http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_cl_1081k.htm

 
0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

CLAC-CLUCAINA

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-03-31 :: 2005-04-15
  


claca
1
clapwyr tâl, rhai sydd wedi eu talu i guro dwylo mewn theatr
2
mân siarad
3
fer petar la claca dal pen rheswm
4 fer la claca clebran
Es fan la claca entre ells i no deixen parlar els altres Maent yn clebran â’u gilydd a dŷn nhw ddim yn gadael i’r bobl eraill siarad

Clairà
1
trefgordd (el Rosselló)

clam
1
cwyn
2
fer clam contra gwneud cwyn yn erbyn
3
posar clam contra gwneud cwyn yn erbyn
4
banllef o brotest

clamant
1
sydd yn hawlio

clamant
1
achwynwr, hawlydd

clamar
1
gweiddi am
2
mynnu
3
(berf heb wrthrych) gweiddi
4
clamar a Déu (+ infinitiu) (wrth sôn am beth y mae eisiau ei newid, etc) galw’n daer (am + berfenw)
5
clamar en el desert llefain yn y diffeithwch (= apelio am rywbeth ond bod pawb yn anwybyddu’r apêl)

clamor
1
gwaedd, dadwrdd,
2
banllef o brotest

clamorós
1
swnllyd
2
sgrechlyd
3
anferth
un èxit clamorós llwyddiant ysgubol

clan
1
(Yr Alban) clan
2
(grwp o bobl â nod cyffredin) clic, carfan

clandestí
1
cudd
2
tanddaearol

clandestinitat
1
dirgel
en la clandestinitat yn y dirgel
2
byw yn y dirgel

clap
1
patshyn
clap de gespa clwt o borfa

clapa
1
smotyn (o liw)
2
bwlch
3
llannerch

clapada
1
napyn, nepyn
2
fer una clapada cael nepyn

clapar
1
cysgu
ççM’he quedat clapadíssimççç Es i gysgu’n drwm iawn (wrth cael nepyn yn y pnanwn, er enghraifft)


clapat
1
brych (croen)
2
brith (anifail)
3
brith (aderyn)

clapejar
1
britho

claper
1
tir caregog
2
pentwr o gerrig
3
cludair, pentwr o goed

Claper
1
Cyfenw.
(1) Hefyd â ffurf luosog: Clapers (Clapés, Clopés)
(2) Â’r fannod 'salat' (“es”, forma mes antiga de “el”): Esclaper (Esclapé);

clapera
1
tir caregog

Clapera
1
Cyfenw.
(1) Hefyd â ffurf luosog: Claperes (Claperas)

Claperol
1
Cyfenw.
(1) Hefyd â ffurf luosog: Claperols
[claper + -ol bachigol] = lle pentyrrau cerrig;

Claperos
1
Cyfenw lle pentyrrau cerrig

claperot
1
adfail adeilad cerrig

clapir
1
(ci) nadu

clapissa
1
lle caregog
“Clapissa” vol dir paratge de roques i pedreny
Ystyr “clapissa” yw lle creigiau a cherrig


clapotejar
1
(hylif) tasgu, cael ei dasgu

claque
1
tapddawns

claquera
1
siaradusrwydd

clar
1
disglair, claear, gloyw
2
wedi ei oleuo yn dda /wedi ei goleuo yn dda (ystafell)
3
llachar
4
golau (lliw)
5
golau (dydd)
6
clir (gwydr)
7
clir (dŵr)
8
(testun) clir
més clar impossible mor olau â’r dydd
9
clir = hawdd ei ddeall/ei deall
10
treure-ne en clar
llwyddo i ddeall
11
tenau (brethyn)
12
clir (ysgrifen)
13
tenau (coedwig)
14
tenau (cawl)
15
clir (llais)
16
(esboniad) clir (= hawdd deall)
més clar impossible mor olau â’r dydd (“yn glirach amhosibl”)
més clar que l'aigua mor olau â’r dydd (“yn glirach na’r dŵr”)
17
clir (iaith)
18
és clar
wrth gwrs
19
amlwg
és clar i evident que
mae’n hollol amlwg fod....
20 tenir clar bod yn sicr
tenir molt clar que bod yn berffaith sicr fod..., bod yn benderfynol fod..
Això ho tinc molt clar Rw i’n berffaith sicr am hynny

clar
1
yn glir
ben clar yn hollol glir
ho va dir ben clar davant les càmeras Fe’i dywedodd yn hollol glir o flaen y camerâu
2
parlar clar siarad yn blaen
3
parlar clar siarad yn blwmp ac yn blaen
4
parlar clar i català siarad yn blwmp ac yn blaen

clar
1
golau
clar de lluna golau lleuad
2
bwlch, toriad

clara
1
gwynnwy

claraboia
1
ffenestr do

clarament
1
yn glir
2
yn amlwg

claredat
1
llacharedd
2
golau
3
eglurder

clarejar
1
gwawrio
ja clareja mae’n dechrau gwawrio
2
bod yn denau (hylif)
un brou que clareja cawl tenau

clarí
1
utgorn

clariana
1
bwlch rhwng cymylau
2
llannerch

Clariana de Cardoner
1
trefgordd (el Solsonès)

clarícia
1
esboniad

clarificació
1
esboniad

clarificador
1
esboniadol

clarificar
1
(hylif) gloywi, ymloywi 

clarinet
1
clarinét

clarissa
1
[lleian o Urdd Santes Clar o Asisi]

clarividència
1
clirwelediad

claror
1
goleuni
2
a la claror de la lluna yng ngolau'r lleuad
la claror al final del túnel y golau ym mhen draw’r twnel

clasc
1
sain clychau
2
(larwm) hwtian

classe
1
math
2
(prifysgol) dosbarth, darlith
3
dosbarth =nifer o fyfyrwyr
4
ystafell ddosbarth
5
dosbarth cymdeithas (classe social)
6
la classe política y gwleidyddion

clàssic
1
clasurol
música clàssica cerddoriaeth glasurol

clàssic
1
clasur

clàssic!
1
(i fynegi fod ryw weithred yn nodweddiadol, yn arferol, heb beri'r syndod lleiaf) yn union fel y byddid yn disgwyl

classificació
1
dosbarthiad

classificar
1
dosbarthu
2
(llythyron) didoli

classificar-se
1
ennill lle yn y rownd nesaf (cyfres o cystadleuthau)
2
(safle ar ôl cystadleuaeth) cyrraedd, dod (yn gyntaf, ayyb)

clasta
1
beili, cwrt, iard

clàstic
1
(Daearyddiaeth) clastig
2
(model), y gellir ei dynnu oddi wrth ei gilydd

clatell
1
gwegil
net de calell cyfrwys (“â’r gwegil yn lân”)
portar llana al clatell bod yn hygred (“cario gwlân ar y gwegil”)
tenir molta llana al clatell bod yn hygred (“bod gennych lawer o wlân ar y gwegil”)

2 Boira al castell, pluja al clatell
(dywediad o Montgrí, sir Baix Empordà)  (“niwl wrth y castell, glaw ar y gwegil”) Pan fydd castell Montgrí yn diflannu yn y niwl, mae’n sicr o fwrw glaw 

clatellada
1
trawiad ar y gwegil, ergyd ar y gwegil
Tot i que m'esperava uns millors resultats del NO a Catalunya, la baixa participació és una clatellada als socialistes.
Er imi ddisgwyl gweld gwell canlyniadau ar gyfer y bleidlais dros Nage yng Nghatalonia, mae’r bleidlais isel yn dipyn o ergyd i’r Sosialwyr

clatellejar
1
taro ar y gwegil

clatellut
1
gwegildew, gwegildrwm, gyddfdew

clau
1
hoelen, hoel
2
styden, stydsen
3
pigyn
4
peth diwerth
No val ni un clau Dyw e’n werth dim
5
dant llygad, ysgithrddant
6
ysgithir
7
clof, clofsen, clowsen, clowsyn
8
fer entrar la clau per la cabota (“gwneud i’r hoelen fynd i mewn â’r pen”) ceisio gwneud yr amhosib’; cario mwg mewn berfa / whilber , bwyta uwd â myniawyd, hel gwynt i sachau, golchi traed alarch, cael caws o fola ci, malu glo mân yn glapiau
9
no deixar ni un clau a la paret (lleidr) gwacáu tŷ, ayyb (“ni + gadael yr un hoelen yn y wal”)
10
ser sec com un clau = fel llyngyren
11
clavar-li un clau al cor rhoi ysgytwad i rywun, perii rywun ddioddef (“hoelio hoel yng nghalon rhywun”)

clau
1
allwedd, agoriad, 'goriad
2
clau mestra prifallwedd, prifagoriad
3
tancar amb clau cloi (drws, ayyb)
4
clau anglesa sbaner
5
(Cerddoriaeth) cywair
6
ateb, allwedd (i broblem, i ddirgelwch)
7
clau de pas stopfalf
8
(watsh, cloc) tolyn
9
(reslo) gafael, bachell, craff, clo
10
(dryll, gwn) clo

claudàtor
1
bach sgwâr / bach petryal

Claudi
1
enw (Claudius)

Clàudia
1
[Claudia] (Gwladus)

claudicació
1
ildio
2
cloffni
3
osgói, esgeuluso

claudicar
1
ildio
2
bradu’ch egwyddorion
3
cloffi

clauer
1
modrwy allweddi
2
gofalwr

clauera
1
gofalwraig

claustral
1
clawstrol

claustre
1
clawstr =rhodfa colofnog o gwmpas clos agored mewn mynachlog
2
clawstr =mynachlog
3
senedd = (prifysgol) corff arweiniol statudol sydd yn cynnwys
y canghellor, yr is-ganghellor, y deoniaid, ac athrawon
4
staff = staff arweiniol ysgol
5
cyfarfod (senedd prifysgol, staff ysgol)

claustrofòbia
1
clawstroffobia

clàusula
1
cymal

clausura
1
cau
2
séremoni gau
3
bywyd mynachol
convent de clausura cwfaint caeedig

clausurar
1
cau
2
dwyn rhywbeth i ben
3
gohirio

clava
1
pastwn, clwpa

clavada
1
ergyd
ser un una bona clavada (wrth sôn am gost rhywbeth) colbio’r poced

Avui en dia anar al cinema suposa més de 1000 de les antigues pessetes. I les crispetes i refrescs també són una bona clavada
Heddiw mae mynd i’r sínema yn meddwl gwario mwy na mil o’r hen besetas (= chwech iwro). A mae’r popgorn a’r diodydd ysgafn yn colbio’r poced hefyd 

clavar
1
hoelio
Amb això que has dit l'has clavat força
Rwyt ti wedi ei tharo hi ar ei chlopa â dy sylwadau, Rwyt ti wedi taro’r hoelen ar ei phen â dy sylwadau (“Â’r hyn rwyt ti wedi ei ddweud, rwyt ti wedi ei tharo lawer”)

2
pinio
3
mewnosod, gosod i mewn,
4
trywanu
5
clavar-li (a algú) una bufetada taro rhywun, anelu ergyd at rywun, rhoi dyrnod i rywun (yn ei wyneb)
clavar-li (a algú) una puntada de peu cico rhywun; ceryddu rhywun
6
(gem) gosod
7
clavar-li els ulls (a algú) syllu (ar rywun)
clavar els ulls (en algú) syllu (ar rywun)
8
clavar-li crits (a algú) gwaeddu (ar rywun)
9
clavar-li (una cosa) per la cara (a algú) dweud (rhywbeth) yn wyneb (rhywun)
10 clavar (algú) a la creu “hoelio rhywun wrth y groes” (wrth sôn am ffawd y dymunir i elyn)

clavar-se
1
clavar-se a riure dechrau rhuo chwerthin
2 clavar-se una espina pigo’ch hunan
3
clavar-se una estella al dit
cael fflawen yn eich bys
4
clavar-se una sorpresa cael ei syfrdanu

clavari
1
(cymdeithas), trysorydd

clavat
1
wedi ei hoelio yn sownd
2
sownd
3
yr un fath yn union
És clavat al seu pare Mae e’r un poerad â dad
4
(dilledyn) sydd yn ffitio i’r dim
5
i'r dim
6
wedi eich syfrdanu
deixar-lo clavat synnu rhywun ar ei hyd
7
wedi’ch hoelio i’r fan
8
(amser) yn union
Són les dotze clavades Mae hi’n ddeuddeg o’r gloch yn union

clavecí
1
hárpsicord
2
spined

claveguera
1
carthffos
2 estar més avall que les rates de claveguera bod yn is na llygod y garthffos (wrth sôn am wehilion cymdeithas)
 
clavell
1
penigan y gerddi, penigan cigliw, carnasiwn
clavell pelut gludlys

clavellina
1
penigan y gerddi, penigan cigliw, carnasiwn

clavicèmbal
1
hárpsicord
2
spined

clavícula
1
pont yr ysgwydd

clavicular
1
claficlaidd

clavilla
1
pìn
2
pèg

clavillar
1
rhoi pegiau

claviller
1
set o begiau
2
(gitâr) pen

clàxon
1
corn (car)
tocar el clàxon canu corn

cleca
1
clatshen
Allò de parar l'altra galta quan reps una cleca és absurd
Mae troi’r foch arall ar cael cernod yn hurt
Vols una cleca ben donada?
Wyt ti am gael clatshen nad anghofi di moni byth?

cleda
1
ffald, corlan,
Tarddiad: Celteg *kleta cf Cymráeg clwyd
2
(ffigurol) corlan,

clemència
1
maddeugarwch, trugaredd

clement
1
trugarol

clenxa
1
rhaniad y gwallt

clenxar
1
(gwallt) rhannu, gwneud rhesen wen yn...

clepsa
1
corun y pen
2 (gair cellweirus am ben) siol, clopa, penglog, pennog
Ho va dir ben fort per veure si, d’una vegada per totes, li entra a la clepsa
Fe’i dywedodd yn uchel iawn er mwyn gweld a geir ganddo ddeall (“a aiff i’w glopa”), unwaith ac am byth
3
penglog
4
ymennydd, brêns

cleptomania
1
ysfa ladrata, cleptomania

Clerà
1
trefgordd (el Conflent)

clergue
1
clerigwr
2
offeiriad
2
gweinidog

clerical
1
clerigol

clericalisme
1
clerigaeth

clericat
1
clerigiaeth (swydd)
2
clerigwyr

clicar
1
clicio
Sobre l'arxiu que t'interessi clica a l’esquerra de la rata 
Dros y ffeil y mae gennyt ddiddordeb ynddo clicia ar ochr chwith y llygoden

client
1
cwsmer (siop, cwmni)
2
claf (meddyg)

clienta
1
cwsmer (o fenyw)
2
claf (meddyg)

clientela
1
cwsmeriaid,
2
(meddyg) cleifion

clima
1
hinsawdd

climàtic
1
hinsoddegol =yn perthyn i hinsawdd

climatització
1
aerdymheru, aerdymeriad

climatitzar
1
aerdymheru

climatitzat
1
aerdymeredig

climatòleg
1
hinsoddegwr

climatòloga
1
hinsoddegwraig

climatologia
1
hinsoddeg =gwyddor astudio'r tywydd

climatològic
1
hinsoddegol =yn perthyn i hinsoddeg

clímax
1
uchafbwynt

clin
1
rhawn [= crin]

clínic
1
clinigol

clínica
1
meddygfa, clinig
2
hyfforddiant clinigol
3
ysbyty

clip
1
clip papur
2
clip gwallt
3
broetsh

clissar
1
gweld
2
gweld = deall

clissos
1
llygaid

clítoris
1
clítoris

clivella
1
crac
2
agendor, rhwyg

clivellar
1
rhwygo

clixé
1
stensil
2
ystrydeb

cloc-cloc
1
clwc

cloc-piu
1
digalon, iselfryd

cloenda
1
diwedd (cyfarfod)
2
gwahanfur

cloendat
1
wedi ei wahanu gan wal

clofolla
1
plisgyn cneuen
2
plisgyn wy

cloïssa
1
cragen fylchog

cloqueig
1
clicio

cloquejar
1
clwcian
fer cloquejar-li el cap hurtio rhywun (“gwneud i ben rhywun glwcian”)

cloquer
1
clochdy

clor
1
clorin, glasnwy

clorat
1
clorad

clorhídric
1
hudroclorig

clòric
1
clorig
àcid clòric asid clorig

clorofil·la
1
clóroful

cloroform
1
clórofform

clorur
1
clorid

clos
1
caeedig, amgaeedig, =wedi ei gau/ei chau i mewn
2
wedi eich ynysu
2
swil

clos
1
clos = lle caeedig
2
séremoni cloi
3
wal
4
ffens
5
[cyfenwau] Clos, Delclòs

closca
1
plisgyn wy
2
plisgyn ffa, coden ffa, cib ffa, masgl ffa
3
plisgyn (cneuen)
4
cragen
5
penglog
6
pen
7
ymennydd
8
dur de closca pendew, penbylaidd, twp
9
trencar-li (a algú) la closca torri ei ben/ei phen
10
trencar-se la closca crafu ei ben, meddwl yn galed

clot
1
pant
2
pwll, twll
3
bedd
4
bochdwll
5
ôl y frech
6
anar al clot marw, mynd dan y dywarchen (“mynd i’r pant”), estyn y fer
7
tenir un peu al clot bod ar war eich pwll, bod ar fin trengi, bod ym mhorth y fynwent
8 sortir del clot (“dod allan o’r pant”) gwella’ch cyflwr, gwella’ch stad, codi yn y byd
Hi ha gent que no podrà sortir mai del clot Y mae pobl na fydd byth yn gallu gwella’u cyflwr

clota
1
pant (pant mawr)

clotada
1
cwm

clotell
1
gwegil [Cataloneg yr Ynysoedd] (Catalaneg safonol clatell)

clotut
1
bochdyllog

cloure
1
cau
2
clensho
3
blocio

club
1
clwb
2
clwn bos

cluc
1
(llygaid) wedi eu cau, yngháu
a ulls clucs a’ch llygaid yngháu

clucaina
1
fer la clucaina = marw
2
fer clucaines cysgu, pendwmpian
 
 
 
 
 
 

Adolygiad diweddaraf - darrera actualització 20 06 2002 - 2003-12-15 :: 2004-01-11    : 2005-02-04

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) am ai? Yuu ø(r) vízïting ø peij frøm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website