae’r geuddadl hon yn cwympo o’i phwysau ei hun”)

3
intentar caure-li simpàtic (a algú) ymdrechu i fod yn hoff (gan rywun)
intent de caure-li simpàtic (a algú) ymdrech i fod yn hoff (gan rywun)
Quan aturarem els nostres intents de caure’ls simpàtics? Pryd rhown ni’r gorau i’n hymdrechion i fod yn hoff ganddynt?

intentar no caure-li antipàtic (a algú) ymdrechu i beidio bod yn gas gan rywun
Dona la raó a tothom i intenta no caure antipàtic a ningú, és allò de saber nedar i guardar la roba Mae e’n cytuno â phawb a mae e’n ymdrechu i beidio bod yn gas gan neb, dyna i chi chwarae’r ffon ddwybig (“gwybod [sut i] nofio a bod yn rhoi’r dillad i gadw”, hynny yw, bod yn y dŵr ond ar yr un pryd bod allan o’r dŵr, yn ymbaratói i nofio)

caure-li bé (a algú) bod yn gymeradwy gan rywun; bod at ddant rhywun, denu rhywun, apelio at rywun

sempre parleu malament de la gent que no us cau bé rych chi’n siarad yn ddi-baid am y bobl sy ddim yn apelio atat ti

4 sylweddoli
És totalment cert, no hi havia caigut Mae’n hollol wir - doeddwn i ddim wedi sylweddoli

5 caure com mosques marw yn lluoedd (“syrthio fel cylion”)

6 (carfan o droseddwyr) cael ei restio
Cau un grup de romanesos que controlaven prostitutes de l’autovia de Castelldefels (El Punt 4 Tachwedd 2004)
Carfan o Romaniaid oedd yn rheoli puteiniaid ar draffordd Castelldefels wedi ei restio

caure desmaiat
1
llewygu

caure en el ridícul

1
gwneud ffŵl ohonoch eich hun (“cwympo yn y gwawd”)

caure en un desencís

1
cael eich dadrithio (“cwympo mewn siomedigaeth”)

causa

1
achos
2
achos (= acos cyfreithiol)
3
(Y Gyfraith) instruir una causa erlyn
4
fer causa comuna amb ochri â rhywun, cydfwriadu â rhywun
5
achos = lles rhyw grŵp o bobl
És per una bona causa At achos da mae e
6
achos = syniadau gwleidyddol mudiad
7
a causa de oherwydd

causador

1
achosol, sy’n achosi

causal

1
achosol

causant

1
(ansoddair) sydd yn achosi
2
(enw gwrywaidd) achos
Em temo que s’oblida un factor que crec que és el causant d’un nombre molt elevat de problemes (Avui 2004-01-16)
Yr wyf yn ofni fod un peth sydd yn achos nifer fawr iawn o broblemau yn cael ei anghofio

causar

1
achosi
La SIDA ha causat una mar de problemes Mae AIDS wedi achosi llu o broblemau

càustic

1
(Cemeg) ysol, brwd, cawstig
2
(beirniadaeth, ayyb) deifiol

caut

1
gofalus

cautela

1
gofal

cautelós

1
gofalus

cauterització

1
seriad, serio

cauteritzar

1
serio

cautxú

1
rwber

cava

1
(enw benywaidd) (la cava) seler
2
(enw gwrywaidd) (el cava) "cafa", siampên Catalonaidd

cava

1
vena cava gwythïen fawr, fena cafa

Cava

1
trefgordd (l’Alt Urgell)

cavada

1
palu

cavador

1
(cymhwysair) palu

cavador

1
palwr, cloddiwr

cavalcada

1
mintai (o geffylwyr)
2
mintai (o farchfilwyr)

cavalcadura

1
ceffyl

cavalcant

1
gorgyffwrddol, gorymylol

cavalcar

1
gorgyffwrdd â, gorymylu ar, ymestyn tros ymyl (rhywbeth)

2
(march a chaseg) cydio â

3
(berf heb wrthrych) marchogaeth

El lladre va robar un cavall als estables del monestir i va cavalcar, fugint cap a la ciutat, tota la nit
Dygodd y lleidr geffyl o stablau’r mynachdy a bu’n marchogaeth gydol y nos, gan ffoi tuag at y ddinas

Van cavalcar gairebé tota la nit perquè de dia feia massa calor
Bu’n marchogaeth bron gydol y nos am fod y dydd yn rhy dwym

cavalcar sense sella marchogaeth yn llymesg, marchogaeth bagalabówt
cavalcar a pèl marchogaeth yn llymesg, marchogaeth bagalabówt
cavalcar a l’empèl  marchogaeth yn llymesg, marchogaeth bagalabówt

4
cavalcar sobre (alguna cosa) rhygnu ar (rywbeth), sôn am (rywbeth) yn ddiddiwedd
Ha tornat a cavalcar sobre la doble xarxa escolar Mae’n rhygnu eto ar rannu’r gyfundrefn addysg yn ddwy

5 cavalcar d’amazona marchogaeth wysg eich ochr


cavall

1
ceffyl
anar a cavall marchogaeth
baixar del cavall disgyn oddi ar gefn y ceffyl
cavall de cursa ceffyl rasio, ceffyl ras
muntar a cavall marchogaeth
estar entre les potes dels cavalls bod wedi’ch dirmygu (“bod rhwng coesau’r ceffylau”)

No miris el dentat a cavall regalat Peidio â chyfrif danedd march fo rhodd
A cavall regalat, no li miris el dentat Peidio â chyfrif danedd march fo rhodd
A cavall donat, no li miris el dentat Peidio â chyfrif danedd march fo rhodd


anar a cavall de les cames cerdded, ei cherdded hi, ei throedio hi, ei heglu hi (“marchogaeth o’r coesau”)

anar en el cavall de sant Francesc cerdded, ei cherdded hi, ei throedio hi, ei heglu hi
cerdded (“marchogaeth ceffyl sant Ffransis”)

defensar (alguna cosa) a peu i a cavall amddiffyn (rhywbeth) yn ystyfnig (“amddiffyn ar eich traed ag ar gefn ceffyl”)

2
Tot bon cavall ensopega Mae’r calla weithiau’n colli (“Mae pob ceffyl da yn baglu”)
 
3
cavall de vapor marchnerth (“ceffyl ager”)

A
defensar (alguna cosa) a peu i a cavall amddiffyn (rhywbeth) yn ystyfnig (“amddiffyn ar eich traed ag ar gefn ceffyl”)
anar a cavall de les cames cerdded, ei cherdded hi, ei throedio hi, ei heglu hi (“marchogaeth o’r coesau”)

ANAR
anar a cavall
marchogaeth
anar a cavall de les cames
cerdded, ei cherdded hi, ei throedio hi, ei heglu hi (“marchogaeth o’r coesau”)
anar en el cavall de sant Francesc
cerdded, ei cherdded hi, ei throedio hi, ei heglu hi
cerdded (“marchogaeth ceffyl sant Ffransis”)

BAIXAR
baixar del cavall
disgyn oddi ar gefn y ceffyl

BON
Tot bon cavall ensopega Mae’r calla weithiau’n colli (“Mae pob ceffyl da yn baglu”)

CAMA
anar a cavall de les cames cerdded, ei cherdded hi, ei throedio hi, ei heglu hi (“marchogaeth o’r coesau”)

CURSA
cavall de cursa
ceffyl rasio, ceffyl ras


DEFENSAR
defensar (alguna cosa) a peu i a cavall
amddiffyn (rhywbeth) yn ystyfnig (“amddiffyn ar eich traed ag ar gefn ceffyl”)

DENTAT
A cavall donat, no li miris el dentat
Peidio â chyfrif danedd march fo rhodd
No miris el dentat a cavall regalat Peidio â chyfrif danedd march fo rhodd

DONAR
A cavall donat, no li miris el dentat
Peidio â chyfrif danedd march fo rhodd


EN
anar en el cavall de sant Francesc
cerdded, ei cherdded hi, ei throedio hi, ei heglu hi
cerdded (“marchogaeth ceffyl sant Ffransis”)

ENSOPEGAR
Tot bon cavall ensopega Mae’r calla weithiau’n colli (“Mae pob ceffyl da yn baglu”)

ENTRE
estar entre les potes dels cavalls bod wedi’ch dirmygu (“bod rhwng coesau’r ceffylau”)

FRANCESC
anar en el cavall de sant Francesc cerdded, ei cherdded hi, ei throedio hi, ei heglu hi
cerdded (“marchogaeth ceffyl sant Ffransis”)

MIRAR
A cavall donat, no li miris el dentat Peidio â chyfrif danedd march fo rhodd
No miris el dentat a cavall regalat Peidio â chyfrif danedd march fo rhodd

MUNTAR
muntar a cavall marchogaeth

PEU
defensar (alguna cosa) a peu i a cavall amddiffyn (rhywbeth) yn ystyfnig (“amddiffyn ar eich traed ag ar gefn ceffyl”)

POTA
estar entre les potes dels cavalls
bod wedi’ch dirmygu (“bod rhwng coesau’r ceffylau”)

REGALAR
No miris el dentat a cavall regalat
Peidio â chyfrif danedd march fo rhodd

VAPOR
cavall de vapor
marchnerth (“ceffyl ager”)

SANT
anar en el cavall de sant Francesc
cerdded, ei cherdded hi, ei throedio hi, ei heglu hi
cerdded (“marchogaeth ceffyl sant Ffransis”)

TOT
Tot bon cavall ensopega Mae’r calla weithiau’n colli (“Mae pob ceffyl da yn baglu”)

cavalla

1
macrell

cavallada

1
gre ceffylau, gyr ceffylau

cavaller

1
marchog
cavaller errant marchog crwydr
2
marchog = marchfilwr
3
bonheddwr
4
Cavaller cyfenw (weithiau â’r sillafiad llai cywir Cavallé)

cavalleresc

1
marchogaidd
literatura cavalleresca llên marchogaidd

cavalleria

1
ceffyl
2
marchoglu

cavallerís

1
gwas stabl

cavallerissa

1
stabl
Cavallerisses de la Guàrdia Urbana Stablau’r Gard Dinesig
2
gweision stabl

cavallerositat

1
sífalri

cavallet

1
trestl
2
march llifio, caseg lifio; fframwaith at dal coed wrth ei lifio
3
îsl, stand
4
cavallets merri-go-równd

cavalló

1
cefnen (rhwng dau rych)
2
ysgub

cavallot

1
ceffyl (ceffyl mawr trwsgl)
2
tomboi

cavapalles

1
fforch wair, picwarch

cavar

1
palu
2
cloddio (pydew)

càvec

1
matog

caverna

1
ceudwll

cavernós

1
ogofog, ceudyllog, fel ogof
2
(meinwe) sbyngaidd
3
(llais) angladdol, mynwentol

cavernícola

1
adweithol

caviar

1
cafiâr

cavil·lació

1
myfyrdod

cavil·lar

1
cnoi cul

cavillós

1
amheus, drwgdybus

cavitat

1
ceudod
2
cavitat toràcica ceudod thorasig, ceudod afellaidd 

 
Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions 25 05 2001 :: 02 11 2002 :: 2003-12-05 :: 2004-01-11  ::  2004-01-20 
····
Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weər am ai? Yuu aa(r) vízïting ə peij frəm dhə "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katəlóuniə) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website