http://www.theuniversityofjoandeserrallonga.com/kimro/amryw/1_vortaroy/geiriadur_catalaneg_cymraeg_LLOP_co_1719k.htm

 
0001z Tudalen Blaen / Pàgina principal

..........1863k Y Porth Cymraeg / La porta en gal·lès

....................0009k Y Gwegynllun / Mapa de la web

..............................1798k Geiriaduron / Diccionaris

........................................1794k Geiriaduron ar gyfer siaradwyr Cymraeg / Diccionaris per als gal·lesoparlants

..................................................0379k Mynegai i’r Geiriadur Catalaneg / Índex del diccionari català

............................................................y tudalen hwn / aquesta pàgina


..

 

 

 

 

 

 

 

Gwefan Cymru-Catalonia
La Web de Gal
·les i Catalunya

Geiriadur Cataloneg-Cymráeg
(ar gyfer siaradwyr Cymráeg)

Diccionari català-gal
·lès
(per gal
·lesoparlants)

 

ÇO - COLZE

 

 

Adolygiad diweddaraf
Darrera actualització

2005-03-31 :: 2005-04-15
  

ço

1
hwn, hon,
2
hwn yna, hon yna,

coa
1
cynffon, cwt, ciw,

coacció
1
gorfodaeth

coaccionar
1
gorfodi

coactiu
1
gorfodol, cymhellol

coacusat
1
el coacusat y cyd-gyhuddiedig, la coacusada y gyd-gyhuddiedig

coadjutor
1
cynorthwyol

coadjutor
1
cynorthwy-wr, cynorthwy-wraig

coadjuvar
1
helpu ei gilydd

coàgul
1
ceulad

coagulació
1
ceulad
2
clystyriad (Cemeg)

coagular
1
tolchennu (gwaed)
2
ceulo
3
clystyru (Cemeg)

coagular-se
1
tolchennu (gwaed)
2
ceulo
3
clystyru (Cemeg)
4
tewychu

coalició
1
clymblaid = undeb rhwng pleidiau gwleidyddol am ryw reswm arbennig ac am ryw gyfnod dros dro
Les esquerres balears es presentaran en coalició a les eleccions generals (Avui 2004-01-16)
Bydd y pleidiau chwith yn sefyll fel clymblaid yn yr ethioliad cyffredinol

fer coalició amb
ffurfio clymblaid â
Vols que el PSOE faci coalició amb el PP i ens privin de totes les llibertats?
A wyt ti’n ymofyn bod y blaid PSOE (Plaid Sosialaidd Castilia) yn ffurfio clymblaid â’r PP (Partido Popular, plaid adain dde eithafol Castilia) ac yn ein difeddu o’n rhyddfreiniau i gyd / ein hawliau i gyd?

2 cynghrair = undeb rhwng lluoedd arfog gwladwriaethau m ryw reswm arbennig ac am ryw gyfnod dros dro

coartació
1
cyfyngiad

coartar
1
cyfyngu

coartada
1
álibi

coautor
1
(trosedd) cyd-gyflawnydd
2
(llyfr) cyd-awdur

cobalt
1
cobalt

cobdícia
1
gwanc

cobdiciós
1
gwancus
2
chwantus

cobejança
1
gwanc

cobejar
1
chwenychu
2
hiraethu am

cobert
1
gorcheddiedig, wedi ei orchuddio
2
(wybren) cymylog, tywyll. penddu

cobert
1
cysgodfa
2
posar-se a cobert cysgodi, ymgysgodi
3
sota cobert dan do, yn ddiddos rhag glaw
Dissabte al vespre, tot i la pluja, es va poder celebrar sota cobert el concert
Nos Sadwrn yn yr hwyr, er gwaetha’r glaw, yr oedd yn bosibl cynnal y cyngerdd
dan do
a cobert de wedi’ch cysgodi rhag...
4
sied
5
lle (wrth y bwrdd)
6
pryd o fwyd (am bris penodol)
7
els coberts cyllell, fforc a llwy
8
estar a cobert (cyfrif) yn y du

coberta
1
gorchudd
2
amlen
3
teier allanol
4
(llong) dec
5
to
6
siaced lyfr
7
(peiriant) casin

cobertada
1
cargo dec

coberter
1
gwrthban

cobertora
1
clawr
2
ymgais i guddio rhywbeth
3
affeithiwr rhag y weithred
4
derbynnydd eiddo lladrad

cobertura
1
gorchudd
donar-li cobertura cadw ar rywun, cuddio bai rhywun
Qui li dóna cobertura? Pwy sydd yn cuddio ei fai?

cobla
1
[grwp cerddorol sydd yn cyfeirio dawns sardana]
2
cwpled

cobra
1
cobra

cobrador
1
casglwr = un a gasgla arian
2
tocynnwr (bws)
3
arweddwr (siec)

cobrador del frac
1
casglwr dyledion – un sydd yn gwisgo siwt â siaced gynffon hir wrth ymweld â dyledwyr er mwyn tynnu sylw pawb

cobrador de la llum
1
darllenydd y mesurydd

cobrar
(berf â gwrthrych)
1
codi arian am (rhywbeth), mynnu pris
2
newid (rhywbeth) = newid siec am arian parod
3
casglu (rhywbeth)
4
cael (rhywbeth) yn ôl
5
cobrar poc ennill ond ychydig
6
cobrar pensions fabuloses derbyn pensiynau enfawr
7
cobrar subsidi codi’r dôl
8 cobrar l'atur i treballar codi’r dôl a gweithio (ar yr un pryd)

(berf heb wrthrych)
9
(cyflog, ffi) cael ei dalu / ei thalu, derbyn cyflog
divendres, dia que es cobra dydd Gwener, diwrnod pae
10 cobrar-li mynnu arian gan rywun
Em cobra? Faint oedd y cyfan? (“Wnewch chi godi(‘r arian)?”)

cobrellit
1
cwrlid

cobriment
1
gorchuddiad
cobriment de cor
llewyg
tenir un cobriment de cor llewygu, cael llewyg bach, cael haint

cobrir
1
gorchuddio
2
amddiffyn
3
ymestyn dros
4
cobrir les despeses cael digon at eich treuliau
5
cyfiawnháu
6
llenwi (swydd wag)
7
(gohebydd) ymwneud â
un periodista que cobria la guerra a l’Iraq newyddiadurwr sydd yn ymwneud â’r rhyfel yn Irác

cobrir-se
1
gorchuddio ei hun

coc
1
coginydd (cwc)
2
pen coginydd

cóc
1
math o gacen
cóc d’oli “cacen olew”

coca
1
[math o fara planc a wneir yn y ffwrn]
estar fet una coca bod yn isel eich ysbryd (“wedi(’ch) gwneud yn fara planc”)

2
quedar com a coca bod yn seitan ulw (ar ôl rhyw ddigwyddiad) (“aros fel bara planc”)
El cotxe va quedar com una coca després que el camió l'envestís Roedd y car yn seitan ulw ar ôl i’r lori fynd drosto

coca
1
coca = planhigyn
2
côc = cocéin

cocaïna
1
cocéin

cocció
1
coginio

còccix
1
asgwrn cynffon

coccus
1
cocws

Cocentaina
1
trefgordd (el Comtat)

còclea
1
troellen y glust, cochlea

coco
1
cneuen goco

cocodril
1
crócodeil

cocoter
1
pren cnau coco

còctel
1
cóctêl
2
parti cóctêls
3
cyfuniad
Impressora Epson Stylus C62. El còctel perfecte: velocitat, qualitat i preu
Printiwr Epson Stylus C62. Y cyfuniad perffaith: cyflymdra, ansawdd a phris

coctelera
1
ysgwydydd cóctêls

coda
1
coda (cerddoriaeth)

Codalet
1
trefgordd (el Conflent)

còdex
1
codecs

codi
1
cod
2
rheolau
codi de circulació rheolau'r ffordd fawr
3
codi genètic côd genedol
4
codi penal cod penydiol, cod cosbau

codificació
1
codeiddiad

codificar
1
codeiddio
2
trefnu

còdol
1
craig = carreg fawr

codolell
1
carreg = carreg fach

codony
1
afal cwins, cwinsen, cwinsyn

codonyat
1
jam cwins

codonyer
1
pren cwins, cwinswydd

Codonyera
1
trefgordd (el Matarranya)

coent
1
(pupur) poeth, egr
pebrot coent pupur poeth, pupur egr

coeficient
1
cyfernod
2
cyniferydd

coerció
1
gorfodaeth

coercir
1
gorfod

coet
1
roced
2
tirar un coet tanio roced

coetani
1
o'r un cyfnod

coeistiència
1
cyd-fodolaeth

coeistient
1
cyd-fodol

coeistir
1
cyd-fodoli

còfia
1
cap (nyrs)

cofre
1
cist, coffr

Cofrents
1
trefgordd (la Vall de Cofrents) Cofrentes Castileg Castilian

cofurna
1
hofel
2
twll = lle anhyfryd
3
ystafell dywyll

cognició
1
gwybyddiaeth

cognom
1
cyfenw
segon cognom cyfenw’r fam, sydd yn cael ei arfer fel ail gyfewn yn y Gwledydd Catalaneg

cognoscible
1
gwybodadwy, gwybyddadwy, y gellir ei wybod
2
cydnabodadwy, y gellir ei gydnabod

cogombre
1
cucymer

(el) Cogul
1
trefgordd (les Garrigues)

cogullada
1 (Galerida cristata) ehedydd copog
La Cogullada enw ardal tref Terrassa
2 cogullada fisca (Galerida theklae)

cohabitar
1
cyd-fyw

coherència
1
cydlybiad, cysonedb

coherent
1
cydlynol, cyson

cohesió
1
cydlyniad
2
cohesió social undod cymdeithasol, unoliaeth gymdeithasol

cohesionar
1
cydlynu

cohibició
1
ataliaeth, ataliad

cohibir
1
atal

cohibit
1
swil
tenir (algú) cohibit
rheoli (rhywun)
La mare de la víctima va dir que la seva filla s’havia casat perquè “aquest home la tenia cohibida”)
Dywedodd mam y ferch fu farw fod ei merch wedi priodi am fod y dyn hwnnw yn ei rheoli

cohort
1
mintai

coi
1
hamog
2
crud

coi
ffurf ar cony (yn llythrennol, ‘cont’)
1 (ebychiad) Iesu mawr! Arglwydd!
Coi, com pots dir això? Iesu mawr, sut gelli di ddweud hynny?
2 Cryfha geiriau cwestiwn
I tu qui coi ets? A phwy ar glawr daear wyt ti?

coincidència
1
cyd-ddigwyddiad

coincident
1
cyd-drawol

coincidir
1
cyd-daro
2
taro = cwrdd trwy gyd-ddigwyddiad

coïssor
1
poen llosgol
2
galar

coit
1
cypladu, cypladiad,

coix
1
cloff
2
crupl

coix
1
un cloff, un gloff
2
crupl

Coix
1
trefgordd (el Baix Segura)

coixejar
1
cerdded y gloff

coixesa
1
cloffder

coixí
1
clustog

coixonera
1
cas clustog

coixinet
1
clustog boch
2
pàd
3
traul, pelen drael

col
1
bresychen
col de Brusel.les ysgewyllen

cola
1
glud, gym
no lligar-li ni amb cola (“ddim yn rhwymo hyd yn oed â glud”) ddim yn argyhoeddi (rhywun) o gwbl
A mi el que no em lliga ni amb cola és que pretenguin ser tinguts per respectables, amb aquest historial

I mi yr hyn sydd ddim yn f’argyhoeddi o gwbl yw eu bod yn ceisio ymddangos yn bobl barchus, er gwaethaf eu hanes

colador
1
hidlydd

colar
1
hidlo
2
(coffi) hidlo
3 colar-li (a algú) un gol sleifio’r bêl i’r gôl (heibio i rywun); (ffigurol) cael y blaen ar

colar-se
1
hidlo
2
(coffi) hidlo

colar-se
1
(Castilegiaeth) neidio’r ciw, tsheto’r gwt
Ei, no et colis! Hei, paid â neidio’r ciw!
Mentre faig cua a la caixa del súper, arriba una dona grassa que es cola descaradament
Pan oeddwn i yn y gwt wrth ddesg dalu yr archfarchnad dyma wraig dew yn tsheto’r gwt yn ddigywilydd

2 colar-se sense bitllet
mynd trwy atalfa docynnau yn ddidocyn, mynd dros neu mynd o dan giât dro atalfa docynnau
Quatre noies apallissen un vigilant de Ferrocarrils que les va renyar per haver-se colat sense bitllet a Barcelona (Vilaweb 2004-12-15)
Pedair merch yn rhoi cweir i warchodwr Rheilffyrdd [Catalonia] oedd wedi dweud y drefn wrthynt am fynd trwy atalfa docynnau yn ddidocyn ym Marselona

3 sleifio i mewn, mynd i mewn yn llechwraidd
un turista és acusat de colar-se en una habitació d'un hotel i
grapejar una noia que dormia amb el xicot
Cyhuddir twrist o sleifio i mewn i ystafell westy i bawennu merch oedd yn cysgu gyda’i chariad

coleòpters
1
coleopteraid, chwilod
La llagosta pelegrina (Tettigonia viridissima) s’alimenta de diferents insectes, com poden ser erugues de lepidòpter, dípters i fins i tot coleòpters.
Mae’r ceiliog y gwair gwyrdd mawr (Tettigonia viridissima) yn bwyta gwahanol drychfilod, fel lindys pili-palas, cylion a hyd yn oed chwilod

Colera
1
trefgordd (l'Alt Empordà)

còlera
1
dicter
2
cólera, y geri

colgar
1
(berf â gwrthrych), claddu

colgar-se
1
ymguddio yn y gwely
2
mynd i'r gwely

colibrí
1
aderyn si

còlic
1
cnofa, bolgur, colic
2
dolur rhydd

col-i-flor
1
blodfresychen

colitis
1
llid y coluddyn mawr, colitis

coll
1
gwddf, gwddw, gwddwg
estar-ne fins al coll bod wedi cael llond bol ar
2
llwnc
tallar-li el coll torri ei gorn gwddf
tallar-li fins el coll torri ei gorn gwddf
3
a coll ar eich cefn, yn eich côl
4
coler (cot, crys)
5
(enwau lleoedd) cyfrwy, bwlch; bryn
6
mentir pel coll rhaffu celwyddau (“dweud celwyddau trwy’r gwddf”)


colla
1
criw, grŵp, bagad, gang
colla d'amics criw o ffrindiau
ser de la colla bod yn rhan o'r criw o ffrindiau
colla de lladres bagad o ladron
2
medel
3
gr^wp tyrau dynol
La colla està creixent molt en gent Mae’r grŵp yn tyfu lawer o ran ei aelodau
4 torfa
5
casgliad
5
a colles yn llu
 
col·laboració
1
cyd-weithrediad
demanar-li col·laboració (a algú) amb (alguna cosa) gofyn (i rywun) gydweithredu (â rhywbeth), gofyn (i rywun) gymryd rhan (yn rhywbeth)
Possiblement es podria demanar-li col·laboració amb la campanya “Free Catalonia”
O bosibl gellid gofyn iddo
gymryd rhan yn yr ymgyrch “Free Catalonia”

col·laborador
1
cyd-weithredwr
2
cyfrannwr = un sy'n ysgrifennu erthyglau ar gyfer papur newydd

col·laborar
1
cyd-weithredu

col·lació
1
cymhariaeth
2
pryd ysgafn o fwyd
3
portar (alguna cosa) a col·lació sôn am (rywbeth)

collada
1
bwlch mynydd

col·lapse
1
ymgwympiad
2
chwalfa
3 el col·lapse viari tagu trafnidiaeth, tagféydd trafnidiaeth,
La distribució nocturna, una alternativa que permet alleugerir el col·lapse viari (El Punt 2004-05-15)
Dosrannu yn y nos, modd arall i’w wneud yn bosibl i leiháu tagféydd trafnidiaeth

collar
1
mwclis
2
coler (i gi)

collar
1
sgriwio wrth ei gilydd
2
cysylltu
3
cadw gwastrodaeth ar

collaret
1
mwclis

col·lateral
1
cyfochrog, cyfystlys

Collbató
1
trefgordd (el Baix Llobregat)

Coll de Nargó
1
trefgordd (l'Alt Urgell)

Coll de Jou
1
trefgordd (el Baix Camp)

Collsupina
1
trefgordd (Osona)

col·lecció
1
casgliad

col·leccionar
1
casglu

col·leccionisme
1
casglu

col·leccionista
1
casglwr

col·lecta
1
casgliad
2
casgliad = swm o arian wedi ei gasglu
3
lle talu trethi
4
(Eglwys Gatholig) coléct, gweddi fer (gweddi’r dydda ddywedir cyn yr Epistol yn yr Offeren)

col·lectar
1
casglu (trethi)
2
casglu casglu (arian ar gyfer elusen)

col·lectiu
1
ar y cyd
2
cymdeithasol, cymunedol

col·lectiu
1
cyngor
2
pwyllgor
3
grŵp

col·lectivisme
1
cyd-berchnogaeth

col·lectivitat
1
cymdeithas
2
cwbl

col·lector
1
sy'n casglu

col·lector
1
draen, carthffos

col·lega
1
cydweithiwr

col·legi
1
ysgol
2
ysgol gynradd
3
ysgol uwchradd
4
ysgol breswyl
5
ysgol (= yr adeilad)
6
anar a col·legi mynd i'r ysgol
7
coleg
8
el Sacre Col·legi, el Col·legi de Cardenals
y Coleg Sanctaidd, Coleg y Cardinaliaid
9
col·legi major universitari neuadd breswyl
10
cymdeithas = ymgasgliad ffurfiol o bobl yn yr un proffesiwn
col·legi de metges cymdeithas meddygon

col·legial
1
bachgen ysgol, merch ysgol
2
(ansoddair) coleg, ysgol

col·legiar-se
1
ffurfio cymdeithas ysgol/coleg/proffesiwn

col·legiat
1
colegol, colegaidd
2
estar col·legiat a bod yn aelod o

col·legiat
1
dyfarnwr

col·legiata
1
eglwys golegol

collir
1
cynaeafu
2
casglu
3
medi
4
codi
5
tynnu

col·liri
1
eli llygaid

col·lisió
1
gwrthdrawiad
2
gwrthdaro

collita
1
cynhaeaf
2
cnwd
3
casgliad
4
de pròpia collita = wedi ei ddyfeisio ganddo fe ei hun
5
de collita pròpia (cynnyrch gardd, llysiau, ffrwythau) o’ch gardd farchnad eich hunain; cartref; wedi eu tyfu gartref, o'ch cynnyrch ei hun, (2) o'ch gwaith eich hun, o'ch pen a'ch pastwn eich hun

colló
1
caill, carreg dyn

Collons!
(ebychiad - syndod) = Duw annw'l! Duw mawr!

2 tenir els sants collons de bod mor ddigywilydd â, bu mor eofn â
Un altre que ara presenta programes en castellà a la televisó espanyola és AS, que fa cinc anys va tenir els sants collons d’aparèixer entrevistat al llibre “Jo no sóc espanyol”.
Un arall sydd yn awr yn cyflwyno rhaglenni yn Gastileg gyda’r teledu Castilaidd yw AS, un fu mor ddigywilydd bum mlynedd yn ôl â chael ei gyfweld ar gyfer y llyfr “Nid Castiliad wyf fi”.


3 caure els collons a terra (“y ceilliau [bach] yn disgyn i’r llawr”) bod bron i chi â llewygu
El meu cunyat va parlar de tu a mons pares i quan ho vaig sentir em van caure els collonets a terra.
Galwodd fy mrawd-yng-nghyfraith ‘ti’ ar fy rhieni, a phan glywais i hynny, bu bron i mi â llewygu

3 de collons ardderchog, gwych, campus; (gair mwyhaol) iawn
Escriu de collons Awdur gwych yw e (“mae’n ysgrifennu’n gampus”)
Fot un fred de collons
Mae’n oer iawn

4 tenir collons bod yn ddewr (“bod gennych geilliau”)
 
5 tocar-li els collons digio (rhywun), gwylltio (rhywun) (“cyffwrdd â’ch ceilliau”)
No em toquis els collons Paid â ’ngwylltio i
No em toquis més els collons Paid â ’ngwylltio i unwaith eto

6 (fe’i defnyddir i gryfháu gofynair)
qui collons... pwy ar glawr daear...
Qui collons sap quin és? Pwy ar glawr daear ŵyr pun yw e?

7 estar fins els collons (d’alguna cosa) bod wedi cael llond bola ar rywbeth
Estic fins els collons del tema Rw i wedi cael llond bola ar y pwnc hynny.

8 Collons de Deú (Mallorca) (ebychiad) Duw mawr (“ceilliau Duw”)

col·locació
1
gosodiad
2
gwaith

col·locar
1
gosod
Es trist però previsible. El temps col·loca a tothom en el lloc qué es mereix.
Dros amser mae pawb yn cyrraedd y lle sydd yn addas iddo (“amser yn rhoi pawb yn y lle y mae’n ei haeddu”)

2
gosod (carreg sylfaen)
Església parroquial de Santanyí. Es va començar a construir el 25 de juliol de 1786, quan el rector Nicolau Pons va col·locar la primera pedra del nou temple.
Eglwys y plwyf, Santanyí. Dechreuwyd ar y gwaith adeiladu ar y pumed ar hugain o fis Gorffennaf 1786, pan osodwyd carreg gyntaf yr addoldy newydd gan y rheithor Nicolau Pons

3
priodi = dod o hyd i ŵr addas i ferch

4
buddsoddi

5 rhoi (cyfrannau ar y farchnad)
col·locar accions als mercats borsaris gwneud dyroddiad cyfrannau, rhoi cyfrannau ar werth (“rhoi cyfrannau yn y marchnadoedd cyfnewidfa stoc”)
Normalment quan una empresa vol col·locar les seves accions als mercats borsaris el primer és contractar una o diverses empreses, generalment bancs d'inversió, per fer la col·locació.
Fel arfer pan fydd cwmni yn ymofyn rhoi ei gyfrannau ar werth y peth cyntaf [i’w wneud] yw defnyddio cwmni neu gwmnïoedd, banciau buddsoddi yn amlaf, i wneud y dyroddiad.

col·loidal
1
coloidaidd

col·loide
1
coloid

col·loqui
1
sgwrs
2
dadl (ar ôl cynhadledd)
3
cynhadledd

collonada
1
rhywbeth blin, rhywbeth profoclyd, rhywbeth annifyr, tro gwael, hen dro dan din, tro Gwyddel, tro Wesle, tro fflemp, tro ffadin
2 rhywbeth dibwys

colloner
1
[sydd yn cyffwrdd â’r ceilliau, sydd yn digio]
mosca collonera pigyn clust, rhywun sydd yn cythruddo yn ddi-baid
fer de mosca collonera bod yn bigyn clust

collons
1
(ebychiad) Duw mawr (“ceilliau”). Gweler colló

collonut
1
gwych

colobra
1
neidr

colofó
1
cóloffon

colom
1
colomen
mosca del colom (Ornithomya avicularia) (“cylionen y golomen”)

Coloma
1
enw merch

Colomers
1
trefgordd (el Baix Empordà)

colomí
1
colomen ifanc
2
un naïf

còlon
1
colon, coluddyn mawr (anatomeg)

colònia
1
(Bioleg) cytref

2
trefedigaeth
Per Espanya, Catalunya només és una colònia.
I Gastilia, dim ond trefedigaeth yw Catalonia

la Colònia Espanyola a Catalunya trefedigaeth y Castiliaid yng Nghatalonia, y Castiliaid sydd yn byw yng Nghatalonia fel gormeswyr

3
pentref ar gyfer gweithwyr wrth ochr ffactri

4 colònia d’estiu gwersyll ieuenctid, gwersyll haf

5
gwladychfa

Colònia
1
Köln

colonitzar
1
(Bioleg) cytrefi
2
gwladychu, cywladu

color
1
lliw
de color vermell coch, coch eich lliw
uns nous contenidors de color groc rhai cynwysyddion melyn
una samarreta de color verd crys T gwyrdd

Normalment es desplaçaven en un Audi A-7 de color vermell
Fel arfer aethent hwy mewn Audi A-7 coch
de color de palla o liw gwellt
2
arlliw
3
perdre el color
(person) gwelwi (“colli’r lliw”)
haver perdut el color bod yn welw
Quan va sortir de l’entrevista havia perdut el color. Estava blanc com la neu.
Pan ddaeth allan o’r cyfweliad yr oedd yn welw (“roedd wedi colli’r lliw”). Yr oedd cyn wynned â’r eira
perdre el color (gwrthrych) colli lliw
Netejaven les parabrises amb esponges que han perdut el color
Yr oeddynt yn glanháu’r ffenestri blaen â sbyngau oedd wedi colli eu lliw
4
de color croenddu (person)
5 el canvi de color polític a la Generalitat
y newid lliw gwleidyddol yn y Gyffredinfa (llywodraeth Catalonia)

 
coloració
1
lliwiad
2
defnydd lliwio

colorant
1
sydd yn lliwio

colorant
1
defnydd lliwio
La fumaria (Fumaria officinalis L.) s’utilitzava com a colorant de la llana.
Defnyddid mwg y ddaear (Fumaria officinalis L.) fel defnydd lliwio gwlân

colorar
1
lliwio

coloret
1
(bachigynnol) lliw hyfryd

colorista
1
lliwyddol

colorista
1
lliwiwr

colorit
1
lliw

colós
1
colosws; cawr

colossal
1
anferth

colp
1
ergyd, trawiad (Cataloneg y De) (Cataloneg safonol: cop)

colpejar
1
curo
2
bod y ergyd i

colpidor
1
trawiadol

colpir
1
bwrw
2
anafu

colpit
1
quedar colpit bod wedi eich syfrdanu

colrar
1
(haul) melynu, rhoi lliw haul i

colrar-se
1
melynu yn yr haul, torheulo

colrat
1
wedi melynu yn yr haul

coltell
1
cyllell

columna
1
colofn

columnata
1
colofnres

columnista
1
colofnydd

colze
1
elin, penelin
a cops de colze dan benelino, dan ymelino
2
elin, penelin (dilledyn)
3
hyd elin (uned mesur)
4
elin = cysylltiad ar ffurf elin
5
aixecar el colze
codi’r bys bach, bod yn hoff o yfed álcohol
M’han dit que li agrada aixecar el colze Maen nhw wedi dweud wrthyf fi ei fod yn codi’r bys bach


Adolygiadau diweddaraf - darreres actualitzacions - 15 05 2001 ::  20 11 2002 :: 2003-11-09 ::  2003-12-09 :: 2004-01-11    :: 2005-02-04

Ble'r wyf i? Yr ych chi'n ymwéld ag un o dudalennau'r Gwefan "CYMRU-CATALONIA"
On sóc? Esteu visitant una pàgina de la Web "CYMRU-CATALONIA" (= Gal·les-Catalunya)
Weø(r) am ai? Yuu ø(r) vízïting ø peij frøm dhø "CYMRU-CATALONIA" (= Weilz-Katølóuniø) Wébsait
Where am I?
You are visiting a page from the "CYMRU-CATALONIA" (= Wales-Catalonia) Website

FI / DIWEDD